Page 1

CraneX verksamhet har goda utsikter – Ambitionen har varit att bygga ett företag som inte är helt beroende av mig, därför är jag aldrig rädd för att anställa personal, säger CraneX VD, Johan Gustafsson.

Vi är ett lokalt företag som konkurrerar med stora internationella bolag. Det känns riktigt kul. Att sikta högt gör väl de flesta företag. För CraneX är den höglyftande affärsidén högst påfallande. – Det handlar mycket om höjder i vårt arbete, konstaterar VD:n Johan Gustafsson, 36, med ett leende. CraneX ägs och startades av Johan Gustafsson. Företaget har varit verksamt i tre år och har sin bas på Ålgatan, Skutvikens industriområde i Luleå. I dag är personalstyrkan tio heltidare och två deltidare fördelade på serviceelektriker och servicemekaniker. – Ambitionen har varit att bygga ett företag som inte är helt beroende av mig, därför är jag aldrig rädd för att anställa folk och de som nu finns i företaget är mycket duktiga. Jag söker hela tiden nya medarbetare, främst i malmfälten och umeåregionen eftersom företaget har en stark tillväxt, säger Johan Gustafsson. Specialister på lyft På ganska kort tid har CraneX mångdubblat sin omsättning och verksamhetsområdet sträcker sig från Sundsvall och norrut. Företaget är specialister inom allt som handlar om lyft inom energi, hamn, industri, gruv och byggsektorerna, och erbjuder tjänster som att modernisera och utföra underhåll på alla typer av lyftutrustningar som kranar, traverser, telfrar och gruvspel samt nyleveranser av telfrar, lyftmaskiner och moderniseringskit i samarbete med tyska SWF och finska Satateräs. Apropå Finland ja - det var egentligen där som Johan Gustafsson började sin bana i kranbranschen. – Jag utbildade mig till eltekniker och fick sedan jobb på ett finskt företag där jag ägnade mig åt drifttagning av nya kranar. Ett arbete som innehöll en del resor runt om i världen. Förutom de nordiska länderna har han varit med om att starta upp kranar ibland annat England och Brasilien. Dröm att bli egen Men drömmen om att en dag bli sin egen närde

8

NÄ RING SLIV I N ORR DEC EM BE R 2 013

Johan Gustafsson dryftar en frågeställning med Oskar Ekström, Luleå Hamns tekniske chef.

länge i hans huvud. – Den ambitionen fanns alltid men det gällde först att skaffa sig en gedigen erfarenhet av branschen. När han till slut bestämde sig för att bli egen företagare gällde det först att hitta ett slagkraftigt namn på företaget. – Efter en tids spånande fick det bli CraneX,

men det fanns redan ett sådant namn på ett företag som visserligen hade gått i konkurs, men det hade förflutet en för kort tid för att Patent & Registreringsverket skulle godkänna det. Men Johan Gustafsson gav sig inte och tog kontakt med den gamle ägaren av företaget, och reaktionen blev både glädjande och förvånande. – Han blev jätteglad över att någon ville an-

vända sitt gamla företagsnamn och gav omdelbart sitt godkännande. Och CraneX såg dagens ljus på den norrbottniska företagshorisonten. Norden som marknad Att företaget har en stark tillväxt har redan konstaterats liksom nya idéer att utveckla verksamheten. 

Bland annat så är Cranex återförsäljare av lyftutrustning åt tre tillverkare och framtidsvisionen är att hela Norden ska bli marknaden - till att börja med. Industri, hamn, energi, gruv och bygg - service och försäljning som täcker in kundområden som gör företaget mindre konjunkturkänsligt. Dessutom är CraneX mitt inne i ett internatio-

naliseringsprojekt med hjälp av Tillväxtverket. Även Centec har bistått med sitt internationella nätverk. – Just nu ser jag oss som ett lokalt företag som konkurrerar med stora internationella bolag. Det känns riktigt kul, avslutar Johan Gustafsson. TEXT OCH FOTO: SVEN-ÅKE MICHELSON

NÄ RINGSL IV I NORR DEC EMBER 2013

9

CraneX verksamhet har goda utsikter  

Att sikta högt gör väl de flesta företag. För CraneX är den höglyftande affärsidén högst påfallande. – Det handlar mycket om höjder i vårt...