Page 1

Nr 6 2009 december | januari


Ta gärna och läs Johannesevangeliet. Man kan hoppa över det man inte fattar, men stanna upp inför det som talar till en på ett särskilt sätt.

Låt oss gå och se Det finns ingen person som är så omskriven som Jesus. Det lär ha skrivits mer än 75.000 titlar om honom på över 500 språk och det skrivs fyra nya böcker om honom varje dygn.

Undersökningar visar att svensken använder datorn och tittar på TV flera timmar per dag. Varför inte ta en liten del av den tiden och ge berättelserna om Jesus en chans. Kanske för att göra livets viktigaste upptäckt. Under alla förhållanden är de mycket uppbyggligare än börsrapporteringarna och handlar om mycket stabilare värden också under en lågkonjunktur.

Hur kan de tre korta åren som Jesus verkade på jorden ha gjort ett sådant intryck? Hur kan det komma sig att han ständigt attraherar nya generationer? I Europa går visserligen den kristna tron tillbaka i flera länder, inte minst i Sverige. Men i Syd och Nordamerika, i Afrika och på många håll i Asien går den starkt framåt.

Hälsningar Pelle Widman

I Julevangeliet berättas om några herdar som fanns ute på ängarna natten då Jesus föddes. När de fick höra att något stort hade hänt sa de till varandra: Låt oss gå till Betlehem och se. De gick för att se vad det var som var orsaken till denna uppståndelse. Det finns all anledning att följa herdarnas exempel. Vi har ingen krubba att gå till. Men vi har märkliga skrifter som gör anspråk på att vara genuina. För många har det lett till livsförändrade upptäckter. Att så har skett måste vara orsaken till den uppmärksamhet Jesus fått och att han efter 2000 år är mer aktuell än någonsin. Så varför inte ge en liten stund varje dag för att läsa ett av evangelierna. 2


utbildningscenter för blivande pastorer, mekaniker, snickare, jordbruk m.m. Från Mansimou går sedan den inhämtade kunskapen ut i hela landet med de utexaminerade eleverna.

Utblick i världen Att heta Missionsförsamling är att ha ett förpliktande namn. Det innebär att man inte är till för sin egen skull. Det svenska ordet mission är detsamma som engelskans mission med betydelsen uppdrag. Det betyder att man aldrig får dra sig tillbaka inom kyrkans väggar och säga ”vad bra vi har det, nu är vi nöjda”. Uppdraget manar vidare. Som Missionsförsamling i Gävle söker vi olika vägar för det uppdraget vilket lett oss till några speciella platser runt om i världen.

En liten men konkret utblick i världen. Det är mycket möjligt att du som läser detta har en viktig del i det, genom din gåva till mission i andra länder. När du skänker pengar så är du med och hjälper en människa någon helt annanstans i världen. Insamling

Kina

Var med i vår stora missionsinsamling från 1:Advent till Trettondag Jul. Vi samlar in vår gåva vid gudstjänsten på Trettondag Jul. Har du inte möjlighet att vara med då kan du lägga din gåva i ett kuvert (märk missionsgåvan) och lämna i kyrkan vid någon annan gudstjänst under Advents och Julhelgen.

I Urumqi i Kina arbetar familjen Elsander från Borlänge, och som besökte oss i en gudstjänst somras. Där finns en kämpande och växande församling och situationen där är spänd efter oroligheterna tidigare i år. Genom Svenska Missionskyrkans och Evangeliska Frikyrkans arbete får också vi vara med att stödja dem.

Pelle Widman

Sydamerika I Sydamerika har man allt för många gånger fått erfara vilken förödelse en orkan kan åstadkomma. Gudrun och Per får ursäkta. Genom Svenska Missionskyrkan har medel skickats till att återuppbygga hus och sätta fiskebåtar i brukbart skick igen så att människor kan bo och få en utkomst. Afrika I Afrika, denna fantastiska kontinent, ligger Kongo-Brazzaville och Mansimou, ett 3


Körlördag ´09 3 oktober arrangerades den i vår kyrka. Ett drygt 80-tal sångare från Gävleborg och Norduppland var samlade till körinspirationsdag under kompositören Hans Nybergs ledning. Det blev en lyckad dag - alla var nöjda och glada och lovordade sättet dagen genomfördes på med servering, mottagande och allt. Tack alla Ni som hjälpte till på olika sätt. /Gunnar Frid

