Page 1

September 2007

Församlingens vision Pingstförsamlingen i Kungälv skall vara en öppen och levande församling där kärleken till Gud och människor skapas, utvecklas och fördjupas Vi är på gång! Rörelsen framåt är utmanande och frisk. För ett år sen beslutade vi utifrån församlingsdagen på Bockaberg att satsa på barn, ungdom och skola. Vi konstaterade då att detta är framtiden. Nu har vi gjort det! Tobbe Daun och Linus Lindell har börjat det spännande arbetet att arbeta som kamratstödjare i skolorna. Dessutom kommer vi att se dem i församlingen, i olika uppgifter. Vid bönemötet idag (18/9) fick vi lyssna till deras vittnesbörd och be för dem. Det är spännande och inspirerande och bygger på församlingens klart uttalade vision: … en öppen och levande församling… där kärleken till Gud och människor skapas … och utvecklas … och fördjupas… Vi är på gång! Om det vittnar vår senaste församlingsdag på Åh Stiftgård. Då fattade vi ett inriktningsbeslut att, i enlighet med församlingens vision, vara en församling med behovsorienterad verksamhet, som är tidsenlig och präglas av nytänkande. Det är mycket viktigt med en vision! Ordspråksboken noterar detta med stark tydlighet: Utan vision går folket vilse (Ordspr.29:18). Visionen uppstår genom att vi har en levande relation med Herren och hör honom tala och inspireras av honom. En vision måste intas! Utan att en vision intas är det en vilande (eller rent av en ´död´) vision. Predikaren vet besked: Den som

spejar efter vind får aldrig så, den som skådar efter moln får ingenting skörda (Pred.11:4) Väl bedit är hälften arbetat – heter det. Men att endast bedja och inget uträtta är ett spejande efter vind. Bön förändrar förhållanden – det är så sant, så sant! Men den som vill bygga måste beräkna kostnaderna d.v.s. sätta igång och planera och förbereda och sedan bygga. Bed och arbeta – sade de gamle och det håller vi med om. Andlig verksamhet är både ock! Nu är det dags att gå! Det är min fasta övertygelse att nu är den välbehagliga tiden för oss som församling att gå vidare. Endast i rörelse är det möjligt att känna vart Anden blåser! Nästa steg blir inte avslöjat eller uppenbart förrän det föregående steget tagits. Detta har vi ju sett under det senaste året – ett steg i taget. Inte så enormt dramatiska – men det är trots allt steg framåt. Det påverkar hela situationen. Vi intar steg för steg den vision som församlingen fastställt för en tid sen. Gåvorna kommer. Undan för undan kommer det att strömma till gåvor av olika dimensioner: Människor med sina gåvor och tjänster, ekonomiska gåvor, tomtmark på bästa ställe, idéer om hur byggnaderna skall se ut och inredas! Gåvor av sång och musik och fler medarbetare, gåvor i evangelisation och församlingsbyggande, gåvor i Anden och utrustningar på olika sätt i människor som ställer sig till förfogande för att Guds rike skall gå fram med kraft i en kyrka som är en helande gemenskap där människor känner sig välkomna och kan finna vila och trygghet! Vi ser oss inte om utan håller blicken rakt fram, utan att vare sig vika av till höger eller åt vänster (Ordspr.4:26-27) Var välsignad i Jesu namn! Lennart Petterson

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se


"En rapport från ett taggat ungdomsgäng." De sista månaderna har varit maxade med flera sköna händelser. Vi har haft en superbra Kick-Off på Åsengården, fått 2 Sherpas, 13 konfirmander och hunnit med ett besök på årets "Nordic". Koppla på er bältet och läs! Kick-Offen Ca 40 ungdomar samlades en fredag i slutet av augusti och åkte till Åsengården för årets Kickoff. Med oss hade vi ett supergott matlag, lett av Magnus och Maggan, vår helt suveräne ungdomspastor Thomas och vår 70-talare Lennart P, som gav oss Ord att äta och våra sköna Sherpas som tillsammans med ett musikgäng såg till att inte bara vår andliga och kroppsliga hunger stillades, utan även själens toner fick sitt. Jag vet att helgen betydde mycket för många, livsviktiga beslut togs, relationer fördjupades och lekgenen utvecklades. Inte minst då vi spelade såpbandy. Men höjdpunkten på helgen var lördagssamlingarna, då Den Helige Ande speciellt var närvarande. Helgen var så maxad som en helg kan bli och jag tror att många med mig somnade tidigt på söndagskvällen...

