Page 1

Nr 05/12 1. mars 2012 22. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund, Klaus Eriksen Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Mona Juell topper Kuehne+Nagel Mona Juell (47) topper laget i Kuehne+Nagel. 1.januar ble hun sjef for selskapets satsing, Marine Logistics, en sammenslåing av GSL (Global Ship Logistics) og Shipspares avdelingen i Kuehne+Nagel. Fra samme dato endret også GSL navn til Kuehne+Nagel Marine Logistics. - Det er fantastisk å få lede en sammenslåing av det beste i to verdener. Kundene fra de to organisasjonene blir nå med over i en velutviklet

organisasjon med et bunnsolid nettverk og en godt integrert, global IT-løsning, forteller Juell til Inside. Mona Juell, med vitnemål fra både “Shipping Akademiet” og Speditørskolen (LTL), er svært tilpasningsdyktig og vant med sceneskifter. Hun har hatt verden som lekegrind siden hun startet i bransjen for over 28 år siden, mange av dem i utlandet. I løpet av disse årene har hun vært innom befrakterrollen innen sjø, bil og fly. Kystfrakt,

Ny Schenker-spesialitet DB Schenker spesialiserer seg på prosjektrelaterte logistikktjenester i Norge. Speditøren tilbyr nå skreddersydde transporter for trafostasjoner, vindmøller eller olje- og gassinstallasjoner. DB Schenker Norge har fått et nytt ben å stå på gjennom «Air & Ocean – Prosjektavdelingen» som ledes av Ståle Folkvord Hansen og styres fra Gardermoen. - Det nye er at kunden vil merke forskjell ved at det er et salgbart produkt. Før har vi i hovedsak vært behjelpelige med forespørsler fra utenlandskontorer, sier Hansen.

Prosjektavdelingen er underlagt Air & Ocean, som ledes av Bjørn-Erik Moen. - Det vi definerer som prosjekt er last som går utenfor vanlig systemsending. Dette er sendinger som krever ekstra oppfølging, et «24/7»-fokus, sier Moen til Insides søstertidsskrift Moderne Transport. Det er likevel ikke unaturlig at det rettes særlig fokus på Vestlandet og olje- og gassbransjen. Så har da selskapet også opprettet tette bånd til Schenkers Oil & Gas-avdeling i Aberdeen i Skottland.

1 - Transport Inside 05/12

bilbefraktning, Ro-Ro, flyfrakt og oversjøiske transporter er begreper Juell er godt kjent med. Hun har vært tilknyttet Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) i 17 år, og hun er styreleder i LTL, Region Øst på fjerde året. Overgangen fra adm. direktør i GSL til hovedansvaret for Kuehne+Nagels flyfraktvirksomhet i Norge ser Juell på som nye og store utviklingsmuligheter. Dette omfatter general cargo og industriløsningene; Aviation, Air Perishables og Marine Logistics. - Jeg ble veldig imponert over hvor profesjonelt flyfrakt blir håndtert i Kuehne+Nagel, det har vært

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Sånn bob, bob......................2 Fortsetter med sprit ..............2 28 prosent billigere ..............3 Oslo-rekord..........................5 Maksi flyr høyt.....................6 FedEx flytter .........................7 Kamp om godset..................8 Hatteland fortsetter ..............9 Bander på veiene ...............10 Ny DHL-sjef.......................12


en avgjørende årsak til å takke ja til ny stilling, forteller Juell. De siste årene har hun ledet GSL som er spesialist innen forsyningslogistikk til rederinæringen over hele verden. Kuehne+Nagel Marine Logistics Norge håndterer 40.000 ordrer årlig med forsyningslogistikken til ca. 500 skip. Selskapet har til sammen 41 ansatte ved kontorene i Oslo og Rotterdam og har en årlig omsetning på over 130 millioner kroner. Den verdensomspennende aktøren, GSL, har siden oktober 2010 operert fra en topp moderne terminal i det tidligere Tine-bygget på Ulvensplitten i felleskap med Kuehne+Nagel. Selskapet bruker egne ansatte på terminalen i stedet for underleverandør. GSL ble overtatt av J. Martens i 2007 som igjen ble kjøpt av Kuehne+Nagel for et par år siden. Mona Juell ble ansatt som divisjonsdirektør i J. Martens for Ship Spares Logistics og adm. direktør i Global Ship Logistics 1. januar 2009.

Siste nytt NTP sånn bob, bob… ▼ - NTP-forslaget bærer bud om at det er klart rom for oss lobbyister det nærmeste året. Det er ikke gitt plass til logistikkterminaler verken i Bergen eller Trondheim, og

GARDERMOEN

SØRUM

ny Alnabruterminal kommer først i 2025. Det sier næringslivsdirektør Erling Sæther i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) i en NTPkommentar til Inside. Og han fortsetter: - Etatene har ikke vært konkret der det trengs. Jeg hadde ventet mer konkret om planlegging, utbyggingsselskaper og finansiieringsmodeller. Derimot ser stamveinettet ut til å komme i orden innen 20 år med en rammeøkning på 45%. Det innebærer en økning på ca. 120 milliarder kroner i forhold til dagens ramme på 400-500 milliarder. Det var onsdag denne uken at Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen overleverte forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023. Nå begynner den politiske prosessen for NTP med en totalramme på ca. 800 milliarder kroner som legges frem for Stortinget våren 2013. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som har ledet arbeidet, sier at planen prioriterer økning av midlene til drift, vedlikehold og fornyelse for å ruste opp nedslitt infrastruktur. Transportetatenes forslag inneholder en tredelt satsing: Utbygging av jernbane, vei og lufthavner, utbygging og opprusting av transportnettet mellom byer, regioner og landsdeler, samt utbygging av kollektivtrafikk og tilret-

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 05/12

telegging for gåing og sykling for å ta trafikkveksten i byområdene.

