Fob 3 2017

Page 14

Smartfront – en unik lösning Smartfront är en unik lösning där man arbetar med klimatskalet och ventilationen i fastigheter som har ett renoveringsbehov.

BILD!!

AV BJÖRN ASPLIND I podcasten FASTIGHET I FOKUS, som handlar om Smartfront, möts Stefan Forsberg, Projektledare, Smartfront AB, Christian Thunberg, Ansvarig föreskrivande led, PAROC AB, Daniel Viksell, FläktWoods AB, Akut Fönsterhuset, Britta Permats, VD, Svensk Ventilation och Roland Jonsson, Energikonsult, WSP, för att dryfta frågor om klimatskal och ventilation i fastigheter med renoveringsbehov.

Negativa utsläpp Systemet räddar miljonprogrammen, förbättrar boendemiljön och miljön genom att reducera negativa miljöutsläpp. Man uppgraderar ventilationen, tilläggsisolerar och byter fönster utan att ”störa” de boende. Systemet har funnits i åtta år, men som färdig produkt de senaste två. Hela tiden sker förbättringar genom nya tekniker och innovativa lösningar. Smartfront hyllades som Årets Innovatör i Eskilstuna, 2016. Smartfront är en, relativt ny, unik fasadlösning som integrerar ventilationen i fasaden vid renovering av hus. Företaget finns i Eskilstuna med filial i Stockholm och är systerföretag till Front RK AB och Rapid Hyrställningar AB. Koncernen omsätter cirka 265 miljoner och har 115 anställda. Det är en anrik koncern som verkat i Mälardalen sedan 1963 och har en bred och återkommande kundkrets. – Vår strategi är att vara en framåtskridande och innovativ kvalitetsleverantör till bostadsrätter, kommersiella och kommunala fastighetsbolag i Sverige. Vi växer 14

På Lohegatan i Eskilstuna har fasaden renoverats. Man har tagit bort den gamla, fula och farliga eternit samt bytt ut de äldre, dragiga fönstren. Huset fick en gyllengul fasad med vita fält samt röda, klassiska fönster. Aktiva val från föreningen resulterade i en helt ny stadsbild i stadsdelen.

kraftigt i och med det uppdämda renoveringsbehov som finns ibland annat i miljonprogrammet och har stort behov av kompetenta medarbetare berättar Stefan Forsberg, VD på Smartfront. Podcast om Smartfront Kontaktuppgifter Stefan Forsberg Projektledare SmartFront AB Tel 070-241 70 15 stefan@smartfront.se Christian Thunberg Ansvarig föreskrivande led PAROC AB Tel 070-320 27 32 christian.thunberg@paroc.com Daniel Viksell FläktWoods AB Tel 070-563 49 68 daniel.viksell@flaktgroup.com

Här lyssnar du på podcasten •• www.fastighetochbostadsratt.com/ 58746-Fastighet-i-Fokus •• www.munckpodcast.se/fif/avsnitt21. mp3

Frank Andersson Akut Fönsterhuset Tel 070-554 46 97 frank@fonsterhusetab.se Britta Permats VD Svensk Ventilation Tel 08-762 75 53, 0708-34 39 89 britta.permats@svenskventilation.se Roland Jonsson Energikonsult WSP Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34 roland.j.jonsson@wspgroup.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.