Page 1

Nr6.18/11 oktober 2011 21. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund, Klaus Eriksen Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Lover gods og bedring Informasjonsdirektør Bjarne I. Wist i CargoNet lover en bedre vinter for godsfremføring på jernbane. - Godstransportørene kan stole på oss, sier Wist til Transport Inside. Han er imidlertid mer usikker på CargoNets fremtid. Spørsmålet om selskapet skal legges ned helt eller delvis står fortsatt ubesvart.

Ifølge Wist kommer svaret om et par ukers tid. - Vi er i nær dialog med kunder, Jernbaneverket og vår eier NSB om tiltak og endringer for å møte en svært krevende infrastruktur. Wist viser til at Norge topper den europeiske statistikken med størst godsandel på jernbane.

Ny konsernsjef i OJT Group Oddmar Nilsen (50) har gått av som konsernleder for OJT Group AS – moderselskapet til Auto Transport Service AS, Auto Transport Logistikk AS, Øivind Johansen Transport AS og Norsk Bilklargjøring AS. Dette skjedde 1. oktober. Nilsen har vært daglig leder i Auto Transport Service AS i 10 år, det siste året som konsernleder i OJT Group AS. Han har bidratt sterkt til at Auto Transport Service AS har utviklet seg fra å være en liten aktør i bransjen, til å bli nest størst i Norge innen sine markedssegmenter. En innsats det står respekt av! Styret har fra 2. januar 2012 ansatt Benedicte Markveien (48) som hans etterfølger, som adm. direktør for OJT Group AS og daglig leder for de underliggende

datterselskaper. Hun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI innen bedriftsøkonomi og markedsføring, og har tilleggsutdanning fra IMD Lausanne innen strategisk markedsføring. Markveien har arbeidet 28 år i transportnæringen, hovedsakelig knyttet til transport av biler med skip. Fra 1999 til 2009 har hun hatt ulike posisjoner i Höegh Autoliners. Siden har hun vært leder for selskapets virksomhet i England. Kvalitetssjef i OJT Group AS, Marius Borgen (39), vil koordinere ledergruppens arbeid frem til ny leder overtar. OJT Group regner i år med å omsette for ca. 330 mill. kroner. Selskapet har i dag 150 ansatte og ca. 50 innleide medarbeidere.

1 - Transport Inside 18/11

INSID i tran E; 20 år sp tjene ortens ste

- Et Norge fortsatt i tet i europeisk jernbanevirksomhet krever gode rammevilkår, god infrastruktur, punktlighet og fremkommelighet. Det er vanskelig for oss å oppfylle kundeforpliktelsene når infrastrukturen bryter sammen, understreker Wist. Informasjonssjef Einar Spurkeland i DB Schenker Norge forteller at godsfremføringen på alle jernbanestrekninger i Norge står og faller på godt vær. Det mener Spurkeland ikke holder mål. - Lastebilen blir alternativet for en pålitelig godsfremføring. Det er imidlertid svært kostbart med stadige kriseløsninger og med biler i konstant beredskap. Det haster med å etablere en gods-

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Avtale i Surnadal..................2 Panalpina i Risavika.............2 Dachser på Vinterbro ...........3 Fem om dagen .....................3 Ny flyplass...........................5 Asiatisk nedtur .....................5 El-dokumenter......................6 Speditørskolen .....................6 Nye miljøskip .......................8 Per Waagan slutter ............11


strategi hvis kundene skal stole på at varene kommer frem i tide, sier Spurkeland som representerer en av de største jernbanebrukerne i Norge. Jernbanealliansen roper varsko om en svært kritisk situasjon. - Det er nødvendig med strakstiltak for å unngå at jernbanen utraderes som godstransportør i Norge, sier styreleder Gunnar Larsen i Jernbanealliansen. Han kom med en sterk oppfordring til stortingspolitikerne denne uken om å sette inn konkrete tiltak for å redde godstransport på bane. Ifølge Nasjonal transportplan skal godstrafikken på bane dobles innen 2020 og tredobles innen 2030. Næringslivet forventer over 30 milliarder kroner til vei og bane gjennom årets statsbudsjett. Det betyr 1,15 milliarder kroner mer enn ifjor, skriver Nationen.

Siste nytt Ny 3-årig avtale ▼ Surnadal Transportpartner AS har inngått en ny 3-årig transport- og logistikkavtale med Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast, Pipelife Norge. Avtalen har en verdi på over 120 millioner i kontraktsperioden. Surnadal Transportpartner skal ta hånd om all

GARDERMOEN

SØRUM

utgående transport fra Pipelife sin fabrikk i Surnadal, i tillegg til store deler av inntransporten av råstoff til fabrikken. Surnadal Transportpartner ble etablert 1. januar i år, etter en fusjon av Surnadal Logistikk Partner og godsdelen i Surnadal Transportpartner. Selskapet forventer en omsetning i år på 140 millioner kroner, og selskapet disponerer over 60 langtransport- og distribusjonsbiler via kontoret i Surnadal.