Gospelfestival! 5-7 februari 2010 Medverkar gör bl. a. Walter Owens, Chicago, USA; Anki och Magnus Spångberg, Sverige. Vill du vara med och sjunga? Du är välkommen att kontakta Sensus för att se om det finns platser kvar. Telefon 0650-177 65 eller e-mail: lars-erik.larsson@sensus.se

Trettondagsfest med julkaksbuffé Den 6/1 samlas vi för Missionsgudstjänst och efter det kakbuffé och program på kyrktorget. Till kakbuffén behöver vi din hjälp. Idén bygger på att många bidrar och tar med sig av julens överblivna kakor. Tillsammans gör vi en härlig buffé! Lämna dina kakor i köket när du kommer till gudstjänsten

4


Församlingens utåtriktade arbete

Till vila Karin Tallborg Född den 2 februari 1916 Död den 30 oktober 2009. Så tag nu mina händer och led du mig att saligt hem jag länder o Gud till dig. Psalmer o sånger 277.

”Hur vi ska utveckla vårt utåtriktade arbete?” Den 20/1 klockan 19.00 möts vi till en församlingskväll som handlar om hur vi i församlingen ska utveckla vårt utåtriktade arbete.

Nya medlemmar Välkomna till Gävle Missionsförsamling!

I den enkätundersökning som gjordes i våras visade det sig att det är just ”behovsorienterad evangelisation” vi har störst behov att utveckla och då särskilt arbete med de svaga i vårt samhälle och att vara kreativa i det utåtriktade arbetet. En utvecklingsgrupp har funderat fram en stor mängd förslag kring hur vi kan gå vidare. Några av dessa förslag kommer att presenteras under församlingskvällen. Det kommer sedan ges utrymme för deltagarna denna kväll att välja vad av detta som det kan vara värt att satsa på i verkligheten och vad man själv vill tänka vidare kring eller engagera sig i.

Astrid och Nils Udén Älvdunsvägen 21 802 69 Gävle. Tel. 026-653103

Dop

Välkommen till denna som kan kväll kan bli viktig för församlingens framtid.

Signe Gullsby Dotter till Lina och Staffan Gullsby.

Andreas Löwkvist

Malte Lagerström Son till Sara och David Lagerström. 5


DECEMBER

Söndag 27 11.00 GUDSTJÄNST. Pelle Widman. Sång Ann-Charlotte Jansson

Söndag 6 11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. Att måla Guds rike, Andreas Löwkvist, Pelle Widman, lovsångsgrupp, dop. 18.00 Andlig vägledning. ”Låt Kristi ord bo hos er.” Samtal och bön.

Nyårsafton 31 17.00 Nyårsbön. Pelle Widman. Musik

JANUARI

Torsdag 10 13.00 De äldres julfest med julblommeutdelning.

Söndag 3 11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. ”Var är ditt tempel?”, Andreas Löwkvist, Pelle Widman. Sång. Månadsinsamling.

Söndag 13 3:e Advent 11.00 GUDSTJÄNST . Daniel Gustafsson, Andreas Löwkvist. Musik Anita Wärn-Engström. 18.00 CD bibelstudier i Lilla salen.

Trettondag Jul 6 15.00 MISSIONSGUDSTJÄNST. Andreas Löwkvist, Offergång till Svenska Missionskyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe med julkaksbuffé och program.

Tisdag 15 14.00 Dagträff. Jular vi minns, med berättelser. Musik av Yngve Eriksson, Yngve Karlström och Gunnar Hultgren. Andakt av Pelle Widman.

Söndag 10 11.00 GUDSTJÄNST. ”Bort med Kristendomen!”, Andreas Löwkvist. Sång Eija Olsson m fl.

Söndag 20 4:e Advent 11.00 GUDSTJÄNST. Marianne Svensson. Sång Maja Swedén. Söndagsklubben

Söndag 17 11.00 GUDSTJÄNST. ”Ur fokus?”, Niklas Björklund, Pelle Widman. Sång Kajsa o Totte Jonsson

JULAFTON 24 11.00 JULGUDSTJÄNST vid krubban. ”Nu tändas tusen juleljus” Niklas Björklund.

Tisdag 19 14.00 Dagträff. Systrarna Brolund sjunger och spelar.

JULDAGEN 25 07.00 JULOTTA ”Stilla natt, heliga natt”. Andreas Löwkvist, Körgrupp. Julottekaffe. 6


Onsdag 20 19.00 Församlingskväll kring församlingens utåtriktade arbete.

