__MAIN_TEXT__

Page 1

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet September / Oktober 2018

Magasinet er gratis på tryk og gratis online Meld dig til på www.logfmagasinet.dk og få det direkte i din inbox

Temaer: Viden i Fokus, inovation, netværk og ny viden vil dominere FoodExpo 2018 Side 1 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8


INSEKTERNE KOMMER! EFTER DEN VARMESTE VINTER I HISTORIEN ER DE KLAR TIL DIG - ER DU KLAR TIL DEM?

fluenet.dk -din vej til et insektfrit indeklima

Denne frokost er lige blevet 1.941.000 bakterier rigere!

VIDSTE DU AT

...stuefluen bærer mange bakterier på kroppen? -og at den både kaster op og klatter på din mad. Stuefluen kan bære både salmonella og kampylobaktor, som kan give især børn og ældre maveonde.

Annonce ? www.makers.dk

Pris pr. netskydedør med sort glasfiber insektnet, inklusiv køreskinner. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

eksempel Kr. 1.875,ekskl. moms kr. 1.500,Uanset mål op til 122 x 240 cm

GRATIS

OPMÅLING Gælder bro- og landfaste områder

Insekt rullenet fungerer som et rullegardin. Passer til alle typer vinduer og boligtyper. Bredde fra 43-153 cm. Pris fra Pris pr. drejekipvindue, eller pr. kvadratmeter aluminiumsramme med påmonteret insektnet. Leveret i hvid eller brun:

eksempel Kr. 500,ekskl. moms kr. 400,Pris ekskl. montering/levering.

Side 2 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

Kr. 750,-

ekskl. moms kr. 600,Pris ekskl. montering/levering.

ALT I FLUE-, MYGGE- OG INSEKTNET

tlf. 98 54 43 11


Leder

VIDEN I FOKUS

Innovation, netværk og ny viden vil dominere FoodTech 2018 Leder af chefredaktør Knud Meldgaard

”Erfaren mand, er god at gæste”, siger et godt gammelt ordsprog og når FoodTech 2018 slår dørene op i MCH Messecenter Herning i dagene fra 13. til 15. november, så er det et erfarent team, der står bag. Når Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi åbner bliver det bl.a. med videnshallen Tech City, der sætter innovation, netværk og nyeste viden indenfor fødevareteknologi i højsædet. Det løber af stablen i Hal F og skal fungere som et kreativt mødested for hele fødevarebranchen. Man kan, groft sagt, tale om, at ”hånden” møder ”ånden”., altså produktionsfolk og vidensfolk i en symbiose, der gerne skulle generere nye og innovative tanker til gavn for branchen. Det er ikke just et baglokale, der bydes på; 5000 kwm. er der sat af til dette nye tiltag, hvor gæsterne ikke bare møder de mange professionelle udstillere, men også kan hente inspiration og ny viden på de mange konferencer, debatter, møder og andre træf, der bydes på i de tre dagen ”løjerne” står på. - Formålet med Tech City er at skabe et innovativt og kreativt miljø, der samler viden og sætter fokus på de nyeste teknikker indenfor branchen. Her får fagfolk rig mulighed for at dele ud af deres viden, netværke og gå i dialog om konkrete udfordringer samt fremtidens løsninger, fortæller John Dørr Jensen, projektleder i MCH Messecenter Herning.

Emnerne er legio og spænder fra produktionsteknologier og digitalisering til cirkulær økonomi og fødevaresikkerhed og sideløbende bliver der også mulighed for at deltage i innovationskonkurrencen 'FoodTech Challenge & InnovateFood.dk', hvor en række førende virksomheder og leverandører til fødevareindustrien stiller udfordringer, som særligt udvalgte hold af studerende skal give løsningsforslag til. Samtidig vil en række eksperter komme med nye perspektiver og forskningsresultater på udfordringerne. Blandt de mange udstillere vil der typisk være vidensinstitutioner, som f.eks. teknologiske institutter, undervisningsanstalter og virksomheder, der er aktive inden for forskning og udvikling - men der bliver også plads til både startups og velkendte brands, der kan medvirke til at skabe et innovativt og kreativt miljø, hvor der samles viden og sættes fokus på de sidste landvindinger i branchen. Der er altså al mulig grund til at møde op og forsøge at forstå den teknologi, der allerede, på en lang række områder, har gjort sit indtog i den dagligdag både branchen og forbrugeren lever i. FoodTech er Nordeuropas største fagmesse for fødevareindustrien. Til den kommende messe forventes omkring 300 udstillere og ca. 10.000 besøgende.

Læs bl.a. i dette nummer Kinesisk griseindustri får danske proteiner i truget

Dansk gastronomi får løft fra regeringen

Miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen har været i Kina for at åbne for ny dansk proteineksport.

Regeringen afsætter 40 mio. kr. over en fireårig periode på finanslovsforslag 2019 med det formål at fremme Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi.

Læs side 4

Læs side 10

Master Plan

FoodTech styrkes af international kongres om genbrug af vand

Den sidste etape af en masterplan som skal skabe sammenhæng og nyt liv mellem Den Hvide Kødby og Københavnerkarréerne på Vesterbro i København er færdig Læs side 6

FI år byder FoodTech på en stor international kongres. IFC World Congress handler om genbrug af vand i fødevareindustrien. Læs side 14

Udgiver: BJ Media, Tinggaardsvej 4, Valore, DK-4130 Viby Sj., tlf. +45 2789 5471, info@logfmagasinet.dk, www.logfmagasinet.dk • Redaktion: Ansv. Redaktør Knud Meldgaard • Layout: Jes Lassen Freelance • Forsidefoto: Monika Grabkowska • Annoncer: +45 2789 5471,• Medie: ISSUU.COM • Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbrancherne, Hoteller, kantiner og catering, Restauranter, Supermarkeder, Bioteknologisk virksomhed, laboratorier, Brancheorganisationer, Fagskoler, Den offentlige sektor, samt relaterede brancher • ISSN: 1902-4754 • ISSN Online: 1902-4800. Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet påtager sig intet ansvar for anvendelse af uopfordret fremsendt redaktionel tekst, medmindre det er udtrykkeligt pointeret, at dette ikke er tilladt. L&F Magasinet påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte forekomme i såvel redaktionel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig brug af magasinets sider må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra L&F Magasinet. PROFIL er udtryk for, at teksten er udarbejdet og godkendt i samarbejde med den pågældende virksomhed.

