Page 1

Marulk setter Helgeland pü olje-kartet. Eni Norge har startet sitt første produksjonsfelt pü norsk sokkel.

Utgiver: Helikopterbaseutvalget


2

BASEBRØNNØYSUND 2012

DET NORSKE OLJEEVENTYRET FORTSETTER I NORD Det norske var med på det store funnet på Sverdrup, det tredje største funnet noensinne på norsk sokkel. Vi var også med på det viktige funnet på Norvarg i Barentshavet. I løpet av fjoråret ble våre petroleumsressurser tredoblet. Det norske står nå foran utbygging av Jette, vår første utbygging som operatør. Nylig fikk vi oppfylt vårt ønske om operatørskap i Barentshavet. Fra vårt kontor i Harstad skal mulighetene på Caurus utforskes videre.

Det norske oljeeventyret skal fortsette i nord.

w w w . d e t n o r . n o


3

BASEBRØNNØYSUND 2012

Aktiviteten øker på Helgeland Etter flere tiår med begrenset oljevirksomhet på Helgeland, opplever vi en sterk aktivitetsøkning og synlige resultater i regionen. Mulighetene framover står i kø. Mens vi det første tiåret kun hadde sporadisk leteaktivitet, fikk vi på 1990-tallet Norne utbygd og i produksjon. Skarv-skipet ankret opp i 2011 og kommer snart i produksjon, og ENI-Norge markerer i disse dager åpningen av Marulkfeltet. Luva som har skiftet navn til Aasta Hansteen konsekvensutredes og planlegges med sikte på utbygging og oppstart i løpet av 2 – 3 år. Undersøkelser og prøveboring som er foretatt, og tildelingen av nye interessante blokker viser at spennende og drivverdige felt formelig står i kø i Norskehavet utenfor Helgeland. Oljevirksomheten på Helgeland er blitt stadig mer synlig. Først og fremst i basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen, men effekten er også positiv for leverandørindustrien på indre Helgeland, bl.a. har Helgeland V & M inngått vedlikeholdsavtale i hundremillionersklassen med BP/Skarv. Det planlegges også riggvedlikehold i regionen i løpet av året.

Konkurrerer ikke Basebyene på Helgeland er ikke konkurrenter overfor oljenæringen. Tvert imot er de to deler av en helhet som man gjensidig må videreutvikle for å gjøre Helgeland sterkest mulig overfor oljenæringen. Økt tilbud og aktivitet i den ene byen vil generere økt aktivitet også i den andre. Konkurrentene ligger først og fremst i basemiljøene sørvest i Norge. Basebyene har alt å tjene på et fortsatt sterkt og tillitsfullt samarbeid for å sikre at vi totalt sett kan gi oljenæringen et best mulig tilbud. Bedre kommunikasjoner og kortere reisetid mellom

Brønnøysund og Sandnessjøen er en viktig forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. I Sandnessjøen er det foretatt store investeringer i å bygge ut nytt baseområde på Horvneset. Der er det også lagt til rette for en spennende klyngeutvikling i Petro Næringshage, og Subseamiljø er under utvikling.

Solid satsing I Brønnøysund har vi fått en solid satsing på flyplass og heliport med investeringer på nærmere 500 mill kr i forlenget flystripe, nye terminalbygg, hangarer, tårn og hotell på flyplassområdet. Brønnøysund lufthavn er i dag nr. 1 av de lokale flyplassene i Norge målt i passasjerer. Helikopterbasen har gjort det mulig å få til et tilbud med 12 daglige flyavganger, tre av disse direkte til Oslo. I tillegg kommer tre ukentlige direktefly til Bergen. Til tross for nye og moderne terminalbygg har trafikkøkningen ført til at kapasiteten på innsjekking, security og terminalsiden til tider er sprengt. Avinor har lovet utvidelser i løpet av kort tid. Flyplassområdet er også under regulering for å sikre arealer til en fortsatt sterk og positiv utvikling. Totalt jobber det i dag om lag 170 personer i tilknytning til flyplassområdet, og over 210 personer fra Brønnøysundområdet har ulike offshorejobber. I tillegg kommer ringvirkninger i lokalmiljøet som er vanskelig å beregne, men en stor del av de pågående og planlagte investeringer for 3 milliarder kr i Brønnøy er en direkte eller indirekte konsekvens av økt oljeaktivitet. Det utvidede flytilbudets betydning for reiselivet i regionen er et annet eksempel på positive ringvirkninger som er vanskelig å måle.

Ufattelig potensial

viteten i regionen økende, har dette ikke vært synliggjort i tilstrekkelig grad. Torghatten ASA og Brønnøy kommune etablerte sommeren 2010 Helikopterbaseutvalget og fikk raskt med seg Sør-Helgeland Regionråd og Avinor i utvalget. Målsettingen var å synliggjøre potensialet til oljenæringen på Helgeland og profilere Brønnøysund som baseby. Resultatet av utvalgets arbeid er bl.a. arrangementene på flyplassområdet/heliporten i april 2011, faktainnsamling og utgivelse av magasinet Gateway Helgeland. I år er hangararrangementene lagt til 1. juni, med informasjonsopplegg overfor skoleungdom i regionen midt på dagen, ”åpen dag” med lokale kulturinnslag på ettermiddagen og hangarfest på kvelden med bl.a. Hellbillies og Donkeyboy. For å lykkes med prosjektet har Helikopterbaseutvalget fått med seg ENI-Norge som hovedsamarbeidspartner og en rekke lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere. Det hele har også i år utviklet seg til en formidabel dugnad som vi i Brønnøysund har all grunn til å være stolte og takknemlige over.

Paul Birger Torgnes Leder av Helikopterbaseutvalget

Trenger stort engasjement Helikopterbaseutvalget vil takke alle støttespillere som har gjort arrangementene mulig, og har en klar ambisjon om å videreføre arbeidet med å profilere og legge til rette for en videreutvikling av Brønnøysund som baseby. Dette arbeidet ønsker vi å gjøre i en tett dialog med brukerne av Helikopterbasen og basemiljøet i Sandnessjøen. Potensialet til oljenæringen på Helgeland er stort, og mulighetene står i kø. Lokalmiljø, næringsaktører og sentrale myndigheter må aktivt engasjere seg for at Helgeland får sin rettmessige andel av aktiviteten.

