Page 1

KATALOG PRACODAWCÓW 2018/2019 1


Drogi Studencie i Absolwencie, Droga Studentko i Absolwentko! Oddajemy w  Twoje ręce kolejne wydanie Katalogu Pracodawców, w  którym znajdziesz prezentacje firm zainteresowanych zatrudnieniem Studentów/Studentek i  Absolwentów/Absolwentek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poznasz wymagania, kluczowe kompetencje oraz dowiesz się, na jakie stanowiska firmy najczęściej rekrutują. Zapraszamy również do zapoznania się z  artykułami, dzięki którym dowiesz się w  jaki sposób podejmować skuteczne działania na rynku pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zgłoś się do nas - Doradcy kariery udzielą Ci indywidualnego wsparcia. Pomożemy Ci stworzyć profesjonalne CV, wesprzemy w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz skutecznego realizowania planów. Natomiast jeśli jeszcze się zastanawiasz nad ścieżką swojej kariery, pomożemy Ci poznać swój potencjał i odpowiednio go ukierunkować. Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach? Odwiedzaj naszą stronę internetową www.biurokarier.wroclaw.pl i śledź nas na Facebooku @BiuroKarierUEWroclaw. Zapraszamy do lektury satysfakcjonującej pracy!

i życzymy

Ci

powodzenia

w znalezieniu

Zespół Biura Karier i Promocji Zawodowej UE

2

3


PROJEKTY „STAŝE NA START – II ‌�

 

Od września 2018 roku planowane jest uruchomienie kolejnej edycji projektów staşowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Staşe na start – II ‌�, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł. „Staşe na start – II ‌� to cztery projekty adresowane do 458 studentów/ek III roku I stopnia i  I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzanie i Inşynieria Produkcji Wydziału Inşynieryjno-Ekonomicznego Logistyka, Zarządzanie, Informatyka w Biznesie Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/ kom związanego z  aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umoşliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z  efektami kształcenia) podczas realizowania staşy u pracodawców z terenu całego kraju. Kaşdy staş trwa 3 miesiące (360 godz., tj.120 godz. miesięcznie) i jest prowadzony w sposób ciągły zgodnie z  przyjętym programem staşowym pod nadzorem Opiekuna/ki Staşu reprezentującego/ej firmę. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Staşu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich

praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staşe są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i  uczelnią. Student/ka realizując program staşowy u Pracodawcy, otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w  wysokości około 2220,00 zł brutto na podstawie rozliczonego Dziennika Staşu. W ramach budşetu projektu zapewnione są równieş: a) wynagrodzenie Opiekuna/-ki Staşu u pracodawcy (około 1015,20 zł za 3 miesięczny staş za jednego studenta/-kę), b) dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/-ki, c) zwrot kosztów dojazdu studenta/-tki spoza miejsca zamieszkania na staş, d) zwrot kosztów dojazdu studenta/-tki za przejazdy komunikacją miejską, d) ubezpieczenie NNW studenta/-tki, e) koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem staşu studenta/-ki, f) pakiet materiałów zuşywalnych do wykorzystania w trakcie trwania staşu, Realizacja projektów „Staşe na start – II ‌� przewidziana jest na lata

2018 - 2021

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwĂłj współfinansowane ze Ĺ›rodkĂłw Europejskiego Funduszu SpoĹ‚ecznego. Terminy zgĹ‚oszeĹ„ studentĂłw i studentek do kolejnych edycji staĹźy publikowane sÄ… na stronie internetowej http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9592/staze_na_start.html Szczegółowe informacje moĹźna uzyskać w Biurze Karier i Biurze ProjektĂłw „StaĹźe na start – II ‌â€? . ul. Komandorska 118/120, pok. 308 E, III p. 53-345 WrocĹ‚aw, tel. (71) 36 80 894 lub (71) 36 80 892. Serdecznie zapraszamy!    

5


Doświadczenia uczestników/ uczestniczek projektów „Staże na start…” STAŻ W RAMACH PROJEKTU „STAŻE NA START” BYŁ DLA MNIE … Agnieszka Cielecka / Finanse i Rachunkowość (NE)/ Atlas Ward Polska Sp. z o.o. … pierwszym krokiem w mojej karierze zawodowej. Mogłam kontynuować studia stacjonarne i jednocześnie zdobywać tak ważne w dzisiejszych czasach doświadczenie. Po stażu udało mi się pozostać w firmie i pracuję tam do dnia dzisiejszego. Udział w projekcie był bardzo dobrą decyzją.