S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 3


Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har været i Kina for at åbne for ny dansk proteineksport. Det kan godt være, de spiser hunde i Kina, men de spiser også grise, og nu åbner Kina op for, at danske virksomheder kan sælge sojaproteinfoder til det gigantiske kinesiske grisemarked. Over de seneste år er griseproduktionen i Kina blevet mere og mere moderne, hvilket øger den kinesiske efterspørgsel på foder. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har netop været i Kina, hvor han mødtes med de kinesiske toldmyndigheder. På mødet var der enighed om at åbne op for, at danske producenter af sojaproteinfoder nu kan komme ind på det kinesiske marked. - Det er en god aftale, fordi den giver vores virksomheder mulighed for at komme ind på et kæmpestort marked og tjene nogle penge. Det er også godt for de kinesiske landmænd, fordi de kan få fingre i raffineret protein og gøre deres produktion endnu mere effektiv, end den er i dag, siger Jakob Ellemann-Jensen. Selvom Kina er et ret nyt marked for dansk eksport af fødevarer, er det blevet det fjerde største eksportmarked for den danske fødevareklynge. Kina købte for godt 10 mia. kroner varer fra den danske fødevareklynge i 2017. Grisekød udgør den største del af eksporten, men også mælkeprodukter, avlsdyr, fisk, fiskefoder og fiskemel tager turen fra Danmark til Kina. Tidligere på året lykkes det også at få en aftale på plads om eksport af forarbejdet grisekød som pølser og skinke. - Vi har virkelig fået slået hul igennem den kinesiske mur, Side 4 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

og flere og flere danske virksomheder har over de sidste år fået mulighed for at komme ind på det kinesiske marked. Fra politisk side vil vi fortsat arbejde for at forbedre danske virksomheders vilkår i udlandet, og vi er slet ikke færdige med det arbejde, siger Jakob Ellemann-Jensen. Danmark og Kina har i alt 30 samarbejds- og handelsaftaler på fødevare-og veterinærområdet. Det betyder blandt andet, at Danmark i dag kan eksportere både varmebehandlet og fersk grisekød, tyresæd og heste til Kina. Allerede nu er der efterspørgsel på det danske sojabaseret proteinfoder i Kina. Den danske virksomhed TripleA, som producerer proteiner fra soja, til husdyrfoder, kunne efter ministerens møde med de kinesiske toldmyndigheder lave en aftale med kinesiske aftagere af deres produkter. Produktet er udviklet med teknologi fra Københavns Universitet. - Vi har allerede nu set en interesse blandt kinesiske kunder til vores danske raffineret protein. Med denne åbning kan vi hurtigere gå i gang med at efterkomme vores kinesiske kunders ønsker, siger Jesper H. Bang, kommerciel direktør i TripleA. Udover de mange handelsaftaler har Danmark og Kina også en aftale om såkaldt strategisk sektorsamarbejde. Samarbejdet handler bl.a. om forbedring af fødevaresikkerheden i Kina, og danske embedsfolk har fx været i Kina for at fortælle deres kinesiske kollegaer om, hvordan vi kontrollerer og sikrer en høj grad af fødevaresikkerhed i Danmark.


S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 5


Den sidste etape af en masterplan som skal skabe sammenhæng og nyt liv mellem Den Hvide Kødby og Københavnerkarréerne på Vesterbro i København er færdig

Nu forener ny nordisk funktionalisme kødby og københavnerkarréer Skelbækgade har i flere år været grænseland mellem Den Hvide Kødby og Vesterbros boligkarréer og den lille gennemgangsgade trængte til mere tryghed og noget som kunne binde kødbyen sammen med resten af byen. Derfor tegnede Danielsen Architecture en masterplan med to nye hvide karréer. Den første, skolen SOPU, stod færdig i 2016, og i dag åbner sidste etape af planen for Skelbækgade – søsterbygningen som nu rummer et hotel. De ny huse har kødbyens hvide facader og vinduerne er en nutidig hilsen til datidens industriarkitektur. Men det er karréerne på den anden side af Skelbækgade som har fået lov til at bestemme formerne som er nye men med klare karaktertræk fra den kendt københavnerkarréstruktur med gårdrum og en smutvej mellem husene – og alle er velkomne i gården og stueetagerne. Kærlighed til København Arkitekterne bag projektet har over 500 projekter i København på referencelisten, og det er der en helt særlig grund til: ”Vi holder så meget af det gamle København, og især den klassiske karréstruktur, som er både smuk og funktionel. Smuk fordi den er en rød tråd i hele København og funktioSide 6 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

nel fordi denne klassiske struktur både giver lys og luft til alle og samtidig sikrer muligheden for et socialt liv mellem husene i især gårdhaverne. Det har vi stor respekt for, og rigtig mange af vores københavnske boligprojekter trækker på karré-referencen” siger Kasper Danielsen. Ny nordisk funktionalisme For Kasper Danielsen er det netop tankerne om, hvilket liv der skal leves omkring og inde i husene, der bliver afgørende for det udtryk og design, der skal tegne byggeriet. Tegnestuen er en af landets mest anerkendte inden for ny nordisk funktionalisme, og det er netop foreningen af høj arkitektonisk kvalitet, funktionalitet, håndværk og ikke mindst hensynet til de mennesker, der skal bruge det færdige byggeri, som er kerneværdier. ”Alt, hvad vi arbejder med, skaber vi indefra og ud. Om det er bylandskaber, bygninger eller indretning. Behovsanalyser og funktioner er altid udgangspunktet for vores design. Brugerne er hovedpersonerne i vores designprocesser, for vi udtænker altid vores projekter med menneskets hverdag i fokus. Vi mener nemlig, at design uden fuld funktionalitet er mere skulptur end arkitektur”, siger Kasper Danielsen