SRG i globalt nettverk ▼ SR Group (SRG) ble 1. september agent i Norge for Ceva Logistics. SRG har i flere år samarbeidet med Transocean, en av Cevas store globale kunder. Ceva er verdens 4. største leverandør av transport- og logistikktjenester, melder SRG i en pressemelding. Selskapet er representert i 170 land på 1200 steder, og har ca. 49.000 ansatte og 33 agenturer i land der Ceva ikke har egen virksomhet. SR Group overtok agenturet etter Grieg Logistics (nå Panalpina Grieg) 1. september. Ceva er Transoceans globale transportør/logistikkleverandør og opererer huber i Aberdeen, Houston, Darwin/Karratha (Australia), Singapore og Dubai. Herfra styres logistikken for Transoceans rigger. SR Group tilbyr både flyfrakt, veitransport og sjø-

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 18/11

transport globalt, i tillegg til alle typer fortolling og spedisjonsoppdrag. Selskapet tilbyr også innleie av charter, både fly og båt for transport av gods. SR Group har etablert virksomhet mellom Norge og Brasil. SR Group flyttet 1. oktober inn i nye lokaler like utenfor Fyllingsdalen. Les mer om dette i VIP-stafetten.

Panalpina til Risavika Havn ▼ Transport- og logistikkselskapene Panalpina AS og Panalpina Grieg AS har undertegnet avtale med Risavika Havn AS om å samle all aktivitet for Stavangerregionen i ett felles logistikksenter i Risavika. Senteret vil bestå av 700 m2 kontorer i Kontinentalvegen 31 (4. etasje i utenriksterminalbygget), 600 m2 innendørs lager og ytterligere 2500 m2 uteområde. - Avtalen med Risavika Havn er et viktig skritt på veien til et totalintegrert logistikksenter hvor det legges til rette for å betjene våre kunder på en mest mulig effektiv måte. Det er vår klare oppfatning at Risavikas sentrale plassering i forhold til oljeservice og -baser vil være nyttig for oss i videreutviklingen av vår aktivitet, sier leder av Panalpinas aktivitet i Norge, Erik Hutter. Panalpina kjøpte som kjent Grieg Logistics i mars i år.

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


David Ottesen, adm. direktør i Risavika Havn uttaler: - Å få en av verdens største logistikkaktører til Risavika Havn er helt i tråd med våre strategier som går på å etablere og videreutvikle et internasjonalt logistikksenter i havnen. Denne etableringen vil bidra til økt aktivitet også over kai og være en vitamininnsprøytning i arbeidet med å få mer frakt fra vei til sjø.

NLF på radio ▼ Sist helg startet Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin høstkampanje på P4. Seks helger fremover blir NLFs tre spotter å høre på radioen med fokus på trafikksikkerhettemaene uthvilte sjåfører, lastebiler holder hastigheten og avstand til bil foran.

Dachser til Vinterbro ▼ Det internasjonale logistikkselskapet Dachser styrker posisjonen i Norge og bygger nytt hovedkontor på Vinterbro utenfor Oslo. Det nye hovedkontoret i næringsområdet Fossen i Frogn kommune ved Bunnefjorden bygges på en 11.000 m2 stor eiendom, og planene omfatter kontoravdeling på 1100 m2 og en 1900 m2 stor terminal med 26 porter. Byggingen starter i november og anlegget skal være ferdigstilt i juni 2012. - Vi i Dachser er glade for at vi i Norge snart kan betjene våre kunder fra et nytt og topp moderne anlegg ved Vinterbro, sier daglig leder

Hans-Thomas Andersen i Dachser Norway AS. Den nye terminalen vil dra nytte av utmerkede transportforbindelser i direkte tilknytning til E6 og Oslofjordtunnelen. Plasseringen er også optimal med tanke på ruteforbindelsene til Dachsers terminaler i Sverige, Danmark og Tyskland. Bulk Eiendom AS har inngått en langsiktig leieavtale med Dachser Norway AS om leie av den topp moderne omlastningsterminalen. Bulk Eiendom kjøpte for et år siden Frogn Utvikling AS som forvalter et stort næringsområde innerst i Bunnefjorden. Den delen av området som nå skal bygges ut er på ca. 100 da hvorav Dachser vil benytte ca. 15 da.

Nytt ASKO-lager i Tromsø ▼ 17. oktober åpner ASKO et nytt 22.000 m2 stort lager på Minken Industriområde i Ramfjord utenfor Tromsø. Det nye regionallageret for NordNorge gjennomføres som totalentreprise med en kostnadsramme på ca. 200 millioner kroner og er satt opp av Consto AS. - Etter flyttingen til nytt regionlager har alle ASKOs regionale lagre en nødvendig fremtidsrettet kapasitet, fastslo NorgesGruppen tidligere i år.

Fem om dagen ▼ Bastø Fosen og Statens

3 - Transport Inside 18/11

vegvesen har kommet til enighet om at fergerederiet fortsatt opprettholder tilbudet om fem ferger mellom Horten og Moss. Tilbudet varer ut oktober måned. I det meste av fergesambandets åpningstid er det nå 15 minutter mellom avgangene. Statens vegvesen følger trafikkavviklingen for fergesambandet utover i oktober, og vil på det grunnlaget vurdere behovet for å eventuelt forlenge bruken av en femte ferge.

HSH ble Virke ▼ Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, HSH, har skiftet navn til Hovedorganisasjonen Virke. Navnebyttet er en del av en offensiv strategi for den 21 år gamle hovedorganisasjonen som har ca. 15.000 medlemmer og som har hatt en kraftig vekst de siste årene.

