Page 1

Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet Danmarks største magasin til Levnedsmiddel- og Fødevaresektoren / Udgivet af BJ Media / September 2019

Magasinet er Gratis på tryk og Gratis on line Meld dig til på www.logfmagasinet.dk og få det direkte i din inbox

GIV NATUREN EN CHANCE

Tema: Danskere vinder international pris, Klimakamp, langsomt, men sikkert, Øko L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 1


Økologi har inspireret os til at lave et helt nyt magasin fra 2020 Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet vil fremover udkomme under navnet, "Økoloco"

Det er en ide der er opstået i konsekvens af at verden i allerhøjeste grad har behov for en ny vinkel på fødevarefronten, hvor udgangspunket er taget i netop økologi, bæredygtighed og hensynet til klima, bare for at nævne et par vigtige ting.

Tidligere Levnedsmiddel & Fødevaremagasinet · Nu:

ØKOLOCO Et magasin for bæredygtig livstil til fødevaresektoren og alle med interesse i at leve sundt og naturligt / Udgivet af BJ Media / Xxxxx 2019

Magasinet er Gratis og kan kun læses on line Meld dig til på www.logfmagasinet.dk og få ØkoLoco direkte i din inbox

Verdens tilstand bærer præg af at vi bliver nødt til at lære at gøre mange ting på andre, enten nye måder eller / og eventuelt genopfinde gode gamle måder at producere fødevarer på. Mange forsøger allerede. Hvis formidling af viden om fødevarer skal give mening i længden, vil et magasin der tager udgangspunkt i økologi, og på andre måder, en ansvarlig tilgang til klima og anden almindelig velopdragen opførsel i verden, give mening.

GIV NATUREN EN CHANCE

Magasinet vil bringe artikler om emner der er relaterede til alle disse berørte områder og vil også give publikum mulighed for at bringe indlæg. Mediet skal være en tovejs platform, der kan skabe dialog og bringe folk sammen. I al sin korthed er det planen at dreje over i økologi-sporet, foreløbig som noget der skal afprøves. Så må vi, henad vejen, se på om det nu også var det rigtige. Vil du følge med, kan du subscribe herunder:

Meld mig til

Send til en ven

Du kan også sende dette magasin til venner. S i d e 2 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

Tema: Økosucces, "Kød" lavet af planter, Madværkstedet med mindst 150 nyheder


Leder

Ansvarlig i alle led

Danskerne er blandt de bedste i EU Af chefredaktør Knud Meldgaard MCH Messecenter er ude med orientering om Foodexpo 2020 – og med god grund! Interessen for både bæredygtighed og økologi er i stadig fremmarch og på messen vil der blive stillet skarpt på de sidste nye trends på området, der trives både i de professionelle køkkener og hjemme i danskernes køkken. Det skal være økologisk, det skal være af høj kvalitet og danskerne vil vide hvor produktet kommer fra og om det er bæredygtigt, hvilket naturligvis har en høj prioritering hos mange og ikke mindst hos Økologisk Landbrug, hvor man mener at netop Foodexpo´s øgede fokus på hele det økologiske segment er med til at give messen et stærkt eksistensgrundlag. Torben Blok, der er foodservice-markedschef i Økologisk Landsforening, mener ikke man kan komme udenom Foodexpo, heller ikke i 2020 og han understreger, at flere og flere steder landet over har både private og fødevarebranchen taget økologien til sig og er begyndt at lægge om og flere forbrugere søger mod det økologiske spisemærke. Derfor er det også det helt rigtige tidspunkt at blive ved med at øge fokusset på bæredygtighed, økologi, ansvarlighed og FN's 17 verdensmål, understreger Torben Blok. Som min opmærksomme læser sikkert har opdaget, så skriver vi meget om økologi og bæredygtighed eller sagt kortere:

ansvarlighed i alle led. Det betyder ansvarlighed Fra Jord Til Bord, for nu at anvende en gammel talemåde, der stadig gælder, men som er udvidet med klimaet, som velnok er det mest diffuse og dermed det der er sværest at forholde sig til, uanset om du er kvægbonde, arbejder i fødevareindustrien eller er forbruger. Det handler derfor om indbyrdes forståelse og respekt. Respekt for den del af ovenstående, som du måske ikke føler dig involveret i. Men vi er alle involverede i hele processen og vore børn og børnebørn vil stille os til ansvar, hvis ikke vi involverer os i HELE forløbet. Det er måske ikke altid lige let for den enkelte at tage stilling til problemer, der ofte kan virke højtflyvende, men det er nødvendigt. Her er både landbrugsorganisationer og fødevarebranchen dem, der bør udvise størst ansvarlighed og iføre sig førertrøjen, men det kniber ofte. Både i det enkelte landbrug, men også hos den enkelte fødevareproducent. Det er dog også vigtigt at forbrugerorganisationer og, ikke mindst, vore politikere, udviser større ansvarlighed for den opgave de er pålagt som vore repsræsentanter på Tinge og andre steder, hvor de folkevalgte kan/skal gøre deres indflydelse gældende. Generelt er vi på rette vej, men det går for langsomt, så hastigheden i den positive udvikling skal op. På alle fronter. NU!