Let tilgængelige informationer Vil du have fuldstændig gennemsigtighed og ærlighed omkring de fødevarer du køber eller sælger? Tendensen blandt forbrugerne er, at de ønsker lettilgængelige informationer om og ærlighed omkring de produkter de anvender og konsumerer. For at imødekomme dette har virksomheder - især inden for fødevarebranchen - efterspurgt en platform, hvor de kan fortælle produkternes historie. Bureau Veritas præsenterer nu verdens første blockchain-baserede løsning, der sikrer forbrugerne indsigt i et produkts historie fra gård til gaffel. Lanceringen af Origin sker efter 2 års intensivt arbejde på et såkaldte blockchain system. Systemet er åbent, gennemsigtigt, sikkert og fungerer uden en central kontrolanordning. Fordelen ved systemet er, at det automatisk kæder tilgængelig information sammen fra alle aktører i værdikæden. Herved opnår forbrugerne et komplet indblik i eksempelvis de fødevarer de nyder sammen med venner og familie. Bureau Veritas fortæller, at målet med Origin er at højne tiltroen til de fødevarer forbrugerne konsumerer. Forbrugerne, detailhandlerne, leverandører og producenter får glæde af platformen, da interessenterne let og ubesværet kan scanne

og dermed tilgå oplysninger om tilgængelige produkter. Kort om Origin Med Origin får forbrugerne mulighed for at kende et produkts fulde historie: hvor kommer det fra, hvordan blev det fremstillet og håndteret, og hvordan produktets kvalitet blev bevaret. Kort fortalt så giver Origin følgende fordele: * Dokumentation på produktets oprindelse og kvalitet * Højner tilliden omkring produktet ved at synliggøre de kontroller og audits, der er blevet udført i løbet af produktets livscyklus Producentens fordele ved Origin Som producent får du med Origin en værdiskabende platform, hvor du kan lægge informationer op omkring dine fødevarer informationer som forbrugerne kan tilgå ved at scanne produktet. Dermed viser din virksomhed fuldstændig gennemsigtighed og ærlighed omkring produkterne. Noget der potentielt kan påvirke dit brands image og differentiere dine produkter. Besøg vores eksperter på FoodTech og hør mere om Origin | Vi er på stand nr. L9120.

• Høj leveringssikkerhed

• Høj materiel standard

• Fleksibilitet

• Nøgleord: Ærlighed & troværdighed

• Faste kontaktpersoner

• Frosne, kølede & ferske fødevarer

• Hurtig opfølgning: 24/7/365

• Ekspert i transport af temperaturfølsomme varer

Transport • Lager • Logistik • Fersk • Køl • Frost H. P. Therkelsen A/S • 6330 Padborg • tlf. 74 67 14 54 • www.hpt.dk S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 7


Kokke- og tjenerelever lærer at parre øl med mad og bruge øl, som en ingrediens i retterne. Eleverne gennemgår kurser i ølbrygning, bryggerhistorie og øllet mange typer, aromaer og smage. Hotel- og Restaurantskolen i København går forrest, når det gælder samspillet mellem øl og mad. To kogebøger om emnet og hundredvis af kokke- og tjenerelever med ekspertviden om øllets fortrinligheder i det gastronomiske univers vidner om en passion for den skummende drik. - I fremtiden bliver det endnu mere interessant at gå på restaurant for os, der elsker øl og mad. Det bliver lige så naturligt at skænke øl, som vin, til mad. Det bliver naturligt at lave mad med øl. For fremtidens kokke og tjenere ved mere om øl og øllets mange gastronomiske fordele. Det kan vi takke Hotel- og Restaurantskolen i København for, forklarer Hans Peter Jepsen, landsformand hos Danske Ølentusiaster. Danske Ølentusiaster og Øl & Mad-juryen har valgt, at Hotelog Restaurantskolen i København er årets modtagere af Øl & Mad Prisen 2018. Kogebøgerne "Humlen af gastronomi 1" og "Humlen af gastronomi 2 er proppet med inspirerende opskrifter, som kokkeeleverne selv har komponeret. Og bøgerne er en del af en naturlig udvikling, hvor Danmarks nationaldrik, øllet, får en ligeså naturlig plads på krydderihylden, som på middagsbordet. - Undervisningen i øl og mad på Hotel- og Restaurantskolen i København har stået på i en årrække og er udover det Side 8 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

sædvanlige: Øl er normalt ikke en del af undervisningen på erhvervsskolerne for kokke og tjenere i Danmark, forklarer Hans Peter Jepsen. Danske Ølentusiaster vil kæmpe for, at øl sidestilles med vin i undervisningen på landets mange erhvervsskoler. Heldigvis findes der klarsynede leder og faglærere på skolerne. Nordeuropas største brancheskole, Hotel- og Restaurantskolen i København, har ovenikøbet en Kellner-uddannelse, som er designet til folk i hotel- og restaurationsbranchen. Kellner-uddannelsen er ølverdenens svar på vinens sommelier-uddannelse. Øl & Mad Prisen er indstiftet af Danske Ølentusiaster, der ønsker at stimulere interessen for udforske de rige muligheder for smag og aroma, som øl og mad rummer i fællesskab. Prisen uddeles i samarbejde Food Festival, Danmarks største fødevarefestival, der hvert år afholdes i september i Aarhus. Juryen består af Hans Peter Jepsen, landsformand for Danske Ølentusiaster, Christian Andersen, formanden for Øl & Mad-udvalget, Pelle Øby Andersen, direktør for FOOD (Food Organization of Denmark) og Keith Lemmon, festivaldirektør for HAVEN Festival, der modtog prisen i 2017. Danske Ølentusiaster har i år 20-års jubilæum. Siden stiftelsen i 1998 har foreningen arbejdet for et alsidigt ølmarked og udbredelsen af og kendskabet til kvalitetsøl og ølkultur. Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation med omkring 8.700 medlemmer fordelt på 51 lokalafdelinger i hele landet.


