Page 1

Pressmeddelande 21 oktober 2008

World Internet Institute Stationsgatan 7 S- 824 43 Hudiksvall info@wii.se - www.wii.se

Sid 1 (2)

Ny rapport från World Internet Institute

De unga kvinnorna tar över Internet En ny nätkultur kring bloggandet håller på att växa fram, det visar rapporten ”Svenskarna och Internet 2008”, som publiceras idag. Det är anmärkningsvärt, säger Olle Findahl, som skrivit rapporten, hur snabbt bloggandet har blivit populärt bland de unga kvinnorna upp till 30 år. De unga männen har länge dominerat Internet. De har ägnat betydligt mer tid än de unga kvinnorna åt att vara ute på nätet. Det är dom som har spelat olika spel. Det är dom som i huvudsak har fildelat och laddat ner musik och videos. Men nu har de fått konkurrens från de unga kvinnorna. Äntligen har de hittat något som passar deras behov och intresse. Det handlar om bloggar. En individuell webbsida där man kan uttrycka sina tankar och publicera sina bilder och där det finns utrymmer för kommentarer från andra. I befolkningen som helhet är det endast några få procent som ägnar sig åt bloggandet. Men bland de unga kvinnorna i åldrarna 16 till 18 år är det 28 procent som har en egen blogg och tre av fyra av dessa arbetar med sin blogg dagligen eller åtminstone någon eller några gånger i veckan. Det är tre gånger mer än vad de unga männen gör i samma ålder. Och även om inte alla bloggar blir lika populära som ”Blondinbellas” , som hade mer än 10 000 läsare, läses dom ofta av kamrater och vänner. Läsarskaran är stor. Hälften av de unga kvinnorna ägnar sig regelbundet åt att läsa andras bloggar. En helt ny nätkultur håller på att växa fram och det är de unga kvinnorna som utgör den drivande kraften, framgår det av årets rapport från World Internet Institute. Andel av Internetanvändarna som bloggar Källa: World Internet Institute - Svenskarna och Internet 2008

Kvinnor

Män

Andel av Internetanvändarna som läser andras bloggar Källa: World Internet Institute - Svenskarna och Internet 2008

Kvinnor

Män

Internet ställer till problem för mer än en miljon Internetanvändare ”Man blir bara sittandes framför datorn” säger en av de internetanvändare som blivit intervjuad i undersökningen från World Internet Institute. ”Barnen vill inte gå att lägga sig”, säger en annan. ”En del snöar in, det är tragiskt”, säger en tredje. Drygt en miljon människor, 18% av användarna, klagar över att de själva eller närstående tillbringar alltför mycket tid framför datorn. Det handlar om att Internet har en tendens att ta för stor plats, att ta för mycket tid. Det är lätt att fastna framför datorn, vilket har konsekvenser för relationerna till närstående. Uppskattningsvis är det en eller två procent som har allvarliga problem. Mot dessa negativa konsekvenser finns en lång rad positiva. 86% av Internetanvändarna säger att Internet har gjort deras liv bättre och enklare att leva. Det är möjligheten, att med hjälp av Internet, sköta bankärenden, leta fakta och information, handla och hålla kontakt med andra människor som gjort det lättare att leva. Den minskade oron för kreditkortsbedrägerier 2003-2008 Färre oroar sig för kreditkortsbedrägerier I takt med att kortbetalningarna blivit allt vanligare har också oron över att bli lurad minskat. År 2000 var 72% av befolkningen oroad. Idag är det 38 %. Samtidigt är det allt fler som e-handlar: 77% av Internetanvändarna och 52% gör det regelbundet. Minst oroade är de unga, som växt upp med kreditkort. Samtidigt är oron för bedrägerier fortfarande vitt spridd bland de äldre. Och det är denna kvarvarande misstro mot betalningssystemet på Internet som utgör det tyngsta skälet till att många inte handlar över nätet.