Læs bl.a. i dette nummer Danskere vinder international pris Vestjysk landmandspar vinder stor Østersøpris for miljøindsats og bæredygtig drift

Millioner af kødbakker bliver genanvendelige 55 mio. kødbakker skal laves af genanvendeligt plast

Side 04 >

Side 8>

Økologi kan inspirere til en bæredygtig udvikling

Langsomt, men sikkert

Landbruget skal reformere sig for at nå FN's verdensmål, og her kan politikerne finde inspiration i økologien, skriver en forsker.

Danmark vil både gå forrest og investere i kampen mod klimaforandringer.

Side 6>

Side 12>

Udgiver: BJ Media, Tinggaardsvej 4, Valore, DK-4130 Viby Sj., tlf. +45 2789 5471, info@logfmagasinet.dk, www.logfmagasinet.dk • Redaktion: Ansv. Redaktør Knud Meldgaard • Produktionskoordinator: Britt Søby • Forsidefoto: Raphael Rychetsky • Layout: Jes Lassen Freelance • Annoncer: +45 2789 5471 • Tryk: ReklameTryk Herning • Distribueres til: Næringsmiddel- og fødevareindustrien, Producenter, Detail- og engrosbrancherne, Hoteller, kantiner og catering, Restauranter, Supermarkeder, Bioteknologisk virksomhed, laboratorier, Brancheorganisationer, Fagskoler, Den offentlige sektor, samt relaterede brancher • ISSN: 1902-4754 • ISSN Online: 19024800. Levnedsmiddel & Fødevare Magasinet påtager sig intet ansvar for anvendelse af uopfordret fremsendt redaktionel tekst, medmindre det er udtrykkeligt pointeret, at dette ikke er tilladt. L&F Magasinet påtager sig ikke ansvar for fejl, der måtte forekomme i såvel tekst som annonce. Erhvervsmæssig brug af avisens sider må kun finde sted efterLforudgående L&F 3 ev n e d s mskriftlig i d d e tilladelse l & F ø dfraev a rMagasinet. e M a g a sN i nye h t e/ dSeerp t /e mMbae r t2s01290 1- 3 S i d- e Side 3


Danskere vinder international pris Vestjysk landmandspar vinder stor Østersø-pris for miljøindsats og bæredygtig drift Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj vandt onsdag Verdensnaturfonden WWF's pris "Baltic Sea Farmer of The Year Award" i konkurrence med landmænd fra 10 andre lande. Parret får prisen for deres fokus på en bæredygtig produktion. Det blev for første gang i prisens historie en dansk vinder, da Verdensnaturfonden WWF onsdag i Warszawa uddelte ”WWF Baltic Sea Farmer of The Year Award”. Særlig indsats

Lemvigegnens Landboforening, som havde nomineret parret. Kristian Lundgaard-Karlshøj er stolt og glad over prisen: - Det er utrolig dejligt at få sådan en anerkendelse fra folk, der har stor viden om miljø og bæredygtighed. Det styrker vores tro på, at vi gør noget af det rigtige på Ausumgaard, siger Kristian LundgaardKarlshøj.

Prisen gives til en landmand fra et af de 11 lande omkring Østersøen, som gør en særlig indsats for miljø og bæredygtighed med særligt fokus på at nedbringe udledning af kvælstof til vandmiljøet. Landmandsparret Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj var i år den danske kandidat, og den internationale jury takserede deres indsats på Ausumgaard mellem Holstebro og Struer til at være så stærk, at de er årets prisvindere. Ud over hæderen består prisen af en plakette og en kontant belønning på 10.000 Euro. Det var konsulent Lene Gadgaard fra S i d e 4 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

Storskalaanlæg De bæredygtige initiativer, som banede vej for prisen, handler blandt andet om, at Ausumgård er partner i et projekt om at etablere et storskalaanlæg til udvinding af protein fra økologisk græs. Det skal øge arealet af græs i sædskiftet og samtidig producere et mere bæredygtigt protein end andre alternativer såsom soja.


Familien Lundgaard-Karlshøj er også med i et projekt om at producere melorme som proteinkilde både til fødevarer og som foder til husdyr. Produktion af protein i melorme kan til dels erstatte protein dyrket på markerne og dermed forhindre tab af næringsstoffer, som kvælstof, fra marken. Bæredygtighed Andre bæredygtige initiativer er etablering af eget biogasanlæg, etablering af minivådområde til opsamling af kvælstof, og anlæg af vindmøller på Ausumgaards jord. Prisuddelingen i Warszawa foregik i forbindelse med et todages seminar, hvor alle de nationale vindere var indbudt. - Det har hele vejen igennem været et fantastisk inspirerende forløb omkring prisen. Det har været lærerigt at få vores forskellige initiativer gået igennem i forbindelse med den danske del af konkurrencen. Samtidigt har jeg haft nogle virkelig spændende diskussioner om bæredygtighed med de andre landmænd, der er med her i Warszawa. Prisen er et rigtig godt initiativ fra WWF til at styrke arbejdet for et bedre miljø, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj. Kilde: L&F

AMAZING

COLOGNE, 05. – 09.10.2019

Meet old and new friends. Priceless networking since 1919.

