__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 3 MAJ 2012

”Ge Idéerna plats” är Skellefteås motto för framtiden Fokus: skellefteå

Stoppa skojarna!


FAVÖR I Foto: Daniel Olausson. Retusch: Vemod

Långa bilköer må vara ett storstadsfenomen och inte så vanligt i Gällivare. Ännu. För med en expanderande arbetsmarknad måste vi vara beredda på allt. Utbudet av attraktiva jobb är stort och intresset för vår kommun ökar. I en värld där många pratar om finanskris och lågkonjunktur pratar vi om utveckling och expansion. Och skulle det så småningom leda till bilköer, ja då får vi väl se till att bygga flerfiliga vägar istället.

www.gellivare.se


Internationella affärer? Vi hjälper dig! På Uminova Innovation stöttar vi dig med allt från att förmedla kontakter och bygga relationer till att göra avslut. Det ger dig en extra skjuts i dina utlandsaffärer. Vi kan till exempel ge dig tillgång till givande teknik- och forskningssamarbeten, bidra med lokal kunskap om främmande marknader och hjälpa dig att bygga upp en internationell organisation med återförsäljare. Och vi gör det utan kostnad för ditt företag. Vi arbetar framförallt med små och medelstora tjänsteföretag som är mogna. Kontakta oss redan i dag – och ta ett stort steg mot en lyckad utlandssatsning.

Karl-Erik Johansson 090-15 48 58 Peter Bäckström 090-15 48 79 Göran Nilsson 090-15 48 54 Annika Wikström 090-15 48 53


NÄRINGSLIV I NORR

w w w . n a r i n g s l i v i n o r r. s e

Innehåll nr 3 - 2012

9 10

18

6

Nytt varumärke och motto

8

Damian coachar teknik- 16 Fler spanska turister företagen i Skellefteå flyger till Skellefteå

9

Snowflake i Singapore

10 North Kingdom tar världen med storm 12 I huvudet på en revisor

14 Välkommen hit och hem

18 Allt som ställer till med bränder förhindras 20 Själv är bäste dräng? 22 Annika ny vd för upkeeper

Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Arctic Försäljning i Norrbotten Köpmannagatan 17, 952 33 Kalix. www.naringslivinorr.se www.facebook.com/naringslivinorr Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, 0923-107 00, magnus@naringslivinorr.se

4

Anders Hettinger PwC. Marcus Andersson, Advokatbyrån Kaiding. Peder Hansson, AB Terminalen, Sven-Åke Michelson, Patrick Degerman Degerman Bild AB, Filip Burman, Paulina Holmgren, Mikael Hansson InfoTech Umeå, Charlotta Wadenbrant. Omslagsfoto: Patrick Degerman, Degerman Bild AB.

Redaktion. Grafisk form, layout: Björn Palovaara, Process Media & Kommunikation 070282 07 60, bjorn@naringslivinorr.se

Marknad: 0923-107 00. Sune Nilsson 0923-107 05 (direkt) sune@naringslivinorr.se annons@naringslivinorr.se

Medarbetare: Eilert Isaksson, Kjell Hjelm, Företagarna.

Tryck: V-TAB.

NÄ RING SLIV I N ORR M AJ 2012

24

24 Stoppa skojarna! 26 Hög klass på kreativt möte 28 Rekordmånga e-deklarerade 30 Efterfrågan på arbetskraft minskar - men inte i norr 33 Kalix Tele24 växlar åt Vattenfall och landstinget Upplaga: ca 13 000 ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: info@naringslivinorr.se Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan.


GÖR NYA AFFÄRER Matchmaking på Euro Mine Expo 2012 Ska du besöka Euro Mine Expo 2012 i Skellefteå, eller är du kanske utställare eller konferensdeltagare? Då ska du passa på att knyta nya affärskontakter genom att delta i matchmaking på mässan den 13 juni! Genom oss på Enterprise Europe Network kan du få hjälp att förboka möten med potentiella kunder eller samarbetspartners. Du får på detta sätt ut mycket mer av din medverkan – vare sig du själv ställer ut eller om du är besökare på mässan. Anmälan och mer information:

www.b2match.eu/euromineexpo Du kan också kontakta någon av oss: Norrbotten: Kenneth Isaksson, Centek, tel. 0920-49 29 08 Västerbotten: Karl-Erik Johansson , Uminova Innovation, tel. 090-15 48 58


Nytt varumärke och motto ger framtidens kompassriktning I början av maj lanserades Skellefteås nya platsvarumärke. Arbetet att ta fram en tydlig och enhetlig bild av Skellefteå har engagerat och involverat tusentals Skelleftebor. ”Ge idéerna plats” är det nya mottot för framtiden och en viktig del av innehållet i det nya varumärket. – För oss var det ett självklart sätt att arbeta på. Det finns inga som kan mer och bryr sig mer om den här platsen än de som bor och verkar här, säger kommunchefen Kristina Sundin Jonsson. Bland annat har en medborgardialog genomförts, där alla invånare och andra med intresse av Skellefteå haft möjlighet att tycka till och påverka slutresultatet. Tydligare profil – Vi ville hitta fram till den bild av Skellefteå som så många som möjligt kan känna igen sig i och ställa sig bakom. Det har vi lyckats med och har nu ett framtidsinriktat platsvarumärke som bygger på våra främsta styrkor. Med ”ge idéerna plats” som röd tråd startar nu arbetet med att ge Skellefteå en tydligare profil. – Här är inte livet det som händer dig medan du är upptagen med annat. I Skellefteå har människor bättre möjligheter att forma livet efter sina egna villkor och drömmar. Platsvarumärket ska användas som kompass för Skellefteås framtida utveckling och i marknadsföring. Alla med intresse till Skellefteå – Fler ska bo här, fler ska driva sina företag här och fler ska besöka oss. Vi har alla förutsättningar att lyckas, men det krävs att alla drar åt samma håll, säger Kristina Sundin Jonsson. Platsvarumärket rymmer den geografiska plats som ligger inom Skellefteås kommungränser: stad, samhällen, byar, landsbygd, vildmark, kust och skärgård. Det ska inte förväxlas med kommunorganisationens varumärke. Ägare av platsvarumärket är alla med intresse av Skellefteå: invånare, företagare, utflyttade Skelleftebor och andra med band till platsen.

6

NÄ RING SLIV I N ORR M AJ 2012

Skellefteås nya platsvarumärke tillsammans med ambassadörerna. Från vänster: Jonas Holmqvist, advokat hos Kaiding, Anna Böökari, ägare kotteshoppen.se, Marcus Andersson, 19, kulturföreningen Mullberget, Pea Israelsson, klubbdirektör Skellefteå AIK Hockey, Harry van der Veen, vd NUITEQ, Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun, Anders Hettinger, kontorschef PwC Skellefteå Foto: Patrick Degerman, Degerman Bild AB

FAKTA/Skellefteå platsvarumärke Kärnvärden

Modigare idékraft.

Fyra begrepp som tillsammans utmärker och särskiljer Skellefteå från andra platser.

Vår levande tradition av kreativitet och entreprenörsanda skapar framgångar som omvärlden i många fall inte tror är möjliga. Att se möjligheter och tänka nya tankar i kombination med tilltron till vår förmåga är en viktig drivkraft i utvecklingen av människor, sport, kultur, föreningar och företag.

Hållbarare livskraft. Vår förmåga att ta vara på malmen, skogen och de förnybara energitillgångarna är inte bara grunden för ett välmående och ekonomiskt stabilt samhälle. Tillsammans med den trygga, rena och klimatsäkra livsmiljön ger den en hållbar livskraft för långsiktig utveckling av människor och idéer. Ärligare öppenhet. Vårt värdskap och våra relationer präglas av ett jordnära och äkta förhållningssätt som gör oss bekvämare i ömsesidigt givande möten än i ytliga relationer. Det är på den grunden vi bygger hållbara relationer och framgångsrika samarbeten.

Närmare mångsidighet. Närheten mellan det moderna samhällsutbudet, de fina boendemiljöerna, det mångsidiga näringslivet, den omväxlande naturen, kusten, sjöarna och älvarna, det rika föreningslivet, evenemangen och de kontrastrika årstiderna ger oss möjligheter att fylla våra liv med ett omväxlande och självvalt innehåll. Tagline: Ge idéerna plats. Kommunicerar Skellefteå varumärkeslöfte som uppmaning till alla målgrupper och berättar hur de kan ta del av Skellefteå särskiljande kvaliteter.


2010

. n E g i r å i a s i v a m m sa pEn p o t k s n E v s å Etta p för andra årEt i rad. Det här med Svensktoppen verkar vara vår melodi. För andra året i rad toppar vi nu listan över energibolagen med de nöjdaste företagskunderna och nu vill vi passa på att tacka för de fina betygen. Tonerna av era fina omdömen klingar fantastiskt fint i våra öron och utan er hade vi inte varit där vi är idag. Nu lovar vi att hålla uppe takten och se till att göra vårt bästa för att även nästa års nöjd-kund-undersökning ska gå i dur.

Läs mer på www.luleaenergi.se


Damian coachar Skellefteås nya och heta teknikföretag

Damian Dugdale. foto: Filip Burman

I Skellefteå finns många spännande aktörer inom Västerbottens IT-bransch. InfoTech Umeå som är en strategisk satsning från Uminova Innovation för att marknadsföra och förbättra IT-innovationsmiljön i hela Västerbotten har nu ökat sin närvaro i Skellefteå. Damian Dugdale jobbar på uppdrag med rollen att coacha IT-företag med spännande idéer. – InfoTech vill utöka sin räckvidd och under de kommande månaderna kommer jag hjälpa till med att skapa mer närvaro i Skellefteå. Min roll

8

NÄ RING SLIV I N ORR M AJ 2012

är att nätverka, hitta intressanta företag och göra dom medvetna om vilka möjligheter som finns att växa. Min roll är lite som en spindel i IT-nätet i Skellefteå, säger Damian Dugdale. I världsklass IT-branschen har idag blivit en viktig del av Skellefteås näringsliv. Här finns innovativa företag som är i världsklass när det gäller digital teknik och är på god väg att sätta Skellefteå på världskartan. – Senaste åren har IT-företagen växt snabbt i Skellefteå. Många av dom är fenomenala, säger Damian. Damians roll i detta är att lära känna så många

teknikföretag som möjligt i och runt Skellefteå, träffa människorna och rapportera tillbaka till InfoTech i Umeå om de stora saker som händer här. Det går att göra en lång lista med kreativa företag i Skellefteå som har lyckats internationellt och som är på god väg. – Skellefteå har blivit som en digital hub för Sverige och som uppmärksammas av aktörer på platser som New York och London. Och framtiden ser ljus ut. Ett växande Skellefteå är viktigt för att bli en livligare och attraktivare plats, säger Damian Dugdale.


