Page 1

Nr 16/11 8. september 2011 21. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund, Klaus Eriksen Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Avtalen Narvik ventet på 25. august undertegnet Narvik Havn KF og Northland Resources SA en avtale om at sistnevnte skal skipe ut store mengder jernmalmkon-

sentrat over Narvik i årene fremover. Northland Resources har anslått det årlige volumet til mellom fem og sju millioner

Logistikken redder Posten Postens halvårsresultat var langt fra godt, men i logistikkavdelingen er det grunn til å smile. Konsernets resultat er vel en halv milliard dårligere enn i samme periode i fjor. Posten får et overskudd før skatt på 157 mill. kroner, mot 768 mill. første halvår i 2010. Driftsinntektene økte imidlertid første halvår med 1,9% til 11,3 milliarder kroner. 57% av Posten-konsernets inntekter kommer nå fra logistikkområdet. Logistikkinntektene i 1. halvår var totalt 6973 mill. kroner, som er en økning på 5,6% fra samme periode i fjor. Flere pakker som følge av netthandel, er en viktig bidragsyter og Postens pakkevolumer økte med 4,7% fra ifjor. Samtidig faller ikke overraskende brevvolumene. - Pakker og gods er et viktig vekstområde for Posten, og et område vi satser på både i Norge og i Norden. Målrettet og systematisk

arbeid ligger bak det gode resultatet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge til TI. - Hvordan ser du for deg logistikkområdets utvikling innenfor Posten de nærmeste årene? - Konsernet vil videreføre sin nordiske vekststrategi, og vi vil fortsette arbeidet med å styrke markedsposisjonene innen både post- og logistikksegmentet fremover. For å møte veksten i markedet har vi nå piloter gående på rene pakkeutleveringssteder utvalgte steder i Norge, sier Mejdell. Som følge av at både norsk og svensk økonomi er i fremgang, venter konsernet en fortsatt positiv inntektsutvikling i 2011. - Det er imidlertid en risiko for at utviklingen internasjonalt og siste tids uro i finansmarkedene får konsekvenser også for markedsutviklingen for logistikkområdet fremover, sier Mejdell.

1 - Transport Inside 16/11

INSID i tran E; 20 år sp tjene ortens ste

tonn. Havnesjef Rune J. Arnøy tror at dette kan komme til å vokse. - Med denne avtalen på plass og fortsatt vekst i LKABs utskipning over Narvik vil Narvik Havn forsterke posisjonen som den største havn i Norge og etter hvert også hele Skandinavia når det gjelder volum, sier han. Den inngåtte avtalen gjelder for ti år. Samtidig vil Northland og Narvik Havn arbeide aktivt sammen for å finne en fremtidsrettet og permanent løsning når perioden er over. Første skip med jernmalmkonsentrat fra gruveselskapet, som skal drive gruvedrift i grenseområdene mellom Sverige og Finland, er ventet å forlate Narvik i begynnelsen av 2013.

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Godsmengden øker ..........s. 2 Q-avtale for Asko .............s. 2 Norsk toll i toppen............s. 3 Gir ikke opp jernbanen.....s. 3 Toll-tull for speditør...........s. 5 Post-Nord styrkes .............s. 5 Container-økning i Norge .s. 6 Rederi-krangel..................s. 7 Kleppa ringer Polen..........s. 9 Norsk topp i K + N ...........s.11


- Northland hadde et ønske om å komme raskt igang, og derfor er det en midlertidig løsning som er aktuelt i første omgang, sier Arnøy. - Narvik Havn har sørget for at det er tilstrekkelige arealer og bygningsmasse ved Narvikterminalen på Fagernes like sør for sentrum. Vi leier ut 50.000 m2 pluss bygninger til Northland, mens selskapet selv står for nødvendig utbygning og infrastruktur. Northland tar altså det aller meste av den økonomiske risikoen ved dette. For Narvik Havn er dette viktig, ettersom det i den nåværende fasen er snakk om en midlertidig ordning. Northland Resources har tidligere undertegnet intensjonsavtaler med tre logistikkselskap som skal forvalte og utvikle transportløsninger mellom Kaunisvaaragruvene i Nord-Sverige og Narvik. Savage Service Corporation har det overordnede ansvaret for samordning og ledelse av logistikkarbeidet og skal i tillegg sikre hensiktsmessig jernbanetransport ved innkjøp fra underleverandører og jernbaneoperatører. Peab skal være ansvarlig for driften av lastebiltransport fra gruver til jernbaneterminal og sørge for bygging av nødvendig infrastruktur på terminalene i Kaunisvaara og Narvik. Grieg Logistics skal være ansvarlig for driften av terminalen og anlegget i havnen i Narvik.

GARDERMOEN

SØRUM

Både Northland Resources og Narvik Havn har langt videre vyer enn ti år. - Northland er bare en av flere aktører som har henvendt seg til oss for utskipning over Narvik, sier Arnøy. - Andre brukere kan vise seg å bli av like stor betydning. Det er derfor viktig å tenke langsiktig, noe vi og Northland er enige om. Vi kommer derfor til å utrede forskjellige løsninger og forskjellige plasseringer som vil kunne omfatte både Northland og andre aktører, men på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe mer om dette, avslutter havnedirektøren.

Siste nytt Siste sjanse for Transport 2011 ▼ Dersom du ikke allerede har vært der. Når du leser disse linjene er det trolig siste sjanse for å kaste deg i bilen og dra innom Transport 2011 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Messen avsluttes lørdag 10. september. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner messen klokken 9. torsdag 8. september og derifra og inn går det slag i slag med seminarer og rundt 250 utstillere som viser hva Transport-Norge har å tilby.

