Page 1

2011 De Frie Evangeliske Forsamlingers Misjonskalender


GRĂ˜NLAND

"Jeg pla ntet, Apollos vannet, men Gu d gav vekst. 1Kor 3:6


Menigheten i Maniitsoq på Grønlands vestkyst opplever en rik innhøstingstid. Lokalet er sprengfullt og dåpsvannet stadig i bevegelse. Menigheten ledes av en gruppe på 3 grønlandske ektepar

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Januar 2011

FREDAG

LØRDAG

1

52

SØNDAG

2

1. nyttårsdag

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

4

24/31 25

26

27

28

29

30

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


INDIA

"Å frykt e Herren er begyn nelsen t il visdom. God forstand ha r alle de som gjør etter ha ns bud ." Sa l 111:10


Februar

DFEF er engasjert i misjonsarbeid i delstaten Uttar Pradesh i India. Bildene over er fra Padrauna hvor misjonen driver skole og menighetsarbeid. Flere hundre fattige barn får skolegang ved hjelp av fadderordning. I tillegg har misjonen et overoppsyn med et spedalsksykehus. UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

5

31

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

7

14

15

16

17*

18*

19*

20

8

21

22

23

24

25

26

27

9

28

2

3

4

5

6

7

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget * DFEFs Forkynner- og lederkonferanse i Kristiansand.


�Og Her rens ord u

KINA

tbredte seg over hele lan det." Apg 13:4 9


Mars

Bibelmisjonen Nytt Livs Lys knytter DFEF til bibelarbeid i Kina. Unge og eldre deltar på team i løpet av året for å ta bibler inn til Kina. Det er ikke tillatt å forkynne evangeliet til personer under 18 år i Kina. Men husmenighetene ser viktigheten av å lære opp barna i Guds ord. UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

9

28

1

2

3

4

5

6

10

7

8

9

10

11

12

13

11

14

15

16

17

18*

19*

20*

12

21

22

23

24

25

26

27

13

28

29

30

31

1

2

3

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget * Tentro/Tenbibelweekend Solstrand


BRASIL

”Lær gu tten den veien h an skal gå , så forlat er han den ikk e n blir gam år han mel .” Ords. 22 .6


April

Gledens Gud fyller barna med glede og de trives på prosjektet Livets Tre i Mogi das Cruzes, Brasil. 170 barn og unge får oppleve en bedre hverdag og håp for framtiden. Det er forskjellige aktivi­teter, bibelundervisning, bønn og lovsang.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

13

28

29

30

31

1

2

3

14

4

5

6

7

8

9

10

15

11

12

13

14

15

16

17 Palmesøndag

16

17

18 25

2. påskedag

19 26

20 27

21

22

Skjærtorsdag

Langfredag

28

29

23

24 1. påskedag

30

1

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


ARGENTINA

”Og alt der ord eller e gjør, i gjerning , gjør det alt i her ren Jesu navn , med tak k til Gu d Fader v ed ham !" Kolosser ne 3,17


Mai

DFEF har hatt et langvarig misjonsengasjement i Argentina. Arbeidet består hovedsakelig i evangelisk arbeid og menighetsbygging.

UKE

17

MANDAG

25

TIRSDAG

26

ONSDAG

27

TORSDAG

28

2011

FREDAG

29

LØRDAG

30

SØNDAG

1 Off. høytidsdag

18

2

3

4

5

6

7

8 Frigjøringsdag

19

9

10

11

12

13

14

15

20

16

17

18

19

20

21

22

23/30 24/31 25

26

27

28

29

Grunnlovsdag

21

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


LEIRENE

“Da sa H erren til meg: Si ikke: Jeg er ung! Du sk alle dem al gå til jeg sende r deg til , og alt de t jeg befal er deg, s kal du tale .” Jer 1:7


Juni

Hundrevis av barn og unge deltar på sommerleire på en av DFEF sine leirsteder. DFEF har leirsteder i alle landsdeler. For mange unge er dette sommerens høydepunkt!

