Page 1

STOLTHET Nyheter från Stolab i Smålandsstenar

Med r ö f k a m s . g n i n d e inr olly Miss H . trologik på Gas

”Engagemang är a och o.” Göran Martinsson, ägare och f d VD.

Möt Marit. Formgivare på Stolab sedan 1989.

2 SEP 2012

1


Miss Holly på Gastrologik i Stockholm

10

INNEHÅLL

Varsågod, dags för ett nytt nummer av Stolabs tidning Stolthet. Ett nummer som bjuder på en ganska bred blandning av reportage och

15

information. Vi märker när vi skapar innehållet till vår tidning att det faktiskt händer en

Vi hälsar på hos Svenska Hem i Mölndal

hel del här hos oss. Kanske inte allt är nyheter för oss, men det finns definitivt ett värde i att berätta om profiler, reflektioner, och yttringar som på ett eller annat vis påverkar vår verksamhet och gör att vi är de vi är. Vi växer Stolab är inne i en spännande fas där vi växer på olika sätt. Vi satsar bland annat mer på vår produktutveckling genom att tillföra ny kompetens och avsätta mer resurser till just

10

utveckling av material och produkter. Vi växer också genom att ta in nya formgivare, namnstarka sådana från hela Norden. Vi kommer också att växa rent fysiskt genom nytt tillbyg-

Möt Marit Stigsdotter

ge av vår fabrik i Smålandsstenar. Det känns därför extra spännande att vara VD just nu.

Pallen Sgabello, Marits första uppdrag för Stolab

Avslutningsvis vill jag önska er alla

5

en riktigt härlig höst.

MARTIN JOHANSSON, VD STOLAB

STOLTHET Nyheter från Stolab i Smålandsstenar

Med r smak fög. inrednin Miss Holly . ologik på Gastr

STOLTHET ÄR ETT MAGASIN FRÅN STOLAB I SMÅLANDSSTENAR. ANSVARIG UTGIVARE: MARTIN JOHANSSON. IDÉ OCH TEXT: CREATIVE CRAFT AB. LAYOUT: BJÖRNBÄRET DESIGN AB. FOTO: OM INGET ANNAT ANGES, JESPER PETERSSON, LOTTA FELDT, STOLAB.

”Jag älskar verkligen Stolab” Göran Martinsson, ägare och f d VD.

Möt Marit. Formgivare på Stolab sedan 1993.

2 SEP 2012

1

2

STOLAB

333 31 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-337 50

FAX 0371-329 90

E-MAIL: INFO@STOLAB.SE

WWW.STOLAB.SE


er t t ä Vi s på färg ron! a tillv En av flera fördelar med att ha tillgång till egen produktion, är att vi kan vara ovanligt flexibla. I dag medverkar vi i många projekt som kräver anpassningar och har specialönskemål av olika slag, exempelvis färger. På Stolab kan vi, utöver våra standardbetsfärger, tillhandahålla specialfärger som passar precis den textil eller väggfärg som du valt i ditt projekt. Låt fantasin flöda!

Specialbets Handlar det om specialbetsar, måste man alltid räkna med att själva träet har sin påverkan på slutresultatet. Färgen varierar med underlaget, d v s björken, som i sin tur varierar utifrån var och hur snabbt den vuxit. NCS parlör Vi får ibland frågan om vilka NCS-koder våra betser represente-

Vi översätter din färg

rar. För att klargöra detta har vi tagit fram nedanstående NCS-

För en mindre ställkostnad utgår vi från en NCS-kod eller ett

parlör. När det gäller övriga betser, släpper de igenom så stor

färgprov och översätter den till en täckfärg som sedan lackeras

del av träets struktur att det är omöjligt att ta fram en tillförlitlig

på möbeln och som slutligen kanske gör ditt projekt helt unikt.

NCS-kod, men fråga oss gärna så kan vi ta fram ett prov.

21. VIT Standardkulör NCS S0300 (glans 35)

52. SVART Standardkulör NCS S9000 (glans 25)

51. GRÅ Beräknad NCS-kod 2903-Y93R

55. LJUSGRÖN Beräknad NCS-kod 4112-B56G

56. MÖRKGRÖN Beräknad NCS-kod 7808-B27G

57. LJUSBLÅ Beräknad NCS-kod 3628-B02G

58. MÖRKBLÅ Beräknad NCS-kod 6921-R78B

OBSERVERA ATT BERÄKNADE NCS-KODER ÄR DEN NÄRMASTE NCS-KODEN SOM HAR KUNNATS TA FRAM VID INMÄTNING AV STOLABS EJ TÄCKANDE BETSER.

