Page 1

Nr 6.01/11 januar 2011 21. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

West Air avvikler flyfrakten West Air Swedens flyfraktvirksomhet avvikles 1. august. 14 ansatte ved selskapets Gardermoen-avdeling må nå se seg om etter annen jobb. Adm. direktør Gustaf Thureborn i West Atlantic, som eier West Air Sweden, forteller til Inside at det ikke er mulig å fortsette med dagens kostnader. Det ble en løsning i postflygerkonflikten mellom West Air

Sweden og West Airs flygerforening, representert av Norsk Flygerforbund, før jul. - Vi makter ikke de økte utgiftene de nye lønns- og arbeidsvilkårene innebærer, sier Thureborn. 1. august overtar West Air Luxembourg som flyfraktoperatør for Posten Norge, etter en anbudsrunde selskapet vant ifjor.

DB Schenker-toget har startet På kvelden 3. januar startet det aller første DB Schenkertoget sin ferd fra Alnabruterminalen i Oslo til Narvik. DB Schenker North Rail Express knytter hovedstaden og Nord-Norge sammen på en helt ny måte, selv om mesteparten av turen går gjennom Sverige. Den 1945 km lange strekningen er den lengste togruten i Europa. Turen tar mellom 27 og 28 timer og skjærer ned transporttiden til Narvik betydelig sammenlignet med både lastebil og båt. Det går fem turer i hver retning hver uke. Det 520 meter lange toget har en kapasitet på 40 TEU. Et togsett består av ti vogner, hvorav fem er rene containervogner og fem er semitrailervogner. Også semitrailer-vogn-

ene kan ta containere. I tillegg skal toget daglig ha med tre bilvogner for personbiler. På årsbasis erstatter toget 12.500 vogntog på veiene mellom Oslo og Nord-Norge. I nordgående retning vil toget frakte næringsmidler, medisiner, husholdningsartikler, alt av stykkgods, samt partigods. Sørover fra Narvik er godsvolumet i hovedsak fisk, men også annet gods til Østlandet og videre ut i Europa. DB Schenker North Rail Express er organisert gjennom en totalavtale med DB Schenker Rail i Tyskland. Svenske Green Cargo står for togfremføringen, mens norske CargoLink skjøtter terminaltjenester på Alnabru og i Narvik og står for booking og lassplanlegging.

1 - Transport Inside 01/11

INSID i tran E; 20 år sp tjene ortens ste

I mai 2006 sa Posten Norge opp flyfraktavtalen med SAS Cargo for i stedet å bruke flyselskapet West Air på flyfrakt av post på stamrutenettet i Norge. Posten er West Airs største kunde og representerer ca. 50% av selskapets omsetning. Avtalen med West Air Sweden har en årlig verdi på over 200 mill. kroner. Gjennom West Air-avtalen ble det etablert et fraktflynett i Norge for første gang. Årsaken til at Posten skiftet selskap var at SAS ikke var punktlige nok. Det ble blant annet vist til mange forsinkelser på grunn av sykdom, streiker og andre problemer. West Air Sweden hadde startvansker i 2006 med tekniske problemer, og problemer

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: LTL-rapport........................s. 2 Tar rekrutteringen.............s. 2 Ny reeferhall ....................s. 3 Fusjoner i Gauldal............s. 3 Pakkerekord ....................s. 5 Nor Lines til DSD .................s. 6 RST i utvikling ...................s. 6 Jubilanter .........................s. 7 Lufthansa utvider .............s. 8 Haugesundkonferansen....s.10


med opplasting av flyene. Posten måtte tilbake til SAS foran julerushet det første året. West Air hadde for få fly til å møte et større volum enn forventet. Juleposten representerer en økning i godsvolumet på 20%-25%. West Air Sweden er Sveriges største fraktflyselskap med hovedkontor i Gøteborg. I starten konsentrerte de seg om å frakte forretningsreisende, men gikk over til å frakte cargo på slutten av 1980-tallet. Flyselskapet ble etablert i 1962, og har igjennom årene hatt en rekke flytyper. I 2007 utvidet West Air Sweden samarbeidet med Posten Norge og satte inn fraktfly til Svalbard. Foruten Posten som representerer ca. 50% av West Airs omsetning, har selskapet både FedEx og DHL som sine kunder. Gustaf Thureborn synes det er trist at et gammelt, ærverdig selskap må forlate arenaen. Selv om West Air Sweden avvikles, har han fortsatt hånd om selskapene West Air Luxembourg, West Air Europe og West Atlantic.

Siste nytt Markedsrapport fra LTL ▼ Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) lanserer historiens første markedsrapport for bransjen. Rapporten er et mar-

GARDERMOEN

SØRUM

kedsbarometer og omfatter fjerde kvartal 2010. Den viser at for første gang siden finanskrisen startet høsten 2008, er det overvekt av bedrifter med positiv markedsvurdering. Nå forventer LTLbedriftene en bedring i markedet og sysselsetting i 2011. For tredje kvartal på rad vokser omsetningen for gods på sjø og vei, og for andre tjenester knyttet til transport. Omsetningen på bane vokser for andre kvartal på rad.

At bransjen kan velge og rekruttere sjåfører som er motiverte og ansvarsbevisste, er også en vesentlig fordel for denne etableringen, sier Haugland. Fra og med 2011 stilles det krav om etterutdannelse av bussjåfører, og i 2012 for lastebilsjåfører. Også her vil den nye kompetanseressursen kunne tilby kompetansekartlegging og etterutdannelse for egne medlemmer og andre.

