Page 1

Nr21.19/10 oktober 2010 20. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Kjempeløft for Meråkerbanen Nærmere 500.000 tonn gods skal transporteres årlig på Meråkerbanen mellom Muruvik i Sør-Trøndelag og Sundsvall i Sverige. De første transportene starter allerede i november/desember. Norske Skog Skogn og Hydro Sunndalsøra er de to store vareeierne som er selve basisen for initiativet og samarbeidet. Men flere små og mellomstore

bedrifter vil nyte godt av tilbudet. Cargolink skal transportere godset. Det private jernbaneselskapet i Drammen ble etablert i 2008 og er datterselskap av Autolink Group. Cargolink har 45 ansatte, og forventer å omsette for over 100 millioner kroner i år. I første omgang er det planlagt transport fra

RTD-suksess og miljøpris LTLs miljøpris gikk til Rail Terminal Drammen (RTD), eid og drevet av H. Strøm AS. Prisen på 100.000 kroner ble tildelt under Transport og Logistikks festmiddag, og det ble understreket at det her er snakk om en suksessbedrift etter at CargoNet la ned tradisjonell vognlast høsten 2003. RTD håndterer 100 vogner daglig i Nybyen og Sundland i Drammen, samt Rolvsøy i Østfold og Alnabru. Fire tog fulle av gods ankommer RTDs destinasjoner daglig fra utlandet. Rail Terminal Drammen har hatt vekst hvert år siden 2004. Ifjor håndterte Rail Terminal Drammen ca. 750.000 tonn gods og 28.800 vogner inn og ut av termi-

nalen i Drammen. Bedriftens virksomhet sparer samfunnet for 96 millioner kroner i året i miljøkostnader ved å ha godset på skinner i stedet for vei. Daglig leder Lars H. Strøm understreker at Drammen trenger en masterplan for å skape større forutsigbarhet, og viser til et konglomerat av eierinteresser. Strøm mener at Jernbaneverket burde eid terminalene i Drammen som det gjør i enkelte andre byer. RTD må i dag si nei til mange kunder på grunn av mangel på hensettingsspor. - Det er jo ille når vi skal prøve å oppfylle de politiske målsettingene med gods på bane, sier Strøm.

1 - Transport Inside 19/10

Muruvik annenhver dag med en årlig godsfremføring på 150.000 tonn, for så å øke varestrømmen med 200.000350.000 på sikt. Dette betraktes som et kjærkomment tilbud når CargoNet-eier Green Cargo legger ned store deler av godstrafikken i Jämtland innen årsskiftet, blant annet Sundsvall og Östersund. Årsaken er for små godsvolum og lite lønnsomhet. Mye tyder på at Autolink/Cargolink nå mobiliserer kreftene i denne forbindelse. Som kjent ønsker Trondheim Havn å plassere det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge på Hell, og med Muruvik Havn som et sentralt godsknutepunkt.

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Brukerkonferansen...........s. 2 Rema-/Schenker-avtale ....s. 2 Historisk utbygging ..........s. 3 Nytt nav i nord .................s. 3 MT-prisvinner ....................s. 4 Transportkonge på Fosen ..s. 5 Containervekst..................s. 6 Nye Incoterms er klar ........s. 6 Ny tid for Narvik...............s. 8 Med piggene ute ...............s.10


Muruvik er den eneste havnen i Trondheimsregionen med tilgang til jernbane. Kombinasjonen havn, jernbane, vei og Muruvik Næringspark vil spille en sentral rolle i styrkingen av næringslivet for hele Midt-Skandinavia. NECLA (North East Cargo Link Alliance) er også en sentral aktør i arbeidet med den såkalte Midtlinkkorridoren, og arbeider kontinuerlig med å øke varestrømmen og bedre infrastrukturen i Midt-Norge, MidtSverige og Midt-Finland. Opprustning av Meråkerbanen med tanke på økt godsfremføring på jernbane står sentralt i NECLAs arbeid.

Siste nytt Norge taper terreng ▼ - Norge taper terreng på samferdsel i forhold til våre konkurransepartnere, understreket NHOs adm. direktør John G. Bernander i sin åpningstale til Transport og Logistikk 2010 på Gardermoen nylig. Ferske tall fra NHOs Konkurranseevnebarometer for 2010 viser at Norge faller ytterligere på området transport fra 2008. Norge rangeres på en tiendeplass blant tolv land og inntar en av bunnplasseringene sammen med Irland og Polen. - Nye og store muligheter og utfordringer ligger foran

GARDERMOEN

SØRUM

oss. Nordøst-passajen blir kanskje isfri hele året. De første malmtransportene har allerede gått fra Nord-Norge og østover. Dette er et eksempel på mye av det som vil skje innen denne sektoren i årene fremover, sa Bernander. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lovte transportbransjen bot og bedring. Hun konstaterte at det blir en økning på samferdselssektoren på 2,8 milliarder kroner, og at Nasjonal transportplan blir fulgt opp. Foruten satsing på vedlikehold og stans i forfallet på vei og bane, lovte hun også å starte arbeidet med å ta igjen etterslepet. Meltveit Kleppa fortalte at hun foretrekker bedre samordning mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen fremfor en sammenslåing. Regiondirektør Sidsel Sandelin i Statens vegvesen sa seg stort sett fornøyd så langt med forvaltningsreformen hvor over 17.000 km riksvei ble til fylkesvei fra nyttår. - Men fylkeskommunene synes de har overtatt et veinett i dårlig forfatning og ber om mer penger, understreker Sandelin. Samferdselssjef i Møre og Romsdal fylke fortalte også om mange utfordringer etter overtagelsen. Lastebilnæringen har hele tiden vært motstander av forvaltningsreformen, noe også NLFs (Norges Lastebileier-

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 19/10

Forbund) adm. direktør Olav Slaatsveen understreket. Han fremhevet at veiovertagelsen fikk en dårlig start og flere betingelser burde vært innfridd. Adm. direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tok for seg rikets tilstand og presenterte rapporten «State of the Nation» som kom i mars. Her får blant annet jernbanenettet strykkarakter av RIF. - Betydelige midler, men også økt kompetanse og kapasitet må til for å rette opp forfallet, understreket Hansteen. Den tradisjonsrike Transportbrukerkonferansen er fortsatt den største og viktigste konferansen for transportnæringen. Over 700 deltakere og 64 utstillere fra hele landet deltok på Clarion Hotel Oslo Airport 18. og 19. oktober. Staben fra både Norsk Industri og LTL (Logistikk og transportindustriens Landsforening) nådde nok en gang nye høyder med et bredt og godt konferanseprogram, og ønsker vel møtt til Transport og Logistikk 2011, 20.-21. oktober.

