Page 1

LA TRANSICIÓ I L’ESPANYA A L’ACTUALITAT


ÍNDEX

1 - Inici de la democràcia (1975-1979); 1.1 La Transició democrática (Pàgina 3)

1.2 Inicis de la transició (1975-1976) (Pàgina 3)

1.3 Primer Govern d’Adolfo Suárez (1976-1979) (Pàgina 4 i 5)

2 - El nou sistema polític i l’Estat de les autonomies; 2.1 La constitució de 1978 (Pàgina 6)

2.2 L’organització Territorial d’Espanya (Pàgina 7)

3 - Els governs de la democràcia des de 1979; 3.1 Els govern d’UCD (1979-1982) (Pàgina 8)

3.2 Els governs del PSOE (1982-1996) (Pàgina 8)

3.3 Els governs del PP (1996-2004) (Pàgina 9)

3.4 La nova etapa de governs socialista (2004-2008) (Pàgina 9)

- Opinió Personal

- Bibliografía

(Pàgina 10)

(Pàgina 11)


1 - L’INICI DE LA DEMOCRÀCIA (1975-1979) 1.1* La transició democrática; - La Transició democràtica espanyola, transició espanyola o simplement, transició, és el període de temps compres entre la fi de la Dictadura franquista i el prestablement dels institucions democràtiques a Espanya.

- Després de la mort de Franco en 1975, es va iniciar un període de transició a la democràcia que va culminar l’aprovació de la Constitució de 1978 i amb la posterior entrada d’Espanya en la Comunitat Europea el 1986. És va realizar de forma pacífica i de consens entre les diferents forces polítiques, es va convertir en un model a seguir per altres països.

1.2* Inicis de la transició (1975-1976); - El novembre de 1975, Juan Carlos I va iniciar el seu regnat com cap d'Estat i successor del general Franco. El Rei va donar suport a aquest canvi perquè disposava del poder efectiu de l'Exèrcit. L'inici del canvi va anar dirigit per Torcuato Fernández-Miranda, que en 1969 va dir a Juan Carlos que es podria canviar el sistema de la llei. Al juliol de 1976, el Rei va demanar la dimissió al president del govern, Carlos Arias Navarro. - Fernández-Miranda va maniobrar perquè en les propostes del Consell del Regne figurés l'elegit per Juan Carlos I, Adolfo Suárez, que va acceptar pilotar la Transició. Es van preparar una Llei de Reforma Política, amb la qual, els participants de l'esquerra, no hi estaven d'acord. Les Corts franquistes l'aprovaven. La Llei permetia tots els partits polítics i la llibertat sindical. també va permetre la l'acollida del Partit Comunista d'Espanya (PCE) amb els seu líder Santiago Carrillo.

Joan carles de Borbó proclamat rei


1.3* Primer Govern d’Adolfo Suárez (1976-1979); El primer govern d’Adolfo Suàrez es va enfrontar a un doble repte: portar a terme la reforma política, necessària per a la implantació de la democracia, i plantar cara a la greu crisi econòmica desencadenada a partir de 1975.

- La reforma política (1976-1977); Adolfo Suárez va impulsar la LLei per a la Reforma Política, va aconseguir el suport de l’oposició i va celebrar eleccions el 1977.

- La Llei per a la Reforma Política; modificava la legislació franquista i establia la sobirania popular, un Parlament bicameral, els membres del qual serien elegits per sufragi universal, i l’autorització per a iniciar una reforma constitucional.

- El suport de l’oposició; el va aconseguir després de legalitzar tots els sindicats i partits polítics, inclòs el Partit Comunista, i decretar una amnistía política.

- Les eleccions de juny de 1977; van donar majoria a la Unión de Centro Democrático (UCD), el partit de centre de Suárez. Aquest va portar a terme una política de consens amb totes les forces polítiques per a elaborar la Constitució.

Adolfo Suárez


- Les mesures enfront de la crisi econòmica;

Les reformes polítiques van coincidir amb una situació de greu crisi econòmica, motivada per la pujada del preus del petroli i per la crisi de molts de sectors industrials que havien quedat desfasats.