Selv om potensialet er ufattelig stort og akti-

INNHOLD

Løfter Brønnøysund

5

Stor i kjeften - og en del av Helgeland

6-7

Fra himmelblått til sort gull

8-9

Hellbillies og Donkeyboy til folkefesten

10-11

Satser på oljenæringen

16-17

Valgte Offshore

20

Annonsebilag i Brønnøysunds Avis: Utgiver: Helikopterbaseutvalget/Base Brønnøysund Redaksjonelt innhold: Nordnorsk Kommunikasjon AS Layout: Brønnøysunds Avis Trykk: Nr1 Trykk, Mosjøen Opplag: 8.500


BASEBRØNNØYSUND 2012

4

Marulk startet produksjon 2. april 2012

Uten å være stor i kjeften: Vi har fått Marulk på kroken En milepæl er nådd: 2. april startet vi produksjonen fra Marulk-feltet i Norskehavet. Mer enn 40 år etter at eventyret startet i Nordsjøen er eni norge en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi er spesielt involvert i nord, med 33 lisenser i Norskehavet og 12 i Barentshavet. Marulk er en undervannsløsning med direkte tilkopling til Statoils Norne-skip 30 km unna. Økt produksjon på Norne bidrar til å opprettholde investeringsnivået og sikre god ressursforvaltning. Helgelandsbase i Sandnessjøen er forsyningsbase og helikopterne går til og fra Brønnøysund. Fire milliarder er investert – og flere hundre mennesker har bidratt til en rask og effektiv utbygging. I minst 10 år vil Marulk bidra positivt til aktivitet på Helgelandskysten. www.eninorge.com Scan koden med mobilen og forsyn deg med fantastiske Marulk-oppskrifter.


5

BASEBRØNNØYSUND 2012

Helikoptertransport av oljearbeidere utgjør ca. 40% av arbeidsmengden til Avinor i Brønnøysund. Foto: nnkom.no

Løfter Brønnøysund Det kan ofte være vanskelig å peke på hva som er skyld i hva når det gjelder utvikling i samfunnet. Men for Brønnøysund er det enkelt å si at basefunksjonen har gitt befolkningen store fordeler. Det er derfor all grunn til å smile til offshorefolket når de mellomlander på Brønnøysund Lufthavn. Opp mot 40 % av Avinor sin aktivitet i Brønnøysund er knyttet til helikopterbasen. Dette gjelder servicefunksjoner i og rundt terminalen, fuel og dirigering av trafikken. – Det sier seg selv at for oss er dette en svært viktig aktivitet, sier lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen.

Vi er heldige Uten helikopterbasen hadde Brønnøysund vært på størrelse med andre småflyplasser i Norge. – Vi hadde ikke fått de utbyggingene vi har hatt de siste årene og servicenivået for alle reisende hadde vært langt dårligere, sier han. Ofte tenker man ikke over at det er et usedvanlig godt flytilbud til og fra Brønnøysund. – Uten basefunksjonen er jeg ganske sikker på at vi ikke hadde hatt direkteruter til Oslo og Bergen, sier Johnsen.

Nye utbygginger På begge terminalene skal det i år gjøres endringer som letter forholdene for de reisende. – På heliporten gjør vi ventehallen større og tar grep slik at sikkerhetskontrollen blir mer smidig, sier Johnsen. – På lufthavna gjør vi sikkerhetskontrollen mer effektiv med en ny skanner for håndbagasje og i tillegg settes det opp innsjekkingsautomater, sier han.

Offshore en generator Det er lett å se at økt offshorevirksomhet fører

Glenn-Robert Johnsen, lufthavnsjef Brønnøysund. Foto: Lillemor Hestvik

til flere fly og helikoptre over Brønnøysund. Men like viktig er det at denne aktiviteten også genererer annen virksomhet. Helt konkret kommer selvsagt de flytekniske tjenestene he-

likopterbasen tilfører og alle servicefunksjonene denne bransjen har behov for. Det å komme seg til regionen på en effektiv måte er også viktig for å tiltrekke seg nye bedrifter,

mener Johnsen. – Derfor er oljenæringen en viktig katalysator for hele regionen, sier lufthavnsjefen.


6

BASEBRØNNØYSUND 2012

Stor i kjeften - og en del av Helgeland Vår nyeste offshore-nabo utenfor stuedøra er oppkalt etter breiflabben, og har fått navnet Marulk. En liten utbygging i norsk oljehistorie, men stor i kjeften. Som en ekte helgelending.

Vi kjenner Norne. Den stabile pengemaskinen som betyr så mye for aktiviteten på Helgeland. Nå er levetiden for Norneskipet ytterligere forlenget, ved at Marulk er funnet og kommet i drift.

rekke aktiviteter, sier kommunikasjonsrådgiver Grethe Foldnes i Eni Norge. - Blant annet har mesterkokken Jon Aga laget breiflabb-kokebok sammen med oss. Vi ønsker å være en god og ansvarlig nabo, og vi har langsiktige interesser, sier hun.

på Helgeland. Vi bruker helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen. I utbyggingsfasen har vi blant annet hatt eget kontor ved basen i Brønnøysund, og vi har hentet stein fra knuseverket hos Aquarock i Sandnessjøen.

Ny æra - Åpningen av Marulk er en viktig milepæl for selskapet, sier administrerende direktør i Eni Norge, Andrea Forzoni. Eni Norge har vært etablert her i landet siden 1965, og er deleiere i over 50 lisenser på norsk sokkel. Selskapet har drevet leteaktivitet som operatør i flere tiår, men Marulk er det første felt i produksjon. - Det er vi alle stolt over, og vil gi oss nyttige erfaringer vi tar med oss til Goliat-feltet i Barentshavet. - Det blir den neste store driftsoppgaven for Eni Norge, sier Forzoni.

Utvikling på Helgeland Når Eni Norge nå legger feiringen av Marulk til Brønnøysund og Vega, er det ikke tilfeldig. Utviklingen på Helgeland er viktig i det lange løp. Nå setter også Eni Norge Helgeland på olje-kartet med å invitere til både offisiell åpning og med å bidra som hovedsponsor for hangarfesten dagen etter. I tillegg har Marulklisensen støttet kulturhus-utbyggingen i Sandnessjøen, sier Foldnes.

Viktig for ringvirkninger Forelsket i Vega

Administrerende direktør i Eni Norge, Andrea Forzoni Foto: eninorge.com.

- Vi ønsker å være en del av Helgeland. I utbyggingsfasen har våre team hatt flere besøk på Helgeland og blitt møtt med stor gjestfrihet. Spesielt har vi forelsket oss i Vega, og vi har brukt breiflabben som inspirasjon til en

I norsk oljehistorie er Marulk en forholdsvis liten utbygging, men det investeres likevel hele fire milliarder kroner. - For norsk industri er slike milliard-oppdrag klart viktige. I tillegg forlenger vi levetiden for Norne, og dermed øker også ringvirkningene

Kommunikasjonsrådgiver Grethe Foldnes i Eni Norge Foto: eninorge.com.