Rema-avtale til Schenker ▼ En transportavtale verdt ca. 100 millioner kroner er inngått mellom DB Schenker og Rema 1000. Avtalen, som omfatter distribusjon til og fra Remas sentrallagre, trer i kraft fra 1. januar 2011.

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


DSV-nettverket styrkes ▼ DSV Air & Sea styrker sitt globale nettverk og etablerer datterselskap i Sør-Afrika. Datterselskapet har inngått avtale om kjøp av aktivitetene i Transmedit Forwarding, agent for DSV i Sør-Afrika. Transaksjonen skal skje innen 1. desember og omfatter 30 medarbeidere ved kontorer i Johannesburg og Cape Town.

Under samme tak ▼ Bring Logistics og Posten er samlet i en 5500 m2 ny terminal til 65 millioner kroner i Sørlandsparken i Kristiansand. Bygget rommer Brings logistikkterminal med 46 laste- og lossebrygger og en treetasjers administrasjonsfløy på 1400 m2. 600 m2 er satt av til kjøle- og frysevarer og Posten har en pakkesentral for sortering av post i deler av bygget.

On-Site i Norge ▼ Det svenske utstillingsselskapet On-Site etablerte OnSite Norway AS 1. oktober. Selskapet transporterer utstillingsgods til messer verden over, og er tidligere etablert i både Sverige og Danmark.

Historisk utbygging ▼ DB Schenker Logistics bygger flere terminaler rundt den finske hovedstaden Helsinki. 45 millioner euro investerer selskapet i ny hub i Vantaa nær flyplassen nord

for Helsinki. I tillegg bygges logistikkanlegg i naboområdet Kiila for å betjene godstilførselen til Finlands hovedstad. Dette er selskapets største nybygginvestering noen sinne. Terminalen i Metsälä mangler ekspansjonsmuligheter og reguleres derfor til boligformål. Første byggetrinn er et 25.000 m2 stort logistikkbygg i Kiila. Byggestart våren 2011 og operasjonelt fra våren 2012. Det er også planlagt å etablere et 41.000 m2 stort logistikksenter for nasjonal og internasjonal landtransport, luft- og sjøfrakt, samt pakketjenester og leveranser til sluttbrukere. Senteret i nærheten av Helsinki Vantaa Airport får 770 parkeringsplasser for biler, trailere og containere på et 15 hektar stort område. Byggestart er sommeren 2012 og anlegget forventes å være i drift sommeren 2014. - Det nye senteret får utmerkede transportforbindelser til både flyplassen og den nye havnen i Vuosaari,

sier Göran Åberg, adm. direktør i Schenker Oy Ab Öst.

Nytt nav i nord ▼ Eierne av den nye terminalen på Andslimoen ser etableringen i Målselv kommune som et ledd i oppbygging av et fremtidig knutepunkt for transport og omlasting. Målselvterminalen ble reist på rekordtid. I månedsskiftet april/mai startet ryddingen av tomten, for fire måneder siden ble byggearbeidene igangsatt og 1. oktober ble Målselvterminalen AS offisielt åpnet etter å ha vært i bruk en måneds tid. Lokaliseringen gir mulighet for koordinering av flere distribusjonsnett hvor det vil bli naturlig å tilby samlasting. Adm. direktør Steinar Øverås og styreformann Gunnar Rustad eier henholdsvis 30% og 70% i Målselvterminalen AS, og kompanjongene har det samme eierforholdet i transportselskapet Transport Nord AS som er leietager hos Målselvterminalen. I tillegg har Nortura leid fryselager-

DET BESTE VALGET I NORDEN

Kontakt nærmest Cargo Partner kontor: Hovedkontor Oslo. 24 13 40 00 Fredrikstad : 69 36 36 60 Bergen: 55 30 10 70 Trondheim: 72 83 91 00 Sandefjord: 33 45 04 70 Sandnes: 51 96 94 00 Kristiansand: 38 10 81 40

DU VIL FØLE TRYGGHET OG TRIVSEL SOM KUNDE HOS OSS

3 - Transport Inside 19/10


Transportbruker´n Navn: Pål Asbjørn Vindegg Alder: 62 år Stilling: Direktør for utvikling og drift i Komplett-konsernet