Fortsetter med brennevin ▼ Lorna Margaret Dyrseth fortsetter som logistikkdirektør innen vin- og brennevinsdistribusjon. 1. februar ble hun ansatt som Nordic Logistics Manager i JF Hillebrand Scandinavia AS. Hun har vært ledig på markedet i ca. ett år etter at hun sluttet som nordisk adm. direktør i VSD Logistics. Nå tar Dyrseth på nytt grep om hele Norden som arbeidsfelt for JF Hillebrand, et verdensomspennende gigantselskap innen vin- og brennevindistribusjon. Siden 1844 har JF Hillebrand Group tilbudt kostnadseffektiv transport og logistikk av edle viner og brennevin. Selskapet, med hovedkontor i Danmark, er representert i 83 land og har 2000 ansatte fordelt på 47 kontorer. Dyrseths nye stilling innebærer også logistikkansvaret i datterselskapet Trans Ocean som årlig frakter 1,9 milliarder liter over de syv hav. Etter ni år i VSD Logistics bidro Dyrseth til at VSD-konsernet ble en suksessbedrift, og en ledende aktør innen fjerdepartslogistikk (4PL) og Nordens største 4PL-selskap.

Posten-opptur ▼ Posten Norge hadde et foreløpig driftsresultat før

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


engangseffekter og nedskrivninger for 2011 på 1051 millioner kroner. Resultatet er det beste på fem år. Konsernets omsetning økte ifjor med 2,4% og nye oppkjøp i logistikksegmentet vil bidra til videre vekst. - Vi har lyktes med store omstillinger og betydelig effektivisering av postvirksomheten. Innen logistikksegmentet er det igangsatt lønnsomhetsprogrammer, blant annet med samordning av produksjonen innen pakker og gods, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

DSV i vekst ▼ DSV-konsernet hadde ifjor en omsetning på 43,7 milliarder danske kroner, en bruttofortjeneste på 9,8 milliarder og et overskudd før skatt på 1,9 milliarder kroner.

Dansk container-rekord ▼ 544 containerenheter gikk ut av Aalborg Havn i uke syv. Det er ny rekord. Utslagsgivende er det nordjyske næringslivets bruk av den faste containerlinjen mellom Aalborg og Rotterdam. - Den konstant stigende bruken av feeder-linjen gjør at Aalborg Havn og X-Press Containerline overveier muligheten for to ukentlige avganger, forteller Jesper Skatka i Aalborg Havn til danske Transportmagasinet. I dag er det de fire globale containerrederiene APL, NYK Line, Hapag Lloyd og

Sjøveien er 28% billigere Det er i gjennomsnitt 28% rimeligere å velge båt fremfor bil for vareeiere som importerer fra Europa. Det viser en omfattende kartlegging utført av Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i Logistikk og Transportindustriens Landsforening (LTL). Undersøkelsen ble lagt frem under Oslofjordkonferansen på Aker Brygge nylig. - Jeg tror mange i bransjen vil være overrasket over at det er så mye å spare på å sende varene sjøveien, sa Sæther i forbindelse med fremleggelsen. LTL-direktøren har tatt for seg elleve etapper fra Europa (se egen tabell), alle basert på dørtildør-frakt – altså inkludert distribusjon til og fra containerskip. LTL-direktøren har hentet inn snittpris fra fire rederier og sammenlignet med to bilalternativer; én stor internasjonal aktør, og én mellomstor norsk. Prisene er hentet inn som storkunde, og den tenkte trailerlasten bestod av 33 paller med en nettovekt på 22 tonn. Besparelsen i undersøkelsen varierer fra 15% til 35%. Spesielt laster til Vestlandet er gunstig å fremføre sjøveien. Men også strekninger som Ghent, Belgia – Alnabru, Oslo kommer godt ut (33%). Minst besparelser er det ikke overraskende å hente på strekningene mellom Tyskland og Oslo. Miljøgevinsten ved å benytte sjøveien har det aldri vært noen tvil om, men i LTL-undersøkelsen er den kvantifisert: I gjennomsnitt reduseres CO2-utslippet med 64%. Her er de elleve etappene Sæther tok for seg, og prosentvis besparelse: Rotterdam, Nederland – Alnabru 28% Velsen, Nederland - Alnabru 25% Ghent, Belgia – Alnabru 33% Lille, Frankrike- Vestby 24% Milano, Italia – Alnabru 35% Madrid, Spania – Vestby 31% Duisburg, Tyskland - Alnabru 21% Hamburg, Tyskland - Alnabru 15% Bristol, England - Alnabru 22% Duisburg, Tyskland Spjelkavik 33% Duisburg, Tyskland Tananger 33% Gjennomsnitt, alle priser 28%

☞ NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

3 - Transport Inside 05/12

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


Transportbruker n Navn: Kjell Ukkestad Alder: 55 Stilling: Driftsleder, Møller Logistikk

Kjører miljøprofil Gode logistikkløsninger er blant årsakene til at Harald A. Møller er landets største bilimportør. Med jernbanelinje helt inn i lagerhallen viser Møller Logistikk at de tar sin Supply Chain på alvor. Et par lange innkast fra velkjente Åråsen stadion holder de til, Møller Logistikk. Selskapet har ansvaret for Harald A. Møllers internlogistikk på biler og bildeler i Norge. Lageret i Lillestrøm er forbeholdt deler og biltilbehør, mens bilene distribueres til forhandlerapparatet fra Bekkelagskaia i Oslo. Årlig ankommer rundt 600 jernbanevogner med bildeler lageret. Dette er deler fra Volkswagens delevarelager i Kassel og Audis lager i Ingolstadt, samt fra underleverandører (f.eks. støtfangere). Fra starten av 2012 har togaktiviteten økt, til ca. 14 jernbanevogner i uken. - Togtransport passer også godt med vår og Volkswagen-konsernets miljøprofil, sier driftsleder Kjell Ukkestad. - I det lange perspektivet har togtransporten vært positiv, men ved strøm- og stormkaos i Sverige kan det tidvis hope seg opp med 20-25 jernbanevogner. Det gir naturligvis en ekstra utfordring, sier han. - Det har vært jernbanetrafikk til lageret helt siden det ble etablert i 1969. I 1980 begynte vi også med jernbanetransport ut til forhandlerapparatet, men det sluttet vi med etter rundt ti år. Møller Logistikk betjener rundt 140 forhandlere og verksteder, både Møllers egne og de selvstendige. Merkene som inngår er Volkswagen, Audi, Skoda og Volkswagen