Region Västerbotten jobbar för Skellefteå och Norrbotniabanan

Harry van der Veen, VD och grundare av NUITEQ. Foto: Paulina Holmgren

Snowflake i Singapore Skellefteåföretaget NUITEQ står i främsta ledet när det gäller att utveckla avancerad multitouch-teknik på dataskärmar. Användare finns över hela världen. De har nyligen installerat ett interaktivt multitouch-system med sin programsvit Snowflake Suit på Singapore Airport. Singapore Changi International Airport är en av världens mest trafikerade flygplatser. Uppdraget var att bygga upp ett nöjescenter i transitområdet på flygplatsen som har en imponerande genomströmning av 33 miljoner besökare årligen från hela världen. Changi Airport Group (CAG)

beställde ett nöjescenter för besökarna att koppla av med i väntan på nästa flyg. Beläget i mitten av terminalen bland butiker, restauranger och barer finns Multitouch systemet med enheter i olika storlekar, med Snowflakes Suit av applikationer. Den stora utmaningen som mötte ingenjörerna och designerna var att skapa detta på en offentlig plats som är i drift dygnet runt årets alla dagar. Allt eftersom har systemet anpassats unikt för Singapore Airport för att ge besökarna en optimal användarupplevelse.

Ewa-May Karlsson regionstyrelsens vice ordförande

Erik Bergkvist, regionstyrelsens ordförande

Foto: Peter Lundström

Raka spåret till framtidens energismarta europeiska transportsystem • Regionförstoring genom halverade restider underlättar samarbeten och rekrytering i Norrland. • Norrbotniabanan är del av en nationell godsstrategi för att öka Skellefteås, Västerbottens och Sveriges konkurrenskraft i Europa. • Sänkta transportkostnader med upp till 30 procent. • Möjliggör stora investeringar – exempelvis i gruv- och skogsindustri. • Bättre godstransporter – ökade tågvikter från 1 100 ton till 1 600 ton per lok. • Säkra transportlösningar mot övriga Europa. • Bra för miljön - minskar koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år. • Godstransporter flyttas från väg och sjöfart till järnväg. www.norrbotniabanan.nu, www.godsstrategi.se www.botniskakorridoren.se

NUITEQs interaktiva nöjescenter på Singapore Changi International Airport.

www.regionvasterbotten.se facebook.com/regionvasterbotten


North Kingdom tar   Glada vinnare på Guldäggsgalan i april 2012. David Eriksson, vd North Kingdom, Daniel Ilic, creative director, Marcus Ivarsson, creative director och Roger stighäll, grundare och business director. North Kingdom fick Guldägget för sin Produktion Rome.

Med en nyskapande reklamfilm för klädmärket Only flyttar North Kingdom från Skellefteå fram positionerna för interaktiv digital marknadsföring. Tittarna kan stoppa filmen, klicka på klädesplaggen, få mer information och dela med sig till andra. Under de kommande åren kommer vi att få se allt mer av interaktivitet inom rörliga bilder. Åtminstone om man får döma efter vad Skellefteåföretaget North Kingdom åstadkommit i sitt senaste projekt med reklamkampanjen The Liberation för klädmärket Only. Se och testa den interaktiva filmen här. North Kingdom har använt en teknik som gör det möjligt att låta den som tittar med ett klick pausa filmen när som helst. När filmen stannar i ett pausläge tonas en högupplöst bild in som gör det möjligt att visa klickbara hotspots vilka ger mer information om kläderna som rollfigurerna i filmen har på sig. Resultatet ger en direkt interaktiv möjlighet för tittaren att interagera med filmen. Dessutom har man på vissa ställen lagt in moment som gör det möjligt för tittaren att i filmen hjälpa rollfiguren att ta upp ett par jeans, dra upp ett blixtlås och starta en bil genom att vrida om bilnyckeln. Effekten ger ett intryck av att tittaren bestämmer händelseförloppet i filmen. Rätt mängd interaktion Filmen handlar om tre unga tjejer som

10

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

kommer till ett litet samhälle där de ställer allt på ända med sitt utåtagerande sätt. En av flickorna som bor i samhället lockas efter ett tag att slå följe med tjejerna och får pröva ett annat liv utanför vad normer och gränser annars tillåter. Ett stycke ungdomsuppror spelas upp och blir en del av den image som klädföretaget Only skapar. Jakob Nylund skriver på North Kingdoms blogg: ”Tidigt i processen la vi ner mycket tid på att få rätt mängd interaktion för användaren. Vi ville att användarna skulle känna sig indragen i historien och inte få illusionen bruten för mycket genom att tvingas klicka på vissa punkter. För att få rätt balans blev det en hel del testande för att få filmen att fungera på det sätt vi ville ur användarens upplevelseperspektiv.” Koppling till Pinterest De interaktiva delarna i filmen är också kopplade till det nya sociala forumet Pinterest som gör det möjligt för den som har ett Pinterest-konto att enkelt länka till scener från filmen. Att fascinationen är stor inför North Kingdoms nyskapande arbete märks bland kommentarerna på Pinterest där många samlat länkar och bilder till reklamfilmen. ”This swedish video/ad/catalog/dress is blowing me away right now”, “Very impressive interactive video experience” och “freaking awesome shoppable video” är några lyriska kommentarer från Pinterestanvändare.

Text: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Guldägg - igen North Kingdom tog hem guldägget i produktionskategorin med ”Rome” för Google Creative Lab på Guldäggsgalan i Stockholm i mitten av april i år. Det är för andra gången som North Kingdom vinner Guldägget. Förra gången var för två år sedan, då med en produktion för Försvarsmakten. Produktionen Rome är ett unikt projekt och framtidens webbupplevelse. Med stöd av nya tekniken WebGL blir upplevelsen av en webbsida mer lik ett datorspel. Interaktiviteten ökar genom att den som tittar på webbsidan kan styra och påverka grafiken genom att röra musen och markören på skärmen. Det innebär att det vi vant oss vid att kunna göra i ett datorspel allt mer blir möjligt att göra på en vanlig webbsida. Motiveringen till Guldägget löd så här: Tekniken knuffas till sin absoluta spets i denna produktion där ettor och nollor gjorde det möjligt att se och uppleva saker som annars bara varit möjligt genom olagliga substanser.

FAKTA/North Kingdom North Kingdom är en kreativ byrå inom digital media. Huvudkontoret ligger i Skellefteå men företaget arbetar över hela världen. Bland de kunder som har anlitat North Kingdom finns LG, Vodafone, Google, Disney, Only, Absolut, Adidas, Starwood Hotels, Coca-Cola och Toyota samt några av världens ledande reklambyråer. Titta in på deras hemsida och häpnas av deras kreativa framfart runt om i världen: www.northkingdom.com


världen med stormI den interaktiva reklamfilmen Liberation för klädmärket Only kan tittarna stoppa filmen, klicka på klädesplaggen, få mer information och dela med sig till andra. Se och interagera med filmen på: www.onlybecausewecan.com

Med den nya tekniken kan du i musikvideon ”Rome - 3 Dreams of Black” flyga omkring i ett ökenlandskap. Skillnaden är att du gör det direkt i webbläsaren och inte i ett datorspel. För denna produktion vann North Kingdom Guldägget 2012. Testa upplevelsen på www.ro.me - funkar ej med Internet Explorer, men med Google Chrome och Firefox.

North Kingdom fick i uppdrag av Vodafone att bygga ett engagerande webb-spel i 3D på konceptet Netguys som Vodafone sedan tidigare tagit fram. Netguys består av fyra killar i röda träningsoveraller som symboliserar de fyra staplarna i mobilen som anger hur starkt nät användaren har tillgång till. Dessa fyra Netguys överförde North Kingdom till figurer i 3D-spelet.

Med den interaktiva figuren Gil satte North Kingdom sin stämpel över New Yorks skyline. Gil var ambassadör för goda nyheter utsänd av LG Electronics. Från den 17 x 24 meter stora bildskärmen på en av husfasaderna vid Times Square svarade interaktive Gil på sms och tweets från folk som passerade förbi. Projektet Gil var ett samarbete mellan LG, North Kingdom och den amerikanska reklambyrån Young & Rubicam.