MT-prisvinner 2010 Pål Asbjørn Vindegg ble klappet opp til podiet til øredøvende jubel da han mandag kveld mottok Moderne Transport-prisen under ”Transport og Logistikk” på Gardermoen. Den høythengende logistikkprisen, som deles ut av Insides søstermagasin Moderne Transport, er blitt delt ut årlig siden 1969. Etter reaksjonene i salen å dømme var juryens valg av prisvinner populært. 62-åringen, bosatt på Nøtterøy, har opparbeidet en sterk posisjon i logistikkbransjen etter lang fartstid, blant annet som logistikkdirektør i KappAhl, Adelsten og Norsk Data. Siden 2003 har han vært logistikkdirektør i Komplett, en av Nordens ledende e-handelsselskaper. Ifjor hadde konsernet en omsetning på 3,75 milliarder kroner. Under Komplett-paraplyen er velkjente nettbutikker som Komplett.no, MPX.no og inWarehouse.se som henvender seg til sluttkunde, samt nettbutikkene Itegra.no og Norek.no som henvender seg mot grossistmarkedet. Sistnevnte nettbutikker forsyner blant annet Elkjøp, Lefdal og andre butikker med forbrukerelektronikk. - Grunntanken i vår virksomhet i Komplett er at vi skal være det eneste bindeleddet mellom produsent og kunde. Slik sikrer vi oss størst mulig del av kaka selv, forklarer Vindegg. Han har spilt en sentral rolle i å løfte Komplett opp som en av landets mønsterbedrifter hva angår logistikkløsninger og kundeservice. Legger man inn en kundeordre på nett klokken ni kan man hente varene på egne pick-up-points i Oslo-området etter klokken 15 samme dag. Da begynner man samtidig å viske ut noe av skillet mellom nær- og fjernhandel. Netthandelen har bokstavelig ”tatt av” de siste årene, og vi nordmenn tilhører ikke sinkene når det gjelder å legge shoppingturen til cyberspace. Tall fra svenske Posten viser at distansehandelen i Norden (netthandel og postordre) utgjorde 90 milliarder svenske kroner ifjor, tilsvarende over 4% av den totale detaljhandelen i Norden. Tallene viser også at nordmenn er de ivrigste innen distanse-

handelen, målt i antall kroner i snitt. Komplett har forsynt seg av sin ”del av kaka”. Komplett tenker kollektivtransport i stor skala. Både inngående og utgående varestrømmer transporteres av samlastere. For inngående varestrøm har konsernet fraktavtale med DSV. - Men vi er pragmatiske. Vi har forhandlet oss frem til gunstige betingelser, men vi benytter oss ofte av produsentenes transportører. Gigantselskaper som Samsung og Philips har naturlig nok bedre vilkår enn det vi klarer å forhandle frem, forklarer prisvinneren. Komplett prøver også å tenke jernbane i så stor utstrekning det er mulig og praktisk. For den utgående varestrømmen, ifjor var det snakk om fire millioner produkter, har Komplett valgt å alliere seg med samlasterne Bring og Tollpost Globe. I perioden 2005-2007, da netthandelen for alvor begynte å skyte fart, var Komplett blant de første bedriftene her i landet som investerte i Hattelandgruppens høyteknologiske AutoStore-konsept for lageret i Sandefjord. Bare gjennom en radikal effektivisering av lagerfunksjonene kunne Komplett fortsette den store veksten, som ikke ble mindre etter at Komplett i 2007 også kjøpte opp konkurrentene inWarehouse.se og MPX.no. I toppåret 2007 håndterte Komplett i gjennomsnitt en kundeordre hvert 17. sekund. Ifjor ble det håndtert en ordre hvert 23. sekund, ikke mye mindre imponerende det. Komplett i Sandefjord fungerer som sentrallager for åtte ulike netthandelsbutikker og ifjor mottok Komplett 1.371.000 ordre og skipet ut 4,4 millioner artikler fra lageret. Netthandelsbutikk nummer ni kommer innen utgangen av året, Jernia.no. Om kort tid fylles Vindeggs lager med nye 2000-3000 artikler, uten at han lar seg stresse av den grunn. Komplett leverer både IT-infrastruktur, IT-støtte og lager- og logistikkfunksjonen.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 19/10


kapasitet i anlegget slik at bygget er godt belagt helt fra starten. Byggingen medfører også at administrasjonen av de to firmaene flyttes fra Bottenhågen på Finnsnes til Andslimoen. Totalt disponerer selskapet 11 mål tomt, noe som gir store utvidelsesmuligheter. Terminalbygget er idag på 550 m2 hvorav 250 m2 utgjør kontorer og tørrlager. Fryselageret som leies av Nortura, er på 300 m2. Prosjektet har kostet 6 mill. kroner. Transport Nord AS tilbyr melketransport og dagligvaredistribusjon i tillegg til terminaldrift. Selskapet disponerer i alt 12 biler og syv hengere.

Transportkonge på Fosen ▼ Daglig leder Hans Kristian Norset i Fosen Transport er transportkonge på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. - Hvis sjåførene kan spare et minutt pr. stopp, sparer kunden en halv million kroner i året, sier Norset som innrømmer at han har et konkurranseinstinkt. Fosen Transport har utviklet seg til et konsern med flere datterselskap, 170 sjåfører og en årlig omsetning på ca. 300 mill. kroner. - Som leder må jeg tenke økonomi hele tiden, og kanskje mener noen at jeg er petimeter. Jeg blir da også hysterisk hvis noen kjøper kopipapir for fem øre pr. ark som jeg vet kan kjøpes for fire øre

andre steder, sier Norset, som vil at alle skal ha et bevisst forhold til kostnader. Hans Kristian Norset har bevisst valgt å satse på få og større kunder. Hovedkundene er Coop, Coca-Cola, Felleskjøpet og Tine. Foruten morselskapet Fosen Transport omfatter virksomheten også datterselskapene Fosen Gods AS, TS Bulk AS, Samtrans AS og Tanktrans. Markedet til Fosen Transport går fra Alvdal/Oppdal til Bodø, i tillegg til faste daglige ruter til Oslo.

Starter nytt netteventyr ▼ Grunnleggeren av Komplett, Eric Sandtrø (37), er iferd med å skape et nytt skandinavisk netthandelkonsept. Nylig var han en av hovedinnlederne på Logistikkog netthandelsdagen i Oslo, LOAD.10. Eric Sandtrø, en av Norges mest erfarne entreprenører innen netthandel, forlot Komplett i 2007. Da hadde han vært konsernsjef i et av Europas største e-handelsvarehus siden selskapet ble børsnotert i 2000. I dag er han medgründer i netthandelshuset Nevi som starter opp i disse dager. Nevi er et privateid selskap med hovedkontor i Sandefjord og skal blant annet selge barneutstyr, kjøkkenutstyr og fjellsportvarer over nett. - I tett samarbeid med Jollyroom Group AB i Göteborg skal vi skape et ledende

miljø for netthandel i Skandinavia, forteller Sandtrø.