7

BASEBRØNNØYSUND 2012

Illustrasjon: eninorge.com

Fakta om Marulk Produksjonslisens: PL 122 i blokk 6507 Eiere: Eni Norge 20 % (operatør), Statoil 50 % og DONG Energy 30 % Lokasjon: Marulk-feltet ligger cirka 30 kilometer sørvest for Norne FPSO og 200 km fra land Reservoaret: Marulk består av formasjonene Lysing og Lange som begge inneholder gass og kondensat Forsyningsbase: Sandnessjøen Helikopterbase: Brønnøysund Ansvar: Eni Norge for all lisensadministrasjon, reservoarhåndtering, boreoperasjoner og myndighetskontakt. Statoil har spilt en aktiv rolle i utbyggingsfasen med ansvar for bl.a. havbunnsinstallasjoner og tilknytningen til Norne FPSO. Det er etablert avtale

med Statoil om den praktiske driften av undervannsanleggene på feltet

Produksjon og transport Undervannsproduksjonen som er koblet Norneskipet Oljen fra Norne blir transportert med tankskip Gassen blir eksportert via den 180 kilometer lange rørledningen Norne gasstransport til Åsgard transportrør (700 km) og videre til Kårstø i Rogaland Før Marulk er havbunnsinstallasjoner som Urd, Norne K, Alve og Norne M koblet til Norne FPSO Norne-feltet er operert av Statoil (Eni Norge har en eierandel på 6,9 %)

Foto: eninorge.com

Sør-Helgeland har en stor andel offshorearbeidere. Et lavt anslag viser at minst 210 mennesker i denne regionen jobber direkte i oljenæringa. Bare på Vega er det så mange som 35 oljearbeidere, en kommune med 1270 innbyggere. Foto: statoil.com

Marulkfeltet som ENI-Norge er ansvarlig for, er nå tilkoblet Norneskipet og kommet i drift. Åpningsmarkering i Brønnøysund 31. mai. Nye funn og forlenget produksjon på Norne-feltet gjør at driften ved helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen sikres lengre levetid. Det er gjort mange små olje- og gassfunn rundt Norne som knyttes opp mot Norne. Dette gjør at levetiden for Norneskipet kan forlenges så langt fram som til 2030.

Kokk Jon Aga, Vega Havhotells Foto: eninorge.com

Navnet - fisken og kokeboken Marulk-feltet har navnet sitt etter fisken Marulk, lophius piscatorius, som er en rovfisk i breiflabbfamilien. Den er en typisk bunnfisk og lever fra fjæra og ned mot 2000 meter. Marulken er vanlig langs hele norskekysten og over store deler av verden for øvrig.

Egen kokebok Når feltet heter Marulk og marulken er en populær matfisk, har Eni Norge tatt steget fullt ut og laget sin egen kokebok. Med god hjelp av Vega Havhotells dyktige kokk Jon Aga, en dyktig fotograf og oppskrifter levert av Eni

Norges egne medarbeidere ble boka “Smaken av marulk” til.


8

BASEBRØNNØYSUND 2012

Daglig leder i News on Request, Trond Eide på jobb i Korea. Her foran Goliat-plattformen som skal i produksjon utenfor Hammerfest. Foto: newson.no

Fra himmelblått til sort gull Mens News On Request planla og gjennomførte Himmelblå sammen med NRK, satset selskapet også målrettet innenfor offshorenæringen. Selskapet jobber for flere av de store, internasjonale oljeselskapene. - Mange helgelendinger forbinder oss lettest med ”Himmelblå”, og det er bare hyggelig.

Men vi er et film- og animasjonsselskap med stor spennvidde. Derfor satset vi på Himmelblå som et helt frittstående prosjekt innad hos oss, og fortsatte like sterkt med det vi driver med til daglig: Oppdragsfilm for industrien og offentlige kunder. For å få innpass i oljebransjen måtte vi gjøre et grundig arbeid for å komme gjennom kvalifiseringsordninger, sier daglig leder i News On Request AS, Trond Eide.

Selskapet har tre ansatte i Brønnøysund, tre i Bodø og seks i Hommelvik utenfor Trondheim. Eide leder selskapet fra lokalene på Salhussletta, mens Tomas Evjen og Trond Eliassen leder de andre kontorene.

Internasjonalt I de siste årene har filmselskapet fått en sterk fot innenfor offshoreindustrien, som leverandør av film og 3D-animasjon.

- Det er nokså hektisk her hos oss til tider. Hele tiden har vi parallelle prosjekter, og de foregår gjerne på flere steder samtidig. For noen uker siden hadde vi opptak i Frankrike, Finland og Egersund på samme dag. Vi har også et løpende prosjekt i Sør-Korea som gjør at vi stadig sender medarbeidere ned for kortere og lengre perioder. Trond Eide har jobbet tett sammen med kunden Eni Norge om å planlegge den offisielle


9

BASEBRØNNØYSUND 2012

Styreleder i News On Request, Trond Eliassen på opptak om bord i Norneskipet. Foto: newson.no

HIMMELBLÅTT: Det er flere år siden lyset ble slått av for innspillingen av Himmelblå, men prosjektet var en viktig erfaring for filmselskapet. Foto: Liv Ask

åpningen av Marulk-feltet i Brønnøysund, og kommer nærmest direkte tilbake fra Korea til feiringen. - Det er ikke uten grunn at vi har kontorene våre nært en flyplass, for å si det sånn!

Spesialkompetanse - Vi har fulgt utbyggingen av både Marulk, Goliat og Skarv veldig tett. Dessuten har vi brukt mange år på å bygge oss opp spesialkompetanse på oljevern og beredskap. Vi har utviklet og driver portalen oljevern.no på oppdrag for Eni Norge og Statoil, og her kan man se en rekke av våre filmer og animasjoner, sier Eide. Det er mange ting som skal klaffe for å lykkes

som leverandør i denne bransjen. - For det første må det hele tiden leveres kvalitetsprodukt, og for det andre må alt av papirer og forarbeid være på stell. Men det aller viktigste er å levere kvalitetsprodukt innenfor tidsfristen, og kunne dokumentere at man leverer. Og så må man være utstyrt med en stor porsjon tålmodighet. - Dessuten har vi nordlendinger mye å lære av våre kolleger i sør. Vi ser gjerne alt for smått på det, avslutter Eide.