Nyttekjøretøy. Lageret på 16.000 m2 rommer over 40.000 artikkelnumre. - Det fordeler seg på 30.000 ulike reservedeler og ca. 10.000 andre artikler, som brosjyrer, verktøy og forskjellig tilbehør. Vi håndterer ca. 2,1 millioner utgående ordrelinjer i året, forteller Ukkestad. - Vi svarer ja på 92% av alle forespørsler. De siste 8% må vi bestille inn fra andre lagre i Europa, forklarer han. Da kommer crossdockingarealet til sin rett. - Rundt 4,5% kan vi få fra lageret til Volkswagen Group Sverige i Nykvarn (ved Södertälje), mens de siste 3,5% får vi sendt fra Volkswagen AGs hovedlageret i Kassel, forklarer han. - Varer vi bestiller fra Sverige frem til klokken fire på ettermiddagen er her før seks på morgenen, da kan vi sende det ut til forhandlerne umiddelbart. For deler som sendes fra Tyskland må man legge til en dag. Utgående transport til de 140 verkstedene og forhandlerne blir håndtert av Eek Transport, DB Schenker, Ringstad Transport, Bring og Jetpak. Gjennom årene har naturligvis frekvensen økt. I Oslo-området har man nå en situasjon med leveranser opptil to ganger om dagen og der kundene ikke lenger har noe lager å snakke om. Forhandlerlagrene fylles opp automatisk, der kundene selv legger inn parameterne for når de skal ha tilførsel av de ulike artiklene. I tillegg kommer tradisjonelle hasteordre som legges inn i det egenutviklede ERP-systemet M-Net (Møller Net) manuelt av kunde.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 05/12


Evergreen Line som binder Aalborg Havn, via Rotterdam, til det globale containernettet.

UPS og TNT diskuterer ▼ Både TNT Express og UPS bekrefter i pressemeldinger at de diskuterer oppkjøp, selv om TNT har avvist UPS-forslaget om kjøp av alle TNTaksjene verdt ca. 5 milliarder euro. Begge selskapene tilbyr omfattende kurer-, ekspressog pakkevirksomhet i store deler av verden med betydelig virksomhet i Skandinavia.

PostNord øker ▼ PostNord økte resultatet (EBIT) fra 1375 til 1571 millioner svenske kroner fra 2010 til 2011. Nettoomsetningen ifjor endte på 39.466 millioner kroner, en reduksjon på 3% fra året før.

Oslo-rekord ▼ Det ble nok engang rekordår for container-volumet i Oslo Havn ifjor og endte på ca. 210.000 TEU. Dette tilsvarer 100.000 trailere og representerer en økning på 3%. Totalt ble det skipet 5,7 million tonn over Oslo Havn i 2011. Av dette utgjorde våtbulk 2,1 million, tørrbulk 1,3 million og stykkgods 2,3 million. Av stykkgodset utgjorde containerisert gods 1,3 million tonn. 60% av det totale godsvolum er utenlandsk. Det totale godsvolum i 2011 økte 6% fra året før, men er 10% lavere enn re-

kordvolumet i 2007 pga. nedgang på innenriks gods. - Å frakte mer av de varene som du og jeg kjøper i butikken den miljøvennlige sjøveien, er et viktig nasjonalt og internasjonalt mål. Vi jobber for å bli en enda mer effektiv havn. Vi når halve Norges befolkning på under tre timer. Når Sjursøya er ferdig vil vi kunne håndtere 450.000 TEU, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran. Hamran opplyser også at Oslo Havn skal investere i fem nye ship-to-shore kraner, tre av dem skal til Sjursøya, samt åtte stablekraner.

On time i Fugleåsen ▼ Aniela Gjøs kan fornøyd konstatere at Bulk Eiendom er i rute med Ontime Logistics nye hovedkvarter i Fugleåsen. 20. februar var det duket for seremoniell «første spadetak»-seanse for den 10.500 m2 store terminalen som også vil bli Ontime Logistics nye hovedkontor i Norden. Bygget vil huse ca. 3000 m2 kontorer, 720 m2 overbygget uterampe og en moderne crossdocking-terminal på 6600 m2 med 60 kjøreporter, alle tilrettelagt for modulvogntog på 25,25 meter. 1. oktober flytter Ontime Logistics inn i de nye lokalene, noe som også betyr at selskapet samler sine virksomheter på Grorud og Lillestrøm i Ski.

Bygger ut sentrallager ▼ Scania utvider sitt sentral-

lager i belgiske Opglabbeek med 36.500 m2. Lageret ble innviet i 1993 og har siden 2007 tjent som europeisk hub for Scanias ca. 1000 forhandlere, samt for de regionale lagrene i andre verdensdeler. Buss- og lastebilprodusenten skal også investere i nytt regionalt delelager i Brasil for Sør-Amerika på 16.000 m2. Investeringene for de to lagrene beløper seg til ca. 400 millioner svenske kroner.