Arbejdsmiljøregler ødelægger elevtilgangen til slagterfaget Samtidig med, at regeringen netop har meldt ud, at den vil styrke erhvervsuddannelserne, er der gang i afskedigelserne af ungearbejdere i bl.a. flere af landets slagterbutikker. Årsagen er arbejdsmiljøregler, som slagterne ikke tøver med at kalde ”hysteriske” For nylig fik Slagter Bo i Silkeborg besøg af en repræsentant fra Arbejdstilsynet, som på stedet udstedte et strakspåbud mod at have fire unge på 16 år ansat i eftermiddagsjob, fordi de arbejdede i nærheden af maskiner, som ifølge Arbejdstilsynet udgjorde en sikkerhedsrisiko. Det til trods for, at maskinerne altid er slukkede om eftermiddagen. – Jeg føler mig fuldstændig magtesløs og dømt uden rettergang, siger Bo Berthelsen, indehaver af Slagter Bo i Silkeborg. Han måtte efterfølgende ringe til de fire unge og meddele, at de desværre ikke længere kan arbejde i hans butik, som han har drevet i 36 år. – Det er fuldstændig absurd. De unge var glade for at være her, og en af dem er flere gange siden vendt tilbage for at høre, om der måske var en ny mulighed. Men jeg må sige nej, selv om de unges arbejde udelukkende bestod i at vaske borde og gulve i et par rum med nogle slukkede maskiner, siger Bo Berthelsen. Følger med Coop Silkeborg-slagteren finder det grotesk, at han har måttet vinke farvel til fire unge, der muligvis kunne være kommende elever i hans butik, når regeringen samtidig taler om at styrke erhvervsuddannelserne. Og dén undren er han ikke ene om. I Gilleleje

er Henrik Schmelling, indehaver af Slagter Schmelling, netop nu ved at sige farvel til tre unge opvaskere af frygt for bøder eller påbud fra Arbejdstilsynet. – Hvis man gerne vil, at unge skal få smag for et erhvervsfag som eksempelvis slagterfaget, så duer det simpelthen ikke, at reglerne er så hysteriske, som tilfældet er i dag. Jeg tør ikke længere have unge ansat, siger Henrik Schmelling og læner sig derved op ad Coop, som netop har meldt ud, at de råder deres 1.200 butikker til ikke fremover at ansætte unge mellem 13 og 15 år for at undgå bøder. Fødekæden forsvinder Hos Danske Slagtermestre og FødevareDanmark, der er erhvervsorganisation for omkring 700 af landets små og mellemstore fødevareproducenter, ser man med stor alvor på situationen. – Den rigide håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne, som vi var været vidner til på det seneste, er fuldstændig undergravende for den fødekæde af nye elever, som eksempelvis slagterbutikkerne er afhængig af, siger Steen Møhring Madsen, juridisk chef, FødevareDanmark, der nu har bedt fødevareminister Troels Lund Poulsen (V) om at gå ind i sagen. Fakta: FødevareDanmark er brancheorganisation for små og mellemstore aktører inden for fødevaresektoren. Bag organisationen står Danske Slagtermestre, Danmarks Fiskehandlere, Ostehandlerforeningen for Danmark, SMV Fødevarer og Smagen af Danmark. FødevareDanmark har omkring 700 medlemmer.

S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 9


Regeringen afsætter 40 mio. kr. over en fire-årig periode på finanslovsforslag 2019 med det formål at fremme Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi.

Regeringen afsætter 40 mio. kr. over en fire-årig periode på finanslovsforslag 2019 med det formål at fremme Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi. Regeringen afsætter 40 mio. kr. over en 4-årig periode på finanslovsforslag 2019 med det formål at fremme Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi. Dansk gastronomi har blomstret over de seneste 15 år. Denne udvikling har ikke blot sat sit præg på den gastronomiske scene i form af stjerneregn af Michelinstjerner til danske restauranter, men også på fødevareproduktionen i Danmark generelt. Disse nye trends stimulerer forbrugernes interesse og giver incitament for fødevareproducenter og landmænd til at forædle og raffinere deres produktion. Samtidig er de gode madoplevelser et vigtigt trækplaster i forhold til at tiltrække turister til hele Danmark. Der er således et stort potentiale for Danmark i at styrke den gastronomiske profil. Regeringen vil nu afsætte 40 mio. kr. over en fire-årig periode på, at vi i Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte Side 10 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

og formidle styrkerne i dansk gastronomi. - Det er rigtig flot at se, hvad danske kokke har gjort for at sætte Danmark på det gastronomiske verdenskort inden for de seneste 15 år. Det er lykkedes at skabe os en identitet som et land i den gastronomiske superliga, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter. - Som regering vil vi gerne være med til at anerkende denne indsats, og derfor vil vi gerne styrke indsatsen for at gøre dansk gastronomi mere interessant både i Danmark og i udlandet. Gastronomien kan være med til at skabe arbejdspladser i Danmark igennem både turisme – og fødevareerhvervet. Det er en udvikling, som kommer alle danskere til gode. Regeringen vil igangsætte initiativer, der skal se på, hvordan gastronomi kan være med til at løse udfordringer i forhold til sundhed, madspild og bæredygtig fødevareproduktion. Et af initiativerne er etableringen af et gastronomiakademi, s om skal stimulere nye talenter til innovation og samarbejde samt være et sted, hvor etablerede kræfter søger ny viden. På den måde skal akademiet være med til sikre, at den gastronomiske scene i Danmark fortsat udvikles, og at den