Les conseqüències van ser un increment notable del déficit comercial , un creixent endeutament de L’Estat , un espectacular augment de la inflació, que va arribar a superar el 40%, tancaments empresarials i atur.

Per a plantar cara a la crisi, el governs d’UCD va plantejar una poítica de consens, i signà el 1977 amb partits i sindicats els pactes de la Moncloa. Els sindicats van aceptar la moderació salarial i la flexibilitació del ’ocupació a canvi de la contenció de la despesa pública, una reforma contra el frau fiscal, l’ampliació de l’assegurança d’atur i una major despesa social.

Pactes de la Moncloa

Aquestes mesures van suposar una certa millora de la inflació i del dèficit exterior, però continuaba sent imprescindible una reforma econòmica profunda, que es va retardar perquè l’atenció del país se centrava llavors en les qüestions polítiques.

Peseta (1975)


2 - EL NOU SISTEMA POLÍTIC I L’ESTAT DE LES AUTONOMIES 2.1* La constitució de 1978; La Constitució, aprovada en referéndum el 6 de desembre de 1978, recull els drets i els deures de la ciutadania, i regula el funcionament de l’Estat i de les seves institucions.

- Els drets i llibertats; Reconeguts per la Constitució són molt amplis, i el seu compliment està garantit pel Tribunal Constitucional: - Els drets civils, les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones. Entre aquests destaquen el dret a la vida, la igualtat davant la llei, la llibertat religiosa, el dret a la intimitat i les llibertats d’expressió, associació i reunió. - Els drets socials, afecten el conjunt de la ciutadania, com la seguretat social i el dret a un medi ambient adequat, al treball i a un habitatge digne.

- Funcionament de l'Estat; - Espanya un Estat social, democràtic i de dret, es social perquè hi predominen interessos socials sobre els individuals , democràtic perquè assegura la participació ciutadana en la vida política i es de dret perquè es basa en l'imperi de la llei.

- La sobirania nacional, resideix en el poble espanyol, delega el seu poder en representats elegits per sufragi universal.

- La monarquia parlamentària, forma política en la qual el poder resideix en el Parlament. El rei simbolitza la unitat d'Espanya , modera les relacions entre els 3 poders i realiza una labor en les relacions internacionals.

- Poders de L'Estat, es divideixen entre: el poder legislatiu resideix les corts, el Congrés dels Diputats i el Senat i el poder executiu l'exerceix el Govern i el poder judicial en mans de tribunals de justícia independents.


2.2* L'organització territorial d'Espanya; La constitució estableix la compatibilitat de la unitat de la nació amb el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren; i també el principi de solidaritat i equilibri entre aquestes.

Així es va configurar un Estat descentralizat, l'Estat de les autonomies, en el qual el poder es reparteix entre unitats territorials amb capacitat d'autogovern: Les comunitats autònomes, les províncies y els municipis.

- Comunitats autònomes: Unitats territorials formades per nacionalitats i regions dotades d'autogorvern. Cadascuna té el seu propi estatut d'autonomia, que regula el seu autogovern i les seves competències. Les ciutats de Ceuta i Melilla es van constituir en ciutats autònomes el 1995.

- Les provincies: Territoris formats per l'agrupació de diversos municipis. El seu òrgan de govern es la diputació. En l'actualitat Espanya es divideix en 50 províncies.

- Els municipis: Unitats territorials bàsiques de l'Estat. Estan formades per un o diversos nuclis de població i el territori que en depèn. Es governen mitjançant un ajuntament.