Tar rekrutteringsansvar

Ny Truck of the Year

▼ Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest etablerte eget kompetansesenter fra 1. januar, og har kjøpt tungbildelen av Team Trafikkskole AS. Kompetansesenteret imøtekommer dermed nye transportfaglige krav innen gods- og persontransport. - På grunn av nye krav til både grunnopplæringen og etterutdannelseskravet til eksisterende sjåfører vil Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest nå ta hånd om eget fagfelt. Det er nytt i regionen og landet for øvrig, sier styreleder for Opplæringskontoret, Kjell Haugland. Han understreker også at bransjen ønsker å få en større innflytelse på nye opplæringskrav mht. hva som skal læres, og at egne transportfaglige ressurser kan implementeres i denne læreprosessen.

▼ 1. januar ble Scania R-serie avløst av Merceds-Benz Atego som innehaver av tittelen International Truck of the Year. Det er 7. gang Mercedes-Benz henter hjem troféet, og andre gang volumselgeren Atego blir kåret til Truck of the Year. Den offisielle kåringen og overleveringen av Truck of the Year-troféet fant sted på IAA 2010 i Hannover under tilstedeværelse av ca. 600 internasjonale journalister.

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 01/11

Lyse utsikter for FTS ▼ Fredrikstad Transport & Spedisjon (FTS) har sikret seg to storkontrakter på kort tid. 1. januar inngikk selskapet langtids lagringsavtale med ElPrice. Daglig leder Jon Børresen ser lyst på fremtiden. Tidligere i år sikret Fredrikstad-transportøren en 3PL-avtale med Wilfa og overtok logistikken for sel-

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


skapet. FTS har flyttet kundens varelager fra Oslo til sine egne lokaler på Øra i Fredrikstad. Gjennom avtalen legger AS Wilfa beslag på ca. 2500 m2 av lageret. Wilfa utvikler og markedsfører elektroniske husholdingsprodukter, og importvarene kommer sjøveien. Det medfører at godsstrømmen flyttes fra Oslo Havn til Borg havn. - Dette trygger arbeidsplassene til våre ansatte, sier Børresen. Bedriften har ekspandert de siste årene og rekordåret 2008 ble tilnærmet fulgt opp ifjor.

Ny reeferhall ▼ Fredrikstad Reefer Terminal (FRT) tar i disse dager i bruk en ny 300 m2 stor hall for lagring av tørrfisk, torskehoder og annen sjømat. Det er vel ett år siden FRT tok i bruk sin nye kjøle- og fryseterminal på Borg Havn i Fredrikstad. Fredrikstad Reefer Terminal AS er etablert som en samarbeidspartner for logistikkhåndtering i et marked med stadig høyere krav til sporing og kvalitet. Reeferterminalen er en uavhengig partner som tilbyr terminaltjenester i tempererte soner og i henhold til krav fra Mattilsynet, som også har en av sine to grensekontrollstasjoner i Oslofjorden lokalisert på Borg Havn i Fredrikstad. Foruten god plass til lasting og lossing av biler er det

både garderobe og dusj for sjåfører, samt tilgang til kjøkken i terminalen som er i drift 24 timer i døgnet.

Ny adresse ▼ Vi minner om at NorStella fikk ny adresse 1.desember ifjor, og flyttet inn i kontorfellesskap med ITS Norway. Besøksadresse: Grenseveien 92, 3. etasje, Helsfyr. Postadresse: NorStella, postboks 6086, 0601 Etterstad. E-postadresser og mobilnummere er uforandret.

Nyhetsbrev fra Ringstad ▼ Ringstad Transport har startet med nyhetsbrevutsendelser. Med dette initiativet ønsker selskapet en bredere formidling av tjenestene. Termotransport er en sentral virksomhet for Ringstad og ØFAS (Østlandske Formidling AS) er en av transportselskapets hovedsamarbeidspartnere. ØFAS er leverandør av matvarer og importerte spesialprodukter fra hele verden til dagligvarehandelen og storhusholdning. Nye lokaler og biler i ulike størrelser har gjort Ringstad Transport til en moderne transportbedrift. Ringstad tilbyr frakt av små pakker og store partier. Nå tilbyr selskapet også lagring av varer etter flytting. Ringstad Transport holder til på Årvoll i Rygge like ved grensen til Moss.

For snart fire år siden kjøpte transportselskapet opp Vestby Varetaxi, noe som medførte en utvidelse av bilparken med både varebiler og vogntog. Ringstad Transport tilbyr landsdekkende godstransport selv om størstedelen av transporten er i Østlands-området.

Fusjonsprosess i Gauldal ▼ Gauldal Billag AS har i løpet av det siste halve året gjennomført en fusjonsprosess for å rendyrke forretningsområdene i konsernet. Resultatet av prosessen er opprettelse av de tre forretningsområdene persontransport, godstransport og verksteddrift. Gauldal – Østerdal Buss AS skal drifte persontransporten til de tidligere selskapene Østerdal Billag AS og Gauldal Billag AS. Daglig leder er Per Terje Mathisen. Tamnes Transport AS overtar godstransporten til tidligere Tore Velten Transport AS, Østerdal Billag AS og Tamnes Transport AS. Ståle Vangskåsen er daglig leder i det nye selskapet. GB Transportservice AS overtar verksteddriften i tidligere Gauldal Billag AS, Østerdal Billag AS og Tamnes Transport AS. Asbjørn Sundet er ansatt som daglig leder. Eierselskapet er Gauldal Billag Holding AS som eies av Trønderbilene (73,9%) og