N Ä R I N G SLI V I N OR R M A J 2 0 1 2

11


KRÖNIKA

I huvudet på en revisor! En skock grå-tråkiga gubbar… Denna min 25:e krönika i Näringsliv i Norr tänkte jag ägna mitt egentliga värv, nämligen revision. Få yrken med därtill hörande yrkesmän finns det så mycket fördomar om, fortfarande. Bilden av en äldre gentleman med kostym som nitiskt granskar siffror i ett gråtrist rum fyllt med pärmar lever alltjämt kvar. Förvisso är det naturligtvis många entreprenörer inom näringslivet som vet att så inte är fallet, men hos den breda allmänheten är det inte lika insiktsfullt. Få yrkesgrupper har för det första så jämt fördelat mellan män och kvinnor. Under senare år har faktiskt kvinnor blivit fler och fler och representerar nu mer än 50 % av yrkeskåren. För det andra är åldersstrukturen sådan att snittåldern på revisorer inom de stora revisionsbyråerna ligger någonstans vid si så där 35 år. Så den initiala nidbilden är så fel det kan bli. Backspeglar och begravningsplats för siffror… Ofta möts vi revisorer av kommentaren att vi ”tittar i backspegeln” eller av synpunkten att årsredovisningen som vi granskar ” är en begravningsplats för siffror”. Visst, så kan man uttrycka det, men det avslöjar brist i såväl insikt i vad revisionen innebär och redovisningens betydelse för effektiv styrning av affärsverksamhet. Revisionen skall förvisso kontrollera att den officiella redovisningen är upprättad enligt gällande regelverk men den innefattar så mycket mer. I Sverige i synnerhet. Vi har även lagstadgad förvaltningsrevision vilket innebär att revisionen också kontrollerar att styrelsen, och i förekommande fall VD, följer ägarnas instruktion i bolagsordningen och aktiebolagslagen vad avser t.ex. krav på rutiner för styrning av och kontroll över

12

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

verksamheten.

Revisionen är därför oftast mer verksamhetsorienterad än vad man tror. Förståelsen för affärerna och bolagens framtidsplaner är viktig för att t.ex. kunna bedöma bolagets överlevnadsförmåga under kommande år, vilket är nödvändigt för att kunna ta ställning till om redovisningsprinciper som förutsätter detta skall kunna tillämpas. Så nog tittar revisorerna ut genom framrutan också… Informationssäkerhet… Jag brukar säga att vi arbetar med informationssäkerhet. För det är nämligen vad det egentligen handlar om. Mängder av affärsbeslut baseras på finansiell information. Värdet av korrekt information är betydande.

Först och främst företagets egna beslut. Hur är kassaflödet i verksamheten, räcker pengarna till planerad utveckling eller måste det sökas externt kapital? Är kapitalbindningen relevant eller finns brister i förvaltningen av lager och fordringar?

Sen, väl så viktigt, alla externa beslutsfattare. För hela kapitalmarknaden där värdering av publika aktier så gott som uteslutande baseras på offentlig finansiell information är tilltron och säkerheten i informationen en fundamentalt kritisk fråga. Skulle denna inte vara kvalitetssäkrad av utomstående neutral part skulle hela systemet riskera att krascha. Även onoterade bolag har intressenter som är i behov av säker information. Banker, ratingfirmor, upphandlingsorgan, stora kunder m.fl. är sådana exempel. Men skandalerna då???

Enron var ett kapitel för sig. Med risk för att tala i egen sak, men ändå, så har väl tillräckligt många böcker skrivits om det bakomliggande politiska myglet kring Enron och det strategiska greppet att ”hitta en syndabock”, så vi lämnar det därhän.

Senast i Sverige har ju HQ-banks, redovisade, drastiska resultatförsämring, som ledde till HQs fall varit under luppen. Det samhällsorgan som kritiskt granskar revisorskåren, Revisorsnämnden (RN), har ingående synat revisorernas insatser i HQ och inte funnit

väsentliga brister, vilket i sig har ifrågasatts och uppfattats konstigt.

Den viktigaste förklaringen är att det internationella redovisningsregleverk som HQ har att följa medger olika värderingsprinciper för korta och långa finansiella förpliktelser och rättigheter där just förväntad tidshorisont är en kritisk faktor för principval. Ändras dessa bedömningar i efterhand kan senare omvärderingar ge stora förändringar. Så blev det hos HQ.

Men var det revisorns fel? Knappast säger RN. Huruvida styrelsens bedömningar och ställningstanden var för optimistiska kan säkert ifrågasättas, men så länge de inte är påvisbart felaktiga har revisionen svårt anmärka på det om styrelsebesluten är grundade på fakta och skäliga bedömningar samt redovisningen följer regelverket. Efterfrågestyrd revision… Vi har numera inte lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag. De minsta bolagen med begränsad verksamhet där ägaren dessutom själv har full insikt och påverkansmöjlighet kvarstår nu, ur bolagsintern synvinkel, som motiv för revision det egna intresset för kvalitetssäkring och professionellt stöd. Externa aktörer har varierande behov och kan alltid när så önskas ställa relevanta krav på kvalitetssäkring av den finansiella informationen. Kåren bejakar detta och ser bara positivt i att revisionen blir efterfrågestyrd, inte lagstadgad, och därmed också marknadsmässigt prövad och bedömd. Det gagnar alla parter.

En annan åtgärd som också skulle gagna alla parter vore beslut om effektivare varutransporter genom Norrland. Det renderar för 25:e gången till uttalandet: ”Bygg Norrbotniabanan, nu!”

Anders Hettinger Auktoriserad revisor och affärsrådgivare PwC i Skellefteå


NORRLANDS STÖRSTA

MÖTESPLATS Konferenser/Mässor/Event Ni önskar - vi paketerar

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Vi erbjuder ett modernt och effektivt brandskydd. LBIS Din trygghet!

Tel 0910-75 24 14 meeting.skelleftea@scandichotels.com

Hörselhjälpmedel

I säkerhetens tjänst sedan 1976 Arbetsområde: Norrbotten och Västerbotten. Vi tillhandahåller och underhåller: • Brandsläckare • Brandposter • Utbildningar, även heta arbeten • Rökgasventilation • Utrymning • FOGMAKER fordonssprinkler • Heta arbeten utrustning • SBA • Brandtätning • Miljöcertifierad enligt ISO 14001 • Ackrediterad av Swedac för återkommande kontroll av dyktuber och kolsyreflaskor.

SKELLEFTEÅ

ärna Jag deltar g öten sm g in på fören r! och informera

i Kalix & Haparanda Hörselslingeutrustningar Hörselförstärkare Telefoner med hörselslinga Blåtandsslinga till mobiltelefon Väckarklocka med vibrator Stolsslinga för TV Sling-sync till platt-TV Guidesystem Trådlös högtalare med inbyggda mikrofonmottagare » Slingväska för transportabel utrustning med trådlösa mikrofoner » » » » » » » »

Se hela vårt sortiment på www.edin.se / www.comfortaudio.se

Ronnie Nordqvist Telefon: 070-671 94 41

www.brand-service.se • info@brand-service.se • 0920-22 57 85


KRÖNIKA

Välkommen hit och hem!

I

förra numret skrev jag kortfattat om vikten av introduktion av nyanställd personal. Ser man både demografimässigt, geografimässigt och faktiskt i vår landsända, geografimässigt så finns det ett mycket stort behov av vissa typer av kompetenser. Problemet är bara att länets olika verksamheter verkar ha svårt att hitta dessa.

I mitt arbete får jag ofta höra önskemål från våra uppdragsgivare om att hitta hemvändare till deras verksamheter, något som vi ofta lyckas med eftersom det ligger i vårt företags strategi men personligen tycker jag att det pratas alldeles för lite om hitflyttare. Ser man rent procentuellt så finns det betydligt mer potentiella hitflyttare än hemvändare.

En hitflyttare kan dock vara en del av en hemflyttande familj. D.v.s. ena parten kanske inte kommer från vår landsända eller ens från vårt land. I ”hitflyttarläget” är det extra viktigt med ett gott arbete runt omhändertagandet av personen.

Att många tjänster tillsätts genom kontakter och inte syns ”där ute” är något jag också skrivit om tidigare men problemet för en hitflyttare är att dessa kontakter ofta inte finns. När en person som söker en tjänst i Sverige(till exempel från ett annat land) brukar jag rekommendera att använda sig av ”Europass” vilken är en samling internationella verktyg för att skapa enhetlighet inom

14

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

ansökningshandlingar. På dess webbplats beskrivs det som: ”Fem dokument som gör att dina färdigheter och kvalifikationer blir tydliga och lätta att förstå i Europa.”.

När man ger sig ut på hela den svenska eller tom ut på den globala kandidatarenan för att hitta rätt kompetenser så blir åtagandet så mycket större än att anställa en lokal kandidat. Det kan röra sig om att en hel familj måste flytta, arbete till medföljande, ny bostad, skolor, dagisplats, rätt typ av intyg/ arbetstillstånd, språkutbildning m.m.

En sak är att få en person att tacka ja till en tjänst och en helt annan sak är att få personen, och inte minst familjen att stanna kvar och trivas. I ett antal länder i Europa så är det nu riktig kris. Man pratar ofta om ”PIGS”-länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) men det finns självklart flera där ekonomin inte blomstrar. Dessa länder är en outsinlig källa för högkvalificerad kompetens där många personer idag inte känner att de får användning för och utlopp för sina kompetenser och därför kan tänka sig att flytta till ett spännande arbete, ett nytt liv, i ett nytt land. Detta måste vår region ta tillvara på. Vi på Terminalen har satt upp samarbetspartners i flera av dessa länder i syfte att attrahera, hitta och flytta kompetens hit till oss. Vi arrangerar ”pre-visits” där familjen

kommer på studiebesök i samband med jobbintervju. Ordnar studiebesök på skolor, dagis, bostadsområden. VI hjälper till med allt pappersarbete, ser till att familjen får en lokal fadder för ev. frågor som kan uppkomma i det nya landet. Vårt mål är att förankra dessa personer, oavsett de kommer från Göteborg, Madrid eller London, i den norrländska myllan. Läs mer om detta på www.inflyttningslots.se . I detta finns självklart även ett helt egoistiskt skäl. Vi vill att våra barn ska ha kollegor när de påbörjar sitt yrkesliv och vi vill att någon ska bo här och ta hand om oss när vi blir gamla. Hur ser din strategi ut runt kompetensförsörjning? Maila gärna dina utmaningar, erfarenheter, frågor och åsikter till mig.