Vil ha ett departement ▼ Einar Olsen er skuffet over den manglende interessen for sjøtransport. - Vi som jobber innen bransjen er altfor snille, sier havnedirektøren i Drammen. Fjorårets vinner av Moderne Transport-prisen mener at bil, båt og bane bør samles i ett departement. - Faglig sett utgjør disse tre EN enhet. I Sverige og Danmark har man tatt konsekvensen av dette, vi bør gjøre det samme, sier Einar Olsen. Og han har mer på lager: - Kystverket er mest opptatt av sikkerhet. Fiskeri- og kystdepartementet er mest opptatt av fisk. Da skjønner alle at det ikke blir mye igjen til effektiv kysttransport. I det politiske miljøet er det ingen interessenter for sjøtransport. Og det er en utfordring vi snart må gjøre noe med, mener Olsen. I det nylig fremlagte forslaget til statsbudsjett er det heller ikke mye håp å finne. Det samme gjenspeiler seg i den forestående NTP (Nasjonal transportplan) for årene 2010 til 2019, som ikke gir klare signaler om å utvikle sjøtransporten. - Alle statistikker viser at økonomisk sett og når det gjelder miljøet, så er det ingen som kan konkurrere med sjøtransporten. At det politiske miljøet ikke klarer å se

Lar du dine konkurrenter kjøre forbi? Med TIMPEX trafikkstyringssystem holder du konkurrentene noen hjullengder bak. Systemet har integrerte løsninger for trafikkstyring, fortollingsrutiner, lagerhotell, reklamasjon, palleregnskap, kommunikasjonssystemer og datafangst/PDA. Timpex AS har utviklet løsninger gjennom 20 år og kan vise til flere av landets ledende transportører som kunder, f.eks Cargo Partner, Schenker Termo, Byrknes Auto, Håkull, Logi Trans, Bring Nettlast, Litra, Eek Transport, Waagan Transport, J. Martens.

5 - Transport Inside 19/10

T R A N S P O R T S T Y R I N G

www.timpex.no – tel. 71 22 26 00


det, er meg en gåte, sier Einar Olsen.

Containervekst på 25 prosent ▼ Antall containere økte ifjor med 25% i Drammen havn. Tschudi Shipping Co på rederisiden og Scandinavian Shipping som terminaloperatør, kan si seg svært fornøyd med resultatet når man vet at det totale antallet generelt gikk ned. - På toppen av dette så har økningen også fortsatt i år med nye 25%, sier havnedirektør Einar Olsen som tror man vil nå 15.000 containere ved havnen i år.

Doblo ble Van of the Year ▼ Fiat, Mercedes-Benz og Volkswagen stakk av med hver sin gjeve pris på IAA. Fiat Doblo ble kåret til International Van of the Year, og fikk 128 poeng av 168 mulige i den prestisjetunge kåringen. På de neste plassene kom alliansen Renault/Opel med modellene Master og Movano mens Mercedes-Benz Vito tok bronseplassen. Juryformann Pieter Wieman ga Fiats designere ros for bredde og variasjon i modelltilbudet av Doblo. Med en bred rekke motorvalg som også inkluderer CNG, LPG og fremtidige elektriske versjoner, står konsernet godt rustet til å møte brukernes krav. Fiats varebilsjef, Lorenzo Sistino, var tydelig preget av stunden da han mottok trofé-

et fra juryformann Pieter Wieman. Moderne Transports Torbjørn Eriksen, er norsk representant i juryen som består av journalister fra 23 europeiske fagtidsskrifter.

En lys fremtid med Kuehne+Nagel ▼ - Det er en fjær i hatten til alle ansatte i Trondheim at vi er blitt en del av et profesjonelt og verdensomspennende selskap med over 55.000 ansatte. Vi er sikret fremtidig vekst og utvikling med en stor og solid logistikkaktør i ryggen. Det forteller avdelingsleder for Kuehne+ Nagels nye Trondheims-avdeling, Idar Støkkan. Han har levd i omstilling et halvt års tid. - Omstillingen takler vi imidlertid godt, da vi vet at etableringen av en ny og moderne organisasjon er tuftet på det gode gamle, sier Støkkan. Kuehne+Nagel overtok Vectura Midt-Nord på Lade 1. mars i år og distribusjonssjef Idar Støkkan ble avdelingsleder i logistikkjempens nye Trøndelags-adeling. Ambisjonen er å bygge opp en avdeling for sjø, luft og vei i Trondheim.

Incoterms 2010 er klar ▼ 27. september ble Incoterms 2010 offentlig lansert i Paris. Og i disse dager holder nasjonalkomiteéne over hele verden kurs om de nye reglene. Christian Lien i

Fender Forsikring er spydspiss i den norske, nasjonale arbeidsgruppen. Lien har oversatt og utgitt både Incoterms 1990 og Incoterms 2000 på norsk, og har siden 1985 jevnlig forelest om Incoterms og beslektede emner i Norge, Danmark, Sverige, Russland, Ukraina, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Jugoslavia og Kroatia. Incoterms (International Commercial Terms) er regelverket som fordeler transportrisiko, transportkostnader og ansvar ved vareforsendelser mellom selger og kjøper, og er det eneste regelverket som er anerkjent verden over. På tvers av landegrensene har bedrifter samme fortolkning av bestemmelsene. Incoterms er et regelverk som ble utviklet av Det Internasjonale Handelskammer i 1936, og som siden er revidert jevnlig.