På flyplassområdet i Brønnøysund jobber det omlag 170 mennesker. Av disse jobber 150 med virksomheter som er tilknyttet flyplassen og heliporten. 40 personer er tilknyttet ambulansetjenesten, dvs at 110 personer har jobb på flyplassen helt eller delvis som følge av olje- og gassvirksomheten og lignende næringer. Foto: statoil.com

Det er investert 500 millioner kroner i hangar, terminalbygg, hotell og i selve flyplassen i Brønnøysund. I sentrum av Brønnøysund er det utbyggingsprosjekt for mer enn 3 milliarder kroner. Hotellet er utbygd, nytt kjøpesenter, forretningsbygg, utbygging av videregående skole og ulike former for infrastruktur. I tillegg jobbes det med eget kulturhus og nytt bygg for Brønnøysundregistrene. Foto: statoil.com


10

BASEBRØNNØYSUND 2012

Hellbillies og Donkeyboy til folkefesten

1. juni blir det for andre gang arrangert en stor folkefest i Helgeland Heliport. I anledning ENI sin offisielle åpning av Marulk-feltet dagen før, har Helikopterbaseutvalget, ENI og TS Event blitt enige om å markere åpningen ytterligere. - Vi tror dette blir en kjempefin musikkveld, med en god miks av lokale og nasjonale størrelser, sier Stein Brekk fra TS Event, som har ansvaret for musikken. –Vi har fått med oss noen av de mest populære bandene i landet, og vi følger opp tradisjonen fra i fjor med lokale artister i tillegg.

Kvelden åpner med en lokal artist, 3D, før det tar av med to store nasjonale band.

Fem kompiser fra Drammen For første gang skal suksessbandet Donkeyboy spille i Brønnøysund. Det er snaue tre år siden drammensbandet platedebuterte med singlen ”Ambitions”. Siden mars 2009 har de fem guttene – først med god hjelp av gjestevokalist Linnea Dale, senere Vivian Sørmeland – toppet singlelistene i Norge og Sverige, solgt 115.000 eksemplarer av debutalbumet Caught In A Life (oktober 2009), turnert land og strand i mer

enn to år og spilt godt over 100 konserter, mottatt flere Spellemannpriser og en svensk Grammis-pris for beste internasjonale nykommer. Nå topper de sannelig listene i Norge igjen, med bandets nyeste single, ”City Boy”. Og, vent litt: ”City Boy” har vært nummer 1 i Danmark også! I skrivende stund ligger låten ”Pull of the eye” inne på VG-lista i sin ellevte uke.

En drøm Suksessen til de fem kompisene fra Drammen, med brødrene Cato og Kent Sundberg i front, kan enklest beskrives som en drøm. Kan 25 –

femogtyve! – platinatrofeer kalles noe annet? Heldigvis er ikke suksessen bare en drøm, men også en høyst reell virkelighet. Nå handler det om å følge opp suksessen. Donkeyboy har så visst ingen grunn til å bekymre seg for glemselens ubehagelige slør. Hva var status på den nye singlen ”City Boy” igjen? Få uker etter utgivelsen har låta oppnådd førsteplasser i Norge og Danmark, Topp 10 i Finland og på vei oppover listene i Sverige. Og i mars kom det etterlengtede andrealbumet, Silver Moon. Og om du skulle lure: Albumet inneholder minst fire nye, gigantiske singlehits.


11

BASEBRØNNØYSUND 2012

Trestemt harmoni 3D er trestemt vokal, flotte harmonier og nordnorsk dialekt. 3D består av Lene Engelsnes og Susanne Larsen fra Brønnøysund, og Ida Therese Øvergård fra Bindal. Deres to første singler, ”Vårsol” og ”Se Månen” var å høre på NRK P1 og NRK Nordland jevnt og trutt da de ble sluppet for radio i fjor.

3D sine låter handler om kjente tema, og arrangementene har et akustisk vise/pop preg. Jentene bytter på å synge hovedvokal, noe som gir produksjonen en ekstra dimensjon. Jentene gleder seg stort til å presentere låtene live i hangaren med eget band.

Albumet som inneholder 10 låter er nå ferdig, og kommer i løpet av høsten. Både lokale og nasjonale størrelser er med på å bidra til et lunt og spennende lydbilde.

Hellbillies - ikke spesielt ”krasafaren” Og hvis du lurer, betyr ”krasafaren” ”nedslitt av ytre påvirkning over lang tid”. Tvert imot, bandet er spillesugen og klar for å møte Brønnøy-publikummet. Hellbillies måtte avlyse fjorårets konsert på Rootsfestivalen. Nå kommer de til hangarfesten i stedet, noe arrangørene er svært godt fornøyd med: - Hellbillies regnes blant landets fremste livemusikere, og det har aldri vært en godt bevart hemmelighet, sier en fornøyd Stein Brekk i TS Event.

Hellbillies er ei country-rock gruppe fra Ål i Hallingdal, og de har spilt sammen siden 1990. De har tidligere gitt ut 11 album – samleplater og live album inkludert – og spilt nærmere 1.500 konserter i Norge. Hellbillies har fått tre Spellemannpriser.

Høy allsang-faktor Under Spellemannprisen 2007 ble Hellbillies tildelt den gjeveste prisen av dem alle; Årets Spellemann! Samme kveld vant de også Spellemann for beste country-album med skiva ”Spissrotgang”. Albumet solgte over 75.000

eksemplar og var Hellbillies første nr. 1 album på VG-lista noensinne. Hellbillies har rukket å feire 20-års jubileum som band, og er fortsatt blant våre mest populære band i Norge når det gjelder billettsalg til konserter. Bandet har hatt mange hits, så arrangørene regner med høy allsangfaktor underveis. For du kan ikke ha unngått å ha hørt ”Krasafaren steinbu”, ”Den finaste eg veit”, ”Som eit lauv i eit vindkast” eller ”På Ål stasjon”?

1. januar 2011 sluttet oljeselskapene å bruke charterfly for å frakte oljearbeidere til og fra Brønnøysund. Det har ført til at Widerøe har satt inn flere avganger til Brønnøysund og større sammenkobling mellom offshore-trafikken og de øvrige flyvningene. Med helikopterflyvningene, har Brønnøysund Lufthavn flest passasjerer av alle lokale lufthavner i Norge. Brønnøysund passerte Florø høsten 2011.