globale profilering af Danmark som gastronomiland styrkes. Dette kan medføre øgede eksport- og turismeindtægter samt jobs i hele Danmark. Initiativerne skal bidrage til den gastronomiske historiefortælling om Danmark i forbindelse med eksportfremstød i udlandet, hvor fødevarefremstød allerede et prioriteret område. - Vi ved blandt andet, at mere end 40 procent af de udenlandske turister fremhæver gode danske spisesteder som én af årsagerne til at vælge lige præcis Danmark som rejsemål. Så en styrkelse af dansk gastronomi er noget, der i dén grad også vil være med til at styrke Danmark som turistdestination i forhold til de knap 10 procent af turisterne, der har finere gastronomi som deres primære motivation for at vælge feriemål, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov. Baggrund: I februar 2018 fremsatte ekspertpanelet Team Gastro, der bestod af 19 personer inden for restaurations- og fødevarebranchen, anbefalinger til regeringen. Du kan læse mere om dem her S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 11


Officielt medlem Bord Bia tilslutter sig FN’s Global Compact

Den irske fødevarestyrelse, Bord Bia, er netop blevet indlemmet i FN’s Global Compact. Det sker efter et officielt møde i New York mellem Bord Bia og FN Global Compact. FN’s Global Comapct (UNGC), der er verdens største corporate sustainability initiativ med flere end 13.000 medlemmer fra over 160 lande, er netop blevet et medlem rigere. Efter et officielt møde mellem Tara McCarthy, direktør i Bord Bia, og Sue Allchurch, UNGC Chief of Participant Relations, Fund Raising and Communications, i New York, har Bord Bia tilsluttet sig UNCG. Dermed forpligter organisationen sig til at tilpasse aktiviteter og strategier, så de supporterer UNCG’s ti principper, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption, samt fremme FN’s overordnede mål herunder målene for bæredygtig udvikling (SDGs). Medlemsskabet glæder direktør i Bord Bia, Tara McCarthy. ”Vi er stolte over at blive medlem af FN’s Global Compact, og dermed forpligter vi os aktivt til at opretholde UNGC’s ti principper. Samtidig understreger medlemsskabet vores Side 12 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

forpligtelse til at fremme FN’s bæredygtighedsmål inden for den irske fødevare- og drikkevareindustri gennem Origin Green, der er Irlands nationale bæredygtighedsprogram inden for fødevarer og drikkevarer,” siger Tara McCarthy. Gennem medlemskabet af UNGC får Bord Bia adgang til en række internationale interessenter og ressourcer. Dette inkluderer deling af best practices, vejledning, samt adgang til nye løsninger til at adressere globale bæredygtighedsudfordringer. ”Vi glæder os over de muligheder, medlemskabet giver, som eksempelvis at samarbejde med UNCG om at dele viden, erfaringer og ideer, der kan være med til at fremme bæredygtighedsmål over hele verden,” siger Tara McCarthy. Nøgleprincipperne for UNGC er kommunikation og samarbejde på tværs af medlemmer, og samtidig opfordres alle til at informere interessenter og offentligheden om deres engagement i Global Compact. Endvidere skal medlemmer aktivt tilskynde andre virksomheder og interessenter til at deltage i FN’s Global Compact samt engagere sig i kollaborative projekter. Der findes 353 medlemmer i Danmark.


FREMTIDENS FØDEVAREINDUSTRI

Book din stand Kontakt Susanne Hofmann på shh@mch.dk eller tlf. 9926 9926

Nordeuropas største messe for fødevareteknologi

Processing & Packaging | 13. - 15. november 2018

Oliefri trykluft, membran- og vakuumpumper til fødevareOliefri trykluft, membranog og levnedsmiddelindustrien vakuumpumper til fødevareog levnedsmiddelindustrien

Energivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – oliefri trykluft kvalitet klasse 0. Energivenlige driftssikre oliefrie stempel- & skruekompressorer med nyeste teknologi & høje virkningsgrader, som garanterer ingen olie i kompressoren – oliefri trykluft kvalitet klasse 0.

DU HAR OPGAVEN DUHAR HARLØSNINGEN OPGAVEN VI VI HAR LØSNINGEN

Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet. Vakuumpumper, målere og tilbehør, oliefri trykluftdrevnemembranpumper – stort produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet.

Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompresISO 9001 sor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores certificeret høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompreskunder høj driftssikkerhed og god økonomi. ISO 9001 sor-, automatik-, vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores certificeret høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores Ejbyssikkerhed Industrivej 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk kunder høj drift og 26 god· økonomi.

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning • info@granzow.dk · www.granzow.dk S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 13


I år byder FoodTech på en stor international kongres. IFC World Congress handler om genbrug af vand i fødevareindustrien. Foto: MCH/Tony Brøchner. FoodTech styrkes af international kongres om genbrug af vand Når Foodtech løber af stablen 13.-15. november 2018 i MCH Messecenter Herning suppleres messen af den store internationale kongres 'IFC World Congress', der sætter fokus på genbrug af vand i fødevareindustrien. Vand er efterhånden blevet en dyr råvare - både i indkøb og når man skal af med vandet som spildevand. Flere steder på kloden er der direkte mangel på rent drikkevand, så der er god grund til at spare på vandet for at sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Fødevareindustrien bruger store vandmængder, og derfor er både den danske og globale fødevareindustri meget interesseret i at spare på vandet og genbruge deres proces- og spildevand. Det er faktisk muligt at genbruge spildevandet - og det er præcis, hvad der er fokus for den internationale kongres, der afholdes samtidig med FoodTech. Kongressen bærer navnet 'IFC World Congress', og præsenterer den seneste viden og muligheder inden for bæredygtigt vandforbrug og genbrug af vand i fødevareindustrien. Spildevand kan renses og genbruges Side 14 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

