Page 1

Nr26.15/10 august 2010 20. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Giganttap på høydebegrensning Moelven Industrier ASA er en av bedriftene som blir hardt rammet hvis Vegdirektoratet får gjennomslag for en maksimalhøyde på 4 meter på kjøretøy. Det innebærer 15 millioner kroner årlig i økte transportkostnader, og driftsresultatet for ifjor ville blitt redusert med over 16%. Konsernet trenger en høyde på minimum 4,30 meter, heter det i en presentasjon Moelven

har utarbeidet for Samferdselsdepartementet. Moelven er ett av Skandinavias største tretekniske konsern, og hadde ved siste årsskiftet 2992 medarbeidere og 39 operative enheter i Norge, Sverige og Danmark, samt produksjon i Norge og Sverige. Godstransportene i 2008 kvantifiseres med 8 millioner fm3 (fastkubikkmeter) og 200.000 transporter årlig.

Erling Sæther vil ha samferdselsgigant - Slå sammen Vegvesenet, Jernbaneverket og gjerne ”sjøfarten”. Det nye statsforetaket kan godt kalles ”Norsk Samferdsel”. Men mitt poeng er å sikre en god og tilfredsstillende samferdsel med gode transportkorridorer, sier adm. direktør i Schenker og tidligere LTL-formann Erling Sæther til Inside. På Samferdselsdepartementets transport- og logistikkforum tirsdag denne uken overleverte Erling Sæther rapporten ”Raskere og smartere samferdselsutbygging” på vegne av NHO. Rapporten er næringslivets innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. - En sammenslåing av

fagkompetansen til ett planleggingsmiljø gir større forutsigbarhet. Det gir en mer rasjonell og effektiv utbygging av en god infrastruktur, understreker Sæther. Han mener at prioriterte vei- og jernbaneprosjekter bør være fullfinansiert før oppstart, og at større aktører står for utbygging, drift og vedlikehold med livsløpsentreprise. Han oppfordrer både samferdselsministeren og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité å ta en tur til Sverige. Svenske myndigheter slo i våres sammen Banverket og Vägverket, samt deler av Sjöfartsverket og Luftfartsverket, og med gode resultater.

1 - Transport Inside 15/10

På dagtid ruller det en lastebil inn og ut av et Moelvenanlegg nesten hvert minutt. - Vi er ikke de store lobbyistene, men vi vil jo gjerne presentere det som er vår virkelighet overfor sentrale politikere og andre med innflytelse, sier konsernsjef Hans Rindal. - Vi bruker nok mye mer tid på å tilpasse oss. Ettersom vi opererer i både Norge og Sverige, er det naturlig at vi sammenligner. For Norges del kommer ikke denne sammenligningen heldig ut. Ett av resultatene er at nesten alt det vi eksporterer, går ut fra Sverige. Dette på grunn av rammebetingelser, som blant annet transportkostnader. Det vi produserer i Norge, distribueres

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Bring Logistics ute ............s. 2 Sprek 90-åring ................s. 2 Tanor i Risavika ...............s. 3 KGH-utvikling ..................s. 3 Velger norsk ....................s. 5 Vikar-suksess ..................s. 6 Risavika Logistikksenter ..s. 6 Moduler over Skagerak ....s. 7 Logistikk i Tromsø.............s. 8 Ut av LogiTrans-styret ......s. 12


stort sett innenlands, sier han. Høringsfristen på Vegdirektoratets forslag om å begrense totalhøyden på kjøretøy til 4 meter var satt til 21. mars. Fortsatt er det uvisst hva det blir til. Reaksjonene fra logistikk- og transportbransjen lot ikke vente på seg. I klare ordelag har næringen påpekt at en høydebegrensing på 4 meter vil bety betydelig økte kostnader og mange flere biler på veiene. Etter de mange negative høringsuttalelsene har Vegdirektoratet funnet det nødvendig med en omfattende samfunnsøkonomisk analyse for å få kartlagt hvilke effekter en høydebegrensing på 4 meter vil få. - Analysen er foreløpig ikke klar, og jeg tør heller ikke spå om når den blir det, sier Jon Molnes i Vegdirektoratet. Moelven har også regnet ut at hvis man kunne få samme rammebetingelser for transport i Norge som i Sverige, så ville konsernet spare 44 millioner norske kroner i året. I diskusjonen om modulvogntog på 25,25 meters lengde er Moelvens beregninger interessante. - Med betydelige transporter i begge land har konsernet et omfattende tallmateriale å legge til grunn for sine beregninger, sier Nils Anton Hæhre, prosesscontroller ved Moelven Landmoen AS.

GARDERMOEN

SØRUM

Besparelsen på 44 millioner kroner er basert på at hele veinettet Moelven benytter i Norge, åpnes for en totalvekt på 60 tonn og en maksimallengde på opptil 24 meter, eller 25,25 meter for modulvogntog.

Siste nytt Bring Logistics en saga blott ▼ Bring er iferd med å skifte ham. Flere merkenavn er ute, mens nye kommer til. Sekkebetegnelsen Logistics forsvinner helt. Lagertjenestene og pakketjenestene blir nå egne virksomhetsområder som henholdsvis Bring Warehousing og Bring Parcels. Bring Logistics, som omfatter spedisjon og godstransport, omdøpes til Bring Cargo. Bring Frigoscandia endres til Bring Frigo og Bring SCM til Bring Supply Services (4PL). Nettlast har også gått over i en annen organisatorisk enhet og fremstår som Bring Nettlast. Adm. direktør Erik Johannessen i Bring Logistics og nyvalgt styreformann i LTL (Logistikk- og transportindustriens landsforening) har stått sentralt i den gjennomgripende omorganiseringen i selskapet. Han blir nå adm. direktør i Bring Cargo. Tidligere markedsdirektør i Posten-konsernet, Pål R. Amundsen, er konserndirektør for logistikkløsninger.

