Fastighet & Bostadsrätt

Page 20

Foto: HP-Rör AB

Snyggt och enkelt med inkapslade rörinstallationer

Sedan HP-Rör AB började införa PS-skenor vid byten av vattenstammar i de 200 lägenheterna i Victoria Park i Eskilstuna har intresset i branschen väckts och kollegor har gjort studiebesök för att se hur det fungerar. Lägenhetsinnehavarna är nöjda med resultatet.

Stambyten behöver inte vara så omfattande och dyrt som det gärna blir. Med det finska PS-systemet kapslas vattenrören in och smälter väl in i inomhusmiljön, något som uppskattas hos både fastighetsägaren och de boende. Av Kim Hall HP-Rör AB i Stockholm är först i Sverige med att använda PS kanaler som kapslar in rör och kablar i miljonprogrammet Victoria Park i Eskilstuna. Under två år har ca 200 lägenheter fått nya vattenstammar och nu är projektet snart slutfört. Reaktionerna bland lägenhetsinnehavarna är positiva. – Husen är från 1948 och hade originalrör som hade rostat igen. Fastighetsägaren har haft stora problem med vattenläckage och det gick inte att duscha eller att spola toaletten. Istället för att traditio20

nellt blåsa ut hela lägenheten och ändra om allt byter vi ut rören med PS-system. De gamla rören i väggarna pluggas igen och nya ledningar läggs in och isoleras, s k avloppsrören relineas, förklarar Andreas Lindgren arbetsledare och rörmontör på HP-Rör AB, ett företag som bildades 1994 av Hans Pohl och Patrik Wiklund. Utöver vanliga rörinstallationer utför de även större energisparprojekt. PS Products är ett finskt företag som specialiserat sig på utveckling och försäljning av plastkanaler för vattenrör och

plastprodukter för byggnadsbranschen. Med kanalen PS-100 blir kapsling av rör och kabel både snyggare och enklare för alla arbetsgrupper och kan användas både vid rördragning på vägg och i tak. Monteringen sker enkelt samtidigt som det ger möjlighet att lätt komma åt för pressverktyg vid installation genom gångjärnsfunktion på långsidan. Rörhållarna vrids fast i spåren och är steglöst flyttbara i sidled. Rören trycks fast i plasthållarna och låses fast. Skarvar och hörn täcks av moduler som klickas på