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

3 - Transport Inside 01/11

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


Transportbruker´n Navn: Edel Storelvmo Alder: 59 Stilling: Direktør i NHOs medlemsbedrift Futurum AS i Narvik - Det er viktig å vise engasjement for å komme videre med arbeidet i The New Corridor AS. Ifjor høst forlot Edel Storelvmo jobben som regiondirektør i NHO Nordland til fordel for stillingen som direktør i NHOs medlemsbedrift Futurum AS som er næringsselskapet i Narvik. I dag kjemper hun for den transatlantiske godskorridoren med Narvik som knutepunkt mellom bane og båt. Om kort tid holdes ekstraordinær generalforsamling i The NEW Corridor AS for å blåse nytt liv i arbeidet. Tanken om en “ny” øst-vest transportkorridor med Narvik som knutepunkt er ikke ny. Planene har vært tatt frem og lagt på is igjen flere ganger. Nå er det mye som tyder på at viljen i sterkere grad er til stede for å skape realiteter. Norske toppolitikere har sagt at nordområdene er det viktigste satsingsområdet i tiden fremover. Nylig ble dette brakt på bane av utenriksminister Jonas Gahr Støre da han var vert for kolleger fra EU, Island og Russland. Utenriksministrene er enige om fremtidige prioriteringer innenfor to nye partnerskap, en for transport og logistikk og en for kultur. Norge skal lede arbeidet med transport- og logistikksatsingen. Selskapet The NEW Corridor AS ble i 2005 opprettet av den internasjonale jernbaneunionen (UIC) og Nordland fylkeskommune for å arbeide for en fremtidig transportkorridor Kina – Narvik - USA. Tankegangen bak var blant annet at dette skulle gi en halvering av transporttiden mellom Kina og USA. Målet var altså skyhøyt, men arbeidet i selskapet har i stor grad ligget på is i det siste. Nå er det imidlertid mye som tyder på at arbeidet kan komme på

skinner igjen, særlig med tanke på en økt satsning fra norsk side. ordland har ønsket å få næringsutviklingsselskapet Futurum AS inn i ledelsen av NEW Corridor. - Nå får vi først se hva som blir utfallet av den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Edel Storelvmo. Hun understreker at det trengs en målrettet jobbing hvis transportkorridoren skal bli en realitet. - Videre er det nødvendig med sterk politisk oppslutning, og det trengs ikke minst næringsinteresser som er villige til å bruke penger på dette, understreker Storelvmo. Parallelt med dette er det signalisert sterkere ønsker fra både Finland og Russland i å benytte Narvik som utskipningshavn for sine produkter. Det er to hovedårsaker til dette. Narvik er allerede godt knyttet til det internasjonale jernbanenettet via Ofotbanen, samtidig som Narvik er eneste by med jernbanetilknytning og isfri havn vinterstid. Det teller også sterkt med at Narvik Havn har sørget for å legge forholdene til rette med stor kapasitet på land og et havneområde som kan ta de største skipene. Fra norsk side er det for øvrig aktører som sysler med planer om å transportere fisk med tog til St. Petersburg og Moskva. I dag er det mellom 80 og 100 østeuropeiske vogntog som henter fisk i området, så potensialet er uten tvil til stede. Også EU har satt Narvik på kartet ved at byen er utpekt som en del av Motorways Of the Seas – MOS. Viktig i denne sammenhengen er at EU forventer oppslutning om dette fra norske politikere for å ville engasjere seg videre.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 01/11


Røros Kommune (26.1%). Ole Holden er ansatt som adm. direktør. Alle selskapene har hovedkontor på Røros. Etter fusjonen, som gjelder fra årsskiftet, er selskapene Tore Velten Transport AS, Østerdal Billag AS og Gauldal Billag AS en saga blott.

Oslo Havn blir trådløs ▼ Oslo Havn vraker fasttelefonen og går over til mobil. Oslo VTS (Trafikksentralen) har også får nytt nummer: 917 99 900. Havna har også fått nye adresser. Administrasjonsbygget, Skur 38, får nå besøksadressen Akershusstranda 19. Verkstedet på Sjursøya får adressen Sjursøya 14. Bygninger fra Akershusstranda til Vippetangen får adressen Akershusstranda. Og fra Alnaelvas utløp til Ormsundveien heter det nå Kongshavnveien. Byggene på Sjursøya får adressen Sjursøya.

Premiering ▼ Oslo Havn premierer med lavere priser for miljøvennlige skip. - Vi tror på gulrot fremfor pisk i arbeidet med å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. Vi håper at det nye prissystemet kan gi våre kunder et ekstra dytt for å velge løsninger som er til det beste for miljøet, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran. Et tankskip som tilfreds-

I N NOVA SJON NOR GE TI L BY R F ØLGEN DE K URS I EK SPOR TR EGL ER VÅ R EN 2011 Kurs i eksportdokumenter, Oslo 17. mars / Bergen 23. mars - Riktig og effektiv dokumenthåndtering i praksis EUs tollbestemmelser og frihandel, Oslo 5. april - Metoder og arbeidsformer ved import til EU - Moms i EU - Hvordan oppnå tollfordeler i EU og andre land Norge har frihandelsavtale med Grunnkurs i internasjonal handel, Oslo 29.-30. mars - En innføring i eksportprosessen av varer Grunnkurs i internasjonal handel, Bergen 10.-11. mai - En innføring i eksportprosessen av varer med EU som marked For mer informasjon og påmelding, se www.innovasjonnorge.no/kurs www.innovasjonnorge.no

stiller kravene til miljørabatt, vil få redusert kaivederlaget 30%. Sammen med de store havnene på kontinentet og i Sverige vil Oslo være blant de første havnene som tar i bruk miljøskipsindeksen ESI for å gi insentiver til miljøvennlige skip. - Det som virkelig drar opp prisen for fartøyene er kyst-, los- og sikkerhetsavgiftene. Disse avgiftene går til staten. Vi vil utfordre staten til å gi miljørabatter også på sine avgifter. Da vil våre kunder få et enda sterkere

Forutsetningene for internasjonal handel endres.