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 15/10

Han har ansvaret for Bringvirksomhetene Express, Frigo, Supply Services, Warehousing og konsernets virksomhet i Danmark. Konserndirektør Arne Bjørndahl i Postens divisjon logistikk har fått ansvaret for pakketerminaler, ekspedisjon og lager for pakker og gods. Både Bring Nettlast og temperaturregulert gods er lagt under hans ansvar. Bring Mail, Bring Citymail og Bring Dialog beholder nåværende varemerker.

Sprek 90-åring ▼ - Det er en sprek logistikkaktør som nå fyller 90 år og som lever i beste velgående. Den Hartogh Logistics har hatt evnen til å stå oppreist også i dårlige tider. Det forteller daglig leder Jon Morten Arnesen i Isocon Liquid Logistics i Stokke til Inside. 90-åringen er Isocons samarbeidspartner og hovedaksjonær. I 2007 etablerte Den Hartogh Logistics BV og ISOTank Transport & Spedisjon AS selskapet Isocon AS som tilbyr tankcontainerservice på det norske markedet. Siden har virksomheten med tankcontainere blitt en suksess. Første driftsåret omsatte Isocon for 13 mill. kroner. - Nå opplever vi det beste første halvår noensinne og vi regner med en omsetning i underkant av 30 mill. ved årets slutt, sier Arnesen. Han har følgende karakte-

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


ristikk av Den Hartogh Logistics: - Selskapet har en moderne og godt utstyrt tankcontainerflåte i god standard velegnet for Europa-trafikk. Den Hartogh har også utviklet og skreddersydd et velegnet IT-system for nettopp tankcontainerbransjen. Men kanskje det viktigste er seriøse og profesjonelle mennesker i alle ledd. Isocon samarbeider også med Stolt Tank Containers og Van Den Bosch Transporten. Jan Morten Arnesen og Benedicte Heyerdahl er Stokke-selskapets eneste ansatte. Arnesen understreker at staben økes til høsten med minst en ansatt på grunn av økende oppdragsmengde.

Tanor i Risavika ▼ Tanor Shipping AS har flyttet fra Sandnes til Risavika Havn, Tananger. Selskapet tilbyr verdensomspennende fraktmegling til primært lokale speditører. Dette inkluderer skipninger med de fremste aktører blant verdens linjerederier og stykkgodsoperatører. Prosjektoppgaver for blant annet oljeindustrien har også Tanor Shipping løst med suksess. Den nye adresse er: Kontinentalveien 31, 4056 Tananger. Telefon: 51 71 91 10. Faks: 51 71 91 11.

Dachser utvider ▼ Den internasjonale logistikkleverandøren, Dachser,

investerer i nybygg ved sin Eurohub i Bratislava. Det første spadestikker ble tatt 17. august og terminalen skal stå ferdig i løpet av første kvartal neste år. Logistikkterminalen til ca. 11 mill. euro bygges på et 64.000m² stort område og inneholder blant annet et 3400m² stort distribusjonslager for industrivarer. I tillegg blir det bygget et kontorbygg på 1800m². Et lager med 13.500 palleplasser er planlagt for neste byggefase. Dachser bygger også hub i Combronde i Frankrike til ti millioner euro. Huben vil ha et omlastningsområde på 7150m² og 98 porter. Planlagt oppstart er sommeren 2011.

KGH ekspenderer ▼ KGH Customs Services kjøper det østerikske tolltjenestefirmaet Hannl+Hofstetter. Selskapet med virksomhet i Østerrike og Ungarn har 15 ansatte og et tjenestetilbud som tilsvarer det KGH tilbyr i dag. KGH har over 400 ansatte etter oppkjøpet.

Tlf. 69 35 83 40 - Fax. 69 35 83 50

KGH får nå en solid forsterkning på det tysktalende markedet. - Vi er også svært tilfreds med at hovedeier i Hannl+ Hofstetter, Karl Hannl, fortsetter i selskapet. Han har bred kunnskap og erfaring og er en velkjent profil i Europas tollkretser, sier adm. direktør Vidar Gundersen i KGH. KGH Customs Services åpner også nytt kontor i Hamburg som blir selskapets hovedkontor på det tyske marked. KGH har også kontor i Kiel. Hamburg-kontoret vil innen et halvannet år ha ca. 50 ansatte med lokal tysk ekspertise til å håndtere KGHs megler-, konsult- og IT-virksomheter.