Nye Shipco-tilbud ▼ Shipco Transport tilbyr nå to nye ukentlige direktetrafikker fra Oslo til Singapore og Busan. I tillegg vil det være mulig å sende transittgods til Japan, Nord-Kina, Russland og Mongolia via Busan. Gjennom Singapore vil det være mulig med transittgods til resten av Fjerne Østen samt Australia og New Zealand og til India Sub Continent. - Shipco Transport vil fremdeles opprettholde sine ukentlige avganger til


Transportbruker´n Navn: Per Tellef Arning Stilling: Adm. direktør ASKO Sentrallager AS

Han fôrer norges befolkning. ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866, har 3000 ansatte og regner med å omsette for 41 milliarder kroner i år. Engrosvirksomheten til NorgesGruppen, landets største dagligvarekjede, har en markedsandel på rundt 40%. Grossisten har sentrallager i Vestby og 13 regionlagre fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Blant kundene finner vi Kiwi, Meny, Joker, Spar, Ultra, Jacob’s, Centra og Bunnpris (frem til årsskiftet), Mix, Shell, Statoil, Esso, samt til storhusholdningsbedrifter som hoteller, restauranter, kantiner og sykehus. Totalt leverer ASKO til over 13.000 adresser og er dermed å betrakte som en av landets mest logistikk- og transportintensive bedrifter. Hver dag ruller det nærmere 560 transportenheter på veiene for ASKO. Bilparken er av høy standard, og bedriften stiller store krav til teknologi og miljø. ASKO var blant annet den første transportbedriften i Norge som tok i bruk lastebil som gikk på etanol. En av selskapets ambisjoner er å kunne ta i bruk innsamlet matavfall som drivstoff i bilparken. ASKOs sortiment består av 22.000 ulike tørr-, kjøl- og frysevarer, alt fra reseptfrie legemidler til det som trengs til et gourmetmåltid. Engrosvirksomheten har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning, kiosk- og servicehandel. - Vår ambisjon er å levere absolutt alt av varer til NorgesGruppens butikker, sier Per Tellef Arning, adm. direktør ved ASKOs sentrallager i Vestby. En nytt og moderne sentrallager - som er bygget ut med 25.000 m2 - baner vei for at ambisjonen kan gjennomføres. - I Vestby kan vi skilte med et fantastisk lager. Sammen med regionlager øst, samlastingsterminal og sentrallager disponerer vi nå 80.000

m2, sier Arning, adm. direktør ved ASKOs sentrallager i Vestby. Med et slikt praktanlegg er ambisjonene også klare for fremtiden: I dag håndterer ASKO rundt 75% av varestrømmen. På få år har NorgesGruppens eget grossistselskap karret til seg stadig større del av “totalkaka”. Nå er det nesten bare meieriprodukter, øl og mineralvann som ikke distribueres gjennom ASKO-systemet. - Vi har kapasitet til også å ta disse varene og vi mener det vil være mest miljøvennlig, fulle biler er god logistikk. Samtidig vil kundene få fordelen av one-stop shopping, sier Arning. Sentrallageret håndterer både de tregest omsettelige varene, kantsortimentet, og de såkalte “dagsferske” varer. Alle sentrallagervarene distribueres til faste avgangstider 2-4 ganger i døgnet til de regionale ASKO-selskapene som igjen distribuerer disse varene sammen med de regionalt lagrede varene på full bil ut til hver kunde. Det er nesten utelukkende snakk om biltransport. - Vi har noe jernbanetransport til NordNorge, men for oss er jernbanetilbudet generelt sett for dårlig. Fra butikk bestiller hos ASKO skal det ikke gå mer enn 24 timer til de har varen på rampa. Da er omlastningstider og frekvenser på jernbanen for dårlig for våre behov, påpeker Arning. ASKOs kunder utvider sine åpningstider og ønsker i større grad leveranser på tider av døgnet hvor kundestrømmen er minst. Samtidig ønsker ASKO å distribuere utenom rushtider for å unngå købelastning og for å oppnå lavere klimautslipp. Dette innebærer at ASKOs driftsmønster endrer seg til å ta større deler av døgnet i bruk, og i flere regioner leverer ASKO-selskapene til sine kunder om natten. Et utvidet driftsmønster gir også jevnere kapasitetsutnyttelse og er vesentlig mer ressurseffektivt.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 18/11


Hamburg. Fra Hamburg kan Shipco tilby direkte ukentlige konsolideringer til 232 destinasjoner, sier Country Manager Svein Røtvold i Shipco Transport AS (Norway).

NTEX åpner i Oslo ▼ NTEX, svensk transportog logistikkselskap med hovedbase i Göteborg, åpner 1. desember kontor i Oslo, melder Transportnet.se. Selskapet vil dermed være representert med eget kontor i Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland og England. Selskapet hadde ifjor en omsetning på 727 millioner svenske kroner.

Flyfrakt Ny norsk flyplass ▼ Hammerfest og Kvalsund kommune planlegger en ny flyplass - bygd på en fylling i sjøen. Den nye lufthavnen vil bli lagt til Grøtnes-området, og det vil bli lagt til rette for helikoptertrafikk, avgangsområde, trafikkområder og nødvendig infrastruktur. Bakgrunnen for ønsket om ny flyplass er den sterke veksten i regionen. Som følge av den sterke industrisatsingen innen olje- og gass-sektoren, har svært mange nye arbeidsplasser kommet til. Hammerfest vil få et innbyggertall på over 10.000 i år og det forventes videre vekst. Samtidig er Kvalsund kommune i ferd med å realisere

et meget stort gruveprosjekt og en storstilt satsing på vindkraft vil komme i begge kommuner. Behovet for transport av både passasjerer og gods har derfor økt betydelig. Dette legger et stort press på transportsektoren, og det er blitt stadig tydeligere at dagens flyplass ikke lenger er egnet for denne nye trafikken og at den er blitt en flaskehals for videre utvikling. Reguleringsarbeidet i kommunene er når startet.