Fortsatt fem ▼ Bastø Fosen fortsetter med fem ferger på fergesambandet Horten-Moss, selv etter at Oslofjordtunnelen er delvis åpen for tungtrafikk igjen. Årsaken er at fergeselskapet ikke tror åpningen vil ha stor nok betydning på fergetrafikken. Fergen MF Stavanger vil gå så lenge tunnelen ikke er åpnet for fullt, skriver Moss Avis.

På tide med ny partner ▼ Ontime Logistics har fra 27. februar fått en ny samarbeidspartner i UK. Europa Worldwide Logistics utvider nettverket. Ifølge pressemeldingen har Europa Worldwide Logistics siden 1970-tallet vært markedsledende i UK på samlastingsgods til og fra Skandinavia.

IT-avtale ▼ Ontime Logistics, med 15 avdelinger i Norge, Sverige og Danmark, har inngått en

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

5 - Transport Inside 05/12

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


nordisk IT-driftsavtale med TeleComputing. Avtalen innebærer at Ontime Logistics konsoliderer sine IT løsninger inn i en ny felles IT driftsløsning hos TeleComputing.

Sporty hos Schenker ▼ DB Schenker har inngått en fem-årig 3PL-avtale om håndtering og lagring av sportskjeden Intersports sortiment ved sitt nye logistikksenter ved Landvetter utenfor Göteborg. - Dette er moro. Vi har ikke engang rukket å innvie vårt nye logistikksenter på 31.540 m2 (innvies 23. april). Allerede nå må vi bygge på ytterligere 18.900 m2, til totalt 50.440 m2 for å klare våre nye oppdrag, kommenterer Mats Olsson, VD i Schenker Logistics i Sverige, i en pressemelding.

30+ for Itella ▼ Itella, det finske logistikkog postkonsernet, hadde ifjor et driftsresultat på 30,5 millioner euro. Til tross for en omsetningsøkning på 2,9% ble driftsresultatet mer enn 19 mill. euro dårligere enn i 2010.

Medhjelper for transport ▼ Care Solution, enkeltmannsforetak fra Hokksund med Ole Tommy Kåseth som innehaver, har skreddersøm av transportløsninger som en av forretningsideene.

Firmaets hovedfokus er rettet mot transportkjøperne, men tjenesten vil også kunne gjøre det lettere for transportør å gjennomføre transporten i henhold til lover og forskrifter. Care Solution vil være behjelpelig med å organisere transporter optimalt og sørge for dokumentasjon av at kjøre- og hviletider, samt arbeidstidsbestemmelsene og andre transportrelaterte lover, blir etterlevet. Firmaet vil blant annet kunne være behjelpelig med håndtering av fartsskriverdata for transportselskaper som ikke har etablert egne ordninger for dette.

Maksi flyr høyt ▼ Kåre Joa Ravndal leder et selskap med en årlig omsetningsøkning på ca. 20%. Maksi Distribusjon er en suksess som flyr høyt på Sola ved Stavanger med Jetpak som en av de største kundene. Fjoråret var et travelt år i Maksi Distribusjon AS og økte omsetningen fra 21 til 25 millioner kroner fra året før. - Dette skyldes ikke minst våre trofaste gode kunder, men også mange nye spennende samarbeidspartnere. Nå har ikke vi i Stavanger merket så mye til finanskrisen. Og så har vi selvfølgelig oljeindustrien som er et være eller ikke være for regionen, forteller daglig leder Kåre Joa Ravndal til Inside. Maksi hadde over 102.000

6 - Transport Inside 05/12

oppdrag i 2011. Nå har selskapet også investert i nytt lagerstyringssystem, som ble operativt i begynnelsen av februar. Ifjor økte selskapet varebilparken, og i mars øker Maksi kapasiteten på lastebiler med to nye skapbiler. Før året er omme skal det bygges nytt lager i nærheten av dagens Maksi-terminal på Sola. Selskapet har 33 ansatte og 27 laste- og varebiler. Ifølge Ravndal er manglende utbygging av veinettet den største utfordringen. Ravndal frykter for eksistensen til Maksi hvis det ikke skjer en bedring. Han understreker at oljekunder krever rask leveranse av utstyr og deler.

Robins Tollpost-eventyr ▼ - Sånn jeg ser det er det to viktige drivkrefter i transport- og logistikkbransjen. Det ene er restrukturering, at selskapene utvider produktspekterne sine, for eksempel som vi nylig har gjort med økt fokus på thermotransport. Den andre er at selskapene vil ha et sterkere fokus på hva de skal satse på. Det forteller Tollpost Globe-topp Robin Olsen som er denne månedens Profil i Insides søstertidskrift, Moderne Transport. I disse dager er det 15 år siden mossingen ble headhuntet fra skolebenken i NTH (nå NTNU) i Trondheim til Tollpost Globe. Olsen spilte selv en sen-


tral rolle i redningsaksjonen sammen med daværende adm. direktør Jens Bjørn Andersen. Flere endringsprosjekter ble iverksatt. - Gjennom fokus på organisasjonsstruktur og ledelse fikk vi etter hvert på plass målesystemer og incentiver. Dette medførte at Tollpost Globe gikk 26 millioner i pluss i 2001, sier Olsen. – Jens Bjørn gjorde en fantastisk jobb, sier han om mannen han to år senere skulle overta stillingen etter, kun 32 år gammel. Tollpost Globe har lagt nok et godt år bak seg med et resultat på snaut 204 millioner kroner av en omsetning på 2,87 mrd. kroner. Til tross for andre pessimistiske medieoppslag, ser Olsen på fremtiden med optimistiske øyne. - Vi deler bekymringene til mange av våre konkurrenter, men frykter ikke en ny finanskrise à la 2008, sier han.

