Page 1

#2 •2017

med Fastighet i fokus Munksjöstaden växer fram i Jönköping Energi röd tråd för Roland Jonsson Veidekke delägare i Folkhem Trä Medbestämmande i utemiljön Ny app ger tryggare hem Ny standard för luftfilter

Intelligenta passersystem nyckeln till framtiden Balkonger i nöd och lust |  Radon skördar dödsoffer


All inclusive:

ENKELT KOMPLETT SÄKERT Monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Alltid med dörrar från Swedoor!

SÄKRA DÖRRBYTEN SOM SPARAR TID OCH PENGAR Vårt dörrbyte är ”All Inclusive”. Vi erbjuder ett speciellt montage som både minimerar störningar för de boende och onödiga extrakostnader. Med Swedoors dörrsortiment erbjuder vi också marknadens bredaste utbud som möter branschens tuffa krav på skydd mot inbrott, ljud, brand och rök. Kort sagt dörrbyten som sparar tid och pengar. Läs mer på next-door.se

NEXT-DOOR ingår i den världsledande dörrkoncernen JELD-WEN. Ett företag med mer än 20 000 anställda i ett 20-tal länder.

www.next-door.se


Nyheter................................................................................................................................ 4 KALENDARIUM .................................................................................................................. 4 Fönsterbyte och hög kvalitet bra för ekonomin och energin.......................... 8 Lyckad varsam fönsterrenovering..............................................................................10 Göteborg framtidssäkras med skydd mot översvämning...............................11 Fönsterrenovering ett klimatsmart alternativ.......................................................12 Tryggare boende i prisade Kajen 4............................................................................14 Trygghet med lås, larm och säkerhetssystem.......................................................16 Ordning och reda på Stora Sköndal med digitalt låssystem...........................18 Snygga inkapslade rörinstallationer..........................................................................20 Årets bästa renoveringsprojekt 2017........................................................................22 Arkitektstudenter ska tävla i att skapa flytande badhus..................................23 Historisk mark i Göteborg får nytt liv.........................................................................24 Balkonger i nöd och lust.................................................................................................26 Ny standard för luftfilter..................................................................................................30 Veidekke + Folkhem = Folkhem Trä...........................................................................31 Energi är den röda tråden för Roland Jonsson......................................................32 Mer hållbara förskolegårdar med ekosystemtjänster........................................35 När utemiljön blir en arena för medbestämmande............................................36 Katja Skåner leder expansiva Lapset.........................................................................38 Lagar och föreskrifter bidrar till säker lek................................................................39 Radon skördar fler dödsoffer än trafiken.................................................................40 Radonlösningar på Västerås slott................................................................................43 Bostadsforum 2017 gick för fulla hus........................................................................45 Viktig dialog på Renoveringsdagen..........................................................................46 Munksjöstaden växer fram i Jönköping...................................................................48 OBOS - Nordens största bostadsleverantör............................................................50 Smarta hem med Myresjöhus......................................................................................52

FASTIGHET & BOSTADSRÄTT #2 2017 UTGIVARE: Nya Rekord - Media och Produktion AB, Box 22249, 104 22 Stockholm, Telefon: 08-21 26 00 | ANSVARIG UTGIVARE: Therése Söderström, therese@rekordmedia.se | REDAKTÖR: Björn Asplind, asplind@quicknet.se | SKRIBENTER: Björn Asplind, Kim Hall, Niclas Svensson | MARKNAD: Nya Rekord - Media & Produktion AB GRAFISK FORM, PRODUKTION & PROJEKTLEDNING: Lazze Öst, JINAB.se DISTRIBUTION: Posten, Bring Citymail | OMSLAGSBILD: Balco www.fastighetochbostadsratt.com Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Flexibelt byggsystem – ett hållbart val! Peab PGS är entreprenören som skapar en bostad för alla. Vi arbetar hållbart utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi säljer, tillverkar och levererar kompletta bostadsprojekt. Med vårt flexibla byggsystem anpassas projekten utifrån de lokala förutsättningarna. Peab PGS är det enkla och trygga valet vid nyproduktion av bostäder.

Kastanjeparken, Höganäs

Tusenskönan, Sölvesborg

peabpgs.se

3


KALENDARIUM

SEPTEMBER - NOVEMBER

2-24 september, Vallastaden, Linköping Bo- och samhällsexpo i Vallastaden

6-7 september, Svenska Mässan Fastighetsmässan med Skydd och Säkerhet

Bo- och samhällsexpo i Sveriges mest omtalade stadsdel, Vallastaden. Du har möjlighet att besöka 70 olika bostäder

Fastighetsmässan med Skydd och Säkerhet samlar de mest inflytelserika fastighetsaktörerna under två intensiva dagar fyllda av nätverkande, lärande och affärer. Mässan fortsätter att växa med en närmast lavinartad fart, och finns numer representerad över hela Norden.

NYHETER Illustration: Vasakronan/Marge Arkitekter

Av: Björn Asplind

Efter färdigställandet kommer M-huset att innehålla cirka 280 hotellrum och 34 lägenheter.

NCC bygger om Sergelhuset åt Vasakronan NCC har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om en del av kvarteret Hästskon 12, även kallat Sergelhuset i Stockholm, från kontor till hotell och bostäder. Uppdraget är totalentreprenad i samverkan

och ordervärdet uppgår till 550 miljoner kronor. – När SEB nu flyttar från huset tas ett av Stockholms bästa lägen till vara för att skapa ett levande och tryggt kvarter där män-

niskor väljer att stanna och uppehålla sig. Den unika möjligheten med en tomställd fastighet gör att man även kan ta ett helhetsgrepp kring uppgradering av lokaler, energieffektivisering och tekniska installationer, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sverige. Projektet Sergelhuset består av tre ombyggnadsprojekt där NCC:s uppdrag avser ombyggnad och påbyggnad av M-huset som ligger mellan Malmskillnadsgatan och P-huset Parkaden. Ytan för ombyggnationen uppgår till cirka 16000 kvadratmeter och efter färdigställande kommer huset att innehålla cirka 280 hotellrum och 34 lägenheter. Omvandlingen sker med respekt för den ursprungliga modernistiska visionen men anpassas till dagens vidare syn på vad som utgör en levande stadsmiljö. – NCC tillsammans med Vasakronan kommer att skapa en långsiktigt hållbar byggnad på alla nivåer som innefattar såväl energifrågor som materialval. Målsättningen är att huset får en LEED Platina-certifiering, vilket är en av de bästa miljömärkningarna ett hus kan få, säger Henrik Landelius.

Unikt samarbete kring dörrmiljön i flerbostadshus Teckentrup och Samuelsson & Partner inleder ett samarbete gällande leverans av elektroniska låssystem i samband med dörrleveranser till flerbostadshus. Historiskt har låssystemet ofta tillhört det som levereras sist i ett byggprojekt då de skall anpassas efter den framtida fastighetsägarens behov. Detta leder ofta till problem med kontakter och installation då leveransen ligger utanför den normala byggprocessen. Flexibiliteten med den nya tekniken

4

i de elektroniska låssystemen möjliggör nya distributionsvägar. I detta samarbete levereras låscylindrarna tillsammans med dörrarna till husfabrikant eller arbetsplats programmerade med byggbehörighet och kan användas under byggprocessen som tillfälligt byggsystem. När fastigheten är färdig, programmeras låscylindrarna och anpassas för den nya fastighetsägarens behov. – Vi är mycket glada för vårt samarbete med Teckentrup och ser det som ett steg i

vår strävan att med nya smarta lås förändra och förenkla lås- och beslag i byggprocessen. Säger Petter Samuelsson, VD på Samuelsson & Partner. John Stenman, VD för Teckentrup i Sverige förklarar: – Genom detta samarbete kan vi ta ett totalansvar för dörrfunktionen och därmed kapa ett led i byggprocessen. Det förenklar för alla parter och minskar också kostnaderna.


6-7 oktober, Knivsta kommunhus Passivhuskonferensen

7 -8 november, Svenska Mässan Logistik & Transport 2017

Hem, villa & bostadsrätt är Nordens största boendemässa med produkter för hela hemmet. En komplett mötesplats för dig som ska renovera, bygga om eller vill ha ny inspiration.

Logistik & Transport arrangeras varje år i Göteborg och är Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportbranschen. Vart tredje år deltar också truckbranschen på mässan.

Besqab planerar 300 bostäder på Norrberget i Vaxholm Bild: EttElva arkitekter

Hetvatten ska bekämpa ogräs

27-29 oktober, Svenska Mässan Hem, villa & bostadsrätt

Sedan en tid tillbaka har HSB Skåne med goda resultat gått från ogräsbekämpning med kemikalier till ogräsbekämpning med hetvatten.

Ogräsets vara eller inte vara är ofta en het fråga. Vissa ser det som ett naturligt inslag i rabatter och stenläggningar medan andra gör nästan vad som helst för att bli av med det. För många är också kemikalier det enda sättet att bli av med de oönskade gästerna. HSB Skåne ser annorlunda på ogräsfrågan. Sedan en tid tillbaka har företaget med goda resultat gått från ogräsbekämpning med kemikalier till ogräsbekämpning med hetvatten. – Om man vill bedriva en hållbar verksamhet med ett medvetet och aktivt miljötänk måste man också våga utmana gängse metoder och arbetssätt, säger Christer Nilsson, fastighetschef på HSB Skåne. Sedan den 5 maj nyttjas företagets fjärde K-heatmaskin. Denna typ av maskin för ogräsbekämpning används sedan tidigare med goda resultat i såväl Lund som Hässleholm och nu är det Ystad som har fått ett nytt tillskott. Metoden innebär att vatten hettas upp i en behållare innan det sprutas på oönskat ogräs. – Det känns bra att vi kan hålla styr på ogräset både i vårt egna fastighetsbestånd och hos våra kunder utan att använda kemikalier. Detta är ett steg i helt rätt riktning och bra för såväl naturen som de boende och djuren, säger Jörgen Svensson, miljöoch kvalitetsansvarig på HSB Skåne.

Besqabs förslag omfattar cirka 300 bostäder – såväl lägenheter som radhus.

Besqab vann nyligen Vaxholms stads tävling om byggnation av cirka 300 bostäder i ett attraktivt läge på Norrberget i centrala Vaxholm. Allt fler vill bo i Vaxholm och Besqabs vinnande plan för att möta behovet av nya bostäder är en varierad, trivsam och hållbar bebyggelse av både lägenheter och radhus i en bevarad skärgårdsmiljö. Vaxholms kommun utlyste för en tid sedan en tävling bland ett antal bostadsutvecklare för att få förslag till hur det tidigare skolområdet vid Norrberget ska kunna byggas om till bostadsområde. Besqab hade det vinnande förslaget. Det omfattar cirka 300 bostäder – såväl lägenheter som radhus – som ska förlänga Vaxholms stadskärna men samtidigt skapa grönska, strandpromenad och skärgårdskänsla. – Vi har utgått från att det ska vara en varierad bebyggelse för att passa människor i olika faser av livet. Det blir en modern arkitektur med respekt för den befintliga miljön. Vi har planerat för småskaliga kvarter med vidsträckt utsikt mot Vaxholmsfjärden, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab.

Variationen, med allt från ettor i flerbostadshus till radhus om två till tre våningar plus vind, borgar för att många kommer att kunna hitta sitt drömboende på Norrberget. Strandnära promenad, förskola och lokaler för exempelvis caféverksamhet finns med i planen. Planarbetet har påbörjats och kommer nu att anpassas efter Besqabs vinnande förslag för området.

MER NYHETER LÄSER DU PÅ FoB:s WEBB

5


Bild: Sankt Kors

Klart för byggstart av Ebbepark

Ebbepark ska bli en ny typ av stadsdel som förenar företag och boende med ett levande stadsliv.

Efter en lång process med detaljplan för området Ebbepark i Linköping är det klart för byggstart. Sankt Kors och Stångåstaden kan börja utveckla området enligt plan med en fördubbling av verksamhetslokaler samt cirka 600 nya lägenheter. Ebbepark ligger strategiskt mellan city, universitetet och Science Park Mjärdevi. I dag är området en företagspark med cirka 60 verksamma företag, föreningar och aktörer inom samhällsservice. – Vi är naturligtvis mycket glada över att äntligen få komma igång och förverkliga de

visioner vi har för området, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Ebbepark ska bli en ny typ av stadsdel som förenar företag och boende med ett levande stadsliv. – Vi tror att det är den här typen av miljö som människor vill bo och arbeta i och att Ebbepark kommer att bidra mycket till Linköpings tillväxt. – Ebbepark är vårt största projekt och ett unikt tillfälle att skapa fler bostäder i ett attraktivt läge, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Bostäderna byggs i flera etapper och de kommer att erbjuda allt från små till stora lägenheter. – Ebbepark ska också vara ett område där vi provar nya saker och vi har flera spännande koncept som vi ser fram emot att förverkliga. Bygget kan nu komma igång och fortgå enligt plan. Det första som sker är att några byggnader rivs med start innan sommaren och ett parkeringsgarage byggs i områdets nordvästra del med start i augusti. Stångåstaden beräknar byggstart för sin etapp i den sydöstra delen vid årsskiftet.

SMARTA STÄDER 22-23 NOV 2017 KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Välkommen till två intensiva dagar fullmatade med ny kunskap, nätverkande och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet på Sveriges nya konferens och mässa för det smarta och hållbara samhället Lyssna till bland andra:

KEY NOTE

KEY NOTE

KEY NOTE

+100 talare

+70

sessioner Boyd Cohen, Global Smart City Expert Urban and Climate Strategist Professor Founder of the ”Smart city Wheel” Arrangör

6

Medarrangör

Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Guldsponsor

Palle Lundberg Stadsdirektör Helsingborgs stad Silversponsorer

Utdrag ur agendan

• Hör om hur andra kommuner och städer har arbetat för att utveckla den smarta staden med nyskapande idéer och framtidens sensorteknik: Utmaningar och erfarenheter från Alingsås, Göteborg, Helsingborg, Kiruna, Linköping, Lund, Norrköping, Tallinn (Estland), Ghent (Belgien) och Uppsala.

• Ta del av hur du kan visualisera stadsbyggnadsidéer med AR, VR och 3D! • Effektiva planerings- och byggprocesser och resurssmarta byggnader. • Vilka risker medför det uppkopplade samhället? Integritet, terrorhot, strömavbrott.

Läs mer och anmäl dig på www.smartastader.com Bronssponsorer

Mediepartners


Bild: White arkitekter

Foto: Bosch

Bosch har gjort om designen och optimerat den nya 18 volts-borrhammaren för ett så ergonomiskt arbete som möjligt.

Ny kraftfull borrhammare Bosch lanserar den första 18 volts-borrhammaren med integrerad dammsugning i modellerna GBH 18V-26 Professional som har en fast snabbspänningschuck och GBH 18V-26 F Professional som har en utbytbar snabbspänningschuck. Tack vare maskinernas EC-motorer med en slagstyrka på 2,6 joule har de 50 procent starkare slagkraft än den tidigare mest kraftfulla 18 volts-borrhammaren. De kan därmed jämföras med en nätdriven apparat, som t.ex. GBH 2-26. Dammsugaren GDE 18V-16 Professional sätts vid behov på borrhammaren och möjliggör därmed ett arbete under så dammfria förhållanden som möjligt inomhus. Vid exempelvis takarbete är denna funktion extra användbar. Dammbortsugningen har en egen motor, som drivs av borrhammarens uppladdningsbara batteri, samt en Auto Power På/Av-funktion. Det integrerade HEPA-filtret utgör ett pålitligt dammskydd och kan enkelt rengöras precis som dammbehållaren. Bosch har gjort om designen och optimerat den nya 18 volts-borrhammaren för ett så ergonomiskt arbete som möjligt. Handtaget ligger nu i linje med borraxeln vilket skapar en L-form som underlättar arbetet. Borrhammaren är dessutom utrustad med ett dämpningselement som effektivt reducerar vibrationerna. För att öka säkerheten är borrhammaren utrustad med säkerhetsfunktionen KickBack Control. Om verktyget oförutsett skulle rotera runt borraxeln på grund av att borren fastnar, stänger den integrerade sensorn av motorn på en bråkdels sekund. Detta förebygger ett plötsligt bakslag hos verktyget och minskar därmed risken för att användaren skadar sig.

Hjältarnas Hus står färdigt inom kort och får 15 boenderum och tre lägenheter med eget kök.

