Page 1

i dag

fredag

lørdag

+9

+9

+8

Grunnlagt 1887 Uke 38 - Nr. 219 - 123. årgang

TORSDAG

23. september 2010

Kjemper for egen barnehage

Med blå Swix i det fjerne

Småbarnsforeldrene på Kveøy har ei innstendig bønn: De håper inderlig at de får beholde barnehagen også etter at brua har åpnet. Nyheter side 18 og 19

Ingri Elise Moen og Medkila Skilag har i disse dager barmarkstrening i Folkeparken. Men det er snøen de venter på.

Sport side 34 og 35

Tips oss på telefon 77 01 80 01

Nord-Norge kr 20,- Sør-Norge kr 25,- Sverige kr 25,-

Milliongaranti til Melodi Grand Prix Kulturhuskutt på 500.000 kr. Ifølge Høyre og Frp kan Harstad Kulturhus klare seg med 500.000 kroner mindre i driftstilskudd fra kommunen.

Kultur side 48

Omstridte kuttforslag Delvis privatisering av reinholdstjenesten og en svekket kommunal brannberedskap er to av kuttforslagene til Høyre og Frp.

Nyheter side 4 og 5 Foto: Børge Hoseth

Geir Jørgensen i Harstadregionens Næringsforning, Knut Eirik Dybdal i Grand Nordic Hotel og Mona Kristine Rosvold i Harstad Tidende har samlet

godt og vel en million kroner i sponsormidler for at avviklinga av en delfinale i Melodi Grand Prix legges til Harstad.

Kultur side 47

På kino i arbeidstiden Fire banktopper i Harstad var på kino i kontortiden i går. På lerretet var det fjerne slektninger.

Kultur side 49

r er H vo r s t o d i n ? boligen Ny likningsverdi på boliger. Se skatteetaten.no for mer informasjon.


Kultur

47

Geir Jørgensen i Harstadregionens Næringsforning, Knut Eirik Dybdal i Grand Nordic Hotel og Mona Kristine Rosvold i Harstad Tidende har samlet godt og vel en million kroner i sponsormidler for at avviklinga av en delfinale i Melodi Grand Prix legges til Harstad. Innen utgangen av fredag håper de å ha nådd målet om 1,7 millioner kroner. Foto: Børge Hoseth

Melodi Grand Prix til Harstad:

Nærmere enn noensinne Harstad

Etter en intens sponsorjakt har Mona Kristine Rosvold, Knut Eirik Dybdal og Geir Jørgensen skaffet til veie vel en million kroner til å arrangere delfinale i Melodi Grand i januar 2011. Tom Inge Andersen tia@ht.no - 476 09 931

ona Kristine Rosvold i Harstad Tidende, Knut Eirik Dybdal i Grand Nordic Hotel og Geir Jørgensen i Harstadregionens Næringsforening, har derfor god tro på at de vil nå målet om å skaffe til veie det de selv har satt som budsjett på sirkuset: 1,7 millio-

M

ner kroner. Og det i løpet av fredag denne uka.

– På god vei Rosvold, Dybdal og Jørgensen påstår at det ikke er stort mer en håndfull næringsaktører de hittil har vært i kontakt med, og at de til nå har konsentrert seg om de største; de som kan sikre en solid grunnfinansiering. Det er sannsynlig å tro at både mediehuset Harstad Tidende og hotellkjeden Grand Nordic Hotel er tungt inne på sponsorsiden. – Med vel en million på plass og vel en halv million igjen, er vi på god vei, slår de tre fast. Nå oppfordrer de flere næringsaktører om å komme på banen. – Om de så kan bidra med 5, 10 eller 50 tusen kroner. Hver av sponsorene vil få sin egen spon-

«

soravtale med produksjonsselskapet Dinamo. Om de så blir underleverandører eller ikke, så fristes det med gratisbilletter og annet. Det er bare å kontakte en av oss, sier Rosvold, Dybdal og Jørgensen.

Forutsetter at kommunen er med De tre MGP-pådriverne og næringsaktørene tar det som en forutsetning, at kommunen innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte for å bevilge de 600.000 kronene som må til for å ruste opp Hålogalandshallen for å gjennomføre delfinalen. I formannskapsmøtet for få uker tilbake ble denne bevilgningen klubbet igjennom med knappest mulig margin med det vilkår at byens bedrifter stiller med 1,5 millioner.

Vi vil ønske å framstå som en by som klarer å skape noe

Rosvold, Dydbdal og Jørgensen mener det er mer realistisk å operere med et budsjett på 1,7 millioner. – Harstad må gi et endelig svar innen utgangen av september. Men i tillegg til finansiering kommer også organisering, derfor har vi satt som mål å ha finansieringa i havn i slutten av denne uka, sier de tre.

FAKTA: Melodi Grand Prix 2011 Hit kommer MGP-sirkuset neste år: 15. januar: Ørland 22. januar: Harstad? Florø? 29. januar: Skien 5. februar: Sarpsborg (Sistesjansen) 12. februar: Oslo (Finale)

Et av årets største mediebegivenheter De forklarer sitt engasjement i MGP-saken med at dette er en av de aller største mediebegivenhetene nasjonalt mens det pågår, og at det vil være en unik mulighet til å sette Harstad på kartet. – Om vi vil at folk skal bosette seg her, må vi også vise at det vilje til å få ting til å skje her. Vi vil ønske å framstå som en by som klarer å skape noe, sier de. – Jeg var i kontakt med en mindre bedrift i en av nabokommunene her, som med en gang tente på en MGP-delfinale

i Harstad. Kommentaren jeg ble møtt med var: «Hvis ikke vi har et sterkt sentrum i Harstad, kan heller ikke vi håpe på å vokse og bli større», sier Knut Eirik Dybdal. – Vi har også masse tanker om hvordan vi kan skape et stort engasjement blant barn og unge ved å arrangere ting i oppkjøringa til den ene dagen vi skal ha delfinalen her, sier Mona Kristine Rosvold, Knut Eirik Dybdal og Geir Jørgensen.

Denne må brukes!!§!!

VEL EN MILLION KRONER:

Harstad Tidende torsdag 23. september 2010

Milliongaranti til MGP 2011 i HARSTAD  

MGP delfinale til HARSTAD 22. januar 2011?

Milliongaranti til MGP 2011 i HARSTAD  

MGP delfinale til HARSTAD 22. januar 2011?