Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ________________________________________________________________________________ Broj 8. - GODINA XVI

Bjelovar, 10. travnja 2009.

ISSN 1331-3819

________________________________________________________________________________

SADRŽAJ ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Dežanovac; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Garešnica; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Nova Rača; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Kapela; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Velika Pisanica; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Rovišće; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Trnovitica; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Trnovitički Popovac; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Berek; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Čazma; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Đulovac; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Ivanska; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Sirač; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Štefanje; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Veliko Trojstvo; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka Veliki Grđevac; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole Daruvar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Daruvar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Gimnazije Daruvar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Čazma; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Gimnazije Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar; Rješenje o imenovanju Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar; Rješenje o imenovanju Domskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar; Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja trgovačkog društva Kukavica d.o.o. Velika Pisanica za 2009. godinu; Zaključak o prihvaćanju Plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu; Zaključak o prihvaćanju Plana proizvodnje zaštitne radionice „Suvenir Arbor Vitae“ za 2009.

Strana


58. 59. 60. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

4.

godinu; Zaključak o prihvaćanju Programa rada ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „Suvenir Nova“ Sirač za 2009. godinu; Zaključak o prihvaćanju Poslovnog plana trgovačkog društva Bjelovarski sajam d.o.o. Bjelovar za 2009. godinu; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bjelovarski sajam d.o.o. za 2008. godinu; ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu „KOMUNALIJE“ d.o.o. čazma na postojećem distribucijskom sustavu ; Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu „ELEKTROMETAL“ – distribucija plina d.o.o. Bjelovar na postojećem distribucijskom sustavu; Odluka o darovanju informatičke opreme Domu za psihičke bolesnike Bjelovar; Odluka o darovanju informatičke opreme Općoj bolnici Bjelovar; Odluka o unutarnjoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije; Rješenje o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu jedinicama lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za razvoj komunalne infrastrukture (projektiranje vodovodnih mreža) ; Zaključak o povjeravanju izrade izvješća o stanju u prostoru općina i gradova na području Bjelovarsko-bilogorske županije Zavodu za prostorno uređenje ; Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola kašića u Grubišnom Polju za kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta; Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za utrošak viška prihoda po završnom računu iz 2008. godine; Zaključak o davanju suglasnosti zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije na raspolaganje viškom prihoda ostvarenog u 2008. godini; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća doma za starije i nemoćne osobe Bjelovar o ovlaštenju ravnatelju za potpis ugovora o nabavi radova, roba i usluga vrijednosti do 70.000,00 kuna; OPĆINA KAPELA Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2008. godinu;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2009. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

________________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 8./ 2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 8. - GODINA XVI Bjelovar, 10. travnja 2009. ISSN 1331-3819

Županijski glasnik broj 8./ 2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 8. - GODINA XVI Bjelovar, 10. travnja 2009. ISSN 1331-3819