Page 1

УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика

вул. Данькевича, № 4 79,10 кв. м нежитлові приміщення

закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Санітарно-епідеміологічна станція Деснянського району

площа

Цільове Розміщення складу використання Стартовий 3896,72 гривень без ПДВ за місяць (49,26 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 15.09.2012 орендної плати Строк оренди 1 рік Розмір авансової орендної плати для 7793,44 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: бюджет міста Києва перемоги у конкурсі зараховується в р/р: 33212850700011, рахунок орендної плати. Банк: ГУДКСУ у м. Києві Сума авансової орендної плати МФО:820019 повертається особам, які не стали ЄДРПОУ: 37995466 переможцями конкурсу, протягом Код доходів 22080400 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Петра Запорожця, № 26 корп.2 32,60 кв. м нежитлові приміщення першого поверху Київська міська клінічна лікарня №3

Цільове Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів використання підакцизної групи Стартовий 1922,00 гривень без ПДВ за місяць (58,96 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.09.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 3844,00 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Київська міська перемоги у конкурсі зараховується в клінічна лікарня № 3 рахунок орендної плати. р/р: 35425002001148, Сума авансової орендної плати Банк: ГУ ДКСУ м. Києва повертається особам, які не стали МФО:820019 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 05415958 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва (із 15 % знижкою) адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

просп. Відрадний, № 52 а 42,00 кв. м нежитлові приміщення першого поверху КП «Київпастранс»

Цільове Кафе-бар, що не здійснює продаж товарів підакцизної використання групи Стартовий 1064,00 гривень без ПДВ за місяць (25,33 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.06.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 2128,00 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Автобусний парк № 3 перемоги у конкурсі зараховується в р/р: 26005004029398, рахунок орендної плати. Банк: ПАТ КБ «Хрещатик» Сума авансової орендної плати МФО: 300670 повертається особам, які не стали ЄДРПОУ: 03114313 переможцями конкурсу, протягом п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса площа

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Героїв Дніпра, № 53 літер А 38,60 кв.м нежитлові приміщення (1,2 поверхи, підвал) КП «Київжитлоспецексплуатація»

Цільове Розміщення суб‘єкта господарювання, що здійснює використання побутове обслуговування населення Стартовий 1356,55 гривень без ПДВ за місяць (35,14 гривень за один розмір квадратний метр) станом на жовтень 2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 2713,10 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Київжитлоспецексплуатація» рахунок орендної плати. р/р: 2600067759, Сума авансової орендної плати Банк: АБ “Укргазбанк” м .Києва повертається особам, які не стали МФО: 320478 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03366500 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса площа

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Деміївська, № 41 літер.А 365.70 кв.м нежитлові приміщення (підвал, 1,2 поверхи) КП «Київжитлоспецексплуатація»

В залежності від виду використання, передбаченому Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, але не нижче 7 % В залежності від виду використання, передбаченому Методикою Стартовий розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, але не нижче 12546,64 розмір орендної плати гривень без ПДВ за місяць (34,31 гривень за один квадратний метр) станом на березень 2012

Цільове використання

Вартість об‘єкта оренди для розрахунку стартової орендної плати

2138000 грн без ПДВ (станом на 30.11.2011)

Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для участі у конкурсі на право оренди Авансова орендна плата за участь у конкурсі на право оренди спрямовується на поточний рахунок підприємства (балансоутримувача) майна, та у разі перемоги у конкурсі зараховується в рахунок орендної плати. Сума авансової орендної плати повертається особам, які не стали переможцями конкурсу, протягом п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.

Подвійна стартова орендна плата Призначення платежу: авансова орендна плата для участі у конкурсі на право оренди майна комунальної власності. Одержувач: КП «Київжитлоспецексплуатація» р/р: 2600067759, Банк: АБ “Укргазбанк” м .Києва МФО: 320478 ЄДРПОУ: 03366500


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса площа

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

просп. Правди, № 66-а літер.А 99,80 кв.м нежитлові приміщення (підвал, 1,2 поверхи) КП «Київжитлоспецексплуатація»

Цільове Розміщення суб‘єкта господарювання, що здійснює використання побутове обслуговування населення Стартовий 2661,83 гривень без ПДВ за місяць (26,67 гривень за один розмір квадратний метр) станом на жовтень 2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 5323,66 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Київжитлоспецексплуатація» рахунок орендної плати. р/р: 2600067759, Сума авансової орендної плати Банк: АБ “Укргазбанк” м .Києва повертається особам, які не стали МФО: 320478 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03366500 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Тростянецька, № 6 Г (літер.А) 45,90 кв.м нежитлові приміщення першого поверху КП «Київжитлоспецексплуатація»