3


Foto: Bertil Hertzberg

”Allt syns. Det finns inga baksidor”

Se fler av Marits möbler på stolab.se

4


Marit Stigsdotter har varit formgivare på Stolab sedan 1989. Hon är en viktig del i Stolabs utveckling, med fantastisk förmåga att känna av och förmedla det Stolab står för – form och funktion i harmonisk förening. För såväl Marit som Stolab gäller en aldrig

Foto: Bertil Hertzberg

sinande kärlek till trä i allmänhet, björk i synnerhet.

Marit Stigsdotter

s inte vara ett kompromissverk. Jag ska

”I 20-årsåldern bestämde jag mig

v utgå och arbeta ifrån det faktum att vill

för att jag ville formge möbler. Jag

a är synligt. Även baksidan. Det är ofta allt h man kan avslöja noggrannhet och här

hade erfarenhet från både produktion och hantverk och kände att

SD OT TE R, MA RI T ST IG

D DE SI GN ER MS

k kvalitet från en tillverkare.”

jag ville starta med det jag redan kunde. Jag började leta efter

Att jobba med Stolab

lämpliga trämöbelföretag och hittade sju, åtta stycken. Kände

”Jag trivs verkligen bra med mitt samarbete med Stolab. Här

dock att jag ville prova Stolab först. Här fanns historia, kunskap

finns själ, hjärta och sunt förnuft. Det är ett nöje att vara med

och produktionsresurser, men jag såg också möjligheterna att

i produktionen och utveckla de idéer man har kring en möbel.

kunna utveckla sortimentet.”

Här finns så otroligt mycket kunskap och arbetsglädje.”

För bra för att släppas iväg

Björk – Trädet, människan och naturen

”Först var intresset svalt när jag kontaktade Stolab, men efter

”Jag har alltid varit förtjust i björken som trä- och trädslag. Den

en hel del tjat fick jag komma till Smålandsstenar för att visa upp

tar inte för sig på samma sätt som många andra träslag, men

vad jag kunde och hade gjort. Bevisligen gjorde jag någon form

utgör ett vitt ark som kan bli vad som helst. Jag tycker om att

av intryck då jag fick följande utlåtande: ”Vi vet inte riktigt vad

skapa och forma utifrån björkens möjligheter, men fascineras

du ska göra, men du är för bra för att vi ska släppa iväg dig”.”

också över trädets alla andra kvaliteter och, inte minst, historia. Vi har mycket att tacka björken för. Björken är till exempel ett av

Pall som första uppdrag

få träd där man kan ta tillvara på precis allt. Rötter, virke, bark,

”Jag var ett oprövat kort för dem, men fick som första uppgift

sav, grenar och löv – alla delar har vi nordbor haft stor nytta av

att ta fram en pall. Självklart tog jag uppdraget på största allvar

genom tiderna. Jag tror också att björken kommer att sätta nya

och försökte väva in allt det jag tyckte Stolab stod för: Massivt

avtryck i människans historia genom framtida möjligheter vad

trä, kvalitet in i detaljnivå, historia, hantverk och produktion i

gäller förädling och genetik.”

naturlig kombination.”

Marit har precis skrivit klart sin bok ”Björk – Trädet, människan

Så föddes Sgabello.

och naturen”. Det är definitivt inte ännu en faktabok med bil-

En trebent pall som inte tar plats, men som

der på björkdungar, utan en fantastisk resa

berättar en hel historia. Pallen presenterades

genom björklandet fylld med målande, in-

på möbelmässan 1990 och samarbetet mel-

tressanta och ömsom riktigt roliga historier

lan Stolab och Marit var ett faktum. Snart blev

och skildringar kring den mångfacetterade

det stapelbara stolar, bord, kompletta möbel-

björken.

serier, fler pallar, formgivning av shop-in-shop

Boken ges ut av Balkong Förlag och ligger nu

i möbelbutiker, mässmontrar, m m.

som kommande titel på deras hemsida: www.balkongforlag.se

Detaljer som avslöjar ”För mig är det oerhört viktigt att man alltid formger möbeln med tanke på att den ska kunna tåla att betraktas från alla håll. En stol

Sgabello har blivit något av en symbolprodukt för Stolab. Enkel, men med ett genomtänkt detaljarbete. Pallen, där inspiration hämtats från forna tiders mjölkpallar, har genom-

ska även vara vacker att se bakifrån och från

gående, tappade och kilade ben, vilket ger en visuell effekt

sidan. En låda, eller en bordsskivas undersida

samtidigt som det gör konstruktionen hållbar.