Stø kurs for SR Transport ▼ Oppdragsmengden i SR Transport er rekordhøy og transportselskapet regner med å nå en omsetning på ca. 190 millioner kroner i år. Kjell Fjeldheim, CFO (Chief Financial Officer), forteller at

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet

3 - Transport Inside 15/10


Transportbruker´n Navn: Jo Eirik Frøise Alder: 41 Stilling: Direktør for Transport og Logistikk 2010 i Norsk Industri Lover et spennende program også i år. Jo Eirik Frøise kan nok en gang friste med spennende innhold til årets bransjebegivenhet. Den tradisjonsrike ”Transportbrukerkonferansen” går av stabelen på Gardermoen 18. og 19. oktober og setter fokus på miljøkrav, innovasjon og lønnsomhet. Nytt av året er at Norsk Industri har overtatt sekretariatsrollen etter avviklingen av Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF). Men tidligere TF-sjef Jo Eirik Frøise fortsetter som leder for konferansen. - Kontinuitet er viktig, så det er en fordel at konferansen fortsetter i samme fine spor som tidligere. Konferanseprofilen, med forskningsbaserte foredrag, samt foredrag for transportbrukere og for transportører, fortsetter akkurat som før, sier Frøise. I alt er det ca. 80 foredragsholdere som skal fôre deltagerne med ny innsikt, fordelt på 29 ulike temaseksjoner. Studierektor Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI innleder om transportkjøpernes ERP-systemer anno 2010. Niklas Hedin, Microsoft Certified Architect (MCA), en tittel som kun gis til eliten av fagfolk i IT-bransjen, setter søkelyset på IT og Demand/Supply chain. Logistikkdirektør Fred Voldset i Borregaard innleder om krav til en effektiv og lønnsom sjøtransport. Dr. Omera Khan, foreleser i Supply Chain Management ved University of Manchester, stiller spørsmålet: Hvordan skape en mer spenstig forsyningskjede? Transport- og logistikksjef Bjørn Morten Vold for Oslo-VM 2011 forteller om logistikkutfordringene i tilknyt-

ning til ski-VM. Direktør for miljøspørsmål Helge Åmotsbakken i Elkjøp Nordic AS innleder om miljøutfordringene. Logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen i Europris fokuserer på varedistribusjon fra Asia til norske butikker. Dag to avsluttes med den tradisjonelle paneldebatten, og tema for dagen er: Hvordan vil regjeringens samferdselspolitikk påvirke transporthverdagen for norsk næringsliv? Det ventes at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og medlemmer fra Stortingets transportkomité deltar som paneldeltagere. Blant høydepunktene på konferansen blir utdelingen av LTLs Miljøpris. Prisen ble delt ut første gang ifjor, og det var Veøy AS som stakk av gårde med premiesummen på 100.000 kroner. Prisen deles ut til et selskap som har gjort en innsats innen miljøtiltak for godstransporten. To andre høydepunkter på konferansen er utdeling av den tradisjonelle Moderne Transport-prisen og prisen for beste studentoppgaver (bachelor- og masteroppgaver) innen logistikk og transport. Arrangører for ”Transport og Logistikk 2010” er organisasjonene Norsk Industri, Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.no. Fjorårets konferanse samlet nærmere 800 deltagere. Påmeldingsfrist er 10. september. For mer informasjon: www.konferanse.info.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 15/10


mange brikker falt på plass for selskapet da de for ett år siden flyttet til nye lokaler i Risavika Havn. - Det er en helt annen hverdag i dag med egen omlastningsterminal og lagerplass. Området er på 10 mål og vi leier også 5-6 mål rett ved siden av som vi bruker til parkering og oppstillingsplass, forteller han. SR Transport ble etablert i 1983 av Per Sivertsen og Bjørn Røstad. Hel- og deleide datterselskaper er Alta Logistics, Total Transport Bergen AS og Waage Transport. SR Transport-gruppen har 110 ansatte og regner med en omsetning i 2010 på 320 millioner kroner.

Prisøkning i NL ▼ Nor Lines øker prisene 3,6% fra 1. september for alle produkter og tilleggstjenester, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet opplyser at reguleringen skyldes den betydelige kostnadsutviklingen i transportbransjen.

Solide DFDS-tall ▼ DFDS-resultatet ble langt bedre enn forventet andre kvartal. Ro-ro-fraktruter, havneterminaler og passajerruter har bidratt til at selskapet kan oppjustere resultatet for hele året til ca. 275 millioner danske kroner, eksklusivt Norfolklines resultater. - Vi har hatt en kombinasjon av økt fraktvolum, bedre inntjening på passasjerru-

tene og mer effektiv drift. Effektivisering av driften og integreringen av Norfolkline fortsetter andre halvår, sier adm. direktør Niels Smedegaard i DFDS. Sammenlignet med samme periode ifjor økte omsetningen 18,4% andre kvartal til 1951 millioner danske kroner. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITA) økte 48,3% til 345 millioner danske kroner, eksklusive omkostninger for Norfolkline på 16 millioner kroner.

Logistikksamarbeid ▼ Den tyske dieselmotor-produsenten Deutz utvider logistikksamarbeidet med Stute Verkehrs GmbH, et heleid datterselskap av Kuehne+ Nagel. Avtalen, som varer ut 2017, er verdt over 100 millioner euro og omfatter administrasjon av servicesenteret i Cologne-Lind.

Mærsk oppjusterer ▼ Mærsk venter også et langt større overskudd enn tidligere ventet. Det melder Møller-Mærsk i regnskapet for andre kvartal. Samlet for A.P. Møller-Mærsk Gruppen ventes resultatet for 2010 å overstige 4 milliarder dollar. Det betyr at Mærsk oppjusterer årets forventninger med 500 millioner dollar.