Hvordan har du forberedt deg? Hvordan møter din bedrift kravene? Hvordan kan du vite at du er forberedt? Kontakt oss for mer informasjon, consulting@kghcustoms.com

5 - Transport Inside 01/11

insentiv for å velge miljøvennlige skip, sier Hamran som mener de statlige avgiftene er altfor høye. Oslo Havn utviklet et nytt prissystem som trådte i kraft fra årsskiftet.

Pakkerekord ▼ De fire siste ukene før jul gikk over 4 millioner pakker gjennom Postens terminaler, en økning på 5% fra året før. Også i november ble det satt pakkerekorder i Posten med 13% økning som følge av sterk økning i netthandelen.


Oppfordrer til sjøtransport ▼ Nærings- og handelsdepartementet oppfordrer til å sende mer gods sjøveien. Ifølge Statens vegvesen øker tungtransporten og trailertettheten igjen på norske veier, etter en nedgang under finanskrisen. - I Norge øker importen av gods fra fjerne strøk, og varene kommer i stor grad i containere til de store havnene i Europa. Derfra fraktes containere som regel med bil og bane, mens sjøtransporten har tapt markedsandeler de senere årene, sier statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet. Han ønsker at båt og bane skal ta mer av økningen i godstransporten. - Det er på de mellomlange transportetappene det er størst vekstmuligheter for sjøtransport, sier Hans Kristian Haram i Shortsea Promotion Centre. Han trekker fram Biltema som et godt eksempel. - Biltema er et av få selskaper som satser på sjøtransport på så lokalt nivå mellom 500 og 1000 kilometer. Sjøveien gir en stor miljøgevinst. Hvis disse varene skulle gått på lastebil, ville CO2-utslippene ha vært seks ganger så store, sier fraktsjef Patrik Arvidsson i Biltema. I år har Biltema fjernet 600 trailere fra veien med deres nye logistikkløsning.

I Europa er trailertrafikken et enda større problem enn i Norge, og EUs transportministre varsler grønn skatt på tungtransport. Her hjemme tas det i første omgang grep for å gjøre alternativene til lastebil mer attraktive. I statsbudsjettet for 2010 ble havnesikkerhetsavgiften fjernet og kystavgiften redusert. For neste års budsjett er det foreslått å redusere kystavgiften ytterligere.

Nor Lines til DSD ▼ Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) har kjøpt ut Nor Lines fra Hurtigruten ASA og eier nå 100% av aksjene i Stavanger-rederiet. - Som eier av Nor Lines vil vi fortsette vårt langsiktige engasjement innen linjefart. Vi har ambisjoner om vekst og flåtefornyelse, samt videreutvikling av landtransportproduktet i selskapet, sier adm. direktør Steinar Madsen i Det Stavangerske Dampskibsselskab. Hurtigruten og Nor Lines har fornyet samarbeidsavtalen om Hurtigruteskipenes godskapasitet. Nor Lines fortsetter å disponere og operere godskapasiteten på Hurtigruteskipene. Avtalen mellom Staten og Hurtigruten gjelder til 2021. Nor Lines dropper regulære godsbåtanløp til Mosjøen, men fortsetter med anløp for prosjekt og spesiallaster. Rederiets Helgeland-avdeling i Sandnessjøen vil ope-

6 - Transport Inside 01/11

rere som hub for selskapets trafikker i regionen. I tillegg til anløp langs norskekysten, tilbyr Nor Lines direkte fremføringer til/fra Danmark, Nederland, Tyskland og Polen.

Melship i utvikling ▼ Etter over 20 år på det norske markedet forsterker Melship Norway AS virksomheten betraktelig gjennom nye aktiviteter. Selskapet eies i dag 100% av Boxvik Shipping & Holding AB i Gøteborg, som også eier de andre Melship-selskapene i Sverige, Danmark og Finland. Melship-konsernet har en omfattende virksomhet i Skandinavia og Norden. Selskapet har 20 ansatte og omsatte ifjor for 21 millioner euro. Hovedkontoret ligger i Gøteborg med 15 ansatte og skiper ca. 130.000 TEU årlig. Avdelingene i gruppen har en rekke felles agenturer og logistikkonsept. Selskapet forsterker nå virksomheten i Norge med containerservice til/fra Sør-Amerika, Russland og Sentral-Asia, ro-ro til/fra det østlige Middelhavet, samt verdensomspennende kjøl- og frystransporter. Melship Norway har kontor i Sarpsborg ledet av Lina Christiansson.

Lys fremtid for Richard Sæther ▼ Transportfirmaet RST (Richard Sæther Transport) i Askim vant nylig en kontrakt


Jubilanter 2011 Transport Inside presenterer årets jubilanter. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene primært er hentet fra Transporthåndboken. De som ikke er med i boken, oppfordres til å komme med sine jubilantopplysninger for omtale i kommende utgave av Inside.

5 år:

25 år:

Global Transport AS, Nordic Shipping Agencies AS, System-Transport AS, Seafront Logistics AS, Mevin AS.

10 år: DSV Air & Sea AS, Multi Shipping AS, SpeedCargo AB, Trans AS, Halsa Transport AS, Cargo Linea AS.

15 år:

Kjell Hansen Shipping Eftf. AS, Jørgensen AS, Unifeeder Norway AS, Moss Transportforum AS, Shipping Partners Sarpsborg AS.

30 år: KTM Terminal AS, TNR Spedisjon AS, AS Stordbase, Orkla Shipping & Trading AS.