Vi ses i nästa nummer då jag kommer att fortsätta skriva om viktiga områden inom kompetensförsörjningsområdet. Peder hansson AB Terminalen Peder Hansson är ägare av och ”headhunter” på AB Terminalen som har sitt huvudkontor i Luleå men arbetar över hela Norrland. Peder är även en flitigt anlitad föreläsare och konsult runt kompetensförsörjningsfrågor. Du når honom på peder.hansson@terminalen.nu


bEfria dig frÅn gLaSÖgOn OCH LinSEr i SOMMar

Vi utför ögonlaser- och RLE-operationer för att korrigera alla synfel, även ålderssynthet Välkommen att boka in en tid hos oss där du alltid får en kostnadsfri undersökning och konsultation av en legitimerad ögonläkare. Visst vet du att du kan göra bruttolöne-avdrag för synfelskorrigering via ditt jobb? Det är kostnadsneutralt för arbetsgivaren och skattefritt för dig, det innebär att du sparar mellan 30 till 55%.

UMEÅ: SKOLGATAN 73 A – Telefon 090-14 24 00 LULEÅ: STORGATAN 45 – Telefon 0920-420 420 www.koskela.se


Fler spanska turister flyger till Skellefteå

Intresset för att uppleva Skellefteå och Swedish Lapland ökar. Det visar statistik från lågprisjätten RyanAir som för andra säsongen trafikerar luftrummet mellan Skellefteå Airport och Barcelona/Girona i Spanien. Statistiken visar att det skett en fördubbling av antalet bokade spanska resenärer jämfört med samma period ifjol. Jämförelsen bygger på RyanAirs tio första ankomster i år ställda mot fjolårets första tio. – Det är förstås mycket glädjande att kabinfaktorn för direktlinjen ökar, säger Anders Hellgren, VD Destination Skellefteå. Men vi som jobbar med utvecklingen av turismen i regionen är egentligen inte förvånade. Swedish Lapland är ett starkt varumärke och efterfrågan på destinationer som kan erbjuda

16

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

annorlunda, genuina och ofta naturbaserade upplevelser växer snabbt. Nu gäller det för oss att bygga vidare på de fantastiska förutsättningar vi har. Tillgänglig destination Ofta är möjligheten att kunna ta sig till en perifer plats som Swedish Lapland direkt avgörande för en destinations tillväxt och utveckling. Där utgör RyanAirs direktlinje en viktig strategisk pusselbit för Skellefteå. Men en direktlinje betyder inte automatisk framgång. – Kännedomen om Skellefteå och att man kan flyga direkt från sydeuropa till Skellefteå Airport blir hela tiden bättre och bättre, säger Anders, och det är faktiskt inget annat en följd av hårt och målmedvetet arbete. Strategiska samarbeten Inför i år har man haft mer tid för såväl för det strategiska som praktiska arbetet med

att kommunicera budskapet för den spanska marknaden. Tillsammans med Visit Sweden har Destination Skellefteå och Skellefteå Airport bearbetat spansk resemarknad genom branschmässor och pressresor, med kampanjwebben laponiasueca.se samt genom närvaro och annonskampanjer på sociala medier. – Laponiasueca.se är ett samarbete mellan destinationsbolagen Destination Polcirkeln i Arvidsjaur/Arjeplog, Piteå Presenterar och Gold of Lapland samt ett antal upplevelseleverantörer i Västerbotten och Swedish Lapland, säger Anders. Så sent som i mitten på April var Skellefteå i Barcelona för en av världens största resemässor, SITC-mässan. – Visst känns bra det att vi får mycket uppmärksamhet för vårt hörn av världen, avslutar Anders.


ter? Söker ditt företag internationella affärskontak - Vi har kunskapen och verktygen. Med över 25 års erfarenhet av affärsutveckling och internationella kontakter kan Centek hjälpa ditt företag nå nya marknader och samarbetspartners i Europa. Som medlem i nätverket Enterprise Europe Network kan vi erbjuda dig kostnadsfri hjälp för att utveckla din verksamhet. Vi hjälper dig med rätt kunskap och resurser vid rätt tillfälle. Vi kan hjälpa dig i Norrbotten med bland annat: • Förmedling av affärskontakter • Hjälp vid teknik och forskningssamarbete • Lokal kunskap på främmande marknader • Kunskap och rådgivning gällande EU-regler och finansiering • Affärsutveckling och utveckling av verksamheten Kontakta mig om du vill veta mer: Kenneth Isaksson, 0920-49 29 08 kenneth.isaksson@centek.se

Au ro ru m 1 A , 9 7 7 7 5 L u L e å . 0 9 2 0 - 4 9 2 9 0 0 , i n f o @ c e n t e k . s e , w w w. c e n t e k . s e

vinter.

”Centeks nätverk gör att det går väldigt snabbt att komma i kontakt med bra samarbetspartners överallt i världen. Det öppnar hela tiden nya dörrar för oss.” Peter Jönsson, CVK


”Allt som ställer till med bränder vill vi förhindra”

Serviceteknikern Kurt Lahti brinner fortfarande för sitt arbete när han besöker och servar kunderna runt om i Norrland.

Så länge det finns eld lever Luleå Brand & Industriservice AB i högsta välmåga. En trygghet som de gärna delar med sig till sina kunder. Affärsidén är att förebygga person-, egendomsskador och negativ miljöpåverkan. – År 2002 hade vi två anställda, i dag är vi sju servicetekniker, säger VD:n Ulf Waara som också är styrelseordförande och ägare av alla aktier i företaget. Företaget har 36 år på nacken och att det kommer att växa är Ulf Waara övertygad om.

18

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

Det geografiska verksamhetsområdet sträcker sig från Karesuando i norr till Örnsköldsvik i söder vilket betyder en hel del resor med övernattningar. Huvuduppgifterna är försäljning och service av brandredskap och rökgasluckor samt att anordna utbildningar i användandet av brandredskap och släckteknikträning.

Systematisk brandskydd Luleå Brand & Industriservice (LBIS) erbjuder också utbildning i systematisk brandskyddskontroll som bygger på att planera, leda och följa upp det interna brandskyddet hos kunderna. På väggen i LBIS egenägda lokal på Upplagsvägen på Bergnäsets industriområde i Luleå hänger en tavla som förkunnar att företaget är miljöcer-

tifierat enligt ISO 140001, och att man dessutom av SWEDAC ackrediterats för att kontrollera metalliska- och kompositgasflaskor. Det är en fullt utrustad serviceverkstad där man laddar alla typer av släckutrustning och provtrycker gasflaskor, både kolsyre och luft, vilket i det sista fallet innebär att även dykare ingår i kundkretsen. Ny lag om skydd mot olyckor – Vi har myndigheters lagar och förordningar som ett minikrav i allt vi gör och tar aldrig handen från något av det vi säljer, säger Ulf Waara. På försäljningssidan är brandsläckare som innehåller pulver, skum och kolsyra den största produkten, men produktutbudet innehåller också sprinklersystem för fordon som bussar, grävma-
Ulf Waara förutspår en ökad marknadsandel och med det nyanställningar i sitt företag Luleå Brand & Industriservice.

skiner, båtar etc. En växande del i företagets verksamhet handlar om att leda utbildningar. Detta på grund av den nya lagen om skydd mot olyckor (LOS) som antogs 2004. Räddningstjänsterna gör tillsyn i rollen som myndighet i företag och hos fastighetsägare.

Nyanställning i Pajala – Det är bra med flera ben att stå på, och den nya lagen betyder fler och tydligare krav och med det ett ökat utbildningsbehov, säger Ulf Waara, som själv så mycket som möjligt befinner sig ute på fältet som servicetekniker. Det administrativa arbetet på företaget sköts av sambon Kerstin Sannerborg. Framtidstron hos Ulf Waara går inte att ta

miste på. Att personalbehovet lär öka står klart. Senaste nyanställningen skedde i Pajala där LBIS öppnat en filial, mest på grund av den stora gruvsatsning som pågår där med en förväntas tillväxt av både människor och företag. Att arbeta som servicetekniker är ett mångfacetterat jobb. – Den som söker jobb hos oss ska vara intresserad och ha goda kunskaper i teknik, säger Ulf Waara. Så länge det finns värme, syre och bränsle i samma miljö, då kommer också företag som Luleå Brand & Industrisrvice att bestå. Kurt Lahti har arbetat som servicetekniker i över tio år hos LBIS, och han stortrivs i sin yrkesroll.

– Jag har fått och får en väldigt bra och fortlöpande utbildning inom företaget. Det bästa med jobbet är nog själva kundkontakten, för det här är ett serviceyrke där det blir rätt mycket tid på resande fot, säger han. Sex eldröda servicebilar med gula bokstäver som för det mesta rullar på de norrländska vägarna visar vad LBIS handlar om. Heta frågor. – Svetsning, lödning, skära med rondell, elektronik i hemmet, elsystem i bilar - allt som kan ställa till med bränder och som vi vill förhindra, sammanfattar Ulf Waara sitt företags viktigaste uppgift. TEXT OCH FOTO: SVEN-ÅKE MICHELSON

N Ä R I N G SLI V I N OR R M A J 2 0 1 2

19


KRÖNIKA

Själv är bäste dräng?

I

dessa vårtider är människan en flitig varelse, det är dags att skifta om till sommarhjul, kratta gården från höstlöven som man inte orkade eller glömde kratta bort i fjol, städa garaget och måla om lekstugan. Detta är aktiviteter som man, förutsatt att man orkar, klarar av utan större besvär. Om man slarvar lite blir inte konsekvenserna större än att gården ser lite luggsliten ut, att man råkade stänka målarfärg på den nylagda kantstenen som ligger runt lekstugan och så vidare. Med andra ord, mindre konsekvenser av nästan obetydlig karaktär.

Vad jag däremot har uppmärksammat är att personer, såväl fysiska som juridiska, i viss mån är flitiga på att själva upprätta egna juridiska dokument. Detta med hjälp av mallar som man har “googlat fram” eller fått av någon ”hemmajurist” som ofta frekventerar runt på de alla tusentals Internetforum som finns. Jag skulle därför vilja komma med ett råd till alla som känner igen sig, något att ta med sig och tänka på. Frågor som kan röra saker så som t.ex.