- Skadevirkningene uteble ▼ De fire store samlasterne ruller ufortrødent videre etter transportstreiken tidligere i år. Schenkers viseadm. direktør Erling Sæther sier at de langsiktige skadevirkningene har uteblitt. Transportarbeiderstreiken, som på det meste omfattet 2000 terminalarbeidere, varte fra 15. mai til 4. juni. Schenker, Bring, DHL og Tollpost Globe, fryktet et tap på én milliard kroner (10%), et stort bortfall av kunder og

Norges største og mest moderne tredjeparts varelager åpnet på Berger i januar 2010 www.bring.no/logistics

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av deres lagerbehov og et godt tilbud. Bring Logistics Solutions A/S - 23 16 90 90

6 - Transport Inside 19/10


at 200 årsverk kunne forsvinne som følge av konflikten. Transportarbeiderforbundet mente utspillet, som kom under streiken, var et taktisk utspill. Nå viser det seg også at frykten for kundebortfall av permanent karakter var sterkt overdrevet. - Det er gledelig å konstatere at vi fortsatt har kundene etter at tumultene har lagt seg, noe som vitner om lojalitet, sier Erling Sæther i Schenker Norge. Han viser til at streikeretten er legal, og at man derfor ikke har noen garanti for at tilsvarende situasjoner kan oppstå. - Men for å gardere seg mot at næringslivet utsettes for liknende hendelser i fremtiden, må NHO, LO og den enkelte bedrift jobbe for gjensidig tillit, understreker Sæther. Markedssjef Ole Andreas Hagen i Tollpost Globe er ikke enig med Erling Sæther i at skadevirkningene uteble. - To tredjedeler av godset ble borte de tre ukene streiken pågikk, så jeg kan ikke si at vi ikke ble påvirket. Likevel ble nok ikke skadevirkningene så store som vi først trodde, sier Hagen. Han understreker at det fortsatt gjenstår å se hvor stort streikeerstatningsbeløpet blir, og hvilket beregningsgrunnlag man ender på. Fungerende kommunikasjonsansvarlig Cecilie Ramstad i DHL Express er

enig i at skadevirkningene av streiken ble mindre enn først fryktet, og henger seg på uttalelsene fra både Sæther og Hagen. - Markedet er på vei opp, men vi vet likevel ikke ennå om det kommer senvirkninger av streiken, sier Ramstad.

Maskes lagerrevolusjon ▼ Det var et omfattende prosjekt, men Maske Gruppen har grunn til å være stolt av sitt nye distribusjonssenter på Tiller som ble åpnet for et år siden. Med nærmere 40.000 kunder tilhører den tradisjonsrike Maske Gruppen tungvektsdivisjonen innen logistikk i Norge. Gruppen er en ledende leverandør av forbruksmateriell i det norske markedet, og har et enormt produktspekter som teller ca. 9000 artikler innen alt fra renholdsprodukter og kontorpapir, til belysning og datarekvisita. Som for så mange andre aktører med lager- og transportintensive operasjoner, pekte Tiller seg raskt ut som et velegnet sted å anlegge det nye distribusjonssenteret. De nærmeste naboene er ASKO og COOP. Skulle man først flytte var det også en gyllen anledning til å tenke nytt og bygge for fremtiden. - Vårt lager på Lade møtte ikke lenger kravene til et tidsriktig distribusjonssenter. Lageret var preget av utvidelser og påbygging gjennom

Bruk Inside!

flere faser, og med mye interntransport, forklarer Marius Maske, adm. direktør i Maske Gruppen.

Sjøsetter ny havneorganisasjon ▼ I januar forener organisasjonene Norsk Havneforening og Norske Havner krefter. Målet med fusjonen er et Havne-Norge som taler med én, sterk og klar røst. Norske Havner og Norsk Havneforening benyttet “Transport og Logistikk”-konferansen til å spre budskapet om sammenslåingen og stilte med felles stand. Organisasjonene i HavneNorge har arbeidet med “Prosjekt Én havneorganisasjon” i mange år. Hva det endelige navnet på den nye havneorganisasjonen blir, avgjøres først på stiftelsesmøte 26. januar. Allerede i 2006 fattet Norske Havner et vedtak om å jobbe for sammenslåing. At det gikk mot sammenslåing syntes klart allerede i våres, men siste rest av tvil ble feid vekk under Norsk Havneforenings landsmøte i Florø forrige måned, der et stort flertall gikk inn for en sammenslåing. Duoen Odd Gerhard Andreassen (Norske Havner) og Ingvar Mathisen (Norsk Havneforening) forteller til Insides søsterorgan, Moderne Transport, om fremtidsplanene. - I en presset hverdag er det bedre å samle ressursene

Bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad, Transport Inside, er transportnæringens blad. Vi er til for at du som aktør, skal kunne holde deg oppdatert om de siste bevegelser i vår bransje.

PÅ JAKT ETTER NYE MEDARBEIDERE? ANNONSÉR I TRANSPORT INSIDE! Ta kontakt med Finn Mobæk på telefon: 66 82 21 26 eller e-post: finn@bjorgu.no

7 - Transport Inside 19/10


og bygge opp kapasitet. Vi vil fremstå sterkere, mer fokusert og være mer synlige i den offentlige debatten. Vi registrerer dessuten at myndighetene ser en fordel i å ha færre aktører å forholde seg til, sier Ingvar Mathisen, som forøvrig også er havnedirektør i Bodø Havn. - Vi må også i langt større grad påvirke byråkratene, slik at de har bedre forståelse av hva vi driver på med i Havne-Norge, fastslår duoen. - Det er dessuten behov for mer samarbeid med transportorganisasjonene, da spesielt NHO og LTL. I det hele tatt skal vi samarbeide med alle parter det er naturlig å samarbeide med, sier de videre. De understreker at også KS Bedrift Havn blir en viktig alliansepartner i arbeidet med å få mer vind i seilene for sjøtransporten i Norge. I likhet med dagens sekretariater vil også den nye organisasjonen ha hovedsete i Oslo.