Цільове Надання ритуальних послуг використання Стартовий 2204,34 гривень без ПДВ за місяць (24,01 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 29.02.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 5323,66 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Київжитлоспецексплуатація» рахунок орендної плати. р/р: 2600067759, Сума авансової орендної плати Банк: АБ “Укргазбанк” м .Києва повертається особам, які не стали МФО: 320478 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03366500 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

просп. Гагаріна, № 7 1,00 кв. м нежитлові приміщення першого поверху КП «Кінотеатр «Ленінград»

Цільове Інше використання нерухомого майна використання Стартовий 187,73 гривень без ПДВ за місяць станом на 01.07.2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 375,46 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Кінотеатр «Ленінград» рахунок орендної плати. р/р: 2600100104177, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ КБ «Глобус» повертається особам, які не стали МФО: 380526 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 02408053 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

просп. Маяковського, № 31 2,00 кв.м нежитлові приміщення першого поверху КП «Кінотеатр «Флоренція»

Цільове Інше використання нерухомого майна використання Стартовий 377,35 гривень без ПДВ за місяць (188,67 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 01.07.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 754,70 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Кінотеатр «Флоренція» рахунок орендної плати. р/р: 26005403233100, Сума авансової орендної плати Банк: АТ «УкрСиббанк» повертається особам, які не стали МФО:351005 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 02763363 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Вирлиця» 1,00 кв. м частина вестибюлю станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Банкомат використання Стартовий 323,76 гривень без ПДВ за місяць станом на квітень 2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 11 місяців Розмір авансової орендної плати для 647,52 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Дружби народів» 3,30 кв. м частина переходу станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Змішана торгівля продовольчими та непродовольчими використання товарами Стартовий 940,60 гривень без ПДВ за місяць (285,03 грн за один розмір квадратний метр) станом на 01.06. 2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 1881,20 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди; - договір оренди буде укладено за наявності проектної документації ПІ «ДП Укрметротунельпроект» на розміщення тимчасових огороджуючих конструкцій.

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Кловська» 1,00 кв. м частина вестибюлю станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Банкомат використання Стартовий 519,42 гривень без ПДВ за місяць станом на квітень 2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 11 місяців Розмір авансової орендної плати для 1038,84 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Палац Спорту» 1,00 кв. м частина вестибюлю станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Банкомат використання Стартовий 604,96 гривень без ПДВ за місяць станом на квітень 2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 11 місяців Розмір авансової орендної плати для 1209,92 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Славутич» 1,00 кв. м частина вестибюлю станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Банкомат використання Стартовий 319,6 гривень без ПДВ за місяць станом на квітень 2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 11 місяців Розмір авансової орендної плати для 639,20 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Станція метро «Червоний хутір» 1,00 кв. м частина вестибюлю станції КП «Київський метрополітен»

Цільове Банкомат використання Стартовий 323,76 гривень без ПДВ за місяць станом на квітень 2012 розмір орендної плати Строк оренди 2 роки 11 місяців Розмір авансової орендної плати для 647,52 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП «Київський перемоги у конкурсі зараховується в метрополітен» рахунок орендної плати. р/р: 26000321548, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ «Фортуна-банк» повертається особам, які не стали МФО: 300904 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328913 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса площа

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Мілютенка, № 19 20,40 кв.м нежитлові приміщення на другому поверсі КП «Кінотеатр «Росія»

Цільове Інше використання нерухомого майна використання Стартовий 2229,03 гривень без ПДВ за місяць (109,27 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 01.06.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 4458,06 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: перемоги у конкурсі зараховується в КП «Кінотеатр «Росія» рахунок орендної плати. р/р: 26000355391300, Сума авансової орендної плати Банк: АТ “УкрСиббанк” м .Харків повертається особам, які не стали МФО: 351005 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 21619554 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва (із 30 % знижкою) адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. С.Стальського, 13, корп. 36 22,40 кв. м нежитлові приміщення першого поверху КП «Київпастранс»

Цільове Торгівельний об‘єкт з продажу продовольчих товарів, використання крім товарів підакцизної групи Стартовий 700,69 гривень без ПДВ за місяць (31,28 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.06.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 1401,38 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Дарницьке трамвайне перемоги у конкурсі зараховується в ремонтно-експлуатаційне депо рахунок орендної плати. р/р: 26007003031255, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ КБ «Хрещатик» повертається особам, які не стали МФО: 300670 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328729 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. 6. Копію проектної документації на розміщення тимчасових огороджуючи конструкцій


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика

вул. Василя Кучера, № 7 корп.1 3,00 кв. м нежитлові приміщення першого поверху

закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Київський міський пологовий будинок №3

площа

Цільове розміщення торгівельного автомату, що відпускає використання продовольчі товари Стартовий 300,00 гривень без ПДВ за місяць (100,00 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.09.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 600,00 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Київський міський перемоги у конкурсі зараховується в пологовий будинок № 3 рахунок орендної плати. р/р: 35429002001382, Сума авансової орендної плати Банк: ГУ ДКСУ м. Києва повертається особам, які не стали МФО:820019 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 05496796 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