Velger norsk ▼ Schenker AS anerkjenner kvaliteten på norske transportører i nasjonal trafikk

og ønsker primært avtaler med disse. - Det betyr ikke at utenlandske selskaper med god kvalitet ikke finnes. Vi lukker derfor ikke døren for slike, men så langt har ikke utenlandske aktører etablert ren nasjonal trafikk i Norge, sier adm. dir. Michael Holmstrøm. Han forteller videre: - For tiden har vi heller ikke faste avtaler med utenlandske transportører om kabotasje, men benytter det i begrenset grad, selvsagt innenfor det som er tillatt etter reglene. I vår utenlandstrafikk er som regel norske transportørselskaper ikke konkurransedyktige.

Etablerer logistikksenter ▼ DB Schenker Logistics samler fire av sine virksomheter i Vest-Sverige og etablerer et 31.000 m2 stort logistikksenter på Göteborg Landvetter Airport. Det er mulig å bygge ut ytterligere 15.000 m2, og på sikt vil terminalen sysselsette 150-200 personer.

Svensk oppkjøp ▼ Freja Transport & Logistics ekspanderer i det svenske markedet gjennom oppkjøpet av ATS Cargo i Växjö, et selskap som ifjor hadde en omsetning på 60 millioner SEK.

Ulike rammevilkår Norske transportører har fra før dårligere rammevilkår

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

5 - Transport Inside 15/10

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


enn sine utenlandske kolleger, og når utlendingene i tillegg kan snike seg unna å betale for slitasjen på norske veier, blir det ekstra ille. Forskjellene i sjåførlønninger i Norge og de fleste andre land er også et stort problem. Enkelte norske selskaper har stått fram og fortalt at de vurderer utflagging til land med klart lavere lønninger. - Vi har noen få utenlandske sjåfører, men foretar ikke myndighetene seg noe, kan vi bli nødt til å ansette flere, sier Terje Eriksen, som er daglig leder i transportselskapet Toten Transport AS. - Norge har innført bestemmelser om at utenlandske bygningsarbeidere som jobber i Norge, skal ha samme lønn som norske kolleger. Slik burde det være for sjåfører også. De lønningene enkelte utenlandske transportører opererer med, er det umulig å konkurrere mot. Dette ligner sosial dumping, mener Eriksen.

Suksess med vikarutleie ▼ Siden oppstarten våren 2008 har logistikk-bemanningsbyrået Logent Supporting Logistics hatt en eventyrlig utvikling. Antall vikarer på lønningslisten er økt fra 10 til 125. - Mens bemanningsbransjen har opplevd en nedgang på 30% har vi hatt en enorm vekst, det gjør at jeg føler meg trygg på at vi gjør mye riktig,

sier Carl-Axel Ericsson, adm. direktør i selskapet. - Det er logistikk som er vår kjernevirksomhet, ikke vikarer. Jeg mener det er et konkurransefortrinn for oss at vi leverer hoder, ikke bare ”armer og ben”. Vi har ingen intensjoner om å leie ut vikarer til sykehus, barnehager eller restauranter, vi konsentrerer oss om det vi er gode på, sier han. Ericsson påpeker at medarbeiderne de tar inn i ”stallen” må ha dokumentert erfaring innen logistikk- og lager. - 70% av våre medarbeidere innehar minimum truckførerbevis og har 2-3 års erfaring fra lager, forklarer han. Foreløpig betjener selskapet logistikkmarkedet i Østlandsområdet, fra Østfold og Vestfold, og opp til Gjøviktraktene. - Vi kan levere medarbeidere på alle nivåer opp til lageradministrasjon og planlegging, sier Ericsson.

Aditros nye storstue ▼ 3PL-aktøren Aditro Logistics åpnet 22. juni sin nye storstue på Kopstad i Vestfold. Selskapet dobler lagerkapasiteten i Norge etter flyttingen fra de gamle lokalene i Stokke og Larvik. Alle 35 ansatte ble med på flyttelasset. Aditro Logistics er de første leietakerne i Hauan Næringspark på Kopstad, et samarbeid mellom kommunene Re og Horten. Fortsatt står 75 dekar le-

dig, og drivkreftene bak næringsparken mener det er en god attest at en så stor aktør innen 3PL har valgt å flytte dit og at dette kan lokke andre aktører til området. En sentral beliggenhet med kort vei til E18 kan medføre at andre logistikkaktører følger i Aditros fotspor. - For oss er beliggenheten perfekt. Vi ligger nærme hovedfartsåren E18. Det er kort vei til havnene i Larvik og Drammen, og vi har kort vei til Horten som har fergeforbindelse til Moss og kort vei til Sverige. Dessuten ligger vi gunstig til for kunder i Vestfold, Buskerud og Grenlandsområdet, sier daglig leder Rune Edvåg i Aditro Logistics, Nordens største transportøruavhengige tilbyder av 3PL-tjenster. Selskapet har ca. 140.000 m2 lagerareal i Norden, mesteparten lokalisert i Sverige.

