Page 1

Læ si

det te n um mer :

gellerup Tem a om

klim a og

December 2009 – Februar 2010 kirke, præste hjørnet, kalender

og kommende arrangementer.

Kristen klimaduks taler ud Sarah Lodberg spiser meget lidt kød, hun bruger flittigt sin cykel, ­ håber aldrig hun får brug for en bil og drømmer om et halmhus med jordvarme og solenergi. Hun er med andre ord en rigtig klimaduks. Og det skyldes ikke mindst hendes tro på, at hun som kristen må ­behandle jorden - Guds skaberværk - på en ansvarlig måde. Af Jeanette Westh

P

å vej hjem til Sarah, som jeg skal møde til en snak om klima over en gang morgenmad, køber jeg 10 rundstykker og en dagmartærte for 35 kr. i Føtexbageren i City Vest, sådan et slagtilbud, kan man da ikke sige nej til, selvom vi kun bliver to. Bagefter slår det mig, at det er præcis denne form for bevidstløse overforbrug, en klimaduks som Sarah ville undgå.

Den bevidste forbruger Og det er da også indkøbsvaner, vi

kommer ind på som noget af det første, da jeg spørger Sarah, hvordan hun i det daglige tager hensyn til det skrantende klima: ”Jeg forsøger at købe dansk og økologisk. Også fordi, at når det er dyrere, begrænser man sig. Og man har jo sjældent brug for mere end, hvad der kan være i en kurv”, siger hun. Jeg bider mærke i, at hun siger ’kurv’ og ikke ’pose’. “Selvom nogle mænd måske vil mene, at jeg tager fejl, så tager man altså ikke skade af at spise fisk eller en bønnesalat i steLæs videre inden i det for kød et par gange


om ugen”, fortsætter Sarah, der gør sit bedste for at bryde ud af ”brug-ogsmid-ud-kulturen”. Det bærer hendes lejlighed, der er langtidsholdbart møbleret med genbrugsfund og arvestykker, også præg af.

Genbrugsvand Noget andet, Sarah er meget bevidst om, er sit vandforbrug. Efter at have boet en periode i ulande, hvor adgang til vand ikke er en selvfølge, blev hun meget optaget af at spare på vandet, - faktisk så meget at det gik ud over parforholdet: ”Jeg samlede opvaskevand i en krukke - altså en pæn krukke med låg - og brugte det til at skylle ud i toilettet med. Det syntes min daværende kæreste var ekstremt ulækkert!”, griner Sarah, der siden har indset, at han nok havde ret i, at det ikke var helt hygiejnisk - pæn krukke til trods. Nu holder hun vandforbruget nede på andre måder: ”Fx bruger jeg resterende vand i elkedlen til at vande blomster med”, siger hun

og peger på et lille bord med en samling planter, der ser ud som om, der ikke har været meget vand tilovers på det seneste. Og så bader hun i havet året rundt, og behøver derfor ikke lange varme bade under bruseren hver eneste dag.

Grøn kirke Sarah indrømmer, at hun har slået mange samtaler ihjel med snak om miljø, økologi og fairtrade, og er udmærket klar over, at man som klimaduks kan komme til at fremstå meget hellig, nærmest missionsk. Men hun lader til at være villig til at løbe den risiko, - hun tager det faktisk som en kompliment at blive kaldt klimaduks. For det er vigtigt for hende, og noget hun føler sig særligt forpligtet på som kristen, og hun mener, at kirken kan være med til at spille en stor rolle i forhold til at sætte klimaet på dagsordenen. I entréen til Sarahs lejlighed ligger der en lille bog på en kommode med titlen 1001 ways to save the world. Sarah gør det på sin måde...

Klokkerne kimer for klimaet Af Tine Engrob Nielsen, næstformand for menighedsrådet

I den nye vision for kirken står der bl.a.: ”Gellerup kirke ønsker at være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke…”, dette vil fremover give sig udtryk i forskellige tiltag. Et tiltag er klokkeringning den 13. december kl. 15. Sammen med kirker i hele Danmark og verden over slår kirkeklokkerne i Gellerup 350 slag til alarm, men også til håb og handling. Alarm: Rapporterne fra FN’s Klimapanel og deres prognoser om verdens tilstand er alarmerende. Særligt

rammes de fattigste dele af verden, selvom man her har haft de mindste CO2-udledninger. Håb: Den alarmerende situation gør, at vi som kristne ikke kan overhøre truslen. Vi må samles til gudstjeneste i bøn og håb for en verden, der er skabt og elsket af Gud, for at give plads til vore bekymringer og mod til handling. Handling: Det er behov for at se situationen i øjnene og for målrettet handling på alle niveauer. Vi beder for mod, vilje og evne til at træffe svære og afgørende valg både hos verdens forhandlere, lokale politikere og hos den enkelte. Læs mere om tiltaget på www.gronkirke.dk