5


Lilla Åland i massiv oljad valnöt. I år fyller Lilla Åland 70 år. Det firar vi med en unik, numrerad upplaga, 1-1.000 ex, i massiv oljad valnöt. Läs mer på www.stolab.se

www.stolab.se

EGEN, SVENSK TILLVERKNING · MASSIVT TRÄ · MEDVETEN ENKELHET ·

6

FORM OCH FUNKTION I HARMONISK FÖRENING ·

MILJÖANSVAR


Foto: Hironori Tsukue

Leif Burman är idag inriktningsansvarig universitetslektor på Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings Universitet. Han kan också titulera sig professionell möbelsnickare och snickarmästare. Tjänsten på universitetet kombinerar han med helt egna projekt och uppdrag, bland annat för Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne i samarbete med Stolab. Ett samarbete som fungerar bra då vi alla värnar om att skapa och tillverka möbler med ett långt liv. Leif har själv studerat vid Carl Malmstens Verkstadsskola i Stockholm (under 80talet). Carl Malmsten har därmed funnits med i hans liv på många olika sätt. Leif Burman: ”Självklart är det så att jag

tydligt släktskap med Lilla Åland pinnstol. Det fanns en befintlig ritnig, gjord av Carl Malmsten, som jag utgick ifrån och kompletterade med egna idéer. Resultatet blev en gungstol med ett riktigt bekvämt gung!” Så föddes barnstolen ”Nästa uppdrag jag fick av stiftelsen och Stolab var en barnstol som skulle präglas av det formspråk Carl Malmsten använde när han skapade Lilla Åland, men nu skulle vi ha barnet i fokus. Barnstolen fick därför färre ryggpinnar och ett bredare och djupare golvmått. Jag ville att den skulle kännas trygg och stabil för ett barn, både att se och sitta

”Jag vill skapa möbler med ett långt liv”

påverkats av Malmstens produkter och

på. Bevisligen lyckades vi eftersom vi fått en så fin respons redan vid lanseringen.” Samarbetet med Stolab ”Stolab är ett väldigt familjärt bolag som jag blir imponerad av. De är konsekventa i allt de gör och har skapat konkurrenskraft genom att förena produktutveckling med effektiva maskiner och produktionstänk.”

pedagogik, men jag har samtidigt försökt att utveckla mitt eget skapande utifrån det jag tror på och känner för.

Utöver sina övriga uppdrag har Leif även två specialintressen.

”I min profession som möbelsnickare har jag en ambition att

Det ena är boxtillverkning, där han haft utbyten med Japanska

förmedla kunskap om tekniker, funktioner, material och kon-

mästare. Det andra är intarsia* där han ser en utmaning i att föra

struktioner som har sitt ursprung i en tradition men även som

kunskapen vidare och utveckla en traditionell teknik med hjälp av

är innovativa och nyskapande.”

ny teknisk utrustning och nya uttrycksformer.

Samarbete i form av gungstol

*) Intarsia – en typ av mönsterläggning gjord av tunna träfaner och som kombinerats av olika träslag.