Kombifrakt Logistikksenter i Risavika ▼ Under navnet Risavika Logistikksenter etablerer Risavika Havn operasjonssentral med moderne kommunikasjonsteknologi og store flatskjermer. Her sikres logistikkoordinatorene effektiv, elektronisk informasjonsflyt og full oversikt over aktivitetene i havnen til enhver tid. - I norsk havnesammen-

DET BESTE VALGET I NORDEN

Kontakt nærmest Cargo Partner kontor: Hovedkontor Oslo. 24 13 40 00 Fredrikstad : 69 36 36 60 Bergen: 55 30 10 70 Trondheim: 72 83 91 00 Sandefjord: 33 45 04 70 Sandnes: 51 96 94 00 Kristiansand: 38 10 81 40

DU VIL FØLE TRYGGHET OG TRIVSEL SOM KUNDE HOS OSS

6 - Transport Inside 15/10


heng er dette et unikt overvåkingssystem. Ifølge Maersk Line er vi Skandinavias mest moderne havn, sier en stolt Kurt Ommundsen, direktør for logistikk og drift i Risavika Havn. Hittil er det bare kundene Sea-Cargo (1. november 2009) og Maersk Line (1. mai 2010) som er koblet ”online” mot havnens IKT-system.

modulvogntog-trafikk Color Line Superspeed-fergene tiltrekker seg på ruten Hirtshals-Kristiansand og Larvik. - Jeg vet ikke hvor stort behovet er. Men det dreier seg om modulvogntog som i dag går fra Jylland til Sverige og inn i Norge. Vi blir et interessant alternativ for denne trafikken, sier John Juul Nielsen.

Oslo-rekord

DB toger i Norge

▼ Oslo Havn håndterte 12.264 containerenheter i juni måned over kaiene på Sjursøya og Ormsund. Dette er ny rekord. Etter første halvår ligger havnen godt over fjoråret og er snart oppe på samme nivå som rekordåret 2008.

▼ DB Regio Sverige, som er et datterselskap til Deutsche Bahn AG, har fått flere kontrakter i Sverige, som også vil gi trafikk til Norge. DB Regio Sverige skal ha ansvar for togtrafikken mellom Sundsvall, Umeå, Luleå og Kiruna. To av linjene går til Trondheim og Narvik. DB tar gradvis over trafikken fra august 2010. Fra 2013 vil oppdraget omfatte 4,7 millioner togkm årlig. Kontrakten er på seks år med mulighet til ytterligere fem års forlengelse.

Modulvogntog over Skagerak ▼ Norske myndigheter har gitt grønt lys for modulvogntog til Larvik og Kristiansand. Forslaget er nå sendt på offentlig høring. Det innebærer at 25,25 meter lange vogntog inntil 60 tonn kan kjøre fra Oslo til Larvik og Kristiansand. - På egne og andre aktørers vegne har vi søkt om å åpne veistrekning for modulvogntog mellom Oslo og Larvik og videre til Kristiansand. Nå har vi fått positiv respons, men startdato er ennå ikke bestemt, sier fraktdirektør John Juul Nielsen i Color Line Cargo til danske Transport-Tidende. Det er usikkert hvor mye

Nye CargoNet-lok ▼ CargoNet AS har nå satt i drift seks nye lokomotiver for å styrke godstransporten på Nordlandsbanen. Diesellokomotivene er noen av de kraftigste som leveres i Europa, og er mer miljøvennlige enn sine forgjengere.

Containeravtale ▼ Containerships har inngått samarbeid med Green Cargo om transport av con-

Bruk Inside!

tainere på bil og tog. Transportene skjer med tog på de lange strekningene og med lastebil hvor det ikke er jernbanespor, mellom havner og Containerships kunder i Sverige. Containerships frakter gods i alle nordiske land.

Økning i Rotterdam ▼ Rotterdam Havn befester posisjonen som Europas største godshavn. Første halvår håndterte havnen 213 millioner tonn gods, en økning på 14,9% sammenlignet med fjoråret. Containervolumene på 5,4 millioner TEUs, representerte en økning på 18%. Neste år starter Rotterdam havn utvidelsen av Amazonehaven fra 255 til 305 meter. Havnen får dermed kapasitet til å ta inn de aller største containerskipene. I tillegg overtar Rotterdam havn 23 hektar som frigis når selskapet EMO flytter deler av driften til Hartelstrook syd i havnen. Rotterdam havnestyre har satt av 175 millioner euro til utbyggingen.

Sjøfrakt Bygger nye danskeferger ▼ I 2012 setter Fjord Line inn to nye cruiseferger som skal trafikkere mellom Norge og Danmark. Disse vil hver kunne ta ca. 1500 passasjerer og inntil 600 kjøretøy.

Bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad, Transport Inside, er transportnæringens blad. Vi er til for at du som aktør, skal kunne holde deg oppdatert om de siste bevegelser i vår bransje.

PÅ JAKT ETTER NYE MEDARBEIDERE? ANNONSÉR I TRANSPORT INSIDE! Ta kontakt med Finn Mobæk på telefon: 66 82 21 26 eller e-post: finn@bjorgu.no

7 - Transport Inside 15/10


Skipene skal ha daglige avganger på linjen mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals og på linjen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det er Bergen Group Fosen som skal stå for byggingen av skipene som overleveres henholdsvis vår og høst i 2012. - Fjord Lines ambisjon er å vokse i markedet for fergetransport av passasjerer og gods mellom Norge og EU. Våre analyser tilsier at en stor del av veksten vil komme på linjene mellom Vestlandet og Danmark, og mellom Kristiansand og Danmark, sier adm. direktør Ingvald Fardal.

Flyfrakt Passerte millionen ▼ Emirates SkyCargo førte bruken av e-Freight, det vil si papirløse forsendelser og elektroniske fraktbrev, til nye høyder i juni. For første gang passerte flyselskapet en million kg gods som ble sendt med e-Freight. Flyselskapet melder at 12% av godset nå sendes med e-Freight fra de flyplassene som har innført systemet. Med innføringen av eFreight søker flyindustrien å redusere papirdokumentasjonen innen flyfrakt. En enkelt fraktordre kan i visse tilfeller involvere opptil 30 ulike papirdokumenter. Emirates SkyCargo melder at de nå

kan fjerne 20 av dokumentene gjennom bruk av elektroniske beskjeder.