просп. Перемоги, № 82-а, корп. 1 6,00 кв. м нежитлові приміщення другого поверху Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва

Цільове Розміщення офісу використання Стартовий 435,63 гривень без ПДВ за місяць (72,60 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.09.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 871,26 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: КП УЗН перемоги у конкурсі зараховується в Шевченківського району м. Києва рахунок орендної плати. р/р: 26008000116815, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ КБ «Хрещатик» повертається особам, які не стали МФО:300670 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 31753249 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва

технічна характеристика

вул. Григорія Сковороди, № 2 літ. Е 5К 27,50 кв. м нежитлові приміщення першого поверху

закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Клінічна лікарня № 15 Подільського району м. Києва

адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа

Цільове Проведення виставок образотворчої та книжкової використання продукції виробленої в Україні Стартовий 579,84 гривень без ПДВ за місяць (21,09 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 01.09.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 1159,68 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Клінічна лікарня № 15 перемоги у конкурсі зараховується в Подільського району м. Києва рахунок орендної плати. р/р: 35412001001000, Сума авансової орендної плати Банк: ВДК Подільського р-ну ГУ повертається особам, які не стали ДКСУ м. Києва переможцями конкурсу, протягом МФО:820019 п‘яти днів після затвердження ЄДРПОУ: 26199074 переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва адреса

Інформація про об’єкт оренди

технічна характеристика

вул. Стеценка, № 20 корп.1 33,22 кв. м нежитлові приміщення першого поверху

закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

площа

Цільове Розміщення складу використання Стартовий 1699,80 гривень без ПДВ за місяць (51,17 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.06.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 3399,50 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Комунальне перемоги у конкурсі зараховується в підприємство по переробці рахунок орендної плати. нерудних будівельних матеріалів Сума авансової орендної плати р/р: 26001001029470, повертається особам, які не стали Банк: ПАТ КБ «Хрещатик» переможцями конкурсу, протягом МФО:300670 п‘яти днів після затвердження ЄДРПОУ: 05456733 переможця конкурсу. - орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; Умови - додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість конкурсу: розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

у

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;


Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати. Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС


УМОВИ КОНКУРСУ на право оренди майна територіальної громади міста Києва (із 30 % знижкою) адреса

Інформація про об’єкт оренди

площа технічна характеристика закріплено на праві господарського відання (оперативного управління)

вул. Павла Усенка, № 7/9, корп. 7.2 108,00 кв. м нежитлові приміщення першого поверху КП «Київпастранс»

Цільове Розміщення складу використання Стартовий 2754,50 гривень без ПДВ за місяць (25,50 гривень за один розмір квадратний метр) станом на 30.06.2012 орендної плати Строк оренди 2 роки 364 дні Розмір авансової орендної плати для 5509,00 грн.(без ПДВ) участі у конкурсі на право оренди Призначення платежу: Авансова орендна плата за участь у авансова орендна плата для конкурсі на право оренди спрямовується участі у конкурсі на право оренди на поточний рахунок підприємства майна комунальної власності. (балансоутримувача) майна, та у разі Одержувач: Дарницьке трамвайне перемоги у конкурсі зараховується в ремонтно-експлуатаційне депо рахунок орендної плати. р/р: 26007003031255, Сума авансової орендної плати Банк: ПАТ КБ «Хрещатик» повертається особам, які не стали МФО:300670 переможцями конкурсу, протягом ЄДРПОУ: 03328729 п‘яти днів після затвердження переможця конкурсу.


Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України; - відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України; - страхування орендованого майна; - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме: - плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди; - амортизаційні відрахування на об’єкт оренди; - експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача); - відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками; - утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці; - підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди; - у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

Претендентами, на участь у конкурсі, подаються наступні документи (за адресою: вул. Хрещатик, 10): 1. Лист-заяву про участь у конкурсі 2. Відомості про претендента на участь у конкурсі : а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - виписку з Єдиного державного реєстру; - копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником); - річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі; - довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство; - копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником); б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: - копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником); - копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); - виписку з Єдиного державного реєстру; - декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку. 3. Документ , що засвідчують сплату авансової орендної плати 4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу). 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.


Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті “Хрещатик” за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 523, об 14-30. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, конкурс буде проведено на перший за ним робочий день. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ). Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові пропозиції» Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу Переможець конкурсу

Учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій учасників проводиться другий етап конкурсу.

З УМОВАМИ КОНКУРСУ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(НА) ______________________________________________________ ПОСАДА АБО ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

______________________________

___________

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ

ПІДПИС

Умови конкурсів на право оренди майна територіальної громади м.Києва  

Положення та умови конкурсів на право оренди комунального майна