Askos Q-avtale blir enda større ▼ Q-Meieriene gjør et nytt

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 16/11

innhogg i markedet som domineres av Tine. Fra 1. januar 2012 vil Qs flytende meieriprodukter også bli distribuert til NorgesGruppens storhusholdningskunder. Utkjøring vil bli håndtert av Asko, og avtalen kommer i kjølvannet av at Asko også overtar distribusjon av Qproduktene til dagligvare. - Våre storhusholdningskunder har i lengre tid ønsket seg større valgfrihet innenfor flytende meieriprodukter, og de har ønsket seg færre leveranser. Ved at vi nå kan tilby dem også flytende meieriprodukter på ASKO-bilen som leverer deres øvrige varer, så opplever kundene dette som en betydelig merverdi, sier Tore Bekken, direktør storhusholdning og servicehandel i ASKO/NorgesGruppen. For Q-Meieriene er den nye distribusjonsavtalen en milepæl: - For Q er det viktig også å kunne levere til denne delen av markedet, noe vi ikke har hatt muligheten for tidligere. Det vil gi oss et økt volum på ca 10-12 % totalt sett, sier Bent Myrdahl i Q-Meieriene.

Økning i godsmengden ▼ I første kvartal ble det transportert 41,7 millioner tonn gods til og fra norske havner, tilsvarende en økning på 1 million tonn eller 2,5%, melder Statistisk sentralbyrå. For tørr bulk var økningen

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


på 8,2%. Havnene Narvik og Grenland er de største innenfor dette segmentet. Våt bulk hadde et fall på 2,7%, og her er naturligvis Bergen og omland største havneaktør.

Blant de beste i klassen ▼ Det norske tollvesenet er blitt kåret til et av verdens beste innen effektiv handelslogistikk og effektiv tollklareringsprosess. Det er Verdensbankens omfattende internasjonale tollundersøkelse ,”Connecting to compete - 2010“, som gir det norske tollvesenet grunn til å smile. Nær 1000 internasjonale fraktselskap fra 130 land har svart på spørsmål om kvaliteten på havner, flyplasser og transportårer, og om kvaliteten med tollmyndighetene de kommer i kontakt med. Av 155 land havner Norge på sjetteplass i kategorien effektiv handelslogistikk, og på tiendeplass innen effektiv tollklareringsprosess. Dette er en forbedring fra undersøkelsen som ble foretatt i 2007, da Norge ble nummer 16 på handelslogistikk og nummer 12 på effektive tollklareringsprosesser, skriver Tollvesenets eget magasin ”På grensen”. Av undersøkelsen går det frem at Tyskland vurderes som det beste landet i verden på global handelslogistikk, mens Luxembourg vurderes som det beste landet på effektivitet i tollklareringsprosessen.

Prøver nattdistribusjon ▼ Danmark henter i disse dager inspirasjon til dansk nattdistribusjon fra et OLfokuseret London, hvor transporter sen kveld og tidlig morgen er nødvendig for logistikken under OL i 2012, melder Erhvervsbladet. Det er i Sør-Jylland testprosjektet skal gjennomføres. Det understrekes at når det er snakk om ”nattdistribusjon” på dansk, er det i realiteten kun snakk om en liten forskyvning av eksisterende tidsvinduer, med levering noen få timer senere enn vanlig, eller to timer tidligere enn vanlig. Det er nok til at sjåførene unngår den verste rushtrafikken, samtidig som man får frigjort veikapasitet til persontrafikk. Bakgrunnen for det danske forsøksprosjektet nattdistribusjon er et fremtidsbilde hvor antallet alvorlige trafikkorker ventes å bli fordoblet i 2018, og presset på veiene generelt vil øke med opp mot 70%. - Vi lærer også om engelskmennenes måte å endre adkomstveier til de større butikkene, nye veiunderlag og støyvern. Samtidig skal det tas hensyn til plassering av nye kjøpesentre, slik at de ikke legges midt i boligområder, sier underdirektør Poul Bruun i ITD til avisen.

Prisfall for lagertjenester ▼ Prisene innenfor lagring

3 - Transport Inside 16/11

gikk ned med 1,3% fra 1. til 2. kvartal 2011, melder Statistisk sentralbyrå. Årsaken ligger i en betydelig nedgang i prisene for fryselagring. Sammenlignet med samme kvartal ett år tidligere, ligger indeksen nærmest uendret med en nedgang på 0,1%.

Holder ut (litt til) på jernbanen I forrige utgave av TI presenterte vi dobbelt dårlig nytt for jernbanen i Norge: CargoNet vurderer å legge ned hele eller deler av driften, mens DB Schenker ser på muligheten for å flytte alt gods fra Bergensbanen over på bil. Bakgrunnen er elendig infrastruktur og håpløs punktlighet på godstogene. - Hva er siste nytt i saken, blir det nedleggelse, informasjonsdirektør Bjarne I. Wist i CargoNet? - Foreløpig ikke. Vi har nå iverksatt en større gjennomgang med våre kunder, våre eiere, Jernbaneverket og staten. Når den runden er over, tar vi en avgjørelse. Og det blir på denne siden av året. Schenker ligger også «på været», men gjør det klart at myndighetene nå må gjøre et skikkelig løft om godsfremføringen på jernbanen skal ha noen fremtid i Norge. - Jernbaneverket må ta en strekning av gangen, stanse togtrafikken i 5-6 uker, og oppruste strekningen fullstendig. Det gjorde de i Oslo-


Transportbruker´n Navn: Tormod Rønningen Alder: 50 Stilling: Transportsjef i Coop Norge Handel AS - Med full sporing på pallene sikrer vi pålitelige transportløsninger og online statusinformasjon, sier Rønningen.