Secure admission tickets at www.anuga.com/tickets Intermess ApS Rådhusvej 2 2920 Charlottenlund Tel. +45 45 505655 Fax +45 45 505027 messe@intermess.dk L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 5


Forsker:

Økologi kan inspirere til en bæredygtig udvikling Landbruget skal reformere sig for at nå FN's verdensmål, og her kan politikerne finde inspiration i økologien, skriver en forsker. Der er et stort behov for, at landbruget ændrer sig markant mod en mere bæredygtig produktionsform. Ellers når vi aldrig FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det fastslår Adrian Müller, der er seniorforsker ved Department of Environmental Systems Science ved ETH Zürich i Schweiz. I en kronik på phys.org tidligere på sommeren, fremhæver han behovet for, at landbruget går i en mere bæredygtig retning, fordi det har så stor påvirkning på miljøet og naturen. “Ellers risikerer vi at miste endnu mere biodiversitet, fortsætte med at forurene vores vand, forårsage erosion og udpine jorden. Og vi vil aldrig nå FN’s verdensmål, hvoraf mange relaterer sig direkte til landbruget,” skriver han på phys.org. For Adrian Müller er det vigtigt, at man undgår at gøre det til en debat om økologi vs. konventionelt landbrug, men han mener, at økologi har fordele, der kan inspirere til at drive den bæredygtige udvikling.

støtte de alternative landbrugsformer ved at investere i forskning og uddannelsen til dem samt indføre støtteordninger. Den anden mulighed er at skabe større bevidsthed hos forbrugerne og tilslutning fra detailhandlen om at fremme bæredygtigt producerede fødevarer. Den tredje mulighed er at igangsætte forbedringer i alle landbrugsformer ved eksempelvis at pålægge afgifter på pesticider, handelsgødning og importeret biomasse, så landmændene finder andre og mere bæredygtige løsninger. Den fjerde mulighed er at indføre flere restriktioner på eksempelvis brugen af risikable midler, så det også tvinger landmænd til at finde nye og bedre metoder. “Disse tiltag er fleksible, fordi de ikke udelukkende støtter økologisk landbrug, en integreret produktion, præcisionslandbrug eller noget andet enkeltstående system.

som et alternativt system, kan inspirere alle fire politiske muligheder for regulering, hvad enten det relaterer sig til støtte, forbrugerne, gradvise forbedringer eller lovmæssige krav og forbud.” Ny rapport peger også på økologi Adrian Müller mener samtidig, at regeringer fremover kun skal støtte landbrug, der kan levere på FN’s bæredygtighedsmål, og at politikker, der støtter pesticider og gødning, bør ophøre. Hans kronik er skrevet på baggrund af et nyt studie, som han er en del af. Studiet ‘Sustainability in global agriculture driven by organic farming’ handler om, hvordan man kan gøre landbruget mere bæredygtigt. I det skriver forskerne, at økologi - selvom det ikke er den lette løsning - kan være brugbart at hente inspiration fra i det politiske arbejde.

Det er dog politikerne, der kan skubbe på for at sætte fart i den nødvendige forandring, og her ser Adrian Müller fire muligheder, der kan støtte landbrugstyper såsom det økologiske uden at lægge sig fast på, at det skal være økologisk.

Alle disse tiltag kan finde deres plads i et politisk landskab, så længe de viser en tilstrækkelig bæredygtighed,” skriver Adrian Müller og kommer herefter ind på økologisk landbrugs rolle: “Økologisk landbrug som den mest prominente alternative landbrugsmetode kan spille en særlig rolle i dette.

I en ny rapport fra IPBES nævnes økologi også som en model på et bæredygtigt landbrug. Rapporten, der udkom i begyndelsen af maj med konklusionen om arternes hastige tilbagegang og nedbrydningen af økosystemer, nævner økologisk landbrug som en mulighed for at producere bæredygtigt, særligt med hensyn til klimaforandringer, færre miljømæssige påvirkninger, mindre sult og bedre dyrevelfærd

Brug afgifter og støtteordninger rigtigt Den første mulighed er, at politikerne kan

Branchens lange erfaring med at udvikle de dele, der er nødvendige for at vokse

Kilde: Økologisk Landbrug

S i d e 6 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9


Over 100

skriver under på EU-plastmål standardiseringsorganisationer, forskningsinstitutter og lokale og nationale myndigheder.

I erklæringen gøres der samtidig rede for, hvordan målet om genanvendelse af plast skal nås.

DI Fødevarers europæiske søsterorganisation, FoodDrinkEurope, er blandt de mange underskrivere.

Søsterorganisation underskriver Også DI Fødevarers europæiske søsterorganisation, FoodDrinkEurope, har underskrevet erklæringen.

Erklæringen er et godt fundament at stå på for fødevarebranchen i forbindelse med genanvendelse i branchen.

Over 100 offentlige og private parter har underskrevet en erklæring fra Alliancen for Cirkulær Plast, der har til formål at fremme frivillige tiltag for et velfungerende EU-marked for genanvendt plast. Parterne består både af SMV’er, store selskaber, erhvervssammenslutninger,

Underskriverne forpligter sig til at anvende 10 millioner tons genanvendt plast i nye produkter inden 2025. Det er en opbakning til det mål, EU-Kommissionen stillede i sin strategi for plast som et led i indsatsen for at fremme genanvendelsen af plast i Europa.

Over 100 underskrivere har på EU-plan netop forpligtet sig til at anvende 10 millioner tons genanvendt plast i nye produkter inden 2025.

