Page 1

HAVERSLEV SKRÆM

SogneNYT

BEJSTRUP

Januar - april 2018 19. ÅRGANG NR. 1


Formandens julehilsen 2018 dinator i vores område. Herigennem har vi mulighed for at hjælpe og støtte udsatte familier her, da vores oplevelse er, at Endnu et år nærmer sig sin afslutning, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden flere og flere familier har brug for hjælp, til at kigge tilbage og berette lidt om årets både økonomisk, men også af anden gang i menighedsrådet. Det har været et karakter. 9690 samarbejdet fylder mere, da Inger år, vi kan se tilbage på med gode oplevelser. Vi har blandt andet haft sogneaf- Øeby nu også er præst i Fjerritslev. Vi har fælles konfirmandundervisning, tener i vores forsamlingshuse. Her op til gudstjeneste på Solgården en gang om jul har vi haft fredslys i Haverslev kirke, ugen. Sidste fredag i måneden er der Fjerritslev bykor har sunget julen ind i Bejstrup kirke, og der har været julehyg- morgensang og en lille andagt i Fjerritslev Kirke og efterfølgende kaffe i kirkege for pensionisterne i præstegården. centeret. Vi har haft en fælles sogneaften Alle arrangementer med et flot fremmømed foredrag med Charlotte Rørth, forde. fatter til bogen: ”Jeg mødte Jesus”. I år har vi også afholdt arrangementet: Vi har også haft en fællesgudstjeneste i Sang og vandring. Kettrup med en fyldt kirke. Det er dejligt Et arrangement hvor vi hver gang har også at møde kirkegængere fra andre startet i kirken med en kort andagt og sogne. Jeg ser frem til næste år, hvor vi efterfølgende er taget på tur ud i lokalområdet, bl.a. været i det nye vådområde skal holde en fællesgudstjeneste i Haverslev kirke. ved Haverslev Mølleå. Igen i år har vi haft en sogneaften, med børn fra Tjernobyl. Børnene er hver som- I menighedsrådet har vi igen i år haft mer på lejr på Bulbjerg. Bejstrup Forsam- fokus på opgaver af mere praktisk karaklingshus og menighedsrådet er sammen ter. Vi har fået repareret taget på velom at arrangere en fællesaften i Bejstrup færdsbygningen i Skræm, ligesom der forsamlingshus med spisning og efterføl- også er blevet etableret en mindelund i gende andagt og sang i kirken. Det er en Skræm. Herudover har menighedsrådet god mulighed for at støtte de trængende ladet et stykke af præstegårdens jord indgå i etableringen af et vådområde ved børn, som kommer fra et meget udsat Haverslev Mølleå. Det har givet skoleområde. børn, spejdere og den øvrige menighed I forbindelse hermed kan nævnes, at vi mulighed for at nyde naturen og det rige også er med i et bredere samarbejde i dyreliv i området. Det er dejligt, at kirken Jammerbugt Provsti, Folkekirkens famipå denne måde kan være en del af lokalliestøtte, hvor vi har ansat vores tidligere samfundet. I den forbindelse vil jeg gerne skoleinspektør Jens Sørensen som koor- nævne Bjarne Jørgensen, som i samarAf Leo Christensen

Leo Christensen

bejde med skolebestyrelsen og menighedsrådet, har lagt et stort stykke arbejde i at søge midler hjem til skilte og anlægning af stier i området. Ligesom han for 2 år siden også hjalp til med arbejdet med at etablere sti til Jens Olufs Høj. Vi har ansat Ib Frederiksen som ny kirkesanger, efter at Ragnhild Nielsen har valgt at stoppe efter 40 år som kirkesanger. Vi takker for indsatsen og ønsker hende et godt otium. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke personalet i vore kirker samt Inger og menighedsrådet for godt samarbejde, og jeg ser med glæde frem til 2018. Godt nytår.