20

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

vårdnad och umgänge, gåvobrev, testamenten samt aktieägar- och samarbetsavtal, är frågor av allvarlig karaktär. Utan rätt fakta kan det uppstå allvarliga konsekvenser om ett felaktigt och egenupprättat dokument behöver användas. Frågan man snabbt ställer sig är, varför upprättar man egna juridiska dokument? Svaret är enkelt, det handlar om att man vill spara pengar. Vid inledningsskedet och om det inte inträffar något så blir det antagligen också billigare att göra det själv. När det däremot händer något oförutsett – t.ex. klander av testamente, att delägare i ett bolag blir osams eller att man upptäcker fel i den fasta egendomen – och det egenupprättade dokumentet utsätts för granskning av det juridiska nålsögat, stämmer tyvärr ofta uttrycket ”snålheten bedrar visheten”.

Snålheten kan 1) bli väldigt kostsam att reparera eller 2) den är oåterkallelig och går helt enkelt inte att reparera. Risken är kanske inte särskilt stor att man hamnar här men den är alltjämt närvarande. Med detta i åtanke bör man tänka efter både en och två gånger innan man upprättar ett juridiskt dokument som

kan få allvarliga konsekvenser om det prövas.

Råd från en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå behöver inte kosta stora summor och vetskapen om att man har får professionell hjälp kan oftast vara tillräcklig för att motivera ett samtal till en advokatbyrå. I slutändan är det inte alltid att man sparar pengar på att göra jobbet själv, och när man till slut märker att det gått snett så är det ofta redan för sent. Jag ifrågasätter inte att man gör egna efterforskningar på Internet utan tvärtom, det är en snabb informationskälla som kan ge nya infallsvinklar och funderingar. Det jag ifrågasätter är att man ibland, helt utan eftertanke, litar blint på de råd och mallarna som florerar på Internet. Ta istället med dig dina frågeställningar och funderingar och diskutera dessa med en advokat. Själv är inte alltid bäste dräng.

Marcus Andersson Jur. kand, Advokatbyrån Kaiding i Gällivare


pr4u.se


Annika Svensson ny VD för upKeeper Solutions

Annika Svensson tar vid efter Torstein Bratvold som VD för Upkeeper.

Annika Svensson har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling på bolag som Ericsson och Tieto. Nu har hon utsetts till ny VD för it-bolaget upKeeper Solutions AB i Umeå. Annika Svensson tillträdde tjänsten 1 maj, med en tydlig ambition om att föra ut bolaget på en internationell marknad. Annika Svensson har en bakgrund som internationell affärsutvecklare inom it-industrin, där hon hanterat allt från mångmiljardaffärer inom GSM-system hos Ericsson till mångmiljonaffärer hos Tieto. Nu tar hon över VD-posten hos uppstickaren upKeeper, med det stimulerande målet att profilera bolaget på en internationell

22

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

marknad. – upKeeper har en tekniskt lovande produkt och en tydlig vilja att växa. Jag tror definitivt på en fortsatt tillväxt internationellt för bolaget. Målet att omsätta 25 miljoner under 2015 är utmanande, men inte alls omöjligt, säger Annika Svensson, tillträdande VD. Efterträder grundaren Annika Svensson efterträder upKeepers VD och grundare Torstein Bratvold. Han verkar fortsättningsvis i bolagets styrelse och som delägare och lämnar över ett företag med stark tro på framtiden. upKeeper omsätter idag sju miljoner och har nyligen landat affärer med både Duni AB och Yves Rocher. Inför 2015 planerar bolaget att nå en omsättning på närmare 25 miljoner, där 20

Foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

procent utgörs av internationella affärer. – Annika Svensson har alla egenskaper som vi sökt efter. Hon har en tydlig it-bakgrund, goda ledaregenskaper och stor erfarenhet av internationella affärer, säger grundaren och upKeepers avgående VD Torstein Bratvold.

Administration i molnet upKeeper Solutions AB har utvecklat tekniklösningen upKeeper 3.0, som bygger på System Management i molnet. Lösningen gör det möjligt för it-avdelningar att hantera och administrera datorer via molnet, oavsett om datorerna finns inom ett internt nätverk eller på andra sidan jorden. Idag hanteras runt 100.000 datorer i Norden och Holland med hjälp av upKeepers lösning.


Kontraster - för kreativitet och leenden

www.svefi.net

Välkommen du med!

Våra pumpar ser till att vattnet hamnar där det behövs, och att det försvinner från platser där det inte får vara. Vi har pumpar för alla industriella applikationer: länsning, dränering, renvatten, processvatten, tryckstegring, centrifugering och cirkulation. Och alla är tillverkade för att ge hög verkningsgrad, lång livslängd och låga servicekostnader. Ring oss i Sundsvall och Luleå på 060-10 18 10, eller i Gällivare på 0970-101 60. Läs mer på www.xyleminc.com/se ITT har blivit Xylem, som är det nya namnet på vår världsledande verksamhet när det gäller utveckling och tillverkning av hållbar teknik för pumpning, rening och cirkulation av vatten. Våra produkter är välkända och ledande inom sina områden – Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin.


24

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012
U

tvecklingen är dramatisk. Antalet skojare inom bluffakturabranschen ökar och metoderna blir alltmer sofistikerade. Nu närmar vi oss skojarnas riktiga högsäsong, semestertiden. Mycket medvetna om det är många semestervikarier eller att posten inte kollas lika kontinuerlig. Fakturorna är oftast på belopp under 2000 kronor, varför de har lätt att slinka genom. Fakturorna ser mycket proffsiga och korrekta ut med ett firmanamn som är snarlikt något välkänt och etablerat företag. Det står ibland med mycket, mycket, mycket liten stil ”detta är ett erbjudande”. Det som alltid står på fakturorna är ”eventuella anmärkningar skall göras inom 8 dagar”. Varför är det med? Jo, naturligtvis så blir det en ytterligare förstärkning i nästa kravskede.

Cirka 16 procent av företagarna i Sverige har drabbats av bluffakturor, enligt höstens småföretagsbarometer. Vår juridiska rådgivning rapporterar en ökning av samtal från företagare som blivit utsatta, 13 procent av samtalen i år har handlat om fakturabedrägerier. De senaste tre åren har antalet samtal legat konstant på 8-9 procent. Det krävs insatser från regeringen för att vända denna negativa utveckling. De måste utreda hur bluffakturorna kan stoppas.

Hur många arbetstimmar läggs ner av företagarna för att bestrida felaktiga fakturor? Det är ett brott som våra medlemmar drabbas av. Därför är det i allra högsta grad dags att något görs åt dessa skojare, eller rättare sagt skurkar och bedragare. En mycket erfaren företagare i länet råkade för en tid sen ut för ett verkligt raffinerat gäng som till och med försökte tillverka en ljudinspelning med företagarens röst! Digital teknik i all ära, men allt är inte möjligt speciellt inte om man råkar ha en mycket speciell dialekt. I det här specifika fallet var syftet att pressa fram en ”upp-

görelse” där företagaren skulle kunna köpa sig fri från framtida besvär med indrivning, kronofogde mm. Kravet började med 29 000 kronor för en beställd hemsida, men man kunde acceptera en ”allt i ett” uppgörelse på 5 000 kronor – för ingenting!

På nationell nivå inleder nu Företagarna en dialog om bluffakturor. Om några dagar samlas representanter för Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Justitiedepartementet, Svenska Bankföreningen, UC AB, Kronofogden och Svensk Handel hos Företagarna till ett första dialogmöte om bluffakturor. Detta möte är tänkt att bli en uppföljning av hearingen som hölls i riksdagen under mars månad. Genom samarbete kan vi förhoppningsvis komma till kloka förslag som kan stoppa dessa skojare.

Den minnesgode, som följt våra ledarsidor i denna tidning kommer säkert ihåg att vi på ett mycket tidigt stadium presenterade ett förslag om ångervecka för företagare. All telefonförsäljning är definitivt inte oseriös, men tyvärr drabbar de oseriösa också alla seriösa. Något måste i alla fall göras!

hemsida www.foretagarna.se. Företagarna samlar aktuell information om arbetet mot bluffakturor på facebooksidan, Bestrid! Slutligen

Den 16 juni upprepar vi fjolårets stora succéarrangemang på Midnattssolstravet i Boden. Vi har plats för ca 200 företagare. Ett härligt arrangemang med välkända föreläsare, underhållning och spänning! Håll koll på din e-post och vår hemsida www.foretagarna.se/norrbotten. Här gäller först till kvarn! Vi vill också passa på tillfället att tillönska er en skön och avkopplande sommar. Från vår sida blir det lite blandade aktiviteter, allt från golf till skogsvård och gräsklippning. Viktigast är att vi alla under en period försöker koppla av det vardagliga slitet i verksamheten och istället satsa på kvalificerad närvaro med våra nära och kära. Batterierna behöver laddning!