”Tillsammans med Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne och Stolab fick jag i uppdrag att ta fram en gungstol som hade

7


”Engagemang och investeringsvilja a och o för en positiv tillväxt” GÖRAN MARTINSSON ENGAGERAD ÄGARE TILL STOLAB SEDAN 1981

1981 tog Göran Martinson över ägandet och VD-rollen i Stolab. Drygt 30 år senare är han fortfarande en engagerad ägare och styrelsemedlem, även om han avsade sig VD-posten 2008 och fann nya utmaningar i skogen. Göran är inte uppfödd med möbler. Däremot är han en sann

vidare med. Det fanns alldeles för stor konkurrens i form av

smålänning, uppvuxen i en lantbruksfamilj och där fått med

importerade möbler. Vi behövde hitta en egen nisch och valde

sig värdet av att ta tillvara på det som naturen ger och sedan

björken, som då var i sin linda. Det skulle dock visa sig vara

göra det bästa utav det. Oavsett om det gäller råvara eller

en helrätt satsning och björken blev också tongivare för Stolab

kompetens. När Göran köpte och tog över Stolab 1981 hade

som leverantör.”

företaget åtta medarbetare som omsatte cirka 1,8 MSEK och ett varumärke som var slumrande. Idag är vi 55 medarbetare

Representativt sortiment

som omsätter cirka 65 MSEK med ett varumärke som är både

”När jag tog över företaget tillverkade vi redan då många pro-

starkt, stolt och välkänt.

dukter ritade av Carl Malmsten och Yngve Ekström. Yngve

Göran Martinsson: ”Jag såg potentialerna i Stolab och fick ban-

hade jag själv det stora nöjet att bygga upp ett nära samarbete

ken med mig redan från början. De förstod sig inte på verksam-

med. Ett samarbete som var inspirerande på många sätt.

heten, men såg en säkerhet i lokalerna, som lätt skulle kunna

Annars var det Nils-Göran Gustafsson som stod för övervä-

konverteras till annan verksamhet om så skulle behövas.”

gande delen av formgivningen. Han var ”Malmstenskolad” och tillsammans försökte vi ta fram ett sortiment som skulle kännas

Fick producera, sälja och vara VD

representativt för det Stolab stod för.”

”Det är en nyttig skola att bygga vidare utifrån en befintlig liten verksamhet. Initialt arbetade jag cirka 30-40 % i produktionen,

Samgående med Br Johansson

resten av tiden sålde jag möbler och agerade VD. Jag kunde

”1990 fick jag en förfrågan om att gå ihop med Bröderna

ju inget om möbeltillverkning när jag började och såg det som

Johanssons sängfabrik i Smålandsstenar. Jag såg en hel del

en nödvändighet att lära mig hela kedjan för att kunna utveckla

organisatoriska och givetvis också ekonomiska fördelar med att

företaget.”

kunna dela på kostnader på två, inte minst då vi båda arbetade med träprodukter och delvis samma kundsegment, även om de

Från furu till björk

inte alls arbetade mot offentliga miljöer. Eftersom de var så fo-

”När jag började var furu det ledande träslaget på marknaden.

kuserade på sängar, fanns inga konkurrenshinder oss emellan.”

Men, jag kände snabbt att det inte var ett material att växa 8


Engagerade ägare som är på plats

det fortsatte jag med fram till 2008, då jag sålde Br Johansson

”Jag blev VD i båda bolagen och den andre ägaren, Frank

till två anställda. Bolagen har under åren utvecklats åt två håll.

Benjaminsson, blev produktionsansvarig. Vi var båda helt över-

Framgångsrika på olika sätt. IKEA har t ex varit den absolut

ens om att om ett bolag ska lyckas, så måste det ha engage-

största kunden till Br Johansson under senaste åren. För Stolabs

rade ägare som är på plats.”

del satte vi fokus på att stärka varumär-

”Vi hade då säljare som sålde från båda sorti-

ket genom att fylla det med värden som

menten och därmed fick besöka och bearbeta möbelbutiker, arkitekter och inredare. 1992 anställde vi Erik Claesson, som då kom från belysningsbranschen och var kallad för ”Sveriges bäste säljare”. Jag kan bara hålla med och jag är glad över att vi har fått behålla honom i Stolab allt sedan dess.”

skulle hålla på lång sikt. Det är inget man

”Ett starkt varumärke står över trender och vår målsättning är att Stolab alltid ska vara starkare än en enskild produkt eller någon av våra formgivare.”

gör från en dag till en annan. Ska man få förtroende från sina kunder gäller det att vara konsekvent i alla led och över tid. Vi började i liten skala och har sedan tagit steg, för steg i syfte att blir starkare och ännu bättre. Ett starkt varumärke står över trender och vår målsättning

Satsade på produktutveckling

är att Stolab alltid ska vara starkare än

”Förutom att vara engagerad ägare, har jag lärt

en enskild produkt eller någon av våra

mig av min f d kompanjon Frank att inte vara

formgivare.”