Martinsons inleder samarbete med Hjältarnas Hus Martinsons har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Hjältarnas Hus, som byggs intill Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Hjältarnas Hus är ett anhörighus där barnfamiljer som drabbats av allvarlig sjukdom kan bo tillsammans. – Det är en satsning som är särskilt viktig för alla som bor långt från Norrlands Universitetssjukhus, till exempel i norra Sveriges inland. Vi är stolta över att vara delaktiga i en efterlängtad verksamhet som gör vardagslivet lite lättare i en svår stund, säger koncernchefen Lars Martinson. Byggandet av Hjältarnas Hus inleddes 2016 och kommer att stå färdigt inom kort. Det omfattar 15 boenderum och tre lägenheter med eget kök. Huset innehåller också bibliotek, lekrum, läsrum, data- och spelrum, gym och allrum. Martinsons har också levererat limträstomme och limträpanel till byggnaden. – Det känns bra att just Martinsons är

med i samarbetet. Det är ett norrländskt stabilt företag som månar om miljön och tänker innovativt. De har ett oerhört starkt varumärke och att vi från Hjältarnas hus får ha den kopplingen är förstås en stor fördel för oss, säger Christer Nederstedt, projektledare på Hjältarnas Hus. I Sverige finns sex sjukhusregioner. Fem av dessa har ett anhörighus kopplat till regionsjukhuset. I Norrland har det saknats, trots att området spänner över Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. En del kan ha upp till 70 mil till Norrlands universitetssjukhus i vår region. – Då avstånden i vår del av landet innebär stora utmaningar hjälps vi åt för att lösa dem. Det här är ett sådant tillfälle, säger Lars Martinson.

7


Fönsterbyte och hög kvalitet bra för ekonomin och energin H – fönstret i Lysekil är landets största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Kunder är bland annat bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsbolag men också offentliga upphandlare såsom Akademiska Hus eller ambassader. Ett uppmärksammat projekt är just svenska ambassaden i Washington och ett aktuellt exempel är fönsterleveranser till Biocentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Av Niclas Svensson Diskussionen om underhållsfria fönster har pågått sedan 1970-talet då fönstren bokstavligen föll ur sina ramar på grund av felaktiga utförandejobb under hårt tempotryck under miljonprogrammet 1965-74. Nuförtiden är emellertid fönster mer än bara något att ”se ut” igenom; fönster har kommit att spela en viktig roll i den allt mer intensiva energidebatten. H-fönster i Lysekil har med sina arbeten otvivelaktigt kommit att åtnjuta stort förtroende hos arkitekter, fastighetsförvaltare och byggentreprenörer sedan 1970-talet. Enligt uppgifter från företaget finns mer än en miljon fönster från Lysekil installerade runt om i Sverige om också exportmarknaderna i västeuropa räknas in.

Campus Ultuna

Biocentrum på Campus Ultuna i Uppsala är ett aktuellt exempel. Både artikekten, entreprenören och beställaren blev till slut eniga när det gällde val av fönsterleverantör. Campus Ultuna är ett lantbruksuniversitet som satsar på en hög position i den akademiska världen. Här skapar SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus tillsammans en kunskapsmiljö i världsklass. Det nya forsknings- och utbildningscentrat, som består av sju institutioner, utgörs av fem huskroppar i fyra plan plus källare och omfattar sammanlagt ungefär 14 500 kvadratmeter lokalarea. I exemplet i Uppsala medförde den unika fönsterkonstruktionen att det blev möjligt med helsäkra montage mot alla väggmaterial – inga besvär med fuktskador i väggar. För beställaren Akademiska Hus i Uppsala AB var det en stor fördel

8

om fönster kan stå emot påfrestningar från sol, vind och regn i årtionden. – Det ska vara vackert och kräva minimalt underhåll. Det skall stänga ute buller, behålla värmen inomhus, men också reducera solinstrålningen, så vi kan upprätthålla ett acceptabelt inomhusklimat, konstaterar projektledaren Johan Quarfordt på Akademiska Hus.

Engelsk stil i Lund

Totalt 120 bostäder varav 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i Södra Lund i regi Riksbyggen har tagit form med H-fönstret i Lysekil som leverantör. Bostadshusen är i engelsk stil med röda egelfasader. Beställaren Riksbyggen är mycket nöjd då ljuset i samtliga boenden strålar vackert från de stora fönstren, som medför en påtaglig luftighet samtidigt som det skapas nära kontakt med den vackra omgivningen intill S:t Lars parkområde i Södra Lund. Ansvarige arkitekten Torbjörn Håkansson på Jaenecke Arkitekter i Malmö är mer än nöjd med valet av H-Fönstret till området Källby nära St. Lars-parken i Lund. – Vi studerande ett antal alternativ på marknaden och i detta projekt hade fönsterleverantören från Lysekil precis de egenskaper vi eftersökte i projektet.

Sundholmen i Ängelholm

Att förnimma havet i närliggande Öresund är påtagligt i kvarteret Sundholmen i Ängelholm. Här har designers och arkitekter omsorgsfullt låtit området och husen växa fram på ett sätt som ger alla boende milsvid utsikt och en glimt av havet. Tre olika

typer av bostadshus ger något enligt allas önskemål. Gemensamt för alla boenden är ljuset, havet och de smarta planlösningarna. De som gränsar till kajen är högst och präglas av en hamnindustriell känsla med gråfärgade betongfasader. Sundshusen och Gårdshusen skapar en mjuk kontrast med sin vita fasad och moderna, gedigna partier i glas och trä. Sundshusen med fyra våningar ramar in gården med en stilren stadskänsla. Med en kombination av fasta och öppningsbara fönster, en varierad mängd av olika storlekar och färger, samt kombinationen av högt ställda ljud- och ventilationskrav har projektet i Ängelholm ställt höga krav på just fönsterleverantören. – Hade de givna förutsättningarna för ventilationen inte från början varit kopplade till fönstren genom spaltventiler och ibland mindre vackra ljuddämpande don, så hade allt varit på topp, säger Robert Hildingsson, projektledare. Slutresultatet blev dock över förväntan och vi är mycket nöjda med fönsterleverantörens insats och engagemang.

NYHETER LÄSER DU PÅ FoB:s WEBB


VisionPlus

Fönster för generationer… Fönster har i alla tider varit föremål för kostsamt underhåll och i slutändan utbyte. Så var fallet ända fram till 70-talet då H-Fönstret i Lysekil grundades. Ett unikt fönsterkoncept såg dagens ljus – resultatet mynnade ut i ett fönster som håller för generationer! Idag 40 år senare är H-Fönstret i Lysekil Sveriges största tillverkare av underhållsfria aluminiumfönster med träbeklädd insida som överlägset bäst av alla står emot regn, vind, sol och andra belastningar. Med det material och den kvalitet vi har i våra fönster får de en livslängd som kan mäta sig med husets, flera generationer utan ytterligare fönsterbyten! De bästa fönstren på marknaden är de vi tillverkar på vår fabrik i Lysekil – långt mer än en miljon fönster finns därför monterade runt om i Sverige och Västeuropa. Välkommen till ett tryggt och problemfritt boende med fönster från H-Fönstret i Lysekil – kontakta oss så berättar vi mer. H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se


LYCKAD VARSAM FÖNSTERRENOVERING

– Ett lyckosamt projekt måste få ta tid och vi har lagt vikten på att få till ett resultat som alla kan känna sig nöjda med säger Helen Dabrosin.

Foto: Brf Stureby

I Stureby finns ett gott referensexempel på en framgångsrik, varsam fönsterrenovering i tätt samarbete mellan bostadsrättsföreningen och en kompetent fönsterentreprenör. Det kom att ta sju år i anspråk totalt i processen och Helen Dabrosin hos Bostadsrättsföreningen Stureby och övriga styrelsen är mycket nöjda.

Engagerade Helen Dabrosin hos Brf Stureby.

Av Niclas Svensson Det engagerande intervjusamtalet om fönsterrenoveringen som blev klar vid midsommartid 2016, sprakar av energi, kompetens och entusiasm. Helen Dabrosin, som jobbar på heltid med föreningen, har kommit att bli en viktig länk mellan medlemmar och anlitade entreprenörer, och hon låter nästan som en fullfjädrad, tekniskt kunnig konsult, med den breda erfarenhetsbas av förbättringsarbete som hon inhämtat under årens lopp. Projektet med fönsterrenoveringen hos Brf Stureby är också väl värt att berätta om och kanske kan andra få ett bra, efterföljansvärt exempel, då åtskilliga bostadsrättsföreningar runt om i landet står inför liknande projekt. Det vackra bostadsområdet i Stureby med 399 bostäder uppfördes i HSBs regi 1952, och de speciella fönstren är en smula unika i färg och form, berättar Helen Dabrosin.

Förberedande arbete a och o Arbetet med fönsterrenoveringen har genomförts med stor noggrannhet och förberedelse. Redan ett par år före projektstart 2013 tillsattes en grupp med representanter från såväl styrelse som för de boende. I synnerhet en medlem - som också är arkitekt - bidrog med erfarenhet och kompetens. 10

Det genomfördes också en rad strategiska studiebesök hos andra beställare som genomfört fönsterenoveringsprojekt med blandade resultat. Framför allt ville man studera olika lösningar - allt från att byta ut hela fönstren inklusive fönsterkarmarna till att göra som Brf Stureby så småningom bestämde sig för att göra – det vill säga renovera och byta de inre glasen i fönstren mot energiglas. – Det förberedande arbetet är förstås a och o, säger Helén Dabrosin. Efter bland annat undersökning av skicket på ramvirket i fönsterbågarna från tidigt 1950-tal som generellt höll mycket hög kvalitet bestämde sig styrelsen för en varsam renovering som innebar byte till energifönster (innerglasen) samt en renovering av fönsterbågarna.

Färgkonsult En färgkonsult anlitades för att på ett så klokt sätt som möjligt återställa och fräscha upp färgsättningen av fönstren som går i gröna, gula och beiga kulörer. Fog&Fönsterservice AB kom efter en sedvanlig upphandling -i god samverkan med Rotpartner - att anlitas som utförande entreprenör för renoveringsarbetet. Det handlade om totalt 4500 fönsterbågar och

då är det förstås viktigt med miljöaspekten. – Självklart måste vi vid en så omfattande upphandling också tänka på hur miljön påverkas, fortsätter Helen Dabrosin. Att minimera resursspill, använda så miljövänliga material som möjligt, handlar om föreningens framtidsstrategi och hur vi också värnar om boendemiljön och våra medlemmar.

App med aktuell information I samma anda har underhåll och uppgradering av värmeanläggningar, belysning och tilläggsisolering av gavlar genomförts. Hela föreningen i Stureby arbetar sedan länge med digitala lösningar i sin medlemsservice och det finns bland annat en app där medlemmar kan nås med meddelanden om aktuella åtgärder. I fallet med fönsterenoveringen gick processen oerhört smärtfritt och i princip utan störningar, berättar Helen Dabrosin, och samverkan med fönsterentreprenörer löpte också mycket väl. – Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att ha en kunnig och erfaren entreprenör som Fog & Fönsterservice AB. Deras rutiner och väl inarbetade och beprövade logistik ledde oss fram till ett mycket gott resultat, avslutar Helen Dabrosin.


Göteborg framtidssäkras med skydd mot översvämning I Skanskas kvarter Dockan i Lindholmshamnen tas innovativa steg för att säkra bostäderna vid vattnet.

Bild: Skanska

Stora delar av det nya Göteborg ska byggas längs Göta Älvs stränder. Utsikten och närheten till vattnet är förstås en tillgång, men kräver också klimatsäkring eftersom framtidens väder väntas föra med sig stigande vattennivåer, stormar och skyfall. I Skanskas kvarter Dockan i Lindholmshamnen tas innovativa steg för att säkra bostäderna vid vattnet.

I

Lindholmshamnen tar en av de första delarna i den stora utbyggnaden av Göteborgs innerstad form. Det här ska bli ett föregångskvarter på många fronter, och huvudfokus är klimatanpassning. När Göteborg byggs ut längs Göta Älvs stränder är skydd mot översvämning ett absolut krav från Länsstyrelsen. Staden och byggherrarna i området har tillsammans satt sig ner och fastslagit en gemensam nivå för vattenskydd. I Skanskas kvarter Dockan i Lindholmshamnen pågår just nu gjutningen av översvämningssäkra källarväggar. De byggs av vattentät betong, samma material som används när fundament gjuts under vatten. Väggarna är säkrade upp till 2.8 meter över havsytan.

Långsiktighet – Det handlar förstås om långsiktighet, vi har lagt ner mycket kraft på klimatsäkring i projektet. Göteborg är en stad med mycket vatten och det är viktigt att vi är kreativa i vår strävan att bli vänner med

AV BJÖRN ASPLIND vädret. Här utnyttjar vi vattnet som från början ses som ett problem till att skapa en grönare gård, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg. Klimatsäkring är också en prioritering i utformningen av kvarterets gård, där en innovativ lösning kombinerar omhändertagande av dagvatten och bevattning av planteringar. Skanska kommer att installera ett nyutvecklat och miljöprisat system som fångar upp regnvattnet från tak och hårda ytor och för det till planteringslådor.

Innovativ teknik Där fångar träd, buskar och blommor upp vattnet och renar det, samtidigt som de utgör en buffert när skyfall pressar på både älven och kommunala vattenledningssystem. Innovativ teknik gör det också möjligt att leda vattnet till högre punkter på gården, helt utan elektriska pumpar, och bevattna ytor som annars inte hade kunnat inredas med växtlighet.

Systemet, som heter Savaq, är underhållsfritt och utformat så att vattnet styrs om vintertid, för att undvika problem med salt och förfrysning. Här finns mer info om Savaq-systemet: savaq.com/savaqkonceptet

Om Lindholmshamnen: Älvstranden Utveckling AB har fått i uppdrag av Göteborg stad att utveckla området Lindholmshamnen till en attraktiv stadsmiljö med målet att stärka Göteborg som föregångsstad inom hållbar utveckling. Ett konsortium har bildats med Skanska, Peab, HSB och Älvstranden Utveckling. Byggherrarna i konsortiet har åtagit sig att gemensamt omvandla Lindholmshamnen till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar stadsdel.

11


Fönsterrenovering ett klimatsmart alternativ Nytillverkning och fönsterbyte är ibland förstås nödvändigt, men ofta kan renovering vara ett hållbart och klimatsmart alternativ. Detta jobbar Anders B Lindström med i certifieringsorganisationen Auktoriserat Fönsterunderhåll med verksamhet över hela landet. – Vi har projekt från Luleå i norr till Ystad i söder och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare vid upphandlingar, säger Anders B Lindström. Av Niclas Svensson Debatten om nytillverkning versus renovering blir allt mer aktuell i samhällsbyggnadssektorn. Det pågår diskussioner om att använda exempelvis restaurera äldre byggnadsstommar i högre utsträckning än tidigare, då det får påtagligt negativa klimatkonsekvenser att nytillverka. Och

på samma sätt resonerar Anders B Lindström när det gäller fönster. – Emellanåt sker slentrianmässiga fönsterbyten utan att fastighetsägaren ens undersökt skicket på originalfönstren vilket både blir kostsamt och negativt ur ett ekologiskt perspektiv. Och när det

tigt

Vik

www.aukt-fonster.se

!

nde

ela

dd me

Börjar du byta fönster får du fortsätta... Vi renoverar dina gamla fönster med nya metoder!

A L Ivarsson Fönster AB Hisings Backa Göteborg Tel: 031-52 86 80 ivarssonfonster.se

dessutom sker ett materialbyte från trä till aluminium, får det än högre belastning för klimatet.

Ekologi och hållbarhet

Auktoriserat Fönsterunderhåll är ett certifieringsorgan inom fönsterbranschen,

Målerikonsult

Antti Broman AB

oretisk 50 års te tisk och prakhet erfaren riav måle en! bransch Målerikonsult

Antti Broman AB

Tel: 0122-196 45, 070-341 96 45

malerikonsultbroman.se

Brantsjö Konsult Bromma Stockholm

Ett komplett företag när det gäller alla typer av fönster – underhåll, service och byten!

Fönsterrenovering Tilläggsisolering

Tel 070-556 62 27 brantsjo-konsult@tele2.se

www.e-teknik.nu • tel 070-582 28 68 12

glassystem.se tel 018-10 10 15


och har en samlad kompetens och bred erfarenhet inom området. Ekologi och hållbarhet hålls väldigt högt, och därför förordar organisationen renovering av de klassiska träfönstren som sitter i de flesta fastigheter och byggnader. – Trä är ett överlägset material ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Anders B Lindström. Och bäst är förstås renovering av äldre fönster, men även vid nytillverkning är det klimatsmart att använda förnybar råvara som växer i våra skogar. Trä binder koldioxid och när skogen växer produceras syre och koldioxid absorberas. Auktoriserat Fönsterunderhåll beräknar att 1.65 miljoner ton CO2 binds sammantaget i träfönster runt om i landet, men det är också viktigt att bevara kulturvärden och estetik.

Kulturvärden och estetik

– Fönster är fastighetens ögon. Renoverade fönster gör att fastighetens värde stiger. Kulturarv och estetik måste vi jobba än hårdare med i Sverige, säger Anders B Lindström. Ibland sker slentrianmässiga fönsterbyten i genuina kulturmiljöer även i våra mest kända äldre stadsdelar. Som i

Ett glasklart val!

ingemar.bodin@rcbentreprenad.se • tel 070-570 62 11

Gamla Stan i Stockholm. Med vårt arbete har vi faktiskt kunnat se till att Stockholm innanför tullarna under senare år i allt högre grad undvikit fönsterbyten som förstör kulturvärden och estetik, säger Anders B Lindström. Att istället återställa originalfönstren handlar tveklöst om att upprätthålla hantverkskunnande och att vara varsam om vår gemensamma kulturhistoria.