Det stemmer samtidig godt overens med de mål, fødevarebranchen i Danmark sammen med andre danske virksomheder allerede har meldt ud. Kilde: DI Fødevarer

L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 7


Millioner af kødbakker bliver genanvendelige

55 mio. kødbakker skal laves af genanvendeligt plast 55 mio. kødbakker skal laves af genanvendeligt plast. Det øger plastforbruget, og derfor er det afgørende, at forbrugerne genanvender bakkerne. Danish Crown er i færd med at gøre kødproduktionen mere klima- og miljøvenlig. Det betyder nu, at koncernens 55 mio. kødbakker, heraf fem mio. bakker med grise- og oksekød fra Friland Økologi, som hvert år åbnes, fremover bliver lavet af genanvendelig plast. Når de nye bakker lander hos forbrugerne, vil de allerede være fremstillet af 80% genbrugsplast, men målsætningen for Danish Crown er at nå op på 100 pct., hvilket dog kræver, at kommunerne lykkes med at indsamle mere plast.

reduktionen kun seks pct., så derfor er det centralt at få løftet genanvendelsesgraden,” siger Preben Sunke, der er Group COO i Danish Crown og har ansvaret for koncernens bæredygtighedsstrategi. Forbrugerne skal hjælpe Han forklarer, at forbruget af plast vil stige ca. fem pct., fordi den genanvendelige PET-plast vejer mere, end de plasttyper man hidtil har benyttet. “Det understreger i vores øjne, hvor vigtigt det er, at forbrugerne bidrager ved at sortere deres affald, mens kommunerne skal sikre, at langt mere plastik indsamles til genanvendelse,” tilføjer han.

“Vores foreløbige beregninger viser, at skiftet til den nye type plast vil reducere CO2-udledningen per plastikbakke med 54 pct., hvis bakken genanvendes.

Koncernen vil derfor kommunikere på emballagen, at man skal skylle bakkerne kort under vandhanen og sortere dem i containeren til hårdt plast.

Det tal vil blive endnu større, hvis det med tiden bliver muligt at fremstille kødbakkerne af ren genbrugsplast.

De sorte og grønne kødbakker fra Danish Crown vejer tilsammen over 1.000 ton, og det er derfor en betydelig mængde plast, der kan genanvendes.

Hvis bakken derimod brændes af, er

S i d e 8 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

“På tværs af alle led i Danish Crown-koncernen er vi på en rejse, hvor vi vil gøre kødproduktionen mere miljøvenlig. Hvis vi skal lykkes med de mål, vi har sat os, skal der justeres på produktionen hele vejen gennem kæden, og her er emballagen et oplagt sted at sætte ind,” siger direktør i Friland, Henrik Biilmann, der er begejstret over, at de grønne bakker fra Friland, nu bliver endnu grønnere. “Forbrugerne har en forventning om, at vi leverer på dette punkt, og derfor har vi længe ønsket en mere miljøvenlig emballage. Vi har set på flere forskellige løsninger og genanvendeligt plast er det helt rigtige valg,” siger han. Kilder: Danish Crown og Friland


Det skal smage Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvad danskerne efter egen opfattelse lægger mest vægt på ved valg af fødevarer. Undersøgelsen viser, at selv om pris er afgørende for mange, er smag dét, som flest lægger mest vægt på. Flere og flere forbrugere ønsker i dag at forbruge ansvarligt og klimavenligt. Forbrugerne er også blevet mere bevidste omkring at undgå madspild og forurening. Maden skal samtidig være nem at gå til og bidrage til sundhed og velvære. Bag ved disse ønsker og valgkriterier ligger dog et meget grundlæggende kriterium om, at fødevaren også samtidig skal smage godt. Det viser en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer, hvis resultater ligger til grund for flere af dagens præsentationer på den store branchedag, Fødevaredagen. ”I ønsket om at tiltrække forbrugerne nytter det ikke at fremhæve argumenter som god dyrevelfærd eller nem tilberedning i mikroovn, hvis smagsoplevelsen bagefter ikke stemmer overens med forbrugerens forventninger og præferencer,” siger Mette Jasper Gammicchia, der er chef for afdelingen for afsætning, ernæring & markedsudvikling. Blivende fokus på smag Nina Preus er forbrugersociolog hos Landbrug & Fødevarer. Hun har stået bag undersøgelsen, der vidner om et blivende fokus på smag: ”Vi ser igen og igen, at smag dukker op som noget af dét, flest forbrugere lægger vægt på, når de vælger forskellige typer af mad og drikke. Kigger vi nærmere på trendsætterne, ser vi også, at der her er flere, der lægger vægt på smag sammenlignet med andre. Det er alt sammen