Flyfrakt Prestisjepris til FedEx ▼ FedEx Memphis World Hub, midtpunktet i selskapets globale distribusjonssystem, har fått prisen “Beste globale transportknutepunkt” fra britiske Institute of Transport Management. Dette som en anerkjennelse

for førsteklasses leverings- og distribusjonsprofesjonalitet. FedEx-hubens 15.000 ansatte håndterer hver måned over 5000 flyvninger til 220 land og territorier på seks kontinenter. Knutepunktets sorteringssystem på et 50 mil langt transportbånd behandler en halv million pakker i timen. Totalt håndterer knutepunktet mer enn to millioner pakker daglig. I tillegg tilbyr selskapets Boeing 777F-flåte direkte forbindelse mellom NordAmerika og Asia.

Kombifrakt Ny tid for Narvik ▼ Gruveselskapet Northland Resources skal skipe malm over Narvik Havn. Ifølge havnedirektør Rune Arnøy vil havneinntektene dobles. Og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ser store muligheter med NEW-korridor og vil videreføre planene om en øst/vest-forbindelse mellom Kina og USAs østkyst. Northland Resources er et Canadisk-basert gruveselskap som har investert flere milliarder kroner på gruvebygging i Nord-Sverige og Nord-Finland. Selskapet med to gruver i Sverige og en i Finland starter nå utvinning av jernmalm i Pajala-gruven. - Narvik er ideell for oss, da havnen kan ta i mot store

fartøy og vi får sendt ut malmen etter hvert som vi produserer den, sier adm. direktør Karl-Axel Waplan. NEW-korridoren får også stadig større oppmerksomhet og kan stå foran et gjennombrudd. - Korridoren gir enorme muligheter for en miljøvennlig og fremtidsrettet transport med Narvik som sentralt knutepunkt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun forteller også at det er nedsatt et arbeidsutvalg hvor både Kina og Russland er med. - Et arktisk jernbanenett er veien å gå, sier Meltveit Kleppa som ennå ikke vil love midler til prøvetransport. Korridoren var også tema i sommer hvor 11 ministre fra berørte land var samlet i Haparanda på en konferanse om infrastruktur. Blant disse var samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og den svenske infrastrukturministeren Åsa Torstensson. - Narvik fremstår som det helt naturlige knutepunktet for øst-vestforbindelsen. Vi har nå informasjonsbrosjyrer på både russisk og kinesisk, sier havnedirektør Rune Arnøy til Inside. Nå kan mange års arbeid for NEW-korridoren (Northern East-West Freight Corridor) stå foran et gjennombrudd. Dersom transportkor-

Forhåndsmelding, hvordan påvirker det deg? www.kghcustoms.com

KGH har kunnskapen og kan gjøre det enkelt for deg. Les mer på www.kghcustoms.com

8 - Transport Inside 19/10


ridoren blir en realitet vil transporttiden med tog og båt mellom Kina og USA reduseres fra 60 til 25 dager.

Larviks nye havn ▼ Nye Larvik Havn åpnes 26. oktober i forbindelse med ferdigstillelse av 140-meters container-/flerbrukskai på Revet. Neste fase er renovering og videreutvikling av containerterminalen i havnen, som er inne i en svært ekspansiv periode. Med sentral beliggenhet på Østlandet og med firefelts motorvei til Oslo, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden er også ideell for godstransport med enkel innseiling og effektive anløp. Larvik Havn er Norges nest største containerhavn. Color Line åpnet i juni 2008 et av Europas mest moderne og effektive fergeterminalanlegg på Revet og satte inn SuperSpeed 2 på linjen Larvik-Hirtshals. Samtidig sto det nye stykkgodsterminalanlegget i Kanalen ferdig, som Larvik Havn KF har bygget for utleie til Nor Lines. Havnen har ukentlige anløp av containerlinjer på Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, Immingham og Rotterdam, samt ukentlig stykkgodstrafikk mellom Larvik Havn og norskekysten, Skandinavia og Baltikum. Color Lines fergeterminal

på Revet hadde i utgangen av august økt antall fraktenheter med 3,1% i forhold til samme periode ifjor. 53.000 godsenheter er fraktet til/fra Hirtshals i årets første åtte måneder.

Økning i Moss ▼ En foreløpig tertialrapport viser at containerhåndteringen i Moss Havn økte med over 10% i andre tertial i år sammenlignet med samme periode ifjor. Over 17.500 TEUs ble håndtert andre tertial. Foruten generell oppsving i økonomien har tyngre brukere bidratt til økt aktivitet i havnen. Blant annet UNIL, NorgesGruppens grossistselskap, samt Nille (etter at de flyttet sitt lager til Vestby tidligere i år).

Slår et slag for jernbanen ▼ Regionale Ap-politikere i Norge og Sverige går sammen for få fortgang i jernbaneutbyggingen mellom Oslo og Göteborg. I begynnelsen av september gikk svenske og norske Ap-politikere på fylkesnivå samtstemt inn for å bruke 18 milliarder norske kroner for å bygge ny jernbanelinje mellom Moss og Göteborg. - Man greide å bygge broen over Øresund i et samarbeid mellom Sverige og Danmark. Da må vi greie å få til dette, i samarbeid med broderfolket, mener, samferdselspolitiker Helge Kolstad fra Ap.

FORHÅNDSVARSLING

Regionrådsleder i Vestre Götaland, Gert-Inge Andersson fra Socialdemokratarna, understreker at den voldsomme trafikkøkningen på E6 gjennom Østfold viser hvor viktig det er å raskt få en utbygging i gang. - Godstrafikken øker og nye E6 er snart full av vogntog. I dag fraktes seks millioner tonn gods på vei og 600.000 tonn på jernbane. Det er ikke holdbart på sikt, sier Andersson til NRK.