Smarta energilösningar

Organisationen har också samarbete med en rad aktörer och hantverkskunniga företag inom sektorn. Ofta handlar de utförda arbetena om att kombinera fönsterrenovering med byte till energiglas. Det blir som regel en mycket bra energilösning för fastighetsägaren, som kan tillgodoräkna sig såväl ekonomiska som ekologiska fördelar. – Det finns goda förutsättningar för att bevara och använda de goda kvalitetsfönstren från tiden före 1970, med kärnved, täta årsringar och hög densitet, fortsätter Anders B Lindström. Även de bättre kvalitetsfönstren från 1980- och 90-talen

Bevara husets karaktär – renovera och byt glas inte fönster!

NYAB tel 011-530 00

är som regel rätt miljöval och kretsloppstänkande.

Klassiska material är moderna och vackra

Auktoriserat Fönsterunderhåll har också samarbete med flera färgfabrikanter, då behandling och ”rätt” måleriarbete är oerhört viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Omdebatterat är de fönster i miljonprogrammet som bokstavligen trillade ur sina ramar, på grund av låg träkvalité och felaktigt utförda hantverksarbeten, säger Anders B Lindström. Resultatet blev en våg av nyttjande av i naturen ändliga material såsom aluminium och plast i våra fönster. En utveckling som jag vill påstå att vi med vårt arbete bidragit till att minska. I själva verket är det just våra klassiska förnybara material där trä står i en klass för sig, som är det mest moderna när vi nu allt mer går in i ett hållbart samhällsbyggande.

fastighetochbostadsratt.se

Högkvalitativ fönsterrenovering till ett attraktivt pris!

malardalen.nu • tel 08-120 211 00

13


Tryggare boende i prisade Kajen 4 Stölder ur postfack, id-kapningar, kiss i porten och okända som rörde sig i fastigheten. Miljön i bostadshuset Kajen 4 vid Liljeholmskajen i Stockholm upplevdes, med rätta, både otrygg och stökig. Man var eniga om att något behövde göras och man tittade på olika lösningar innan man slutligen bestämde sig för att investera i ett passersystem. AV BJÖRN ASPLIND iKajen 4 har blivit ett riktigt landmärke vid populära Liljeholmskajen. Bostadshuset innehåller cirka 180 lägenheter och är 75 meter högt. 24-våningarshuset har en djärv arkitektur med en modern fasad i svart aluminium. Byggnaden ritades av Gert Wingårdh på uppdrag åt JM – i egenskap av fastighetsägare och totalentreprenör. Huset stod klart 2014 och redan året efter framröstades det till Årets Stockholmsbyggnad. Även om den moderna, sjönära fastigheten med en fantastisk utsikt över Stockholm prisades och hyllades i media så var allt inte frid och fröjd för de boende.

Ordningsproblem När bostadsrättsföreningen tog över förvaltningen ville man komma till rätta med de ordningsproblem som fanns i fastigheten. Även fast portarna var försedda med kodlås tog sig obehöriga in. Det förekom stölder ur postfack, id-kapningar och det var inte ovanligt att det luktade kiss i portarna. Det var ofta spring i entrén och i trapporna av folk som vare sig bodde där eller var inbjudna som gäster. Kort sagt kändes det otryggt för de boende och man tog beslut om att säkerheten behövde uppgraderas. Det fanns olika lösningar och till slut enades om att man ville ha ett passersystem som krävde en kodbricka för att man skulle kunna komma in.

Gick att bygga ut Brf Årgången kontaktade olika leveran14

Miljön i bostadshuset Kajen 4 vid Liljeholmskajen i Stockholm upplevdes både otrygg och stökig. Något behövde göras och man tittade på olika lösningar innan man slutligen bestämde sig för att investera i ett passersystem.

törer och tillverkare. Slutligen bestämde man sig för ett system som RCO kunde erbjuda och som uppfyllde alla de krav man hade. En stor fördel var att man också kunde bygga ut systemet i framtiden om det skulle bli aktuellt. Man diskuterade också bokningssystem för både tvättstugor och för den gästlägenhet som finns i fastigheten. Nästa steg var nu att ta in förslag och anbud på själva installationen av passersystemet i fastigheten. Efter en utvärdering av de anbud som kom in valde man att gå vidare med ett företag verkade seriöst och som kunde erbjuda en helhetslösning, vilket man tyckte var viktigt. Totalt handlade det om sju entréportar i fastigheten. Vid sex av dem installerades RCO:s porttelefoner vilket ger de boende möjlighet att enkelt kunna välkomna och släppa in sina besökare via telefonen. Porttelefonerna har även de en inbyggd kortläsare så att de boende kan använda sina egna kodbrickor när det ska komma in i porten. Den sjunde dörren var in till cykelförrådet och där installerades en vanlig kortläsare med kod.

Komplett lösning Brf Årgången ville ha en komplett säkerhetslösning vilket gör att installatören också administrerar systemet. Det innebär att de gör eventuella omprogrammeringar, spärrar, ersätter taggar som kommit på villovägar samt lägger in nya telefonnummer till porttelefonen. Man har en databas på sina egna servrar vilket gör att föreningen inte behöver bekymra sig som säkerhetssystemet. Det blir allt vanligare att man vill ha hela funktionen – inte bara produkterna.

Lugn och ro Sedan passersystemet installerades har man märkt en stor skillnad vad gäller upplevelserna hos de boende när det gäller tryggheten. Allt spring från obehöriga har upphört dessutom upplever man det som väldigt smidigt. Att enkelt kunna spärra och ersätta en borttappad tag är ett stort plus. Nu vill man satsa på att få ett bra skalskydd och här är det en stor fördel att man valt ett system som man kan bygga ut framöver med till exempel tvättstugebokningar.


Var tredje inbrott sker i en lägenhet. Källa: Bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet

Vi vet hur man skyddar det du håller kärt.

Kundbet yg: 4,5 / 5

Ett hemlarm som innehåller både inbrottslarm och brandskydd, uppkopplat till vår dygnet runt bemannade larmcentral, ökar tryggheten för dig, din familj och ditt hem.

Kontakta oss så berättar vi mer. Varje dag hjälper vi över 1 miljon svenskar öka sin trygghet.

verisure.se

Ring; 020-71 33 50


Trygghet med lås, larm och säkerhetssystem Avsnitt av Fastighet i fokus om lås, larm och säkerhetssystem är ämnen som alltid är aktuella då de handlar om trygghet för de boende. Trygghet är det som kommer överst i alla de kundundersökningar man gör inom både SABO och Fastighetsägarna när man vill fånga upp vad det är de boende prioriterar allra högst. Cirka en femtedel oroar sig just för inbrott. AV björn asplind Statistik från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, bekräftar känslan att antalet inbrott, egendomsbrott mot hushåll, ökar. Tjuvar tänker till och tänker om – idag är det främst lägenheter i markplanen och bottenvåningarna som får påhälsningar via fönster och altan- eller balkongdörrar. Tillsammans med medverkande gäster från försäkringsbolagen IF och Folksam, Fastighetsägarna samt ett företag som arbetar med larm och ett annat som arbetar med tekniska lösningar för ökad säkerhet när det gäller nycklar, diskuteras olika lösningar för en ökad trygghet.

Skalskydd – Vi har ungefär 17000 medlemmar som är fastighetsägare. Inom lås och larm handlar det mycket om skalskydd och hur man säkerställer att obehöriga inte ska ta sig in i fastigheterna. Våra medlemmar har också ett ansvar för de boende, säger Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna. – Just nu är det vanligt med lägenhetsinbrott och att tjuvarna går in i markplanet. Vi tittar alltid på alla former av inbrottsrisker oavsett var i fastigheten det handlar om, säger Lars Silfversvärd, skadeförebyggare vid IF. – En studie vi har nyss har gjort visar att 60-70 procent av inbrotten sker i markplan och att det underlättar för tjuven att ta sig in på balkongen på första våningen när de inte behöver använda stege. Man bor alltid litet säkrare högre upp i huset, men det finns ingen garanti för att det inte sker inbrott, inflikar Erik Arvidsson, skadeförebyggare hus och hem vid Folksam.

Kontanter – Sprider det sig i fel kretsar att man är egenföretagare och exempelvis tar med

16

sig en dagskassa hem är tjuven benägen att göra inbrott och till om med att ta till våld för att kunna komma över kontanter. Ha aldrig kontanter hemma, uppmanar Erik Arvidsson. Det positiva med Grannsamverkan, ett samarbete mellan de boende, Polisen och försäkringsbolagen är också något som diskuteras i podcasten. – Grannsamverkan är bra på många sätt. Det ökar kännedomen och stärker gemenskapen. Efter ett effektivt skalskydd rekommenderar vi alltid grannsamverkan för att förhindra inbrotten. Det har inte varit så vanligt i flerfamiljshus, här kan det finnas en tröghet att vilja samarbeta. Kan man överbrygga det och tillsammans med Polisen dra i gång ett Grannsamverkansprojekt i sitt hus eller i hela området har det en väldigt stor inverkan. Här ingår också skalskydd, säger Lars Silfversvärd.

Minskning med 26 procent – Man lär känna varandra, hälsar på varandra, berättar för andra när man är borta. Dessutom hjälper man till att hålla rent i postfacken. Det har en stor inverkan. Enligt BRÅ minskar det inbrottsrisken med 26 procent och det är ju fantastiskt. – Dessutom skapar det en mycket trevligare miljö i hela området om man känner varandra. Det finns mycket att vinna på det. Ju mer man bryr sig desto bättre blir det, inflikar Erik Arvidsson. – Trygghet är en av de faktorer som man värdesätter högst i boendet. Grannsamverkan är verkligen ett fint exempel på något som ökar och bidrar till tryggheten. Det ger även positiva effekter utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Att ha nöjda och trygga hyresgäster som tar hand om varandra bor oftast kvar längre. Det är något vi gärna uppmuntrar och sprider

goda exempel kring, säger Anni Carpelan. I podcasten diskuteras också säkerhetsdörrar, lås, larm, nya tekniker och utemiljö.

Säkerhet I podcasten berättar dessutom Verisure och iLOQ Scandinavia om vilka produkter och tjänster de har att erbjuda inom säkerhetsområdet. – Vi utvecklar digitala låssystem. Vi jämför väldigt mycket med mekaniska låssystem. Mekaniken har föråldrats, digitaliseringen är här. Med digitala låssystem kan man styra var och när nycklar ska fungera och enkelt hantera försvunna nyckar. Tack var den digitala tekniken har det förenklats väldigt mycket, säger Christer Wiberg, Area sales manager, iLOQ Scandinavia AB. – Vi har sedan 1988 arbetat med att trygga vardagen för våra kunder, i dagsläget tryggar vi vardagen för ungefär 1 miljon personer i Sverige. Sedan en tid fokuserar vi också på flerbostadshus. Här har vi en stor uppgift att fylla och många som bor i lägenhet saknar kunskap om hur riskerna för inbrott ser ut och vad man kan göra när det till exempel gäller lås, larm och grannsamverkan, säger Fredrik Ringborg, ansvarig lägenhetssegmentet Verisure.

Var nyfiken! – Som fastighetsägare ska man vara nyfiken på den nya tekniken. Det är ett spännande och viktigt område som påverkar fastighetsägandet. Ställ frågor och var försiktig. Ta reda på vad de som använder fastigheterna efterfrågar. Hitta intressanta samarbeten, avslutar Anni Carpelan.


En fråga.

Är det möjligt att spärra borttappade nycklar utan att byta cylinder?

Absolut. Med certifierad säkerhet.

iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver genom att nyckeln förs in i cylindern. iLOQ erbjuder enklare, säkrare och förmånligare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i batteridrivna elektromekaniska låssystem. iLOQ C10S.1 kan ingå i godkänd låsenhet enligt SSF 3522 klass 4. www.iLOQ.se


Tidigare har Stora Sköndals nyckelhantering varit en enda stor röra med flera olika lås- och passersystem, borttappade nycklar och bristfällig kontroll. Nu råder full kontroll med det digitala låssystemet iLOQ.

Ordning och reda på Stora Sköndal med digitalt låssystem Stiftelsen Stora Sköndal har en mycket bred verksamhet och en tydlig framtidsvision om att utvecklas till en modern stadsdel. Tidigare har stiftelsens nyckelhantering varit en enda stor röra med flera olika lås- och passersystem, borttappade nycklar och bristfällig kontroll. Nu har Stora Sköndal gått från gamla mekaniska lås i 45 olika system till att samla allt i det digitala låssystemet iLOQ. AV BJÖRN ASPLIND iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern. iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhålls- och livscykelkostnaderna är väsentligt förmånligare än med batteridrivna elektromekaniska låssystem Strax söder om Stockholm ligger Stora Sköndal. En stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Här finns bland annat förskola, högskola, äldreboende, asylboende och neurologisk rehabilitering.

Stora nyckelknippor – Förut behövde de bära omkring på flera stora nyckelknippor och råkade de ha fel nyckelknippa fick de åka tillbaka 18

och hämta en annan. Nu slipper de sådana problem, de har sin egen nyckel och kommer in överallt, säger Christer von Essen, vVD på stiftelsen. Efter en omfattande behovsanalys och rekommenderades slutligen det digitala låssystemet iLOQ. Projektet är löpande under utveckling. – Vi växer så det knakar och med iLOQ ser vi inga begränsningar för våra behov, avslutar Christer von Essen. – Vi har ju verksamheter som hanterar läkemedel så det är viktigt för oss att kunna plocka bort tappade nycklar ur systemet, hantera behörigheter och att ibland kunna se vem som passerade genom en dörr sist, säger Christer von Essen.

Bred verksamhet Med en så bred verksamhet som Stora Sköndal har, så innebär det allt från att kunna logga in på medicinalloggar till hänglås på förråd. Man skulle även kunna ge tillfälliga behörigheter vid nybyggnationer och snabbt kunna ge nycklar till boende för nyanlända på flyktingmottagningen, eller tillträden för närstående på demensboendet. Allt måste dessutom kunna loggas. Lösningen på detta fann man med det digitala systemet iLOQ. Ett system som inte kräver att man drar fram el i alla låspunkter.

Förenklad drift Riksbyggen

förvaltar

Stora

Sköndals

iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern.

fastigheter och Mats Bergmalm, är en av driftteknikerna för Stora Sköndal. Han bekräftar att det nya låssystemet har förenklat driften av Stora Sköndal. – Ta bara en sådan sak som att slippa ha tusen olika nycklar som man inte tidigare hade full koll på. Om någon tappade bort en nyckel då behövde man stifta om eller byta alla cylindrar i hela systemet och det var inga roliga utgifter för stiftelsen. Nu är det enkelt att plocka bort en borttappad nyckel så att den blir obrukbar. Nyckelhanteringen tar avsevärt mindre tid i anspråk nu. – Förut hade vi stora kassaskåp med nycklar. Och det var så många nycklar att ingen längre hade koll på vart alla gick eller hur många som var ute i drift. Det var inte kul, och all extra tid man fick lägga ned har troligen redan nu betalat igen kostnaderna för omläggningen, avslutar Mats Bergmalm.


Vi tryggar din fastighet Svenska RCO Security erbjuder specialanpassade lösningar för alla typer av verksamhet, exempelvis flerbostad, industri, kontor och handel. Med vårt passersystem R-CARD 5000 får du bland annat tillgång till dessa möjligheter: • Passerkontroll • Inbrottslarm och brandvarning • Kameraövervakning • Porttelefon • Bokning och information • Hisstyrning Läs mer på www.rco.se

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG RCO Security AB | 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se


Foto: HP-Rör AB

Snyggt och enkelt med inkapslade rörinstallationer

Sedan HP-Rör AB började införa PS-skenor vid byten av vattenstammar i de 200 lägenheterna i Victoria Park i Eskilstuna har intresset i branschen väckts och kollegor har gjort studiebesök för att se hur det fungerar. Lägenhetsinnehavarna är nöjda med resultatet.