rädd för att investera och satsa på att utveckla produktionen. Stolab var till exempel det andra företaget i Sverige som skaf-

Svensk tillverkning som konkurrensfördel

fade en 5-axlad NC-fräs 1989. Den kostade 2,5 MSEK, vilket

”Fortsatta investeringar i produktionen gör att vi idag har en

var en enorm summa eftersom vi då bara omsatte 6 MSEK.

mycket modern tillverkning på Stolab. Jag och övriga i styrelsen

Men, det var inte bara en fantastisk maskin, såhär efteråt kan

uppmuntrar såväl produktion som marknad att hitta nya sätt att

jag nog säga att hade vi inte satsat på denna hade vi kanske

göra oss bättre rustade för att möta kundernas önskemål och

inte funnits idag. Vi fick större och säkrare kapacitet och kunde

krav, men också miljömässigt ligga rätt till i tiden. Idag ser vi vår

därför serva våra kunder bättre och snabbare.”

egen svenska tillverkning som en av våra viktigaste konkurrensfördelar.”

Ny formgivare ”När Marit Stigsdotter kom in i bilden som ny formgivare på

Styrelsen bestämmer

Stolab, fick vi också en ny prägel på vårt sortiment. Det blev

”Som VD och ägare värnar jag om värdet av att ha en proffsig

början på en spännande utveckling för oss under 90-talet, en

och aktiv styrelse. På Stolab har jag alltid känt stort stöd i de

utveckling som sedan fortsatt in i 2000-talet.”

medlemmar jag haft och har i styrelsen. Oavsett om jag är VD eller ägare så är det ändå styrelsen som slutligen ska avgöra åt

Varumärket blir allt viktigare

vilket håll bolaget ska gå vidare. Jag känner mig mycket trygg

”Av olika anledningar bestämde vi oss år 2000 för att jag skulle

med den sammansättning vi har idag och tycker det är fantas-

vara ensam ägare till Bröderna Johansson och Stolab. Och

tiskt roligt att se hur Stolab nu utvecklas vidare med nya formgivare, ett riktigt starkt sortiment i kombination med nytänk inom organisation och produktutveckling.” Möbler i oförädlad form ”Förutom att vara engagerad ägare och styrelsemedlem i Stolab ägnar jag nu mycket tid åt min skog i Jälluntofta. Min plan var att sluta arbeta vid 55 års ålder, men det fick bli nio år till innan det blev rätt tillfälle. Martin och alla hans viktiga medarbetare gör ett riktigt bra jobb och jag är säker på att Stolab, liksom min skog, kommer att växa vidare och vara till glädje även för kommande generationer.” Göran och hans fru Ulla flyttade till Ullas föräldrahem i Jälluntofta 2006. Ett fantastiskt vackert hus beläget vid sjön Jällunden. Till gården hör även skogsmark där Göran nu lägger stor del av sin tid, utan att för den skull tappa sitt engagemang i Stolab.

9


Gastrologik, Stockholm

Nordiskt sparsmakat, med mycket värme En bra restaurang är ett samspel mellan kök och servis, mellan maten och gästerna, mellan lokalen och inredningen, mellan medvetenhet och omedvetenhet och mellan logik och gastronomi. Texten finns att läsa på Gastrologiks egen webbsida och förklarar det koncept kring vilket Jacob Holmström och Anton Bjuhr byggt sin omtalade, omskrivna och välrenommerade restaurang.

En helhet med nordisk tema

Koppar, ek, läder och kalksten

Jacob Holmström: ”För oss har det varit viktigt att tänka på hel-

”Jonas har tagit tillvara på våra nordiska tankar och valt ek, som

heten. När jag och Anton satte oss ner för att spåna idéer hade

dessutom är lite av symbol för Djurgården. Koppar, som varit

vi det nordiska som grundplattform. Vi ville skapa vår version av

en av Sveriges främsta exportvaror. Läder och kalksten som ju

det nordiska köket. Det visuella var en viktig del, eftersom det är

också känns som typiska nordiska material.”

det du först möter när du kommer in i en restaurang. Vår tanke var att gästen skulle få ett första intryck som sedan förstärktes

Vi föll direkt för Miss Holly

och slutligen blev en bestående känsla efter att ha tillbringat en

”Miss Holly var det som vi föll för direkt när Jonas visade sina

kväll här hos oss.”

ritningar. Vi hade hela tiden tänkt pinnstol, men ville ha något ”eget” och inte stol som används av många andra restauranger.”