35 år:

Spesialtransport AS, UPS SCS (Norway) AS, Frerdrikstad Langtransport AS, Holship Norge AS, Nortemp Spedisjon AS.

20 år:

Aseco Container Service AS, H. Strøm AS.

65 år: Transportsentralen AL, Kristiansand, Håkull AS, Thor Tenden Transport AS.

75 år: Helge R. Olsen & Sønn AS, AS Holvik Transport & Spedisjon.

110 år: Transportkompaniet Trafikk AS.

155 år: Bodø Havn KF

40 år: Shipping Service AS.

55 år:

Dasena Agencies AS, Jacsped AS, Orkdal Transport AS. på frakt av Dovre-ovner til en verdi av 6 millioner kroner. Kontrakten ble vunnet i hard kamp med konkurrenter i Oslo-området. Nettopp det gir grunn til stor optimisme også for selskaper i mer grisgrendte deler av landet. I dette tilfellet Østfold-regionen. Nye E18, nærheten til Sverige og EU, samt lavere kostnader gjør Indre Østfold

Heli-One (Norway) AS, AS Viking. til en attraktiv region for nyetableringer. - For mange Oslo-selskap går det en slags magisk grense ved Vinterbro. Heldigvis tyder mye på at grensen er i ferd med å flyttes, sier daglig leder Richard Sæther i RST til Smaalenene Avis. De 6 millioner kronene som Dovre-kontrakten representerer kommer på toppen

av omsetningsøkningen på 25% ifjor, og som endte på ca. 45 millioner kroner. Richard Sæther Transport overtok transporten av Dovre-ovner fra en Oslo-aktør ved årsskiftet. Ovnene, som produseres i Belgia og Polen, ble tidligere videredistribuert til forhandlere i Norge via lagerhotell i Oslo. Fra 1. januar lagres ovnene i

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

7 - Transport Inside 01/11

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


Konferanser og messer Askim. Richard Sæther Transport har ansvar for både lager og transport og leier lagerlokaler i Østfold Næringspark.

Pilotprosjekt i gang ▼ Larvik Havn tok fra 1. januar i bruk den svenske ITløsningen PORTit i den daglige driften. Havnene i Ålesund og Tromsø skal også benytte det svenske havnedatasystemet i det som regnes som et pilotprosjekt for å se om det passer for norske havneforhold. Dette er første gang norske havner benytter et utenlandsk IT-system som totalløsning for all skips- og godstrafikk, fakturering og statistikk. Via et samarbeid med Kystverket har partene i pilotprosjektet (HIT2010) fått til en EDI-integrasjon mellom PORTit og SafeSeaNet (SSN). Sistnevnte er portal for skipsrapportering hvor alle skip som passerer grensen, og som anløper norske havner, må meldes inn. Larvik Havn melder at dette er banebrytende nyheter når det gjelder utveksling av informasjon mellom Kystverket og norske havner. Sjøfartsdirektoratet, Tollvesenet, Politiet og Forsvaret mottar også informasjon gjennom SSN.

Jotuns nye storstue ▼ Om ett år åpner Jotun sitt nye lager til en halv milliard kroner på selskapets hoved-

base på Vindal i Sandefjord. Selskapets nye logistikkstorstue på 12.960 m2 bidrar til ytterligere effektivisering og reduserte kostnader. I 2012 blir virksomheten til dagens fem norske fabrikker samlet i det nye lageret til malingfabrikken på Vindal. Høyteknologi og data styrer virksomheten. En helautomatisk rullebane fra fabrikken til lager transporterer helpaller klar til lasting. Jotuns høylager med 120.000 palleplasser var revolusjonerende da det ble bygget i 1978. Lageret blir nå ytterligere automatisert. - Dagens interntransport koster oss 11 mill. kroner årlig. 60.000 tonn maling ble utlastet fra lager ifjor. Transporten omfatter hvert år 5500 bilbevegelser, 250.000 kjørte kilometer og 185 tonn CO2-utslipp. I 2012 er bilbevegelsene redusert til 1250 (-77%), kjørte kilometer til 45.000 (-82%) og CO2-utslippene til 35 tonn (-81%). I tillegg mer enn halverer vi transportkostnadene til fem mill. kroner, forteller distribusjonssjef Erik Marheim som har stått sentralt i arbeidet med anbudsprosesser og med å forhandle frem transportavtaler i Jotuns europeiske virksomhet. Jotuns distribusjonssjef er opptatt av høy leveringsservice og leveringspresisjon kombinert med miljøvennlig transport. - For å miljøoptimere

transportvirksomheten har vi gått bort fra bruk av flere Kombifrakt små transportører til to-tre hovedaktører. Inntil i sommer hadde Schenker ansvar for både innlands- og utKurs & landstransporten. Nå er opplæring Tollpost Globe ansvarlig for innlandsvirksomheten. Totalt har avtalene en verdi på ca. 25 mill. kroner årlig. Den loNyetableringer kale aktøren, Kamås Transport, har vært samarbeidspartner med Jotun gjennom mange år. Kamås har fortsatt ansvaret for loForeningsnytt kaldistribusjonen, mens DHL tar seg av svenske-transporten, forteller Marheim.

Flyfrakt Lufthansa utvider ▼ Lufthansa Cargo utvider flåten seks nye MD-11 Nyttmed om navn fraktfly til innen 2015. En årlig økning i tonnasjen på 5% gjør at selskapet må øke kapasiteten. Lufthansa har i Konkurser dag 18 fraktfly av typen MD11F med en kapasitet på 90 tonn gods. I løpet av året starter Lufthansa Cargo bygRater gingen av& entariffer 4500 m2 stor terminal på Rhein-Main-lufthavnen for temperaturfølsomt gods, blant annet medisinalvarer. Sjøfrakt

Emirates og DHL samarbeider ▼ Emirates SkyCargo og DHL Global Forwarding har inngått verdensomspennende samarbeid om e-frakt.