Stambyten behöver inte vara så omfattande och dyrt som det gärna blir. Med det finska PS-systemet kapslas vattenrören in och smälter väl in i inomhusmiljön, något som uppskattas hos både fastighetsägaren och de boende. Av Kim Hall HP-Rör AB i Stockholm är först i Sverige med att använda PS kanaler som kapslar in rör och kablar i miljonprogrammet Victoria Park i Eskilstuna. Under två år har ca 200 lägenheter fått nya vattenstammar och nu är projektet snart slutfört. Reaktionerna bland lägenhetsinnehavarna är positiva. – Husen är från 1948 och hade originalrör som hade rostat igen. Fastighetsägaren har haft stora problem med vattenläckage och det gick inte att duscha eller att spola toaletten. Istället för att traditio20

nellt blåsa ut hela lägenheten och ändra om allt byter vi ut rören med PS-system. De gamla rören i väggarna pluggas igen och nya ledningar läggs in och isoleras, s k avloppsrören relineas, förklarar Andreas Lindgren arbetsledare och rörmontör på HP-Rör AB, ett företag som bildades 1994 av Hans Pohl och Patrik Wiklund. Utöver vanliga rörinstallationer utför de även större energisparprojekt. PS Products är ett finskt företag som specialiserat sig på utveckling och försäljning av plastkanaler för vattenrör och

plastprodukter för byggnadsbranschen. Med kanalen PS-100 blir kapsling av rör och kabel både snyggare och enklare för alla arbetsgrupper och kan användas både vid rördragning på vägg och i tak. Monteringen sker enkelt samtidigt som det ger möjlighet att lätt komma åt för pressverktyg vid installation genom gångjärnsfunktion på långsidan. Rörhållarna vrids fast i spåren och är steglöst flyttbara i sidled. Rören trycks fast i plasthållarna och låses fast. Skarvar och hörn täcks av moduler som klickas på


plats. När rördragningen är klar isoleras rören med isolering och locket klickas fast. Materialet är lätt att torka av och håller hygieniskt. – Traditionellt blåser man ut de gamla rören och lägger in nya stammar på samma ställe. Hyresgästen måste flytta och det tar tid och kostar pengar för fastighetsägaren. Med detta nya system kan hyresgästen bo kvar. Vi förbereder dagen innan, utför kök- och badrumskomplettering, sätter upp PS skenor och monterar. Sen går vi vidare till nästa lägenhet tills hela trapphuset är klart. Därefter kopplar vi in allt det nya på samma dag i det trapphuset. Det tar mellan 3-4 veckor från start till slut. Men hyresgästen ser oss egentligen bara en full dag sammanlagt och ytterligare en dag då inkopplingen sker, säger Andreas Lindgren. I första omgången hann de fyra rörmontörerna med 90 lägenheter, d v s 18 lägenheter i fem portar i Victoria Park. Då byttes alla rörledningar i källaren och i lägenheterna. De utförde även badrumskompletteringar. De gamla rören ligger kvar i väggen och tätas. – Vi dimensionerar efter hur många lägenheter som skall ha vatten. Ser till att det blir rätt tryck och rätt flöde. Dimensionen i stammarna är större i källaren än i lägenheterna. Vi har jobbat med 100 mm PS-system i lägenheterna och 160 mm i trapphusen. Då får vi plats med lite större PEX-rör, säger Andreas Lindgren. En stor fördel är att rören lätt kan stängas av genom att vrida på ballofixen som sitter dolda direkt innanför dörr i PS-skenan i varje lägenhet i samband med service.

!

ar g n e p d och

i

Spara t

– Istället för att blåsa ut de gamla rören och lägga in nya stammar på samma ställe, har vi valt PS-system som är både smidigare att installera och smälter väl in i bostadsmiljön, säger Andreas Lindgren, arbetsledare och rörmontör på HP-Rör AB.

PS kanalen är det bästa alternativet för snabba, snygga och diskreta rörinstallationer! Kontakta oss så berättar vi mer om denna nya, patenterade produkt!

21


NCC:s renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja genomfördes av Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd.

Foto: Erik Mårtensson

Vinnare av Årets Bästa Renoveringsprojekt

Botkyrkabyggen och Hyltebostäder SABOs utmärkelse Årets Bästa Renoveringsprojekt 2017 tilldelas två bostadsbolag med mycket olika förutsättningar och lösningar. Gemensamt är att både Botkyrkabyggen och Hyltebostäder är förebilder för andra bolag när det gäller framgångsrik renovering. AV BJÖRN ASPLIND SABO lyfter även i år fram lyckade renoveringsprojekt i syfte att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar. Nu presenteras resultatet i tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt och i år landade juryn på två vinnare: Hyltebostäder och Botkyrkabyggen. – Årets tävlingsomgång var knepigare än någonsin. Alla projekt höll hög klass och juryarbetet blev svettigt, juryledamöterna fick slita. Det slutade till slut med att två bidrag låg i topp utan att vi kunde särskilja dem. Detta gjorde att det blev en delad förstaplats denna gång. Det är verkligen roligt att dessa två projekt med olika förutsättningar och fokus korades till vinnare. De är båda goda inspirationskällor till andra byggherrar och andra som är intresserade av goda renoveringsprojekt, säger Stefan Björling, renoveringsexpert vid SABO.

Motiveringar Juryns motivering till Hyltebostäders ombyggnad på Storgatan: ”Med framtidstro, stolthet och med ansvar för ortens utveckling har företaget omvandlat tomma lägenheter och lokaler till en helt uthyrd byggnad. De har skapat ett målgruppsanpassat innehåll i dessa lägenheter och lokaler samt skapat en ny centrumbild. Denna idé och genomför22

ande kan inspirera till vidare satsningar på orter med liknande förutsättningar.” Juryns motivering till Botkyrkabyggens projekt Fittja People´s Palace: ”Projektet har på ett innovativt och verklighetsanpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i just – de boendes – förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på. Ansatsen i detta projekt är ’Långt ifrån Lagom’.”

NCC delaktiga NCC:s renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes gemensamt med Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd fick en delad första plats i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt 2017. Hyltebostäder var den andra vinnaren i tävlingen med sitt projekt Ombyggnad Storgatan där NCC också har varit delaktiga. Renoveringsprojektet genomfördes mellan 2013 och 2016. Konceptet som låg till grund för renoveringen heter Fittja People’s Palace och var en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013 där bidraget

även vann första pris. – På Krögarvägen 2 har vi renoverat på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt med stor hänsyn till de ekonomiska ramarna för de som bor i området. Det är jätteroligt att resultatet uppmärksammas på det här viset. Genom samarbetet med Botkyrkabyggen sätter vi nu en standard för renovering i hela branschen, säger Madelene Nobs, chef Hållbar affärsutveckling NCC.

Hållbar renovering Renoveringsprojektet har utgått från NCC:s helhetskoncept Hållbar Renovering där man tagit fasta på att skapa ett koncept som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. En viktig grundsten är att de boende och andra lokala intressenter får inflytande i renoveringen som ska göras via en väl genomtänkt samarbetsprocess. – Avgörande för arbetets framgång har varit att fokusera på relationen mellan projekt och hyresgäst och att avsätta tillräckligt med resurser för arbetet. Projektet genomfördes med kvarboende vilket har gjort att dialogarbetet har löpt som en röd tråd genom hela projektet och bidragit till ett hållbart resultat, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.


Arkitektstudenter ska tävla i att skapa flytande badhus

Byggkeramikrådet (BKR) med stöd av med Sveriges Arkitekter inbjuder för sjunde året i rad studenter vid arkitekturskolor i Sverige till en utmanande arkitekttävling. Årets tema är ”Ett flytande rum för badkultur”. Av Björn Asplind

S

tudenterna ska i sin uppgift främst fokusera på att använda byggkeramik, d v s kakel och klinkers som ska ligga till grund för de estetiska och funktionella utformningarna i ”det flytande rummet”. Med årets tävlingsuppgift vill BKR engagera studenter i hur man tillgängliggör vattnet i staden genom ett nytt flytande och flyttbart rum för allmänhetens badande. En referens är det klassiska Liljeholmsbadet som invigdes 1930, men som inom kort kommer att rivas på grund av sitt tekniskt dåliga skick. Flera andra historiska referensobjekt har tagits fram för att ge inspiration.

Flytande byggnad Badet ska vara en flytande byggnad, på

Med årets tävlingsuppgift vill BKR engagera studenter i hur man tillgängliggör vattnet i staden genom ett nytt flytande och flyttbart rum för allmänhetens badande.

ponton, och kunna användas året om. Under vinterhalvåret används främst inomhusdelen, under sommarhalvåret ska utomhusdelen berika badupplevelsen och stärka byggnadens roll som offentlig plats i staden. Ett samspel mellan strand- och kajkant och byggnadens entré och utomhusdel bör studeras, där en anpassning till angöringsplats för badet kan ge intressanta uppslag. Byggnaden ska kunna flyttas och lägga till på ett antal olika ställen, där det är upp till förslagsställaren att ge ett scenario för möjliga platser. – Kakel är ett klassiskt material i badhussammanhang och passar mycket väl för den här tävlingsuppgiften, säger Magnus Jansson, vd på BKR. Kakel och keramik är ett av våra äldsta byggmaterial och har använts i många tusen år. Vi vill med

den här tävlingen visa på den stora produktutvecklingen som skett och de nya möjligheter som uppstått under de senaste decennierna. Kaklet klarar den fuktiga och varma miljön väl, och gestaltningsmöjligheterna är oändliga. Tävlingen består av två delar, ”Rummet” och ”Artefakten”. Artefakten ska vara genomförbar. Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 28 september 2017. Tre finalister kommer att belönas med en studieresa till Valencia i Spanien och byggkeramikmässan Cevisama, 5 – 9 februari 2018. Det vinnande tävlingsbidraget kommer att belönas med 20000 kronor. Samtliga förslag som uppfyller reglerna, kommer att visas på en utställning i samband med prisutdelningen 30 november i Stockholm.

23


På den renade marken i Lindholmshamnen ska ett kvarter växa upp med många gröna egenskaper: solceller på taken, återvunnen aluminiumfasad, klimatsmart avfallshantering och andra långsiktiga Foto: Skanska åtgärder.

Historisk mark får nytt liv i två olika länder Den plats som var mark för varvsindustrins storhetstid står inför en ny vår. Nu byggs bostäder i Lindholmshamnen och en ny era tar vid för Göteborg som stad. I Skanskas kvarter Dockan grävs förorenad jord bort, men kommer samtidigt till användning i Norge. AV BJÖRN ASPLIND

K

lassisk varvsindustrimark som slumrat i årtionden väcks till liv på nytt när Älvstranden bebyggs med bostäder. Här bereds plats för Göteborgs allt fler invånare. Lindholmshamnen är första delen i Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, där centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. I Lindholmshamnen har staden och byggherrarna gemensamt satt en hög ribba inom hållbarhet och kommit överens om konkreta insatser. Området ska bli föregångsexempel för kommande delar av Älvstaden, med fokus på långsiktighet och innovativa miljöåtgärder. I Skanskas kvarter Dockan förbereds marken för tre hus med 133 lägenheter och en förskola. – Vi på Skanska har höga ambitioner för miljöprestanda generellt, men i Lindholmshamnen har vi lagt in en extra växel. Det är ganska unikt att vi jobbar med så många åtgärder samtidigt och vi är glada att övriga byggherrar i området och stadens utvecklingsbolag Älvstran24

den Utveckling vill samma sak, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Förorenad mark Det första som åtgärdas i Skanskas kvarter är jorden, som bär spår av skeppsvarven som låg på Lindholmen från mitten av 1800-talet fram till mitten av åttiotalet. Marken är förorenad av tungmetaller, olja och polyaromatiska kolväten, giftiga ämnen som inte lämpar sig för bostadskvarter. En yta på tretusen kvadratmeter grävs ur och jorden ersätts med stenkross. De förorenade jordmassorna som avlägsnas från Lindholmshamnen får ändå ett nytt syfte. Istället för att köras en längre sträcka på lastbil till deponi skeppas de ut via hamnen i Surte till ett unikt projekt i Oslofjorden. Ön Langøya, som tjänat som kalkbrott och grävts ur under många år, ska återfyllas och återuppbyggas till rekreationsområde och naturreservat. Norska företaget NOAH, Norsk

Avfallshantering AS, tar emot och oskadliggör farliga ämnen till ett gips som bildar grunden i kalkbrottet. Sedan läggs lättare förorenade byggmassor ovanpå. Till sist kapslas massorna in med flera lager kalksten, lera och växtlighet. Ön har tätats mot havet och ett reningssystem ser till att inga farliga föroreningar smiter ut.

Gröna egenskaper På den renade marken i Lindholmshamnen ska ett kvarter växa upp med många gröna egenskaper: solceller på taken, återvunnen aluminiumfasad, klimatsmart avfallshantering och andra långsiktiga åtgärder. – Det är jätteviktigt med hållbarhet i handling. Att vi anammar nya tekniska lösningar och att vi sedan lär oss av det vi gjort och tar ytterligare steg i kommande kvarter, det är så vi går mot en mer hållbar utveckling över tid. Skanska har ett övergripande mål om att vara fossilfritt 2050 så det här är helt i linje med vår ambition, säger Christina Ingelsten.


Balkonger i nöd och lust Balkongen har blivit ett extrarum på senare år, men vad är viktigast form eller funktion? Och hur energieffektiv är egentligen en inglasad balkong? Det är temat i podcasten Fastighet i fokus om balkonger och inglasningar. av Björn Asplind Säljargumentet ”energieffektivt” håller inte när det gäller inglasningar, menar Roland Jonsson från WSP och hänvisar till att det som är avgörande här är att lägenhetsinnehavaren vet hur de ska bete sig med sin inglasning – och det tycks man inte veta! – Många lägenhetsinnehavare tycks uppfatta det som om lägenheten plötsligt fått ännu ett rum. Man låter balkongdörren stå på vid gavel året om vilket resulterar i problem med både fukt, kondens och mögel et cetera. Balkongen och inglasningen bidrar till ökad energiförbrukning fel använd och blir dessutom en kondensfälla, säger Roland Jonsson, Seniorkonsult Energi WSP Environmental. De 13 medlemsföretagen i Balkongför26

eningen har tillsammans skrivit tekniska anvisningar baserade på de minimikrav som Boverkets byggregler och PBL nämner. Här finns t till exempel barnsäkerhetsbeslag, belastningsberäkningar och brandskydd. Som medlemsföretag förbinder man sig att man håller sig till dessa regler och förordningar.

Kontrollansvarig – Det är viktigt att man som beställare inte bara tittar på pris och utseende. Det kan få konsekvenser. Medlemsföretagen är en garanti för att man kan sin sak – in i minsta detalj. Det är också viktigt att den som är kontrollansvarig är med vid montering och själv bildar sig en uppfattning om det aktuella balkongföretagets för-

träfflighet och kunskap, säger Jörgen Häll från Balkongföreningen i Norden. På Lunds Tekniska Högskola har man startat ett projekt med syfte att se på balkonger och inglasningar utifrån ett energieffektivt perspektiv. Här finns många parametrar att ta hänsyn till – bland annat att balkongen fungerar som ett slags vindskydd.

Brandskydd När det gäller brandskydd finns ett gällande regelverk som Boverket har tecknat. Medlemsföretagen i Balkongförbundet förhåller sig till dessa. Dessa ska också finnas med i kontrollplanen. Det finns t ex tydliga regler vad gäller avstånd mellan balkonger – både i höjd- och sidled. Man ska vara medveten om att dessa regelverk från Boverket anger ett minimikrav. Det betyder att det är fritt fram för byggherrar och beställare att höja ribban. Är balkonger en klassfråga? Nej, menar Jörgen Häll – det är det inte! – Vi vänjer oss hela tiden vid nya standarder. Ta till exempel den utveck-


SVALSON BALKONGSYSTEM – Ett system med många möjligheter – Svalson balkongsystem är ett system med många möjligheter. Det finns ett flertal varianter som samtliga går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Fast räcke, höj- och sänkbar inglasning, med fast överljus och SPLITT helinglasning.

Vindskydd på sekunden

Med Cit i Lä® höj- och sänkbara inglasning väljer du själv om du vill ha en öppen balkong/terrass eller om du vill skärma av blåsiga sommardagar och kulna höstkvällar.

Enkelt att ställa in önskad höjd

Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det väldigt enkelt att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom att det höjbara glaset stannar precis på den höjd du vill – utan att du behöver låsa fast det.

Vit, svart eller kanske röd?

Cit i Lä® är i standardutförande aluminiumfärgade men det går också att få dem pulverlackerade i en mängd olika kulörer. Den nedre fasta delen kan förses med folie i olika mönster och färger. Komplettera med överljus för helinglasning eller välj fasta sektioner för ett snyggt glasräcke.

Välj en kvalitetssäkrad produkt

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Cit i Lä® är CE-märkt enligt EN 1090 samt testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Läs mer på www.svalson.com

Svalson AB · Tel: 0911-667 25 Box 584 · 943 28 Öjebyn www.svalson.com · sales@svalson.com


Fastighet i fokus – en podcast om balkonger och inglasningar Medverkande: Göran Werner Section Manager WSP Environmental, Roland Jonsson Seniorkonsult Energi WSP Environmental, Jörgen Häll Balkongföreningen i Norden, Pär Haglind VD TBO Haglinds AB, Stephan Palmgren Affärsområdeschef BALCO AB, Tomas Hellgren Teknisk säljare Svalson AB.

ling vi sett vad gäller tv-kanaler, bilar och gamla klassiska uteplatser. Många brf:er vill ha inglasningar då det höjer värdet på bostäderna och därmed på fastigheterna. Det är alls inte ovanligt att man redan i rubriken från mäklaren kan läsa: Inglasad balkong i söderläge! Detta för efterfrågan i dag är så pass stor och säljargumentet följaktligen starkt. Så länge efterfrågan ökar så kommer marknaden för inglasade balkonger att öka. Man kan inte skapa behov…

Inglasningssystem Teknova AB i Vadstena är ett familjeföretag med en lång historia. Förutom att arbeta med balkonger arbetar man också med fönstersystem och våtrumskassetter som används vid stamrenoveringar. Teknova har funnit sedan 1984. I Vadstena tillverkar man också med sina inglasningssystem samt balkongräcken. När det gäller balkongplattor samarbetar man med tillverkare av betongplattor samt betongrenoveringsföretag. Bengt-Göran Johansson från Teknova tycker att det är ett problem att många lägenhetsinnehavare ”tror” att den inglasade balkongen är ett extrarum. Detta skapar bekymmer. Här finns mycket att önska av fastighetsägare och brf:er vad gäller information – och framförallt RÄTT information.