Store besparelser ▼ Vareeiere har mye å spare på å bruke sjøtransport. Ifølge en undersøkelse LTLs direktør for næringspolitikk, Erling Sæther, la frem på Oslofjordkonferansen nylig er det 28% billigere å skipe importlast på sjøen fremfor på vei. For laster til Vestlandet er besparelsene hele 33%. - Jeg tror mange i bransjen vil være overrasket over at det er så mye penger å spare på å sende varene sjøveien, sa blant annet Sæther.

LTL har innhentet priser på en standard trailerlast på 22 tonn. Undersøkelsen viser også at CO2-utslippene reduseres 64% ved å skipe trailerlast sjøveien.

Marine Harvest i vekst ▼ Verdens største lakseoppdretter Marine Harvest ligger nå bare 2600 tonn i årlig slaktevolum etter Norges største aktør innen kjøtt og egg, Nortura, som i 2011 hadde et slaktevolum på 215.593 tonn. - I år forventer vi å slakte 235.000 tonn i Norg, sier kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest til IntraFish. Marine Harvests logistikkjede spenner fra flere lakseoppdrettsanlegg langs norskekysten, via eksportsenteret på Gardermoen og helt til supermarkedene i det fjerne Østen. Oppdrettskonsernet etablerte Marine Harvest Terminal i 2009 som et bindeledd mellom innland og utland. Hit kommer billaster med fersk laks som videresendes med daglige flyavganger. I en normal situasjon sender Marine Harvest årlig ca. 150 Boeing 747-fly fullastet med laks fra Gardermoen til destinasjoner rundt om i verden, det meste til fjerne Østen.

Flyfrakt FedEx flytter ▼ FedEx har flyttet til en

7 - Transport Inside 05/12

høyautomatisert stasjon på Skedsmokorset, hvor alle funksjoner er samlet i samme etasje. Den interne håndteringen i selskapet blir dermed raskere, sikrere og mer effektiv. FedEx har hatt en jevn økning i forsendelsesaktiviteten de siste fem årene. En lokalisering mellom Gardermoen lufthavn og Oslo sentrum gjør at FedEx-budene får raskere tilgang til mange viktige kunder. Den nye lokaliseringen minimerer uproduktiv kjøring og gir kundene forbedret leveringstid på opptil 90 minutter. - Et større og mer effektivt lokale lar oss håndtere økende forsendelsesmengder og gi kundene bedre service, sier daglig leder Patrick Stienlet for drift i Norge. 25 ansatte har allerede flyttet inn i bygningen på over 1900 m2. I løpet av noen uker vil antallet være over 40 ansatte når bygningen er fullstendig utstyrt. FedEx vil da være godt forberedt på å håndtere økende fraktmengder.

Sjøfrakt Klarerer havner verden over ▼ Veritas har stor suksess med sitt informasjonssystem DNV Navigator som gjør livet enklere for kapteinen i møte med det voksende byråkratiet. En ny kontrakt med Wallem Ship Management i


Hong Kong er den største noensinne for DNV Navigator og omfatter en flåte på mer enn 190 skip. Wallem starter utrulling av informasjonssystemet i mars. DNV Navigator er et informasjonssystem som assisterer kapteinen i møte med det voksende byråkrati til sjøs, samt redusere papirarbeidet for skip-til-land-rapportering. Systemet som i shippingmiljøet betegnes som ”kapteinens beste venn”, er et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av komplekse administrative og regulatoriske havneoperasjoner. Mer enn 1200 havneklareringsskjemaer blir automatisk fylt ut med skipets data slik at ønsket papirarbeid kan forberedes på få minutter. DNV Navigator er allerede i bruk på over 2000 skip over hele verden. - Bransjetilbakemeldinger viser at papirarbeidet ombord reduseres med 90%, sier Odd Arne Haueng, leder av DNV Maritime Partner.

Ingen Tege-avklaring ▼ MS Tege, containerskipet som går i trafikk i NordNorge for Tollpost Globe, legger inn årene i 2014. Hvorvidt man kan komme opp med et alternativ som kan «forlenge Nordlandsbanen», er fortsatt uklart. - Tollpost Globe kan ikke ta kostnaden alene med å bygge et nytt skip som kan

gå inn i denne trafikken. Vi prøver å få til et samarbeid med andre transportører, men foreløpig er det ikke noe nytt å melde, sier adm. direktør Robin Olsen i Tollpost Globe. – En avklaring på om det blir noen etterfølger etter «Tege» bør være klar i løpet av 2012, sier han til MT.

Selger seg ut av Hapag-Lloyd ▼ Containerrederiet HapagLloyd mister trolig sin majoritetseier, reiseselskapet TUI AG. Sistnevnte sitter på 38% av aksjene, og vil selge 17,4% til investorgruppen Albert Ballin for 475 millioner euro. I investorgruppen er blant annet Küehne+Nagels eier Klaus-Michael Kuehne og bymyndighetene i Hamburg. De siste aksjene vil også selges.

Kamp om gods og passasjerer ▼ Adm. direktør Ingvald Fardal bruker opphevelse av monopolsituasjonen som argument når Fjord Line nå vil ta opp konkurransen med Color Line mellom Sandefjord og Strømstad. Fergerederiet har søkt begge havnemyndighetene om to daglige anløp fra og med 2013. - Vi ønsker å tilby et nytt og konkurransedyktig tilbud som innebærer at monopolsituasjonen i sjøveis person- og godstransport mellom Norge og Sverige blir opphevet, sier Fardal.

8 - Transport Inside 05/12

– Vi har vurdert flere mulige havner i Vestfold og Telemark, og er kommet til at parallell seiling med Color Lines skip mellom Sandefjord og Strømstad gir det beste tilbudet til de reisende, samtidig som det driftsmessig gir Fjord Line en optimal løsning. Reisetiden blir 2,5 time. Skulle vi ha anløpt Langesund istedenfor Sandefjord ville seilingstiden blitt forlenget med én time, sier Fjord Line-sjefen. Fjord Line-skipet MS «Bergensfjord», 134 meter langt, 24 meter bredt og vil etter ombygging få en kapasitet på ca. 1770 passasjerer og 370 biler, skal benyttes over ytre Oslofjord. Color Line har nylig kunngjort at rederiet vurderer å kjøpe en større ferge for å øke kapasiteten på linjen mellom Sandefjord og Strømstad fra sommeren 2013.