noget, der tyder på, at madens smag vil fortsætte med at være i fokus i årene, der kommer,” siger Nina Preus. Undersøgelsen fra Landbrug & Fødevarer viser, at forbrugerne navigerer meget efter, om noget ’smager godt’. Hvis du som producent skal lancere en ny fødevare, er det derfor en rigtig god idé at give forbrugerne et fuldt billede af de smagsoplevelser, der venter dem. ”Det handler nemlig om at give forbrugerne mulighed for at vælge ud fra andet end pris, ingredienser og produktionsform. Her kan et sansesprog og et ’landkort’ over smagsnuancer give oplevelsen af kvalitet en hel ny dimension,” siger Nina Preus. Faglig dag Derfor handlede flere af dagens oplæg på Landbrug & Fødevarers store branchedag ’Fødevaredagen’, der i sidste uge samlede alle led i fødevarebranchen til en faglig dag, hvor der deltes ny viden om forbrugertrends og nye tendenser, netop også om smag: ”Der er en hel verden af nuancer, der kan være med til at styrke oplevelsen af mad og drikke. Og får vi et bedre sprog omkring smag og forskellig noter og nuancer, kan vi også begynde at tale mere om, hvordan vi kan sammensætte maden, så de forskellige enkeltdele komplimenterer hinanden bedst muligt – simpelthen fordi de repræsenterer forskellige ’poler’ i et smagslandskort og derfor tilsammen skaber en helhedsoplevelse af mad, der bare smager fantastisk,” siger Mette Jasper Gammicchia.

Prisregn ved Fødevaredagen På Fødevaredagen blev fødevarebranchens fremmeste også hædret med forskellige priser. Vinderne af ’De økologiske køkkenroser’: Central- og hospitalskøkkener: Kantineleder Kirsten Knudsen, Patientkøkkenet og kantinen på Horsens Sygehus Daginstitutioner, mad til børn og unge: Kantineleder Selina Grumstrup: Kong Tumle, udflytterbørnehave, Søborg Plejehjem & sociale døgninstitutioner med lokale produktionskøkkener eller levebo-miljøer: Kantineleder Jeannet Egmose Nutzhorn Larsen, Plejecenter Skjulhøjgård, København Skoler & uddannelsessteder: Sisse Sejer, Sct. Jørgens Skole, Roskilde Vinder af Kantineprisen: Malte Sejer Sørensen, Head of Gastronomy hos Trelleborg Sealing Solutions, Helsingør Vinderne af Mejeriprisen: Aldi i Aabybro i kategorien ’Discount’ og Meny i Aalborg SV i kategorien ’Supermarked’ Vinderne af Frugt- og grøntprisen: Meny Domus Vista på Frederiksberg, der vinder i kategorien ’Supermarked’ og Netto i Hornbæk i kategorien ’Discount’ Vinderne af Slagterprisen: Henrik Christiansen fra Slagter Christiansen på Fanø i kategorien ’Privatslagtere’ og slagtermester Jacob Nielsen fra Meny Mågebakken i Odense i kategorien ’Slagtere i supermarked’

L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 9


Bæredygtighed og økologi i fuldt flor på Foodexpo Foodexpo viser vejen Der bliver stillet skarpt på de nyeste bæredygtige og økologiske madtrends, når MCH Messecenter Herning 22.-24. marts 2020 slår dørene op til Nordens største fødevaremesse, Foodexpo. Bæredygtighed og økologi fylder stadig mere i de professionelle køkkener og på danskernes tallerkener, og som en helt naturlig følge er der derfor også stor fokus på området, når Nordens største fødevaremesse, Foodexpo, løber ad stablen 22.-24. marts 2020 i MCH Messecenter Herning. Her kan besøgende se frem til at gå på opdagelse i et stort område, der for første gang etableres i Hal H, som kommer til både at dufte, syde og smage af de nyeste bæredygtige og økologiske madtrends og -tendenser. Området bliver skabt i samarbejde med blandt andre Frugtformidlingen og byder på et stærkt aktivitetsprogram med inspirerende foredrag, unik vidensdeling og præsentation af en række nye produkter. - Området afspejler dagens Danmark,

hvor det grønne, sunde og miljøbevidste fokus aldrig har været større. Vi kaster denne gang et ekstra blik på FN's 17 verdensmål, der netop skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling, fortæller projektleder i MCH Messecenter Herning Carina Kirkegaard, som ser frem til at byde bæredygtigheden og økologien indenfor: - Foodexpo kommer som altid til at bugne af inspiration for besøgende, som i Hal H kan glæde sig til at hente viden om fremtidens økologiske og bæredygtige løsninger inden for fødevareområdet. Foodexpo viser vejen Hos Økologisk Landsforening glæder man sig over messens høje prioritering af bæredygtighed og økologi. - Vi oplever, at flere og flere steder landet over har taget det til sig og er begyndt at lægge om, mens et stigende antal forbrugere søger mod det økologiske spisemærke. Derfor er det også det helt rigtige tidspunkt at blive ved med at øge fokusset på bæredygtighed, økologi,

S i d e 10 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

ansvarlighed og FN's 17 verdensmål, siger Torben Blok, foodservicemarkeds-chef i Økologisk Landsforening. Han mener, at Foodexpos øgede fokus på området er med til at give messen et eksistensgrundlag. - I 2019 - og i 2020 hvor Foodexpo afvikles - kan man kort sagt ikke komme uden om økologi og bæredygtighed. At det bliver prioriteret så højt er med til at vise, at messen er med, der hvor tingene sker, og tør tage stilling og vise vejen, siger han. Foruden det økologiske og bæredygtige område i Hal H byder Foodexpo som vanligt på alt fra traditionsrige fagkonkurrencer og foredrag til et væld af spændende produktnyheder. Over 200 udstillere har allerede sikret sig en stand på messen, der i fjor tiltrak 26.178 fagfolk. Læs mere på Foodexpo.dk