Kyrkoårets texter

Söndag 24 11.00 GUDSTJÄNST. ”Vad fyller du i din påse?”, Pelle Widman. Sång. 18.00 Sånggudstjänst, ”Ett mål för min vandring.” En kväll kring Lennart Jernestrands sånger med kyrkokören.

6/12 2 i advent. Guds rike är nära Jes 35:1-10, Jak 5:7-11, Matt 13:31-34 13/12 3 i advent. Bana väg för Herren Mal 4:4-6, 2 Pet 1:19-21, Matt 11:12-19 20/12 4 i advent. Herrens moder Sef. 3:14-17, Fil. 4:4-7, Luk. 1:30-35 24/12 Julafton. Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7, Heb 1:1-6, Luk 2:1-20 25/12 Juldagen. Jesu födelse Jes. 9:2-7, 1 Joh. 1:1-14, Luk 2:1-20/Joh 1:1-14 26/12 Annandag jul. Martyrerna Jer. 20:7-11, Apg. 7:55-8:8, Luk. 12:49-53 27/12 Söndagen e. jul. Guds barn 2 Mos 1:15-21, 2 Tim 3:14-15, Mark 10:13-16

december

Onsdag 27 19.00 Lillsöndá, Bön och lovsång Söndag 31 11.00 GUDSTJÄNST. ”Under ytan.” Pelle Widman, Andreas Löwkvist.

FEBRUARI

januari

Tisdag 2 14.00 ”Ur min vänstra innerficka”. Gunnar Westberg, Sandviken.

1/1 Nyårsdagen. I Jesu namn Jes 49:13-16, Heb. 13:5-8, Luk. 13:6-9 3/1 Söndagen e. nyår. Guds hus Jes 55:5-7, Rom 12:1-2, Mark 11:15-19 6/1 Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus Jes 49:5-7, 2 Kor 4:3-6, Matt 2:1-12/Joh 8:12 10/1 1 e. trett.d. Jesu dop 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:1517, 21-22 17/1 2 e. trett.d. Livets källa Jes. 55:1-4, Upp. 22:16-17, Joh 4:5-26 24/1 3 e. trett.d. Jesus skapar tro Jes. 45:22-24, Gal 2:16-21, Joh 4:27-42 31/1 Septuagesima. Nåd och tjänst Jon 3:10-4:11, Fil 1:3-11, Luk 17:7-10

Lördag 6 09.00 Kvinnofrukost. Finns det tid till återhämtning i en stressad värld. Pastor Rigmor Holst. Söndag 7 11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST. Rigmor Holst, Pelle Widman. Sång Eva Ekholm. Månadsinsamling

7


Jonas Magnusson från Svenska Bibelsällskapet är ciceron för kursdagen, som har arrangerats av Gävle Kristna Råd. Han ramar in berättelsen med humor och viktiga frågor om vår gudsbild. Han har också varit med och utvecklat Bibeläventyret som presenterar Bibeln för mellanstadieelever. Barnen lär känna berättelserna utan att behöva ta ställning till de teologiska aspekterna. Kyrkorna i Gävle har redan samarbetat med detta några år. Nu görs en

En vandringsdag i Hille kyrka 80 personer i olika åldrar sträcker sina händer rakt ner och rör dem sedan i en vid båge ovanför huvudet. ”Skapelsen” säger alla i kör. Så börjar vår sex timmar och 77 rörelser långa vandring genom Gamla Testamentets böcker. Efter skapelse, syndafall, syndaflod med Noak och Babels torn, pekar vi mot kyrkans västra entré. Där ligger Persiska viken och Ur. Det är där som Abraham för 4000 år sedan, får uppdraget av Gud att vandra mot det land som skulle bli hans folks hemvist. Persiska viken ger oss nyckelordet SALT, för att komma ihåg att det var Saraj, Abraham, Lot och Terach som tillsammans inleder den långa vandringen.

”Lovsång”

satsning för att under våren utbilda fler instruktörer som kan åka ut i skolorna i vårt område. Efter de historiska och poetiska böckernas personer och händelser, bekantar vi oss slutligen med profeterna, som talar om den som Gud skulle sända. Sedan blir det tyst i 400 år före Jesu ankomst och där gör vi halt för denna lärorika bibelvandring. Med kunskap och mer förståelse för GT som helhet kommer läsandet att kännas mer begripligt och meningsfullt på ett helt nytt sätt. Totte Jonsson, Roland och Eva Engström

”Uttåget”

Mer läsning finns på församlingens hemsida. Bilder, med tillstånd från Svenska Bibelsällskapet.