Vi har alltid ett eget ansvar när vi pratar med en telefonförsäljare. Kom ihåg att gratiserbjudande är sällan utan någon baktanke. Det är tyvärr många som gått i den fällan. Erbjudandet i sin helhet har man missat att ta del av. Se till att ni får eventuella erbjudande skriftligt, ta en kontroll på företaget, stäm av mot våra svarta listor mm. Om du fått felaktig faktura – LÄGG DEN ALDRIG ÅT SIDAN! RING INTE! BESTRID FAKTURAN SKRIFTLIGT OMGÅENDE

(OBS skriv inte under med namnteckning, den kan kopieras). Information om hur du ska gå tillväga vid felaktiga fakturor hittar du på vår

Eilert Isaksson Ordförande Företagarna Norrbotten

kjell hjelm Regionchef Företagarna Norrbotten

N Ä R I N G SLI V I N OR R M A J 2 0 1 2

25


Hög internationell klass på sommarens Creative Summit

I V E L I R A SOMM I DUBBELRUM N 46 €/PERSO

sespaet till Upplevel ad • inträde et • motionsbetonat nb go or m • t m rangen avid Gym GÅR: Fr ukos ndning av D n • inträde till dansrestau I PRISET IN dagen • anvä en gång om • inträde till Barnvärlde ik. r person. veckoprogram levande mus dygn 41 € pe – varje kväll gn, tredje och följande dy Prisen per

DANDAE+: 2 BARN (UNDER 15 ÅR) JEERB3JU VUXN FAMILR M: 10 € / 2 FAMILJE U ÅN! MAR FÖRM M O S gänget x 1 A R T fö EX ndtur r hela gondola lift ru ER! En ) BO 2 NÄTTLevitunturi (från 15. Juni gänget x 1 ll fjä l til ling för hela w zza) upp bo es m tim En x 1 (ej egen pi ! R et E ng T T gä BO 3 NÄ zza för hela pi s en ag D ! ER BO 4 NÄTT LEVINTIE 1590 99130 SIRKKA TLF. +358 16 646 301 hotelli@hotellilevitunturi.fi

www.hotellilevitunturi.fi

Nordkalottens Gränstjänst – Ett gräns- och myndighetsöverskridande Samarbete mellan Finland och Sverige.

D

et viktigaste för enskilda och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande verksamhet, är att få rätt och saklig information. Nordkalottens Gränstjänst ger kunderna kompetent information, rådgivning och vägledning i samarbete med det gränsmyndighetsnätverk som finns etablerat sedan tidigare.

Gränshinder

Nordkalottens Gränstjänst arbetar med gränshinderfrågor som förekommer i samarbetet mellan Sverige och Finland. För att lösa gränshinder eller –problem har Nordkalottens Gränstjänst etablerat ett

Gränsråd. Myndigheter på svensk och finsk sida är representerade i Gränsrådet, som träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Nordkalottens Gränstjänst har identifierat i sitt dagliga arbete. Vid behov bildar myndigheterna en arbetsgrupp som har till uppgift att diskutera och komma med konkreta förslag till hur uppkomna hinder kan röjas.

creativesummit.se

Möten i gröngräset och högklassiga föreläsningar. Allt finns under Creative Summit som hålls i juni i Skellefteå varje år. För femte året i rad hålls Creative Summit i Skellefteå 13-14 juni 2012. Ett högklassigt arrangemang i sommargrönskan då föreläsare av hög internationell klass möter kreativa krafter från den digitala industrin i norr. Sedan starten 2007 har målet varit att erbjuda spännande och intressanta talare från hela världen med spetskunskaper inom kommunikation, teknik och marknadsföring. Årets Creative Summit verkar bli en stark tillställning. Jonathan Harris, Helge Tennø, Alf Rehn, Jesse Schell, Oliva

Solon, Amber Case, Gareth Kay och Gustav Martner är alla är ledande inom sina expertområden. Precis som tidigare år arrangeras Creative Summit på Nordanåteatern och med ett fortsatt begränsat antal platser till de två dagarna för att bibehålla den intima och familjära känslan som har blivit ett signum för Creative Summit.

Samarbete

Nordkalottens Gränstjänst samarbetar med myndighetarna i båda länderna. Vi arrangerar olika aktiviteter för handläggare på myndigheter.

Kontakt: Päivi Koivupalo +358 (0)40 126 7888 paivi.koivupalo@tornio.fi

Besöksadress: Torneå Stadshus 2:a Suensaarenkatu 4, Tornio

NYTT UTSEENDE, SAMMA TRYGGA LEVERANTÖR Svensk Rörinfodring byter namn till Tubus System! Vår vision är att vara den främsta reliningleverantören när det kommer till kvalité, kundvård och trovärdighet. Vi har sedan starten utfört relining i över 40,000 lägenheter i hela Sverige. Läs mer om oss och vad vi kan erbjuda:

www.tubussystem.se

GRÄNSLÖST rådgivning - vägledning - information ÅT ALLA privatpersoner - näringslivet - organisationer

Nordkalottens Gränstjänst * finansieras av Nordiska Ministerrådet * grundare Nordkalottrådet * administrativ arbetsgivare Torneå Stad

DISTRIKTSKONTOR Tubus System AB · Betongvägen 26 · 973 45 Luleå 0920-23 09 00 · info@tubussystem.se · www.tubussystem.se


vi ser tiLL att er personaL ser Bra Ut.

välkommen till specsavers

företagsoptikern

Visste du att huvudvärk, ryggont och spänningar i nacke och axlar kan bero på synfel? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och vi tillhandahåller glasögon av högsta kvalitet. Välkommen! kiruna 0980-137 40 gällivare 0970-157 61 Boden 0921-133 60 Luleå 0920-23 10 20 piteå 0911-156 70 www.specsavers.se

skellefteå 0910-71 05 00 Umeå 090-14 26 20


Rekordmånga e-deklarerade Fler än 4,8 miljoner personer deklarerade elektroniskt i år. Det är nytt rekord och 265 000 personer fler än förra året. Årets deklarationstrender är att allt fler använde sin smartphone för att deklarera och att svenska folket deklarerade allt tidigare. – Årets stora trend är att allt fler deklarerade med sin smartphone och att svenska folket deklarerar allt tidigare, säger Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket. Totalt deklarerade 4 810 777 personer med hjälp av Skatteverkets elektroniska tjänster – via webbplatsen, mobilapplikation, sms eller knapptelefon. Antalet kommer att öka något då många av de som har anstånd med sin deklaration gör den elektroniskt. De flesta som deklarerade elektroniskt använde webbplatsen, men rekordmånga använde Skatteverkets applikation för smartphones – drygt 185 000 personer. Siffran kan jämföras med knappt 120 000 förra året. Det gör smartphone till den snabbast växande plattformen för e-deklaration. Att använda e-legitimation för att deklarera blir också allt vanligare. Det ökade kraftigt till drygt

1,5 miljoner personer och är nu lika vanligt som att deklarera med hjälp av säkerhetskod via Skatteverkets webbplats. 642 000 deklarerade via sms och 938 000 via telefon. Drygt 10 600 personer använde sig av den nya möjligheten att deklarera med mobilt e-leg. Alla sätt att e-deklarera ökar utom deklaration via telefon, som minskade med 37 000 personer jämfört med 2011. – Även lite mer komplicerade deklarationer görs i allt högre utsträckning via nätet, till exempel redovisning av näringsverksamhet, bostadsförsäljning och försäljning av aktier. Nytt för i år är att näringsidkare och ägare till skogs- och lantbruksfastigheter kan få tillbaka på skatten före midsommar om de e-deklarerar, vilket säkert bidragit till trenden, säger Anna Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Totalt ska cirka 7,5 miljoner personer deklarera. Deklarationsperioden förlängdes med en dag från den 2 till den 3 maj då många personer inte kom fram på telefon till skatteupplysningen under slutet av deklarationsperioden. Löntagare och pensionärer, näringsidkare med enskild firma och ägare av skogs- och lantbruksfastigheter som deklarerat elektroniskt kan få sin skatteåterbäring utbetalad redan före midsommar.

Totalt deklarerade 4 810 777 personer med hjälp av Skatteverkets elektroniska tjänster – via webbplatsen, mobilapplikation, sms eller knapptelefon.

Magnus Eklund

Mats Öberg

Anders Sundström

Johan Wallin

Olle Nygren

Åsa Fjällborg

Marknadschef

Marknadsassistent

Älvsbyn/Piteå

Älvsbyn/Piteå

Boden

Jokkmokk

Tel 0911-775 58 Mobil 076-141 75 58

Tel 0911-775 64 Mobil 070-377 94 10

Tel 0911-398 55 Mobil 070-348 10 82

Tel 0911-398 53 Mobil 070-597 80 48

Tel 0924-522 31 Mobil 070-341 30 03

Tel: 0971-449 02 Mobil: 070-202 20 27

Petter Huuva

Johan Hjärpe

Helge Hedlund

Lars Lundkvist

Johnny Norlund

Luleå

Överkalix

Övertorneå

Kalix/Haparanda

Skellefteå södra

Skellefteå norra

Tel 0924- 522 32 Mobil 070-235 64 38

Tel 0926-773 52 Mobil 076-113 03 32

Tel: 0926-773 50 Mobil: 070-606 06 31

Tel 0926-773 53 Mobil 070-377 60 52

Tel 0910-71 75 65 Mobil 070-247 41 83

Tel 0910-71 75 63 Mobil 070-394 26 65

Foto: Charlotta Wadenbrant

Ola Holmgren

Våra virkesköpare

Skogsproffs till din tjänst Kurt Henriksson

Anders Uusitalo

Hans Niemi

Rikard Rödlund

Kiruna/Gällivare

Gällivare

Pajala

Pajala

Arvidsjaur/Arjeplog

Tel 0981-109 90 Mobil 070-376 30 41

Tel 0926-773 54 Mobil 070-658 95 29

Tel 0978-126 90 Mobil 070-560 01 24

Tel 0978-126 91 Mobil 070-304 38 68

Tel 0960-553 91 Mobil 070-201 90 62

Harry Kemi

www.scaskog.com

Vi erbjuder marknadens vassaste kombination av prislistor, premier och högklassiga tjänster! Jämför oss gärna med andra – vi tål att synas!


e s . p o h S c Arcti

land

ap P roducts from L

Nyhet

Muurikka Trädgårdskök Pris från

2980:ink. moms

Products from Lapland Webshop: ArcticShop.se Butik: Köpmannagatan 17 Kalix Öppettider Måndag - fredag 10 - 16. Tel: 0923-107 00


Kalix tar krafttag för ökad befolkning Kalix kommun, företagarna, mäklarna och bankerna gör gemensam sak för att öka Kalix attraktivitet och att vända den negativa befolkningstrenden. Det intensifierade samarbetet innebär att samtliga aktörer i framtiden kommer att jobba aktivt med befolkningsproblematiken. En pressträff den 10 maj markerade avstampet mot det nya Kalix! Samtidigt offentliggjordes också lanseringen av Boikalix.se, en ny portal för dig som är intresserad av att flytta till Kalix. Bägge lokaltidningarna samt Sveriges Radio fanns på plats. Kalix kommun representerades av Kalix kommunalråd Ellinor Söderlund (S) och Kenneth Sandberg (MP), informationschef Reine Sundqvist, utvecklingsstateg Joakim Abrahamsson samt utvecklingschef Peder Nilsson. Kalixföretagen representerades av Kalixföretagarnas ordförande Mikael Gunnari och Elisabeth Granström från Kalix Tele 24. Bankerna närvarade genom Swedbank, Handelsbanken och Nordea, mäklarna genom Enboms fastighetsbyrå och Fastighetsbyrån Swedbank.