Præstehjørnet:

Frygt ikke, (t)ro kun! Af Niels Hviid, sognepræst i Gellerup Kirke

S

øndag den 13. december kl. 15 vil man i kirker verden over ringe med klokkerne for at gøre opmærksom på den trussel, som forskere og miljøforkæmpere frygter rammer os, hvis vi ikke gør noget alvorligt for at nedbringe udledningen af CO2. Fra gammel tid er kirkeklokkerne blev brugt som ”alarm-klokker”, hvis der var fare på færde: ved krig, ved ildebrand, ved stormflod.

Men hvad har kirke og klima med hinanden at gøre? På altertavlen i Rønne kirke er et billede af et oprørt hav og en lille båd, der vipper faretruende. Vi genkender historien om Jesus og disciplene midt i stormen på Genezaret Sø. På billedrammen er udskåret: ”Frygt ikke, tro kun”. En søndag ved gudstjenesten var blomsterdekorationen på alteret blevet rigeligt stor, så den dækkede nogle af bogstaverne: ”Frygt ikke, RO kun” – sådan kunne man godt tro, der stod.

At TRO og at RO er sider af samme sag, når man sidder i en båd på et oprørt hav. I klima-diskussionen er vi alle i samme båd; kristne, ateister, muslimer, buddhister, jøder… Som kristne TROR vi, at Gud har skabt verden og givet os den, for at vi skal passe på den til glæde og gavn for alle. Den TRO giver os kræfter og mod til at RO. Når vi tror sådan, kan vi ikke sidde med hænderne i skødet og bare vente på, om det hele går galt. Vi skal tro og ro. Vi skal handle i verden - i fuld bevidsthed om, at vi ikke kan gøre alting selv, men at vi er helt afhængige af, at Gud griber ind og får stormene til at lægge sig - også de storme, som vi pisker op med vores tankeløse handlinger.


Julegudstjeneste og julemiddag for muslimske gæster Torsdag d. 3. december kl. 18.00 i Gellerup Kirke I Gellerup har vi tradition for, at muslimer og kristne mødes i forbindelse med ramadan og jul. Som led i den gensidige gæstfrihed inviterer Gellerup Kirke muslimske venner til julemiddag og julegudstjeneste. Vi håber, at rigtig mange vil deltage denne aften, hvor vi hører om, hvad den kristne jul er, og vi spiser traditionel dansk julemad, som i aftenens anledning selvfølgelig er halal.

lp af lehjæ u j s e g bs indkø rke sø i n K e p f n få s åa er u et ka l b e st i G el l k i r v n e a n l d e b nd, n hjælp nings rabra år ka e g B i l ø u 0 n s J 2 e n . Ig 8, 82 o e re en”. A dag svej 8 ts beb til jul t tors n e s t u n e d r g n o d o e g s ”alt ag r til s or, Gu med res de lt fred ekont e e k n r d i r p o se d K u u t liver llerup k a l re pen b l 0 og s på Ge æ 1 j 8 h 1 . dule 25 15-17 neme n ber. J g e tlf. 86 m o k s e k c lo . de s hos 00. ber k den 3 ger få 25 08 n e ce m 6 i d 8 n . . s f 8 y l opl den 1 k på t igere ørbæ R Yderl e i r e r Ma hjælp

jælp h e l u J

Julefrokost med værestedet

ag orsder: t r HveDeceb i

sand t n e Adv kl. 16:0

Torsdag d. 11. december kl. 17.00 i Gellerup Kirkes underetage

Julekoncert med Gellerup Kirkes kor

Velkommen til den traditionsrige julefrokost i kirkens underetage. Under og efter spisningen vil der være forskellige underholdende indslag, og vi vil synge julesange. Alle er meget velkomne! Tilmelding skal ske til kirkekontoret på tlf. 8625 1810 senest en uge før.

Kirkens traditionelle julekoncert vil i år byde på en musikalsk jordomrejse med Christmas Carols og julesange fra hele verden, ledsaget af julehilsner fra nogle af menighedens mange medlemmer fra andre dele af verden. Efter koncerten er der æbleskiver i kirkens underetage.