Ax till limpa TBO Haglinds AB är ett familjeföretag som funnits sedan 1970 och har sedan 1980-talet fullt fokus på balkonger och inglasningar. Därmed är man ett av de äldsta balkongföretagen i branschen. Man tillverkar allt i egen fabrik i Arboga. Haglinds

28

finns representerade över hela landet. En av styrkorna hos TBO Haglinds är att man kan erbjuda allt från ax till limpa – från arkitektritningar till den färdiga produkten. Deras främsta målgrupp är brf: er. Balkongerna från 80- och 90-talet börjar nu bli aktuella för åtgärder. Inte för att de är ”slut” som balkonger utan för att man vill ha dem uppgraderade, lyxigare, större och mer påkostade. – Det finns också massor att göra på miljonprogrammet vilket är en spännande utmaning. Om man står inför att renovera en balkong eller köpa ny så faller valet ofta på att just köpa en ny. Detta för att prisskillnaden inte är så stor som man kan tro, betonar Pär Haglind från TBO Haglinds.

Integrerade system BALCO AB grundades 1987 och firar därmed 30 år i branschen. Företaget är totalentreprenörer av balkonger, inglasningar och integrerade system. Fabriken finns i Växjö – här gjuter man betongplattor, arbetar med smide och aluminium samt tillverkar glaspartier. BALCO tar själv hand om all konstruktion. Det finns olika sorter inglasningar – eftermonterade och integrerade. Det är viktigt att beställaren förstår skillnaden. Genom att inglasa i efterhand, lite här och var på fastigheten, höjer man inte dess värde – däremot ökar man underhållet och kortar livslängden på balkongen. Det är viktigt att man informerar beställaren noga om detta så att det tänks till ordentligt innan investeringen görs. – En inglasad balkong blir en naturlig övergång mellan det privata och offentliga rummet. Detta är ett sätt att befolka

fasader och utemiljöer året om vilket är positivt. Nu när man också allt oftare talar om att man vill ge äldre möjlighet att få bo kvar hemma så länge som möjligt så får balkongen en än större betydelse, säger Stephan Palmgren Affärsområdeschef BALCO.

Ingjutningselement Svalson AB är ett familjeföretag som har sitt säte i Piteå. Företaget har funnits sedan 1981. Både räcken och inglasningssystem tillverkas i Piteå. Man arbetar för att få ingjutningselement på plats under byggnation för att sedan smidigt kunna fästa partierna/betongplattorna i dessa. Svalson arbetar med ett trestegssystem: Uppgraderingsbara balkonger, höjoch sänkbara system samt fasta inglasningssystem. Detta gör det möjligt för fastighetsägaren att kunna bekosta balkongen upp till 110 cm för att sedan låta hyresgästen bekosta inglasningen eller det höj- och sänkbara systemet för uppgradering på ett enkelt sätt. Företaget ser gärna att man får komma in tidigare i byggprocessen för att på så sätt få dela med sig av sin mångåriga kunskap och erfarenhet samt för att därmed kunna ge de bästa förutsättningarna genom att bidra med smärtfria och smidiga lösningar. – Idag kan man, till exempel, se arkitekter som ritar in ”pinnräcken” på hus som är 10-12 våningar höga. Dessa balkonger kommer ingen någonsin att kunna använda då det är allmänt känt att det blåser på rätt bra så pass högt upp. Svalsons kan erbjuda hjälp med arkitektskisser, säger Tomas Hellgren Teknisk säljare Svalson AB.


Vidga dina vyer med balkonginglasning från Windoor Med marknadsledande design, kvalitativa materialval och innovativa lösningar är våra produkter inte bara trevliga att se på, utan också mycket hållbara och snabba att montera. Det gör Windoor till en trygg, engagerad partner som du kan känna förtroende för - från idé till färdigt utförande.

Windoor är en ledande specialiserad aktör i byggsektorn med kunden i fokus. Sedan 1985 utvecklar, tillverkar och marknadsför vi balkong- och fönstersystem för fastigheter. Våra produkter förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten för våra kunder. Välkommen!

Balkonger • Fönster • Räcken • Uterum & Fasadpartier För mer information om Windoor och våra produkter, besök www.windoor.se

29


Foto: Camfil Svenska AB

Det finns en medvetenhet om att kvalitetsfilter i FTX-ventilation ger bra inomhusklimat. I exempelvis bostäder, skolor, sjukhus och kontorsbyggnader rekommenderas luftfilter av lägst ISO-klass ePM1 60%, tidigare rekommendation P-märkt F7. Det gör det enklare för användaren att förstå hur ren luften kan bli när ohälsosamma partiklar filtreras bort.

Ny standard för luftfilter ger renare inomhusklimat Av Kim Hall

R

en luft är avgörande för vår hälsa. Ändå kan föroreningarna inomhus vara mångfaldigt farligare än luften utomhus om inte filtret i ventilationen är rätt. Med den nya teststandarden ISO16890 kan man få en relation mellan luftföroreningarna utomhus och hur mycket olika filter kan sänka nivån i tilluften. I exempelvis bostäder, skolor, sjukhus och kontorsbyggnader rekommenderas luftfilter av lägst ISO-klass ePM1 60%, tidigare rekommendation P-märkt F7. Det gör det 30

enklare för användaren att förstå hur ren luften kan bli när ohälsosamma partiklar filtreras bort. – Vi ger full support till introduktionen av den nya standarden. Det är helt klart att implementeringen av ISO16890 kommer att ge fördelar för kravställare, inköpare och användare av luftfilter, säger Jan Andersson, vice VD och marknadsansvarig på Camfil Svenska AB i Borås. Camfil är ett världsledande företag inom filterindustrin. Det finns undersökningar som vi-

sar att luftföroreningar är fjärde största hotet mot människans hälsa och att utan luftfilter kan luften inomhus bli 50 gånger mer förorenad än utomhus. Det finns också studier som visar att det går att sänka sjukskrivningar med 39 procent med bättre luft och att skolbarn får 13 procent bättre läsresultat med renare luft inomhus. – Vi äter ett kilo mat och dricker 2,5 kilo vätska varje dag, men alla tänker inte på att vi också andas in 15 kilo luft varje dag. I förorenade miljöer andas du in 25


miljoner partiklar i varje andetag. Därför är effektiva filter i ventilationen viktigt att ha, säger Jan Andersson. Många tror att självdrag i äldre bostäder är bra. Men så är inte fallet, särskilt om du bor i tätort med mycket trafik. Där går den förorenade luften rakt in i bostaden om man inte har FTX-ventilation (till- och frånluftsventilation med filter). – Vi gjorde en undersökning på Hornsgatan i Stockholm där vi testade olika typer av luftfilter för att se om det påverkade inomhusluften. Det visade sig att filter av lägst klass ePM1 60% behövdes för att ge bra inomhusluft. Framför allt är det ultra-

fina partiklar från dieselmotorer som är värst. Enligt WHO är dessa cancerogena, tillägger Jan Andersson. Den Europeiska branschorganisationen Eurovent har tagit fram en teststandard för luftfilter som sitter i bostadsaggregaten för att få upp luftkvaliteten. Jan Andersson sitter som ordförande i filtergruppen och argumenterar starkt för att ren luft är avgörande för vår hälsa. – Idag finns det en medvetenhet i att bra luft inomhus påverkar hälsan. Men det har funnits år då fastighetsägarna skulle spara energi och använde sämre filter i ventilationen. Ventilationen an-

vänder energi, men numera är fokus på luftkvaliteten inomhus så stark att energifrågan har fått komma i andra hand, säger Jan Andersson. Svensk Ventilation är ofta ute och talar om vikten av bra inomhusklimat för politiker, organisationer och fastighetsorganisationer för att öka medvetenheten. Dessutom håller Camfil ofta föredrag om ren luft i olika sammanhang, bland annat under Almedalsveckan på Gotland. Det har gett resultat i att när till exempel skolor och förskolor renoveras eller byggs då är FTX-ventilation med kvalitetsfilter ett givet val. Barnen skall må bra.

Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det helägda bolaget. Därigenom fördjupar Rikshem och Veidekke det framgångsrika samarbete bolagen har sedan tidigare gällande bostadsrättsproduktion, samtidigt som Veidekke på allvar kliver in på den svenska marknaden för flerbostadshus i trä. Veidekke och Rikshem ser samägandet som nästa steg i Folkhem Träs utveckling. Det finns ett stort och snabbt ökande intresse för träbyggande och ägarna förbereder nu för ökade volymer i Folkhem Trä genom att gemensamt säkra produktionsresurser och byggkompetens. - Möjligheten att kunna bygga flerbostadshus i trä är något vi eftersökt en längre tid. Vi ser trä som ett viktigt, komplette-

rande segment med en stark koppling till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Veidekke Bostad och Rikshem har sedan tidigare ett väletablerat samarbete kring utveckling av bostadsrätter, som i huvudsak produceras av Veidekke Entreprenad. Samarbetet förstärks nu ytterligare med vidgat fokus även på trähus. -Vi får nu tillgång till en organisation som kan säkerställa produktionen av Folkhem Träs bostäder. Det blir en utmärkt kombination med Rikshem som är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest bostäder i trä, säger Erik Hävermark, Chef projekt- och fastighetsutveckling på Rikshem. Veidekke har en stark profil inom utveckling och nybyggnation av trähus på

sin hemmamarknad i Norge. Bland annat byggs för närvarande drygt 600 studentlägenheter i Trondheim, samt ett av Europas största kontorshus i Stavanger, i trä. - Det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att utveckla förmågan att bygga i trä och att vi kan stärka den delen av vår portfölj. Vi kommer givetvis fortsätta bygga i betong, men ser trä som ett intressant komplement, säger Anders Arfvén, Affärsområdeschef Veidekke Bygg. Folkhem Trä utvecklar bostäder och stadsdelar enbart för träbyggande. Företaget har bland annat presenterat ett förslag på 6 000 bostäder i trä för stadens politiker och tjänstemän, ett förslag som skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton i Stockholm.

31


Ny

bet b o j på

Roland Jonsson känd energiexpert antar utmaningarna inom världsomspännande WSP. Foto: WSP

Energi är den röda tråden för Roland Jonsson

Av Niclas Svensson

32


Fakta om Roland Jonsson: Familj: Gift och har tre barn Bor: I södra Stockholm Bakgrund: Började som VVS-montör 1979 och studerade senare till VVSingenjör. Därefter studerade Roland till marknadsekonom. Något vi inte vet om Roland Jonsson: Stort intresse för tåg. Är involverad i processen kring museijärnvägen till Mariefred och har också en stor samling modelljärnväg i det klassiska Märklinmärket.

Energifrågor och dess utveckling är förstås ett centralt tema när Roland Jonsson beskriver sitt yrkesliv. Ett spännande område där det hänt väldigt mycket de senaste decennierna, i takt med att hållbarhetsfrågorna framträtt så tydligt i bygg- och fastighetssektorn. Efter sju år som energichef på HSB Riksförbundet prövar nu Roland Jonsson vingarna hos WSP Environmental som seniorkonsult där han startade i början av april. Den första klassiska frågan lyder förstås; Hur känns det? – Väldigt spännande – och en rejäl utmaning förstås, säger Roland Jonsson

I

ntervjusamtalet med Roland Jonsson präglas av kompetens, entusiasm och en ljus syn på framtiden, både för energifrågorna och för Roland själv. Med sin bakgrund och erfarenhet från såväl industri som bostäder och fastigheter saknas inte intressanta arbetsuppgifter kring energisystem och dess utveckling för en så bred och varierad kundkrets som WSP kan visa upp. – Inte minst kommunerna runt om i Sverige är förstås en intressant målgrupp, säger Roland Jonsson. Energifrågorna har en central roll i hållbarhetsarbetet och givetvis också för Sveriges möjligheter att klara uppsatta mål när det gäller klimatfrågorna.

Världsomspännande företag Med sitt nya jobb på WSP Environmental följer måhända en bredare ansats i tjänsten, då WSP förstås jobbar med alla typer av fastigheter, inte bara bostäder. WSP Group är ett kanadensiskt konsultbolag med huvudkontor i Montreal, och som expanderade ut över världen på 1990-talet. Koncernen har 36 500 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. En omfattande verksamhet således. WSP Environmental växer ytterligare inom området energi och installation och utökar därför med Roland Jonsson. Det råder väl knappast någon tvekan om att Roland har en lång erfarenhet inom opini-

onsbildning, EU-bevakning och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Som delaktig i branschorganisationer och ledamot i kommittéer och grupper kommer Roland att bevaka och påverka utvecklingen inom energiområdet. – Jag hoppas förstås kunna förstärka ett redan starkt energiteam med kunskaper inom energi, effekt, energitaxor, energiåtervinning ur spillvatten, samt GeoFTX och förnybar energi.

Tiden hos HSB Som energichef hos HSB hamnade Roland Jonsson inte minst i fokus för organisationens framgångsrika arbete med ett vidareutvecklat FTX-system, med benämningen HSB FTX, som erhöll flera utmärkelser. I korthet handlade HSB FTX om att inluften värms/kyls med bergvärme/bergkyla utan värmepump innan den kommer in i husets ventilationssystem. I och med att inluften redan är värmd/ kyld med ett par grader går det åt väsentligt mindre energi för att nå den önskade temperaturen eftersom fastighetsägaren undviker påfrysning i aggregatet. Detta i sin tur ledde förstås att HSBs bostadsbestånd idag kan påvisa minskad negativ klimatpåverkan och smartare/lägre energianvändning.

Utmaningarna Etableringen av de relativt nya energisla-

gen är naturligtvis några av utmaningarna i den nya yrkesrollen framöver för Roland Jonsson. De energikällor vi använder world wide brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut.

Förnybart är framtiden Vårt nuvarande globala energisystem består fortfarande till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Faktum är att ett fåtal procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet. Om vi bara utgår från Sverige har vi riktigt goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glest befolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och bra vindlägen. Dessutom skulle solceller på tjugofem procent av alla tak kunna ge 10 procent av Sveriges årsbehov av el. I paritet med vad kärnkraftverket i Simpevarp i Oskarshamn producerade 2014. – De förnybara energikällorna är redan etablerade, och metoder och estetiskt tilltalande lösningar för exempelvis solceller förbättras och förfinas kontinuerligt, säger Roland Jonsson avslutningsvis. 33


DEN NORDISKA MÖTESPLATSEN FÖR ARKITEKTUR OCH STADSPLANERING 7—8 NOVEMBER 2017 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

WWW.NORDICARCHITECTURE.SE


Mer hållbara och hälsosamma förskolegårdar med ekosystemtjänster Riksbyggen deltar i ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet. Forskningsprojektet sker i samverkan med Jönköping University och Region Jönköpings län. Av björn asplind – Det här är ett mycket spännande projekt där Riksbyggen kan dela med sig av sina kunskaper om ekosystemtjänster och bidra till en bättre miljö på ett antal förskolegårdar runt om i Jönköpings län. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och det är roligt att vår kompetens inom hållbarhetsområdet kan appliceras på fler ställen än i rena boendemiljöer, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Rent vatten Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel på vad ekosystemtjänsterna ger är rent vatten, ser till att våra blommor pollineras, tillhandahålla virke och ger oss människor naturupplevelser. Idag är många av dessa funktioner satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till dessa vid samhällsplanering. Forskningsfrågorna i projektet är: •• Vilka ekosystemtjänster utvecklas, prioriteras och upprätthålls av deltagarna under och efter förbättringsarbetet och hur går det till? •• Hur utvecklas de deltagande barnens, förskolepersonalens och närboendes

15 ekosystemtjänster kommer att bedömas vid varje förskola, före och efter förbättringsarbetet.

arbete med förskolornas utomhusmiljöer under perioden? •• Vilka typer av sociala och logistiska hinder uppträder under förbättringsarbetet? Genom flera delstudier kommer projektet att följa både resultaten och den sociala processen. Analyser kommer att genomföras med Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster, som används i samtliga nyproduktionsprojekt inom Riksbyggen i dagsläget.

Närmiljö 15 ekosystemtjänster kommer att bedömas vid varje förskola, före och efter förbättringsarbetet. Bedömningen av ekosystemtjänsterna kommer att kunna användas av förskolorna i arbetet för att tillsammans med barnen förstärka och utveckla ekosystemtjänster i närmiljön.

– Vi använder oss av erfarenheterna av detta i vidareutveckling av våra arbetssätt kring ekosystemtjänster. Genom att få testa vårt verktyg mot en annan målgrupp har det bland annat gett viktig input till den åtgärdslista som är en viktig del i vårt verktyg. Att delta i projektet är en winwin-situation, säger Karolina Brick. Efter förbättringsarbetet upprepas analyserna under 2019. Så här långt visar analyserna att det finns gott om vissa ekosystemtjänster medan vissa saknas. – Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika förskolor. Vissa har stor tillgång till flera ekosystemtjänster medan andra har väldigt dålig tillgång på sina gårdar i dagsläget. Gemensamt är att det finns saker att jobba med på samtliga gårdar för att öka värdena och att behoven på vissa gårdar i dagsläget stora, framförallt vad gäller exempelvis mikroklimat.