De pynter så smukt ude og inde I år har vi brugt en ny måde at grandække på. I stedet for at dække direkte på det enkelte gravsted, har vi lavet grandækning på net, lavet dekorationer på plade og i mursten. Nettet er grønt havehegn, som vi klipper op i stykker på ca. 10x50 cm. Maskerne bliver efterfølgende fyldt op med grankviste, og de lægges ud på gravstederne i sjove og kreative guirlander. Vi har stået inde i vores maskinhuse, hvor der var opstillet i arbejdsvenlige højder, så vi kunne stå op til det meste fremfor at ligge derude på knæene. Det har været sjovt at være med til at indføre et nyt system, men vi skal lige vænne os til en anden måde at arbejde og tænke kreativt på, men øvelse gør mester!! Indtil nu har vi kun fået ros og positive tilbagemeldinger!

Gran på trådnet

Det har været en kæmpe fordel i år, da der har været temmelig vådt, og vi kunne arbejde inde, når det regnede. Vi har været på inspirationskursus på Åby kirkegård, som har grandækket på denne måde de sidste tre sæsoner. Til foråret, når grandækket skal fjernes, vendes nettene på hovedet og grankvistene falder af. Nettene kan genbruges næste år. Velkommen på kirkegården til selv at se de fint pyntede gravsteder. Venlig hilsen Mette og Tina


Tank op i kirken Inger Øeby

Peter A.G.

”Kirken er en tankstation”, sådan lød overskriften på et interview i Menighedsrådenes Blad med musikeren Peter A. G. Det er et godt billede, hvem trænger ikke til at få fyldt på, blive løftet op, blive sat i gang, præcis som jeg siger det næsten hver søndag: ”Gud, vi ber dig om, at dit ord må være lys for os på den vej, vi skal gå”

Og vi er mange tankpassere, menighedsrådet og aktivitetsudvalget gør alt, hvad vi kan, for at finde noget godt at fylde i sogneaftener og arrangementer. Men kirken har også et andet tilbud eller mulighed; det er ikke så tit, at jeg direkte reklamerer med det, men enhver, og jeg mener ENHVER, har lov at henvende sig om stort og småt: Måske har man noget, som man går og spekulerer over, noget man gerne vil vende med en. Hvis du synes, at det er da lidt for højtideligt at bede din præst om en samtale, så må du altid skrive et brev og lægge det i præstegårdens postkasse eller maile ( Min mailadr er IOEP@km.dk )

Som du ved har præsten tavshedspligt.

det måske ikke så tosset: At prøve at følge hele påskeforløbet, vejen fra palmesøndags fest over den alvorlige skærtorsdags aften og den mørke fredag til påskemorgens 1000 påskeliljer og påskeklange, som klinger endnu på anden påskedagen. Der findes marathon indenfor så meget; hvorfor ikke en påskemarathon? Jeg har fundet et digt, som dækker over hele det store spænd, fra vinter til forår. Digtet handler om, hvor småtyndslidte og forfrosne, til tider lukkede, vi kan blive i løbet af en lang mørk vinter, men også om at have forårs- og påskesol i vente:

Dette Sognenyt spænder fra vinter til forår, fra januar til april, eller sagt i kirkesprog: Fra Helligtrekonger over fastetid Frank Jæger har skrevet digtet: til påske. Det er et vidt spænd, som også Liden sol i disse uger….. afspejles i bladet: Du vil kunne læse om Liden sol i disse uger helligtrekongersskikke i Sverige og her, februar har gjort os mindre. Jeg er glad for at være en af tankpasser- om vores tårnsang i kyndelmissens tegn, Sne som tynger. Is som knuger. ne, holder du ind, ønsker jeg af hele mit om farven lilla i fastetiden og om vinterVi kan ingenting forhindre. grandækning på kirkegårdene. Så komhjerte, at du vil opleve, at du fik tanket på; ikke alle gudstjenester er en åbenba- mer alle påskens gudstjenester, i planen Vi kan heller ikke bede kan du se, at der fra palmesøndag til ring, men der er altid noget at hente, om at måtte blive større. måske bare et enkelt ord, noget at tæn- anden påskedag er hele 5 gudstjenester. Stær og mus og vinterhvede ke over, en smuk melodi, en salmelinje, Disse 5 er vidt forskellige, både i form og må på vore vegne spørge. den lille stilhed, et fællesskab, nogen at indhold. Jeg har et forslag af den lidt ”nurdede” slags, måske er det ikke prak- Men måske april vil hente dele med, at snakke med, hvis du har vore hjertebål tilbage. tisk muligt, måske vil du tænke, at det lyst.. og sidst, men ikke mindst vore Sammen vil vi tålsomt vente, var da lige rigeligt, men hvis du er der i smukke kirkehuse, til tider smukt pynteliden sol i disse dage. dit liv, hvor du savner fordybelse og efde, andre gange bare helt sig selv. Frank Jæger 1953 tertænksomhed og mere ro på, så var


