Page 1

Juni 2006

Fullsatt kyrka vid Konfirmationshögtid Söndagen den 21 maj var det Konfirmationshögtid i Pingstkyrkan Kungälv. Kyrkan var fullsatt. Trots extra stolar längst bak var det ändå en del som fick stå. Det var en stor grupp på 26 konfirmander och deras familjer, släkt och vänner gjorde det trångt och varmt i kyrkan och bidrog till den härliga atmosfären. Konfirmanderna visade prov på vad de fått lära sig under konfirmationsundervisningen genom tänkvärda dramer. De bidrog också med sång och musik i gudstjänsten. Efteråt var det fotografering och sedan bjöds det på kaffe och tårta i församlingsvåningen.

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se


Renovering pågår – se upp!! Vi lever i en spännande tid. I en utmanade tid! Herren själv utmanar oss att renovera relationen till Honom. Ordet renovera betyder att reparera, förnya! I detta fall gäller det relationen med Herren. Ungefär så uttryckte jag mej i förra numret av Vision. Nu skulle jag vilja berätta vad jag tycker mej sett av förnyelse i församlingen under våren. Vi pastorer gav i årshögtiden på Trettondagen en deklaration som lyder: Kom, Helige Ande och som fick ange inriktningen och målsättningen för terminen. Vi lovade att ständigt återkomma till temat, i undervisning och praktik. Och så har skett. Vi har undervisat, speciellt på onsdagarna, om Andens gåvor och vi har lite smått praktiserat att i frimodighet fungera i gåvor som Anden utrustat oss med. På så sätt lägger man en grund till utveckling i församlingen, som ju är Kristi kropp. Och en kropp som lever fungerar ju. Andens närvarande utmärks av att det uppstår en speciell atmosfär. Den kan beskrivas som närhet, värme och delaktighet. En god atmosfär är tecknet på att förnyelsens Ande verkar. Människor mår gott och trivs. Tron växer och man börjar upptäcka det andliga livets kvaliteter. Bönelivet utvecklas! Och det märkte vi när vi under en vecka i slutet av mars i sju dygn och 24 timmar per dygn höll bönevakt i kyrkan. Även där uppstod en atmosfär av Gudsnärhet som var påtaglig. Man mådde gott och trivdes och tron växte. Under fastetiden, från Askonsdagen till Palmsöndagen som är en period av 40 dagar, prövade några på att fasta. En del fastade och avstod från föda under en eller flera dagar. Andra prövade på att ta en ”TVfasta”, man avstod från att se på TV under en tid. Fastan gav mersmak och effekt. Många sade sig må gott! Man upplevde trivsel och vila och vilan i tron utvecklades. Man upptäckte lite mer av det andliga livets kvaliteter.

Unga, medelålders och äldre. Alla som vill, erfar denna renovering, som är en inre upprustning och uppgradering. Andlighet är ”Ande – likhet ”. Det sägs ju att man blir lik den man umgås med. Och den helige Ande för oss ständigt till Jesus. Så att bli påverkad av den helige Ande är att bli mer Jesuslik. För Anden pekar inte på sig själv utan på Jesus. Och då mår man gott och trivs med livet och tron växer och man upptäcker allt mer av det andliga livets kvaliteter. Att må gott är ett behov hos varje människa. Och Gud Fader, som skapat oss, vill att vi ska må gott. Och nu en viktig sak: om man inte mår gott invärtes så är det inte så lätt att må gott utvärtes. En kristen som inte mår gott i Gud far illa. Därför har vi fått en Hjälpare, som ger support på livets alla områden. Men, jag är övertygad om detta, detta ”välmående” har sin grund i hur vår relation till Gud är! Inre harmoni är grunden för yttre harmoni. Inte bara kristendomen lär detta. Men i den helige Ande har människan tillgångar som är skräddarsydda för henne – och Gud som skapat människan till sin avbild och likhet, vet precis vad som behöver kompletteras eller repareras. Därför ser förnyelseförloppet olika ut för oss alla.

Vad skall vi med församlingen till? Plötsligt stod det klart för mej vad församlingslägret i september skall handla om. Vi skall samtala om Församlingen. Kristi församling i allmänhet och Pingstförsamlingen i Kungälv i synnerhet. Församlingen, säger Wilhelm Bergling, är en uppenbarad hemlighet. Och aposteln Paulus


skriver att denna hemlighet, detta mysterium, har sin uppkomst redan innan världens grund blev lagd! (Ef. 1:4). Men, planen hölls hemlig ända fram till apostlarnas dagar. Det är ju ganska länge sen detta skedde. Men, fortfarande står vi förbluffade inför den rikedom som församlingen innebär och ställer oss frågan, vad skall vi med församlingen till? Nya Testamentet presenterar bortåt 20 bilder och benämningar på församlingen. Exempelvis så beskrivs församlingen som Guds hushåll, Guds tempel, Guds åkerfält. Men så förklaras också vad församlingen är, nämligen Kristi kropp. Det finns en organisk livsgemenskap mellan Kristus och församlingen. Kristus är huvudet och vi lemmarna. Församlingen beskrivs i Nya Testamentet som instrumentet för Guds rike i världen. Själva idén med församlingen är att konkretisera och göra evangeliet synligt i varje tid. Men – vad betyder den för oss? Kan man inte vara kristen utan att tillhöra en församling? Om man ska tro Bibeln egen undervisning så är det en omöjlig sak. För en kropp kan ju inte leva utan att alla delar fungerar ihop i organisk enhet. Tänk dej en ensam hand som kommer ”gående” på gatan. Och som tycker att det

