Bizart nr31 32

Page 102

Mia Skotts avhandling om tapetmakerskor på 1700-talet kommer ut i bokform under 2018 på förlaget Stockholmia.

102