Anuga, er lige rundt om hjørnet Friland er klar til verdens største fødevaremesse Messen bliver afholdt i den første weekend i september, og Friland vil traditionen tro være til stede, og sigter mod at møde eksisterende såvel som nye kunder på den store fællesstand for Danish Crownkoncernen. I år vil Friland søge nye kunder og forsøge

at skabe nye relationer. - Til Anuga deltager mange repræsentanter fra den europæiske fødevareindustri, og det er det perfekte sted at møde nye kunder. Vi kigger i øjeblikket på flere markeder, hvor vi endnu ikke har en tilstedeværelse, så vi håber naturligvis på

Oliefri trykluft, membran- og vakuumpumper til fødevareOliefri trykluft, membranog og levnedsmiddelindustrien. vakuumpumper til fødevare-

og levnedsmiddelindustrien

dover Henrik Biilmann er Friland også repræsenteret af salgsteamet fra Friland Tyskland og Marc Ridout.

DU HAR OPGAVEN VI LØSNINGEN DUHAR HAR OPGAVEN VI HAR LØSNINGEN

Energivenlige drift driftssikre ssikreoliefrie oliefriestempelstempel-& &skruekompressorer skruekompressorermed med nyeste nyeste Energivenlige teknologi & som garanterer garanterer ingen ingen olie teknologi & høje høje virkningsgrader, virkningsgrader, som olie ii kompressoren kompressoren –– oliefri olietrykluft kvalitet klasse klasse 0. 0. Nu kan vi også tilbyde generatorer fra JCB til fri trykluft kvalitet kontinuerlig brug samt nødstrøm til når uheldet er ude - så er din produktion altid sikret. Vores vision vision er leverandører indenfor Vores er at at være være blandt blandt de de førende førende leverandører indenfor kompressor-, kompresautomatik-, vakuum-, generatorog pumpeteknologi, atkendt være for kendt for sor-, automatik-, vakuumog pumpeteknologi, samt atsamt være vores voreskompetence, høje kompetence, kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer høje kvalitet og værdiskabende løsninger – der sikrer vores vores kunder høj højdrift sikkerhed oggod kunder driftsssikkerhed og godøkonomi. økonomi.

at skabe gode kontakter med potentielle kunder fra disse lande på Anuga, siger Frilands direktør Henrik Biilmann.

Vakuumpumper, membranpumper,– stort Vakuumpumper,målere målereog og tilbehør, tilbehør, oliefri oliefri trykluftdrevne trykluftdrevnemembranpumper generatorer til kontinulerigt forbrug og nødstrøm – stort produktprogram produktprogram til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel &til ethvert behov dedikeret til Fødevare, Levnedsmiddel & Emballage markedet. Emballage markedet.

ISO ISO9001 9001 certificeret certificeret

Ejby 23 Løsning Ejby Industrivej Industrivej 26 26 ·· 2600 2600 Glostrup Glostrup ·· T: T: 43  20  26 00  •• Helge Helge Nielsens NielsensAllé Allé6C 6C··87 8723 Løsning••info@granzow.dk info@granzow.dk· ·www.granzow.dk www.granzow.dk F øadr eevM a raeg aMsai ngeats i/n eSte p / tM a rbtesr 2201 L ev n Le ev d snmeiddsdm e li d&d eFlø & d ev em 0199 - - SSi d i dee 11 11


Langsomt, m

Danmark vil både gå forrest og invest Af chefredaktør Knud Meldgaard Sidste uge var en god uge for kampen mod klimaforandringer, hvor især to nordiske kvinder markerede sig på FN’s klimatopmøde i New York: Den danske statsminister Mette Frederiksen og den svenske teenager Greta Thunberg. Den danske statsminister var klar i mælet og talte behersket, men bestemt, om Danmarks rolle i kampen mod klimaforandringer, hvor statsministeren lovede at Danmark vil være at finde forrest i kampen. Den unge Thunberg var betydeligt mere passioneret, da hun fra talerstolen kritiserede verdens ledere for at komme med ”tomme ord”. ”I har stjålet min barndom”, sagde en

nærmest rasende Thunberg videre i sin opsigtsvækkende tale, der har vakt blandede følelser overalt i verden. Lidt anden tilgang Mette Frederiksen sagde på sit pressemøde, efter at have talt foran verdens ledere, at hun nok har en ”lidt anden tilgang” til problemerne end den unge svensker, men hun ser dog også et klart momentum på klimaområdet i øjeblikket. ”Civilsamfundet - især de unge presser politikerne. Nogle af landene - Danmark i front - begynder at presse de andre lande. Så vi bevæger os i en takt, vi ikke har set længe”, sagde hun bl.a. Statsministeren var én af fire danskere, der har fået taletid på topmødet.