Tormod Rønningen sitter sentralt i utbyggingen av det kommende sentrallageret som Coop Norge Handel AS skal bygge på Gardermoen. Lageret får en gulvflate på 52.000 m2, men det er designet slik at alle lagertyper (for eksempel fryse-, kjøle- eller tørrlager) enkelt kan utvides. Byggingen starter i høst, og transportsjef, Tormod Rønningen, sier at målet er full drift i løpet av 2014. Med kjøp og opparbeiding av den 200 mål store tomta, moderne automatiserte lagerløsninger og annet nødvendig utstyr og installasjoner, er investeringen budsjettert til 1,5 milliarder kroner. Dette er den største enkeltinvesteringen til Coop Norge Handel AS noensinne. Fra dette lageret skal store deler av Norge dekkes. Transportene er planlagt med både bil og jernbane. Rønningen har tillit til at jernbane igjen vil fremstå som et pålitelig alternativ for transport. Varene skal hentes både fra nasjonale leverandører, men også med en god andel fra import. Det vil foregå med både bil, båt og bane. - Vi gleder oss til å ta fatt på den detaljerte transportplanleggingen, inkludert bruk av nye teknologiske løsninger, sier Rønningen. - Vi vil få utstrakt bruk av direktedistribusjon til store deler av vårt butikknett i Sør-Norge. Vi satser på gode løsninger for

våre transportører, og det vil bli benyttet biler og materiell som er spesialdesignet for å ivareta høy kvalitet og effektiv transport. Dobbeldekkere med plass til to paller i høyden vil bli rådende. God fyllingsgrad begge veier er både kostnadseffektivt og miljøvennlig. Med bruk av jernbane på de strekninger hvor dette er mulig, og bruk av nytt moderne bilmateriell, prioriterer vi miljøet, fortsetter han. Når bygget står klart vil det være hele 66 kjøreporter i veggene, alle tilpasset vogntog på 25,25 meter. Kapasiteten for det kommende lageret vil ligge på totalt 300 biler hver dag. Selv om de fleste vil komme i Coop Norge Handels farger og dekor, kommer ikke selskapet til å eie transportmateriellet selv. - Vi leier alle bilene, og har avtale med forskjellige distributører i hele Norge, sier Rønningen. Transportsjefen opplyser at Coop Norge fortsatt vil ha lokale lagre rundt om i landet, samtidig som det nye lageret vil være et sentrallager for et utvalg varer. Forholdene skal også legges bedre til rette for sjåførene, ved at varene etter planen skal stå ferdig på rekke bak porten de henvises til, og lastetiden reduseres til et minimum.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 16/11


tunnelen og på Oslo S, og nå fungerer det utmerket. Det er ikke noe problem med seks ukers driftsstans så lenge det planlegges skikkelig på forhånd, sier informasjonssjef Einar Spurkeland i DB Schenker. Han tar også til orde for at alle spor bør overføres til nettopp Jernbaneverket (i dag eier NSB/CargoNet flere spor), slik at blir mulig å planlegge mer helhetlig. - I dag er det alt for mange akutte stopp på grunn av manglende vedlikehold og investeringer. Slik kan vi ikke ha det lenger, slår Spurkeland fast. I disse dager jobber Jernbaneverket med en ny godsstrategi. Den siste kom i 2007.

Prisvekst ▼ Prisene innenfor godstransport på vei fortsetter oppover med en økning på 1,1% fra 1. til 2. kvartal i år, melder Statistisk sentralbyrå. Veksten skyldes, i hovedsak, en prisoppgang for stykkgods/containergods på 2,4% i perioden. Indeksen lå på 122,0 i 2. kvartal 2011, som er 3,6% høyere enn samme kvartal i 2010.

Toll-tull for speditøren ▼ Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) har fått den første saken på sitt bord, hvor speditøren er gjort ansvarlig for

toll og avgifter som tollskyldner. - Jeg har tidligere beskrevet det nye ansvaret vi fikk ved toll-loven av 2009. Den nye loven innførte et nytt ansvar mot speditøren for toll og avgifter så fremt speditøren kan klandres for feildeklarasjoner. Tidligere var det bare vareeieren som kunne gjøres ansvarlig. Nå fikk vi et ansvar ved siden av vareeieren. Etter LTLs syn er det urimelig å bli pålagt et slikt ansvar, men det har lovgiverne både i Norge og EU sett vekk fra, skriver LTL-direktør Tom Rune Nilsen i foreningens nyhetsbrev Meldeseddelen.

PostNord på offensiven ▼ PostNord styrker sin posisjon på det nordiske logistikkmarkedet gjennom kjøp av resterende aksjer i logistikkfirmaet Transportgruppen A/S. Siden 2007 har Post Danmark eid 51% av aksjene i Transportgruppen, som er en av Danmarks ledende aktører på markedet for pallog stykkgods. Transportgruppen omsatte i 2010 for over 230 mill. danske kroner, og har 800 medarbeidere og ca. 600 lastebiler. - Oppkjøpet betyr at vi styrker vår posisjon på markedet for pall- og stykkgods i Danmark og Norden forøvrig. Som eneeier kan vi også utvikle og styre selskapet raskere og skape konkurranse-

Forutsetningene for internasjonal handel endres.

Hvordan har du forberedt deg? Hvordan møter din bedrift kravene? Hvordan kan du vite at du er forberedt? Kontakt oss for mer informasjon, consulting@kghcustoms.com

5 - Transport Inside 16/11

kraftige kundeløsninger, blant annet gjennom nærmere samarbeid mellom Transportgruppen og andre virksomheter innen PostNord, sier Carsten Dalbo, sjef for PostNords forretningsområde logistikk i Danmark. Oppkjøpet av den danske bedriften er bare én av flere den siste tiden. For kort tid siden kjøpte konsernet opp Eek Transport og Mereco Transport, samt svenske Nils Hansson Logistics i Sverige.