3 - ELS GOVERNS DE LA DEMOCRÀCIA DES DE 1979 3.1* El govern d'UCD (1979-1982); Despres de l'aprovació de la Constitució, el març de 1979 es van convocar noves eleccions, que van tornar a donar el triomf a UCD, però Suàrez va dimitir el 1981, davant la recrudescència del terrorisme i de l'oposició , la crisi econòmica i , sobretot les divisions internes del seu partit. Durant la sessió d'investidura del seu successor, Leopoldo Calvo Sotelo, es va produir un fracassat cop d'estat23 de frebrer de 1981- per un grup de militars i guàrdies civils al comandament del tinent coronel Tejero. Durant els anys de govern de la UCD es van aprovar l'Estatut dels Treballadors, la Reforma fiscal i Llei de Divorci

Tinent Coronel Antonio Tejero

3.2* Els governs del PSOE (1982-1996); Les eleccions de 1982 van suposar el triomf per majoria absoluta del PSOE. Aquest va governar fins a 1996, sota la presidència de Felipe González. - La labor dels governs socialistes; - Mesures polítiques, a l'exterior e l fet més significatiu va ser la incorporació d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986. En política interior es va reformar l'exèrcit per acabar amb el colpisme, es va subscriure acords amb França contra el terrorisme.

- Mesures econòmiques, es va emprende una reconversió industrial que va suposar el tancament de les empreses no competitives i de la modernització tecnològica. Es van millorar el transports amb autovies.

- Mesures socials, es va despenalitzar l'avortament en certs supòsits i es va ampliar l'Estat del benestar , l'amplicació de l'assegurança d'atur i un notable creixement de les pensions.

Partit Socialiste


3.3* Els governs del PP (1996-2004); Els governs del Partit Popular , presidits per José María Aznar, van adoptar les mesures següents: - Mesures polítiques, a l'exterior, Espanya es va integrar en l'estructura militar de L'OTAN i es va intensificar l'acostament als Estats Units. En política Interior, les actuacions principals van ser l'eliminació del servei militar obligatori i la creació d'un exèrcit professional; la intensificació de la lluita contra el terrorisme i l'posició al Pacte d'Estella-Lizarra, signat per les forces nacionalistes basques. - Mesures econòmiques, per a reactivar l'economia , es va intensificar la política liberalitzadora, en reduir el pes econòmic del sector públic mitjançant la privatizació d'empreses estatals i es va flexibilitzar el mercat laboral. - Mesures socials, es va aprovar la LLei d'Estrangeria i un conjunt de mesures per a evitar la immigració il.l.egal.

José María Aznar

3.4* La nova etapa de govern socialista (2004-2008); Presidida per Jose Luis Rodríguez Zapatero, ha estat marcada pels trets següents: - Mesures polítiques, Al'exterior , la retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq. A l'interior, es va reformar els estatuts d'autonomia d'algunes comunitats com Catalunya, Illes Balears, Aragó , Comunitat Valenciana... - Mesures econòmiques, Recullen la rebaixa de l'IR`F en un 6% i la gradual reducció de l'impost de societats. - Mesures socials, Aprovar els matrimonis entre persones del mateix sexe (2005); La Llei d'Igualtat de Gèneres (2007), adreçada a eliminar la discriminació sexista i promoure l'equiparació salarial entre homes i dones.

José Luis Rodriguez Zapatero.


Opinió personal Fent aquest treball , me ha deixat les idees més clares de com era Espanya cuan els meus pares tenien la meva edad i de la manera que ha anat canviant Espanya poc a poc i els diferents successors que han pasat per la seva història. Gràcies a aquest treball , ara se coses que abans no en tenia ni idea i no me ha costat molt feina cercar la informació ja que surt bastant iformació en el llibre.


Bibliografia http://ca.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3_democr%C3%A0tica_espanyola 13/03/2011 http://ca.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez_Gonz%C3%A1lez 13/03/2011 http://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_Espanyola_de_1978 15/03/2011 Burgos. M i Muñoz-Delgado, M.C: ''Història Ciències Socials 4 '' ed Anaya. SA, 2010 15/03/2011


ESPANYA

Tomeu Jaume Payeras 4 ESO 14 de Març de 2011 2 Avaluació Història

La transició  

Treball sobre la història de Espanya

La transició  

Treball sobre la història de Espanya