S i d e 1 2 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

De tre andre var Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, og Søren Toft, der er driftsdirektør i Mærsk. Danmark som grøn investor På det mere konkrete plan var de danske pensionskasser, der vil investere 350 milliarder i grøn omstilling frem mod 2030. Statsminister Mette Frederiksen sagde i en pressemeddelelse i forbindelse med topmødet: ”Jeg er glad for, at den danske pensionsbranche har meldt ud med et så markant tilsagn om støtte til den grønne omstilling. Det viser, at vi i Danmark kan noget helt særligt, når vi sætter ambitiøse politiske mål og samarbejder på tværs


men sikkert

tere i kampen mod klimaforandringer af den offentlige og private sektor. Nu skal vi arbejde for at få de internationale investorer med. Det er afgørende for at få realiseret den grønne omstilling globalt.” Næstformand i Forsikring & Pension og CEO i PensionDanmark Torben Möger Pedersen sagde i samme pressemeddelelse: ”Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN’s verdensmål og Parisaftalen. Derfor forpligter den danske pensionsbranche sig nu til at investere yderligere 350 mia. kroner frem mod 2030 i den grønne omstilling. Investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur som f.eks. vindmølleparker kan bidrage både til løsningen af klimaudfordringen og give attraktive afkast. Vi har længe investeret i projekter i vores del af verden, og nu tager vi vores erfaringer med bæredygtige in-

vesteringer ud til vækstøkonomierne.” Massiv investeringsplan En sådan massiv investeringsplan vil ifølge Berlingske betyde, at ti procent af den samlede pensionsformue i 2030 vil være øremærket til grønne investeringer. Det svarer til 12 procent af det samlede danske bruttonationalprodukt og mere end halvdelen af det samlede offentlige forbrug i Danmark på et helt år. Ifølge Berlingske vil de enkelte pensionskasser løbende tage stilling til, hvad pengene skal investeres i og Torben Möger Pedersen nævner et område, som efter hans vurdering vil få særlig opmærksomhed: »Investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur som for eksempel vindmølleparker kan bidrage både til løsningen

af klimaudfordringen og give attraktive afkast«, siger han. Mere klimabistand Også på det helt konkrete plan var udviklingsminister Rasmus Prehn for nylig ude og fortælle til Ritzau, at regeringen vil øge Danmarks klimabistand til verdens fattigste lande med 595 millioner kroner. Der sker bl.a. ved at fordoble bidraget til FN's klimafond, hvilket også Tyskland, Storbritannien og Norge vil gøre. Rasmus Prehn understreger dog, at den samlede bistand til udviklingslandene fortsat skal udgøre 0,7 procent af Danmarks bruttonationalindkomst, BNI, hvilket betyder, at de ekstra penge til klimabistand går fra den samlede udviklingsbistand.

L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 13


EU's landbrugspolitik skal være klimavenlig EU’s fælles landbrugspolitik skal i højere grad understøtte den grønne omstilling Det var fødevareminister Mogens Jensens klare mål, da han tog til Helsinki for at mødes med de europæiske kolleger for at drøfte fremtidens landbrugspolitik.

- Jeg tager til Helsinki i dag med et budskab om, at den danske regering har forpligtet sig til at nå en 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveauet.

EU's landbrugssektor står over for meget store udfordringer i de kommende år. En reform af den fælles landbrugspolitik står for døren.

Det kræver, at landbruget bidrager til at nedbringe udledningen og øge optaget af drivhusgasser. Og det er vigtigt, at vi tænker hensyn til natur, vandmiljø og klima sammen, når landbruget skal tilrettelægge sine indsatser, sagde fødevareminister Mogens Jensen ved afrejsen fra København.

Et stort flertal af EU's medlemslande har tilsluttet sig et mål om, at der skal være balance mellem udledning og optag af drivhusgasser i 2050. Danmark har også tilsluttet sig nettonulmålet i 2050 og bakker op om den grønne dagsorden i EU.

Mange virkemidler, der kan bidrage til at lagre kulstof, har synergi i forhold til andre hensyn.

EU-landenes fødevareministre drøftede landbrugets muligheder for at blive mere klimavenligt på det uformele rådsmøde i Helsinki. På dagsordenen var EU's fælles landbrugspolitik og lagring af kulstof i landbrugsjorden.

For eksempel bidrager naturprojekter på kulstofholdige lavbundsjorder foruden at mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og udledningen af kvælstof til kystvande også til fremme af biodiversitet.

Der er lagret store mængder kulstof i jorder og biomasse. Hvis kulstof lagres varigt i landbrugsjord og biomasse, kan det blive et vigtigt virkemiddel for at opnå en balance mellem udledning og optag af drivhusgasser.

Fødevareminister Mogens Jensen indgik for nylig en aftale om multifunktionel jordfordeling, hvor ca. 6.800 hektar landbrugsjord kan blive omfordelt i projekter, som for eksempel understøtter vandmiljø, klima og

S i d e 14 - L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9

drikkevandsbeskyttelse. Landbruget står for omkring 10 % af udledninger i EU, og derfor vil fødevareminister Mogens Jensen presse på for, at der bliver bedre mulighed for at bruge den fælles landbrugspolitik som et aktivt redskab for den grønne omstilling. - Derfor er det vigtigt for mig at fremhæve over for mine europæiske ministerkolleger, at der skal være plads til flere grønne elementer i landbrugspolitikken, der har klima- og naturgevinster. Landmændene skal motiveres, ikke straffes på deres direkte støtte, når de udlægger et område med lavbundsjorder til natur, sagde ministeren videre. I forbindelse med mødet holdt fødevareminister Mogens Jensen flere bilaterale møder med kolleger fra lande, der har samme ønsker som Danmark i forbindelse med den grønne landbrugspolitik, som for eksempel den tyske og hollandske minister. Her blev der også drøftet andre aktuelle emner end klima og landbrug, bl.a. fiskeri og Brexit.