UKE

22

MANDAG

30

TIRSDAG

31

ONSDAG

1

TORSDAG

2

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

3

4

5

10

11

12

Kr. himmelfartsdag

23

6

7

8

9

1. pinsedag

13

14

15

16

17

18

19

25

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

1

2

3

24

2. pinsedag

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


SPANIA

“Det folk som van drer i m ørket, sk al se et stor t lys. De som sitt er i død s­ skyggens land , ov er dem ska l lyset stråle .” J es 9:2


Juli

Midt i det katolske mørket går Guds rike frem blant unge og eldre i Spania. DFEF har misjonærer som arbeider langs Spanias østkyst.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

26

27

28

29

30

1

2

3

27

4

5*

6*

7*

8*

9*

10*

28

11

12

13

14

15

16

17

29

18

19

20

21

22

23

24

30

25

26

27

28

29

30

31

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget * DFEFs Landsmøte og Sommerstevne på Koppervik.


JAPAN

�For Gu ds ord e r levende og virksomt og skarpere enn noe tv sverd ." H eegget eb 4:12


August

Bibelmisjonen Nytt Livs Lys sitt trykkeri i Japan trykker årlig flere millioner bibler til alle verdens kanter. De raske bibelpressene har en samlet kapasitet på 48 bibler per minutt!

2011

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

31

1

2

3

4

5

6

7

32

8

9

10

11

12*

13*

14*

33

15

16

17

18

19

20

21

34

22

23

24

25

26

27

28

35

29

30

31

1

2

3

4

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget * Nord-Norge konferanse i Sappero.


SWAZILAND

“Han se ndte sit t ord og h elbredet dem, og reddet dem fra graven .” Sal 107 :20


I løpet av 2011 vil DFEF sammen med den lokale kirken i Swaziland innvie et nytt kirkesenter. Gjennom evangeliske arbeid og diakoni går Guds rike frem på flere hold i landet ved Afrikas sydspiss.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

September 2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

35

29

30

31

1

2

3

4

36

5

6

7

8

9

10

11

37

12

13

14

15

16

17

18

38

19

20

21

22

23*

24*

25*

39

26

27

28

29

30

1

2

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget * DFEFs Barne- og ungdomslederkonferanse på Solstrand.


NORD NORGE

"Og de s kal komme fra øst o g vest og f ra nord og sør og si tte til bords i Gu Luk 13:2 ds rike ." 9


Oktober

Misjonsbefalingen utfordrer oss til også å formidle evangeliet i vårt eget land. Nord Norge er en del av Norge hvor DFEF har store utfordringer, men også store muligheter.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

39

26

27

28

29

30

1

2

40

3

4

5

6

7

8

9

41

10

11

12

13

14

15

16

42

17

18

19

20

21

22

23

43/44

24/31 25

26

27

28

29

30

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


FRANKRIKE

G책 inn gjennom hans po rte takkesan r med g, hans for inn i g책rder med lov sang. Ta kk ham og pris han s navn! S al 100:4


Etter mange års arbeid i Frankrike av våre misjonærer spirer og vokser det i Frankrike. Senest ble ett nytt kirkebygg innviet i Albir. Her fylles lokalet av både unge og eldre.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

November 2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

44

31

1

2

3

4

5

6

45

7

8

9

10

11

12

13

46

14

15

16

17

18

19

20

47

21

22

23

24

25

26

27

48

28

29

30

1

2

3

4

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


THAILAND

"De som bor på fjellet, s kal juble , fra fjellt oppene skal de rope høy t." Jes 42:1 1:


Shan folket kommer opprinnelig fra Burma, men en stor del av disse har flyttet over grensen til Thailand. Her er DFEF gjennom en misjonsmedarbeider engasjert i evangelisk arbeid blant dette fornedrede folket.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Desember 2011

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

48

28

29

30

1

2

3

4

49

5

6

7

8

9

10

11

50

12

13

14

15

16

17

18

51

19

20

21

22

23

24

25

Julaften

52

26 2. juledag

27

28

29

30

31

Nyttårsaften

1. juledag

1

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget


De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons- og Hjemmeutvalget Skinneneveien 236, 3178 V책le. Tlf. 33 06 54 54 - Fax 33 06 54 55 E-post: mhu@dfef.no Internett: www.dfef.no Design: Vidar Aronsen - Trykk: Kristiansand Trykkeri

Misjonskalenderen for 2011  

Misjonskalenderen