Senaste nytt om lokalfrågan Nu har församlingen beslutat om en ny inriktning för arbetet med lokalfrågan. Tidigare har vi utrett tre spår parallellt: 1. Att vara kvar och reparera befintliga lokaler. 2. Att bygga till och renovera befintliga lokaler. 3. Att bygga nytt. På församlingsdagen den 8/9 ägnade vi mycket tid till att lyssna och diskutera vad helt andra lokaler skulle kunna ge för möjligheter. Vi hade bland annat rapport ifrån ett besök på Kungsporten i Husqvarna. En församling som inhyser både friskvård, second hand och förskola innanför sina väggar. Olle Ljunggren ifrån Sport For Life besökte oss och talade inspirerande om hur församlingar kan arbeta med idrotten som redskap för att nå ut med evangelium. I informationsmötet som hölls i slutet för församlingsdagen beslutades att rikta in

Nordic 07 3:e helgen i september var det dags för årets Ny Generationskonferens. Den kallades som vanligt "Nordic", men istället för 06, blev det 07. Ca 40 ungdomar från kyrkan la sin helg i Lisebergshallen och fick mycket spännande undervisning om hur man kan vinna sin skola för Jesus. Ny Generation är en allkristen elev och studentorganisation som satsar på att få unga människor att se sin skola som sitt ansvar. Ny Generation är Sveriges snabbast växande ungdomsorganisation och det är härligt att se hur ungdomar från alla traditioner kan samlas för ett syfte; vinna sin skola för Jesus. I år kom det talare från andra länder, bl.a. från Singapore och Ryssland. Vi som fick lyssna på Pastor Tan Seow How och hans fru Cecilia blev alla häpna över det arbete de står i. Deras församling, Heart of God Church, på ca 1000 medlemmar, består till 60 % av tonåringar! Dessutom fick vi ett gott skratt då Sergei Martonitjev, ledare för Ryska systerorganisationen, Min Generation, talade till oss på söndagen. Men det starkaste tycker jag var hängivenheten i lovsången, ivern att få ge Jesus till sin skola och att få inse att "jag är inte ensam kristen". De finns över hela världen! Helgen gav mersmak och mycket gott att tugga på. Jag ser faktiskt framemot att få besöka en till! Vill du läsa mer om Ny Generation kan du gå in på www.nygeneration.se Vi ser fram emot en kanonhöst, redan nu har flera ungdomar bestämt sig för att bli en kristen. Kan en höst börja bättre än så här? Sofia Ström

arbetet helt på alternativ 3. Således kommer lokalgruppen nu att börja titta på olika typer av lokaler, och var det kan finnas en central plats i kommunen. I detta kommer vi att väga in alla de idéer och förslag kring församlingens framtida verksamhet som kom upp under församlingsdagen. Vi har således en spännande, och för framtiden oerhört viktig tid framför oss i församlingen! Med Gud på vår sida är faktiskt allting möjligt. En spännande tanke! Magnus Björk


Några tankar från Barnrådet ”Mamma, får du betalt för det här?” Jag förklarade för barnen i bilen på väg till sommarlägret på Klädesholmen att man inte får betalt när man är ledare på läger. Försökte mig på att förklara att det är ett ideellt engagemang när man ställer upp som ledare på aktiviteter som vi arrangerar i kyrkans regi. Jag måste ha lyckats förklara det där för nästa fråga blev: ”Varför gör du det då?” Frågan var både rak och berättigad. Ja, varför utsätter man sig för att genomföra ett läger på sin lediga tid i juni? Varför stressar man iväg från jobbet för att åka iväg med 20 barn, andras barn dessutom. Svaret på frågan dröjde inte så länge. Redan på lördagen hade jag fått så många go’a stunder med dessa härliga barn att det är bara att konstatera att det ger så mycket välsignelse tillbaks i att engagera sig. Att dessutom arbeta tillsammans med andra ledare och lära känna nya människor är berikande och en härlig gemenskap. Det är en förmån att få vara med och det finns ingen tvekan om varför jag engagerar mig i barnen. De är det viktigaste vi har. Lönen får vi antagligen vänta på ett tag till…, men tacka varandra kan vi göra här och nu. Därför vill jag passa på att framföra ett stort TACK till alla ledare som ställde upp i sommar på både Dyrön och Klädesholmen lägren. Utan er hade det inte blivit några läger! Att barnen är det viktigaste vi har är det nog många som håller med om. I Matteus 18:25 står det att lärjungarna frågade Jesus vem som är störst i himmelriket. Han svarade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här

barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.” Hur visar vi det i vår församling? Inte bara i ord utan också i handling. Här har vi en stor utmaning för oss alla. Jag vill passa på att lyfta fram några av höstens aktiviteter: • Den här terminen har vi ScoutFredax på fredagarna för barn 8-12 år. Det är en sammanslagning av Scouterna och Fredax eftersom de vänder sig ungefär till samma åldersgrupp. Fredagen är en bra dag då inte vår verksamhet krockar med så många idrotter. • Första söndagen varje månad har vi gudstjänst kl 16. Då har vi inte den vanliga söndagsskolan och bibelklasserna utan då har vi Söndagsklubben! Det är lite mer lek och tävling, och ofta någon överraskning. Om du inte har varit där ännu måste du komma och kolla in läget. Det blir alltså 7 oktober, 4 november och 2 december. • Boka redan nu in lördagen den 10 november. Då kommer Andreas Tärnvind hit och vi har en stor familjefest på temat KOMPIS. Ett bra tillfälle att bjuda med en grannfamilj eller en kompis. Håll ögonen öppna – mer information kommer. Öppna förskolan är en välbesökt verksamhet. Här är det 40-50 barn och föräldrar som kommer varje onsdag. Ett viktigt utbud i Kungälv då kommunen har stängt ner alla sina öppna förskolor. Här når vi många barnfamiljer i Kungälv och det behövs mycket förbön för detta arbete. Vi arbetar just nu med planering av vinterns läger till Branäs. Vi har svårt att ordna bussar och chaufförer som läget är nu. Dessutom var det få anmälningar till förra årets vinterläger och därför försöker vi hitta ett samarbete med andra församlingar i Stor-Göteborg. Vi som är med i Barnrådet och planerar för barnverksamheterna i Pingstkyrkan i Kungälv är, förutom vår barnpastor Anna-Carin Axell, Urban Olsson, Annika Johansson, Anette Pettersson, Pernilla Hermansson, och undertecknad. Oavsett om du har nya idéer, synpunkter eller vill engagera dig som ledare och komma med i vår härliga gemenskap så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss. Du behövs oavsett om du är man eller kvinna, ung eller gammal! Man blir aldrig för gammal för att engagera sig i barnen! Anki Håkansson ordförande i Barnrådet

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se


Församlingsledaren Hösten -88 kom vi med stort flyttlass till Kungälv. Mamma, pappa och mina syskon. Jag var 11 år och hade jag fått bestämma så hade vi bott kvar i Ljungby, där mina ”bästisar” levde vidare utan mig. In i en ny församling, alla vet vilka vi är, MEN vilka är ni? Nu känns allt annorlunda. Från Kungälv flyttar jag aldrig… eller ja, nu bor jag ju i Ytterby! Så Elin Karlman. Vem är det? En gift 30-årig tvåbarns-mamma med en önskan att våga göra det Gud vill. Under flera månader ”kändes” det väldigt mycket så fort jag var i kyrkan. Efter en rad söndagsmöten sa jag i en bön: Om du visar mig vad du vill så ska jag göra det men visa det tydligt. Jag bad den där meningen många gånger och det gick några

söndagar. En söndag predikade Lennart om att Gud använder oss som vi är, med alla brister och fel. Det kändes verkligen som Gud ville mig något, men vad? Veckan efter kom Sofia fram och frågade om jag kunde tänka mig att bli församlingsledare. Första tankarna var att jag kan ju så lite, men sen hade jag predikan från veckan innan i bakhuvudet samt meningen som jag så många gånger hade bett. När jag väl hade sagt ja, kändes det väldigt lugnt inombords. Så kom lilla jag med i församlingsledningen. Känner mig ganska så ny ännu och har massor att lära mig, men det är roligt. Jag ser det som en enorm förmån att vara en del i vår församling. Alla underbara människor, små, stora och alla är vi väldigt viktiga. Vi ska vara rädda om varandra. Elin Karlman -

Info från IA och Second Hand Till vår SH-butik strömmar 500-600 besökare varje lördag. För dig som vill ha arbetsgemenskap med de många volontärer som inte tillhör vår församling finns det massor av möjligheter. Några exempel på hur överskottet har använts den senaste tiden är: - ett skolprojekt i Indien - en grupp kvinnor i södra Sudan har köpt kvarnar för att kunna få en egen inkomst - reparation av ett sönderskjutet plåttak på ett sjukhus i Burundi Händer under hösten: - Lennart och Helena Pettersson besöker våra systerförsamlingar i Livorno och San Miniato i Italien, 26/9-5/10. Uppdrag: vara bollplank och ge stöd till pastorsfamiljen och andra ledare i församlingen, män och kvinnor

Peter Kammensjö besöker Home of Peace i Bangladesh, 16/10-27/10. Uppdrag: samtal med pingstledningen om Toréns arbetsuppgifter samt leda en kurs i Development Studies för 16 personer. - Robert Andréasson besöker olika delar av Bangladesh, 26/10-3/11. Uppdrag: att tillsammans med Daniel och två bengaliska syskon utvärdera ett vatten- och sanitetsprojekt som vi stöttat med SHmedel. Bed om visdom att hjälpa på bästa sätt!

Pastor Dante Bernarducci, Livorno, Italien, talar till en grupp dopkandidater. Han har döpt ca 70 personer under sina 6 år i Livorno.

Kommande höjdpunkter Se programbladet

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se

Vision2007sepV1  
Vision2007sepV1  

Pingstförsamlingen i Kungälv skall vara en öppen och levande församling där kärleken till Gud och människor skapas, utvecklas och fördjupas...

Advertisement