12

BASEBRØNNØYSUND 2012

Åpen dag - Kulturshow Hangarfesten Etter erfaringene fra hangarfesten i fjor, er det gjort noen små endringer til årets hangarfest. Utgang i sør går til uteområde hvor bl.a. toalettene vil stå. Det blir satt skilt som fordeler disse toalettene mellom damer og menn. Det blir 11 toaletter og en tissekloss ute og det er kun der det er toaletter for publikum.

MixeMi xebord bo rd

SCENE

Øl/vin Mat og drikke

Uteområde og toaletter

H Hovedinngang/ ovedinngang/ billettkontroll billettkontroll

Scene 18x10

Inne langs sørveggen blir det en lang bar som selger både mat og drikke. Det blir også en bod for salg av bare drikke ved vestveggen. Inngang for publikum blir gjennom samme inngangsdør som i fjor. Billettsalg og adgangskontroll blir utenfor inngangsdøren, og vi slipper da flaskehals i den passasjen.

En storstilt markering av oljenæringens betyding for Sør-Helgeland

FREDAG 1. JUNI 2012 Helgeland Heliport Brønnøysund.

DAG

kl. 14.00 Åpen hangar. Oljenæringen presenter seg og gir informasjon kl. 15.30 Kulturinnslag - 3D m.fl.

KVELD Aldersgrense 18 år på hangarfesten

kl. 20.00 Dørene åpnes

Billetter på Posten og Billettservice, tlf: 815 33 133 eller www.billettservice.no Statoil Berg, Statoil Brønnøysund og Statoil Hommelstø

Forhåndssalg: kr. 395,Salg på døren: kr. 495,-


13

BASEBRØNNØYSUND 2012

- Hangarfest

Program 13.00 - 14.30 Informasjon om utdanning og jobbmuligheter for ungdom som ønsker å jobbe innen oljeindustrien. Ulike bedrifter, kommuner og offentlige instanser gir informasjon om hvilken kopetanse næringa trenger. På Helgeland er det stadig flere bedrifter som kvalifiserer seg til å bli leverandører til olje- og gassindustrien. 14.30 Åpen hangar for publikum. Besøk på bedrifter som har stand i hangaren. 15.30 Kulturshow med artister fra Sør-Helgeland. På scenen: Remi Slotterøy, Fancy Uncomfortable og 3D. 17.00 Slutt - åpen dag og kulturshow 20.00 - 02.00 Hangarfest På scenen: 3D, Donkyboy og Hellbillies Servering av mat, øl og vin.


14

BASEBRØNNØYSUND 2012

Torgar Næringshage, Torghatten og skolene på Sør-Helgeland samarbeider med oljebransjen om å gi unge informasjon om yrkesvalg. Fra venstre er daglig leder i Torgar, Kristian Warholm, administrerende direktør for Torghatten Trafikkselskap AS, Haavard Strømmmen, rektor ved Brønnøysund videregående skole, Kai Myrvang og rektor på Brønnøysund barne- og ungdomsskole, Terje Heggheim. Foto: Hege Sæthre Lind

Åpen Dag i hangaren Basebyen viser seg fram Fredag 1. juni er det Åpen Dag på Helgeland Heliport. Klokka 13 åpnes hangardørene for 10. klasse elever i ungdomsskolene i regionen og for elever i 2. klassene ved Brønnøysund videregående skole. Ungdommen skal få informasjon om oljenæringen og jobbmulighetene i denne bransjen. Denne delen av arrangementet koordineres av Torgar Næringshage. Daglig leder Kristian Warholm sier at som nylig heimflytta Brønnøyværing, er dette et kjempeflott tiltak: - Alle de ungdommene vi snart skal sende ut i verden får med seg et godt bilde på hvilke muligheter som fins her heime – og som de svært gjerne må komme tilbake til!

fikkselskap stiller med gratis busskyss for elevene. Bristow rydder hangaren og lar oss få bruke alle fasilitetene, mens Avinor tar de som vil, med på en omvisning i tårnet.

hatten Trafikkselskap, Truck Tek, Avinor, Lufttransport, oljeselskapet Total, Torgar Næringshage, Thon og Nordland Fylkeskommune.

Mange muligheter

Åpent for alle

Rektor Kai Myrvang ved Brønnøysund videregående skole mener det er viktig å gi ungdommen god informasjon om hvilke muligheter som fins: - Vi skal utdanne folk for arbeidslivet og har ansvar for å se til det som skjer her lokalt. I oljebransjen er det mange muligheter, både til lands og til vanns. Også rektor ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole, Terje Heggheim, sender gjerne sine elever på bransjeinformasjon: -De unge er på farten ut i verden, og da er det fint at de får noen smakebiter på hva de kan jobbe med her heime, sier han.

Det vil også være åpent for publikum å besøke hangaren og flyplassområdet på dagtid. Fra kl.1430 er det fritt fram for alle som har lyst til å vite mer om oljenæringas betydning for vår region. Det blir også anledning til å kose seg med kaffe og noe å bite i. Åpen dag avsluttes med kulturinnslag av lokale artister mellom kl.1530 og 1700 på ettermiddagen.

Lokal støtte Det er ikke bare oljeselskap det dreier seg om: - En hel rekke bransjer og bedrifter leverer tjenester til offshore-virksomheten, for eksempel rørleggere, sveisere, elektrikere, catering med flere. Warholm er glad for den lokale støtten til arrangementet: -Torghatten Tra-

Totalt vil om lag 300 elever fra hele Sør-Helgeland delta. Bedrifter som er tilknyttet oljebransjen vil presentere de mulighetene som fins og være tilgjengelig for spørsmål fra ungdommene. Per i dag stiller følgende med stands i hangaren: Brønnøy kommune, Torg-

Målsettingen med arrangementet er det samme som i 2011, nemlig å profilere Brønnøysund som baseby. Den største forskjellen i år er at arrangementet er konsentrert på en dag og at hangarkonferansen er erstattet med informasjonsaktivitet retta mot ungdom. Arrangementet er en videreføring av Base Brønnøysund- arrangementene som Helikopterbaseutvalget arrangerte våren 2011.

Helikopterbasen i Brønnøysund kan feire 30-års jubileum neste år. I mars 1981 besluttet Stortinget å legge helikopterbasen for letevirksomheten utenfor Nordland til Brønnøysund. Selve basen ble åpnet i 1983. Foto: statoil.com


15

BASEBRØNNØYSUND 2012

Lokale stjerner på Åpen Dag Åpen Dag-arrangementet er delt i to. Først blir det stands og informasjon til skoleelever og andre om mulighetene innen oljerelatert virksomhet. Klokka 1530 går lokale stjerneskudd på scenen, og publikum kan få med seg mange spennende kulturinnslag her. De som deltar i kulturshowet, er Remi Slåtterøy, Fancy Uncomfortable og 3D.