Samarbete med Jonas Lindvall ”Vi gjorde moodboards, samlade och bollade idéer. Lokalerna

Hög sittkomfort

som vi fick tillgång till var inte alls i stil med det koncept vi hade

”Miss Holly är inte bara otroligt vacker, utan efter noggranna

i åtanke, de liknade snarare ett dockskåp. Det skulle komma att

”sitt-tester” visade det sig att man lätt kunde sitta i 3-4 timmar

behövas en hel del förändringar för att åstadkomma det vi ville i

på stolen utan att känna sig obekväm. Viktigt, eftersom våra

dessa lokaler.”

gäster tillbringar ganska många timmar här hos oss.”

”Via vår delägare, Patrik Hannell, fick vi kontakt med Jonas Lindvall. Han skulle hjälpa oss med lite detaljer och ljussättning,

Fokus på mat och personal

men det slutade i ett komplett förslag. Ett förslag som först

”Resultatet blev precis så bra som vi hade hoppats. Vi har en

kändes helt främmande, men som så småningom landade och

inredning som är lågmäld och sparsmakad, men ändå förmedlar

kändes så rätt, så rätt.”

värme. Fokus ska alltid ligga på maten och vår personal. Stolabs Miss Holly passar därför mycket bra hos oss. Smälter in, utan att ta över.”

10


Foto: Ohmy.nu

Gastrologik. färdig meny på Det finns ingen aker och sm a ny r det upp Varjrje kväll dyke kombinationer. rödkål, nacka, torkad ass på palster Gla surdegsm rl Johansva p, g gryn med Ka sago ed m m rä prästostk friterad långa, . el… yff str nd Go G tla det h kärleken till oc ten ite tiv ea Kr K ende t är dock ett stå no n rdiska köke yn. inslag på men in

M

B HOLMSTRÖ

R OCH JACO

ANTON BJUH

Sagolik t genom tänkt matlag ning, hä rlig ser och myc vice ket hjär t a. DN:s Kr ogkomm ission ä lyrisk ö r ver den lilla krogen som gör allt rä tt. Dagens

Nyheter

11


Det finaste vi har!

Lilla Åland Barnstol ingår i samma familj som vår klassiker Lilla Åland. En stol av massiv björk med omsorgsfullt rundade kanter på sits och toppstycke. En stol att leva med i generationer. PASSAR BARN FRÅN CA 3 ÅR OCH UPPÅT. SITTHÖJD 52 CM KAN FÅS I 10 OLIKA BETSKULÖRER, ALT VITOLJA, NATURELL OLJA ELLER NATURLACK.

EGEN, SVENSK TILLVERKNING · MASSIVT TRÄ · MEDVETEN ENKELHET ·

FORM OCH FUNKTION I HARMONISK FÖRENING ·

MILJÖANSVAR

www.stolab.se

12


LÄS MER PÅ:

www.kitanosumaisekkeisha.com

STOLABS VÄRDEN I STORA VÄRLDEN

Li ll a Å l a nd n a p a J i s t a l p å p För cirka två år sedan kom vi på Stolab i kontakt med företaget Kitanosumai Sekkeisha i Hokkaido, Japan. Ett fantastiskt fint familjeföretag som tillverkar och säljer möbler

F ro m S c an d in av ia

スカンジナビ アから

i egna butiker, men som också ritar hus med tydliga nordiska influenser. Initialt hade vi kontakt med grundaren, Yasuhiro Watanabe, men fick sedan träffa hans fru Masami Watanabe och dottern Yayoi i samband med deras besök i Sverige. Båda aktiva i företaget. Imponerade av vår fabrik Eftersom de själva ägde och drev en egen möbelfabrik var intresset för Stolabs produktion stort. Vår moderna anläggning imponerade och vi kände oss stolta över att kunna förmedla svensk tillverkningstradition vidare ut i världen. Kontakt blev till order Kontakten ledde snart till order och vi fick nöjet att leverera 200 Lilla Åland obehandlade och omonterade stolar. Stolabs första order till Japan. Lilla Åland har sedan exponerats på såväl mässor som i Kitanosumai Sekkeishas egna butiker och vi har sedan fått ytterligare order som bevis för att Stolabs värden är gränslösa.