Nedgang på Gardermoen ▼ Oslo Lufthavn Gardermoen har ved utgangen av juli håndtert 41.346 tonn gods og post. Dette er en nedgang på 8,5% sammenlignet med fjoråret. Nedgangen er på 11,6% og 9,8% for henholdsvis utenlands- og innenrikstrafikk.

Konferanser og messer Transportpolitikk på Hurtigruten ▼ Landsdelsutvalget og NHO Troms inviterer til samferdselsseminar om bord på Hurtigruten 13. og 14. september, der temaet er samferdselsbehov og utfordringer i landsdelen. Arrangementet er på strekningen fra Bodø til Tromsø. Oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) blir et sentralt tema. Påmeldingsfrist er 3. september.

Load.10 Vi minner om logistikk- og netthandelsdagen, Load.10, på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 23. september. På dette seminaret samler arrangøren Bring forelesere fra inn- og utland, næringslivet og forskningsverden, med felles tema logistikk og netthandel.

Foreningsnytt Ny Tromsøavdeling ▼ Rogalands Inge Oliversen har deltatt i arbeidet med å dra i gang Logistikkforeningen.no avd. Troms. 18. juni var han til stede i Tromsø under etableringen, som fant sted i lokalene til samferdselssjefen i Troms. Et styre er nå etablert og Adrianne M. N. Ubeda, daglig leder i Lars Holm Shipping, Tromsø, er lokalavdelingens første styreleder. Vi antar Logistikkforeningen.nos nye avdelingstilskudd vil bidra med mye logistikknytt fra en region og landsdel det stilles forventninger til. Tromsø Havn har også vært aktivt med i etableringen, og havnen er som kjent en av fem utpekte havner i NTP-sammenheng. Dette kan bli spennende! Vi ønsker Adrianne og lokalavdelingen lykke til!

Grønn Transport ▼ Også i år inviterer Bergen Næringsråd og Logistikkforeningen.no avd. Vestlandet til transport- og logistikkdag. Dato og sted er, 20. september kl. 11.15-17.00 i Grand Selskapslokaler, Bergen. Hovedoverskrift for begivenheten er i år: ”Grønn Transport”, men mer konkret spør man om: Hvem skal ta kostnadene med grønn transport? Transport på billigsalg? Hvilke endringer skjer i internasjonale transportstrømmer?

Forhåndsmelding, hvordan påvirker det deg? www.kghcustoms.com

KGH har kunnskapen og kan gjøre det enkelt for deg. Les mer på www.kghcustoms.com

8 - Transport Inside 15/10


Hva er prislappen for støy, støv og forurensing? Bergen Oslo på 4 timer - når? Lønnsomhet i infrastrukturprosjekter. Bergens samferdselsløft til 50 milliarder kroner. Det er å håpe at direkte svar kan komme fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som også møter Erna Solberg og Victor D. Norman i debatt om lønnsomhet og politiske grep for å få bedre infrastruktur. En rekke kjente representanter fra politikk, forskning og næringsliv står på foredragslisten. For mer detaljer om programmet henviser vi til hjemmesiden www.bergenchamber.no.

Kurs & opplæring

retøy over 3,5 tonn som kjører på norske veier”. Dette er ordlyden i et forslag flere stortingsrepresentanter i Høyre har stilt overfor Stortinget. Bakgrunnen er opplysningene om at transportører fra land utenfor Norden i liten grad betaler for seg på norske bomveier.

Økt tungtrafikk ▼ Lastebiltrafikken over Øresundsbroen har økt 5,6%. Ifjor passerte 844 lastebiler i gjennomsnitt hvert døgn over den dansk-svenske bruforbindelsen. Døgngjennomsnitt første halvår i år er økt til 891. Tungtrafikkøkningen bidrar til en inntektsøkning første halvår 2010 fra 454 til 483 mill. kroner, melder Transporttidende.com.

Riktig dokumentasjon

Økt utenlandstransport

▼ NorStella inviterer til kurset ”Effektiv dokumenthåndtering og aktuelle sikkerhetskrav i internasjonal handel” i Oslo 12. og 13. oktober. Kurset bidrar til blant annet bedre informasjonsflyt ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsløsninger.

▼ Norske lastebiler transporterte mer gods utenlands og mindre innenlands første kvartal i år sammenlignet med samme periode ifjor. Samlet transportarbeid utgjorde 4,5 milliarder tonnkilometer. Det er over 5% mer enn i samme kvartal ifjor. Den transporterte godsmengden gikk ned 5%, mens den totale tilbakelagte distansen var nesten 3% lengre enn første kvartal 2009. Lastebiltransporten utenlands lå på et bunnivå første kvartal ifjor. Sammenlignet med dette har det internasjonale transportarbeidet økt 56%, og godsmengden har økt nærmere 4%.

Veitransport Utlendingene må betale ▼ ”Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av høstsesjonen 2010 som skisserer forslag til løsning for innføring av veiavgift også for utenlandskregistrerte kjø-

FORHÅNDSVARSLING

Scania i førersetet Scania topper salgsstatistikken for lastebiler etter første halvår. Ved utgangen av juni var det registrert 486 nye Scania i Norge. Nærmeste utfordrere var Volvo (442) og Mercedes-Benz (261). Totalt ble det registrert 2135 nye lastebiler, mot 2549 på samme tid ifjor.

