Page 1

Nr. 1 Februari 2012


Inhoud 3

Voorwoord

4

Even Voorstellen

5

Visionplanner

6

Case bijzonder beheer

8

Klant aan het woord

2


Voorwoord Dit is het eerste digitale magazine van Alterim Parttime Controlling. In deze editie stellen wij ons aan u voor, spreekt een klant over onze dienstverlening en willen wij u prikkelen over onderwerpen als uw jaarrekening en uw reguliere rapportages. Wij zijn van mening dat ondernemerschap een flinke bijdrage levert aan het keren van de huidige crisis. Wij zijn van mening dat iedere onderneming recht heeft op goed financieel management, opdat de ondernemer zich met ondernemen kan bezig houden. Goed financieel management betekent wat ons betreft dat er iemand is die het financieel geweten van uw onderneming is. Iemand die uw sparringpartner is voor de financiële uitwerkingen van kansen en risico’s. Maar ook iemand die u in één oogopslag kan laten zien hoe de onderneming ervoor staat. Dat kan met behulp van Visionplanner, dat onze mensen gebruiken als begrotings- en rapportageinstrument. U leest er in deze editie meer over. Verder kunt u meevoelen met Marco Correia, een ondernemer die al jaren vertrouwt op de kennis en kunde van de professionals van Alterim. Mag ik u uitnodigen? Peter van den Berg

3


Even voorstellen Alterim is opgericht in 1999. We hebben ons gespecialiseerd in het oplossen van bezettingsvraagstukken op het vakgebied van finance en control. Onze werving- en selectieconsultants zorgen voor een adequate invulling van vacatures. Voor de invulling van tijdelijke vacatures en bijzondere projecten bemiddelen wij zelfstandig financieel specialisten.

DĂŠ oplossing voor middelgrote organisaties Voor vacatures op het gebied van financieel management bij middelgrote organisaties, waar de specialistische inzet veelal met een dag in de week kan worden ingevuld, hebben wij goed opgeleide financieel managers en controllers in dienst, die naar behoefte kunnen worden ingezet bij onze klanten. Aangezien de arbeidsmarkt veelal niet voorziet in financieel specialisten die een parttime dienstverband willen aangaan, is dit dĂŠ oplossing om

4


structureel goed financieel management aan uw organisatie te verbinden. Wij zijn van mening dat iedere organisatie recht heeft op goed financieel management. Onze mensen zijn graag het financieel geweten van een onderneming of ondernemer. Zij regelen de financiële administratie in, zorgen voor een adequate periodieke rapportage, sparren met de ondernemer over de voortgang van de te bereiken doelstellingen en de kansen en bedreigingen. Daarnaast spreken zij de taal van bankiers, belastinginspecteurs en accountants.

Visionplanner Maandelijks ontvangt u rapportages van uw financiële afdeling. Vraagt u zich eens af in hoeverre u in één oogopslag kunt zien hoe de onderneming er voor staat. Onze controllers maken gebruik van Visionplanner. Visionplanner leest de informatie in van vrijwel alle systemen waaruit informatie moet worden vergaard. Vervolgens maken wij er voor u een overzichtelijk cockpit van, alsof u achter het stuur van uw auto zit. Wilt u meer weten over cockpitrapportages? Klik hier voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak.

5


Case Bijzonder Beheer Ik wil niet naar bijzonder beheer!!! De afgelopen periode worden wij regelmatig geconfronteerd met ondernemingen die op de een of andere manier in aanraking zijn gekomen met de bijzonder beheerafdeling van hun huisbankier. Het lijkt een soort doemscenario, waarbij de onderneming blijkbaar als “financieel zwak” wordt aangemerkt. Toch is dit vaak niet het geval. Foutje bedankt! Een van onze relaties kwam in deze situatie terecht. Hoe? De accountant had een vergissing begaan door het onderhanden werk te laag te waarderen. Er was vergeten de pro rata gerealiseerde dekking op de onderhanden projecten te verantwoorden in de jaarrekening. De klant maakte daardoor voor het tweede opeenvolgende jaar geen winst, dus ging het dossier naar bijzonder beheer. In het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar kwam de vergissing aan het licht, maar toen was het dossier al overgedragen. Goed bedoelde openheid Een andere relatie rapporteert aan de bank, omdat er een aanvraag voor een projectfinanciering is gedaan. De rapportage is op een gedetailleerd niveau. Hieruit blijkt dat er op holdingniveau een aantal (tijdelijke) verbintenissen is met aandeelhouders. Door de wijze waarop de bank omgaat met deze verbintenissen, wordt een aantal ratio’s niet gehaald. Ondanks het feit dat betreffende verbintenis-

6


sen een paar weken later alweer “uit de boeken” zijn, verhuist het dossier naar bijzonder beheer. En toen? En toen kwam het meest merkwaardige in deze twee dossiers: geen van beide kwam in aanmerking om weer uit de “bijzonder beheer”-situatie te worden ontslagen, ondanks het feit dat voor beide gold dat de ontstane situatie aantoonbaar anders of het gevolg van de momentopname was. Wat moet je doen om weer in de reguliere zorg te komen? Geen regels! Daar blijken geen regels voor te zijn. De bank bepaalt derhalve wanneer de situatie van intensief beheer wordt opgeheven. Aan de ene kant krijg je goede zorg, maar daarvoor betaal je dus zolang de bank het wenselijk vindt verhoogde tarieven. Goede financiële huishouding Wilt u deze situaties voorkomen en de afgesproken tarieven betalen voor uw financieringsfaciliteit? Neem in geval van twijfel contact op met Peter van den Berg (0621565270) voor een geheel vrijblijvende afspraak.Voor alles wat er bij uw internetwinkel wordt besteld: Van mobiele telefoons tot tuinmeubelen. Centraal staat dat we alle pakketten met zorg behandelen. Beschadigingen en vermissingen komen bij ons zelden voor. En als het dan toch gebeurt? Dan zijn de kosten uiteraard voor ons.

7


8


9


Alterim de juiste financials  

Maandelijks financieel magazine, met nu visionplanner, case bijzonderbeheer, 10

Alterim de juiste financials  

Maandelijks financieel magazine, met nu visionplanner, case bijzonderbeheer, 10

Advertisement