Jokkmokk blir EU-ambassadör då Europas miljö ska förbättras Jokkmokks kommun har inlett ett nytt klimatsamarbete med partner över hela Europa: SEAP-Plus är ett projekt inom programmet Intelligent Energy for Europe som ska stödja kommuner i deras arbete med lokala energi- och klimatstrategier med projektledare Wolfgang Mehl i spetsen. 11 olika regioner med kompetens från 13 partners medverkar: Grekland, Tyskland, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige, Bulgarien, Lettland, Cypern, Slovenien och Österrike. - Klimatförändringen, sinande fossila energiresurser och stigande energipriser är stora utmaningar för alla Europeiska regioner. Men kommuner som på ett framsynt sätt arbetar strategiskt med energi- och klimatfrågor står bättre rustade att möta kommande utmaningar och möjligheter. Inom projektet ska vi tillföra våra erfarenheter och samtidigt lära oss från andra om lokala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan, säger Stefan Andersson, kommunalråd i Jokkmokk.

30

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

Efterfrågan på arbetskraft minskar - men inte i norr Under april månad fortsatte arbetsmarknaden att försvagas. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade visar Arbetsförmedlingens statistik för april månad. Men den svagare arbetsmarknaden gäller riket som helhet i norra Sverige är det trevligare läsning: I Norrbotten fortsätter jobben att strömma in och arbetslösheten går ned. I Västerbotten redovisar man något högre arbetslöshet - men fler jobb. Arbetsmarknadsläget i Norrbotten: Under april 2012 nyanmäldes 1 621 nya platser till arbetsförmedlingarna i Norrbottens län, vilket var en ökning med 229 platser jämfört med april 2011. Under årets första fyra månader har 8 700 lediga platser inkommit till arbetsförmedlingarna i länet, drygt 1 300 fler platser jämfört med samma period 2011. Av de inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet gick 1 479 personer till någon form av arbete under april 2012. Det var 133 färre än i april 2011. Av dem som fick arbete under april var det 400 ungdomar, 202 utrikesfödda och 231 personer hade någon funktionsnedsätt¬ning som medför nedsatt arbetsförmåga. – Det är fantastiskt roligt att länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas positivt, men vi har fortfarande en del kvar innan vår arbetslöshet kommer ned på riksnivån. Särskilt glädjande är det att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kommit ut i arbete. De tillhör våra prioriterade grupper, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland. Vid månadsskiftet april/maj hade 3 135 personer i länet någon form av arbete med stöd, en ökning på ett år med 171 personer. Särskilda insatser för funktionshindrade, offentligt skyddat arbete, lönebidrags-, trygghets- och utveck¬lingsanställning svarade för 2 824 av det totala antalet personer med stöd. I instegsjobb riktade till invandrare fanns 99 personer i länet, 15 fler än för ett år sedan. – Förutom lägre arbetslöshet ser vi positiva tecken i form av minskad undersysselsättning och en ungdomsarbetslöshet som går ned. Även om antalet varslade ökat så är det ingen alarmerande hög nivå. Det sker alltid förändringar på en arbetsmarknad som är stadd i expansion och det är vad som sker i Norrbotten, säger Göran Nilsson. Arbetsmarknadsläget i Västerbotten: Under månaden anmäldes 1 572 lediga platser till arbetsförmedlingarna i Västerbottens län. Det var 195 fler än i april förra året och innebär en ökning med drygt 14 procent. Av samtliga platser anmäldes 33 procent inom utbildning, 22 procent

Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

inom finansiell verksamhet och företagstjänster och 20 procent inom vård och omsorg. Antalet som fick arbete under april uppgick till 1 281 personer, vilket var 127 färre än i april 2011. – Det är glädjande att jobben blivit fler, men samtidigt har de kvarstående platserna ökat ganska kraftigt. Det tyder på att kraven är högre och att jobben därför är svårare att tillsätta, säger Per Renström, chef för Umeå arbetsmarknadsområde. Vid utgången av april månad var totalt 3 165 ungdomar i åldrarna mellan 18 och 24 år inskrivna arbetslösa vid arbetsförmedlingarna i Västerbottens län, en ökning med femtiotalet personer sedan april 2011. – Ungdomar är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. De som har aktuella kun­skaper inom ett område har lättare än andra att få arbete i en konjunktur­uppgång men är samtidigt särskilt utsatta när ekonomin sviktar. Ungdomarnas arbetslös­hetsperioder blir ofta avsevärt kortare än äldres, påpekar Per Renström. Arbetsmarknadsläget i Sverige: Under april månad fortsatte arbetsmarknaden att försvagas. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av april var 384 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd och det är 14 000 fler än för ett år sedan. Antalet motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Både antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen och antalet personer som påbörjat någon form av arbete minskade. – Av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen under april har 48 000 personer påbörjat någon form av arbete. Vi märker dock att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att falla och att antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar minskade jämfört med april månad förra året. De som drabbas först av försvagningen är de personer som är nya på arbetsmarknaden och de som har tillfälliga anställningar, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.


Ökning av obetalda sms-lån Antalet obetalda sms-lån som kommer till Kronofogden ökade under 2011. Över 33 000 obetalda sms-lån kom in till myndigheten förra året, en ökning med 18 procent jämfört med 2010.

släpp a mpor, spara pengar, 20° inne, diska , spa lvvåagdenkeorsgtialar det?, vin i 55°, sp ra en dkraft, elda ara el lågenergilam ergi f , ö r v kråkor ilken por, spa , sm vad ko na, bi e ra pen star d n arta e lligar r g gar, 2 et?, v i k hus e bo älla indk 0° in end ?, v hål ne, d raft, e, m ad l, so elda iska t i j n ä len i för dre nar 55° krå erg , sp uts j a kor g a l i, g ä r ? a na, pp , sm el, rön , sp bill v a i l ke r a iga el, t r en ae ne re sp erg ne ne bo ara rgi rgi en i , lå g en , sm de kä er lla ,m e art ne gi, ?, v in d r a g a hu re i, g dt ut s j r hå än ön slä ll, ar el, pp so j ag ,s fä l e ?, pa n rr v er sm ra är gi ar en m ,g t e rö en

– Det här var inte den utvecklingen vi väntade oss och det är mycket oroväckande, säger Karolina Kull på Kronofogden. En av orsakerna till ökningen kan vara att till-

gängligheten till den här typen av lån har ökat. Den skärpning av lagstiftningen som kom för ett år sedan har heller inte haft önskvärd effekt. – De höga lånekostnaderna och den korta lånetiden gör att ett sms-lån ofta leder till flera. Många tar den här typen av lån för att försöka lösa en redan svår ekonomisk situation. Lösningen borde snarare vara ekonomisk rådgivning och hjälp än ett sms-lån, säger Karolina Kull. Ungdomar står för nästan en femtedel av de obetalda sms-lånen.

–Ungdomar är en ekonomiskt utsatt grupp eftersom de ofta saknar fast anställning och regelbunden inkomst. En bättre kreditprövning skulle göra att färre ärenden kom till Kronofogden, säger Karolina Kull.

e,

n

, el

i, rg ne e a ar sp

e åg i, l g er

ne

n rö ,g i rg

ll, hå us

so

rm vä är r f el,

e,

rön i, g g er le n

el,

i, erg en a r spa

Smarta energiråd för ditt företag m i, s rg

ar

h ta

Vill du komma igång med energiarbetet i ditt företag? Då kan du vända dig till din energi- och klimatrådgivare som kostnadsfritt kan ge dig opartiska råd och tips.

Låt inte vädret bli ett problem för Er lagerhållning. Hyr eller köp våra lagerhallar eller skärmtak från 18:-/m² exkl. frakt och montage.

Genom att aktivt arbeta med energifrågor i företaget bidrar du till en positiv inverkan på miljön, det kan också leda till konkurrensfördelar och kanske framförallt lägre energikostnader.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

www.ekr.nu

I samverkan med Lärlingsgatan 20, 904 22 UMEÅ Tel: 090-14 25 60 | www.renthall.se


Finland tar över ordförandeskapet Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, dagligt kallad Utbildning Nord har fått ny styrelseordförande. Det är Liisa Winqvist från Arbetsoch näringsministeriet i Helsingfors som tar över ordförandeklubban efter Sverige och Lena Jatko kommunchef i Pajala. – Jag är överraskad över utnämningen men både glad och stolt över att få ta mig an den nya uppgiften som ordförande för en unik verksamhet som ska bidra till utveckling av kunnandet och välståndet på Nordkalotten, sade Liisa Winqvist i samband med styrelsemötet i Övertorneå 8-9 maj.

Liisa Winqvist är Konsultativ tjänsteman vid Arbets- och näringsministeriet, avdelningen för sysselsättning och företagande. Utbildning Nords verksamhet regleras av en fyraårig överenskommelse mellan Sveriges, Finlands och Norges regeringar och stiftelsens stadgar. Ledamöter till styrelsen utses av respektive lands regering eller ansvarigt departement. Enligt stiftelsens stadgar ska ordförandeskapet alternera mellan länderna. Ordförande och vice ordförande bör ha olika medborgarskap. Mandatperioden är två år. Ny viceordförande är Per Brannsten, Strategidirektör vid Arbeids- og Velferdsdirektoratet i Oslo.