Nyetableringer Lasse Myrvang Horgenveien 244, 3300 Hokksund Innehaver: Lasse Børve Myrvang Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 806 231 Instefjord Anlegg AS Lundevegen 36, 6863 Leikanger Kapital: 150.000 Daglig leder: Ingar Instefjord Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 823 497 Hoyland Offshore AS Øvre Kråkenes 17 Casperkollen, 5152 Bønes Kapital: 1.000.000 Kont: Karsten Høyland Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 895 831 182 BB Troll AS Haakon VII’s gate 1 c/o NRP Kapital: 100.000 Daglig leder: Randi Anita Næsheim

TET/NCTS

TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO,Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

9 - Transport Inside 15/10


Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 836 475 Ø. Paulsen Transport Haukåsen 15, 2743 Harestua Innehaver: Øyvind Emberland Paulsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 726 416 Bråten og Sydtangen Transport ANS Trøgstadveien 116, 1814 Askim Daglig leder: Britt May Mikalsen Bråthen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 726 904 Vidars Transport DA Romolslia 41G, 7029 Trondheim Kont: Vidar Nordskaug Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 734 656 Franks Transport Limited Paal Bergs vei 76, 1349 Rykkin Daglig leder: Frank Roger Granberg Brasrud Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 771 640 Flåm Transport 5743 Flåm Daglig leder: Egil Harald Bakketun Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 793 881 Bring Fricoscandia AS avd Stryn Hegreveien 13, 6783 Stryn Næring: Godstransport på sjø Org.nr. 995 823 519

Ada Shipping Hoffsveien 6A, 0275 Oslo Daglig leder: Aril Bunes Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 743 310 Bring Frigoscandia AS avd Ålesund Breivika Industrivei 33, 6018 Ålesund Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 823 586 Bring Logistics AS avd Sogndal Kloppavegen 6, 6854 Kaupanger Næring: Spedisjon Org.nr. 995 825 260 Daia Shipping Limited Sjøvik, 6475 Midsund Daglig leder: Aleksandr Kaspin Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 895 829 382 GL Transport & Konsulenttjenester Ekebergveien 5B, 0192 Oslo Innehaver: Geir Løvseth Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 795 582 EV Transport Rivevegen 9, 4365 Nærbø Innehaver: Erlend Vigre Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 824 434 Hele Norge Flyttebyrå Etterstadsletta 61A, 0660 Oslo

Daglig leder: Amez Mohammad Ahmad Næring: Flyttetransport Org.nr. 895 839 582 Aalberg Transport DA Reinsholm 7B, 7650 Verdal Kont: Jorulf Birger Aalberg Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 730 596

Konkurser Skips AS Frigo 6530 Averøy Oslo Konkurs åpnet 11.08.10 Org.nr. 943 298 521 Ferskvaretransport AS Gartnerveien 7, 2436 Våler i Solør Konkurs åpnet 13.08.10 Org.nr. 984 719 833 Høgden’s Transport Gamleveien, 1472 Fjellhamar Konkurs åpnet 16.08.10 Org.nr. 986 855 750 A B Jurgensen AS Ibsens gate 8, 8657 Mosjøen Konkurs åpnet 17.08.10 Org.nr. 937 237 235 Helene Pedersen Transport Dønnestadveien 72, 4658 Tveit Konkurs åpnet 18.08.10 Org.nr. 991 541 284 Nils Edvin Karlsen Transport Hallensvedt, 3158 Andebu Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 980 821 137

- din forbindelse til UK og Kontinentet www.dfdstorline.com Telefon: 38 10 55 00 • Telefax: 38 10 55 01 • E-Mail: sales.oslo@dfdstorline.com

10 - Transport Inside 15/10


Leinonen Transport Kvartsveien 23, 1454 Fagerstrand Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 990 982 678

GG Shipping AS Nedre Strandgate 41, 4003 Stavanger Oppløst 17.08.2010 Org.nr. 889 664 002

Polynya Maritime AS Dåfjord,9130 Hansnes Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 991 404 295

Tor og Klaus Transport ANS c/o Tor Bergum, 2847 Kolbu Oppløst 18.08.2010 Org.nr. 876 735 172

Nordic Combined Transport AS Diamantveien 13, 1784 Halden Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 992 866 985

Stensrud Transport AS Skogroveien 14, 1440 Drøbak Oppløst 23.08.2010 Org.nr. 979 427 956

Hauger Transport AS Vestre Greverud Terrasse 10B, 1415 Oppegård Tvangsavviklet 23.08.10 Org.nr. 965 719 008

Nytt om navn

Ocean Commander KS Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo Oppløst 11.08.2010 Org.nr. 987 633 670 Frank og Tommy Transport Pedersen Hunstadv 118 A, 8022 Bodø Oppløst 11.08.2010 Org.nr. 961 468 671 Herseth Transport AS Skorhaugstubben 24, 1400 Ski Oppløst 16.08.2010 Org.nr. 992 268 050 Citi Varehotell AS Fabrikkveien 33, 4033 Stavanger Oppløst 18.08.2010 Org.nr. 984 753 829

Logistikkstrategen Arne Wasa fylte 70 år 16. august. Han var blant annet med på å etablere Logistikkforeningen.no (Tidligere Norsk Transport og Logistikkforening) i 1966. Wasa var distribusjonsdirektør i Frydenlund og Ringnes bryggerier i 36 år fra 1960. 1. januar 1996 fikk han ansvaret for å bygge opp Vectura, distribusjonsselskapet til Vinmonopolet. For to år siden takket pensjonisten Wasa for seg som juryformann for Moderne Transport-prisen. Han delte ut MT-prisen for tiende gang under Transport og Logistikk 2008. Wasa er i dag styreformann i Sporveisbussene/Unibuss, i tillegg til å være en stor golfentusiast. Bengt Pihl (54) ble ansatt som ny konsernsjef i et av

