Page 1

COPENH AGEN R ENA ISSA NCE M USIC FEST IVA L 20 09

Hyldest til Ascanio Mayone af Björn Ross Årets udgave af Copenhagen Renaissance Music Festival løber af stabelen den 2. - 8. november. Festivalen, som fra og med i år er en årlig begivenhed, er noget anderledes fra tidligere år da den dels er kortere, dels er mere projektorinteret, og dels helt tilegnes en eneste komponist – den neapolitanske organist, cembalist og harpenist, Ascanio Mayone. Er man ikke Napolinørd eller cembalist-specialist så klinger navnet måske ikke særligt velkendt. Men Mayones musik fortjener en bedre skæbne end som så! Mara Galassi, Christopher Stembridge og Jean-Marc Aymes, som alle er specialiserade i dette repertoire, vil være i København hele festivalugen for at give koncerter, masterclasses og foredrag. En stor del av aktiviteterne foregår i nært samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og både lærere og studerende deltager i såvel undervisning som i koncerterne. Den italienske musikforsker Dinko Fabris fra Bari, kommer desuden for at introdu-

cere musikkulturen i Neapel med et foredrag om The Soundscape of Naples around 1609 (se også artiklen i dette nummer). Ambitionen er intet mindre end at fremføre Mayones samlede værker i løbet af festivalen. Eller rettere: alle de kendte værker som findes tilgængelige! Det lyder måske overambitiøst, men der findes ikke megen musik af Mayone, desværre. Tre moderne editioner af instrumentalmusik, plus en madrigalbog i facsimile og enkelte kirkelige vokalværker, ligeså i facsimile eller afskrifter, det er alt hvad der eksisterer. Som sagt, desværre, thi det er sælsom og meget spændende musik han laver den gode Ascanio - og næsten helt ukendt! Hvem var så denne Ascanio Mayone? Han blev født i Neapel omkring 1565 og var virksom der hele sit liv indtil sin død 1627. Mayone studerede hos G.D. da Nola og efterfulgte 1593 Scipione Stella som organist i SS Annunziata, en institution som han siden var knyttet til i hele sin karriere. 1602 blev han udnævnt til 2. organist ved det spanske hofkapel (Trabaci var 1. organist) og avancerede i 1614 til 1. organist samtidigt med at Trabaci eftertrådte de Macque som maestro di cappella.

7


Altstemmen i Ch’io mora fra Il primo libro di madrigali a cinque voci (1604)

8


Mayone var en stærk repræsentant for en særlig neapolitansk musiktradition og banebrydende inden for det som vi nu benævner tidlig barokmusik. Hans værker er således f.eks. direkte forgængere til Frescobaldis musik for orgel og cembalo. Påskudet for at fejre Mayone lige i år er selvfølgelig 400-årsjubilæet for udgivelsen af hans sidste og nok mest kendte samling: Secondo libro di diversi capricci per sonare (1609). Her finder vi hans mest avancerade og originale kompositioner, toccataerne, hvoraf nogle er skrevet for harpe (Mayone var selv en virtuos harpespillere). Her findes desuden to toccataer for cimbalo cromatico, som er de tidligste kendte eksempler på musik skreven direkte for dette instrument (se Christopher Stembridges artikel om det kromatiske cembalo i Custos, okt. 2008). I forordet til denne bog skriver Mayone bl.a.:

Mara Galassi og Jean-Marc Aymes fremfører den 2. bog i sin helhed på harpe, orgel og cembalo på festivalens næst sidste dag, en koncert som de f.ø. også laver i Bari, Marseille og Milano i løbet af oktober måned. De øvrige koncerter tilegnes hans første bog, Il Primo libro di capricci (1603) som bliver spillet af Christopher Stembridge på orgel og cembalo, og Mara Galassi på harpe; madrigalbogen Il primo libro di madrigali a cinque voci (1604) fremføres av Musica Ficta (verdenspremiere!); Primo libro di ricercari a 3 (1606) bliver bl.a. spillet af et gambe-consort under ledelse af Markku Luolajan-Mikkola, samt blæserog stryger-studerende under ledelse af Lene Langballe; og festivalen afsluttes med en tutti-koncert med den smule kirkemusik som nu engang findes bevaret, bl.a. en Messa a9, en Magnificat a8, og to sjældne motetter, Ave Regina Caelorum og Regina Coeli, som ikke en gang figurerer i Groves fortegnelse over Mayones værker. I forbindelse med planlægningen af festivalen dannede parterne et internationalt netværk – Associazione Ascanio Mayone – hvilken vil udgøre en platform for fremtidige koncerter, forskning, udgivelser og formidling af Mayones musik. www.ascaniomayone.org www.renaissancemusik.dk/festival

”Lad ingen tage anstød og dømme mig lidet vidende om reglerne for kontrapunkt. Når kompositioner udsmykkes med passageværk vil der optræde “ forkerte” noder, der går imod de harmoniske love; men uden dem er det ikke muligt at skabe en smuk virkning.”

9

Hyldest til Mayone  

Introduktion til Copenhagen Renaissance Music Festival 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you