PostNord i pluss ▼ PostNord, som eies av det svenske og danske postvesenet, noterte et resultat før skatt på 246 mill. svenske kroner i første halvår. Dette er en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. Her er det særlig volumfall i Danmark som har ført til nedgang.

Finsk pharma-kontrakt ▼ Freja Norge har inngått kontrakt med finske Orion Pharma, en av Nordens største legemiddelvirksomheter med kontorer i alle de fire nordiske land. Avtalen med Orion innebærer at Freja skal drive Orions logistikk på det norske marked, herunder motta produktene fra Orions fabrikker, lagre og distribuere til norske medisingrossister. Orion Pharma arbeider med forskning og utvikling av nye originale legemidler innenfor både human- og veterinærmedisin. Orions pro-


duktsortiment omfatter hele paletten av medisiner: Reseptpliktige legemidler, handelsvarer, reseptfrie legemidler, kjøleprodukter og produkter som krever særlig sikring på lageret.

Nye oppfølgingsregler ▼ Fra 1. juli 2011 er det gjort endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som skal sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte. NAV har i sommer sendt ut informasjonsbrev til alle landets bedrifter, der de opplyser om endringene i reglene for oppfølging av sykefravær

Kombifrakt Øker tog-kapasiteten ▼ Svenske LKAB, som skiper ut fra blant annet Narvik havn, har satset knallhardt for å imøtekomme etterspørselen etter jernmalm og har investert 30 milliarder svenske kroner etter 2000-årsskiftet. Investeringen har gitt resultater. I 2009 leverte selskapet 18 mill. tonn jernmalm, i 2010 økte leveransene til 27 mill. tonn, og målet er å nå 37 mill. tonn i 2015. For å klare dette må logistikken forbedres og kapasiteten økes. Derfor har selskapet bestilt fire doble Iorelokomotiver fra Bombardier Transportation Sweden i tillegg til de 13 selskapet har, melder Leveranstidningen Entreprenad. Derved øker

antallet malmtog kapasiteten fra 15 til 20 tog i døgnet. Det er også bestilt 300 malmvogner fra Kockum Industrier i Malmø og Trelleborg. Samlet vil dette gi selskapet en transportkapasitet på 40 mill. tonn i året for utskipning fra Narvik og SSABs anlegg i Luleå. LKAB har i høy grad også tenkt på energisparing. De nye lokomotivene har et energigjenvinningssystem gjennom asynkronmotorer som omdanner energien til el-kraft når togets motor bremser. Ca. 25% av energien som brukes på hver tur, blir gjenvunnet. For å få ut optimal effekt i grenselandet kraft og tyngde vil malmtoget bestå av 68 malmvogner som hver har en lastekapasitet på 100 tonn. Hvert tog blir 750 meter langt og frakter 6800 tonn jernmalm.

leggskompensasjonen selskapet fikk i 2008, til EFTA-domstolen i Luxembourg. Det var sent i juni at EFTAs overvåkningsorgan ESA slo fast at statens tilleggsbevilgninger til Hurtigruten fra 2008 er i strid med EØS-avtalen. ESA krever at Hurtigruten betaler tilbake pengene selskapet har fått utover det som er tillatt etter reglene.

Jebsen tok boten ▼ Kristian Jebsen Rederi AS har vedtatt et forelegg på 4 mill. kroner for korrupsjon i den såkalte Store Norskesaken, der en tidligere styreleder hadde besørget overføringer til tidligere adm. direktør i Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Robert Hermansen. Store deler av boten, 3,6 millioner kroner, er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Åpnet dobbeltspor

Bygger ny terminal

▼ Fredag 2. september ble det nye dobbeltsporet åpnet mellom Lysaker og Sandvika. Det er nå sammenhengende dobbeltspor fra Oslo-grensen til Asker. Utbyggingen har tatt ti år og kostet 10 milliarder kroner.

▼ Torsdag 25. august tok adm. direktør Toralf Ekrheim det første spadestikket på byggingen av Nor Lines nye terminal på Somaneset i Sandnes. Terminalen ventes innflyttingsklar i månedsskiftet februar/mars 2012.

Sjøfrakt Hurtigruten anker ▼ Hurtigruten benekter at rederiet har mottatt ulovlig statsstøtte og har anket ESAs vedtak om å betale tilbake til-

6 - Transport Inside 16/11

Flere containere ▼ I alt ble det fraktet 170.000 TEUs i første kvartal til og fra norske havner. Dette var 13.000 flere containere enn tilsvarende periode ifjor. Godsmengden i contai-


nere var 1,2 millioner tonn, en økning på 4,1%.

Økning også ifjor ▼ I løpet av året 2010 ble det fraktet vel 200 mill. tonn gods over store offentlige, mindre offentlige samt private havner. Dette var en økning på 17,5 mill. tonn, eller 9,5% sammenlignet med 2009, melder Statistisk sentralbyrå. Over de mindre havnene ble det transportert 28,8 mill. tonn gods i 2010. Dette var 20,4% mer enn i året før.