Søndag den 6. december kl. 16.00 i Gellerup Kirke

Adventsgudstjeneste med forbøn for skaberværket

Søndag den 13. december kl. 14.00 i Gellerup Kirke NB: Bemærk ændret højmessetidspunkt! Ved adventsgudstjenesten vil vi takke og bede for den fantastiske jord, som Gud har givet os. Under kirkebønnen vil vi – som mange andre kirker verden over denne dag – ringe 350 gange med klokkerne som et tegn på vores forbøn og som et kald til handling for klimaet (se omtale af klokkeringningen andet steds i bladet).


g

d u v Ri gem og Kalender: December

Tors. 28. 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt.

Tirs. 1.

13.00 Internationale kvinder.

Tors. 3.

10.30 Kvindegymnastik. 16.00 Adventsandagt. 18.00 Julefest for kristne og ­muslimer.

Søn. 31. 10.00 Septuagesima v. NH

Fre. 4.

18.00 International aften. ­Adventsfest.

Tirs. 2.

10.30 Kirkehøjskole. 13.00 Internationale kvinder.

Søn. 6.

10.00 2. s. i advent v. Annette ­Bennedsgaard (ABB) 16.00 Kirkekorets Julekoncert.

Tors. 4.

10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt.

Fre. 5.

18.00 International aften. ­Fastelavnsfest.

Søn. 7.

10.00 Seksagesima v. ABB Diakoniens dag og ­k irkefrokost.

Tirs. 9.

13.00 International kvinder. 13.30 Sogneeftermiddag.

Internationale kvinder. dagtTirs. 8. 13.00 13.30 Adventsgudstjeneste. 00 Tors. 10. 10.30 Kvindegymnastik.

16.00 Adventsandagt. 17.00 Værestedets julefrokost. Fre. 11. 16.00 Adventsandagt.

Februar

Søn. 13. 14.00 3. s. i advent. Kåre S. Christensen.

Tors. 11. 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt.

Tirs. 15 13.00 Internationale kvinder: Juleafslutning.

Søn. 14. 10.00 International Fastelavnsgudstjeneste. NH. Tøndeslagning og fastelavnsboller.

Tors. 17. 10.30 Kvindegymnastik. 16.00 Adventsandagt. 17.00 Børnegudstjeneste. Fre. 18 15.00 Juleuddeling. 16.00 Adventsandagt.

Tors. 18. 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt. Søn. 21. 10.00 1. s. i. fasten. NH.

Søn. 20. 10.00 4. s. i. advent. Niels Hviid (NH).

Tirs. 23. 13.00 Internationale kvinder. 13.30 Sogneeftermiddag.

Tors. 24. 14.30 Julegudstjeneste v. ABB 16.00 Julegudstjeneste v. NH 17.00 Juleaften i Gellerup Kirke. Fre. 25. 10.00 Juledag v. NH

Tors. 25. 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt. 17.00 Værestedsaften med fællesspisning.

Lør. 26. 10.00 2. juledag v. ABB

Søn. 28. 10.00 2. s. i fasten v. ABB.

Søn. 27. 10.00 Julesøndag v. ABB

Se mere på bagsiden

Januar Fre. 1.

14.00 Nytårsdag v. NH

Søn. 3.

10.00 International Hellig 3 ­Kongers gudstjeneste v. ABB

Tors. 7.

10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt.

Søn. 10. 10.00 1. s. e. Hellig 3 konger. NH Tirs. 12. 13.30 Sogneeftermiddag.

Marts Tirs. 2.

10.30 Kirkehøjskole.

Tors. 4.

10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt.

Søn. 7.

10.00 3. s. i. fasten v. ABB Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Tors. 14. 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt. Søn. 17. 10.00 2. s. e. Hellig 3 konger v. NH Tirs. 19. 10.30 Kirkehøjskole. 19.00 Kulturcafé om kristendom og islam. Tors. 21 10.30 Kvindegymnastik. 13.00 Andagt. 17.00 Værestedsaften med ­fællesspisning. Søn. 24. 10.00 3. s. e. Hellig 3 konger v. ABB Tirs. 26. 13.30 Sogneeftermiddag.

ag: torsd r e v H

t Andag:00 kl. 13

gellerup


Voxpop:

Berører klimakrisen Gellerup-borgere? Gellerup Kirkeblad har været på gaden i Gellerup og spørge tilfældigt forbipasserende, om klimaforandringerne er noget, der bekymrer dem…

Mimi Nasser Hvordan påvirker ­klimaforandringerne dig? De påvirker mig meget. Jeg snakker tit med mine børn om det. Jeg er bekymret for den næste generation, som klimaforandringerne går ud over. Kan kirken og andre religioner gøre en forskel for klimaet? Ja, de kan. Budskabet er jo, at det er vores ansvar at tage os godt af jorden. Det kan kirken og andre religioner sagtens gøre noget ved. Alle religioner kan prædike om vores fælles ansvar.