27.800 nye fly ▼ Flyprodusenten Airbus spår at man må bygge 27.800 nye fly de neste 20 årene. Av disse vil 26.900 være passasjerfly med plass til over 100 passasjerer og 900 fraktfly. Hvis prognosen holder, innebærer det at det må bygges nesten fire fly daglig de neste 20 årene. I dag finnes det rundt 15.000 fly som frakter passasjerer eller gods. Den totale flyflåten i 2030 vil ifølge Airbus være 31.500. Det betyr at flere gamle fly også vil bli byttet ut i perioden. Airbus mener selv at store, miljøvennlige, fly er fremtiden. Disse skal spesielt benyttes i den forventede økningen i flyvninger mellom de store byene.

Asiatisk nedtur ▼ IATA, The International Air Transport Association, forteller at flyfrakten har stagnert i 2011. Prognosene

er nå at flyselskapene kommer til å frakte 46,4 millioner tonn cargo i år, mot juniprognosen på 48,2 millioner tonn. En revitalisering av flyfrakten vil trolig ikke skje på denne siden av nyttår, heter det fra organisasjonen. Det er særlig segmentet Asia-Pacific som har opplevd størst nedgang i fortjenesten. Deler av nedgangen skyldes tsunamien i Japan tidligere i år og med de følgene det hadde og fortsatt har for verdikjedene. Det ventes imidlertid sterk vekst i dette markedet fremover. - Det ser ut til at vi går mot nok et turbulent år. Med usikkerhet i verdensmarkedet er det vanskelig å se at det skal bli noen stor, snarlig opptur, uttaler IATAs generalsekretær Tony Tyler.

DHL utvider hub ▼ DHL øker sitt nærvær ved sin flyfrakt-hub i Leipzig/Halle. DHL Supply Chain bygger nå et nytt distribusjonssenter på 15.000 m2 som vil tas i bruk fra mai neste år. Investeringen er på 14 millioner euro.

Leaser to fly ▼ Panalpina tilføyer to nye Boeing 747-8 fraktefly til sin flåte. Selskapet vil lease fly, mannskap, vedlikehold og forsikring av Atlas Air. Flyene settes i drift i løpet av første halvår 2012 og vil erstatte to Boeing 747-400F. De nye flyene har 16% større

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

5 - Transport Inside 18/11

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


fraktkapasitet. Lastekapasiteten er 139 tonn.

Etablerer seg i Nederland ▼ Pilot Freighter Services vil bruke Nederland som springbrett for sin globale ekspansjon. Kort avstand til flyplassen Schiphol og Rotterdam havn gjorde Nederland til geografisk gunstig sted for det amerikanske transportselskapet. Selskapet har tidligere kun vært sterke på hjemmemarkedet mens internasjonal frakt har blitt håndtert gjennom et nettverk av agenter. Dette vil nå endre seg.

Kurs & opplæring Elektroniske handelsdokumenter ▼ Overgangen fra papir til e-melding kan for mange være en nøtt når det gjelder internasjonale handelsdokumenter og vareforsendelser. Kurset «Fra internasjonale handelsdokumenter til elektroniske meldinger - fra forståelse til forenkling» tar sikte på å knekke denne nøtta. På kurset, som går fra 9.10.november, får deltakerne nærmere informasjon både om mulighetene og begrensningene når det gjelder å rasjonalisere informasjonslogistikken:

DSV Road AS DSV Air & Sea AS DSV Solutions AS

«Uten en grunnleggende forståelse for de enkelte handelsdokumenters betydning og rolle overfor ulike parter er det lett å innføre elektroniske dokumentsystemer på et sviktende grunnlag», heter det i invitasjonen fra NorStella. Kurset er praktisk anlagt, og særlig for medarbeidere i eksport-, import- og transportbedrifter. Seniorrådgiver Olav Hermansen, NorStella, Iren Hofseth, tollsjef i Schenkerkonsernet og John Aanonsen, skipningsansvarlig i Elkem Kristiansand, leder kurset. Mer på www.norstella.no.

Nytt logistikk-studium ▼ NKI Nettstudier fikk nylig godkjent sitt nye studium «Arbeidsleder logistikk» som fagskoleutdanning. Logistikkfagskolen Arbeidsleder logistikk skal utdanne logistikkarbeidere for lager og terminaler med nødvendig kunnskap og kompetanse til å utføre eget arbeid og lede andre på en drifts- og kostnadseffektiv måte. For både offentlige og private virksomheter er logistikk og ikke minst kostnadseffektiv logistikk en viktig konkurransefaktor. Studentene lærer hvorfor og hvordan ulike logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres.

Speditørskolen 2012 ▼ LTL Kompetanse inviterer

til nye studietilbud ved Speditørskolen 2012, halvårlig og helårlig på henholdsvis ti og seks måneder. Påmeldingsfrist er 1. desember med opptak i desember og januar. Undervisningen er en kombinasjon av brevundervisning og elevsamlinger. Opptakskrav er to års praksis i transport-/spedisjonsbedrifter og bestått eksamen fra LTLs tollbehandlingskurs. For opptak på halvårsstudiet er det ingen krav. Speditørskolen er Logistikk- og transportindustriens Landsforenings (LTL) flaggskip. LTL samarbeider også med Høgskolen i Molde. Helårsstudiet ved Speditørskolen gir 15 høyskolepoeng. Påmeldingsfrist 1. desember. For ytterligere opplysninger kontakt: LTLs kompetanseleder Torill Bergseth, torill.bergseth@ ltl.no, telefon: 23 08 87 88. Speditørskolen 2012 har fire samlinger og arrangeres på Thon Hotel Triaden, Lørenskog.

