Page 1

30. september 2010 Til Generalforsamlingen: Af praktiske grunde beder bestyrelsen generalforsamlingen om at vedtage flg. vedtægtsændringer: Karlebo Sogns Jagtforening er pligtig at aflevere regnskab til Fredensborg Kommune for kalenderåret, dvs. 1/1 – 31/12. Det giver pt. kassereren ekstraarbejde med periodisering af vores regnskab, da foreningens nuværende regnskabsår løber fra 1/7 – 31/12. Vi foreslår derfor af § 12.2 ændres således at regnskabsåret fremover løber fra 1/1 – 31/12. Denne ændring kommer også til at berøre § 7.2. For at kunne nå at færdiggøre og revidere regnskabet inden generalforsamlingen, foreslår vi derfor, at § 7.2 ændres til, at ordinære generalforsamlinger afholdes i Februar måned, således at den næste ordinære generalforsamling afholdes i Februar 2012. For at sikre kontinuitet i sammensætningen i bestyrelsen foreslås § 10.3 ændret til: Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand og 1 ordinært bestyrelsesmedlem er på valg hver andet år. Kasserer og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg hver andet år, men ikke det år, hvor formand og det andet ordinære bestyrelsesmedlem er på valg. § 10.4 ændres til: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. § 10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand

§ 7.4 stk. 6 ændres til: Valg af formand eller kasserer – Se § 10.3 § 7.4 stk. 7 ændres til: Valg af bestyrelsesmedlemmer – Se § 10.3 § 7.4 stk. 8 ændres til: Valg af suppleanter – Hvert andet år. § 7.4 stk. 9 ændres til: Valg af revisor og revisorsuppleant – Hvert andet år.

KSJ Vedtægter  

fdgdfg cvfgfgdfgfdgd fdgfd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you