35


Av Björn Asplind

Foto: Niklas Maupoix/Skanska

Bostadsköparna i Skanskas kommande kvarter Solgränd i Nya Hovås, Göteborg får besluta om långt mer än bänkskivor och väggfärg i den egna lägenheten. Hela stadsdelen har utformats i en omfattande dialogprocess där närboende och intresserande fått ifrågasätta, föreslå och påverka. Nu har kvarterets gård blivit ytterligare en arena för dialog och medbestämmande.

Vid träffen fick kunderna välja mellan två alternativ som tagits fram av en landskapsarkitekt: en stadsnära eller naturnära formgivning.

När utemiljön blir en arena för medbestämmande En kväll i början av juni bjöd Skanska in sina bostadsköpare i kvarteret Solgränd att rösta om gårdens utformning, och därmed inleda en ny fas av den medborgardialog som blivit en framgångshistoria i Nya Hovås, Göteborg. I Hovås tar en helt ny stadsdel form i nära samarbete mellan områdets byggherrar, efter omfattande dialog med kringboende och allmänhet. Dialogarbetet, där de intresserade under öppna träffar fått information och välkomnats att komma med frågor och synpunkter, har varit mycket framgångsrikt. I ett område där byggprojekt historiskt mötts av en mängd överklaganden, har byggplanerna förankrats löpande genom en generös dialog under processens gång. Resultatet: endast två överklaganden och vägen utstakad mot en bättre stadsdel där invånarna har påverkat både utformning, utbud och innehåll.

Arbetssätt Christina Ingelsten är ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem och tror att det här är ett arbetssätt för framtiden. ”När vi vågar lyssna på kringboende och bostadsköpare kan vi göra rätt från början och undvika långdragna processer, vilket är viktigt eftersom det behövs fler bostäder NU. Det ger också människor en 36

bättre känsla inför nybyggnationer. Istället för att oroa sig för en stökig byggarbetsplats kan de förstå och se fram emot hur platsen förändras till det bättre, och att de själva får bidra till det”. Nu tar byggnationen av de enskilda bostadskvarteren vid. Skanska har valt att ta arbetet med medborgarinflytande vidare, genom att låta de inflyttande påverka inte bara hur deras egen bostad ska se ut inuti utan också hur gården ska bli en trivsam mötesplats.

”Jag tycker det är viktigt att engagera sig, det är ändå en miljö där vi ska bo i x antal år och då är det roligt att kunna vara med och påverka. Vi kommer bo på bottenplan, då känns det extra viktigt för vi kommer röra oss mycket utomhus. Det känns som ett modernt sätt att arbeta på att man äntligen låter oss som bor där få vara en del av det. Att vi inte bara flyttar in någonstans och accepterar att så här det ser ut, utan får vara med och säga vad vi tycker.”

Två alternativ

Satsning på dialog

Vid träffen fick kunderna välja mellan två alternativ som tagits fram av en landskapsarkitekt: en stadsnära eller naturnära formgivning. Thomas Wolff var en av de inbjudna som tackade ja till möjligheten att påverka. ”Det är spännande, oftast kommer man in och alla andra har bestämt allting i förväg, så det är kul att få vara med i beslutet. Jag tror att dialogarbetet är en av faktorerna som har bidragit till att Nya Hovås verkligen blir en småskalig blandstad med mycket rörelse, och det är egentligen det som lockade mig att komma hit. Att det har vuxit fram långsamt, det var inte bara ett helt färdigplanerat område”. Christian Johansson lade sin röst på en stadsnära gård.

Nya Hovås-träffen ingår i en bred satsning på dialog och medbestämmande i ett antal bostadsprojekt som Skanska Nya Hem utvecklar i Göteborgsområdet. ”Rätten till inflytande är en viktig aspekt av vårt sociala hållbarhetsarbete. Stadsutveckling är ett långsiktigt arbete och resultatet blir bättre om många får delta i processen. Vi vill att människor ska känna att vi skapar stadsdelen tillsammans, det tror vi att många fastighetsutvecklare kan bli bättre på. Träffen i Nya Hovås blir också ett roligt sätt att etablera en gemenskap ör dem som ska bo i området”, säger Christina Ingelsten. … Och vilket tema vann, undrar ni nu? Det blev 25-20 till en naturnära gård.


Underbara uteliv! På HAGS utvecklar och tillverkar vi lekplatsutrustning och parkmöbler som skapar attraktiva miljöer för både barn och vuxna. Vi hjälper gärna till att skapa oaser för lek och avkoppling. HAGS Aneby AB, Box 133, 578 23 Aneby, Tel. 0380 - 473 00 order@hags.com www.hags.se


KATJA LEDER EXPANSIVA LAPPSET Kreativa utemiljöer är sannerligen något som engagerar runt om i landet och är på ”modet”. Därför är min första fråga till Katja Skåner, ny VD för Lappset, hur det känns att leda ett företag som just ägnar all tid åt att förverkliga dessa ”drömmar”. – Fantastiskt förstås, säger Katja.

I

Av Niclas Svensson

ntervjusamtalet med Katja Skåner präglas av framåtanda, entusiasm och en ljus syn på framtiden. Vi konstaterar båda att några årtionden under 1960-, -70 och -80-talen innebar en stereotyp syn på utemiljöer med standardlösningar och en allt överskuggande strävan på storskalighet och att bilen skulle fram. Idag är det annorlunda. Utemiljöer i våra städer blir allt viktigare, då urbaniseringen fortsätter i oförminskad takt. Allt fler blir stadsbor. Vi måste ”återbefolka” våra torg, kringmiljöer i bostadsområden och våra stadsparker.

Återbefolka utemiljön Det är nog heller ingen slump att även regeringen satsar på att rusta upp utemiljöerna i socioekomiskt utsatta bostadsområden runt om i landet. Ungefär 200 miljoner ges ut som stöd via Boverket under 2016 och 2017. Det har visat sig att satsningar på utemiljöer ger minst lika bra ”effekt” för folkhälsa och välmående i bostadsområden. – Forskningen visar att inte minst barn och ungdomar vistas ute för lite, vilket leder till generellt sämre kondition, men vi kan också konstatera att problem med fetma och diabetes ökar, säger Katja Skåner. Därför känns det förstås väldigt stimulerande att få jobba med ett företag som bidrar till att hitta lösningar på dessa problem.

Vackra Rö mitt i naturen Katja Skånér är en 43-årig tvåbarnsmamma som bor i Enköping, men som är uppväxt i Rö i Norrtälje kommun – en idyll mitt i roslagens natur söder om Riala. ”En fin håla” säger Katja, och tillägger att från byn kommer också Björn Waldegård, rallystjärnan som korades till den första världsmästaren inom rallysporten år 1979. 38

Foto: Lappset

– Som uppväxt nära skog och natur och mamma till en tioåring och en tolvåring, blir det något slags automatiskt engagemang för att barnen ska få vidgade och bättre och roligare möjligheter att vistas ute. Att få leka tillsammans och skapa kreativitet. Och inte bara barnen förstås, utan människor i alla åldrar.

Kreativa utemiljöer Och det tycker förstås Katja Skåner att Lappset har väldigt moderna lösningar för. Ett brett spektra av utrustningar för lek, sport och parkmiljöer i alla möjliga varianter. Här finns aktivitetstorn och gungdjur, sand- och vattenlek, här finns utegym och redskap för klättring, här finns koncept för seniorpark och sportpark. Möjligheterna till variation och passande utrustning tycks oändlig. – Ja vi försöker verkligen leda utvecklingen inom området, säger Katja Skåner. Och vi jobbar förstås målmedvetet med hållbarhetsfrågorna. I det gemensamma uterummet ska alla kunna må bra oavsett ålder och årstid.

Varumärkets kännetecken Vi kommer in på företagets kännetecken och varumärke. Vad är det som är viktigt för Lappset och hur ser du på din roll som ny VD? – Vi vill leverera utrustning som är fin

att se på. Den ska självklart vara hållbar och tålig. Inte minst är det viktigt att miljön ska vara inbjudande för såväl vila som aktivitet. Sist men inte minst ska utrustningen kännas trygg att använda. – Lappset har verkat i drygt fyra decennier i branschen, vilket givit företaget stor erfarenhet av att inreda och möblera såväl gator och torg som parker och bostadsområden med kreativa lösningar och som skapar mötesplatser, säger Katja Skåner avslutningsvis. Tillsammans med våra kunder bistår vi med stöd och professionell kunskap längs hela kedjan från skiss till montering och underhåll. För dem som funderar på lösningar, går det alldeles utmärkt att finna inspiration hos oss för beställare som diskuterar en levande utemiljö. Mer om Katja Skåner: Familj: Make och två söner Bakgrund: Jag är civilekonom och konstvetare i botten. Jobbade som guide i Stockholm under studietiden och med PR- och kommunikation i 12 år efter examen. Intressen: Att umgås med min familj, springa, läsa och måla Något vi inte vet om Katja Skåner? Att jag har skrivit en barnbok som handlar om några barn som hittar en tidsportal på skolans vind. Jag fascineras av idén att resa i tiden och hoppas att jag någon dag ska få min bok utgiven.


Lagar och fÜreskrifter bidrar till säker lek Varje ür inträffar ca 20 000 olyckor pü lekplatser och skolgürdar bland barn och ungdomar. Olyckor som är sü pass allvarliga att man müste uppsÜka nügon form av sjukvürd. Att regelbundet besiktiga sina lekplatser av certifierade besiktningsmän är ett sätt att bidra till säker lek. Ofta är det fasta fÜremül som utlÜser olyckstillbudet. De fÜremül eller produkter som utlÜser flest olyckshändelser är klätterställningar, gungor och rutschbanor. Drygt hälften av alla olyckor som sker orsakas av själva underlaget. Skador kan fÜrebyggas genom att man t ex nyttjar stÜtdämpande underlag. Lekredskap ska vara utformade pü ett säkert sätt och underhüllas.

1176-7:2008 utfÜras av �en kompetent person� och dokumenteras sü att den vid behov kan verifieras. Planer fÜr besiktning, kontroll, drift och underhüll fÜr varje lekplats bÜr upprättas och fÜljas. FÜrutom den ürliga säkerhetsbesiktningen bÜr rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller gÜras.

Fastighetsägarens ansvar

SERENO Certifiering AB bedÜmer personers fÜrmüga att uppfylla kunders och andra intressenters krav pü kompetens. SERENO är det enda fÜretaget, av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan, som arbetar med att certifiera besiktningsmän av t ex lekplatser och lekplatsutrustning. Det är viktigt att man som ansvarig fastighetsägare anlitar besiktningsmän som har

Fastighetsägaren ansvarar fÜr att lekplatsens egenskaper upprätthülls via PBL. Ansvaret fÜr att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsür och regleras via PSL. När en ny lekplats har uppfÜrts bÜr en installationsbesiktning utfÜras av person med erforderlig kompetens. Kontinuerliga besiktningar och underhüll bÜr enligt standarden SS-EN

Certifierad säkerhet

dokumenterad kompetens pĂĽ omrĂĽdet.

FrĂĽn norr till sĂśder

FÜrteckning Üver certifierade besiktningsmän kan erhüllas frün SERENO Certifiering AB. – Man kan dessvärre aldrig garantera att olyckor inte händer, säger Tore Sellin, en av ägarna till SERENO, och menar att man har en skyldighet i att gÜra sitt yttersta fÜr att fÜrhindra det. – Att anlita en certifierad besiktningsman är definitivt ett steg i rätt riktning.

Vi är certifierade och har den kompetens som krävs fÜr att besiktiga lekplatser!

www.atriab.se info@atriab.se • 070-960 05 89

tel 08-556 02 450 • www.utemiljo.se

010-708 12 00 info@primar.se www.primar.se

Tel 0760-14 88 74 krisna.hofvander@riksbyggen.se • www.riksbyggen.se

www.brtlekplatsbesiktningar.se 39


Radon skördar fler dödsoffer än trafiken Radon skördar fler dödsoffer än trafiken. Vägen till en noll-tolerans tycks vara lång – men det finns vägar som bär dit. I Fastighet i fokus – en podcast om radon diskuteras riskerna samt vilka möjligheter det finns att göra åtgärder för att slippa den livsfarliga exponeringen i våra bostäder, skolor och förskolor. Många gör mycket men det finns mycket att önska av flera. AV björn asplind Det råder också en enighet om att vi måste komma till rätta med detta osynliga problem snarast. Mycket kunskap finns men – men mycket saknas också. Bland annat finns det luckor i kunskapsunderlaget som gör att det kan finnas ett stort mörkertal vad gäller de faror barn utsätts för genom exponering av radon, slår Göran Pershagen – professor inom miljömedicin vid Karolinska Institutet – fast.

Många inblandade Hittills upplever man att det varit allt för många organisationer och myndigheter inblandade vilket har skapat en otydlighet kring ansvarsfrågan. Nu hoppas man att ett nytt EU-direktiv ska skapa ordning och det är Strålsäkerhetsmyndigheten som fått det samordnande ansvaret kring detta arbete. – Att det fanns radon i inomhusluften i bostäder visste vi men först på 19801990 talet började man studera/kartlägga halterna genom epidemiologiska studier. Epidemiologiska studier visade att radonhalten skilde sig lite i mängd över landet, men man kunde också konstatera att radon finns över hela landet, säger Kirlna 40

Skeppström vid Strålsäkerhetsmyndigheten, numera på Bjerking. Radon kommer alltid att finnas – aldrig försvinna. Det gör att allt fokus måste läggas på att minska riskerna för exponering. Vi måste hitta sätt som skyddar oss.

Nya direktiv – Nu har det kommit nya direktiv från EU vilket betyder att man nu måste ta fram en handlingsplan vad gäller hantering av radon runt om i landet. Denna ska vara klar i februari 2018 och därefter ska den genomföras, följas upp och utvärderas. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för denna och därmed har man fått ett ökat ansvar och blivit en än viktigare länk i kedjan av myndigheter som arbetar med och mot radon. På SSM:s ansvar ligger nu också tillsyn/tillsynsvägledning, vägledning, märkning, riskbedömning, utbildning och informationsinsatser.

Ansvar Svensk Radonförening (SRF) bildades 2011 som ett svar på att engagemanget för radonmätning och radonåtgärder minskade kraftigt. Trots att alla var överens om

den nationella målsättningen om att alla bostäder skulle ha en radonhalt som understeg 200 Bq/m3, upplevde branschen att de ansvariga myndigheterna inte tog sitt ansvar. – Med den takt som nu hålls kommer det at dröja ända fram till 2060 innan målet nås. Samtidigt bygger vi fortfarande fastigheter med förhöjd radonhalt, kanske fler än vi faktiskt åtgärdar. Så föreningen bildades för att ge branschen en röst i dialogen mot politiker och myndigheter, säger Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening. SRF har 60 medlemsföretag och representerar 70 % av de företag som jobbar med radonrelaterade frågor och arbetsuppgifter. Ett av huvudmålen är att minska antalet personer som dör i lungcancer. Detta skall göras genom att öka medvetenheten om hälsoriskerna, främst bland myndigheter och beslutsfattare. Om man vill kan man jämföra med hur vi i Sverige idag arbetar för en nollvision i trafiken, och jämföra hur myndigheternas engagemang ser ut. Under 2016 dog 263 personer i trafiken. Samtidigt vet vi att ungefär 500 personer drabbas av obotlig lungcancer som direkt följd av radon.


Gammadata | Improving Science

Radon varken syns eller luktar. Men går att mäta. Radon är en radioaktiv hälsofarlig gas som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att kontrollera att inomhusluften inte överstiger riktvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Siffror från SSM visar att radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen. Gammadata Instrument utvecklar och tillverkar radomätare som gör det möjligt att kontrollera radonhalten. Vi är en global aktör med lång erfarenhet som levererar mätutrustning till mer än 25 länder runt om i världen. Läs mer om vår mätutrustning för fasta installationer, tillfälliga mätningar och utrustning som gör det möjligt att se hur radonhalten varierar under dygnet här på vår webbsida www.radoninstrument.com

Corporate Headquarters Sweden +46 18 56 68 00 Gammadata Instrument AB Box 2034 750 02 UPPSALA www.gammadata.se info@gammadata.se

Fastighet och bostadsrätt 170331.indd 1

Sweden +46 18 56 68 00 Finland +358 40 773 1100 Norway +47 330 96 330 Webshop www.gammadata.net

2017-03-31 13:44


maximal vudmål: SRF:s hu radonbidraget och het.

r ig •• Återinfö ra 25kSek per fast a v ingskama sn sk ly å niv r r en upp fö l e d e om varfö •• Avsätt m mot allmänheten . 3 d Bq/m panj rikta nder 200 n måste u mpanj har också e lt a h n o rad an ka t. av en såd v Boverke Behovet edning a tr u nde n a e g i ta st m fa a fr slagits olverad i . ll vara inv gsplanen n li d n a •• SRF ska h a ll e n id o v ti g av den na onmätnin ch på att rad ,o v sk ra ri k r to a fö g li •• In blir ob n o rde ti a o n b g onhalt nybyg llåtna rad ti d med n a a st b g m ö att h /m3 i sa q B 0 0 1 st vara hög atorisk i ation nybyggn vara oblig ll a sk g ätnin fastighet. •• Radonm äljning av rs fö d e m samband

Bättre och bättre Stockholm stad är nöjda med sitt arbetssätt när det gäller radon. De har arbetat med detta, på det här sättet, sedan 2013 då det första utskicket gjordes till bland annat fastighetsägare, brf-styrelser et cetera. Detta utskick informerar om allt från lagstiftning och metoder till tips på åtgärder och information om efterkontroller. För miljöförvaltningen innebär detta utskick att de får möjligheter att följa upp på ett annat sätt. Arbetssättet utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. – Alla dokument finns på webben och dessa riktar sig mot förskolor, skolor och fastighetsägare. Hittills har feedbacken varit positiv och vi välkomnar fler att ta del av den. På webben hittar man också, via e-tjänsten, information som privatperson via e-registret. Det kan vara intressant att veta om bostaden man tänker flytta till har mätts och vilket resultatet blev, säger Marzanna Dabrowska, Miljöförvaltningen Stockholm Stad.