Fortsatt prisfall for sjøtransport ▼ Prisindeksen for sjøtransport falt med 3% fra 1. til 2. kvartal 2011, og er dermed på det laveste siden 2. kvartal 2006. Indeksen er den laveste også sammenlignet med målingene etter finanskrisen i 4. kvartal 2008. Nedgangen skyldes prisfall innenfor utenriks sjøfart med gods, og spesielt utenriks tørrbulkfrakt og oljefrakt. Her var nedgangen på henholdsvis 60,6% og 27,1% sammenlignet med samme kvartal i 2010. Prisene innenfor utenriks sjøfart er påvirket av den norske kronens styrking mot dollar fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. De fleste kontrakter i næringen inngås i dollar. Dette innebærer at ved uendret kontraktspris og en styrking av kronen, så vil prisen målt i norske kroner bli lavere.

Tar til motmæle ▼ Rederiet Color Line mener Fjord Line har gitt dem ett rykte som et halvkorrupt selskap. Konserndirektør Hans Otto Mathisen sier rederiet har fått nok av Fjord Lines anklager i media. Til NRK følger han opp: - De kjører hele tiden rettssaker, de kjører hele tiden advokater, de bruker media helt kynisk og bevisst for å fremheve seg selv. De tar aldri inn over seg at de er dårlige til å planlegge. Og det er de som langt på vei er årsaken til den krangelen som foregår i Kristiansand, som er helt unik. Den finnes ikke noen andre steder. Det er en urokråke her, og det er Fjord Line, uttaler Mathisen. - Når Fjord Line prøver å fremstå som om det er en form for halvkorrupsjon mellom Color Line og Kristiansand havn, og mellom Color Line og Kristiansand kommune, er det noe vi ikke kan sitte stille og se på. Nå har vi fått nok, og sier veldig tydelig ifra, sier han. Fjord Line på sin side stiller seg uforstående til kritikken.

Color Group i pluss ▼ Color Group AS, morselskapet til Color Line AS, noterte et driftresultat på 33 mill. kroner i første halvår, ti millioner mindre enn ifjor. Color Line AS opererer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge,

Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire mill. passasjerer, nærmere 990.000 personbiler og over 170.000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år. I første halvår var antall fraktenheter (12 m ekvivalenter) 85.833.

Konferanser og messer Maritim konferanse ▼ 27.-28. september arrangeres Ship Management Business Conference, den 21. i rekken. Konferansen går av stabelen på Radisson Blu Royal Hotel i København.

NMLF Logistikkonferanse ▼ Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) planlegger å gjennomføre en logistikk-konferanse den 15. og 16. november 2011 i Østlandsområdet. Temaet for konferansen er: ”Driftsanskaffelser til Forsvaret” og med følgende utdyping ”Forsvaret anskaffer varer og tjenester for rundt 5 mrd. kroner årlig. Kunnskapene om hva som må til for å bli leverandør er varierende blant norske bedrifter. Forsvaret skal gi konferansedeltagerne kunnskap om gjeldende regelverk, rutiner, behov for varer og tjenester og innkjøpsorganisasjon for derved å bidra til at flere bedrifter kan konkurrere om å bli leverandører/underleverandører til Forsvaret.”

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

7 - Transport Inside 16/11

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


De som vil finne kurset interessant, er bedrifter som er eller som vurderer å bli leverandører til Forsvaret. For mer informasjon: www.nmlf.no.

Siste stopp før Europa ▼ NHO Østfold inviterer til konferanse om EUs transportpolitikk i Sarpsborg 3. november, kl. 10-15. Sted er Quality Hotel. Konferansen går under navnet ”Østfold - Siste stopp før Europa”. Samferdselsråd Olav Grimsbo ved den norske EU-delegasjonen vil innlede om EUs nye transportpolitikk og hva den betyr for din bedrift. I tillegg vil du få høre bedrifter fortelle om betydningen av tilgangen til det europeiske markedet, påvirkning av europeiske rammevilkår og muligheter for EUfinansiering. Utfyllende program legges frem senere.

Logistikkdagen ▼ Logistikkforeningen.no avd. Rogaland inviterer til Logistikkdagen i Sandnes på Fredheim Arena 10. november. Her vil blant annet samferdselsministeren delta. Mer informasjon vil legges ut på foreningens hjemmesider.

NLF til Kiel ▼ Norges Lastebileier-Forbund ved fagutvalgene for distribusjon og langtransport, trekking og termo, inviterer alle NLF-medlemmer til seminar på Kielfergen Color Magic helgen 20. til 22.

januar 2012. Tema og foredragsholdere vil offentliggjøres ved en senere anledning. Følg med på forbundets hjemmesider: ww.lastebil.no.

Flyfrakt Avtale for SAB ▼ Scandinavian AirBridge AB (SAB) ble fra 27. juni agent i Sverige for Business Direct Aviation, som er en nytt overnatten Express-produkt med ekspressruter til/fra Arlanda, Maastricht, Birmingham og Dublin. Business Direct Aviation benytter fly av typen Fokker F50 Freighter med lastekapasitet på 5 tonn gods og med maksimal kollilengde på 170 cm. Svenske SAB er fra før agent for Icelandair Cargo og Belarusian Airlines.

Oppgang på Heathrow ▼ Heathrow Airport har notert en økning i godsvolumene på 2,3% i løpet av årets syv første måneder sammenlignet med fjoråret.

… og på Schiphol ▼ Første halvår noterte Schiphol Airport i Amsterdam et resultat før skatt på 97 mill. euro, en økning på 40% sammenlignet med fjoråret. Flyplassen noterte en økning i godsvolumet på 5,2%.