8


med förnuftigt tänkande, tro på änglar och mirakel?" Han kommer fram till att det skulle strida mot hans kritiska förnuft att inte tro på Gud. Boken är skriven i rapp journalistisk anda och mycket lättläst, och ändå lyckas Skytte, enligt min åsikt, fånga många av de djupa och svåra frågor som man ibland brottas med. Om och om får han komma tillbaka till den tro som nu har honom fast.

Julklappstips

En bok som enkelt, utan pekpinnar och förvånansvärt självklart uppmuntrar till en djupare tro. Köp den i julklapp till dig själv och läs den under mellandagarna. Eller ge bort den.

På väg Göran Skytte Libris förlag

Pelle Widman

Journalisten, kulturpersonligheten och författaren Göran Skytte berättar i sin senaste bok På väg om fortsättningen på sin dramatiska resa till kristen tro. Öppenhjärtligt, rakt och stundom mycket naket berättar han sin resa från renlärig marxist till djupt troende kristen. Han skriver hur han började jobba i "Guds firma", som han säger, och blev kristen författare och resande förkunnare. Göran Skytte lämnade Svenska kyrkan 1967 efter ett aktivt beslut grundat på övertygelsen om att "Gud finns inte". Ett motsatt beslut togs 1995 med återinträde i Svenska Kyrkan då grundat på att "Gud finns och vill något med mitt liv".

Julmarknad Betlehemskyrkan

lördag 5 december kl 11-14 Godis! Julpynt! Lotterier! Sylt, Grönsaker mm

Servering av risgrynsgröt, smörgåsar, kaffe & tårta. Kom, trivs och trängs i en skön gemenskap! Vill du skänka något till marknaden tar vi tacksamt emot detta vid kyrkans exp. senast onsdag 2 dec!

I sin bok diskuterar Skytte med sig själv, en dialog mellan förnuft och tro. "Hur kan en kritiskt tänkande journalist

JANOME Alltid 5 års fullgaranti finns i alla prislägen

Dagsljusbelysning Kombinera färger perfekt! Lågenergi, lång livslängd, mindre ansträngda ögon och bättre kontrast. 9 modeller, från 680:-

Den kompletta sybutiken 9

S. Kungsgatan 9 Gävle Tel. 026-51 85 05 www.pastellen.se


Hur jobbar ni då? Ryggraden i verksamheten är irl-träffarna (se ovan). En gång i veckan träffas vi sedan via ett forum på nätet där alla ledare och konfirmander finns med. Det är ungefär som ett gruppsamtal, där man skriver det man vill ha sagt över Internet. Alla sitter alltså hemma vid sina egna datorer dessa timmar. Varje sådan träff är på ca 1 timme och då tar vi upp saker som antingen reflekterar tillbaka på förra irl-träffen eller förbereder inför nästa irl-träff. På Internet finns det ju dessutom hur mycket som helst att göra som passar in i vårt arbete.

SMU i veckan Måndagar 18.30-20.00 Innebandy 13 - 18 år. Tisdagar 18.00-19.30 Scout klass 2 - 6 Fredagar 19.00 - Tonår fr klass 7

Intervju med Niklas om årets konfirmation

Varför har ni valt att satsa på det här upplägget?

Inför årets konfirmationsläsning har församlingen uppNiklas Björklund, märksammats ungdomspastor mycket i media både i radions P4 och P1, Arbetarbladet och lokalnyheterna i TV4. Upplägget kallas Onlinekonfa. Det är lite svårt att förstå vad det innebär egentligen. Här kommer några frågor till Niklas Björklund om hur konfirmationen fungerar i år egentligen?

Dels för att vi tror att vi kanske kan nå några ungdomar som inte är intresserade av ett traditionellt konfaupplägg. Sedan tyckte jag och Andreas att det är en spännande utmaning att få med ungdomarnas verklighet i undervisningen. Många ungdomar tillbringar en stor del av sin tid vid datorn och Internet. Låt oss också vara där.

Träffas ni bara via Internet?

Men är det inte att uppmuntra att ungdomar sitter vid sina datorer, behöver de inte göra annat också?