Europas største fergerederier, Scandlines, 16. august. Han er svensk og har lang ledererfaring fra internasjonale virksomheter som ABB og Bombardier. Nå kommer Pihl fra stilling som konsernsjef i Sanitec Group. Adrianne M. N. Ubeda, daglig leder i Lars Holm Shipping, Tromsø, er første styreleder i nystiftede Logistikkforeningen.no avd. Troms. Ubeda er også styremedlem i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL). Des Vertannes overtok i juni som sjef for cargo-segmentet i IATA, The International Air Transport Association. Han kommer fra stilling som executive vice-president cargo i flyselskapet Etihad Crystal Cargo. Han etterfølger Aleks Popovich. Ingar Skaug (63) går av som konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen 1. oktober. Han har jobbet i konsernet i 20 år, som adm. direktør for både Wallenius Wilhelmsen Logistics og Wilhelmsen Lines. Achim Martinka (44) overtar som Area Manager for Amerika i Lufthansa Cargo 1. oktober. Martinka etterfølger Klaus Holler som går over i pensjonistenes rekker. Knut Espen Johansen er ansatt som konsulent for informasjonsteknologi i KGH Customs Services Norge med blant annet ansvar for AEOtilpasningen. Han kommer

Daglige transporter til/fra Øst-Europa Alvimveien 62 1701 Sarpsborg ØR D Tlf.: 481 65 610 E-post: svein@cargo-s.no

TI

ØR D L

POLEN TSJEKKIA SLOVENIA UNGARN ROMANIA SLOVAKIA

BALTIKUM RUSSLAND UKRAINA TYRKIA KASAKSTAN UZBEKISTAN HVITERUSSLAND

11 - Transport Inside 15/10

Ukentlig til • Alma Ata • Astana • Tashkent

Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 69 13 89 00 www.spsas.no


fra stilling som IKT-rådgiver i Umoe IKT. Johansen har også arbeidet som bedriftsrådgiver i Transportnett AS og konsulent i KSD Software Norway. Lena Andersson er ansatt for å ta seg av KGHs salg i Stockholms-området. Hun kommer fra KSD Software. Thomas Svensson har fått ansvar for styring og administrasjon av KGHs webløsninger. Han kommer fra Mogul. Erik Johannessen (57), adm. direktør i Bring Logistics, har fratrådt som styreformann i det svenske logistikkselskapet CombiTrans, et selskap Posten Norge kjøpte i 2008. Lars Adgård, tidligere adm. direktør i Bring Frigoscandia og nå rådgiver for Posten Norges konsernledelse, overtar som ny styreformann 1. september.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 9.september

VIP-stafetten Gustaf Rabo (46) har tilbrakt hele sin yrkesaktive karriere i Tollpost Globe. Det begynte i avdeling Drammen i 1984. Gjennom 25 år har han hatt en rekke stillinger innen drift og salg. Etter en tid som salgskonsulent i Buskerud-regionen ble han salgssjef for Østlands-regionen i 1995. I 2002 ble han tilbudt stillingen som regionsjef for Tollpost Region Oslo, for så året etter å bli ansatt som salgsdirektør i Tollpost Globe sentralt med ansvar for hele Norge. I dag er han med i Tollposts ledergruppe som direktør salg og kundeservice. Det innebærer det totale inntektsansvaret for selskapet, effektivisering, faglige salgsvurderinger, utvikling av konsepter og kundeservicefunksjoner. - Og her vil jeg nok være i tiden som kommer, forteller Rabo. Han har følgende svar på hvorfor han har viet sin yrkeskarriere til en og samme bedrift. - Godt lederskap og dyktige medarbeidere. Tollpost Globe har vært en fantastisk arbeidsgiver som har gitt meg utfordringer hele tiden. Mulighetene har kommet på løpende bånd, og det har bare vært å gripe dem. Et bytte av arbeidsgiver innen bransjen ville dessuten bare være å bytte kultur, sier Rabo. Han antar at omsetningen for Tollpost ved utgangen av 2010 vil ligge i overkant av 2,5 milliarder kroner. - Det er positive tall for et selskap med en fantastisk utvikling i både omsetning og lønnsomhet. Jo da, det er god grunn til å se lyst på livet, sier Rabo. Tollposts salgsdirektør er en livsglad person som setter stor pris på livets sosiale gleder. Noe også hans historiebidrag er et eksempel på: I en familiemiddag med mange deltakere tok en av den yngre generasjon ordet. Han proklamerte at hans forlovede og han skulle gifte seg. Det ble selvfølgelig meget positivt mottatt, og stemningen var god. Nederst ved bordet satt en gammel onkel, og han sa tørt: - Å gifte seg for å få sex, er som å kjøpe en Airbus for å få gratis peanøtter! Gustaf Rabo overrekker stafettpinnen til Robert Steen, daglig leder i Kid Logistikk.

Skandinavisk transport og spedisjonsløsning

Emma Systems AS www.emma.no

Tvinn EU Fortolling TET / NCTS Økonomi

12 - Transport Inside 15/10

CRM Booking Express WMS

10-15Transp.Inside-TRYKK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you