Page 1

03/2011

HALLNYTT NÅ ER DET PÅ TIDE Å BIDRA! Vi er godt inne mai. De siste 2 månedene har ikke bevegelsene på konto vært mange. Vi håper å kunne vise fram et bredt engasjement for politikere og næringsliv i løpet av august. Bidra med din støtte til hallen nå!

“HALLNYTT” skal fungere som et nyhetsbrev, der vi informerer folk på Lovund om aktuelle saker i forbindelse med kronerulling for flerbrukshall!

SOMMERAVSLUTNING FRIBU Frikirkens barne- og ungdomsarbeid hadde sommeravslutning søndag 8. mai. I et nydelig vær ble grillmat, brus og kaffe solgt i Vassvika. Det var et godt oppmøte i et nydelig vær. Flere benyttet også søndagen til årets første bad. Overskuddet fra dette arrangementet gis til flerbrukshallen.

PÅ NATURSTI TIL RISNESET LOVUND

NATURSTI TIL RISNESET Turgruppa i LUIL arrangerte natursti den 30. april. Turen gikk til Risneset der det ble solgt sveler, kaffe og saft. Vel 60 løste 20 oppgaver på “gulstien” ut mot Risneset. Beste resultat ble 18 riktige. Turgruppa synes det var et fint arrangement og håper å få til et tilsvarende arrangement når den “nye” grillhytta snart skal åpnes. Arrangementet hadde et overskudd på 4000,kroner som er innbetalt til hallens konto.

VIKTIGE DATOER 21. mai

Fotballdag for hall

21 mai

Salg av kaffe/kaker til hall på treningssenteret i anledning nyåpning

26. mai

Møte med kommunen vedrørende skoleutbygging og hallplaner.

29. mai

Loppis for hall

Kontonummer: 4516 20 01519


NNN VED NOVA SEA GIR 20 000,- TIL HALL Leder for NNN på Lovund, Kim A. Olsen, forteller at foreningen mener dette er et veldig viktig prosjekt å få realisert. Mange av foreningens medlemmer er aktive brukere av dagens treningstilbud, og ser nytten av å ha et godt tilbud for alle på øya. Vi kan ikke vente med å ta i bruk Lovund’s nye storstue. Vårt bidrag fra foreningen er ett fellesbidrag. Jeg forventer at de andre fagforeningene på øya nå kjenner sin besøkelsestid, og vil spesielt utfordre Norsk Kjemisk Forbund til å komme med det minst like stort bidrag. LEDER I NNN, KIM ANDRE

HVA SKJER PÅ KONTOEN?  Innsamlet hittil:

232 277,-

 Antall medlemmer:

59

På LBS lyser skilt med oppdatert informasjon om innsamlet beløp.  Husk at inntil hallen bygges vil innsamlede midler stå urørt på låst konto.

Synspunkter og spørsmål vedrørende hallprosjektet, innhold i hallen, kronerullingen kan rettes til styret i Lovund flerbrukshall: Sofie

90 075 445

Bjørn

41 200 210

Bjørn Roger

41 468 650

Siw

90 044 827

Iren

94 848 378

Kontonummer: 4516 20 01519

Hall Nytt 3/11  

Nyheter om hallprosjektet på Lovund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you