Jens Videbæk Hvordan påvirker ­klimaforandringerne dig? Det påvirker mig, at trafikken forurener så meget, og at vi udvider motorvejene så meget. I stedet skulle vi satse på mere klimavenlige biler og offentlig transport. Kan kirken og andre religioner gøre en forskel for klimaet? Det har jeg ikke lige tænkt over før, selvom det er en god ide. Men hvad kirken helt konkret kan gøre, ved jeg ikke.

Theresa Nielsen Hvordan påvirker klimaforandringerne dig? De påvirker mig faktisk slet ikke. Kan kirken og andre religioner gøre en forskel for klimaet? Ja, det tror jeg, men så skal det også være meget bevidst. Jeg tror, kirken kan gøre en forskel, men jeg ved ikke hvilken.

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 25 18 10 · e-post: gk@gellerupkirke.dk www.gellerupkirke.dk

Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Præst Annette Bennedsgaard 8625 1035 / 8626 1011 (privat), abb@gellerupkirke.dk Præst Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516 (privat), nh@gellerupkirke.dk Sognemedhjælper Marie Rørbæk 8625 0800 / 8250 7785 (privat), mr@gellerupkirke.dk Kirketjener Jürgen Schulze 8625 5088 / 5154 2988 (mobil), js@gellerupkirke.dk Kordegn Erik Vigsø 8625 1810, ev@km.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk


Giv klimaet en julegave - 10 ideer til en bæredygtig jul Af Jacob Zakarias Larsen

Vil du give klimaet lidt kunstigt åndedræt i julegave, så er her nogle ideer til, hvad DU kan gøre… 1. Den nemme: Sluk helt for TVet og andet elektronisk udstyr, når du ikke anvender det. 2. Den jordnære: Flyv mindre. 3. Den friske: Køb friske fødevarer – frosne er 10 gange mere energikrævende at producere. 4. Den ”ko-miske”: Tag en kødfri dag. 5. Den luftige: Sænk vasketemperaturen, drop tørretumbleren og brug tørresnoren.

6.

Den besværlige: Mindsk din affaldsmængde ved at undgå produkter med megen ­emballage. 7. Den lunkne: Brug mindre varmt vand. 8. Den sunde: Ud af bilen op og op på cyklen, på med skoene eller tag bussen. 9. Den nørdede: Tjek dæktrykket på bilen – sådan sparer du på benzinen. 10. Den hurtige: Skift dine pærer ud med el-sparepærer. Kilde: Aarhus Universitet og Klimaministeriet.

Redaktion:

Niels Hviid, Jeanette Westh, ­Marianne Knudsen og Jacob Zakarias Larsen (redaktør) Layout: Søren Bjørnå, www.bjornaa.dk Oplag: 5000 stk. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes egne. Offentliggørelse tilladt med ­kildeangivelse. Indlæg modtages gerne elektronisk i alle gængse tekstbehandlingsformater på e-post: kirkeblad@gellerupkirke.dk

Miljø:

Gellerup Kirkes blad er trykt med hensyntagen til et bæredygtigt miljø. Papiret er SFC-mærket er godkendt og overholder reglerne for SFC-mærket papir.

www.gellerupkirke.dk


Juleaft en

Torsda kl. 16.g den 24. de 00 i Ge llerupcember Kirke

Juleaften i Gellerup Kirke Torsdag den 24. december kl. 16.00 i Gellerup Kirke I Gellerup Kirke fejrer vi juleaften for alle, der har lyst at være med. Aftenen forløber på traditionel vis. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.16.00 og fortsætter med kaffe og juleknas i kirkens underetage. Kl. 18.00 er der spisning med klassisk julemad, og senere er der julefortælling, sang og dans om juletræet. Der vil være en gave til alle. Der bliver også tid til julehygge med kaffe og konfekt. Vi forventer, at aftenen

afsluttes kl. 21.30. Prisen er 60 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig på kirkekontoret på 8625 1810. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 17. december. Yderligere oplysninger kan fås hos sognemedhjælper Marie Rørbæk, 8625 0800, mr@gellerupkirke.dk.

gellerup

Gellerup Kirkeblad 04 2009  
Gellerup Kirkeblad 04 2009  

Kirkeblad for Gellerup Kirke, december 2009 - Februar 2010

Advertisement