Norges største og mest moderne tredjeparts varelager åpnet på Berger i januar 2010 www.bring.no/logistics

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av deres lagerbehov og et godt tilbud. Bring Logistics Solutions A/S - 23 16 90 90

8 - Transport Inside 01/11

K

T


Foreningsnytt Emirates er allerede en ledende aktør pü omrüdet. Ved ü gü over fra papir til e-frakt vilFlyfrakt selskapene redusere feil og unøyaktigheter betraktelig. Ifjor foretok Emirates SkyCargo ca. 30.000 internasjonale Nytte-fraktforsendelser. om navn DHL Global Forwarding hündterer mer enn en tredjedel av verdens e-fraktforsendelser.

Konkurser

Ny direkterute

â–ź Fra 27. mars tilbyr SAS ny direkterute mellom Oslo og Moskva, dato som flyRatersamme & tariffer selskapet starter sommerrutene.

Sjøfrakt Finnmarks logistikknutepunkt ▟ Alta Havn er Finnmarks logistikknutepunkt. Dagens samlokalisering av fly, havn og E6 gir Alta et fortrinn som internasjonalt logistikksenter og knutepunkt for Finnmark. Nü settes det større fokus pü samordning, økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet samt tilrettelegging av nye industriomrüder for leverandørindustrien. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2010–2019, ble Alta Havn utpekt som stamnetthavn. Derfor mü havna, i samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter, bidra til at sjøtransporten fremstür som

Terminaler et konkurransedyktig alternativ med tanke pü sikkerhet, fremføringstid, pülitelighet og pris. Olje- og gassrettet aktiviteter i Barentshavet og isfri Nordøstpassasje deler av üret kan gi økt skipstransport mellom Europa og Asia.

Sammen om Oslofjorden ▟ Oslofjordhavnene samarbeider tettere for felles interesser. - Vi ønsker ü fremstü som en homogen enhet for ü møte samfunnets behov for havnetjenester, og gjennom felles innsats gi innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023, sier havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn. Samarbeidet mellom havnene Horten, Moss og Borg om en mer slagkraftig havnedrift i regionen er i gang. - Dette er en viktig del av strategiplanen for ürene som kommer, sier Lundestad.

Satser pü gods ▟ ThyFerries har cargo som satsningsomrüde, og denne uken ble godsfergen �Clare� satt i rute mellom Kristiansand og Hanstholm i Danmark med to daglige avganger i begge retninger. Overfarten tar tre timer og 45 minutter. �Clare� ble bygget i 1972 og har plass til 12 sjüfører og 50 vogntog. Grßnderen bak den nye �danskebüten� er adm. direk-

tør Svein Olaf Olsen i ThyFerries. Han var ogsü grßnderen bak MasterFerries og har en fortid i büde Fred Olsen Lines og Color Line. I helgene vil fergen anløpe Kristiansand kl. 19.00 og reiseVeitransport mot Hanstholm igjen klokken 22. Pü ukedagene vil den anløpe Kongsgürd klokken 23.30 og reise igjen klokken 02.00. Siste nytt natturene er Olsen mener selve juvelen i kronen for det lille fergeselskapet ThyFerries. Siden Color Line Konferanser ikke kjører om natten, mener ogdetmesser han er et üpenbart marked.

Kombifrakt Hector Rail utvider ▟Kurs Hector & Rail AB har bestilt toopplÌring lokomotiv fra Bombardier, utover de ti som er bestilt tidligere. Lokomotivparken bestür da av 37 sükalte linjelok og fem mindre veksellok. Nyetableringer Hector Rail er ett av ti togselskap som transporterer gods pü norske spor. De øvrige selskapene er Cargolink AS, CargoNet AS, Green Foreningsnytt Cargo AB, Malmtrafikk AS, Peterson Rail AB, Tügükeriet i Bergslagen AB (TügAB), Railcare Tüg AB og TX Logistikk AB som er et nytt Flyfrakt togselskap i Norge.

â–ź 20. desember ifjor inngikk Nytt om Rail navn DB Schenker Scandinavia en avtale med Bane-

       

 !                    !      

Konkurser

   

9 - Transport Inside 01/11

T

Effektiv banetransport

HJELP MED FORTOLLING ?

Lienga 7, l4l4 TrollĂĽsen Tlf: +47 21 68 03 90 Fax: +47 21 68 03 89 Mail: felles@speditoren.no

K

Rater & tariffer

Sjøfrakt

☞


Kombifrakt

danmark om å effektivisere godstransporten på jernbane. Samarbeidet omhandler flere felles tiltak som prioritering av tog og planlegging og tildeling av spor. Godsmengdene forventes å øke betraktelig de neste 1015 årene, noe som medfører betydelig press på et allerede belastet veinett. - Derfor er det helt avgjørende at jernbanen blir et effektivt alternativ til veitransporten, sier adm. direktør Stig Kyster-Hansen i DB Schenker Rail Scandinavia.

