Page 1

TESTING

1/ Sportmedische screening. Problematiek van plotse dood bij sporters. jonge sporters (<35 jaar ) Via de “Lausanne regels” *persoonlijke en familiale anamnese *klinisch onderzoek *rust-ecg sporters ouder dan 35 jaar. Voorgaande + inspanningstest (ecg). Plotse dood vooral tgv vernauwingen kransslagaders (arteriosclerose) Algemeen klinisch onderzoek ( naast cardiale screening )

2/Inspanningstest.

METEN IS WETEN !

WAT? Door middel van een (sub)maximale inspanningstest drempels bepalen. AE:vetdrempel AT:overslagpols VO2 Lactaat Hierop worden trainingszones vastgepind .Trainen op basis van HF(hartfrekwentie),Watt,lactaat.

WIE? Sporters Recreanten -----gezond sporten. Revalidatie


Hoe? Ergofiets,looptapijt,eigen fiets

II BEGELEIDING

1/Begeleid fitnessen.

Op een gezonde en verantwoorde wijze bewegen. Dit onder begeleiding van een gekwalificeerd en professioneel team.

Master in LO en bewegingswetenschappen Bachelor LO – personal coach. Kinetherapeut

IV BEHANDELING

1/Sportblessure-sportblessurepreventie.

A: Behandeling van acute en chronische sportletsels. .Diagnose: tijdens een intake-gesprek wordt het sportmedisch probleem in kaart gebracht . Aansluitend KO(klinisch onderzoek) en eventueel de nodige technische onderzoeken. .Behandeling: éénmaal de diagnosse gesteld zijn er heel wat mogelijkheden therapeutisch. 

Medicatie

Manuele R/ kine & osteopathie

Shokwave

Aanpassen van de risicofaktoren en trainingsschema

Advies over materiaal


Sportvoedingsadvies

B:Sportblessurepreventie. Via het conceptueel blessurepreventiemodel van “Bahr-Krosshaug” Link toevoegen artikel. Screening van sporter naar zijn intrinsieke en extrinsieke risicofactoren. Elke atleet heeft zijn zwakke plek: Achillespees. Deze in kaart brengen en via preventie blessurevrij trachten te houden.

5/ Shockwave behandeling.

EVIDENCE BASED MEDICINE

Voor behandeling van overbelastingsletsels. Voornamelijk van Schouder (supraspinatus) Knie (patellapees) Achillespees (mid-portion) Hielspoor (voet ) Fascitis plantaris (voet)

7/Revalidatie.

Patienten met o.a. longlijden (COPD) Hartfalen (cardiaal) Suikerpatienten (diabetes) Beweegprogramma.


Na een aangepaste inspanningstest,laten reconditioneren onder deskundige leiding van kine,arts.

Patienten binnen de eigen grenzen opnieuw laten bewegen: Dmv : step,looptapijt,fiets,leggpres.

Testing website b2m  
Testing website b2m  
Advertisement