Kongressens program opdateres løbende, og blandt andet kan det nævnes, at direktøren for Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup, og formanden fra Carlsberg Group, Flemming Besenbacher, vil være at finde blandt hovedtalerne. En ekspertgruppe med særligt kendskab til vandrensning og genbrug af vand står bag udarbejdelsen af kongressen. En af dem er Søren Nøhr Bak, der er direktør i Grundfos BioBooster. Han fortæller: - Målet med kongressen er at give deltagerne indsigt i de tekniske og økonomiske muligheder for genbrug af vand, herunder hvordan man kan genbruge sit vand uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Ligeledes vil kongressen afsløre, hvor langt man er nået med hensyn til bæredygtig brug af vand i fødevareindustrien. Hvad kan der gøres her og nu? Og hvilke udfordringer står vi over for? Bæredygtig brug af vand Programmet er skruet sammen, så deltagerne vil blive introduceret for fødevareindustriens mål og strategier for bæredygtighed - ligeledes gennemgås forskellige fremtidsscenarier med hensyn til vand og vandforbrug. Udvalgte eksperter vil præsentere den sidste nye viden om vandrensning, fødevaresikkerhed og målemetoder. Tilsvarende vil procesleverandører gennemgå de sidste nye mulige tekniske løsninger, og deltagere fra fødevareindustrien vil fortælle om konkrete aktuelle eksempler på bæredygtig brug af vand, herunder genbrug og recirkulering


FAKTA af vand i fødevareindustrien.

Husk at sætte kryds i kalenderen.

Et af medlemmerne af arbejdsgruppen bag kongressen er Jan Dalsgård Johannesen, der er Environment and Climate Manager hos Arla Foods. Han peger på en lang række områder, hvor teknologi kan hjælpe fødevarevirksomhederne med at opnå et mere bæredygtigt forbrug af vand. Jan Dalsgård Johannesen fortæller:

Programmet for IFC World Congress opdateres løbende og vil snart blive offentliggjort på kongressens hjemmeside ifc-worldcongress.dk. Her er det også muligt at tilmelde sig kongressen. Men allerede nu bør interesserede sætte kryds i kalenderen 14. og 15. november, hvor IFC World Congress finder sted. Tirsdag 13. november åbner FoodTech, så denne dag bør man også reservere til en rundtur på de mange stande.

- Der er konstant brug for ny viden og ny teknologi på vandområdet. Men samtidig er det også vigtigt at implementere de nye vandbehandlingsteknikker i produktionen så hurtigt som muligt. På den måde sikres det, at vi er førende på en bæredygtig udvikling på vandfronten. Ekskursion til mejeri som genbruger sit spildevand Onsdag 14. november er der arrangeret en tur til Arlamejeriet i Rødkærsbro. Her renser mejeriet onsite omkring 450 kubikmeter spildevand hver dag. Spildevandet renses så grundigt, at det rensede vand får drikkevandsstatus og pumpes tilbage til mejeriet og genbruges. Det betyder, at Arla sparer på vandressourcerne, og samtidig bliver produktionen af mozzarella langt mere bæredygtig. Med den seneste vandteknologi er det muligt at etablere et vandneutralt mejeri. Det vil sige et mejeri, hvor vandet genbruges i et sådant omfang, at mejeriet ikke har brug for tilførsel af vand udefra - eksempelvis fra egne drikkevandsboringer eller den offentlige vandforsyning.

Det forventes, at mindst 200 fagfolk fra hele verdenen vil deltage i kongressen om bæredygtig brug af vand. Samarbejdspartnere - IFC World Congress • • • • • • • •

Søren Balling Engelsen, professor, Københavns Universitet Finn Kjeldgaard, Distribution Manager, Alfa Laval Nordic, Food & Water Søren Nøhr Bak, Segment, Director, Grundfos BioBooster Jan Dalsgård Johannesen, Environment and Climate Manager, Arla Foods John Dørr Jensen, FoodTech, MCH Messecenter Herning DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) Lars Johannes Nielsen, International Food Contest (IFC) Mælkeritidende S Se eppt teem mbb e r // OOkkt ot o b eb re 2 r 01 2 081/8 S/ i dSide e 1 515


Bryg øl hjemme i køkkenet

Og det er nemt at brygge egne øl – eller hvad? Gær, vand og korn blandes og fermenterer, og så har du en lækker øl? Ikke helt. Hjemmebrygning kan være en indviklet og til tider frustrerende proces, men heldigvis har forfatterne Jakob Nielsen og Mikael Zetterberg opfundet en genial metode, Køkkenbrygning, som simplificerer ølbrygningen og gør, at man kan lave mindre portioner. Med køkkenbrygning er det pludselig sjovt og nemt at gå til håndbryggen – og der er meget større chance for, at man får succes med sit projekt. Køkkenbrygning er en fin bog med masser af smukke billeder af de færdige projekter. Den helt rigtige bog til håndbryg-begynderen og til den garvede brygger, som vil prøve noget nyt. Køkkenbrygning – Rigtig godt øl med få midler // Jakob Nielsen & Mikael Zetterberg // på dansk ved Sigurd Toftdahl Terkelsen TURBINE // 978-87-406-2071-9 // 108 sider // Vejl. pris 249,95 kr. Bogen er udkommet d. 20. august 2018 For yderligere information kontakt Marie Jensby, PR og kommunikation, marie.jensby@turbine.dk