Mytene skal knuses ▼ Startskuddet for markedsføringskampanjen Kysten rundt smeller 7. mai. Kampanjen ble fokusert både på Røros-konferansen og Oslofjordkonferansen nylig. Rederiene Nor Lines og DFDS Logistics er hovedsponsorer med 100.000 kroner hver for det som skal bidra til å knuse noen myter om sjøtransport. I tillegg bidrar NCL, Sea-Cargo og 15 deltagerhavner med 30.000 kroner hver.


Adm. direktør Vidar Karlsen i DFDS Logistics forteller til Inside at 2012 er et viktig år å sette sjøtransporten på dagsorden for politiske beslutningstagere. - Vi må skreddersy oss mot det politiske systemet, understreker Karlsen. Han understreker også at Kysten rundt blir en seks måneder lang nasjonal markedsføringskampanje som skal profilere nærsjøfrakt. Målet er å få flere transportkjøpere til å velge sjøveien til godstransport gjennom økt kunnskap. 7. mai setter en sjøcontainer fra Tromsø Havn kursen mot høstens Gardermoenkonferanse, Transport og Logistikk, 22. og 23. oktober. Før den tid har containeren vært innom havnene i Narvik, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Karmsund, Risavika, Rotterdam, Borg, Moss, Drammen, Larvik, Grenland, Kristiansand og Oslo.

Bulk-økning ▼ Frakt av 41,4 millioner tonn våt og tørr bulk 3. kvartal ifjor utgjorde 87% av all godstransport til og fra de største havnene i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Narvik Havn er størst innen tørr bulk, med 4,7 millioner tonn 3. kvartal, i hovedsak malmtransport. Det ble transportert 47,6 millioner tonn gods 3. kvartal 2011. Dette var en økning på

4 millioner eller 9,2% sammenlignet med samme periode året før. 173.500 TEU-containere med og uten last ble fraktet 3. kvartal. Det var 3100 flere enn i 3. kvartal i 2010. Godsmengden i containerne var 1,2 millioner tonn. Det tilsvarte en økning på 1,9% både for godsmengde og antall containere.

Kombifrakt Logistikk-knutepunkter ▼ Det er stort behov for å etablere logistikk-knutepunkter i Østlandsregionen. En utbygget Alnabru-terminal klarer ikke å ta unna godsmengdene som må håndteres på Østlandet i neste 20-årsperiode. Dette påpeker LTL-regionene Øst og Vestviken i en høringsuttalelse.

Jernbanen styrkes ▼ EU setter fokus på interoperabilitet og konkurranse i jernbanesektoren. Europakommisjonen har vedtatt å styrke sertifiserings- og godkjenningsprosessen for linjer og tog utstyrt med det europeiske togkontrollsystemet, ETCS. Det er i dag mer enn 20 forskjellige signalsystem i Europa. Manglende kompatibilitet mellom systemene er et stort hinder for internasjonal trafikk. Utbredelse av ECTS i viktige frakt- og høyhastighetskorridorer skal styrke konkurranseevnen til europeisk jernbane.

Foreningsnytt Hatteland gjenvalgt ▼ Jan Håvard Hatteland, distriktssjef i Bring Cargo Stavanger, ble gjenvalgt som styreleder for Logistikk- og transportindustriens Landsforening region Rogaland på generalforsamlingen 15. februar. I tillegg til Hatteland består det nye styret av Anders Jørpeland (Tollpost Globe), Reidar Haglund (Nor Lines), Bjørn Røstad (SR Transport), Jan B. Molland (Nor Lines), Kurt Ommundsen (Risavika Terminal) og Morten Nevland (Kuehne+Nagel).

Thanem trakk seg ▼ Knut Andreas Thanem trakk seg nylig, med umiddelbar virkning, fra vervet som styremedlem i Logistikkforeningen.no, Østlandets senioravdeling. Thanem var med å starte avdelingen 5. desember 2006 med Dovrehallen i Oslo som hovedarena. I dag består senioravdelingen av et bredt nettverk med pensjonerte logistikere. Foruten temamøter og videreformidling av logistikk-kunnskap, er også seniorene ansvarlig for gjennomføring av Østlandsavdelingens fagmøter.

Veitransport Modulveier på høring ▼ Prøveordningen med mo-

Tørrgods ­ Partigods ­ Thermogods fra Østlandet til Nord Norge Flere ukentlige avganger. Konkurransedyktige priser. Ta kontakt: 64 98 05 50 ­ trafikk.oslo@thermo­transit.no

9 - Transport Inside 05/12


dulvogntog (25,25 meter) ble kraftig utvidet ifjor med flere gjennomgående veier i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Arbeidet med å legge til nye tilknytningsveier til industriområder og terminaler henger imidlertid etter. Dette har sammenheng med at hver enkelt nye tilknytningsvei er å regne som forskriftsendring som må ut på en tidskrevende høring. Nå har imidlertid Vegdirektoratet sendt ut et forslag om mange nye tilknytningsveier med høringsfrist 11. april.

Norske lastebiler taper ▼ Norske lastebilers andel av grensetransporten er redusert med 19% siden 2000, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra 2010 til 2011 var nedgangen 5,7%. Utenlandske lastebiler fraktet ifjor nær 60% av den totale mengden gods som ble transportert over norskegrensen.