Damco-vekst ▼ Danske Damco øker på flere fronter. Både forret-

Tlf. 69 35 83 40 - Fax. 69 35 83 50

ningsområdet Air Freight og Ocean har økt volumene med 11% i første halvår sammenlignet med samme periode ifjor. Selskapet har sendt 75.000 tonn med fly og 610.000 tonn med skip. Resultat før skatt for konsernet er 37 mill. US dollar. Damco er en selvstendig forretningsenhet innen A.P. Møller – Maersk Group, og er en av verdens ledende 3PLtilbydere innen skreddersydde supply chain-løsninger. Damco har 10.500 ansatte på verdensbasis fordelt på 280 kontorer rundt om i verden.

Ny link Kina-USA ▼ Air China Cargo etablerer rute mellom Shanghai og Dallas/Fort Worth i USA med tre ukentlige avganger, med mellomlanding i Anchorage, Alaska. Flyet, en Boeing 747400F har godskapasitet på snaut 100 tonn og vil hovedsakelig frakte mobiltelefoner, flatskjermer, maskiner og utstyr til olje- og gassbrønner.

Veitransport Omveltninger for Kårstad Transport ▼ Med en enslig tømmerbil etablerte Roar Kårstad bedriften Kårstad Transport på Bygstad to mil fra Førde i 1978. Gjennom årene bygget han opp et velrennomert og velkjent transportselskap. 30. juli mottok imidlertid de an-

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet

8 - Transport Inside 16/11


satte den tunge beskjeden om at firmaets grunnlegger hadde tapt kampen mot kreften, kun 55 år gammel. En måned senere fikk de beskjeden om at Fjordane Tingrett har åpnet konkurs i virksomheten, etter at bedriftsledelsen selv gikk til skifteretten og meldte oppbud. Rykter om at firmaet har slitt økonomisk har vært velkjent i bransjen, etter at regnskapstallene har vært røde de siste årene. Ved konkursen hadde firmaet 55 biler og en årlig omsetning på ca. 110 mill. kroner. Lokalavisen Firda melder imidlertid at firmanavnet vil bestå i et nyetablert selskap. Allerede 2. september var nytt selskap stiftet, etter at eierne var sikre på at finansieringen var i orden. Alle de 60 ansatte er tilbudt jobb i det nye selskapet, skriver avisen. At man fikk på plass en rask avtale var avgjørende for firmaets eksistens, slik at nye Kårstad Transport kunne overta de fleste av konkursfirmaets gamle transportavtaler. Arbeidende styreleder i firmaet blir forretningsmannen Dag-Jøran Hjelmeland, som også går inn med midler i selskapet. Aksjene i det nystiftede selskapet skal etter det Firda får opplyst bli jevnt fordelt mellom Hjelmeland, Arnt Henning Kårstad, Gjøran Kårstad, Frode Kårstad og familien til avdøde Roar Kårstad.

DSV Road AS DSV Air & Sea AS DSV Solutions AS

Avsløringene som rystet bransjen ▼ Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forteller at hun vil kontakte den polske transportministeren etter avsløringene om den rystende kurspraksisen blant enkelte kursledere. Med skjult kamera fanget kanalen TVN24 opp ”sjåførtips” om hvordan sjåførene kunne unngå kontroller, bryte kjøreog hviletid, og hvordan de måtte prioritere lasten fremfor menneskeliv.

Nyetableringer Jan Rune Johansen Luftjok, 9845 Tana Kapital: 100.000 Daglig leder: Jan Rune Johansen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 897 154 692 Gjøvik Expressen Damveien 18, 0587 Oslo Kapital: 100.000 Daglig leder: Kyrre Skårsmoen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 897 212 072 Edøy Frakt Frydenbølien 13, 5056 Bergen Kapital: 100.000 Innehaver: Linn Renate Edøy Næring: Spedisjon Org.nr. 997 133 528 Pettersens Transport Skarvegen 19, 2016 Frogner Kapital: 100.000

Innehaver: Jim Pettersen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 150 902 Partner Transporter Syltefjorden, 6144 Sylte Kapital: 100.000 Daglig leder: Alexander Berge Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 164 512 Karlsen Transport Røstadhøgda 49, 3480 Filtvet Kapital: 100.000 Innehaver: Stephan André Karlsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 185 196 Aquilon Shipbroker AS Statsminister Michelsens vei 38, 5231 Paradis Kapital: 250.000 Daglig leder: Philippe Hetland Brault Næring: Skipsmegling Org.nr. 997 188 187 Ove Isaksætre AS 2270 Flisa Kapital: 1.425.000 Daglig leder: Ove Isaksætre Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 206 819 Erik Reiersen Transport Mælen 182, 3039 Drammen Kapital: 100.000 Daglig leder: Erik Reiersen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 218 655

MRF Invest AS Gamle Kragerøvei 12A,

Til lands, til vanns og i luften – velg den største totalleverandøren! 9 - Transport Inside 16/11


3770 Kragerø Kapital: 100.000 Daglig leder: Morten Sivertsen Næring: Innenriks sjøfart med gods Org.nr. 997 233 379 Petkov Logistikk Almestien 49, 3189 Horten Kapital: 100.000 Innehaver: Dimitre Dantchev Petkov Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 245 016 Espen Kristiansen Transport Bråtehøgda 11, 1970 Hemnes Kapital: 100.000 Innehaver: Espen Kristiansen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 245 210 Løren Transport Vakujeva Skårerlia 6, 1473 Lørenskog Kapital: 100.000 Innehaver: Hava Ibragimovna Vakujeva Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 252 691 Ivan Hansen Transport Bispegata, 2264 Grinder Kapital: 100.000 Innehaver: Ivan Hansen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 254 686 International Tanker Chartering AS Strandgaten 193, 5004 Bergen Kapital: 100.000