GENBRUG! Genanvendelige bakker Danish Crown i partnerskab, der sikrer genanvendelse af fødevarebakker Allerede fra begyndelsen af det nye år vil københavnerne kunne købe madvarer i bakker lavet af genanvendt plast fra København. Det skyldes et nyt partnerskab, som for første gang vil demonstrere et lukket kredsløb for fødevarebakker på dansk jord. Initiativet hedder ”Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakker”, og bag det står blandt andre COOP, REMA 1000, Danish Crown, FÆRCH og Københavns Kommune. Genanvendelige bakker - Efter et succesfuldt skifte til PET bakker på tværs af vores ferske sortiment i Danmark, tager vi nu endnu et initiativ for at sikre, at effekten af de genanvendelige bakker optimeres mest muligt. Vi har faktisk fået utroligt mange positive tilkendegivelser fra forbrugere efter vores skifte – men vi har også hørt fra flere, der er frustrerede over, at deres hjemkommune ikke gør det muligt for dem at frasortere plast i husstanden, siger Simon Kaspersen, der er Category Director i Danish Crown Foods. I første omgang vil partnerne i løbet af

et år demonstrere såkaldt bakke-tilbakke genanvendelse ved at indsamle og genanvende minimum 43 tons fødevarebakker fra København. Det svarer til ca. 5 millioner bakker. Europas første anlæg Bakkerne vaskes og oparbejdes til nye råmaterialer på Europas første og eneste anlæg til genanvendelse af fødevarebakker i Holland, der er ejet af den danske emballageproducent FÆRCH. Trods transporten er der stadig tale om et absolut positivt miljøregnskab, da transport af plast med lastbil kun udgør en lille miljøbelastning set i forhold til CO2-besparelserne ved genanvendelsen. - I samarbejde med dagligvarehandlen har vi omstillet vores produktion, så vi kan pakke kødet i bakker af genbrugsplast. Lige nu er udfordringen faktisk at skaffe nok genbrugsplast, så derfor er det helt centralt at få løftet kommunernes affaldssortering. Nu går Københavns Kommune forrest, så derfor er det helt naturligt for os at være en del af partnerskabet, siger Preben Sunke, der er COO i Danish Crown og har ansvaret for koncernens bæredygtighedsstrategi.

Mindske forbruget Med indsamling, sortering og genanvendelse af 43 tons fødevarebakker fra København frem mod sommeren 2020 tager partnerne i fællesskab et første, vigtigt skridt imod at mindske forbruget af nye plastråvarer samt CO2-udledningen forbundet med produktion og forbrug af fødevareemballager i plast. De 43 tons plast svarer til over 100 tons CO2 sparet i forsøgsperioden – eller den daglige udledning af CO2 for omkring 3250 danskere. Potentialet for at øge genanvendelsen af fødevareemballager i Danmark er dog meget større. Derfor rækker ambitionen for partnerskabet langt videre. Frem mod 2025 er målsætningen at etablere et system, der sikrer, at minimum 10.000 tons danske fødevarebakker hvert år recirkuleres og dermed sparer klimaet for udledningen af 25.000 tons CO2. For at nå målet håber partnerskabet at udvide med nye partnere, efterhånden som teknologierne modnes. - Det er en udfordring, vi som samfund skal løse, så vi kan få skabt et cirkulært kredsløb med genanvendelse frem for ny plast. Vi tror på, at Københavns Kommune kommer til at fungere som inspiration for landets øvrige kommuner, slutter Simon Kaspersen.

L ev n e d s m i d d e l & F ø d ev a r e M a g a s i n e t / S e p t e m b e r 2 01 9 - S i d e 15


Luk frisk luft ind og hold insekterne ude

Gratis opmåling Gælder bro- og landfaste områder

Space Pris pr. vindue, inkl. åbne/lukke-lem og påmonteret insektnet fra:

600,- kr. ekskl. moms (750,- kr. inkl. moms). Pris ekskl. montering/levering.

Hvad siger lovgivningen?

Pris pr. netforsatsdør med vedligeholdelsesfri aluramme og sort glasfiber-insektnet. Leveret efter mål til alle typer døre (dog max str. 100 x 234 cm) i hvid eller brun:

I den private husholdning er der ingen lovgivning, men sundhedsmyndighederne stiller i dag store krav til hygiejnen på virksomheder og offentlige institutioner.

1.500,- kr. ekskl. moms

Kravene fremgår af Bekendtgørelse om Fødevarehygiejne Nr. 985 af 8. December 2003:

Ved specialstørrelse på døre – indhent tilbud.

(1.875,- kr. inkl. moms). Pris ekskl. montering/levering.

§ 9, stk. 4 Vinduer, der kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der let kan fjernes og rengøres. § 57 Der skal træffes passende foranstaltninger til forebyggelse mod og eventuelt bekæmpelse af insekter og andre skadedyr.

SS i di e d e16 16- -L ev L ev nn ed e sd m sm i di d e d le l&&F øF d ø ev d ev a raer eMM a ga ag sa isni n e te t/ /S M e patretm s b2e01 r 2901 9

Alt i flue-, mygge- og insektnet. Kontakt os på tlf. 9854 4311 eller shop direkte på www.fluenet.dk

Profile for BJ Media

Levnedsmiddel og fødevaremagasinet September 2019