Page 1

Moesgård&Bellevue

Fotograf Bjørn Christiansen

www.bj0rn.net


Århus Byen vart i mellomalderen, i Valdemar IIs jordebok, kalla Arus, i islandske kjelder Aros (etter oldnordisk aros = «åens munding»), seinare vert namnet trekt saman til Aars. Først i 1406 finn ein forma Aarhus, som i løpet av 1700-talet vert den vanlege forma. Byen vert første gong nemnt i 948, der Adam av Bremen nemner at «Reginbrand, biskop av kyrkja i Århus (Harusam)», deltar i et kyrkjemøte i byen Ingelham i Tyskland. - Wikipedia 2011


Aarhus Universitet Det ble opprettet i 1928 som et privat initiativ under navnet «Universitetsundervisningen i Jylland». Ved innvielsen den 11. september 1928 begynte 78 studenter. I 1934 fikk det humanistiske fakultet statsanerkjennelse, statsstøtte og eksamensrett. Inntil da skulle man til København for å ferdiggjøre studiene. I 1936 ble et økonomisk og et juridisk fakultet opprettet. I 1942 ble Det teologiske fakultet opprettet, og Det naturvidenskabelige fakultet ble opprettet i 1954. Universitetet var privateiet frem til 1970, da staten gikk inn i eierskapet. - Wikipedia 2011


Fashionkatalog 2011 Katalogen er fotografert av Bjørn Christiansen i Århus, Danmark, i forbindelse med et kurs på Norsk Fotofagskole våren 2011. Navnet på katalogen kommer fra de to strendene opptakene fant sted, Moesgård og Bellevue. Modellene, Stinne Tornøe Frederiksen og Stephanie Bäckström, er fra Model Booking. Hår og sminke er gjort av Mimoza Rrusta. Klær er deponert fra Vero Moda, H&M, Bestseller, BikBok. Sko er lånt fra Bianco Footwear på Bruuns Galleri i Århus.


Takk til Stinne Tornøe Frederiksen (Model Booking) Stephanie Bäckström (Model Booking) Mimoza Rrusta (Hår og sminke) Bianco Footwear - Bruuns Galleri Nikon Norge

Moesgård & Bellevue  

A fashion catalog shot in Århus as an assignment at Norsk Fotofagskole, by Bjørn Christiansen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you