Sogneaftener vinter og forår 2018 I aktivitetsudvalget bestræber vi os på at finde foredrag, som kan interessere de fleste. Vi ”går efter” ildsjæle, altså mennesker, som brænder for en sag og har noget på hjerte. I denne sæson bliver det om rejser i Europa. Foredragene handler om det samme, men er vidt forskellige.

Den 18. januar kl. 19.30 i Bonderup forsamlingshus Poul Erik Uttrup fra Fjerritslev er gammel skolemand og rejseleder. Hans foredrag: ”TANKER OM OG REJSER I EUROPA”, handler især om rejseminder fra forskellige europæiske lande, men også om Europa i fortid, nutid og fremtid. Det har han nemlig udgivet en bog om for cirka et år siden: ”Vores Europa –hvorfra? –hvorhen? –hvorfor?” Han lægger ikke skjul på, at han tilhænger af et stærkt europæisk samarbejde og er stolt af både at være dansker og europæer.

Den 1. marts kl. 19.30 i Haverslev forsamlingshus Poul Erik Grønhøj, mangeårig efterskolelærer på ”Bjerget” har de seneste år fået sig et ”hjertebarn”: Rumænien. Han har haft gang i flere private hjælpeprojekter , og i efteråret havde han nogle af sine gamle efterskoleelever med dernede, blandt andet for at besøge skoler og undervise i fysik og kemi. Poul Erik, af Bjergetelever kaldet ”Plik” vil fortælle herom sammen med sine unge ”lærlinge”.

Det er aktivitetsudvalgets håb at rigtigt mange, både unge, gamle og midt-imellem vil have lyst at møde disse ildsjæle, der begge er blændende fortællere. Som vanligt er der tid til ”Dagens Tanke” ved Inger Ø, kaffe, sang og hyggelig snak. Kaffen koster 25 kr.

IGEN I ÅR ER DER 4. MAJAFTEN I BEJSTRUP MED FÆLLESSPISNING, FOREDRAG OG AFTENSANG I KIRKEN. RESERVER AFTENEN ALLEREDE NU!


Børne– og ungdomskor Udover at medvirke i kirkerne er børne- og ungdomskoret hvert andet år med til stævner i Folkekirkens Ungdomskor. I 2017 deltog vi i Budolfi Kirke, hvor vi i anledning af Lutheråret sammen med andre kirkekor fra Aalborg stift sang korsatser fra den nye nodeudgivelse "Lutherrosen" . Stævnedagen varede 6 timer og afsluttedes med en "workshopkoncert" for et lille, men veloplagt publikum. Børne- og ungdomskoret fungerer som en vigtig del af det kirkelige arbejde, så derfor gives en lille kor-løn, når man har deltaget 3 måneder ulønnet på et korskolehold. Venlig hilsen Hanne-Pia, organist og korleder

Haverslev, Skræm og Bejstrup Kirkers børne- og ungdomskor har fra onsdag, den 4. januar 2018 fungeret i 17 år. Fra starten var kirkekoret med ved alle gudstjenester klokken 10.30 på skift i de tre kirker, men medvirker nu kun ca. en gang om måneden samt til julemusikgudstjenesten i Skræm kirke, hvor de traditionsvist går Lucia-optog. 3. søndag i advent 2017 sang de i Skræm kirke korsange sammen med kirkernes nystartede lille voksenkor som består af kirkesangerne Bjarne, Gurli og Ib samt graveren fra Haverslev kirke Tina og med den lokale organist og korleder som "medsyngende træner" .


Helligtrekonger på svensk Ved julemødet i konfirmandstuen fortalte forskellige mennesker om jul i andre nordiske lande. En af fortællerne var Eva Sellin Mortensen, Fjerritslev, som oprindelig kommer fra Sverige, og hun fortalte om svenske juletraditioner. Hun fortæller her om en særlig helligtrekongerstradition, hun deltog i som barn. Af Eva Sellin Mortensen

Indsamlingen i Ånge i mine barndomsår gik bl.a. til udsmykning af den kommende kirke. Jeg har derfor via traditionen helligtrekongersaften været med til at samle ind til kirkeklokken i Ånge.

Mine første 20 leveår foregik i en svensk by lige midt i Sverige. Byen Ånge, på størrelse med Fjerritslev, ligger ved en af de talrige elve, der løber fra fjeldene i vest tværs over landet og munder ud i Den Vi ”Stjärngossar” gik fra hus til hus og Botniske Bugt. sang hvert sted en række julesange, bl.a. Den svensk jul varer fra 1. søndag i advent og slutter ikke før den 13. januar! Da jeg var barn havde vi en speciel tradition ved Helligtrekonger, eller som det hedder på svensk: Trettondagshelgen. 6. januar er nemlig helligdag i Sverige. Så svenske skolebørn begynder ikke i skole efter juleferien før tidligst den 7. Januar.

”Nu tändas tusen juleljus” ”Gläns över sjö och strand” ”Staffan var en stalledräng” Staffan var en stalledräng, vi tackom nu så gärna

i hvert fald en sød historie! Julen blev i 1600-tallet forlænget med en Han vattnar sina fålar fem, vi tack- uge efter Helligtrekonger, så den siden har sluttet den 13.1. Den dag har Knut om nu så gärna (Knud) navnedag. Alle årets dage har Ingen dager syns än, stjärnorna Traditionen foregik Helligtrekongers aften, mindst et navn i Sverige, og den 13.1. er på himmelen, de blänka nogle timer først på aftenen. Vi børn blev opkaldt efter danske Knud Lavard. Han opdelt i grupper af 5-6 piger og drenge, blev i januar 1131 myrdet af sin fætter ”Här är Judas med pungen” klædt varmt på (der var sne og ofte minus //:Här är Judas med pungen, men Magnus. Han var bange for, at Knud var 10-20 grader) og udenpå tøjet en lang, en rival til tronen efter Magnus’ far Niels. pungen är tom//: hvid kjole (Luciakjole). På hovedet bar vi //:Kära, goda vänner, giv Judas en Den gang behandlede man sine rivaler på en høj, hvid kræmmerhushat med påklidenne barske måde! Knud blev siden slant//: strede stjerner. Derfor kaldes det helgenforklaret. (helgenkåret) ”Stjärngossar”, (gosse betyder dreng.) En Så gik Judas rundt og samlede penge i i gruppen var helt sortklædt og skulle sin ”pung”, og vi kunne gå videre til næste I min barndom fejrede vi julens afslutning forestille Judas. Judas skulle samle pen- hus. Efter et par timer holdt vi pause hos med en ”Julgransplundring”. Det var en fest, hvor man inviterede venners og bege ind, som var vores mission. Pengene en af de damer, der hjalp os, bl.a. min blev brugt til kirkeligt arbejde. mormor, og fik varm kakao og boller. Det kendtes børn. Vi dansede omkring juletræet, legede sanglege, og der var fiskenød vi! Selv om traditionen var en kold Ånge havde ikke sin egen kirke før år omgang, så syntes vi børn, det var sjovt! dam. Til sidst plyndrede vi juletræet for al 1958. Indtil da brugte vi sognekirken, der Jeg har f.ø. undersøgt historien bag Staf- sin pynt, og smed træet ud i haven! Når ligger 15 km øst for Ånge. Det er en af fansvisen. Staffan hed egentlig Stefan, og alle børn havde fået en godtepose, kunne Sveriges smukkeste barokkirker, meget var efter sagnet hyrde hos Kong Herodes. de tage hjem, og julen var slut for det år! speciel med sin lyserøde farve og karakHan skulle have været den første, der så Man siger også i dag i Sverige: teristiske sorte klokketårn med tre klokBetlehemsstjernen og kunne fortælle He- ”Tjugondagknut kastas julen ut!” ker. rodes, at en konge var født. Måske sandt,


Døbt i Haverslev kirke

Cisca og Cees Jansma

Sander Hjardemaal Rosendal

Martine Mølgaard Hjørringgaard

Malthe Hjortshøj Førby


Døbt i Bejstrup kirke

TÅRNSANG OG KYNDELMISSE BEJSTRUP KIRKE DEN 4. FEBRUAR kl. 19.30 Vores aftensang i Bejstrup kirkes tårnrum i stearinlysenes skær vil denne gang handle om ”lys på vej”. Det har vi brug for sådan en midvinteraften. Egentlig er tårnsang bare en almindelig aftensangsaften, men det er noget særligt at synge og falde i staver i det på en gang majestætiske og intime tårnrum. Velkommen til tårnsang.

Marius Kirkensgaard Langgaard

Døbt i Skræm kirke

HELLIGTREKONGERSGUDSTJENESTE Vi har gennem mange år markeret Helligtrekonger i Skræm kirke til trods for, at de fleste for længst er tilbage i hverdagen ovenpå julen. Vores markering går ganske simpelt ud på, at vi tænder helligtrekongerslysene i kirken, synger de salmer, som faktisk hører sammen med de tre konger eller de vise mænd fra Østerland. Nogle gange er der en kort prædiken, andre gange læses en legende, altså en lille aftensangsgudstjeneste uden nadver med tid til at ”smelte julens oplevelser”, som min gamle svenske faster udtrykte det. Så spiser vi de sidste julegodter og drikker en kop kaffe i kirkerummet. En lille fin tradition, som vi holder fast ved også i år. Vi skubber et par dage og siger:

Alfred Dahl Kristensen

Velkommen til aftensang den 7. januar kl. 19.30 i Skræm kirke! Inger Øeby


Viet i Haverslev kirke

Michelle Munkholm og Kasper Munkholm Tina Laustsen Kirk og Thomas Laustsen Kirk

Familiegudstjeneste Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30 i Haverslev kirke. Tænk, hvis solen skinner, og spejderne har fanen med og synger sammen med minikonfirmander og kor, og kirken bliver pyntet med forårsgrønt, og de alle sammen tager deres familier med, og de, som ikke har børn eller børnebørn, kommer alligevel og tager deres nabo med.. sikken en palmesøndag! Vi har faktisk prøvet det før, måske lykkes det også i år!

BABYSALMESANG OG BØRNEBONGO er fælles tilbud i 9690. Se nærmere på FOLK OG KIRKE 9690 eller hold øje med kirkesiden i Fjerritslev Ugeavis!

Begravede Haverslev Agnete Saastamoinen-Jakobsen Edel Julie Sørensen Anne Margrethe Olesen Skræm Ejnar Mikkelsen


HVAD SKER DER I KONFIRMANDSTUEN I BONDERUP? 7. klasses konfirmander Når juleferien er slut er de store konfirmanders tid i Bonderup Præstegård også slut. Så går vi nemlig til præst i Fjerritslev sammen med alle de andre 9690-konfirmander og præster på 3 lange dage, de såkaldte ”heldage”. Dog har vi henover vinter og forår nogle små ”kom-sammener” i Bonderup præstegård for at færdiggøre forskellige maleprojekter og mødes med vores kirkevenner.

BØRNEKIRKE i HAVERSLEV KIRKE DEN 26. JANUAR kl. 17.30 MED EFTERFØLGENDE SPISNING

Minikonfirmander

Børnekirken er ikke en fasttømret gruppe, derimod en skøn blanding af børnefamilier, som kommer, når de kan. Vi ved aldrig på forhånd, hvordan børnekirken ser ud, eller hvor mange vi bliver, men det ender altid med, at både de helt små og de lidt større børn har en god aften.. og forældrene med!

Til gengæld flytter minikonfirmanderne ind hver torsdag eftermiddag fra januar til pinse. Bjarne og jeg samt Irene (farmor og menighedsrådsmedlem) glæder os til sæsonen.

Vi begynder i kirken: En halvtimes sang og bibelfortælling, måske dans eller optrin; dernæst i præstegården til fællesspisning.

Strikkedamerne

Tilmelding til Inger dagen før: 98215121, 21762575, eller IOEP@km.dk og gerne tilsagn om lidt medbragt mad.

Hver tirsdag fra kl. 14 til 16.30 rykkes bordene sammen i konfirmandstuen, for så skal der lægges tæpper op og syes sammen. Strikkedamerne er selvhjulpne, men jeg besøger dem gerne for at se nye kreationer, få en kop kaffe og en snak. OG ALLE MÅ KOMME PÅ BESØG MED OG UDEN GARN OG SE TÆPPER. NYE STRIKKEDAMER ER MEGET VELKOMNE!

9690

Litteraturkredsen Også kaldet læseklubben, mødes en gang om måneden for at snakke om en bog, som vi har læst. Nye deltagere bydes velkommen af hele gruppen og af vores ordstyrer og guide Berit Johnsen, som bor i Bonderup. De næste mødedatoer og bøger: 16. januar: ”Doktor Bagges anagrammer” 6. februar: ”Fisk har ingen fødder” 6. marts: ”Stormene” I april planlægges teatertur

Den sidste fredag i hver måned er der morgensang i Fjerritslev kirke. Det er præsterne på skift, der sammen med organist Jan Rox Eriksson, står for morgensangen. Det begynder kl. 9.30 og efter sangen er der kaffe og brød i kirkecentret. Det er således en fælles begivenhed for hele 9690 området.


Fastetiden Tiden fra fastelavn til påske kaldes fastetiden, og det gør den til trods for, at vi ikke har nogen særlig tradition i vores kirke for at faste, sådan helt konkret. I mange kirker, også folkekirker, er nye og gamle fasteskikke dog ved at vinde frem, men indholdsmæssigt er der ingen tvivl: Fastetidens gudstjenester har en egen alvor, fordi de kredser om mørket omkring os og mørket i os selv; eller for at være mere præcis: Ondskabens mange ansigter i verden og i os selv. Fastetiden er nemlig optakt til påsken, langfredag især: Hvorfor tog verden ikke imod Jesus? Hvorfor skulle han ende på et kors?

På den måde er der ikke meget ”feelgood” stemning over fasten. Fastetiden er tung og svær både for kirkegængeren og præsten, men samtidig giver den anledning, ja den tvinger os til at gå i dybden med svære, men helt centrale begreber og tanker i den kristne tro: Synd og tilgivelse, det ondes og lidelsens problem og ikke mindst: Kærlighedens gåde.

se, men den kan også tolkes som billede på lidelsen generelt og på den ondskab, som findes imellem os og indeni enhver. Hvis jeg skulle vælge en tekst fra Bibelen til overskrift for fasten ville jeg vælge den, som vi kalder for ”Kærlighedens Højsang”. (Du ved den, der slutter med: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden”) Den tekst ikke bare perspektiverer fastetiden, den sætter en grænse for ondskaben og bærer os frem til påskemorgen, hvor vi får at vide, at kærligheden er den stærkeste magt i hele verden, også stærkere end døden! Måske du da kan forstå, at hvis jeg skulle vælge en salme, som overskrift for fasten, så ville jeg vælge:

FASTELAVNSGUDSTJENESTE FOR BØRN OG ALLE, SOM HAR LYST TIL FEST OG FARVER

Den 11. februar kl. 13.30 er der fastelavnsgudstjeneste i år i HAVERSLEV KIRKE! Mon ikke der også i år er tøndeslagning flere steder i vores område? Hver familie har deres tradition og deres sted for fastelavnsfest. Jeg håber rigtig meget, at I alle sammen som det første igen vil sætte hinanden stævne til en fælles og kort fastelavnsgudstjeneste i kirken. Det vil jeg glæde mig til.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 11. marts 2018

Hvis du vil hjælpe et par timer, så send en besked til Inger på ioep@km.dk eller en ”HIL DIG FRELSER OG FORSONER, VERDEN DIG MED TORNE sms på 2176 2575. Det plejer at give ca. 10.000 i vore 3 sogne, det er da fantastisk, KRONER” og de redder liv med garanti. Fastetiden er Fastetidens farve i kirken er lilla. Det kan I den salme beskrives nemlig du se på messehagelen i Haverslev kirke et godt tidspunkt til at hjælpe dem, der har Guds kærlighed, der overvinder og på den dybviolette stola i Skræm. alt, som en flod, der smelter både mindre end vi selv. Begge har de kransens symbol broderet eller vævet ind. Kransen kunne godt tolkes som adventskransen, idet den lilla dragt også bruges i adventstiden; men kransen har torne og refererer til den tornekrans, som man gav Jesus på for at håne ham lige før korsfæstelsen. Tornekransen er altså et billede på Jesu lidel-

isbjerge og hårde hjerter og lukker døren op lige ind i Paradis. Inger Ø


Konfirmandweekend Vesterbølle Efterskole arrangerer hvert år en weekend for konfirmander. En stor flok tidligere elever og en flok nuværende elever står sammen med et par lærere for hele weekenden. Det var første gang konfirmanderne her fra os deltog, men det bliver næppe sidste gang. Isabel skriver om weekenden.

Vi, der skal konfirmeres i 2018 fra Fjerritslev og omegn, var på en tur på en efterskole til en konfirmandlejr. Vi var på efterskolen Vesterbølle, den var nok næsten lige så stor som Hanherred efterskole eller større. Vi var cirka 160 konfirmander fra forskellige dele af Nord- og Midtjylland. Vi var delt op i forskellige hold. Der var et hold, der hed sport, hvor de spillede bold. Der var et hold, der hed udeliv, de lavede noget udenfor. Der var et hold, der hed drama, de lavede skuespil. Der var et hold, der hed kunst og design, det var jeg på. Det var en sjov oplevelse, da vi var på Vesterbølle efterskole. Man fik nye venner, og de venner, man fik, var ikke kun fra ens eget hold, man fik også venner fra andre hold. Det hold, som jeg nu var på var et hold, hvor vi skulle være os selv og lave kreative ting ud af trylledej. Vi lavede også blomster ud af ståltråd og malede dem med neglelak. Vi lavede også det her kors, som vi skulle lave. Vi fik nogle blade, og så skulle vi klippe de ting ud, vi forbandt med konfirmation og kristendommen. Med venlig hilsen Isabel Klit Nielsen

Øverst: Inger i rollen som bondekone i rollespillet om reformationen på Børglum kloster. Forside: Billedet er fra en børnekirke om Noas ark. Nederst: Fra høstmarkedet efter høstgudstjenesten.


KFUM Spejderne Bonderup gruppe Der er spejdermøder hver uge i følgende enheder. Indtil påskeferien mødes vi i spejdernes hus i Trekroner, Kirkedalsvej 3. I sommerhalvåret på spejdernes plads, Tingheden, nord for Bonderup. Ulveflokken mandag kl. 15.30 - 17.00 med børn fra 1., 2., og 3. klasse Ledere: Kirsten Borregaard 98 21 50 34 og Irene Klit Nielsen. Juniortroppen og spejdertroppen torsdag kl. 18.00 - 20.00 med børn og unge fra 4. - 8.kl.. Ledere: Bjarne Jørgensen 60 67 51 21 Annemie og Steen Andersen og Lars Pedersen. Gruppens ledelse: Grupperådet består ud over lederne af følgende forældre: Formand: Hanne Nielsen 61 46 66 73 Kasserer: Ole Bjerregaard 98 22 18 19 Stine Boll Thomsen Anja Ørslev Charlotte Winther Nielsen Vibeke Sommer

Fælles arrangementer: 25. marts: Palmesøndag. Vi deltager i gudstjeneste i Haverslev kirke kl. 10.30. 10.-12. maj: Ulvelejr på Hanbohus 16.-21. juli: Spejderlejr i Sverige

Øverst: Kasper, vores dygtige juniorleder hos ulvene, blev her sidst på året udnævnt til årets ungleder i Jammerbugt kommune. Stort tillykke til Kasper med det fine skulderklap. Nederst: Billedet er fra spejdernes weekendtur til Hanbohus i november.


Haverslev sogn

Skræm sogn

Bejstrup sogn

Graver: Tina Jakobsen, Aggersborgvej 2, Aggersund, 9670 Løgstør Tlf. 22 20 39 32

Graver: Mette Pagh Lildal Bejstrupvej 181, 9690 Fjerritslev Tlf. 30 23 53 79

Graver: Mette Pagh Lildal Bejstrupvej 181, 9690 Fjerritslev Tlf. 30 23 53 79

Kirkesanger: Gurli Mose Pedersen, Højgårdsvej 2, Skovsgård. Tlf. 98 23 36 66 eller 20 64 11 46

Kirkesanger: Bjarne Jørgensen, Tlf. 60 67 51 21

Kirkesanger: Ib Munkholm Frederiksen. Haverslev Kærvej 41 Tlf. 20 45 32 98

Kirkeværge: Steen Andersen, Vangvejen 104, 9690 Fjerritslev tlf.41 60 42 12

Kirkeværge: Erik Borregaard, Løvhøjsvej 16, 9690 Fjerritslev. Tlf. 98 21 50 34. Mobil 52 37 26 95

Kirkeværge: Knud Borregaard, Højlundsvej 31, 9690 Fjerritslev. Tlf. 20 95 34 94

Fælles for alle tre sogne: Sognepræst: Inger Øeby Pedersen, Skræmvej 25, 9690 Fjerritslev, 98 21 51 21, 21 76 25 75. Mail: ioep@km.dk

Organist: Hanne-Pia Højrup Knudsen, tlf. 20 94 69 49 Menighedsrådsformand: Leo Christensen, Blegebrøndevej 62, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 59 32 Formand for kontaktpersonsudvalget: Leo Christensen, mail: leoogvivi@gmail.com. Mobil 22 20 40 24 Næstformand og formand for aktivitetsudvalget: Susanne Meelsen, Bejstrupvej 148, tlf. 98 22 11 35 Kasserer: Birgit Studsgaard Madsen, Gundestrupvej 11, 9690 Fjerritslev. Tlf. 29 70 68 30 Forretningsfører: Anne Marie Lolholm, Vestergade 16A, Fjerritslev. Tlf. 98 21 34 56 Mail: anml@km.dk

Præstens - ferie/fridage

Redaktion og layout

Sygebesøg - husbesøg

Jeg har fast fridag om mandagen. I ferier og i friweekender afløses, som det fremgår af gudstjenesteplanen. Desuden kan man altid høre på telefonsvareren, hvem man kan henvende sig til. På kordegnekontoret kan man også få det oplyst. 98 21 34 56.

Inger Øeby Pedersen og Bjarne Jørgensen.

Jeg plejer at komme og sige tillykke ved 70, 80, 90 og 100 års fødselsdage. Oftest på dagen, sommetider lidt efter. Tilsvarende med sølv- og guldbryllupper, hvis jeg da ellers ved det.

Stof til næste nummer af Sognenyt afleveres i præstegården senest den 10. april 2018 Gerne på mail: ioep@km.dk Foto og layout: Bjarne J.

Herudover vil jeg gerne besøge enhver, som måtte ønske det af den ene eller anden grund, - eller uden grund. Både på sygehus og hjemme. Inger


Velkommen i kirke Dato

Søndag i kirkeåret

Gudstjenesteplan januar - april 2018.

Haverslev

Skræm

Bejstrup

Januar 1.

Nytårsdag

14.00

10.30

7.

19.30 10.30

14. 21. 26.

Kirke + mad i konfirmandstuen

19.30 LH 17.30 Børnekirke 10.30

28.

Februar 4. 11.

10.30 Fastelavnssøndag

13.30 Børnegudstjeneste

19.30 Tårnsang 10.30 10.30

18. 25.

19.30 HS

Marts 4.

10.30

11.

10.30

18.

10.30

25.

Palmesøndag

29.

Skærtorsdag

30.

Langfredag

10.30 Familiegudstjeneste 19.30 10.30

April 1.

Påskedag

2. 8. 15.

2. påskedag

10.30 10.30 09.00 PET 10.30

22. 27.

10.30 St. bededag

29.

10.30 09.00 PET

Maj 4.

4. maj aften

20.00 Aftensang

HS Henning Smidt, PET Poul Erik Tranholm-Pedersen, LH Lotte Sandø Heftye

Konfirmationer 2018 10. maj Skræm og Bejstrup 13. maj Haverslev

2019 17. maj Skræm og Bejstrup 19. maj Haverslev

2020 8. maj Skræm og Bejstrup 10. maj Haverslev

Sognenyt nr 1 2018  

Kirkeblad for Haverslev, Skræm og Bejstrup sogne.

Sognenyt nr 1 2018  

Kirkeblad for Haverslev, Skræm og Bejstrup sogne.

Advertisement