Delvis åpning ▼ Oslofjordtunnelen åpnes for kjøretøy inntil 12 meter (det er automatisk lengdekontroll i tunnelen). Tunnelen ble stengt for kjøretøy over 7,5 tonn etter tunnelbrannen ifjor sommer. Kjøretøy med farlig gods er fortsatt utestengt. Etter at det er bygget nye evakueringsrom i tunnelen, vil den trolig åpnes for de fleste tunge kjøretøy, melder Statens vegvesen, og anslår tidspunktet til rundt mai.

Bander på norske veier ▼ Øst-europeiske trailerbander fra velorganiserte kriminelle nettverk stjeler vogntog med store verdier. Transportnæringen er bekymret og frykter for sikkerheten både for last og sjåfører. TV 2 melder at tre vogntog med fisk og matvarer nylig ble stjålet fra Salten havneservice.

Konkurser

T. Halvorsen Transport Ospelia 2, 1900 Fetsund Konkurs åpnet 15.02.12 Org.nr. 980 706 451 Per Fjell Transport Elveveien 28C, 1472 Fjellhamar Konkurs åpnet 21.02.12 Org.nr. 970 239 898 Valla Transport 8643 Bjerka Konkurs åpnet 23.02.12 Org.nr. 976 098 900 Nordvest Shipping Midtreg 4, 8624 Mo i Rana Konkurs åpnet 22.02.12 Org.nr. 979 390 815 Total Distribusjon Bergen Saudalen 113, 5124 Morvik Konkurs åpnet 23.02.12 Org.nr. 989 753 940

Kjelstad Transport Hegstadmoen 2, 7080 Heimdal Konkurs åpnet 27.02.12 Org.nr. 994 241 532

Nyetableringer

Albert Wiker Transport Børkevegen 20, 2016 Frogner Konkurs åpnet 15.02.12 Org.nr. 976 524 551

FORHÅNDSVARSLING

Bergen Frakt & Lagerservice Strømgaten 4, 5015 Bergen Konkurs åpnet 24.02.12 Org.nr. 990 418 721

Peterson Rail AS Svartbekkvegen 1, 2411 Elverum Kapital: 100.000 Daglig leder: Jørn Gudbrand Lindberget Næring: Godstransport med jernbane Org.nr. 997 756 207 Bjørn Dahl Transport AS Alteidet, 9161 Burfjord Kapital: 30.000 Daglig leder: Bjørn Harald Dahl Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 934 547 Transport-Invest AS Grudevarden 70, 4352 Kleppe Kapital: 30.000 Daglig leder: Rune Helleland Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 948 459 Røysland Transport AS Røysland, 4646 Finsland Kapital: 30.000

TET/NCTS

TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO, Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

10 - Transport Inside 05/12


Daglig leder: Jørgen Røysland Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 977 289 FFS 6 Hylle AS Konkurser Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo Kapital: 100.000 Kontaktperson: Anne Line Johansen Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 997 978 528 T Grundstrøm Transport AS Gamle Riksvei 333, 3055 Krokstadelva Kapital: 30.000 Daglig leder: Therese Grundstrøm Leypold Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 991 230 Wellering AS Langåsen 10, 4820 Froland Kapital: 30.000 Daglig leder: Alexander Wellering Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 979 672 Flytteservice AS Fjordveien 3, 1363 Høvik Kapital: 30.000 Daglig leder: Irma Huskic Næring: Flyttetransport Org.nr. 997 992 334 Bakken og Zahl Transport AS Myrvegen 4, 7500 Stjørdal Kapital: 100.000 Daglig leder: Andre Bakken Næring:Godstransport på vei Org.nr. 998 013 283

Nytt om navn Bjørn Tore Elstad (48) er utnevnt til direktør for Landtransport og Marked i Schenker AS med tiltredelse 1. april. Han kommer fra stillingen som Markedssjef i Region Øst. Ansvarsområdet omfatter blant annet selskapets aktiviteter innen logistikk, marked, kommunikasjon, thermo og landtransport. Elstad har hatt flere stillinger i selskapet siden 2000. Han har også bakgrunn fra selskaper som L. Grønaasen Transport AS i Kragerø, Arne Thorsen Transport i Skien og daværende Linjegods i Sandefjord. Elstad, som er styremedlem i Logistikk- og transportindustriens Landsforening avd. Østlandet, erstatter Per A. Kartnes i stillingen. Han går over i stilling som Regiondirektør Øst. Peter Stangeland er ansatt som driftsjef (Operations Manager) i Engrospartner AS. Han kommer fra stilling som Senior Operations og Hub Manager i DHL Express. Stangeland har også hatt flere stillinger i VSD Logistics, blant annet som Nordic Operational Manager. Annemarie Gardshol (45) er ansatt som konsernstrategisjef for en nyopprettet enhet i PostNord. Hun skal ha spesiell fokus på selskapets forretningsportefølje, samt skape økte forutsetninger for

VURDERER DU SALG AV DIN BEDRIFT? Weibull er Norges ledende bedriftsmegler innen Transport & Logistikk. Kontakt oss på tlf. 24 11 00 00 eller E-mail: finn@weibull.no www.weibull.no

11 - Transport Inside 05/12

forretningsutvikling og innovasjon. Garshol, som også blir medlem av PostNords konsernledelse, er sivilingeniør og har siden 2000 vært ansatt i Gambro med ansvar for blant annet konsernstrategi og strategisk markedsføring. Hun tiltrer 14. mai. Jan Håvard Hatteland, distriktssjef i Bring Cargo Stavanger, ble gjenvalgt som styreleder for Logistikk- og transportindustriens Landsforening region Rogaland på generalforsamlingen 15. februar. Lorna Margaret Dyrseth (45) ble 1. februar ansatt som Nordic Logistics Manager i JF Hillebrand Scandinavia AS, ca. ett år etter at hun sluttet som nordisk adm. direktør i VSD Logistics. Mona Juell (47) ble 1.januar sjef for Kuehne+Nagels nye satsing, Marine Logistics, en sammenslåing av GSL (Global Ship Logistics) og Shipspares avdelingen i Kuehne+Nagel. Fra samme dato endret også GSL navn til Kuehne+Nagel Marine Logistics. Andreas Thalund-Fossen har begynt som avdelingsdirektør for Retail, Trade & Logistics i Hands. Han kommer fra KPMG Norge hvor han har vært leder for Business Effectiveness-avdelingen i KPMG Advisory. Knut Andreas Thanem trakk seg nylig fra vervet som styremedlem i