Ny hurtigtog-bane ▼ Jernbaneforum sør lanserer en ny norsk kystbane for hurtigtog i 250 km/h mellom Porsgrunn og Kristiansand. - Dette vil bli Norges viktigste bane, sier forumets leder Odvar Skaiaa til Jernbanemagasinet. - En sørvestbane mellom de to byene blir litt kortere enn Botniabanan på 190 kilometer. Men den vil redusere avstandsulempene langt mer enn Botniabanan, påpeker Skaiaa og viser til at et høyhastighetstog vil bruke to timer mellom Kristiansand og Oslo.

Konferanser og messer Fremtidens havn ▼ Over 100 aktører fra logistikk-Norge samles i Larvik tirsdag 26. oktober for å utveksle tanker og idéer om fremtidens logistikkløsninger

TET/NCTS

TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO,Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

9 - Transport Inside 19/10


og containermarkedet i et globalt perspektiv. Arrangementet skjer i anledning åpning av nye Larvik Havn. De siste årene er over 650 millioner investert i å utvikle en moderne og effektiv havn. Nå er nok et utbyggingstrinn ferdig, og Norges nest største containerhavn blir enda større. Innledere er Paul L. Olafsen, Mediterranean Shipping Company, Rolf Aarland, Trondheim Havn og Erik Marheim, Jotun.

sitt første styremøte og følgende styre er konstituert: Styreleder Geir Sagelv (Sagelv-rådgiver og kompetanse), nestleder/kasserer Adrianne Ubeda (Lars Holm Shipping AS) og styremedlemmene Carl Stian Jensen (Tommen Gram AS), Eirik Torbergsen (Troms Fryseterminal AS), Harrieth Henriksen (Nor Lines AS), Britt Mona Ingebrigtsen (Bjørnflaten AS), Glenn Tore Harila (Harila AS) og Kjell Winge (Nofi AS). Nå skal det enes om hvilket avdelingsnavn som skal brukes, Troms eller Tromsø?

giver i NLF, forteller at det i våres ble foretatt en piggdekkundersøkelse blant medlemmene. Svarprosenten var på nesten 36%. Undersøkelsen viste blant annet at ca. 25% av tungbilene på landsbasis bruker piggdekk. I Nord-Norge er andelen langt større, mens den er minst i Oslo og Akershus. Aller minst er den i storbyene. Svarprosenten var klart størst i de deler av landet hvor vinterklimaet er særlig krevende, som i Nord-Norge.

Danker ut Hurtigruten?

Østfold inviterer

▼ Veolia Transport seiler opp som utfordrer til Hurtigruten på kystruten KirkenesBergen. Den franskeide transportgiganten Veolia opererer innen blant annet buss, ferger og hurtigbåter, og har vært representert i Norge siden 1990-tallet. Konsernet er engasjert av det offentlige innen kollektivtransport i over 30 land. Anbudsfristen på konsesjonen på kystruten gikk opprinnelig ut 30. september, men Samferdselsdepartementet skal ha gått med på å utvide fristen med en måned.

▼ Logistikkforeningen.no, Østfold, er godt i gang med forberedelsene til neste årskonferanse, Logistikkdagen 2011 - porten mot Europa. Den vil finne sted i Sarpsborg 4. mai. Europa-ansvarlig i Maersk Line, samt CEO og President for Göteborgs Hamn er blant foredragsholderne.

NMT Global Logistics AS Bark Silas’ vei 8, 4876 Grimstad Kapital: 100.000 Daglig leder: Helge Helvik Næring: Innenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 992 868

Sjøfrakt

Foreningsnytt Troms eller Tromsø? ▼ Logistikkforeningens nordligste lokalavdeling har hatt

Nyetableringer

NLF med piggene ute

Easybring AS Vatlandsveien 119, 1900 Fetsund Kapital: 1.000.000 Dagling leder: Knut Ole Bjerke Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 030 024

▼ Med vintersesongen nær forestående krever Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at det blir tillatt med flere og tyngre pigger i dekk for lastebiler over 12 tonn. En omfattende piggdekkundersøkelse ligger til grunn for kravet. Rune Damm, teknisk råd-

J. Sande Kran og Transport AS Kvithovdvegen 5, 5304 Hetlevik Kapital: 100.000 Daglig leder: Jostein Sande Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 049 167

Veitransport

UK og IRLAND spesialisten Daglige avganger til/fra UK og Irland TLF: 23 31 53 00 - FAKS: 23 31 53 20 - www.speedcargo.no

10 - Transport Inside 19/10


Flyttekompaniet AS Haugenlia 23 c/o Sandberg, 1389 Heggedal Kapital: 100.000 Daglig leder: Tony Sandberg Næring: Flyttetransport Org.nr. 996 052 524 Ericsson Transport & Logistikk AS Næringsparkveien 4, 2050 Jessheim Kapital: 100.000 Daglig leder: Lars Gøte Ericsson Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 056 309 Fjær Transport AS 7970 Kolvereid Kapital: 100.000 Daglig leder: Ole Morten Fjær Næring: Godstransport på vei Org.nr 996 055 744 Romseland og Kvam Oljeservice AS 5566 Hervik Kapital: 100.000 Daglig leder: Geir Rune Romseland Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 055 799 Farstad Shipping Aalesund AS Notenesgata 14, 6002 Ålesund Kapital: 100.000 Daglig leder: Karl Johan Bakken Næring: Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore Org.nr. 996 020 355

Konkurser Vestenfjeldske Transport AS Kaivegen 13, 5725 Vaksdal Konkurs åpnet 07.10.2010 Org.nr. 987 981 075 Sveinungsen Shipping AS Ordfører Halvaris gate 7, 9960 Kiberg Konkurs åpnet 08.10.2010 Org.nr. 987 358 661 Lørenskog Frakt AS Rastafaret 6, 1476 Rasta Konkurs åpnet 11.10.2010 Org.nr. 980 634 906 Hvistendahls Rederi AS Veibakken 14, 3140 Nøtterøy Konkurs åpnet 14.10.2010 Org.nr. 929 353 889 Flatråker Transport & Spedisjon AS Storemyrsletta 1, 4790 Lillesand Konkurs åpnet 14.10.2010 Org.nr. 971 634 373 Østfold Containertransport AS Isebakkeveien 11, 1787 Berg i Østfold Konkurs åpnet 14.10.2010 Org.nr. 992 942 061 Valiant AS Havnevegen 28, 4056 Tananger Konkurs åpnet 18.10.2010 Org.nr. 981 477 081