Even-Andre Eriksen (gitar), Alexander Szewczyk (bass) og Vetle Skogmo (trommer). Bandet skaper stor stemning på konsertene med blant annet selvskrevne låter og eminente gitarsoloer. Fancy Uncomfortable ble tatt ut til årets fylkesfinale i UKM i Bodø, men kom dessverre ikke videre.

Remi Slåtterøy Fancy Uncomfortable Dette er et Sømna-band vi garantert får høre mer fra. Bandmedlemmene er i alderen 13 til 16 år, og består av Henriette Enge (vokal),

Remi har komponert, spilt og sunget i årevis. Han er godt kjent for konsert-publikum på Sør-Helgeland, men har også opptrådt andre steder. Han har medvirket på Ungdommens

Kulturmønstring flere ganger, Rootsfestivalen, Førshow på Melodi Grand Prix og en rekke andre konserter. Med inspirasjon fra 50 og 60-talls heltene leverer han låter med melankolsk stemning. Remi skriver også låter som kan strekkes nærmere country og blues-sjangeren. Remi Slåtterøy er en allsidig ung mann, og for to år siden ble han valgt inn på Ungdommens Fylkesting. Han leder ungdomsrådet i Brønnøy, og har det for tida travelt med å være rødruss.

Vi gratulerer ENI med åpningen av Marulkfeltet Brønnøysund kan tilby: • Gode havneforhold og gode kommunikasjoner, direkte fly til Oslo og Bergen, og et godt utbygd privat- og offentlig service- og tjenestetilbud. • Skips- og fiskeriservice: Proviant, bunkring, hydrolikk- og mekaniske tjenester, elektroservice, not-/redskapsservice, fiskemottak og transporttjenester. • Tilgjengelig 200 daa sjørettet industriområde, herav 70 daa ferdig opparbeidet med 100 m dypvannskai.

Velkommen til et nyttig og hyggelig opphold i Brønnøysund!

Postboks 65, 8901 BRØNNØYSUND Tlf 75 01 20 70 - Vakt tlf 975 40 518 bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no www.bronnoyhavn.no

BRØNNØYSUND RØR AS Vi utfører alt innen rørleggerarbeid, varme-, sanitær- og sprinkelanlegg.

Tlf 995 20 899

bronnoysund@comfort.as - www.comfort.no


16

BASEBRØNNØYSUND 2012

Satser på oljenæringen Helt siden slutten av 90-tallet har Sømnabedriften Truck Tek jobbet strategisk mot oljenæringen. Bedriften er i dag en større leverandør av hydrauliske kraner til marinsektor og for fremtiden satser de på oljenæringen. Posisjonerer seg mot oljenæringen Truck Tek var tidlig ute med å se på mulighetene for å kunne levere til oljenæringen. Daglig leder Thayananthan Arumairasa viser de første petroleumsrelaterte arrangementene hvor de var til stede allerede i 1999. - Vi så tidlig mulighetene for å kunne levere offshore og har hele tiden vært til stede for å bli synlige for oljenæringen, forteller Arumairasa. Per i dag er mesteparten av kundene fra marinsektor, hvor Truck Tek er en betydelig leverandør av hydrauliske kraner. Fra Kristiansund til Andenes er Truck Tek en av de største på hydraulikk og kranservice for matfiskanlegg. - Vi har mer konkurranse lenger sør i landet, men vi leverer over alt, sier den entusiastiske Arumairasa.

Hele nitti prosent av kundene er fra marin, men nå er bedriften klar for å ta større deler av kundemassen fra offshorenæringen.

Klar for rammeavtale Truck Tek har ved flere tilfeller gjennomført service på hydraulikk til plattformer og rigger, men nå er de klare for å levere til en større rammeavtale. - Vi har både kompetansen og ressursene på plass for å kunne være fast leverandør, nå gjelder det bare å få en avtale, smiler Arumairasa. Bedriften har vært i flere runder med BP og håper på å komme gjennom nåløyet. Det er lange prosesser for å nå gjennom, men Truck Tek mener de har det som skal til. Bedriften har opparbeidet seg sterk kompetanse på hydraulikk og har skaffet seg nødvendige sertifiseringer for å kunne være leverandør til olje- og gassindustrien. Kompetanseheving har høyt fokus og bedriften bruker hvert år store ressurser på å ha sertifisert og kompetent arbeidskraft. - Folkene og kompetansen deres er det viktigste vi har, mener den daglige lederen tydelig engasjert.

Truck Tek er en stor leverandør av hydrauliske kraner til oppdrettsnæringen Foto: Truck Tek.

Samarbeid vil skape vekst For at regionen skal kunne levere i større skala til oljeindustrien mener Arumairasa at samarbeid er nøkkelen. Nettverk og samarbeid er viktig for å skape vekst lokalt. - Vi må stå sammen om vi skal kunne ta del i det som skjer utenfor kysten her nå, sier han og viser til hvordan Sandnessjøen har greid å ta større del i oljeeventyret. Truck Tek har, med tanke på leveranse til petroleumsnæringen, kartlagt nabokompetanse til bedriftene i regionen. - Alene kan vi levere ganske mye, men sammen kan vi levere veldig mye, mener Arumairasa som samtidig påpeker at her må flere komme på banen og delta aktivt for å nå opp i kampen.


17

BASEBRØNNØYSUND 2012

Daglig leder Thayananthan Arumairasa jobber målrettet for å få til en rammeavtale med BP Foto: Truck Tek.


18

BASEBRĂ˜NNĂ˜YSUND 2012

Sammen for Nord-Norge

fagtrykkide.no

Bank. Finan Finansiering. siering. Og din dinee muligheter. muligheter.


19

BASEBRØNNØYSUND 2012

“Ingen jobb for liten eller for stor”

Vi leverer alt dere trenger innen arbeidsklær, verneutstyr og profilering. Profilavtale med oss - dere sparer tid og penger. Vi produserer det meste selv - kontakt oss for tilbud.

Nytt bygg på Salhus

Ledig plass for utleie, opp til 260m2. Bestem rominndeling selv. Beregnet ferdig 01.01.2013 Interesserte/info ring tlf 986 55 321 Industriveien 30, 8900 Brønnøysund. Tlf 986 55 321 - E-post post@braks.no

Velg et yrke for fremtiden

Skarv FPSO

Sandnessjøen forsyningsbase

Mange fra Helgeland jobber på Skarvskipet. I Sandnessjøen har vi en fremskutt driftsenhet og forsyningsbase med flere tekniske og administrative stillinger. BP har et rikt mangfold av yrker og karrieremuligheter. Skarv er et olje- og gassfelt som ligger ca. 200 km vest av Sandnessjøen. Feltet har en forventet levetid på 25 år Skarvskipet betjenes med forsyningsbase og vedlikeholdsfunksjoner i Sandnessjøen og helikopterbase i Brønnøysund.