Kan inte ställa krav Michael Öhlund från SKL förtydligar att man inte kan ställa krav på kommunerna, men däremot vägleda, föreslå och uppmuntra kommunerna i rätt riktning när det gäller t ex radon med allt det innebär. – Det är staten som styr kommunerna genom lagar och förordningar. Så när vissa menar att SKL kan göra mer i denna fråga så är det en sanning med modifikation! Vi får däremot ofta förklara och förtydliga för staten hur kommunerna fungerar. Just nu arbetas det med att få med kommunerna i arbetet kring den handlingsplan SSM arbetar med, på uppdrag åt regeringen med anledning av EU-direktivet. Det är viktigt att de är med på tåget 42

och känner en delaktighet för att man ska få gehör på ett tillfredställande sätt.

Förebyggande åtgärder Bjerking arbetar som konsulter när det gäller förebyggande åtgärder i både befintliga byggnader och vid nyproduktion. Man ser som sin uppgift att försöka hitta rimliga lösningar när det gäller att komma till rätta med förhöjda radonvärden i befintligt bestånd. – Att kunskaperna kring radon är allmänt undermåliga råder det inga tvivel om vilket är beklagligt. Det gör det extra viktigt att samtalet förs och framförallt att det talas ”högre” om detta som är ett stort hälsoproblem. Boverket ställer till exempel krav på mätresultat i det färdiga huset men lämnar bara tips på förfarandet i samband med själva byggnationen, säger Connie Boox, Miljö- och geoteknik vid Bjerking. Alla borde, som en självklarhet, markisolera i samband med nyproduktion. Man kan mäta upp en lägre radonhalt i marken vilken sedan kan bli höga värden i det färdiga huset om man byggt konventionellt – alltså utan fastställda krav på täthet mot grunden. – Det finns idag två bra metoder när det att isolera sig mot markradon – antingen förstärker man betongplattan och tätar genomföringarna - i vissa fall kan det också finnas skäl att arbeta med dubbel armering för att säkra upp att plattan inte får sprickor med tiden. Den andra metoden är att lägga ett radonmembran under byggplattan, säger Connie Boox.

Radondetektorer Eurofins är ett av flera företag som tillhandahåller de ”puckar”, eller radonde-

tektorer, man använder för att mäta radonhalten i t ex bostäder. Kunderna är i första hand kommuner, fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Även privatpersoner hör av sig – både villaägare och lägenhetsinnehavare. – Mätning är det första steget för att fastställa om t ex bostaden har för hög radonhalt. Om så skulle vara fallet kontaktas en konsult som fastställer var ifrån radonet kommer. Konsulten föreslår dessutom olika typer av åtgärder. Det tredje steget är att kontakta ett företag som utför föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att man kontaktar en erfaren konsult och dessa finns att hitta bland medlemmarna i Svensk Radonförening, säger Per Nilsson från Eurofins. Stefan Månsson från Gammadata berättar om den unika bredden av mätinstrument Gammadata har att erbjuda samt om tre olika mätsituationer och om hur de tar sig en dem.

Medverkande är: Göran Pershagen, Professor i miljömedicin, Karolinska Institutet, Kirlna Skeppström, tidigare Strålsäkerhetsmyndigheten nu Bjerking. Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening, Marzanna Dabrowska, Miljöförvaltningen, Stockholm stad, Michael Öhlund, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) samt Stefan Isaksson, Gammadata, Per Nilsson, Eurofins och Connie Boox, Bjerking.


Radonlösningar på Västerås slott Bjerking har på uppdrag av Statens fastighetsverk arbetat med att ta fram radonlösningar för Västerås slott sedan radonmätningar visat på förhöjda radonhalter i flera lokaler som används av slottets hyresgäster. För åtgärderna har en ny teknik som bygger på evakuering av radon ur slottsmurarna används. Radonmätningar som genomfördes visade på förhöjda radonnivåer i många av de lokaler som hyrs ut i slottet. Hyresgäster är bland annat Mälardalens högskola, en advokatfirma samt ett kommunikationsoch reklamföretag. Radonhalterna i slottet varierade mellan olika delar men halter på över 1500 Bq/m3 förekom i vissa rum. En radonundersökning utfördes där det konstaterades att det dels finns olika typer av ventilation i lokalerna och det konstaterades även ett stort antal läckagepunkter för jordluft innehållande radon. Utifrån undersökningen togs sedan åtgärdsför-

Bjerking tog fram radonlösningar för Västerås slott sedan radonmätningar visat förhöjda radonhalter i flera lokaler som används av slottets hyresgäster.

slag fram med förbättrad ventilation och tätning av läckage. Dessa åtgärder valdes som en första insats för att minimera ingreppen i huset som är klassat som byggnadsminne. Dessa åtgärder gav dock inte en tillfredställande sänkning av radonhalterna i slottet. Eftersom väggarna i slottet är 4–5 m tjocka i källardelen och fortfarande över 1 m på tredje våningen kontrollerades radonhalterna inne i väggen genom att små hål borrades upp. Dessa mätningar visade på radonhalter på 18000 Bq/m3 inne i väggen som mest. Det ledde till en ansökan

till Riksantikvarieämbetet om att få borra in 3–3,5 m i väggarna och ansluta rör för att sänka lufttrycket inne i väggen och på så sätt evakuera ut radonet. Åtgärden har genomförts i två deletapper och visar på mycket goda resultat med sänkningar av radonhalterna i snitt från 6–700 Bq/m3 till runt 100 Bq/m3 och i flera fall ännu mer. Det var första gången den här tekniken använts men bedöms kunna vara ett bra alternativ för åtgärder i denna typ av byggnader. Bjerking har även arbetat med radonprojekt på Skoklosters slott.

Va, radon här!?

Radon finns överallt. Vi på Bjerking har över 35 års erfarenhet av undersökningar och åtgärder och har arbetat med såväl Kungliga slottet som med åtskilliga ”vanliga hus” och nybyggnationsprojekt. Välkommen att kontakta vår radonspecialist Connie Boox 010–211 80 72. bjerking.se 43


Norra Europas största Fastighetsmässa 6-7 september, 2017 Svenska Mässan, Göteborg Mässan med allt inom Drift, Förvaltning, Underhåll, Energi, Miljö och Säkerhet Tre scener - 200 utställare - Helt kostnadsfritt

Jan Jörnmark, Docent, Bostadspolitiken – är det den eviga återvändsgränden?

Anders Borg, fd. Finansminister, Ekonomi, omvärld och framtid

Emma Berg, Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Entreprenadkontraktet, risker & möjligheter

Ann-Mari Bengtsson, Fastighetskonsult, Fastighetsägarna Ombyggnad och renovering

Hans Brun, Terrorforskare Försvarshögskolan Ökad hotbild och terrordåd

Kicki Björklund, Vd Bostadsbolaget Jämlikt Göteborg Olika fast lika bra

Tomas Ernhagen, Chefekonom Fastighetsägarna Hur påverkar den globala situationen fastighetsbranschen i Sverige

Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare, KTH Stadsutveckling som skapar värden

Arrangeras parallellt med:

Programmet arrangeras i samarbete med:

´re på t n i e l dig .com g r F ä irs tgb m fa e An sy igh ea ast /f


Bostadsforum 2017 gick för fulla hus Bostadsbyggandet i Sverige har tagit fart på allvar. Drygt 60 000 bostäder påbörjades år 2016. Den pågående utvecklingen skildrades under Bostadsforum 2017 i Stockholm. Under två dagar – 29–30 mars – samlade 400 deltagare från hela landet och med bostadsminister Peter Eriksson som inledningstalare. Tillsammans med övriga 50 excellenta talare fördes ett kreativt bostadssamtal om pågående utvecklingslinjer och aktuella projekt. Av Niclas Svensson Bostadsforum är ett av Sveriges ledande varumärken när det gäller en nationell diskussion om just bostadsfrågorna och med avsikten att sprida goda exempel och länka samman aktörer. Göran Cars, professor vid KTH ledde diskussionerna som moderator under huvudprogrammet den 30 mars. Rivstarten för programmet kom med bostadsminister Peter Eriksson, som höll ett inledningsanförande med rubriken ”Nu bygger vi ut Sverige”. Statsrådet kunde konstatera att bostadsbyggandet gått upp med 34 procent för år 2016 jämfört med året innan. Drygt 63 000 bostäder påbörjades 2016 och trenden går fortsatt uppåt. Med det högt uppskruvade tempot finns emellertid risk för fler byggfel och misstag, varnade ministern. Givetvis redogjorde Peter Eriksson också för regeringens ”22-punktsprogram” som innefattar allt från ökade krav på bostadsplanering för kommunerna till kreditgarantier och en översyn av ”rätten” till överklaganden.

SKL tog uppskattad plats Som medarrangör gjorde Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ett starkt intryck på deltagarna genom att presentera ett helt fördjupningsspår dag 2, den 30 mars. Under rubriken ”Kommunal bostadsutveckling och stadsbyggnadsprojekt” – Ansvaret för en väl fungerande bostadsmarknad är ett delat ansvar mellan kommunen, staten och byggherrarna,

konstaterade Jan-Ove Östbrink, bostadspolitiskt sakkunnig hos SKL. Och runt om i landet pågår för närvarande ett omfattande arbete för att skapa bättre förutsättningar och jag kan utan att darra på manschetten säga att bostadsfrågan har högsta prioritet. Ett uppskattat inslag var expansiva Vetlanda kommun i Småland och dess kommunalråd Henrik Tvarnö. Här byggs det bostäder och etableringstakten för ny handel är hög. Hemligheten är att kroka arm och etablera en strukturerad samverkan mellan politiker, tjänstemän och näringsliv. Och en offensiv och långsiktig markpolitik.

Nybyggarkommissionen Vid årets event framträdde bland många andra också Olle Wästberg, som i detta sammanhang representerade Nybyggarkommissionen, som för tre år sedan presenterade 63 förslag för att bland annat få igång bostadsbyggandet och underlätta byggprocessen. Övriga ”kommissionärer” var inga mindre än tidigare statsministern Göran Person och Agneta Dreber, före detta borgarråd i Stockholm och generaldirektör. – Vi kan konstera att många av de förslag vi presentade för tre år sedan faktiskt är på gång via utredningar eller förslag, säger Olle Wästberg. En namnkunnig panel fick möjlighet att kommentera och föra en diskution kring denna programpunkt; med NCCs koncernchef Peter Wågström, Fastighets-

ägarnas VD Reinhold Lennebo och SKLs sakkunnige Jan-Ove Östbrink.

Industriellt byggande Ett av de mer påtagliga inslagen inom nybyggnadssektorn för bostäder, är det industriella byggandet. I praktiken handlar det om att även byggnation av flerfamiljshus läggs i fabrik och platsbyggeri minskar. Såväl Petter Jurdell från SABO kunde konstatera att såväl Allmännyttan som SKL har anammat de industriella byggleverantörernas erbjudanden för lägre kostnader. Här framträdde några av de mer framgångsrika inom den industriella bostadssektorn; Stefan Lindbäck, VD för familjeföretaget Lindbäcks Bygg från Piteå som har Mälardalen och Storstockholm som sin huvudmarknad. I paneldiskussion medverkade Jerker Lessing för BoKlok AB, ett samägt företag av IKEA och Skanska som växer över hela Sverige med sina industriellt producerade bostäder.

Efterföljansvärt På temat uppgradering av Miljonprogrammets bostadsområden framträdde Ulf Nilsson, VD för D.Carnegie&Co som uppmärksammats för sina framgångsrika arbeten med att ”lyfta” stigmatiserade och ”omöjliga” bostadsområden från 1960och 1970-talet. Med starkt engagemang i samverkan med de boende, har områden i Mälardalen och Norrköping m.fl fått såväl bostäder som ytterområden i påtagligt bättre skick.

45


Viktig dialog på Renoveringsdagen Backa Röd i Göteborg efter renovering.

Att hållbar renovering börjar bli en större samhällsfråga är något som lockar unga som vill ha ett tydligt syfte med sitt jobb. Men vägen till att lösa den omfattande kompetensbristen är fortfarande lång och på inga vis utstakad. Av björn asplind

46

Hållbarhets-ROT, nya synsätt vid rekrytering och olika renoveringsnivåer – det var några av de förslag som diskuterades vid Renoveringsdagen 2017 i slutet av mars på ArkDes i Stockholm. Ett drygt hundratal deltagare hade kommit för att lyssna till föreläsare på temat ”Hållbar renovering – vem ska göra jobbet?” Företrädare för myndigheter, akademi och näringsliv presenterade sin syn på renoveringsläget idag, men kom inte längre än att de nosade på det egentliga temat för dagen, utan att nå någon klarhet. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) valde att inleda sitt anförande på Renoveringsdagen med att ”allt inte går att göra på en gång och nu är det nyproduktion som prioriteras”.

Marie Linders förslag på ett utökat REN (Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa områden) vilket hon satte i förhållande till statens kostnader för rotavdraget som hyresgäster i dagsläget inte kan använda sig av. På frågan om det vore en god idé att införa renoveringsfonder som i till exempel Danmark, svarade ministern att det är ju nu vi behöver pengarna och det kändes lite sent. Nationellt Renoveringscentrums ordförande Andres Muld pratade om vikten av målgruppsanpassad information, om att renovering ”borde vara mer intressant” och förslog ett mer omfattande kompetenslyft i samarbete mellan stat, akademi och näringsliv i en ”Renovera rätt-dialog”, liksom föregångaren ”Bygga Bo-dialogen”.

Renoveringsbomb

Rekrytering

Efter det krassa beskedet var han dock positiv till att diskutera ett ”Hållbarhets-rot” för att undvika att det görs för mycket fel nu när det byggs mycket och snabbt. Något som annars riskerar att bli en tickande renoveringsbomb om bara några få år. Peter Eriksson var också intresserad av förbundsordförande Hyresgästföreningen

Anna Wenner, HR-direktör på Skanska, berättade om sitt arbete med att rekrytera personal. Vägen till utveckling hos Skanskas medarbetare fördelar sig 1020-70. Tio procent står för ”lära genom utbildning”, 20 procent för ”lära genom andra” och 70 procent för ”lärande i sin roll genom erfarenhet”.

Vid den efterföljande paneldebatten lyfte Anna Wenner också att Skanska tänker lära av det Cina Gerdin, kommunikationschef på Botkyrkabyggen, just berättat om hur man efter prisbelönta pilotprojektet Krögarvägen 2 förstått att inte behöva riva ut allt när man renoverar och vikten av att få in de boende i anställningar. Jens Albrektsson, Installatörsföretagen, var den som tydligast beskrev och föreslog åtgärder för hur man ska hitta kompetens och arbetskraft framöver. – Vuxenutbildningen måste öka. Regelverken för hur man vidareutbildar sig och omskolar sig måste bli enklare. Att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt är ett bra sätt att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och öka utbildningsgraden. Att vara anställningsbar och utvecklingsbar är de stora framgångsfaktorerna just nu, säger Jens Albrektsson och tillägger: – Vi försöker få gehör för detta även på regeringsnivå, men upplever inte att vi kommer någon vart. Det måste gå att få fart. Det räcker inte att snacka upp tonen nu, vi måste skruva upp den! Källa: Svensk Byggtjänst


EN B YGGAR E I J ÖN K ÖP I N G DU KA N L I TA P Å ! Pålssons Bygg är det lokala byggföretaget med fokus på kvalitet och nära kundrelationer. Sedan företaget grundades i mitten av 1970-talet har verksamheten växt till att omfatta helhetsåtaganden för såväl privatsom företagskunder. I dag är vi 35 medarbetare och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Pålssons Bygg verkar inom tre affärsområden. Entreprenadverksamhet i form av general- och totalentreprenader på uppdrag av regionens mest kvalitetsmedvetna fastighetsägare och byggherrar. En fullskalig

byggserviceavdelning för allt från ROT-arbeten till nyproduktion av villor. Samt en växande andel egna projekt där vi själva är byggherrar och ansvarar för allt från idé till byggnation och försäljning. Hovslätts Ängar är vårt senaste och största projekt vilket är under produktion. Detta kommer att bli en ny stadsdel med hundratals bostäder fördelade på bostadsrätter och kedjehus. Du läser mer om oss på www.palssonsbygg,se eller via Facebook/hovslätts ängar.