Ny bog viser, hvor simpelt det er at brygge en lille portion øl hjemme i køkkenet. Køkkenbrygning – Rigtig godt øl med få midler formidler både vejledning og opskrifter til at komme i gang med sit eget mikro-mikro-bryggeri. Kvalitetsøl og håndbryggede øl er eksploderet i popularitet i hele verden. Ølbarer med eget bryg på hanen skyder op i både store og mindre byer i Danmark og mange restauranter arbejder med en ølmenu til maden på samme måde som en vinmenu. Øl er ikke længere et spørgsmål om Carlsberg eller Tuborg – der findes et hav af spændende varianter, smage og typer af øl, som hele tiden udvikler sig i nye retninger. Når man har været ude og smage på de gode sager på byens ølbarer, så er det for mange et naturligt næste skridt at forsøge sig med at brygge øl selv. Håndbryg hedder det på dansk, når øllet brygges i små portioner af højkvalitet og med masser af kærlighed – og hjemmebrygning har aldrig været mere tilgængeligt end netop nu, hvor remedierne samt humle, gær, korn og andre ingredienser kan købes over nettet. Side 16 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8


C6017: Udvidelse af ultrakompakte industri-PCer Den nyeste generation af universelle, fleksible og ultrakompakte industri-PC’er fra Beckhoff er ideelle til at løse alle opgaver inden for automation, visualisering og kommunikation. IPC-serien er blevet udvidet med C6017, som er ekstra kompakt og nem at montere og har flere grænseflader og en integreret UPS. Med sine minimale mål er C6017 næsten identisk med C6015, som er den mindste og mest kompakte IPC fra Beckhoff. Dennes succes skabte hurtigt efterspørgsel efter en kompakt IPC, der kan imødekomme stigende krav til netværkskompatibilitet og datasikring ved strømforsyningssvigt. C6017 er udviklet netop til dette formål: Det tidligere udstyr suppleres med to RJ45- og USB-2.0 grænseflader med DisplayPort tilslutning, en On-Board-Dual-Ethernet-adapter med 2 x 100/1000 Base-Ttilslutning samt en USB-3.0- og USB-2.0-port. Hertil kommer integrationen af en valgfri 1-sekunders kapacitiv UPS, som sikrer lagring af data, hvis strømforsyningen svigter. Størrelsen på C6017 er stort set den samme som C6015 med målene 82 x 82 x 66 mm. Den er kun ca. 24 mm højere. C6017 er udstyret med en Intel® Atom™ CPU med op til fire processorkerner og egner sig med sit aluminiums- og zinkkabinet til automations-, visualiserings- og kommunikationsopgaver, som kræver mellemperformance.

En generation af universelt anvendelige computere Den nye ultrakompakte IPC-serie lever op til de krav moderne maskinbygning stiller, herunder stigende modularitet, reduceret pladsbehov i elskabet, øget datakraft og konkurrencedygtige priser. Den nye generation af industri-PC’er kan derfor anvendes til en bred vifte af applikationer, f.eks. distribuerede topologier og avanceret IoT (Internet of Things) eller Industri-4.0-applikationer. Computerkraften er skalerbar for at imødekomme følgende krav: – C6015 og C6017 til lav- eller mellemperformance – C6030 – highend-computeren med Core™ i-series-processorer med op til 3,9 GHz pr. kerne – til meget komplekse maskiner, CNC- eller XTS-applikationer, omfattende aksestyring, komplekse HMI-applikationer med ekstremt korte cyklustider og til håndtering af store datamængder.

Den nye ultrakompakte IPC C6017 tilbyder høj tilslutningsfleksibilitet gennem fire grænseflader og en UPS – og er kun en smule "Mine hjul følger med tiden." større end den populære C6015. "Mine hjul følger med tiden."

LAD OS TALE OM BEDRE PRODUKTIVITET! TENTE - Din stærke hjulpartner

TENTE Sengehjul

Vi hjælper dig med

Vi tilbyder

• Lækkert design på dine produkter

• Innovative systemløsninger

• Brugervenlighed ved montage

• Teknisk kompetence

TENTE Sengehjul

190

Mere information online: www.tente.com

Katalog_innen fuer XML Kopie.indd 40

190

Mere information online: www.tente.com

Katalog_innen fuer XML Kopie.indd 40

• Optimeringer og forbedringer

• Professionel rådgivning

• Effektiviseringer i produktionen

• Fri adgang til CAD tegninger m.m.

• Komfortabel transport

• Hurtig leveringstid • Top mærkevare kvalitet - TENTE®

TENTE A/S Tlf. 70 10 82 10 info@tente.dk

www.tente.dk

September / OM k taorbt se r2 0 2 1071 8/ /SideSide 17 17

12.0


Lav lækre grønne burgere derhjemme ostecreme? Eller hvad med en pankofriteret kejserhatteburger med zucchini-kimchi?

Bogen indeholder ud over burgere også opskrifter på masser af tilbehør, som f.eks. hjemmelavet ketchup, grøn bananguacamole, dybstegte zucchiniblomster og kulgrillet baba ganoush. Derudover en hel række af forskellige burgerbolle opskrifter, så man kan finde sin helt egen favorit. Der er masser af lækre sager at kaste sig over i Grønne burgere – og ingen kommer til at savne oksebøffen, når de først har smagt Martin Nordins kreationer. Hjemmelavet ketchup, grøn bananguacamole, dybstegte zucchiniblomster og kulgrillet baba ganoush. Derudover en hel række af forskellige burgerbolle opskrifter, så man kan finde sin helt egen favorit. Der er masser af lækre sager at kaste sig over i Grønne burgere – og ingen kommer til at savne oksebøffen, når de først har smagt Martin Nordins kreationer. Grønne burgere // Martin Nordin // på dansk ved Sigurd Toftdahl Terkelsen TURBINE // 978-87-406-2154-9 // 160 sider // Vejl. pris 249,95 kr. Udkommer d. 10. september 2018 Ny kogebog giver inspiration til at lave kødfrie burgere og lækre siders, der kan få selv en kødspisers mundvand til at løbe. Grønne burgere af Martin Nordin giver god inspiration til alle, der gerne vil spise lidt mindre kød. Antallet af danskere som ikke spiser kød er eksplosivt stigende, og hvis man regner dem med, som kun spiser kød engang imellem, så er det efterhånden en meget stor del af befolkningen, som hver aften skal lave en ret mad, som ikke drejer sig om kødet. Og hvad skal man så finde på? Hvad med en superlækker, supersund og supervelsmagende vegetarisk burger? I Grønne burgere giver forfatter Martin Nordin en lang række æstetiske og kreative bud på, hvordan vi får oksekødet ud af burgeren og erstatter det med bælgfrugter, bønner, grøntsager, rodfrugter og tofu. Der er mange muligheder i bogen, men ens for dem alle er, at de handler om at skabe den gode smag og et flot udtryk, så selv den mest inkarnerede kødspiser ikke kommer til at savne oksebøffen. Hvordan lyder en rødbedeburger med ærtehummus og ærteskud? Eller en smørstegt blomkålsburger med gedeSide 18 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