Nej, vi träffas på riktigt också, så kallade irl(in real life)-träffar. Första lördagen i månaden träffas vi mellan 09.30-13.00 för att ha mer traditionell undervisning. Om man jämför med ett mer traditionellt upplägg så träffas vi lika mycket irl, som man gör vanligtvis. Våra konfirmander får alltså mer tid än andra konfirmander om man räknar med online-tiden.

Jo, men vi tror å andra sidan att de kommer att sitta där den tiden i alla fall. Nu är vi med dem en timme av den tiden i veckan. Kanske kan vi då ge dem en bra mening med sin tid på Internet just denna timme.

10


Hur har ni rekryterat och hur har ni fått kontakt med årets konfirmander?

Fungerar upplägget som ni hade tänkt? Ja det gör det. Det enda problem vi har är att vi ibland får ringa och påminna dem om att de skall vara på Internet.

Jag, Andreas och Matilda Kolm har varit ut till 11 skolklasser på lektioner och berättat om konfirmationen. Sen har vi ju haft turen att detta uppmärksammades i media bl.a. på radion. Detta ledde bl.a. till att en kille fick upp ögonen för vårt konfaarbete och kom med. Sedan har vi givetvis jobbat mot församlingsbarn och SMUungdomar, även om det just nu inte är så många som går i just 8an.

Vad är det som gör det kul att jobba med konfirmation? Att få hjälpa tonåringar in i trons värld är alltid spännande. Men att se hur de växer som människor under året är den verkliga drivkraften. Tack för dina svar och lycka till med detta arbete. Hoppas att ni får mycket hjälp i förbön.

28/12 - 1/1, anmälan senast 7/12 på missionskyrkan.se där hittar du all information. Gå också med i facebook-gruppen salt&GRÖNT—för diskussion och information

N. Kopparslagargan 9 tel. 51 45 40

11


Sverige

Porto betalt Tidning för Gävle Missionsförsamling startad 1924 med ”Betlehemsstjernan” från 1916 som förebild. Copyright 2009. Redaktion: Sture Lyreskog, Birgitta Sundkvist, Roland Engström, Per-Arne Widman, Andreas Löwkvist, Niklas Björklund Ansv. Utgivare: Sture Lyreskog, Bilder: Framsida: Elisabet Linden, Svenska Bibelsällskapet, ClipArt, Betlehemskyrkans egna. ADVOKATFIRMAN

Advokat Tomas Åhlén Advokat Sture Lyreskog Advokat Agnetha Hillbom Tedeborg Jur.kand. Gunilla von Wachenfeldt Jur.kand, Anders Wiklund

Vi biträder vid avtal, tvister och förhandlingar inom bl.a. följande områden * Fastighetsrätt - Hyresavtal, köp, arrende, miljörätt, bostadsrätt m.m. Samarbetsavtal med ”Villaägarnas Riksförbund” * Familjerätt - Bodelning, vårdnad, umgänge, underhåll, arv och testamente * Affärsjuridik - Bolagsrätt, avtalsrätt, IT-rätt m.m. Välkommen att kontakta oss. Du når oss på telefon 026-10 94 40, info@lyreskog.com, sture@lyreskog.com, agnetha@lyreskog.com, tomas@lyreskog.com www.lyreskog.com

Gävle Missionsförsamling & SMU BETLEHEMSKYRKAN Waldenströmsplan 1 Postadress: Box 6146, 800 06 Gävle Tel: 62 01 73, 62 01 74, Fax: 68 70 45 Expeditionstid vardagar kl 9-12 betlehemskyrkan@gavle.missionskyrkan.se www.gavle.missionskyrkan.se Sommarhem Forsgården, 16 80 74 SJUKHUSKYRKAN , 15 49 85 Exp: måndag, torsdag, fredag kl 9-10 Pastor Maud Cajdert

Pastor & föreståndare Per-Arne Widman 070-34 25 484 | pelle@gavle.missionskyrkan.se Pastor Andreas Löwkvist 070-339 36 78 | andreas@gavle.missionskyrkan.se Ungdomspastor Niklas Björklund 073-501 38 37 | ungdomspastor@gmail.com Vi finns tillgängliga för samtal och andlig vägledning. Ordförande Birgitta Sundkvist 68 62 12 Kassör Ingrid Green 985 39 SMU:s ordförande Daniel Winsjansen 073-800 40 66 Församlingens och SMU:s Pg: 29 10 98 - 2 | Bg: 649-4413

12

Månadsbladet 5/09  

Månadsbladet