Daglig leder: Erik Lie Næring: Skipsmegling Org.nr. 997 256 409 OCL Logitikk Kristiansen Myrlia 63, 1481 Hagan Kapital: 100.000 Innehaver: Lisa Marie Dagfinrud Kristiansen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 258 304 Kårstad Transport AS Storhaug, 6977 Bygstad Kapital: 100.000 Daglig leder: Dag-Jøran Hjelmeland Næring: Godstransport på vei Org.nr. 997 294 513

Konkurser Lillestrøm Vareekspress Terje Frilseth Torvgata 36B, 2000 Lillestrøm Konkurs åpnet 17.08.11 Org.nr. 991 004 947

Mathisens Flytteog Transportservice Bråtesvingen 14B, 2050 Jessheim Konkurs åpnet 25.08.11 Org.nr. 985 271 011 Bjørklund Thermo Transport Bjørklund, 9151 Storslett Konkurs åpnet 26.08.11 Org.nr. 989 570 471 Jessheim Varetransport DA Storgata 2, 2050 Jessheim Konkurs åpnet 23.08.11 Org.nr. 991 152 393 Eskedal Transport Eskedal, 4885 Grimstad Konkurs åpnet 24.08.11 Org.nr. 992 059 583 S.H. Distribusjon Limited Tellevikvegen 178, 5108 Hordvik Konkurs åpnet 29.08.11 Org.nr. 993 898 708

Frank Aspelund Transport Hågveien 17, 9475 Borkenes Konkurs åpnet 17.08.11 Org.nr. 992 501 049

Fana Maskintransport Saksarhaugen 28, 5253 Sandsli Konkurs åpnet 29.08.11 Org.nr. 995 022 397

Leirsund Transportservice AS Sundveien 10, 2015 Leirsund Konkurs åpnet 17.08.11 Org.nr. 993 784 397

Øyvind Tjøtta Prestegårdsveien 11, 4325 Sandnes Konkurs åpnet 29.08.11 Org.nr. 987 967 056

Christian Torply Tors vei 176, 3472 Bødalen Konkurs åpnet 18.08.11 Org.nr. 990 371 083

Kårstad Transport AS Storhaug, 6977 Bygstad Konkurs åpnet: 31.08.11 Org.nr. 997 287 576

Tørrgods - Partigods - Thermogods fra Østlandet til Nord Norge Flere ukentlige avganger. Konkurransedyktige priser. Ta kontakt: 64 98 05 50 - trafikk.oslo@thermo-transit.no

10 - Transport Inside 16/11


Nytt om navn Yngve Ruud er utpekt som ny regional Manager North West Europe i Küehne + Nagel. Ruud har de siste 16 årene bygget opp Küehne + Nagels norske organisasjon etter at selskapet Spedition Freja AS som han var deleier i, ble fusjonert med Kuehne + Nagel i 1995. Küehne + Nagels North West Europe region har hovedkontor i Uxbridge utenfor London og spenner over 120 lokasjoner i seks land; Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland og United Kingdom. Med en samlet arbeidsstyrke på rundt 12.000 medarbeidere har selskapet avansert til å bli en av de mest suksessfulle markedsaktørene i regionen. Siv Lunde Kolrud (44) tiltrådte 1. september stillingen som ny adm. direktør i Norges Varemesse. Hun kommer fra stilling som direktør for Hotel Continental. Hun erstatter Stig Nitter Foss som har ledet Norges Varemesse i 22 år. Henrik Dam Larsen tiltrådte 1. september som adm. direktør i DB Schenker Danmark. Han kommer fra stilling som General Manager i Blue Water Shipping AS, og har mer enn 30 års bransjeerfaring. Han erstatter Bjarne Steffensen som går over i pensjonistenes rekker. Han har jobbet over

30 år i organisasjonen og var med på å starte Nordisk Bilspedition AS i 1981, som var Schenkers forløper i Danmark. Tommy Fredriksen (39) overtar som styreformann og daglig leder for 44 butikker i Biltema-kjeden i Norge, etter at daglig leder Magne Teigland døde etter kort tids sykdom i mai. Fredriksen kom til Biltema fra stilling som salgssjef i Ikea i 2004. Han har vært leder av flere Biltema-butikker. Ivar Gram Klette (38) er ansatt som daglig leder og regionsjef i TESS Rogaland as. Både Klette og den nye TESS-regionen var i virksomhet fra 1. juli 2011. Regionen omfatter 9 TESS servicesentre i Rogaland og Vest-Agder. Gram Klette er diplomøkonom fra Rogaland Markedshøyskole og har juridisk grunnfag fra UiB. Han er bosatt i Sola. Arnaud Leclerc (36) tiltrådte 1. juli som adm. direktør for Citroëns tre datterselskap i Norge, Sverige og Danmark. Leclerc ble ansatt i Citroën i 2001, og i 2006 ble han tilknyttet eksportavdelingen som koordinator for Belgia, Portugal og Skandinavia. Han fulgte med over da det skandinaviske hovedkontoret ble etablert i København i 2008, og har senere leder Citroën Kroatia. Emilie Mejlænder (24) tiltrer som informasjonskonsu-

VURDERER DU SALG AV DIN BEDRIFT? Weibull er Norges ledende bedriftsmegler innen Transport & Logistikk. Kontakt oss på tlf. 24 11 00 00 eller E-mail: finn@weibull.no www.weibull.no