Foreningsnytt Besøk hos Bring ▼ Logistikkforeningen Østlandet inviterer til medlemsmøte i Bring Warehousings lokaler på Berger utenfor Oslo 9. november kl. 9-11. På agendaen står introduksjon av Bring Warehousing, visjonen bak Bergerutbyggingen, outsourcing av

Til lands, til vanns og i luften – velg den største totalleverandøren! 6 - Transport Inside 18/11


lagervirksomhet (trender og årsaker) og omvisning. Adm. direktør Erik Mørch presenterer anlegget og de ulike tjenester som tilbys ved Bring Warehousing. Påmelding: arild.larsen@if.no, innen 7. november. Bring Warehousing er et 3PL-selskap innen lagertjenester. I 2010 åpnet de et semiautomatisert lagerhotell på Berger som leverer tjenester innen lagring, ulike plukk og annen lagehåndtering av vareforsendelser fra ankomst til de står klare for transport til sluttbruker, ordrehåndtering, emballering, montering og resirkulering.

Sjøfrakt Direkterute Island-USA ▼ Eimskip CTG vil fra i høst koble Norge direkte mot Island og Nord-Amerika, gjennom sitt containerfartøy «Skogafoss». Skipet vil anløpe Sortland hver fjerde uke, og havnen blir dermed den første i Norge som får direkterute til Island og USA. Tidligere gikk denne linjen via England eller Fredrikstad. - Transittiden fra Sortland til Reykjavik vil kun være fire dager, til Argentia (New Foundland) kun 10 dager og Boston 14 dager. Dette betyr at Eimskip blir det første rederiet som har direkte rute mellom Norge, Island og

Nord-Amerika. Vi skal benytte vårt velutviklede rutenett etter norskekysten opp til Murmansk for å innhente eller videretransportere last til og fra Sortland til endelige destinasjon, sier Hans Martin Iversen i Eimskip CTG. Første anløp til Sortland var allerede denne uken, 2. oktober. - Dette vil forbedre våre tilbud til eksisterende kunder betraktelig, samtidig som det åpner nye muligheter for effektiv logistikk til og fra Norge, og ikke minst til Nordvest-Russland. Det nye tilbudet åpner videre for at Eimskip-CTG kan betjene flere kundegrupper og kan ta flere typer last enn tidligere, sier Iversen. Havnesjef Hugo Næss er veldig fornøyd med det nye tilbudet: - Vi tror at en direkteforbindelse mellom Norge, Island og Nord-Amerika vil bety svært mye for det eksportrettede næringsliv både nasjonalt og internasjonalt og gi et konkurransefortrinn for de som vil benytte seg av denne ruten. Den nye ruten vil få stor betydning for Sortland havn og vi er følgelig svært glad for at Eimskip CTG satser så tungt her, sier Næss.

Første skip med landstrøm ▼ Mandag 10. oktober er det offisiell åpning av landstrømanlegget på Hjortneskaia i Oslo. Color Lines skip blir de

første store skipene som får landstrøm. Det betyr at de kan slå av hjelpemotorene når de er i land, og dermed spare miljøet for 3000 tonn CO2-utslipp i året. Et av de største punktutslippene av NOx blir dermed borte, noe som vil føre til renere luft i Oslo. Landstrømmen er et resultat av et langvarig samarbeid mellom Bellona, Color Line og Oslo Havn KF.

Ny internasjonal havn ▼ Flekkefjord får ny internasjonal havn. En mil sørvest for sentrum anlegges havnen som vil koste 14 millioner kroner, og som vil tilrettelegge for både ro-ro-skip og ordinære frakteskip på 80 til 100 meter. Fra januar vil det ukentlig gå frakteskip til Rotterdam. I dag er det ingen internasjonale skipsforbindelser i fast rute mellom Stavanger og Kristiansand. Eksportbedrifter i regionen vil med andre ord spare millionbeløp når havna på Abelnes står ferdig utbygget, og varene kan sendes direkte ut på sjøen. Anslagsvis vil havnen ta av for om lag 2000 lastebiltransporter som i dag går mellom Flekkefjord og Stavanger/Kristiansand. Arne Andersen og Andersens Emballasje & Design, som også deltar i utbyggingen av havna, er blant dem som vil få redusert transportutgiftene når den nye

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

7 - Transport Inside 18/11

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


havna er klar til å tas i bruk. Andersen vil årlig spare millionutgifter på transport direkte ut sjøveien. - Vår terminal er sentrallager for Statoil for hele Europa. Vi har en avtale hvor vi leverer all emballasje til ca. 2800 stasjoner rundt om i Europa. I dag kommer de inn med båt til Kristiansand og Stavanger og blir sendt hit og videre med bil. Når havna kommer, vil båtene gå inn her og mye av varene vil gå videre med båt, vekk fra veien, sier Andersen.

To nye miljøskip ▼ Stavanger-rederiet Nor Lines bygger to naturgassdrevne godsskip. Dermed realiseres det prisbelønte ”Environship Consept” som vant ”Next Generation Ship Award” under årets NorShipping. Bygger er Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina med levering i oktober 2013 og januar 2014. Nor Lines har også opsjon på bygging av ytterligere to skip. Skipstypen er utviklet i tett samarbeid med RollsRoyce, og innebærer foruten bruk av naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord. Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglast, og innebærer tilpasninger som gir større effektivitets- og kapasitetsutnyttelse enn dagens skip. Fleksibili-

teten til transport av stykkgods, containere, rullende materiell og fryselast opprettholdes. De to nye Nor Lines-skipene representerer ca. 35% lavere klimagassutslipp.