Alnabru-fraflytting? ▼ Flytting fra Alnabruterminalen kan bli resultatet hvis ikke planene for Norges godsnav gjennomføres. LTLdirektør Tom Rune Nilsen frykter at logistikkselskapene tvinges til å finne egne løsninger på den vanskelige terminalsituasjonen i flere norske byer. - Sikre og tilfredsstillende planer må komme raskt, sier Nilsen til Tollpost Globes kundemagasin, Tempo. Regjeringen har ambisjoner om blant annet å redusere bransjens kostnader med 30 milliarder kroner. Her spiller imidlertid terminalsituasjonen en avgjørende rolle. Terminalløsninger er også avgjørende for regjeringens mål om å flytte mer gods fra vei til jernbane. Frustrasjonen over manglende terminalavklaring er utbredt. Lokalisering av ny

Siste nytt

Kurs &

for jernbane i godsterminal opplæring Bergen har vært et politisk stridseple i 40 år. I Trondheim lever man også i uvisse. Globe må ut av sin Tollpost Nyetableringer Trondheim-terminal innen 2016, men selskapet vet ennå ikke hvor en ny skal ligge.

Foreningsnytt Incoterms-kurs ▼ Lokalavdelingen Nordmøre/ Romsdal i LogistikkFlyfrakt foreningen.no arrangerer kveldskurs i Incoterms 2010 i Kristiansund 10. januar. Christian J. Lien fra Fender Nytt AS om navner kursMarine i Bergen leder.

Medlemsmøte på Vestlandet

Konkurser

▼ Logistikkforeningens Vestlandsavdeling arrangerer medlemsmøte 18.januar kl. 17.30 – 20.00. Rater & tariffer Hansen & Dysvik er landets ledende lavpriskjede for boligtekstiler, og adm. direktør Jan Elling Rindli orienteSjøfrakt rer om bedriftens mange løsninger og utfordringer innen transport og logistikk. Stedet er Frydenbø Marine, Damsgårdsveien 135. Vestlandsavdelingen minner også om at studentene ved Høgskolen i Bergen arrangerer sitt Logistikkseminar 2011, tirsdag 15. februar kl. 08.30 – 16.00. Program og sted vil bli annonsert på Logistikkforeningens nettsider.

FORHÅNDSVARSLING

Kurs & opplæring Konferanser og messer Haugesundkonferansen ▼ 8.-9. februar settes nok en gang fokus på sikkerhet, traKombifrakt fikk og miljø innen maritim virksomhet når den årlige og tradisjonsrike HaugesundKurs & arrangeres. konferansen Terminaler opplæring Oppslutningen har bare økt siden starten i 1993. I dag fremstår konferansen som landets viktigste maritime Nyetableringer møteplass. For mange ledere i maritime bedrifter, i den offentlige forvaltningen og for politikere, er konferansen Veitransport blitt en nødvendighet. Foruten de mest sakkyndiForeningsnytt ge menneskene innen maritim sikkerhet, trafikk og miljø, er nærings- og handelsstatsråd Siste nytt Trond Giske og kyst- og fiskeFlyfrakt riminister Lisbeth BergHansen blant deltagerne. Arrangementet er som Konferanser vanlig på Rica Maritim og messer PåmelHotel, NyttHaugesund. om navn ding innen 1. februar på www.haugesundkonferansen.no, e-mail: haugesu@ Kombifrakt online.no eller telefon: 52Konkurser 73 75 90, mobil: 906 06 131.

Kurs & opplæring Rater & tariffer

K

T

K

LTL-kurs

▼ Logistikk- og transportindustriens Landsforening Nyetableringer (LTL) Region Bergen inviteSjøfrakt rer til innføringskurs i fortolling 16.februar på SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist er 17. januar.

Foreningsnytt

Flyfrakt TET/NCTS • TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO, Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

Nytt om navn 10 - Transport Inside 01/11

Konkurser

T


og messer Kurs & opplæring

Siste nytt Kurs & opplæring

Firmanytt

Kombifrakt Nyetableringer Kurs & VBS Transport AS opplæring

Herlandsveien 123, 5264 Garnes Foreningsnytt Kapital: 102.000 Daglig leder: Tore Veseth Nyetableringer Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 191 893

Flyfrakt Recro AS Hovebakken 9, 4306 Sandnes Foreningsnytt Kapital: 100.000 Daglig leder: Svein Skogedal Næring: Nytt Godstransport om navn på vei Org.nr. 996 277 364

Flyfrakt Zim Drift II AS Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo Konkurser Kapital: 100.000 Daglig leder: NyttMortensen om navn Børre Næring: Spedisjon Rater &290 tariffer Org.nr. 996 646

Konferanser åpnet 21.12.10 Konkurs og messer Org.nr. 989 960 229 Kurs & opplæring Traconi AS Dronningensgt. 16, Kombifrakt 1530 Moss Terminaler Konkurs åpnet 17.12.10 Org.nr. 981 906 055

Kurs & Transport AS Leif Karlson opplæring Fregattveien 38, 3150 Tolvsrød Konkurs åpnet 16.12.10 Terminaler Org.nr. 981 195 906 Nyetableringer

Nils Edvin Karlsen Transport Hallenstvedt, 3158 Andebu Konkurs åpnet 23.12.10 Foreningsnytt Org.nr. 980 821 137 Jaager Transport & Distribusjon 5109 Hylkje Flyfrakt Konkurs åpnet 21.12.10 Org.nr. 994 105 655

Konkurser Sjøfrakt Ro-Trans AS Haugavegen 28, 5460 Husnes Rater & tariffer Konkurs åpnet 21.12.10 Org.nr. 993 571 296 M. Smørdal Transport Sjøfrakt Skaftå, 5285 Bruvik Konkurs åpnet 22.12.10 Org.nr. 992 524 081 Jessheim Varetransport Storgata 2, 2050 Jessheim Konkurs åpnet 16.12.10 Org.nr. 991 152 393 Soløys Transport Elvestad, 1640 Råde