11 - Transport Inside 16/11

lent hos Citroën Norge 2. august frem til høsten 2012. Hun har Bachelor i Internasjonale Relasjoner og Journalistikk fra London. Engasjementet skjer i forbindelse med Ranveig Sønjus svangerskapspermisjon. Leder av avdelingen, informasjonsdirektør Vigdis Dahlseide, varsler at hun høsten2012 vil gå av med pensjon. Stine Mari Olsen (29) er fra 1. august ansatt som selger i Trondheims-avdelingen i Besko Norge AS. Hun blir kontaktperson når det gjelder utstyr til tilhengere og lastebiler. Stine M. Olsen har vært ansatt i Toyota Hell Bil AS, Trondheim, og kommer nå fra stilling i MAN Last og Buss as i Drammen som kundemottager. Marina Maneas Bakkum (41) er ansatt som kommunikasjonsmanager i Nissan Nordic Norge, og tiltrer stillingen 5. september. Hun har arbeidet over 11 år med kommunikasjon i bilbransjen, først hos Harald A. Møller fra 1999 og deretter i Mazda Motor Norge fra 2004 til hun nå begynner hos Nissan. Marina M. Bakkum har utdanning i statsvitenskap, engelsk og har mastergradskurs i informasjon ved BI. Reidar Retterholt er fra 1. september ansatt som ny regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund region IV. Retterholt kommer fra


stillingen som daglig leder i Agder Taxi. Retterholt er bosatt i Kristiansand, og regionkontoret endrer derfor adresse når Retterholt tiltrer. Den nye adressen blir: Mjåvannsvegen 3, 4628 Kristiansand. Retterholts forgjenger i stillingen, Trond Madsen, sluttet i NLF 12. august for å gå over i ny jobb i NHO Agder. Dag-Jøran Hjelmeland tiltrer vervet som arbeidende styreleder i nye Kårstad Transport AS. Forretningsmannen er slektning av Kårstadfamilien og har gått inn med egne midler i nye Kårstad Transport AS som ble stiftet 2. september. Selskapet bygger videre på transportfirmaet Kårstad Transport AS i Bygstad i Sogn og Fjordane som ble etablert i 1978, men gikk til skifteretten 31. august.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 22. september

VIP-stafetten Tore Knudsen (36) tok utdannelse ved Høgskolen Stord Haugesund med tanke på en karriere til sjøs. Knudsen startet i Knutsen OAS, men etter et år fant han ut at hans fremtid var på land. I 2000 fikk han jobb i Seatrans hvor han jobbet med kystbåtene. Like etter slo Seatrans og Nor-Cargo seg sammen og dannet Sea-Cargo med hovedkontor i Bergen. Knudsen ble med videre i det nye samarbeidet, og er idag Manager shipping med ansvaret for sjøaktivitetene til selskapet. - Det er hektiske dager, og ingen dager er like. Etter 11 år i selskapet er det fremdeles like gøy, og det er alltid nye utfordringer og nye prosjekter å se på. Utfordringene er å hele tiden holde inntjening på båtene, og jobbe effektivt. Vi har alltid som målsetting å kunne tilby kundene riktig service, sier Knudsen. Han forteller at Sea-Cargo etterstreber å utvikle tilbudet etter kundenes ønsker, og ikke bygge et rigid verktøy som kundene må føye seg etter. Selskapet tilbyr roro, containertrafikk, tungløft/prosjektlaster og stykkgods via sideport på skipene. - Videre har vi gått lenger enn bare å drive med shipping, og ser på totale logistikkløsninger. Vi har egne agenter i de fleste havnene vi seiler til, og vi tilbyr logistikk- og lagerløsninger for kundene våre, sier han. Sea-Cargo har idag et rutenett som går fra de utenlandske byene Aberdeen (Skottland), Immingham (England), Esbjerg (Danmark) og Amsterdam (Nederland) til de fleste havnene og oljebasene på vestNorge. Selskapet dekker også det meste av den norske kysten. - Vi eier selv SC Astrea, SC Aberdeen og Trans Carrier. I tillegg har vi investert i tre skip som bygges nå. To av disse skal gå på LNG, og vil være de to første i verden der en LNG-maskin er direkte koblet til aksel, sier Knudsen. Flåten består nå av åtte skip, og snart kommer nybyggene. - Vi har gått over til timeschedule, og det forandrer mye på måten vi jobber. Vi er tettere knyttet til trailersegmentet, og viktigheten med å ha skipene i rute på timen må prioriteres høyt, sier Knudsen. - Hva er det som gjør din jobb spennende? - Det er muligheten til å være med i en utrolig spennende utvikling innen shipping. Det er mye som skjer og man prøver hele tiden å se i krystallkula. Likevel vet man ikke hvordan fremtiden blir i et marked som stadig forandres, sier Knudsen og gir oss følgende historie: - Dette er et autentisk utdrag fra en radiosamtale mellom et skip fra den amerikanske marinen og kanadiske sjøfartsmyndigheter utenfor kysten av Newfoundland 10. oktober 1995: Amerikanerne: Vennligst endre din kurs 15 grader nordover for å unngå kollisjon! Kanadierne: Anbefaler deg å endre DIN kurs 15 grader sørover for å unngå kollisjon! Amerikanerne: Dette er kapteinen på et amerikansk marinefartøy. Jeg sier igjen: Endre DIN kurs! Kanadierne: Nei, jeg sier igjen, du bør endre DIN kurs! Amerikanerne: Dette er hangarskipet USS Lincoln. Det nest største skipet i USAs atlanterhavsflåte. Vi er støttet av tre torpedobåter, tre kryssere og en rekke støtteskip. Jeg anmoder DEG om å skifte DIN kurs 15 grader nordover, eller regn med at nødvendig handling vil bli tatt for å sørge for dette skipets sikkerhet! Kanadierne: Dette er et fyrtårn. Over. Marianne Rudjord, Team leader projects Panalpina Grieg AS, tar over stafettpinnen.

12 - Transport Inside 16/11

11-16Transp.Inside-TRYKK  
11-16Transp.Inside-TRYKK  
Advertisement