Michalina Gadomska / Finanse i Rachunkowość (NE) / PROFUS … doświadczeniem; dowiedziałam się jak wygląda obieg dokumentów w firmie, na czym polega księgowanie w biurze rachunkowym; zdobyte doświadczenie pomogło mi bez problemu znaleźć pracę zgodną z kierunkiem studiów, z której na co dzień czerpię wiele przyjemności.

Katsiaryna Charnavus /Zarządzanie (NE) / Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości … niesamowitą okazją rozpoczęcia ścieżki kariery, przygodą, podczas której nauczyłam się dużo nowych rzeczy, poszerzyłam sieć kontaktów biznesowych, znalazłam przyjaciół i uwierzyłam w siebie.

Anna Urbaniak / Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IE) / Euro Bank S.A. … bardzo ciekawym doświadczeniem. Cieszę się, że podjęłam tę ofertę. Nauczyłam się wykorzystywać zdobytą podczas studiów wiedzę w praktyce, zobaczyłam jak pracuje międzynarodowa korporacja, i co najważniejsze - poznałam wielu ciekawych ludzi ;)W Zespole, w którym odbywałam staż, pracuję do dziś :)

Natalia Grochalska / Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IE) / Funmedia Sp. z o.o. … nowym doświadczeniem, pierwszą "prawdziwą" pracą, w której mogłam sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.

Łukasz Przydział / Finanse i Rachunkowość (NE)/ Europejskie Centrum Podatkowe … początkiem kariery zawodowej.

Aleksandra Miękina / Zarządzanie (NE) / Business Bridge Group … możliwością zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. 6

Kompetencje pokolenia Z

– czy to tylko obsługa wirtualnego świata? Pokolenie Z nazywane również pokoleniem Google - czyli dzisiejsi młodzi ludzie, najczęściej studenci, urodzeni po 93 roku. Osoby, które dorastały w  czasie dobrobytu, szybkiego rozwoju nowych technologii, uzależnieni od Internetu, telefonu i mediów społecznościowych. Powoli wkraczają na rynek pracy, a za 10-15 lat będą stanowić znaczny procent pracowników. W  tym artykule chciałabym zastanowić się, jakie kompetencje i  umiejętności są ich mocną stroną, jakie wartości są dla nich istotne w  pracy, co ich charakteryzuje, a  jakich kompetencji im brakuje, co powinni rozwijać, nad czym pracować, aby stać się w  przyszłości cenionymi i  poszukiwanymi pracownikami.

Na podstawie obserwacji, rozmów ze studentami i publikowanych raportów oraz innych artykułów o  „pokoleniu Z” można postawić tezę, że jest to pokolenie, dla którego nie tyle liczy się stabilność miejsca pracy jak dla pokoleń X czy Y, co różnorodność wykonywanych zadań. Przedstawiciele pokolenia Z nie lubią ani w życiu, ani w pracy nudy i monotonii. Bardzo ważnym elementem jest dla nich także natychmiastowy feedback z  wykonanych zadań, co wiąże się bezpośrednio z  „lajkowaniem” umieszczanych na portalach społecznościowych przez osoby obserwujące czyjś profil. Same „Zetki” również szybko wyrażają swoje opinie. Pokolenie Z  ceni też równowagę pomiędzy życiem zawodowym a  prywatnym, chce mieć czas na rozwój swoich zainteresowań i pasji. Dlatego istotna w pracy jest dla nich elastyczność i możliwość pracy zdalnej. 7