Fakta:

ar a tillverk ekkeish g, S i a ä m tr u a sla Kitanos i massiv r le b ö b rs är. rm t och kö och sälje n, valnö n lö llt ri en tat framföra man äv ren har å te s a Sen s. erkat hu ch ägs och tillv 1978 o a rt rna sta de t e g ta rodukte Före nabe. P ta a W a n p e Ja n, av familj nt om i et utiker ru b 0 2 i I företag säljs lt egna. e h r ä m etare. varav fe medarb irka 60 jobbar c

13


”Stolab är ett av butikens viktigaste varumärken”

Diana Wennergrund och Jonas Brandin är exponeringsansvariga på Svenska Hem i Göteborg.

14


SVENSKA HEM I MÖLNDAL

Diana Wennergrund och Jonas Brandin är exponeringsansvariga på Svenska Hem i Göteborg. En härligt ljus och välexponerad butik på ca 2.500 m2, varav Stolab huserar på hela 100 m2. Butiken satsar på starka varumärken i kombination med hög service och personlighet.

”Vi har haft Stolabs produkter i butiken ända sedan vi öppnade

med tillhörande matbord, är också en grupp vi tror mycket på

1999. Exponeringsytan för Stolab har ökat i takt med att sor-

framöver. Miss Holly är dessutom en av våra egna favoriter.”

timentet och försäljningen ökat och idag har vi vigt inte mindre än 100 m2 åt Stolabs produkter. Ytans storlek och att vi hela

Nya målgrupper

tiden arbetar med ytan i form av ljus, nya produkter och kombi-

”Vi har också noterat att vi ökat försäljningen av Stolabs möbler

nationer märks direkt i vår försäljning. Det gör det också väldigt

till de som är lite yngre. Troligtvis kommer den den nya barn-

motiverande för oss som exponeringsansvariga att hela tiden

stolen öka detta intresse ytterligare.”

förbättra och lyfta fram det vi tror på.” Ekonomi Tidlöst varumärke, tidlösa produkter

”Visst tillhör Stolabs möbler ett lite dyrare segment, men

”Vi känner att Stolab är ett varumärke som håller över tiden

det är inte svårt att argumentera kring varför man ska välja en

och det går i linje med vår butiksidé – att satsa på starka

möbel som är lite dyrare, men tidlös. Även för oss som säljer

varumärken. Det handlar om tidlösa möbler och till sådana finns

Stolabs möbler ger det en bra ekonomi, eftersom det sällan är

alltid köpare. På något sätt känns det tryggt både för kunden

några reklamationer eller problem vid leverans.”

och för oss.” Glada färger inspirerar Medvetna konsumenter

”För ett tag sedan satte vi upp åtta Lilla Åland i olika färger på

”Många av våra kunder är medvetna om vad de vill ha. Inte helt

väggen, vilket direkt gav utslag i ökad försäljning av andra färger

sällan också pålästa. Därför känns det lätt att

än natur, vitt och svart. Exponeringen är

sälja Stolabs produkter, då vi vet att kvaliteten

som sagt var a och o i en butik som ska

på möblerna möter kundens krav. Att möblerna tillverkas i Sverige är ett argument som vi märker att fler och fler uppskattar. Inte minst av miljömässiga skäl.” Storsäljare och favoriter ”Vi säljer mycket av Carl Malmstens Vardags och

p p inspirera kunden till köp.”

Vi har ökat vår försäljning av Stolabs möbler med 35 % i år.

Lilla Åland, men också Marit Stigsdotters Allegro och Minerva. Jonas Lindwalls nya Miss Holly, 15 1


I nästa nummer: Stolabs Nyheter 2013. Stockholm Furniture Fair. Stolab Varumärke. Möte Lena och Agneta som arbetat med marknadsföringen av Stolab sedan 2003.

Naturligtvis. Om miljöarbetet på Stolab.

www.stolab.se 16

Stolthet 2, 2012  

Nyheter från Stolab i Smålandsstenar

Stolthet 2, 2012  

Nyheter från Stolab i Smålandsstenar

Advertisement