är väl dens ensak hur man ”lever”? Bilden blir dråplig. Och omöjlig. Jag tror att vi måste bryta med den kraftiga centrifugala rörelsen – den som innebär att vi slungas utåt, bort från gemenskap och samhörighet till ett slags individualism som i sämsta fall frambringar negativ ensamhet. Istället behöver vi få erfara en centripetal rörelse, rörelsen in emot centrum. Vandra inte ensam – slå följe med dem som gått före. Den kristna historien är ”vårt minne” skriver Peter Halldorf Sekulariseringen kan ta sig uttryck som ”projekt” – att inte viga sitt liv åt något. Här ger den kristna gemenskapen, centrumrörelsen, en djupdimension av livets mening som ingen annan rörelse kan ge. Ty församlingen är född i Kristus, Livets Herre. Kyrkofäderna berättar Såsom kvinnan föddes ur mannens sida, så föddes församlingen ur Kristi sida. Ty när soldaten stack sitt spjut i Frälsarens sida, för att se om Han var död, så kom där ut vatten och blod. Och då föddes församlingen, av vatten och blod. Hur tänker du när du hör ordet församling? Vad är församling (-en) för dej? Vad är du för församlingen? Hälsningar i Kristus i Pingst tid 2006 Lennart Pettersson

Församlingsledaren Jag, Ing-Marie Stenfeldt, och min familj kom till Kungälv 1966 och har tillhört Pingstförsamlingen sedan 1978. Carl-Olof är min man och vi har tre barn och 9 barnbarn. Jag har arbetat som sjuksköterska på Kungälvs sjukhus i 30 år. Jag är pensionär nu vilket jag trivs med. Jag har fått förtroende att vara församlingsledare och är församlingsledningens representant i omsorgsgruppen. Jag känner det som en stor förmån att få tillhöra församlingen. Församlingsgemenskapen är viktig och jag vill arbeta för att alla medlemmar i församlingen skall känna sig sedda och uppmuntrade i alla livssituationer. Inget på jorden är mer värdefullt för Gud än församlingen. Jag önskar att vi alla delar ansvaret

för att bevara enheten i församlingen. Bibeln framhåller att vi skall sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten (Ef 4:3).


Internationellt Arbete Det är fantastiskt roligt att församlingen har ungdomar som vill satsa sin tid och sin kraft på evangelisation och mission.

Madeleine och Veronica Axell åker till Italien i slutet på juli. De kommer att vara i Livorno v.30 och hjälpa till med evangelisationsarbetet i stan där.

Madeleine Esbjörnsson och Hanna Olsson kommer att vara borta i slutet av juni och början av juli. De åker till Ukraina för att arbeta bland zigenare där under vecka 25-27.

Kom ihåg dessa tjejer i era böner, att de får vara till välsignelse för människorna de träffar, att de får växa till i sin tro och att Herren bevarar dem från olyckor och sjukdomar.

Gudstjänst kl 10

Ungdomsläger

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är Pingstkyrkans Gudstjänster kl 10.00 på söndag.

Veckan efter midsommar, v.26, åker ett stort gäng ungdomar till Löttorp på Öland. Då är det ungdomsvecka där. Sommar, sol, bad, lovsång, bibelundervisning, en toppen-vecka.

Kommande höjdpunkter Ekumenisk gudstjänst i Fästningsparken Sommarläger för barn och ungdomar

Sö 11/6 kl. 16.00 Info i kyrkan

Församlingsläger, Bockaberg 15 – 17 sept.

Ekonomi Insamlade medel, jan-maj till Församlingsverksamheten 575 kkr mot 585 förra året samma period. Second hand: Intäkter jan-maj 895 kkr mot 950 föra året.

Nya medlemmar Michael Sporrong

Barnrådet informerar – Barnrådet får ny ordförande från 12 juni. Anki Håkansson kommer att efterträda Annika Johansson, be gärna för Anki så att hon blir välsignad i sina nya uppgifter. – Sommarläger för barn födda -98 och tidigare går i år till Dyrön, fredag 16/6 – söndag 18/6. Läger för barn födda -96 och tidigare går även det till Dyrön onsdag 9/8 - söndag 13/8. Kom ihåg att be för lägerveckorna så att barnen och ungdomarna får uppleva härlig gemenskap både med Gud och varandra. – Vi startar upp våra veckoaktiviteter igen i v.35. – Boka in församlingshelgen på Bockaberg till hösten, vi är i startgroparna för ett nytt roligt program för dig som är upp till 13 år.

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se

Vision2006juni  

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se Juni 2006 Vad skall vi med församlingen till? Plötsligt stod d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you