Nytt om navn Eier av Team Trafikkskole, Reidar Mikkelsen, ble 1. januar ansatt som faglig leder Konkurser for det nye kompetansesenteret til Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest. I forbindelse med nyetableRater tariffer ringen har&opplæringskontoret kjøpt tungbildelen av Team Trafikkskole. Beate Palmgren Johannesen Sjøfrakt (32) er ansatt som markedskoordinator ved Larvik Havn KF. Hun er utdannet diplommarkedsfører med spesialisering i logistikk

VURDERER DU SALG AV DIN BEDRIFT? Weibull er Norges ledende bedriftsmegler innen Transport & Logistikk. Kontakt oss på tlf. 24 11 00 00 eller E-mail: finn@weibull.no www.weibull.no

11 - Transport Inside 01/11

fra BI. De siste årene har hun jobbet som produktsjef ved BK Vestfold Media med markedsføring og kommunikasjon. Hun har også erfaring som markedskoordinator fra Klaveness Skofabrikk. Marianne Jahre er utnevnt til professor i logistikk og supKurs & opplæring ply chain management ved Handelshøyskolen BI. Hun blir BIs tredje professor i logistikk siden dette ble etablert som fag i 1975. Jahre forsker på logistikkutfordringer i nødhjelp og utviklingsland, og hun tok sin doktorgrad på Chalmers University of Technology i Sverige i 1995. Terminaler I 2005 ble Jahre tildelt Moderne Transport-prisen sammen med Handelshøyskolen BI-kollega Eirill Bø. Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe ble i desember ifjor kåret til årets student ved Master of Management på Handelshøyskolen BI. Bjørn Tore Simensen ble ansatt som befrakter i Ringstad Transport 1. januar. Han har bred bransjeerfaring og skal jobbe med stykkgods på det sentrale Østland. Nina Marthinsen er ansatt som salgs- og administrasjonsleder fra samme dato. Hun kommer fra Visma Personell og har god erfaring som driftssjef i Narvesenkonsernet. Anne Sigrid Hamran (51) er utnevnt som ny styreleder i Hav Eiendom AS etter Per P. Hodneland. Hamran har de


siste åtte årene vært havnedirektør i Oslo. Hun har også vært styremedlem i Hav Eiendom AS siden oppstarten i 2003. Hamran er også styreleder i SMARTRANS og Norges Forskningsråd. Hun har flere styreverv innen planleggings- og transportmiljøet i Norge og internasjonalt.

Utgivelsesplan 1. halvår 2011 Nr. 1/11 ....................06.01 Nr. 2/11 ....................20.01 Nr. 3/11 ....................03.02 Nr. 4/11 ....................17.02 Nr. 5/11 ....................03.03 Nr. 6/11 ....................17.03 Nr. 7/11 ....................31.03 Nr. 8/11 ....................14.04 Nr. 9/11 ....................05.05 Nr. 10/11 ....................19.05 Nr. 11/11 ....................01.06 Nr. 12/11 ....................16.06 Nr. 13/11 ....................30.06

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges Torsdag 20. januar

VIP-stafetten

Produktleder Shipping Andrè Grønli (44) i ColliCare Logistics AS representerer et ungt, dynamisk og fremadstormende selskap med mange rutinerte medarbeidere. Etter oppkjøp av NHG Trans i Moss og fusjon med Storby Transport og Logistikk Compagniet Oslo/ Sandvika, ble ColliCare Logistics AS det nye navnet på selskapet sommeren 2008. Grønli har siden 1994 jobbet innen de fleste ledd av logistikkflyten. Han har vært både avdelingsleder shipping, driftssjef logistikk og driftssjef innland transport i Schianders. Han var også innom Ringstad Transport Moss i en kort periode. André Grønli forteller at ColliCare er organisert i fire produktområder, Innlands distribusjon, Logistikk, Forwarding og Shipping. Selv har han ansvaret for shipping-delen. - Siden den spede start høsten 2007 har ColliCare Shipping etablert en stab med syv medarbeidere i Norge, og med kontor i Moss, samt syv medarbeidere i Kina ved kontorer i Shanghai og Xiamen. Selskapet har en betydelig kundeportefølje med noen av de største importørene i Norge, forteller Grønli. ColliCare tilbyr LCL/FCL-tjenester, crossdocking og flyfrakt. – Vi har hatt en god økning etter etableringen i Gøteborg for to år siden, spesielt på importen fra Østen til Sverige. Gjennom vår crossdocking tilbyr vi pakking/ merking helt ned til butikknivå fra våre lager i Shanghai, Xiamen, Shenzhen og Hong Kong. Våre kunder er blant annet Europris, Gresvig, Voice, Kid Interiør, Nille, Cyceleurope og Skigutane (Kari Traa/Bula). Unil AS, innkjøpsselskapet til Norges Gruppen, er vår desidert største kunde på Short Sea fra Europa, og har gitt oss et betydelig løft på denne trafikken, forteller Grønli. Han understreker at ColliCare står overfor mange utfordringer, og at IT-utvikling er et prioritert område fremover. Fra 1985 til 1994 var militæret (Infanteriet) Grønlis arbeidplass, med blant annet Krigsskolen. Grønli har hentet historien fra Nord-Norge, hvor han tilbringer mye av fritiden. Finnmarksjenta hadde vært på julebord, og tidlig neste dag møtte ho opp på lensmannskontoret og ville anmelde en voldtekt. Lensmannen lurte naturlig nok på om ho hadde noen mistenkte, så hun svarte: “Æ ane ikkje, men æ måtte gjøre nesten alt sjøl, så det va sekkert nån fra ledelsen”... Voice Norge AS er en av ColliCares kunder, og selskapets logistikksjef, Maria Cristina Fagerholt, overtar stafettpinnen.

12 - Transport Inside 01/11

11-01transp.inside-trykk  

11-01transp.inside-trykk

Advertisement