Moderna Munksjöstaden växer fram i Jönköping Nu byggs en helt ny stadsdel – Munksjöstaden – i Jönköping centrala delar och grunden är en bortglömd strandremsa med en spännande industrihistoria som sträcker sig 150 år bakåt i tiden. Stadsdelen byggs på således på en unik plats i staden som i princip varit helt avskuren för allmänheten i ett och ett halvt sekel. Av Niclas Svensson

H

ela området med sjö och bruk har fått sitt namn efter de franciskanermunkar som en gång i slutet av 1200-talet byggde sitt kloster på stranden. Gustav Vasa lät på sedvanligt manér efter reformationen konvertera klostret i mitten av 1500-talet till en slottsanläggning, som brann knappt 200 år senare och som inte återuppbyggdes. Där nya Munksjöstaden nu växer fram i Jönköping, finns således en gedigen historia.

Störst i Europa Och det anrika Munksjö Pappersbruk var faktiskt för inte så länge sedan Europas största. Än i dag tillverkas här ett mycket speciellt elektroniskt papper vid den enda kvarvarande pappersmaskinen som ännu är i bruk. En högteknologisk produkt som utan tvivel har kvar en efterfrågan ute i världen. 48


bostäder med såväl bostadsrätter som hyresrätter byggs även kontor, förskola, restauranger och affärer, och totalt ungefär 20 000 kvadratmeter med kommersiella lokaler. Den första etappen med bostäder varvar elvavåningshus med lägre hus om fyra våningar. Ett tjugotal olika företag planerar redan att flytta sin verksamhet hit. Bland annat en matvaruaffär, en restaurang, ett gym, ett apotek, en advokatfirma, en förskola och ett större IT-bolag.

Mötesplats och magnet

Men i nya Munksjöstaden blir det nya bostäder och en ny arkitektur, som emellertid vilar på fundamenten av de röda tegelstenar som varit kännetecknet och fundamentet för det gamla industriområdet och pappersbruket. Det mest utmärkande i första etappen har varit en rund kontorsbyggnad med hela 16 våningar – högst i Jönköping. Som första byggnad i Munksjöstaden utgör den ett nytt landmärke i Jönköping. Byggnaden är utformad av Yellon arkitekter.

Modern stadsdel Det är fastighetsbolagen Tosito och Lustgården som är huvudspelare i den nu framväxande Munkbrostaden. Och även Riksbyggen och HSB med flera. Detta ska förstås bli en attraktiv och modern stadsdel, och förutom cirka 1500 attraktiva

Munksjöstaden ska bli en magnet och mötesplats som lockar människor utifrån. Det kommer att anodnas utställningar och konserter i det gamla magasinet, är det tänkt och första inflyttning i området skedde i slutet av oktober 2016. Jönköpingsborna är redan vana att ta sina promenader inom området, och nu ska kajerna, bryggorna och den flytande ön som planeras bli besöksmål i sig. Brytningen mellan det gamla och nya skapar positiva vibrationer och ger människor en historia kring området. Ner mot Munksjön blir det sju kvarter nya kvarter med cirka 550 bostäder samt en park med bryggor och en flytande ö. De högre husen har också en fasadlinje som bryter det traditionellt kantiga sättet att bygga då balkongerna blir vidare högre upp i huset. Bostadskvarteren är ritade av Arkitekthuset i Jönköping. Här blandas upplåtelseformerna med både bostadsrätter och hyresrätter och som byggs i samarbete med Tolust, Riksbyggen och Kommunal.

Förnyat industriområde Den andra etappen i det jättelika Munk-

sjöstadsprojektet innebär i korthet att det gamla industriområdet förnyas och bebyggs i nordlig riktning mot centrum i Jönköping. De nya byggnationerna kommer nu att placeras direkt intill pappersbrukets gamla röda tegelbyggnader. Här byggs således ytterligare tio kvarter med merparten för bostäder, men där bottenvåningarna står öppna för andra verksamheter inom handel, kontor och omsorg.

Utländsk byggarbetskraft En viss diskussion har rört det faktum att huvuddelen av byggnadsarbetarna i Munksjöstaden utgjorts av utländsk byggarbetskraft, främst beroende på svårigheter att få tag i kompetent personal, enligt huvudentreprenören Gärahovs bygg från Vaggeryd. Uppemot 80 procent av arbetarna vid uppförandet av de 16 våningar höga huset har varit utländska underentreprenörer. Det gäller de som gjuter grunderna, kör kranarna och utför svetsarbeten på de bostäder och hyreshus som nu växer upp i Munksjöstaden. Alla har enligt huvudentreprenören emellertid tecknat svenska kollektivavtal.

Trend med vattennära boende Att skapa boende vid vatten har varit en trend runt om i Sverige sedan ett par decennier. Kommunerna vill öppna upp gamla nedlagda industriområden och skapa attraktiva boenden i sjönära lägen. Därmed kan köpstarka hushåll förstås lockas. Det tydligaste exemplet är förstås Mälaren, där varenda kommun transformerar tidigare ibland nedsmutsade industriområden och konverterar fritidshusområden från 1950- och 1960-talet till områden dominerade av permanentboenden.

Vi tackar Växjöbostäder, Vidingehem, Kärnhem samt Midroc för förtroendet att få vara med och skapa framtidens Växjö!

tel 0470-465 10 • info@varends.se • www.varends.se 49


I Kvarteret Glaset i Umeå kommer OBOS att använda trä som huvudsakligt byggmaterial.

OBOS Nordens största bostadsleverantör OBOS är Nordens största bostadsleverantör. I den svenska verksamheten OBOS Sverige AB ingår Myresjöhus AB, SmålandsVillan AB, OBOS Bostad AB och OBOS Mark AB. Som en engagerad samhällsutvecklare har OBOS och dess föregångare genom åren deltagit och ansvarat för planering och byggnation av hundratals projekt där nya områden har fått växa fram. AV BJÖRN ASPLIND OBOS Sverige AB (tidigare BWG Homes AB) är en av Sveriges ledande huskoncerner, med drygt 900 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. Huvudkontoret finns i Myresjö i Småland och VD är Joakim Henriksson. På den svenska marknaden representeras också OBOS av OBOS Sverige AB:s systerbolag Kärnhem AB med VD Malin Svensson. OBOS Sverige AB ägs av norska koncernen OBOS, som är Nordens största bostadsorganisation med fler än 390000 medlemmar och över 250000 byggda bostäder sedan starten 1929.

Myresjöhus Myresjöhus är en hustillverkare som ligger i frontlinjen vad gäller utveckling och design. Företaget är känt för sin husproduktion i planelement, men tillverkar 50

också volymhus genom bostadskonceptet Start Living. Företaget har sitt huvudkontor i Myresjö och säljkontor över hela landet. De har sedan starten 1927 levererat över 90000 hus.

SmålandsVillan SmålandsVillan grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Myresjö. Varumärket har rötterna i den småländska traditionen, och har som huvudfokus att leverera mycket hus för pengarna. Företaget tillverkar villor genom volymtillverkning och har säljkontor över hela landet.

OBOS Bostad OBOS Bostad grundades 2003 under namnet Open House Production AB och utvecklar bostäder främst i den expansiva Öresundsregionen med kontor i Malmö. Företaget har sedan starten producerat

cirka 1200 bostäder. OBOS Bostad som tidigare var en filial till Norska koncernmodern rapporterar sedan den 1 november direkt till OBOS Sverige AB.

OBOS Mark OBOS Mark är koncernens markbolag som arbetar aktivt för att förvärva mark i attraktiva områden runt om i hela landet. I det ständigt pågående arbetet med att projektera för och bygga bostäder samt större byggprojekt är köp och utveckling av mark en stor och viktig del.

Kärnhem Kärnhem är ett projektutvecklingsföretag som grundades 2003, med huvudkontor i Växjö. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av bostäder. Filosofin för Kärnhem är att erbjuda prisvärda bostäder med helhetstänkande och god design.


Det nya området i Tygelsjö kommer att erbjuda blandad bebyggelse med olika typer av boenden alltifrån friliggande villor till kedjehus och flerfamiljshus. Arkitekt: Anders Blomqvist, Horisont arkitekter.

Sedan starten har Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder till nöjda kunder runt om i Sverige. Företaget verkar på den svenska marknaden och ingår i OBOSkoncernen men rapporterar direkt till OBOS i Norge.

Kvarteret Glaset OBOS utvecklar Kvarteret Glaset i Ersboda, Umeå. På området påbörjas inom kort uppförandet av både styckehus och bostadsrätter i radhus- och lägenhetsform. Kvarteret Glaset är beläget cirka 5 km norr om Umeå centrum. Området erbjuder ett brett serviceutbud och har goda kommunikationsmöjligheter till centrum och universitetet. – Vi är mycket glada över att vi nu har byggt det första boendet på Kvarteret Glaset där vi kommer att uppföra över sextio hem fram tills slutet av nästa år. Området är i dagsläget det största inom Umeå kommun där det byggs villor, grupphus och lägenheter. Alla våra tre varumärken Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS finns representerade, säger André Lindström,

projektutvecklare på OBOS Sverige AB. Vid utformningen av området och bostäderna har stor hänsyn har tagits till att spara naturmark inom och omkring området. OBOS bygger sunda hus med tydligt fokus på hållbarhet. Detta gör bolaget bland annat genom att använda trä som huvudsakligt byggmaterial. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. OBOS samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv. Det som görs idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden.

Tygelsjö OBOS har också förvärvat mark av Midroc Property Development AB i området Tygelsjö i Malmö stad. OBOS kommer att bygga cirka 210 nya bostäder i området med start under 2018. Det nya området i Tygelsjö kommer att erbjuda blandad bebyggelse med olika typer av boenden alltifrån friliggande villor till kedjehus och flerfamiljshus. Dessutom planeras för olika typer av service längs en

centralgata som ska löpa längs med området. – Tygelsjö är unikt i Sverige. Bara fem km från havet ligger det lantligt men på cykelavstånd till Hyllie som är Sveriges snabbast växande stadsdel. Hyllie är hemvist för många företag och har också direkttåg till Malmö C och till Kastrup. Det nya området kommer att bli en pärla”, säger Anders Borgqvist, affärsutvecklingschef på OBOS Sverige.

Hållbar utveckling Området kommer att utvecklas i OBOS Sveriges regi där hållbar utveckling står i fokus. Majoriteten av husen kommer från OBOS Sverige och dess dotterbolag Myresjöhus och SmålandsVillan som har trä som huvudsakligt byggmaterial vilket är det mest hållbara som finns. OBOS Sverige har kommit långt i utbyggnaden av solceller både i paneler men också integrerat i takpannor, glasytor och fasader samt av lagring av energi i bostäder. Bolaget erbjuder ladd-stolpar för elbilar i många av dess nya projekt. Källa: www.obos.se 51


Foto: Myresjöhus

Ny app ger tryggare hem

Myresjöhus har infört ett app-system som underlättar all kommunikation med bostaden utan att man själv behöver vara på plats. Det finns tre paketlösningar för husägaren att välja mellan och som man abonnerar på.

Förenkla vardagen med smarta hem lösningar från Compare-IT Levereras förprogrammerad, kräver ingen programmering på plats

Fastighetsinnehavaren äger sitt system, d v s inga abonnemangskostnader Trådbundet system för högsta driftsäkerhet, kan enkelt kompletteras trådlöst Genom vårt öppna API kan du ansluta till en värld av möjligheter - IoT

För mer information, besök www.compare-it.se

52

Från och med den första juli i år kommer alla nya Myresjöhus Styckehus (enfamiljsvillor) utrustas med ett nytt trygghetssystem direktkopplad till en App som underlättar all kommunikation med bostaden utan att man själv behöver vara på plats. Allt sköts via appen i mobiltelefonen. Av Kim Hall Smarta Hem är ett nytt system som fungerar som en Gateway till huset. All kommunikation sköts via en app med bild på huset och alla funktioner som är kopplade till appen. Med ett enkelt klick kan husägaren göra förändringar utan att själv närvara. – Skulle man vara på semesterresa eller på jobbet exempelvis och man funderar på om kaffekokaren verkligen blev stängd innan familjen åkte så kan man lätt gå in på sin app och stänga av genom ett klick. Du kanske har en hantverkare som skall in, då kan du öppna dörren via din app (tillvalspaket Guld). Detta är en utveckling som vi tror kommer starkt och som kommer att finnas i alla nybyggnationer i framtiden, säger Stefan


Eklund, produktchef på Myresjöhus. Myresjöhus har tagit fram tre paketlösningar där husägaren kan välja till brandskydd, inbrottslarm, förhindra eller minska risken för vattenskador i hemmet, styra inomhus- såväl som utomhusbelysningen som ger känslan av att det finns folk hemma. De tre Smarta-Hem-lösningarna är Bas, Trygghet och Guld att välja mellan och som husägaren kan abonnera på månadsvis. När man beställer huset väljer man vilket system man skall ha i sitt hus. – Bas är ett grundpaket där man kan styra belysningen utvändigt och invändigt inklusive dimmers. Skulle man ha glömt strykjärnet på så kan eluttaget stängas av. Det mäter el- och vattenförbrukning och styr även värmepumpen om man har en sådan, säger Stefan Eklund. Det andra paketet ”Trygghet” är ett trygghetspaket där det utöver baspaketet ingår larmsystem och vattenläckagesys-

tem. Husägaren kan med appen komma åt sitt hus oavsett var i världen han eller hon befinner sig. I Guldpaketet finns Bas och Trygghetsfunktionerna i grunden. Men husägaren kan skapa belysningsscenarier med speciella knappar i alla rum från appen. Ytterdörrens lås kan också styras från appen i detta paket. – En stor fördel i baspaketet är att vi lägger in påminnelsefunktioner som påminner husägaren att nu är det dags att måla om huset, rensa hängrännorna eller beställa tjänster för exempelvis trädgårdsskötsel, säger Stefan Eklund. IOT (Internet of Things) är ett nytt ord för produkter där kyl och frys är uppkopplade till app-funktionen. Istället får att gå in på olika appar finns samtliga funktioner samlade i denna gemensamma app. Funktionerna dockar in sig och lägger sig på rätt ställe. – Utvecklingen har gått snabbt under

de senaste två åren. KNX-lösningar har funnits länge, men är ganska dyrt och det krävs en elektriker som går in och uppdaterar. Med det nya app-systemet blir ett billigare och enklare, tillägger Stefan Eklund. Som en introduktion har Myresjöhus infört en gratis prövotid, sedan kan husägaren välja fortsätta eller avbryta. Skillnaden med traditionellt huslarm är att systemet ligger i molnet istället för fysiskt i huset. Den virtuella utvecklingen går snabbt fram och för att möta den utvecklingen har Myresjöhus anställt en VR-tekniker. Leverantören av systemet kommer även att ha en supportertjänst som hjälper kunderna. – Vi kommer att utbilda våra elektriker så att de kan installera, driftsätta och instruera kunderna. Alla styckehus som är sålda efter 1/7 och vi bygger från årsskiftet kommer att ha systemet implementerat i huset, tillägger Stefan Eklund.

VÄLKOMMEN TILL DITT SMARTA HEM pa riktigt o

Ett hem som vet hur varmt du vill ha det i sovrummet och vilka lampor du vill tända när det skymmer. Ett hem där dörren låses upp, larmet kopplas bort, bastun värms och kaffet rinner ner lagom till du kommer hem. Ett smart hem som anpassar sig efter dina rutiner och vanor. www.fmtechnology.se

53


Kistamässan, 17-18 november 2017

BostadsrättsMässan Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – allt under samma tak! Träffa leverantörer och bli erbjuden ett stort utbud av produkter och tjänster

Kostnadsfri rådgivning och utbildning för styrelsemedlemmar på plats

Inspireras av flera kunskapslyftande seminarier

www.bostadsrattsmassan.se Medarrangörer:

Guldsponsor:

Följ oss: www.fb.com/ Bostadsrattsmassan


SOV GOTT OM NATTEN! VI SKÖTER DINA UTRUSTNINGAR SÅ DU KAN FOKUSERA PÅ ANNAT

www.kone.se/natten


balkonger Ett extra rum

Ett ljusare hem

Högre bostadsvärde

Balco har lösningen Vi kan balkonger och hjälper er från första fundering till slutbesiktning. Som totalentreprenör är vi er självklara partner. En inglasning förlänger livslängden på balkongen med minst 50år. Trevligare investering är svår att tänka sig. Kontakta Balco så berättar vi mer, Välkommen!

BALCONIES FOR GREATER LIVING

Fastighet & Bostadsrätt  

Fastighet & Bostadsrätt # 2-2017 Utgivare: Nya Rekord Media & Produktion AB Ansvarig utgivare: Therése Söderström therese@rekordmedia.se 201...