Skarvfeltet opereres av BP på vegne av partnerne Statoil, E.ON Ruhrgas og PGNiG.

www.bp.no


20

BASEBRØNNØYSUND 2012

Valgte Offshore Mona Ebbesen er en av mange helgelendinger som har fått jobb offshore. Hun trives både på Skarv-skipet og hjemme i Brønnøysund. Foto: Privat

BP har høyt fokus på lokale ringvirkninger og satte krav til lokale ansettelser da de skulle bemanne Skarvskipet. Mona Ebbesen fra Brønnøysund var en av de som fikk jobb offshore i forpleiningsselskapet ESS. ESS ble med ett en betydelig arbeidsgiver på Sør-Helgeland. Høsten 2010 ansatte de over 20 helgelendinger bare på Skarvskipet, og med det har de synliggjort en betydelig ringvirkning for regionen. Det betyr også at oljenæringens virksomhet utenfor kysten ikke bare rekrutterer ingeniører og tekniske yrker. Det er mange dyktige damer fra Helgeland som må til når verdens største gassbehandlingsskip skal driftes.

Jobbmuligheter offshore Mona Ebbesen var en av dem som fikk seg jobb hos forpleiningsgiganten ESS da Skarv FPSO skulle bemannes. - Jeg var bevisst på at jeg ønsket meg offshore og tok sikkerhetskurs i løpet av ferien i 2010. Da det ble klart at ESS hadde fått kontrakten for forpleining på Skarv, var jeg klar på at dit skulle jeg, forteller en entusiastisk Mona Ebbesen. På den tiden stod hun ved et veivalg mellom jobben hos Brønnøysundregistrene og det å prøve noe nytt. - Jeg valgte offshore, smiler Ebbesen.

Vær frempå For å få jobben var Ebbesen aktiv for å bli trukket ut blant alle søkerne. - Egentlig var jeg ikke engang valgt ut til å få komme til intervju, men jeg ga meg ikke så lett, sier hun med et blunk. Hun fikk nyss i at ESS skulle komme til Brønnøysund for å avholde intervju og hun lyktes i å få tak i telefonnummeret til en av intervjuerne. - Jeg ringte før de kom til Brønnøysund og fikk tilslutt en liten sjanse. Møtet skulle vare 30 min, men vi satt og pratet i en hel time. Da var det meste gjort, sier Ebbesen.

En fredag i oktober 2010 fikk hun den positive beskjeden om at hun hadde fått jobb på Skarv. - Det var en god fredag, ler hun. Rådet hennes til alle som ønsker seg offshore er å melde seg og være frempå for å vise sin interesse. Det er stadig behov for vikarer, noe som kan være en gylden sjanse for de som ønsker seg offshore.

Har ikke angret Etter ett år hos ESS nærmet permisjonen hos hennes gamle arbeidsgiver seg slutten, og Ebbesen måtte velge om hun skulle fortsette arbeidet på Skarv. - Da var det faktisk barna mine som ønsket at jeg skulle fortsette å jobbe offshore, og det valget har jeg ikke angret på, sier hun. For selv som mamma til tre har det gått fint å få kabalen til å gå opp når mamma er ute på jobb. - Når jeg jobber er jeg borte i to uker, men på den andre siden kan jeg være mamma på fulltid når jeg har fire uker fri. Det har gitt meg en god frihet og kapasitet til å være håndballtrener for ungene, forteller hun.

Trives Mona Ebbesen trives på Skarv. Kanskje er det fordi det er mange fra regionen som arbeider på skipet og damene er godt representert i alle yrker. Hun trives også med å jobbe i ESS og merker at det er et stort firma med ordnede forhold. Og i støttefunksjonen får vi alltid hjelp av veldig trivelige folk, sier hun.

Går til jobben Arbeid offshore er for noen forbundet med mye reising, men Mona påpeker hvor kort det er til jobben når man bor i en baseby. - Det er så kjekt å kunne spasere bort til flyplassen, jeg behøver ikke å reise for å komme meg på jobb, avslutter hun.


21

BASEBRØNNØYSUND 2012

Helgelandsbase AS i Sandnessjøen leverer service og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten i Norskehavet

Foto: bp.no

ESS tror på vekst innen forpleining Effektivt

• Hovedbase for olje og gassfeltene Norne, Urd, Alve, Marulk og Skuld • Støtter letevirksomhet i Norskehavet nord for 6530 • ISPS-godkjent område

Kom innom din lokale forhandler for gode tilbud…

Det å ha ansatte fra regionen betyr at ESS har fått en base med ansatte som ligger litt vekk fra de typiske offshore regionene. – Det synes vi er positivt og gjør at vi har tilgjengelig arbeidskraft i nærheten av der prosjektene ligger, sier Bergjord.  Dette gir effektiv mobilisering til jobb både i forhold til tiden det tar å komme seg til jobben og ikke muinst kostnader.

Ser vekst - Vi ser helt klart vekstmuligheter innen den økte olje- og gassvirksomheten utenfor Nordland. Der det er offshore virksomhet som medfører bespisning og overnatting finnes det muligheter for ESS. – Dette gjelder både som følge av feltutbygginger og ikke minst letevirksomhet som foregår i området, sier hun.   Therese Log Bergjord er administrerende direktør i ESS Support Services AS.

Vi utfører alle typer rørleggerarbeid

Fakta om ESS For ESS var det viktig å finne de rette folkene da de skulle ansette nye medarbeidere til Skarv. Og de fant det de lette etter på Helgeland. Det å sette sammen et team som passer godt sammen er viktig når ESS rekrutterer nye folk. – Da er både kjønn, alder og formell bakgrunn viktige kriterier, sier administrerende direktør Therese Log Bergjord. Av formelle krav, skal kokker alltid ha fagbrev og vi foretrekker også at servicearbeidere har fagbrev, sier hun.

f ESS er landets ledende selskap innen offshore forpleining, anleggsforpleining og Facility Management tjenester. f Sysselsetter 1.250 ansatte og er etablert med kontorer i Stavanger og Bergen. f Eies av britiske Compass Group Plc, verdens ledende cateringkonsern med en årlig omsetning på £14,5 milliarder og ca. 450.000 ansatte i 50 land.