Nytt om navn Cecilie Ramstad (36) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i DHL Express. Hun vikarierer for Gurli Ulverud som har svangerskapspermisjon. Ramstad har hatt ulike stillinger gjennom syv år i DHL og har utdanning fra Markedshøyskolen. Roy Enger går over i pensjonistenes rekker 1. november etter 46 år i bransjen. Enger startet karrieren som telex operatør i NAL (Norske Amerika Linje) i 1964, hvor han var ansatt frem til 1979. Da ble han ble overført til Wilh. Wilhelmsen med ansvar for ACL-agenturet. Etter åtte år i Universal Spedisjon siden 1980 ble han ansatt i Conterm, hvor han jobbet frem til 1993. Deretter ble det Norsk Flyfrakt, som etter hvert ble til Norwegian Air Cargo, for så å bli Nor-Cargo Oslo, Sjø og til dagens Nor Lines. 1. mai 2007 ble Enger ansatt i Nordic Wave, hvor han nå avslutter en lang yrkeskarriere. Peter Strand (39) er ansatt som adm. direktør i Northern Logistic Property ASA (NLP). Han erstatter Per Gunnar Rymer som sluttet i juni for å bli adm. direktør i Faktor Eiendom ASA. Peter Strand er utdannet siviling. og kommer fra stilling som adm. direktør i Victoria Park AB. Strand tiltrer stillingen senest 10. januar 2011 og vil i hovedsak arbeide fra konser-

Daglige transporter til/fra Øst-Europa Alvimveien 62 1701 Sarpsborg ØR D Tlf.: 481 65 610 E-post: svein@cargo-s.no

TI

ØR D L

POLEN TSJEKKIA SLOVENIA UNGARN ROMANIA SLOVAKIA

BALTIKUM RUSSLAND UKRAINA TYRKIA KASAKSTAN UZBEKISTAN HVITERUSSLAND

11 - Transport Inside 19/10

Ukentlig til • Alma Ata • Astana • Tashkent

Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 69 13 89 00 www.spsas.no


nets hovedkontor i Lund, Sverige. Leif Inge Nordhammer slutter som konsernsjef i SalMar. Nordhammer har ledet selskapet i 15 år, i en periode preget av sterk vekst og solide resultater biologisk, operasjonelt og finansielt. Nordhammer fortsetter i stillingen inntil en etterfølger er på plass. Bengt Westerholm, Oy Beveship Ab, Finland, har overtatt som president i Nordisk Speditørforbund etter Erling Sæther, viseadm. direktør i Schenker Norge, som har hatt vervet i to år. Forbundet representerer speditørenes bransjeorganisasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Per-Åge Hansen (55) tiltrer stillingen som havnedirektør i Hammerfest Havn KF 1. november. Hansen har de siste seks årene vært havnefogd ved Brønnøysund havn, og jobbet før det innen bank og finans.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges Torsdag 4. November

VIP-stafetten Knut Rømer Sandberg (48) er født inn i spedisjonsbransjen. Hans far var en av grunnleggerne bak Universal Spedisjon AS i 1958. Sandberg har jobbet innen spedisjonsfaget siden 1970-tallet. Han jobbet i Universal Airfreight AS på Fornebu, før Gardermoen var påtenkt som hovedflyplass. Sandberg tilbrakte også en lengre periode i Universal Spedisjon Stavanger. Etter at Finske Posten kjøpte opp Universal Spedisjon i 2006 har Sandberg hatt stilling som salgs- og markedssjef i Itella Logistics AS. Selskapets hjemmemarked omfatter også Norden, Baltikum, Finland og Russland. Sandbergs motto er å gi kundene en god og personlig service. - Med en flott og ny terminal på Langhus fikk Itella Logistics utvidet sitt spekter til å omfatte kontraktslogistikk i tilegg til bil-, sjø- og flytransport. Flere og flere bedrifter vurderer fordelene ved å sette bort sitt lagerhold og logistikkbehov, sier Knut Sandberg, som er spesielt interessert i å bygge opp og utvikle denne servicen. - Tenk at man nå har muligheten til å sette bort hele forsyningskjeden og bruke tiden til det man kan best, nemlig bedriftens kjerneområder, sier Sandberg. Sandberg roser LTLs (Logistikk- og transportindustriens landsforening) kursvirksomhet. Sammen med 17 kolleger fra Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim avsluttet han nå sin tredje og siste samling innen lederutvikling. Sandberg understreker betydningen av godt vitsehumør, og formidler følgende historie: På en liten plass langt nord i landet hadde livet gått sin gang i flere tiår, uten de store endringene. Hver dag satt det to gamle fiskere på en benk utenfor butikken, så utover havet, og kommenterte livets gang. Ettersom det ikke skjedde så mye på den lille plassen, ble dette gjerne begrenset til et par setninger om dagen. Den ene dagen spør den ene: - Hvis æ ligg med kona di, bli vi i slækt da? Den andre tenker seg om et par timer og svarer: - Nei, det bli vi ikkje. Etter en ny, lang tenkepause spør den første igjen: - Men ka farsken bli vi da? Svaret kom overraskende kjapt: - Vi bli skuls!! Tom Kristiansen i Transportkompaniet Trafik AS overtar stafettpinnen.

Skandinavisk transport og spedisjonsløsning

Emma Systems AS www.emma.no

Tvinn EU Fortolling TET / NCTS Økonomi

12 - Transport Inside 19/10

CRM Booking Express WMS

10-19Transp.Inside-TRYKK  
10-19Transp.Inside-TRYKK  
Advertisement