Liisa Winqvist är ny styrelseordförande för Utbildning Nord. Winqvist är konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet i Helsingfors.

Turismen i Umeå omsätter över en miljard kr Färska siffror från Tillväxtverket och Resurs AB visar att rese-och turistindustrin i Umeå kommun under 2011 har ökat med 124 miljoner kronor jämfört med fjolåret och överskrider för första gången en miljard kronor. Omsättningen ger upphov till 883 årsysselsatta, vilket är en ökning med 75 anställda. Störst ökning av turister har skett bland dagsbesökare där omsättningen ökade med 48 miljoner kronor, eller 33 procent. Att Noliamässan anordnas i Umeå anses vara en bidragande faktor till ökningen. Dagsbesökare består också av affärsresenärer som flyger till Umeå och tillbaka under dagen. Det senaste året ökade flygtrafiken till och från Umeå med 12 procent.

Ökad efterfrågan på aktiviteter En trend inom turismen i Sverige är den utökade efterfrågan på aktiviteter på besöksorten. Detta märks även i Umeå då omsättningen för aktiviteter ökade med 28 procent under 2011. Fler valde billigare logialternativ eller att övernatta hos bekanta för att istället kunna spendera sina pengar på shopping och aktiviteter. – En förhoppning är att stora evenemang i Umeå blir ett årligen återkommande inslag. Inte minst under helgerna finns det möjlighet att förbättra besöksstatistiken, säger Maritta Holmberg, turistchef, Umeå kommun. Shopping, restaurang och logi fortsätter att dominera vad turister lägger sin semesterkassa på. Förutom aktiviteter (+28 procent) har det skett en ökning när det gäller posterna livsmedel (+34 procent) och transport (+32 procent).

32

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

Premiär 26-27 maj sedan helgöppet fram till och med Midsommarhelgen därefter dagligen öppet 12–19 Tel nr 0933-240 38 Omfattande meny med allt från plankstek till raggmunk. Fullständiga rättigheter. Välkommen!


Kalix Tele24 växlar åt Vattenfall och landstinget Kalix Tele24 har vunnit Vattenfalls upphandling av växeltjänster. Med start i juni kommer Kalix Tele24:s telefonister att besvara de drygt 200 000 samtal som årligen kommer in till Vattenfalls växel.

Med affären befäster vi vår position som en av Nordens ledande leverantörer av telefonisttjänster.

I samband med att Vattenfall flyttar in i nya lokaler i Arenastaden i Solna tar Kalix Tele24 hand om företagets telefonväxel. Telefonväxeln outsourcas helt och hållet till Kalix Tele24 som erbjuder en komplett växelfunktion med professionella telefonister, dygnetruntbevakning och effektiv hantering vid toppbelastning.

Uppdraget består i att se till att personen som ringer aldrig möts av upptagetton, en telefonsvarare eller en avstängd telefon. Telefonisterna ska hantera samtal på både svenska och finska under alla timmar utanför kontorstid.

Kalix Tele24 har under sina 20 år i branschen byggt upp ett starkt varumärke och fått mycket gott renommé inom såväl privat som offentlig verksamhet. I mitten på juni har Kalix Tele24 driftstart hos Vattenfall och sedan väntar ett tvåårigt samarbete med möjlighet till förlängning. – Vi är mycket glada och stolta över att bli leverantör av telefonisttjänster till Vattenfall, säger Kristian Rothoff, vd för Kalix Tele24. Genom att välja Kalix Tele24 får Vattenfall tillgång till professionella telefonister som garanterar att såväl slutkunder som leverantörer bemöts på bästa sätt.

Sedan den 2 maj har Kalix Tele24 bemannat telefonväxeln för Norrbottens läns landsting. Bemanningen sker under kvällar, nätter och helger.

– Vi vill kunna erbjuda personlig service även då vi inte finns på plats. Det är viktigt för oss att alla i länet får ett bra och tryggt bemötande när helst de väljer att kontakta oss. Därför har vi valt att anlita Kalix Tele24, säger Stefan Svärdsudd, biträdande landstingsdirektör för Norrbottens läns landsting. Kalix Tele24 har för närvarande liknande uppdrag för ytterligare två landsting. För landstinget Gävleborg sköts alla telefonisttjänster uteslutande av Kalix Tele24. För landstinget Södermanland sköts växeln under kvällar och helger. Dessutom tar Kalix Tele24 de samtal man inte hinner besvara under dagtid.

Kristian Rothoff, vd för Kalix Tele24.

Kalix Konferens Center – Unika konferens möjligheter På Kalix Konferens Center erbjuder vi unika konferensmöjligheter i en avkopplande, stimulerande och kreativ miljö. Våra ljusa lokaler, vår moderna konferensutrustning samt vår service, ställer vi till ert förfogande. Vi tillhandahåller våra gäster det mesta i teknisk utrustning, även spetsteknik i samarbete med lokala företag. Hos oss har ni också tillgång till vår exklusiva videokonferens studio, som ger er möjligheter att arrangera konferenser med deltagare från jordens alla hörn. Våra konferens lokaler: Teatern - 298 platser A-salen - 346 platser B-salen - 116 platser A- och B – salen - 462 platser Discosalen - 150 platser Konferenssal 1 - 24 platser Konferenssal 2 - 14 + 10 platser Konferenssal 3 - 7 platser Konferenssal 4 - 7 platser Studierum 1-5 - 10 platser / rum Vi hälsar er välkomna till Kalix Konferens Center. Vi gör vårt yttersta för att er konferens eller ert möte ska bli en givande upplevelse.

NÖJESPAKET Vi erbjuder även specialdesignade nöjespaket för Er personalfest eller föreningsfest. Vi lämnar offert och organiserar Nöjespaketet i samarbete med Er. KONFERENSER - KONGRESSER

Mat, underhållning och eventuell logi.

När Du planerar för konferenser, kongresser eller utbildningar, låt oss vara med och offerera för aktiviteten. Vi ger pris på hela konceptet, som lokaler, fika, mat, logi eller efter Dina önskemål

KALIX Tel.0923-16605

www.kalixfolketshus.com


Viljan att växa störst i kvinnors företag – framförallt i Norrbotten 77 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa, jämfört med 72 procent av företagen som drivs av män. Ju större företagen är, desto starkare är deras tillväxtvilja.

Andel företag som drivs av kvinnor i respektive län, procent.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. I dagarna presenteras en rapport om kvinnors och mäns företag, baserat på svar från cirka 20 000 företag med 0-49 anställda. En klar majoritet av småföretagen vill växa, kvinnors företag i högre grad än mäns företag. Men färre av de företag som drivs av kvinnor vill växa genom att anställa personal. De regionala skillnaderna är dock stora. Kvinnors företag i Norrbottens, Jämtlands och Jönköpings län vill i högre grad växa genom att anställa än i övriga landet. Skillnaderna mellan olika branscher är också stora. – Rapporten pekar på stora skillnader i förutsättningarna för företagande i landet. Branschen och storleken på företaget är helt avgörande för hur företaget uppfattar sina tillväxtmöjligheter. I Norrbottens län drivs nästan 25 procent av företagen av kvinnor, motsvarande siffra för Jönköpings län är 19 procent, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Störst andel företag som drivs av kvinnor finns i Norrbotten, Stockholm och Södermanland. Av kartan framgår att Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Kalmar och Uppsala län är de län som har högst andel företag med 0–49 anställda som drivs av kvinnor. I Norrbotten vill kvinnors företag växa genom att anställa. Andelen företag som drivs av kvinnor som vill växa genom att anställa är högst i Norrbottens län (52 procent). Även i Jämtlands och i Jönköpings län är andelen hög (49 respektive 47 procent). Källa: Tillväxtverket

Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet. Enligt studien beskriver de undersökta medi-

34

NÄ RINGS LIV I N ORR M AJ 2012

erna företagarkvinnor främst på två sätt. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget. – Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet

artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande. Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.


turismen” Boden har en entreprenöranda och entusiasm som har utvecklat besöksnäringen och gjort staden känd ute i världen. Samverkan mellan företag och alla positiva människor gör att nya idéer föds och att detta är den bästa turiststaden i Sverige. Kerstin Sofia Andersson

För oss som bor här.

www.boden.se

Foro: Tomas Bergman

”Det bästa är


AVSÄNDARE: Arctic Försäljning i Norrbotten Köpmannagatan 17, 952 33 Kalix

POSTTIDNING B

Våra jobbcoacher arbetar hårt för att hjälpa dig hitta ditt drömjobb. • Du får en egen coach som hjälper dig att sätta upp arbetsmål eller studiemål. • Hitta yrkesspår, strategier och aktiviteter för att nå dina mål. • Du ges kunskap om vilka branscher och företag där jobben finns. • Du kommer successivt att matchas mot rätt arbete. • Du får tillgång till MiROis nätverk, branschkontakter, samarbetspartners kurser och utbildningar. • Vi ger dig stöd och rådgivning i jobbsöksteknik, intervjuträning, CV skrivning, personlig marknadsföring, presentationsteknik eller annat som just du behöver för att få drömjobbet.

Mer information om våra jobbcoacher finner du på: www.miroi.se

Är du engagerad och målmedveten inför din framtid? På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder vi professionella coacher som öppnar arbetsmarknaden för dig på ett helt nytt sätt! Tillsammans med din personliga coach tar vi fram en handlingsplan och arbetar mot ett gemensamt mål – Att hitta ett arbete för just dig!

developing people

SVERIGE PORTO BETALT

Profile for Björn Palovaara

Näringsliv i Norr nr 3 - 2012  

Näringsliv i Norr nr 3 - 2012, Fokus Skellefteå.

Näringsliv i Norr nr 3 - 2012  

Näringsliv i Norr nr 3 - 2012, Fokus Skellefteå.

Advertisement