Jako że niezwykle sprawnie posługują się wszelkimi nowinkami technologicznymi wydaje się, że nie ma rzeczy, których by nie potrafili, które mogłyby ich zaskoczyć. Ich kompetencje zawierają się przede wszystkim w 3 obszarach: wirtualnej skuteczności (umiejętność obsługi komputera i  pracy w  trybie zdalnym), wirtualnych kompetencji społecznych (umiejętność kooperowania z innymi na odległość) oraz umiejętność korzystania z  mediów społecznościowych. Wbrew pozorom jak pokazują wyniki najnowszego raportu „Information Behaviour of the Researcher of the Future”* opracowanego przez University College London mimo powszechnego dostępu do informacji, to pokolenie słabo radzi sobie z  wynajdywaniem przydatnych, kluczowych informacji oraz ich krytyczną oceną. Młodzi ludzie miewają też problem z  koncentracją na jednym zadaniu, trudno na dłużej utrzymać ich uwagę, z  tego powodu mogą powierzchownie i  niezbyt obiektywnie oceniać sytuację. Z  pewnością jednak „Zetki” mogą i  potrafią szybko uzupełniać wiedzę i  kompetencje za pomocą MOOCs (ang. Massive Online Open Courses), czyli darmowych, otwartych szkoleń prowadzonych przez uniwersytety na całym świecie, a  także poprzez tutoriale czy webinary. Według badania Future Work Skills 2020 przeprowadzonego przez amerykański Institute for the Future przedstawiciele pokolenia Z, czyli obecni studenci, powinni rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy. Są to: - inteligencja emocjonalna i społeczna, odczytywanie sygnałów komunikacji wysyłanych przez innych ludzi, radzenie sobie z emocjami, - zdolność łączenia wiedzy z wielu dziedzin (tzw. „crossowanie” umiejętności), - zdolność do pracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach, łatwość adaptacji, - umiejętność pracy w wirtualnych zespołach, praca ze współpracownikami z różnych miast czy krajów, 8

- umiejętność pracy w szumie informacyjnym, zdolność do rozróżniania, filtrowania i selekcjonowania informacji. Jaka jest zatem ogólna rada dla studentów chcących rozwijać umiejętności i  zwiększać swoje szanse na rynku pracy? Przede wszystkim powinni korzystać z  wielu dostępnych obecnie na uczelni możliwości- praca w  grupach i  zespołach projektowych, wyjazdy na programy zagraniczne typu Erasmus, udział w  praktykach i  stażach, aktywna działalność w  kołach naukowych i  organizacjach studenckich, rozwiązywanie studiów przypadków/case study, rozwijanie kreatywnego myślenia. Niezwykle istotne jest także, aby zachować równowagę w  zdobywaniu i  rozwijaniu nowych kompetencji. Jeśli ktoś z  Was drodzy studenci czuje się bardzo mocny w  świecie wirtualnym – pracy z  programami komputerowymi, bazami danych, może warto pomyśleć o  tym jak na tym tle wypadają Wasze umiejętności społeczne np. empatia, umiejętność słuchania i  pracy w  zespole. I odwrotnie, są osoby posiadające wysoko rozwinięte kompetencje społeczne lecz ich umiejętności „cyfrowe” związane z  technologią informatyczną wymagają uzupełnienia, aby nie pozostawały w  tyle szybko zmieniającej się wirtualnej rzeczywistości. Wspomniane powyżej możliwości są doskonałą szansą, aby rozwijać kompetencje, które już wkrótce mogą okazać się przepustką do współczesnego, coraz bardziej wymagającego i  zmieniającego się w  bardzo szybkim tempie rynku pracy. Justyna Gruszczyńska-Wolak Doradca kariery Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy z pomocą Biura Karier UE Doradztwo kariery

Projekty „Staże na start…”

Jeśli potrzebujesz przygotować się do wejścia na rynek pracy, skorzystaj ze wsparcia, które obejmuje indywidualne rozmowy doradcze, analizę i opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz określenie potencjału zawodowego na bazie testów kompetencyjnych.

Skorzystaj z programu rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże u wybranych pracodawców – płatne 3-miesięczne staże dla studentów/studentek. Wejdź na rynek pracy, zdobądź doświadczenie i zyskaj nowe umiejętności.

Mentoring dla studentów/studentek Jeśli pragniesz uczyć się od najlepszych, spotkaj się z Mentorem, który odkryje przed Tobą nowe możliwości i źródło inspiracji do własnego profesjonalnego rozwoju.

Targi Pracy Szkolenia Aktywizacyjne Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na rynku pracy, skorzystaj z bloku szkoleń aktywizacji zawodowej, który wyposaży Cię w kompetencje niezbędne do poszukiwania pracy (możliwość otrzymania 2 punktów ETCS).

Wydarzenie organizowane na terenie kampusu UE, na którym masz okazję poznać potencjalnych pracodawców i zgromadzić cenne kontakty zawodowe. Przyjdź i spotkaj się z Pracodawcą.