To nybygg til Eimskip ▼ Eimskip får levert to nye containerskip fra det kinesiske verftet Rongcheng Shenfei Shipbuilding Co Ltd i løpet av 2013. Fartøyene er kostnadsberegnet til 50 millioner amerikanske dollar og har en lastekapasitet på 875 TEUs (herav 230 reefer containere), dødvekt 12.000 tonn, total lengde 140,7 m, bredde 23,2 m, dybde 8,7 m og en hastighet på 18,3 knop. Skipene vil gå inn i den sørlige rute til Europa fra Island. De vil erstatte Brúarfoss og Selfoss, som vil bli overført til andre tjenester.

Nytt selskap, «ny» linje ▼ Det nye norske linjerederiet, Scan Baltic Service AS, etablerer «ny» ukentlig linjeforbindelse mellom Norge, Danmark, Sverige og statene i Østersjøen. Linjen startet imidlertid allerede i mars 2009 under kallenavnet «Scan Baltic Service». Dette har vært samarbeid mellom Carten Shipping AS og Lorentzens Skibs AS, hvor hvert selskap har tilført skip, MV Carten Maria (tidligere MV Lyshav) og MV Foss (tidligere MV Lysfoss). Som de tidligere navnene tilsier, har disse skipene i sin tid gått i regi av

8 - Transport Inside 18/11

Lys Line. De er godt kjent i norske farvann, etter transport for selskaper som Norske Skog, Peterson og Stora Enso. Linjesamarbeidet beskrives som vellykket, og nå etableres felles selskap, Scan Baltic Service AS, hvor eierne har hver sin halvdel. - Vi har sett et klart behov for en mer industriell linje som kan tilby regulær, men fleksibel service i forhold til laste- og lossehavner (semi-liner service), sier Olafur E. Jóhannsson i det nye selskapet. Skipene er fleksible i forhold til forskjellig type gods som skal fraktes. Med to dekk i underrom, og sideport plassert på midtsiden av skipene som går til værdekket, åpnes muligheter å kombinere forskjellig last mellom forskjellige havner. Selskapet ser også store muligheter i prosjekt-type cargo, hvor det er behov for å frakte såkalte «out of gauge»-enheter på værdekket. Dette særlig i tilknytning til diverse stor-industri innenfor blant annet olje og offshore. - Vi har tro på at denne servicen kommer til å ha videre sterk utvikling i tiden som kommer og ser positivt på videre utvikling med ytterligere tonnasje allokert, sier Jóhannsson. Scan Baltic Service har etablert et nært samarbeid med Scan Shipping i Bergen som booking- og lastmegler.


Kontaktperson: Jan Gunnar Lie, scanbaltic@scanbaltic.no, telefon: +47 55 55 84 60.

Veitransport Ny nettside ▼ Nettstedet Tiltakskatalog.no - Transport, miljø og klima, ble lansert rett før månedsskiftet. Katalogen gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder. Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg finnes linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer). Tiltakskatalog.no er et samarbeid hvor de viktigste forskningsmiljøene på feltet deltar. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Siden er utarbeidet med prosjektstøtte fra Statens vegvesen (Etatsprosjekt miljøvennlig bytransport), Transnova og andre finansieringspartnere. Katalogen erstatter Miljøhåndboken og nettstedet Miljøveg.

«Norsk bil med norsk sjåfør» ▼ Stadig flere yrkessjåfører vil vise at de er nordmenn. Nå klistrer de et merke med teksten «Norsk bil med norsk sjåfør» på lastebilen sin.

«Aksjonen» er et uttrykk for frustrasjon, ifølge Norsk Transportarbeiderforbund. - Det er en stor frustrasjon blant våre medlemmer over bruken av utenlandske sjåfører som jobber til mye lavere pris. Norske sjåfører mister jobbene sine og føler seg skviset, sier Geir Kvam, sekretær i Norsk Transportarbeiderforbund. Ifølge ham er ikke problemet utenlandske sjåfører, men norske kunder og transportfirmaer som leier billig arbeidskraft og ikke overholder reglene. En av sjåførene som har et slikt klistremerke, er Tor Thokle som er blitt intervjuet i Skien-avisen Varden. - Når vi leverer varer, begynner mange å snakke engelsk til oss. Det forteller litt. Det blir stadig færre norske sjåfører. Vi blir skviset fra jobbene, sier han. Ifølge Thokle er klistremerket laget av en privatperson, og det er rundt 300 sjåfører som bruker det.

Bruker hver 10. krone på transport ▼ Regjeringen har som mål å bedre veiene for å styrke konkurransekraften. Likevel bruker selskaper i distriktene mer enn hver 10. krone på transport. Hjørnestensbedriftene Lerum Fabrikker i Sogn og Fjordane og HitraMat i SørTrøndelag vet alt om kostnadene ved å drive nærings-

9 - Transport Inside 18/11

virksomhet utenfor allfarvei: Både saft- og syltetøyprodusenten i Sogndal og skalldyrleverandøren på Hitra sier til Nationen at dårlige veier går utover bunnlinjen. For Lerum utgjør transportkostnadene om lag 10% av omsetningen, mens HitraMat seier de bruker 12%-13% på transport. De store transportkostnadene kommer til tross for at bedre infrastruktur ble utpekt som et av bruksområdene for oljeinntektene da handlingsregelen ble etablert for ti år siden. NTP har også tatt til orde for den samme prioriteringen. Ifølge Lerum går mer enn halvparten av produktene til det sentrale Østlandet. - Når varene skal over høye fjell og dype daler sier det seg selv at det ikke er billig å transportere, sier Jan Audun Larsen, som har ansvar for innkjøp og logistikk i Lerum til Nationen. Logistikksjefen mener rette veier ville løst mye. - Vi ser for oss at veiene går i tunnel, framfor over fjell. Spesielt om vinteren ville det vært bra for varetransporten, sier Larsen.