For yderligere information kontakt Marie Jensby, PR og kommunikation, marie.jensby@turbine.dk


Det er en glad miljø- og fødevareminister, som afslutter årets internationale fødevaretopmøde, World Food Summit – Better Food for More People, i København. For i år kom der konkrete aftaler mellem hele 10 lande om nogle af de globale fødevareudfordringer, som verden står over for. - Det har været topmødets formål at fremme en global bevægelse med fokus på sundere mad, højere fødevaresikkerhed, madkultur og mindre madspild, og det må vi sige, at vi er lykkes med, når vi har overbevist ni andre lande om at være med som underskrivere på nogle af de helt centrale dagsordener, som topmødet har haft. Det sætter i den grad et fokus på, at verdens fødevareudfordringer er noget, som vi skal have løst i fællesskab, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. - Derfor er det fantastisk, at vi har formået at samle lande med helt forskellige økonomiske og politiske udgangspunkter om at løse nogle af verdens fødevareudfordringer for at komme i mål med FN’s bæredygtighedsmål De tre områder, som aftalerne berører, er:

Affugtning

Vandbehandling

Specialister i affugtning • Stabilt og helt kontrolleret produktionsklima året rundt • Løser problemer med is og rim ved køle-/fryserum • Forkorter tørreprocesser • Forbedret hygiejne og sikkerhed (HACCP) • Løsninger til meget lavt dugpunkt

1. Ernæring og information om fødevarer 2. Fødevaresikkerhed 3. Forebyggelse af madspild Aftalerne etablerer en samarbejdsplatform om udvikling af nye tiltag og erfaringsudveksling. Der er særlig fokus på, at regeringerne etablerer samarbejde og partnerskaber med civilsamfundet og private aktører. Samtidig er det aftalt, at der skal være et højniveaumøde om et år mellem landene for at udveksle information, drøfte fremskridt samt identificere nye mulige fremtidige arbejdsområder. Underskriverne er Danmark, Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Kroatien, Portugal, Kenya og Japan. Det internationale fødevaretopmøde samlede i år over 500 mennesker på tværs af faggrupper fra 39 lande. Det helt overordnede formål med topmødet er at engagere flere i tiltag, der adresserer FN’s bæredygtighedsmål for 2030 i forhold til udfordringer med fødevarer, sundhed og miljø.

Slagteriudstyr

Varedeklaration

HJÆLPEN ER VED HÅNDEN

Varedeklarationer med og uden Varafakta-logo til 80 lande

Ren vandbehandling til fødevareindustrien Tlf: 87 93 83 00 www.silhorko.dk

www.munters.dk info@munters.dk - tlf. 4495 3355

FØDEVARE GODKENDT

VAREFAKTA

DETEKTERBAR skovle o.l.

Københavnsvej 106, H-3 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 45 00 E-mail: varefakta@varefakta.dk www.varefakta.dk

www.bendo.dk • tlf. 56820549

Dokumentation af holdbarhed og hygiejne

Dokumentation af kontakt@hojmarklab.dk holdbarhed og hygiejne Tlf. 97 34 33 66 kontakt@hojmarklab.dk www.hojmarklab.dk Tlf. 97 34 33 66 www.hojmarklab.dk

del &et edsmid asin g a Levna re M v e d ø on line F og Gratis is på tryk November

et er Grat Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

2015

inet.dk

og få det

direkte

i din inbox

Få magasinetGRATIS direkte i din inbox

l &iddel & ideddesm sem d e n inetgasinet v n s a v L g e aare M L a M e r a v e v d e ø F Fød is on line k og Grat on line Januar

2017

Marts 2017

is på try tryk og Gratis et er Grat Magasinet er Gratis på Magasin Meld dig

.logfmagas til på www

inet.dk

Gå på www.logfmagasinet.dk og klik på "Tilmeld". Husk at L&F Magasinet er gratis.

og få det

direkte

i din inbox

Meld dig til på

www.logfmagasin

et.dk og få det

direkte i din

inbox

Du vil også modtage Nyhedsbreve med relevant og interessant info

JA TAK S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8 / Side 19


Ydersiden er afgørende for indersiden. Kapsel i forskellige farver, som kan leveres påskruede .

Skab en unik flaske med fremhævet tekst.

Genbrugs PET

Screentryk direkte på flasken.

Der findes en emballage, som er den rette for dit produkt og vi hjælper dig med at finde den. Vi er Nordens ledende leverandør af fødevareemballage, farve, kemi, landbrug og kosmetik. Vores erfaring er din garanti for kvalitet hele vejen – fra inderside til yderside.

Se hele vort brede sortiment of fleksible løsninger på tarapac.com Vi ses på Scanpack - Stand E03:20

Side 20 / S e p t e m b e r / O k t o b e r 2 0 1 8

Profile for BJ Media

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet September Oktober 2018  

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet September Oktober 2018 Tema er denne gang: Viden i fokus, innovation, netværk og ny viden vil dominere F...

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet September Oktober 2018  

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet September Oktober 2018 Tema er denne gang: Viden i fokus, innovation, netværk og ny viden vil dominere F...

Profile for bjmedia