Page 1

IKASPLANA

IKASPLANA

"Bizkargi" Musika eta Dantza Eskola Musika Hezkuntza Goiztiarra:

0-2 urte 3 urte

1. MAILA: 1.1.- 4 urte....................................... 1.2.- 5 urte....................................... 1.3.- 6 urte.......................................

MUSIKA TAILERRA / eta-edo / DANTZA TAILERRA MUSIKA TAILERRA / eta-edo / DANTZA TAILERRA MUSIKA TAILERRA / eta-edo / DANTZA TAILERRA

2. MAILA: 7 urte / 2 aukera: Instrumentua (eta-edo) Dantza 1. ZIKLOA 2.1.- 8 urte....................................... 2.2.- 9 urte....................................... 2. ZIKLOA 2.3.- 10 urte...................................... 2.4.- 11 urte..................................... 3. ZIKLOA 2.5.- 12 urte..................................... 2.6.- 13 urte....................................

MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA / *KOROA MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA / *KOROA MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA / *TALDE INSTRUMENTALA MUSIKA HIZKUNTZA / INSTRUMENTUA / *TALDE INSTRUMENTALA *Abesbatza eta Talde instrumentala* gutxienez ziklo bat ( 2 urte) osatu behar da . Ikasle guztientzako: 2. Mailako Diploma jasotzeko, adierazitako plana osatu beharko dute. *Musika eskolek jarraitzen duten Dekretoari dagokionez, 2. mailan lortu behar den maila, Kontserbatorioko Oinarrizko mailarekin parekatu behar du.

Diploma: oinarrizko maila

3. MAILA:

14 urtetik aurrera

3. Nibelaren 1. Zikloan, Heziketa Musikala bere alderdi Teoriko-Praktikoekin osatuko da; astean ordubeteko Klase batean honako edukiak landuz: *HARMONIA ETA MUSIKAREN ANALISIA

1. ZIKLOA 3.1.................................................. 3.2.................................................. 2. ZIKLOA 3.3................................................. 3.4................................................. 3. ZIKLOA 3.5.................................................. 3.6..................................................

*HEZIKETA MUSIKALA / INSTRUMENTUA (eta-edo)TALDEA *HEZIKETA MUSIKALA / INSTRUMENTUA (eta-edo)TALDEA INSTRUMENTUA /eta-edo/ TALDE INSTRUMENTALA INSTRUMENTUA /eta-edo/ TALDE INSTRUMENTALA INSTRUMENTUA /eta-edo/ TALDE INSTRUMENTALA INSTRUMENTUA /eta-edo/ TALDE INSTRUMENTALA Ikasle guztientzako: 3. Nibeleko Diploma jasotzeko, adierazitako plana osatu beharko dute. (Musika eskolek jarraitzen duten Dekretoari dagokionez, 3 mailan lortu behar den maila, Kontserbatorioko ertain-mailako 4. kurtsoarekin parekatu behar du).

Diploma: ertaineko maila "BIZKARGI" Musika eta Dantza Eskola "Xabier Munibe" zuhaiztia z/g 20720-AZKOITIA (Gipuzkoa)

Tfnoa: 943/ 85-10-70 943/85-37-64 e-mail: bizkargi@bizkargimusikaeskola.com www.bizkargimusikaeskola.com


PLAN DE ENSEÑANZA Escuela de Música y Danza "Bizkargi" Educación Musical Temprana

0-2 años 3 años

NIVEL 1: 1.0.- 3 Años........................................ 1.1.- 4 Años........................................ 1.2.- 5 Años........................................ 1.3.- 6 Años........................................

TALLER DE MÚSICA TALLER DE MÚSICA / y-o / TALLER DE DANZA TALLER DE MÚSICA / y-o / TALLER DE DANZA TALLER DE MÚSICA / y-o / TALLER DE DANZA

NIVEL 2: Elemental INICIACION-7 AÑOS ( Introducción al Nivel 2) CICLO 1º 2.1.- 8 años....................................... 2.2.- 9 años....................................... CICLO 2º 2.3.- 10 años...................................... 2.4.- 11 años..................................... CICLO 3º 2.5.- 12 años..................................... 2.6.- 13 años....................................

2 Opciones: Elección de Instrumento (y-o) Danza

LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO / *CORO LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO / *CORO LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO / *GPO. INSTRUMENTAL LENGUAJE MUSICAL / INSTRUMENTO / *GPO. INSTRUMENTAL El alumno que supere todas las materias marcadas, recibirá un Diploma de acreditación de Nivel Elemental de Escuela de Música en la enseñanza principal. *El Coro y el Gpo. instrumental* con un mínimo de un ciclo completo. Según el Decreto por el que se rigen las Escuelas de Música, la competencia a adquirir al final del Nivel 2 debe ser equiparable al final del 2º Ciclo del Nivel Elemental de Conservatorio.

DIPLOMA DE NIVEL 2 (NIVEL ELEMENTAL)

NIVEL 3: Medio

Durante el primer ciclo del Nivel 3 se completarán los aspectos Teórico-Prácticos de Formación Musical en una clase semanal de 60' trabajando los siguientes Contenidos:

*Armonia y Análisis Musical CICLO 1º 3.1.................................................. 3.2.................................................. CICLO 2º 3.3................................................. 3.4................................................. CICLO 3º 3.5.................................................. 3.6..................................................

*FORMACIÓN MUSICAL / INSTRUMENTO (y-o) GRUPO *FORMACIÓN MUSICAL / INSTRUMENTO (y-o) GRUPO INSTRUMENTO (y-o) GPO. INSTRUMENTAL. INSTRUMENTO (y-o) GPO. INSTRUMENTAL. INSTRUMENTO (y-o) GPO. INSTRUMENTAL INSTRUMENTO (y-o) GPO. INSTRUMENTAL El alumno que supere todas las materias marcadas, recibirá un Diploma de acreditación de de Nivel Medio de Escuela de Música en la enseñanza principal. (Según el Decreto por el que se rigen las Escuelas de Música, la competencia a adquirir al final del Nivel 3 debe ser equiparable al final del 2º Ciclo del Nivel Medio de Conservatorio.)

DIPLOMA DE NIVEL 3 (NIVEL MEDIO) "Bizkargi" Musika Eskola Xabier Munibe zuhaiztia z/g 20720-AZKOITIA (Gipuzkoa)

Tfnos: 943/ 85-10-70 943/85-37-64 e-mail: bizkargi@bizkargimusikaeskola.com www.bizkargimusikaeskola.com

Profile for Bizkargi Musika Eskola

Ikasplana  

Bizkargi Musika Eskolako IKASPLANA

Ikasplana  

Bizkargi Musika Eskolako IKASPLANA

Advertisement