Page 13

Folkemusikk fra Rajasthan.

I tilknytning til arbeidet med musikkformidlingsstrategien, er det gjennomført møter med vertskommuner og institusjoner med tanke på forutsigbare avtaler. Arbeidet er en del av grunnlagsmaterialet som legges frem for Fylkestinget i 2011. Til sammen er det gjennomført 372 skole- og barnehagekonserter. Konsertene omfatter i overkant av 18000 grunnskoleelever og barnehagebarn i Nord-Trøndelag. Musikk i Nord-Trøndelag leverer ca. 50 % av DKS-volumet målt i aktivitet pr elev. Musikk i Nord-Trøndelag har hatt 406 registrerte utøvende aktiviteter i 2010 – målt pr virkedag blir det et snitt på 1,7 utøvende aktivitet pr dag. Musikk i Nord-Trøndelag har gjennomført 17 egen/samproduksjoner med 34 konserter.

Slidorama

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

13

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement