Page 1

SeniorStyrken 3 dage med inspiration og vejledning om De 50-åriges overvejelser • De 60-åriges overgange • De 70-åriges seniorliv

SeniorStyrken •

1


INDHOLD Overgang til SeniorStyrken........................................ 3 SeniorStyrken.......................................................... 4 Gør det, du er bedst til.............................................. 7 Tag en taxa - og lad arvingerne gå?............................ 9 Slå automatpiloten fra!............................................ 10 Plej dine netværk................................................... 12 Seniorpolitik i praksis.............................................. 16 Hvad sagde deltagerne?.......................................... 18

Kolofon SeniorStyrken

Udgivet i december 2008 Interview, evaluering og teksttilrettelæggelse: Discus A/S Design: Bjarne Gren | GrenGrafisk Foto: Poul-Erik Tindbæk Tryk: CS-Grafisk A/S

2

• SeniorStyrken


Overgang til SeniorStyrken Der er mange overgange i et menneskes liv fra barn, til voksen og til gammel. Med den demografiske udvikling, hvor der blir flere ældre og færre unge, er fokus på mange måder rettet mod den overgang der finder sted, når de 60-70 årige forlader arbejdsmarkedet. Den store befolkningsgruppe, der i dag er på vej ud af arbejdsmarkedet, er langt raskere og mere ressourcestærke end tidligere generationers ældre, der ofte var slidt ned efter et liv med fysisk hårdt arbejde. Men opfattelsen af seniorer som nedslidte, mindre aktive og lidt affældige er vanskelig at slippe af med, selv om den ikke længere stemmer overens med realiteterne. Vi har endnu ikke fundet de nye betegnelser, der mere dækkende kan beskrive, hvad overgangen og aldersgruppen repræsenterer. Vi taler om “ældrebyrden” og om “tilbagetrækning” men de udtryk er ikke alene upræcise, de er direkte misvisende og delvis diskriminerende.

Arbejdsstyrken & Seniorstyrken

Sålænge du er på arbejdsmarkedet er du en del af Arbejdsstyrken. Når du på et tidspunkt i 60’erne forlader et fuldtidsjob træder du ind i Seniorstyrken, der er en betegnelse for de ressourcestærke, der fortsat indgår i arbejdsstyrken, men som også bidrager med at løse andre vigtige opgaver i civilsamfundet til gavn for fællesskabet. SeniorStyrken er - udover at være et bidrag til sprogfornyelsen omkring livs-overgangen fra en fuldtidskarriere - også betegnelsen for et vejlednings- og inspirationsforløb for kommende seniorer. På vej ind på arbejdsmarkedet kan man få masser af vejledning. Men på vej mod de 60 år og mod omstillingen til et liv efter en fuldtidskarriere, er der ikke megen vejledning om hvornår og hvordan og hvad så. SeniorStyrken tilgodeser behovet for inspiration og vejledning til, hvordan den meget vigtige livs-overgang med

afslutningen af en fuldtidskarriere bedst kan gribes an for hver enkelt. Med fokus på afklaring af store spørgsmål som: • Hvad brænder du allermest for - og hvordan vil du udnytte dine ressourcer fremover? • Hvordan er dine sundhedsvaner og hvordan kan du evt. ændre og forny dem? • Hvilke netværk har du - og hvordan kan du få nye ‘kolleger’ efter et arbejdsliv? • Hvordan kan du tilpasse din økonomi til overgangen fra et fuldtidsjob? • Hvilke veje vælger du i overgangen fra et fuldtidsjob - og hvad er dine første skridt? I denne pjece kan du læse mere om indholdet på kurset og se, hvad både deltagere og arbejdsgivere mener om kurset. Seniorkonsulent Poul-Erik Tindbæk SeniorStyrken •

3


SeniorStyrken For dig, der er begyndt at overveje, hvordan din omstilling til et liv efter en fuldtidskarriere skal forme sig, er SeniorStyrken et godt tilbud om 3 dage med inspiration til at lave planer for din overgang til et seniorliv.

Styrker og kompetencer • Hvad er de 50- og 60-årige gode til på arbejdspladsen? • Hvor er dine styrker – hvordan vil du udnytte dem? Økonomi • Hvad er de generelle økonomiske vilkår? • Hvordan vil du tilpasse din økonomi? Sundhed og vaner • Hvad ser der med kroppen, når du bliver senior? • Hvordan er dine sundhedsvaner – skal du ændre dem? Fritid og netværk • Hvilken rolle spiller familien og fritidsinteresserne? • Hvilet netværk har du – hvilke ønsker du? • Hvordan får man nye ’kolleger’ efter arbejdslivet? Senior-planer • Hvordan skal din overgang til et seniorliv forme sig? • Hvilke veje vælger du i overgangen til et seniorliv? • Hvad er dine første skridt i en personlig plan?

4

• SeniorStyrken


Deltagerne om kurset SeniorStyrken ‘Det er meget dejligt at få tid og ro til at overveje sit fremtidige liv.’ Deltager på SeniorStyrken

’Der var en rigtig god stemning og kursuslederne var gode til at ryste deltagerne sammen. Vi rokerede rundt i små grupper, så man ikke hele tiden sad sammen med de samme mennesker. Det var meget inspirerende at møde folk med en anden uddannelsesbaggrund end min egen.’ Birgitte Dahl, visitator i Sundhed og Omsorg, 56 år

’Kurset er en god kombination af oplæg og gruppearbejde. Hvis jeg bare skulle sidde og lytte hele dagen ville jeg gå død.’ John Berthelsen, rådhusbetjent, 60 år

Praktiske oplysninger SeniorStyrkens kurser afholdes: • kursus for medarbejdere på en virksomhed • kursus for alle med åben tilmelding Prisen for et rekvireret kursus aftales nærmere med projektlederen.

Kursuprogram og yderligere oplysninger:

Seniorkonsulent Poul-Erik Tindbæk, Arbejdsmarkedscenter Midt, Fredens Torv 6, 8000 Århus C tlf: 8940 4674 mail: pti@aarhus.dk

Der optages normalt 15 deltagere pr. kursus. De tre dage starter normalt kl. 8.30 og slutter 15.30. SeniorStyrken •

5


6

• SeniorStyrken


Gør det, du er bedst til Gennem dit arbejdsliv har du sikkert opbygget en lang række kompetencer, som du knap nok selv er bevidst om. Men det er måske netop disse kompetencer, der bliver grundlaget for dit seniorliv. Med udgangspunkt i dine interesser og fremtidsdrømme – for arbejdsliv og fritiden – får du inspiration til at se, hvordan du kan udnytte dine kompetencer i nye sammenhænge. • • • •

Hvor er dine egne styrker og kompetencer? Hvordan vil du gerne udnytte og udvikle dem? Hvordan skal dit liv se ud om 5 år? Om 10 år? Hvordan skal balancen være mellem arbejde og fritid?

Deltagerne om styrker og kompetencer ’Kurset har givet mig mulighed for at stoppe op og tænke mig om og tænke frem. Hvad muligheder har jeg, hvad kan jeg selv gøre – hvad vil jeg? I en travl hverdag tager den ene dag den anden og man får ikke tænkt så meget frem på sit seniorliv.’ Birthe Fredskild, sygeplejerske i hjemmeplejen, 55 år

’Jeg har tænkt en del over en ny arbejdsopgave. Jeg havde overvejet at gå på efterløn som 60-årig. Men på Seniorstyrken’ blev jeg opmærksom på, at det kan betale sig for mig at vente med at gå på efterløn til jeg fylder 62. Så der er mindst 6 år til jeg vil overveje at gå på helt eller delvis efterløn. I mit arbejde er der hele tiden noget nyt. Man bliver aldrig udlært. Derfor vil jeg også fortsætte med at efteruddanne mig og sige ja tak til nye arbejdsopgaver.’ Birgitte Dahl, visitator i Sundhed og Omsorg, 56 år

Du kan mere end du tror - og nu kan du få papir på det

Min Kompetencemappe er et redskab til dig, der ønsker at få overblik over, hvad du kan og har lært via din uddannelse, dit job og dit fritidsliv. Se mere på : http://www.minkompetencemappe.dk/

SeniorStyrken •

7


Arbejdsgivere om seniorers styrker og kompetencer ’Vi har brug for de ældre i vores medarbejderteams. En blanding af yngre og ældre medarbejdere giver en god dynamik. Kurset giver seniorerne mulighed for at se hele paletten af fordele og ulemper ved at trække sig tilbage. Uanset om de vælger at fortsætte med at arbejde eller at gå på efterløn. Når de har kendskab til deres økonomi og kompetencer, kan de på kurset få mulighed for at få vendt alle de tanker, man kan have, inden man træffer valget om, hvornår man vil trække sig tilbage. På kurset kan de også tale med hinanden om nogle af de mere tabubelagte emner, der kan være omkring det at trække sig tilbage. Fx tab af prestige og tab af kontakten til arbejdskammeraterne. Kurset her giver seniorerne mulighed for aktivt at træffe et valg om, hvad de vil.’ Karen Bjerre, sundhedscenterchef, SundhedsCenter Århus

8

• SeniorStyrken

’Det er meget sjovere og nemmere at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med seniorer, der har gjort sig nogle overvejelser om det at blive senior. Kurset kan hjælpe medarbejderen med de overvejelser. Som arbejdsgiver er det vigtigt for mig, at kurset træner seniorerne i at se deres egne kompetencer på nye måder.

Vi får en bedre dialog, når seniorerne er klare på, hvad det er de kan og vil bidrage med på deres arbejdsplads. Det er jo også muligt at skifte job i en sen alder og fx få et tidsbegrænset job i en projektansættelse. Så er det vigtigt at seniormedarbejderen selv er klar over, hvilke kompetencer, der gør at de har en reel chance for at udkonkurrere en ansøger på 35 år.’ Hanne Thalund, Afdelingsleder, Teknik og Miljø


Tag en taxa - og lad arvingerne gå? En god økonomi er sammen med et godt helbred noget af det vigtigste for et godt seniorliv. Men hvordan er det nu lige med reglerne for efterløn? Og er det sundt at spise mursten? En økonomisk rådgiver fra et penge-institut guider dig gennem alle de forhold, du skal være opmærksom på, når du lægger planer for dit seniorliv. • • • • • •

Hvordan beskytter du din formue? Hvad er forskellen på en kapital og en ratepension? Hvor længe skal pensionsind-tægten være der? Kan det betale sig at arbejde, når du går på efterløn? Hvilke sociale ydelser kan du få som folkepensionist? Hvordan sikrer du og din ægtefælle hinanden?

’Jeg havde allerede besluttet mig for at gå på efterløn inden kurset. Den beslutning står fast. Men jeg har fået rigtig meget ud af kurset. Jeg fik mange gode tips om økonomi. Bl.a. fik jeg afklaret nogle ting omkring beskatning af pension. Det med økonomien er jo en jungle, som det ville kræve en masse tid at sætte sig ind i på egen hånd.’ John Berthelsen, rådhusbetjent, 60 år

Deltagerne om økonomi Temaet om økonomi var meget inspirerende og satte mange tanker i gang. Det er vigtigt for mig, at jeg har økonomisk uafhængighed, når jeg trækker mig tilbage. Så jeg skal have kontaktet min egen bank for at gennemgå min økonomi og se, om der er noget, der skal laves om. Svend Åge Mølgård, bygningskonstruktør, 63 år

Læs mere om pension på www.borger.dk og www.pensionsinfo.dk Læs mere om efterløn på Arbejdsdirektoratets hjemmeside www.adir.dk

SeniorStyrken •

9


Slå automatpiloten fra! Sundhed og vaner handler om mere end kost og motion. Det har at gøre med alle aspekter af livet og måden, hvorpå livet leves og opleves. Vaner er indlejret i os gennem et langt liv, vores historie, opvækst, kultur, samspil med omgivelserne, vores holdninger og adfærd m.v.

‘Et godt input inden alderdommen sætter ind.’

Deltager på SeniorStyrken

Forskningen viser, at 10-20 % af hjernen bruges bevidst, mens 80-90 % bruges ubevidst. Derfor er mange af vore handlinger rene rygmarvsreaktioner, og derfor er vaner afgørende for vores sundhed. Ved at sætte fokus på vaner, både de kropslige, de følelsesmæssige og de tankemæssige – det, der tilsammen skaber vores adfærd - øges den enkelte kursists bevidsthed om egne vaner og uvaner. • Hvad er sundhed og sundheds-kompetence? • Hvad er vaner? • Hvorfra kommer vores vaner, og hvad bruger vi dem til? • Hvordan kan man forandre/justere på uhensigtsmæssige vaner og bygge videre på de vaner, der hjælper os fremad mod større sundhed og et godt liv? • At beslutte og forpligte sig er en forudsætning for forandring • At sætte sig realistiske og små mål er vejen til små sikre succeser SundhedsCenter Århus Helle Grønkjær Jensen Sundhedsfremme- og Rehabiliteringsmedarbejder

10

• SeniorStyrken


Deltagerne om sundhed og vaner ’Vi var bl.a. i fitnesscenter. Det var nyt for mig. Men nu er det i hvert fald afmystificeret. Det var fint at få kendskab og prøve de forskellige muligheder, der er for at træne og vedligeholde sin krop. Ligeledes bevidstheden om at vedligeholde gode vaner såsom sund kost og livsstil. Jeg dyrker heldigvis motion på nuværende tidspunkt.’ Birthe Fredskild, sygeplejerske i hjemmeplejen, 55 år

Læs mere om ’Seniorkraft’ – et tilbud om motion til 60+ www.dgi-huset.dk DGI Huset 8000 Århus

’På kurset fik vi nogle helt konkrete redskaber, hvis man vil ændre sine vaner. Det handler om at starte med små skridt og at visualisere sine mål. Det kan man jo bruge i alle mulige sammenhænge både på arbejde og i sin fritid.’ Birgitte Dahl, visitator i Sundhed og Omsorg, 56 år

‘Jeg er allerede fysisk aktiv. Men det var sjovt at prøve de forskellige maskiner, der er på et fitness-center. Det vil jeg gerne gøre noget mere ved, når jeg engang trækker mig tilbage. Jeg kunne fx godt finde på at gå til spinning eller benytte romaskinen. Cykling og roning kan dog også foregå ude i naturen.’ Svend Åge Mølgård, bygningskonstruktør, 63 år

SundhedsCenter Århus er et sundhedsfremmende tilbud til alle borgere i Århus Kommune. SundhedsCenter Århus

Jægergårdsgade 97, 1. og 2. sal, 8000 Århus C Tel. 8713 4035

SeniorStyrken •

11


Plej dine netværk En stor del af de mennesker, du er sammen med til daglig, er dine arbejdskolleger. Hvad sker der med dit forhold til dem, når I ikke længere arbejder sammen? På kurset får du inspiration til at styrke og arbejde positivt med dine netværk – de professionelle såvel som de private. En af mulighederne er frivilligt arbejde, som giver mange muligheder for at udvide dine netværk og få både personlige og faglige udfordringer. • • • • • •

12

Hvordan er dit personlige netværk? Er du tilfreds med dit netværk? Hvordan vil du gerne have, det skal se ud om 5 år? Hvordan vil dit netværk reagere på forandringer i dit liv? Hvordan og hvor kan man blive frivillig? Hvad er gevinsterne ved frivilligt arbejde?

• SeniorStyrken

PERSPEKTIV

Fremtidigt privat netværk

Na

lie mi

bo

Fa

Ve n

ne

er

er

r/b

ek en

dt

e

g lle o K


Deltagerne om frivilligt arbejde ‘Jeg var meget positivt overrasket over de seniorer, der kom og fortalte om frivilligt arbejde. De havde sådan en gejst og kunne give en masse. Den dag jeg ikke er på arbejdsmarkedet, kunne jeg finde på at opsøge nogen der har de samme interesser som mig. Det kan fx være at synge fra Højskolesangbogen, lære at spille bridge eller tage en travetur. Jeg er meget bevidst om, at samvær med mennesker og et godt netværk medvirker til en god livskvalitet.’ Birthe Fredskild, sygeplejerske i hjemmeplejen, 55 år

’Jeg var vildt duperet over engagementet hos de folk, der kom og fortalte om deres frivillige arbejde. De brænder virkelig for sagen. Jeg er selv engageret i fagligt og politisk arbejde, så jeg vil nok ikke opsøge det frivillige arbejde her og nu. Men skulle der komme nogle ’huller’ i hverdagen, når jeg går på efterløn, kunne jeg godt finde på at melde mig til noget frivilligt arbejde. Nu ved jeg jo, hvor jeg kan finde dem.’ John Berthelsen, rådhusbetjent, 60 år

‘Når man holder op med at arbejde, er det vigtigt at have flere netværk end ens netværk af arbejdskolleger. Jeg er selv aktiv i en del netværk. Fx er jeg medlem af det lokale menighedsråd og en vinterbadeklub. Jeg kører på motorcykel i min fritid, så det er også oplagt at melde mig ind i en motorcykelklub.’ Svend Åge Mølgård, bygningskonstruktør, 63 år

‘Har du overvejet nye netværk i de frivillige organisationer og i dit lokalområde?’

Hør evt. nærmere hos:

DGI-Østjylland, Jægergårdsgade 97, st. 8000 Århus C tlf: 8746 4113 www.dgi.dk Frivilligcenter Århus, Mejlgade 8, Baghuset, 8000 Århus C tlf: 8619 3266 www.frivilligcenteraarhus.dk • www.hvemhjaelperhvem.dk Læs mere om mulighederne for frivilligt arbejde på www.frise.dk

SeniorStyrken •

13


Deltagerne om seniorplaner ‘Jeg trækker mig først tilbage om et par år. Men jeg er i gang med at starte et fritidsfirma sammen med min kone. Det vil jeg fortsætte med, også efter at jeg er gået på pension.’ Svend Åge Mølgård, bygningskonstruktør, 63 år

14

• SeniorStyrken

‘Min ’seniorplan’ er ikke færdig, men der er flere ting jeg arbejder videre med. Jeg kan godt lide at blive brugt og være en del af helheden på min arbejdsplads. Så jeg regner med at blive ved til jeg er mindst 62. Jeg vil inden for de nærmeste år opsøge min leder

og foreslå, at vi tager en seniorsamtale. Det er vigtigt at arbejdspladsen også bliver inddraget, når man lægger planer og at man har en dialog med sin leder om det.’ Birthe Fredskild, sygeplejerske i hjemmeplejen, 55 år


Arbejdsgivere om SeniorStyrken ‘Jeg synes der kommer mange gode ting på banen, men jeg tror ikke jeg er helt parat til at tage nogle beslutninger endnu. Men det har alligevel sat nogle tanker i gang.’ Deltager på SeniorStyrken

‘Vi vil meget gerne have at seniorerne bliver. Vi har brug for dem, ikke kun fordi vi mangler folk, men simpelthen fordi seniorerne har nogle rigtig gode faglige kompetencer, som er i høj kurs hos de borgere, vi servicerer. Derfor er det vigtigt for os at få talt med seniorerne om, hvordan vi kan finde en ordning, så de har lyst til at fortsætte hos os. Kurset ’Seniorstyrken’ er med til at forberede seniorerne til at tage en seniorsamtale med deres leder. Men seniorerne behøver ikke vente til den årlige medarbejderudviklingssamtale. De kan også komme til lederen og sige: Nu har jeg brug for at vi lige får snakket om, hvordan jeg skal være senior. Kurset her kan være med til at det bliver lidt mindre tabubelagt at snakke om, hvordan vi fastholder seniorerne bedst muligt.’ Personalekonsulent Susanne Stampe, Sundhed og Omsorg Personale & Organisation

‘Ca. 1/3 af vores medarbejdere er fyldt 50 år. Derfor har vi meget fokus på at fastholde seniorerne og vi har lige vedtaget en seniorpolitik. Et tilbud om deltagelse i et kursus som ’Seniorstyrken’ passer fint ind i den sammenhæng. Jeg har også lige forlænget en senioraftale med en af vores medarbejdere. Egentlig var aftalen, at han skulle holde op, når han blev 60. Men med nogle enkelte fridage ind imellem, så han kan ’lade op’ igen, vil han gerne fortsætte med at arbejde her et par år mere. Vi vil rigtig gerne beholde seniorerne så længe som muligt, for de har en masse erfaring.’ Anette Poulsen, Områdechef i Midtbyens Lokalcentre

SeniorStyrken •

15


Seniorpolitik i praksis Formålet med en seniorpolitik er ganske enkelt at skabe de bedste forudsætninger for, at den enkelte senior forbliver aktiv, til gavn for både virksomheden og sig selv! En god seniorpolitik… • er udviklet i dialog mellem medarbejdere og ledere • tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ønsker og muligheder – og sikrer, at der er en god kobling til virksomhedens behov og muligheder • handler ikke kun om seniorerne, men om hele virksomheden. Ikke alle virksomheder har en seniorpolitik. Men uanset om der er en seniorpolitik på din arbejdsplads eller ej, kan du selv påvirke den praksis, der er omkring seniorer på din arbejdsplads. Du kan foreslå, at der nedsættes en arbejds-

16

• SeniorStyrken

gruppe, som kommer med forslag og ideer til en seniorpolitik, der passer til jeres arbejdsplads. Og du kan lægge din egen seniorplan og drøfte mulighederne med din leder for at føre den ud i livet. • Hvad skal der til, for at du har lyst til at fortsætte med at arbejde, også selvom du har mulighed for at gå på efterløn? • Skal der evt. ændres i dine nuværende arbejdsopgaver, hvis du fysisk og psykisk skal have det godt med at arbejde, helt til du fylder 65 år? Og måske endda længere? • Har du brug for og mulighed for efteruddannelse, så du er godt rustet til nye arbejdsopgaver? • Hvilke muligheder giver dine faglige og personlige kompetencer for nye arbejdsopgaver?

Læs mere på Arbejdsmarkedsstyrelsens portal

www.seniorpraksis.dk Her kan du finde frem til en seniorpolitik, der passer til jeres arbejdsplads, og læse mere om, hvordan I kan få den til at fungere i praksis. Se eksempler på senioraftaler på

www.senioraftale.dk

Søren Qvist, LO Århus


SeniorStyrken •

17


Hvad sagde deltagerne? De 20 deltagere på pilotkurset Seniorstyrken har før, under og umiddelbart efter kurset deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres forventninger, tilfredshed og udbytte af kurset. Deres svar samt interviews med 4 deltagere og 4 arbejdsgivere er brugt til at evaluere kurset. 14 kvinder og 6 mænd fra afdelingerne Teknik & Miljø samt Sundhed & Omsorg i Århus deltog i kurset. Deltagerne er mellem 55-66 år. I gennemsnit er de 58,7 år.

18

• SeniorStyrken

Hvor tilfreds er du med det samlede forløb? Deltagerne har været meget tilfredse med at få belyst de mange aspekter, der er ved overgangen fra en fuldtidskarriere til et liv som senior. De har været glade for at få ny viden og ikke mindst tid til at reflektere over tingene sammen med andre seniorer.

Hvor tilfreds er du med sammenhængen mellem undervisning og gruppearbejde? Deltagerne er især glade for at møde andre seniorer på tværs af faggrænser og opdage, at der i grunden ikke er så stor forskel på, hvilke overvejelser man gør sig om seniorlivet. De oplever, at de hurtigt blev ’rystet sammen’, og fik så stor tillid til hinanden, at de fik lyst til at drøfte endog meget personlige forhold med hinanden.


Har vejledningsforløbet ændret på dine personlige planer for de næste 5-10 år? Deltagerne fremhæver især, at en større viden omkring økonomiske forhold og et større generelt overblik over deres egne ønsker og muligheder hjælper dem til at lægge planer og træffe beslutninger for deres fremtid. Formålet med kurset har ikke været at ’overtale’ deltagerne til at udskyde tidspunktet for deres efterløn eller pension. Alligevel

har ca. 1/3 af deltagerne – 6 ud af de 20 deltagere – opnået større afklaring vedr. deres efterløn. • 3 deltagere, der svarede ‘ja, men jeg har ikke besluttet hvornår’, svarer ved kursets slutning, at de vil gå på efterløn, men senere • 2 deltagere, der svarede ‘ved ikke’ ved kursets begyndelse, svarer ved kursets slutning, at de ikke vil gå på efterløn

• 1 deltager, der svarede ‘ved ikke’ ved kursets begyndelse, svarer ved kursets slutning, at vedkommende vil gå på efterløn, men ikke har besluttet, hvornår.

Deres beslutninger går dermed hovedsageligt i retning af, at de ønsker at udsætte deres overgang til efterløn. Deltagelse i Seniorstyrken ruster dem til en dialog med deres arbejdsplads om mulighederne for en senior-aftale.

‘Kurset her kan være med til at det bliver lidt mindre tabubelagt at snakke om, hvordan vi fastholder seniorerne bedst muligt.’ Personalekonsulent Susanne Stampe

SeniorStyrken •

19


SeniorStyrken Et offentligt-privat samarbejde for seniorer med 8 partnere i Århus og Region Midt Seniorstyrken er gennemført i et helt nyt samarbejde med LO-Århus; Det Midtjyske Netværk; DGI-Østjylland; FrivilligCenter, Århus; Foreningsbutikken samt Århus kommune, magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. SeniorStyrken har modtaget tilskud fra den europæiske socialfond og Region Midt.

20

• SeniorStyrken

SeniorStyrken  

3 dage med inspiration og vejledning om De 50-åriges overvejelser • De 60-åriges overgange • De 70-åriges seniorliv