Källa: World Internet Institute - Svenskarna och Internet 2008


Pressmeddelande 21 oktober 2008

World Internet Institute Stationsgatan 7 S- 824 43 Hudiksvall info@wii.se - www.wii.se

Sid 2 (2)

Internettillgång

Oro för ökad övervakning och kontroll

90% av svenskarna över 18 år har tillgång till Internet någonstans. 39% är oroade för att myndigheter och arbetsgivare får en ökad 81% har tillgång till Internet hemma. 91% av internetanvändarna har möjlighet till övervakning och kontroll. Det är en ökning från 2007, tillgång till bredband vilket motsvarar 75% av befolkningen. men en minskning från 50% år 2000. Internetanvändning 80% av svenskarna över 16 år använder Internet någonstans. 75% använder Internet i hemmet. 71% använder Internet hemma åtminstone en gång i veckan. 53% använder Internet dagligen. Hälften av alla femåringar är Internetanvändare. Nästan alla barn i skolåldern använder Internet. Bland tioåringarna börjar det bli svårt att hitta barn som inte är användare. Det anmärkningsvärda är dock inte skolbarnen utan vad som har hänt bland förskolebarnen under de senaste åren. Internet kryper allt längre ner i åldrarna och idag har hälften av alla femåringar börjat använda Internet. Majoriteten är fortfarande försiktiga traditionalister Huvuddelen Internetanvändare är dock inte unga, utan medelålders. Förutom e-post använder de Internet på ett traditionellt sätt där information står i fokus. De är positivt inställda till Internet men andra medier är i många fall viktigare.

Traditionella medier dominerar fortfarande som källa till information och nöje Efter familj och vänner är TV viktigaste källan för information. När det gäller som källa till underhållning dominerar också TV. Sedan följer radio och dagstidningar och inte långt efteråt kommer Internet. Internet har här flyttat fram sin position, men till skillnad från i många andra länder behåller de traditionella medierna sin position, utom bland de unga (16-25 år). Nya kontakter via Internet Användandet av Internet har ökat kontakterna med andra inom samma yrke (säger 27%), med vänner (säger 30%), med de som delar hobby och samma intressen (säger 20%), inom familjen (säger 18%). Däremot har inte Internet medfört ökade kontakter med de som delar samma politiska intressen eller religion. Detta är samma mönster som tidigare år.

De populäraste Internetaktiviteterna

Andra delar som lyfts fram i rapporten:

95% använder e-post; 89% tar del av nyheter och söker information om tidtabeller, bio, adresser ochTV-program; 75% läser en nättidning och 77% uppsöker webbsidor med anknytning till deras hobby och specialintressen; 78% av de som använder internet loggar in på sin internetbank.

Internet och demokratin

Kontaktperson:

Rapporten “Svenskarna och Internet 2008” laddas ner i sin helhet på www.wii.se

Prof. Olle Findahl World Internet Institute Telefon: 0650-60 10 06

Den digitala klyftan kvarstår Fler känner sig delaktiga i det nya informationssamhället Ingen daglig TV-publik på nätet

i samarbete med

resultat från ett projekt inom

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. .SE ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar Internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på www.iis.se.

World Internet Institute bedriver forskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv och studerar hur individ och samhälle påverkas av Internet och framtidens digitala tjänster. Sedan år 2000 har man följt en panel, bestående av 2000 hushåll i Sverige, för att se närmre på denna utveckling. Studien går under namnet Svenskarna och Internet och är en del av ett globalt initiativ, World Internet Project, där ca 30 länder genomför samma undersökning. Resultatet av detta samarbete är flertalet rapporter, analyser och seminarier som visar hur världen förändras i takt med att ny kommunikationsteknologi gör sitt intåg.

Svenskarna och internet  

Undersökning om svenskars internetvanor

Svenskarna och internet  

Undersökning om svenskars internetvanor

Advertisement