Logistikkforeningen.no, Østlandets senioravdeling. Benoit Dumont (39) er ansatt som ny adm. direktør for DHL Supply Chains virksomhet i Norden. Han tiltrådte 1. januar og overtok etter Douglas Taylor som nå er Chief Operating Officer i DHL Supply Chain i Frankrike. Dumont har bred erfaring fra logistikk- og transportsektoren og har siden 2004 hatt flere sjefsroller innen integrasjon- og virksomhetsstyring i både DHL Supply Chain og DHL Express. Han kommer fra stilling som ansvarlig for DHL Supply Chains systemer for kvalitetssikring i det europeiske markedet. Rollen var basert fra Deutsche Post DHLs hovedkontor i Bonn. Benoit har dessuten tidligere jobbet som konsulent for McKinsey & Company med fokus på reise- og logistikksektoren i Europa og Asia.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 15.mars

VIP-stafetten Utfordringene sto i kø da Kåre Thuesen (42) ble ansatt som adm. direktør i Greencarrier Norway AS 6. juni ifjor. Thuesen har imidlertid masse erfaring i ryggsekken med flere års erfaring fra transport- og logistikkbransjen. Blant annet har han hatt flere ledende stillinger i GAC Logistics i Midtøsten og Asia gjennom 12 år. Han kom fra stilling som Supply Chain Director hos Elkem da han overtok ledelsen i Greencarrier Norway med 40 medarbeidere fordelt på de tre kontorene i Oslo (Alnabru), Lysaker og på Gardermoen. Disse avdelingene tilbyr sjø-, fly- og biltransporter. - Vi er imidlertid spesialister på olje & gas, shipsspares, forsvarsmateriell og eksport av frossen fisk, forteller Thuesen. Greencarrier Freight Services i Norge er en del av Greencarrier AB (f.d Björk.Eklund Group AB). - Den norske virksomheten gikk i 2011 gjennom en rekke prosesser der vi blant annet fusjonerte inn tidligere Intersped, som nå er en integrert del av selskapet som vår bilavdeling. I tillegg flyttet vi inn i nye lokaler i Alf Bjerckes vei på Alnabru, noe som gjorde at vår flyavdeling flyttet fra Gardermoen, vår sjøavdeling fra Lysaker og vår bilavdeling flyttet et kort steinkast fra terminalen vår i Brobekkveien. Således sitter vi alle nå i samme kontorlandskap. Våre terminalansvarlige har selvfølgelig fremdeles tilhold i Brobekkveien og sørger for at stykkgodstrafikkene blir håndtert effektivt og ansvarlig i egen regi, sier Thuesen. Thuesen startet karrieren for 25 år siden hos AdeC, et datterselskapet av SAS som etter hvert ble kjøpt av TNT Express. - Jeg ble med, men etter fem år i TNT gikk ferden videre til B.H. Ramberg som avdelingsleder for Oslo-terminalen. Der hadde jeg tre lærerike år i deler av en bransje jeg hadde liten kjennskap til. Eventyrlysten gjorde at jeg som 28-åring takket ja til et tilbud fra Saudi-Arabia om å bygge opp et stykkgodssystem i landet hos en aktør med mange trailere til overs. Turen gikk til Jeddah, forteller Thuesen. Etter to år flyttet familien til Dubai, hvor et 12 år langt eventyr med GAC startet. Først fem år i Dubai, så fire år i Manilla, for deretter å avslutte med tre år i Jakarta. Familien vendte tilbake til Norge i 2008, da Thuesen fikk tilbud om å jobbe som supply chain-direktør hos Elkem. - Det var svært lærerikt i Elkem å ”sitte på andre siden av bordet” og se bransjen fra kundens perspektiv i noen år. Dog ble fristelsen for stor da Greencarrier med sine visjoner og ekspansive planer fikk behov for ny leder av sin norske virksomhet, sier Thuesen som bor på Jar i Bærum med kone og datter på åtte år. Thuesen har følgende vitse-bidrag: - Lyset er gått i kjelleren, klaget kona til mannen da han kom trett hjem. - Jeg er vel ingen elektriker, svarte han surt og la seg på sofaen. Dagen etter sa kona at han måtte ordne en lekkasje på vaskerommet. - Jeg er ingen rørlegger, var svaret hun fikk fra den «utslitte» mannen. Tredje dagen maste hun om at han måtte ordne bremsene på konebilen. - Men jeg er da ingen mekaniker! Den fjerde dagen fortalte hun triumferende at nå hadde hun fått ordnet alt uten hans bistand. - Hvem har hjulpet deg nå da? - Jeg fikk leieboeren i underetasjen til å gjøre det for meg, svarte hun. - Og hva kostet det da?, ville han ha greie på. - Han ba meg enten å bake en kake, eller gå til sengs med han. - Jaja, da fikk han vel med seg ei god kake da, sa mannen tilfreds. - Kake?, svarte kona, - Jeg er da ingen baker! Regionsdirektør Bjørn Width i Scandinavian Shipping & Logistics overtar stafettpinnen.

12 - Transport Inside 05/12

12-05Transp.Inside-TRYKK  
12-05Transp.Inside-TRYKK  
Advertisement