Rørmark VVS AS Berg, 8920 Sømna Tlf 75 02 82 82 - fax 75 02 71 22 post@rormarkvvs.no - www.rormarkvvs.no


22

BASEBRØNNØYSUND 2012

Vakre Vevelstad med sine 520 innbyggere er et mulighetens eldorado for alle som verdsetter god plass, storslått natur og gode opplevelser. Vevelstad byr på varierte omgivelser, fra hav, skjærgård og jordbrukslandskap til skog, fjord og mektige fjell. Indre deler av kommunen utgjør en stor del av Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Vi er totalleverandør på - Elektro - Ventilasjon - VVS - Automasjon

Vevelstad kommune har gratis tomter klar for utbygging, et godt utbygd offentlig tjenestetilbud, trygge oppvekstvilkår med gode skoler og barnehageplass til alle, og et aktivt kultur- og fritidstilbud. Kystriksveien går gjennom kommunen, og det er ferjeforbindelse til Brønnøysund i sør (Andalsvågen-Horn) og Alstahaug i nord (Forvik-Tjøtta). Innad i kommunen, mellom Forvik, Hamnøya, Stokkasjøen, Visthus og flere Vistensteder, går kommunikasjonen dels via ferje og dels via hurtigbåt. Vevelstad har en rekke severdigheter – helleristningsfelt på Vistnes, Esøya med ”kystens største gjestebok”, kommunens bidrag til Skulpturlandskap Nordland Opus for himmel og jord”, Vevelstad bygdetun, Vevelstad kirke og Handelsstedet Forvik som er et av kystens eldste handelssteder, og mye mer!

Klimatak, sentral driftskontroll, IKT, osv

Se hjemmesiden for mer informasjon, og velkommen til vakre Vevelstad!

Salhus, 8900 Brønnøysund Tlf 75 01 83 00 - www.yit.no

Vevelstad kommune www.vevelstad.kommune.no

Together we can do it.

Å bo i Sømna gjør det mulig å nyte vakker natur, bo landlig, og samtidig ha kort vei til det meste.

om ledige Sømna For informasjon bolig/hyttetomter se: kommune www.somnatomter.no www.somna.kommune.no

Sømna er kjent for sitt rike kulturliv, og har tilbud til alle aldersgrupper. Landbruket står fortsatt sterkt i Sømna, men det er i tillegg et allsidig næringsliv med mange småbedrifter og flere store industribedrifter - bl.a. TINE Meieriet Nord BA - Norges største hvitostmeieri, PlastSveis AS, TruckTek AS, og en betydelig transportnæring. Vi er kjent for å ta godt i mot innflyttere, og ønsker deg velkommen som ny Sømna-væring!

Foto: Gjøran Engen

Regionsenteret Brønnøysund ligger bare 30 minutters kjøring fra kommunesenteret Vik. Sømna, med sine cirka 2.100 innbyggere har de fleste servicetilbud innen umiddelbar nærhet, full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, bank, dagligvareforetninger, restauranter, hotel/overnatting, legesenter, fysioterapi, rehabeliteringssenter og kommunal tannhelsetjeneste.

Telefon : 75 03 80 00 E-post : post@vevelstad.kommune.no

Damene ved Vennesund Brygge / Camping - ved verdens vakreste kyst Foto: Stein Erik Berntzen

Damene i Næringshuset i Vik - et kreativt miljø Foto: Stein Erik Berntzen


23

BASEBRØNNØYSUND 2012

Aasta Hansteen - en pioner i Norskehavet

Statoil har sammen med partnerne på feltet Aasta Hansteen valgt en plattformløsning for utbygging av feltet. Dermed tas det et stort skritt i retning dypvannsproduksjon fra Norskehavet. Aasta Hansteen-feltet (tidligere kalt Luvafeltet) er en pioner på dypt vann i Norskehavet og kan bli det første feltet med en såkalt SPAR-plattform på norsk sokkel. Feltet har ikke etablert egen infrastruktur og ligger på 1.300 meters vanndyp. – Dette kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet, og utbyggingen vil også kunne åpne opp for at andre funn i samme område kan knyttes opp, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for Feltutbygging på norsk sokkel.

Første på norsk sokkel En SPAR er en flytende installasjon bestående av en vertikal søyle som står i sjøen med et konvensjonelt dekk på toppen med prosesseringsanlegg, boligkvarter osv. Installasjonen er forankret til havbunnen. Dette vil bli den første SPAR-plattformen på norsk sokkel og vil bli en av de største i sitt slag i verden. Det planlegges to bunnrammer for fire brønner og en satellitt med én brønn til feltet. Plattformen vil ha boligkvarter for permanent bemanning, lager for kondensat og et prosessområde med en kapasitet på 23 millioner standard kubikkmeter per døgn.

Ivar Aasheim, Statoils direktør for Feltutbygging på norsk sokkel. Foto: statoil.com

Totale utvinnbare reserver for feltet er foreløpig anslått til om lag 47 GSm3 gass og 0,8 GSm3 kondensat. Produksjonsstart er planlagt til 2016, med en antatt produksjonsperiode på åtte år.

Ringvirkning i nord Partnerne i Aasta Hansteen-feltet planlegger å legge feltets driftsorganisasjon til Harstad, forsyningsbasen til Sandnessjøen og helikopterbasen til Brønnøysund. Dette ønsker selskapene å gjøre fordi de ser synergieffekter ved en samlokalisering av tjenestene som leveres til Norne-feltet. Endelig investeringsbeslutning er planlagt mot slutten av 2012.

Konsekvensutredningen for Aasta Hansteen-utbyggingen (tidligere Luva) pågår for fullt. Utbyggingskostnadene utgjør ca 50 milloner kroner, og Statoil har gått inn for at helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen skal benyttes under utbygging og drift av feltet.

Illustrasjon: statoil.com


Konkurranseevne har brakt oss langt. Samarbeidsvilje har brakt oss lenger. Nyskaping og milepæler på sokkelen er ikke solospill. Utfordringene har ofte ligget i teknologiens grenseland. De beste hjerner hos oss, leverandører og partnere har derfor inspirert og hjulpet hverandre framover, og nådd mål som en gang ble ansett som uoppnåelige. Se hvordan samarbeid med partnere og leverandører stadig skaper nye og bedre løsninger på sokkelen vår. goodideas.statoil.com

GateWay 2012  

Informasjonavis gitt ut i forbindelse med markering av Brønnøysund som baseby for oljenæringa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you