Konkurser Sunde Transport AS Nordagutuvegen 145, 3812 Akkerhaugen Konkurs åpnet 21.09.11 Org.nr. 960 241 665


Kamran Dehestani Bjarne Skaus vei 10, 1362 Hosle Konkurs åpnet 14.09.11 Org.nr. 992 080 701 Lasse Ove Pedersen Lovisenberggata 21 D, 0456 Oslo Konkurs åpnet 19.09.11 Org.nr. 992 759 860 Jeyaratnam Srikanth Ammerudveien 75, 0958 Oslo Konkurs åpnet 21.09.11 Org.nr. 884 663 512

7097 Saupstad Konkurs åpnet 21.09.11 Org.nr. 988 128 287 Askildsen Transport Fjellborgveien 7, 3178 Våle Konkurs åpnet 22.09.11 Org.nr. 992 314 494 Mongstad Transportservice AS C/o Møn Transport AS Solendmyra 1, 5936 Manger Konkurs åpnet 21.09.11 Org.nr. 993 176 532

Ola Tildheim Transport Industriveien 12, 1473 Lørenskog Konkurs åpnet 20.09.11 Org.nr. 966 696 478

Transport og Trading Limited 2391 Moelv Konkurs åpnet 22.09.11 Org.nr. 995 041 944

Magnar Kalvøy Transport Gjøkveien 34, 2380 Brumunddal Konkurs åpnet 22.09.11 Org.nr. 995 672 871

Kristoffer Ryghs vei 44, 3041 Drammen Konkurs åpnet 26.09.11 Org.nr. 995 268 809

Norsk Område Transport AS Jernbanevegen, 4365 Nærbø Konkurs åpnet 23.09.11 Org.nr. 982 788 803 Mette Olshaug Vold Transport Nyheimsvegen 7 B, 7058 Jakobsli Konkurs åpnet 21.09.11 Org.nr. 984 924 089 Thorland Transport Vestre Husebytun 19 A,

JHH Transport

Nyetableringer G N Transport AS Linneavegen 4 F, 5417 Stord Kapital: 100.000 Daglig leder: Gisle Nysæter Næring: Godstransport på vei Org.nr. 896 932 632 Vestli Flytting & Transport Bånkallstubben 8 A, 0964 Oslo Daglig leder: Nacer Sliman Næring: Flyttetransport Org.nr. 897 274 272

Emthez Service Limited Ammerudhellinga 41, 0959 Oslo Daglig leder: Tharmamalini Prapa Jeeva Næring: Godstransport på vei Org.nr. 897 364 972 Antonsen Transport og Guiding Nordhammeren 43, 8626 Mo i Rana Innehaver: Tore Antonsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 897 378 582 Stord Transport og utleie Mosahaugen 46, 5410 Sagvåg Innehaver: Oddrun Hansen-Lian Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 264 460 ASF Transport Skogveien 18, 4330 Ålgård Innehaver: Atle Später Fløysvik Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 294 807 Scent Enterprises Limited Fredtunveien 2 A, 4026 Stavanger Kapital: 100.000 Daglig leder: John Muhia Kangu Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 296 656 Hammelsten Service Nedre Bankgate 1 B, 1771 Halden Daglig leder: Henning Hammersten Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 300 424

Norges største og mest moderne tredjeparts varelager åpnet på Berger i januar 2010 www.bring.no/logistics

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av deres lagerbehov og et godt tilbud. Bring Logistics Solutions A/S - 23 16 90 90

10 - Transport Inside 18/11


Helmar Shipbroker AS C/o Kjetil Sjuve Blommenholmveien 24 B, 1365 Blommenholm Kapital: 100.000 Daglig leder: Kjetil Sjuve Næring: Skipsmegling Org.nr. 997 323 203 Marceliussen Transport AS Rosslandsvegen 1176, 5918 Frekhaug Kapital: 100.000 Daglig leder: Eivind Marceliussen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 329 597

Egils Transport Vestre Vallesverd, 4790 Lillesand Innehaver: Egil Innbjo Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 331 702 Scandi Transport DA Frydenlundveien 11, 1815 Askim Daglig leder: Mohammad Rafaqat Ali Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 341 457 Multima Logistikk Storevarden 8, 5350 Brattholmen Kapital: 100.000 Innehaver: Francois Mutima Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 342 240 Eimskip Skipsfart Havnegata 21, 8400 Sortland Kapital: 100.000 Daglig leder: Per Johan Eilertsen

Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 997 345 479 A3 Transport Flotmyrgata 113, 5527 Haugesund Kapital: 300.000 Innehaver: Andreas Jordan Aarstad Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 345 614 Mykto Logistics AS Sætervegen 23 B, 2162 Brårud Kapital: 100.000 Daglig leder: Per Arne Torbjørnrød Næring: Spedisjon Org.nr. 997 357 531 Helge Bakke Transport Furumoveien 26, 1430 Ås Innehaver: Helge Bakke Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 363 191 Marine Harvest Norway as avd. Ullensaker Brages veg 12, 2050 Jessheim Næring:Godstransport på vei Org.nr. 997 367 448 Foss i farta Jektholtet 14 B, 9415 Harstad Innehaver: Svein Egil Foss Næring: Flyttetransport Org.nr. 997 370 554

Joru AS Odderudveien 1, 3080 Holmestrand

Forutsetningene for internasjonal handel endres.

Hvordan har du forberedt deg? Hvordan møter din bedrift kravene? Hvordan kan du vite at du er forberedt? Kontakt oss for mer informasjon, consulting@kghcustoms.com

11 - Transport Inside 18/11

Kapital: 400.000 Dalig leder: Jan Ole Backe Johannessen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 383 265 Pettersen Varetransport Strømsveien 49, 2010 Strømmen Kapital: 100.000 Daglig leder: Kim-Ronny Mathisen Pettersen Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 997 371 321 Nortemp Fryselager AS Jærveien 333, 4322 Sandnes Kapital: 100.000 Daglig leder: Terje Ree Næring: Lager Org.nr. 995 525 305

Nytt om navn Per Waagan hadde sin siste arbeidsdag i Waagan Transport AS fredag i forrige uke etter over 45 år i transport- og logistikkbransjen. Den fargerike transportøren ble tildelt den tradisjonsrike MT-Prisen i 1994. Han var bare 21 år da han etablerte Waagan Transport AS i 1969 med én bil. Virksomheten ble til aksjeselskap i 1976, og selskapet utvidet kjøretøyparken og opprettet flere terminaler i raskt tempo. I 1986 kom satsingen på termotransport. Waagan Transport har to terminaler, Waagan


Logistikksenter på Blindheim i Ålesund og Waagan Terminal i Årødalen i Molde. I 2001 etablerte selskapet en distribusjonsavdeling i Trondheim for COOP Trøndelag. I september 2008 ble Waagan Transport Group overtatt av DSV Road AS. Per Waagan ledet da et av Norges største transportselskaper i privat eie, med over 80 biler i drift og 110 ansatte. Audun Sætre (44) overtok 1. oktober stillingen som adm. direktør i Bastø Fosen. Han erstatter Olav Brein som satt i sjefsstolen i 18 år. Sætre kommer fra stilling som adm. direktør i NOORSI (Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse) hvor han var ni år. Peter Andersson går av som adm. direktør i Dachser Sweden AB 31. desember. Norden-sjef Finn Skovbo Pedersen vil fra nyttår også lede det svenske selskapet.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 20. oktober

VIP-stafetten Jan-Erik Klausen Fonn (31) er logistikk- og transportkoordinator i SR Group i Bergen. Han har treårig transport- og logistikkutdanning bak seg, og har fagbrev som yrkessjåfør. Han har vært sjåfør i 8 år, og jobbet som transport- og logistikkoordinator de siste fem årene. I SR Group jobber Klausen Fonn med baserelatert trafikk der han styrer bilene og utstyr mellom oljebasene. Det har vært mye nytt for Klausen Fonn den siste tiden. For bare en måned siden byttet han nemlig jobb fra Panalpina Grieg til SR Group. - Det er mange nye utfordringer og mange nye systemer å sette seg inn i, selv om mange av arbeidsoppgavene er like de jeg hadde i Panalpina Grieg. Det er mye spennende på gang her i SR Group, sier Klausen Fonn og tar ikke munnen for full. Omtrent samtidig som Klausen Fonn flyttet fra Panalpina Grieg, gikk agentsamarbeidet med verdensomspennende Ceva Logistics samme vei. (Se annen sak i denne utgaven). - Avtalen vil ikke påvirke min hverdag veldig mye, men for SR Group er dette en global avtale som betyr økte volumer og omsetning, samt nytteverdien å ha en så stor samarbeidspartner. Det som får større betydning for hverdagen til Klausen Fonn er SR Groups oppkjøp av Halling Frakt i Ål og etableringen av SR Oslo tidligere i vår. Tidligere denne uken flyttet alle de Bergensbaserte avdelingene i SR Group-konsernet sammen inn i nye lokaler på Kjerreidviken utenfor Fyllingsdalen. Tidligere var avdelingene spredt rundt omkring. Neste steg blir å etablere terminal og lager ved de nye lokalene. Hvor omfattende terminalvirksomheten i Bergen blir, er det for tidlig å si noe om. SR Group har for øvrig operasjoner i Alta (Alta Logistics), Kristiansund (Waage Transport AS), Os (Gesi Shipping) og hovedkontor i Tananger. - Planen er at stykkgodset både i basetrafikken og for østvest-trafikken for fremtiden skal samles her, sier Klausen Fonn som har følgende historie å fortelle: En ung herre går inn på apoteket for å kjøpe gummi. Apotekeren sier at kondomene kommer i pakker á 3, 6 eller 12. - Vel, sier gutten, - Jeg har datet jenta en stund, og hun er helt rå. Jeg har på følelsen at det blir full score i kveld, og det er derfor jeg kjøper kondomer. Først skal vi spise middag hos hennes foreldre, og så skal vi ut etterpå. Så fort jeg får tatt henne en gang, så kommer hun til å bli helt vill, så det er best jeg tar en 12-pakning. Gutten betaler og går. Kvelden kommer og gutten setter seg til bords hos hennes foreldre for å spise. Han spør om han kan få be bordbønnen, og det er greit. Han begynner å be. Det varer i 5 minutter, 10 minutter, ett kvarter. Når han omsider er ferdig, så bøyer jenta seg frem, og hvisker ham i øret: - Du har aldri fortalt meg at du er så religiøs. Han bøyer seg over og svarer: - Du har aldri fortalt meg at faren din er apoteker! Åge Johnny Kalstad hos Bring Logistics i Florø overtar stafettpinnen.

12 - Transport Inside 18/11

11-18Transp.Inside-TRYKK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you