Career Coaching Kreatywny proces prowokujący do myślenia i inspirujący do odkrycia i wykorzystania swojego potencjału. Pomoże Ci uruchomić własne zasoby, dostarczy narzędzi do określania i osiągania celów, planowania działań i podejmowania decyzji.

Oferty pracy, stażu i praktyk Jeśli szukasz możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych stażach i praktykach lub jesteś zainteresowany ofertami zatrudnienia – przeglądaj na bieżąco naszą stronę internetową i FB.

Katalog Pracodawców Zapoznaj się z ofertami pracy, stażu i praktyk pracodawców współpracujących z Biurem Karier i Promocji Zawodowej. Katalog jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.

Two potr je zeby

Spotkaj się z Doradcą Kariery. Weź udział w ciekawych programach i szkoleniach. Znajdź atrakcyjne oferty pracodawców. *https://www.researchgate.net/publication/200760622_Information_behaviour_ of_the_researcher_of_the_future

Biuro Karier i Promocji Zawodowej UE: ul. Komandorska 118/120 | 53-345 Wrocław | tel. 71 36 80 882 | www.biurokarier.ue.wroc.pl | biurokarier@ue.wroc.pl https://www.facebook.com/BiuroKarierUEWroclaw/ https://www.linkedin.com/in/biuro-karier-UE-Wroclaw/ 9


VISTRA C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• •

10

11


STUDIUJ I PRACUJ Z KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS

AUTOMOTIVE SYSTEMS

/+Ƹѹ

  ’ѷѷѷ

+#,/* ',‫ޖ‬/*&"ѹ

Produkcja

6-,4",07/6-/(16(ѹ (,ŠþǾ/,!2( 'Ǿ(2-6 ,$&016(Ǿ /

60"/21,*,1&3"601"*0 * 1,+&"*&" (&(,+ "/+-/,!2(2'ď 6 7ĮƄ &&(,*-,+"+16!,0*, %,!Ť41(& %*/"('(*ѷ&+ѷ2!&Ѹ,)(04$"+Ѹ,)3,Ѹ 76,/0 %"ѷ ,0&!#/6(&4&"* 7" %Ѹ &07-+&&ѸĮ$/7" %Ѹ"(06(2Ѹ1+ %'"!+, 7,+6 % &%&+ %ѷустц/,(2/,7-, 7ďŖ!7&Ŗ)+,ƄĖ7(Ŗ!4 07(,4"',)+"'(,Ŗ,Ŗ,!7(ѷ-ŤŖ(Į!7&"-/,!2(,4Ė-/7"4,!6-,! &Ƅ+&"+&Ѹ-,4&"1/7,/7-)&4,4"ѷ

)2 7,4"(,*-"1"+ '"ѹ &"$ĸ7+',*,Šþ'Ė76(+&"*&" (&"$, )2+$&")0(&"$,Ǿ2*&"'Ė1+,Šþ,0ĸ2$&*0,ƛ& "ǽ

,+1(14 ") %/"(/21 '&ѹ

-,0Ť-)&(,4+&ѹ Ǿ&01*,164 6'+6Ǿ ,(2*"+164'Ė76(2-,)0(&*&, 6*

"Ҍ*&)ѹ/"(/21 'ѷ(),!7(,ҿ(60"/Ҍ21,*,1&3"ѷ ,*

444ѷ(60"/Ҍ21,*,1&3"ѷ ,*

KARIERA ZACZYNA SIĘ NA Rozpocznij Swoją karierę już dziś !!!

AUTOMOTIVE SYSTE

/+Ƹѹ Produkcja

12

6-,4",07/6-/(16(ѹ 13

(,ŠþǾ/,!2( 'Ǿ(2-6 ,$&016(Ǿ


ogloszeniePwC.pdf

1

09.01.2018

10:34

To tu są ludzie, którzy tworzą przyszłość Sprawdź, w jakim zespole chciałbyś pracować: • Usługi podatkowo-księgowe • Doradztwo prawne • Doradztwo podatkowo-transakcyjne • Audyt • Zarządzanie ryzykiem • Data Analytics • Konsulting • Doradztwo transakcyjne

Dołącz do nas www.pwc.pl/kariera

Magdalena, Starszy Konsultant PwC 14

15


16

17


18

19


3M

ATOS

Branża:

Informacja o firmie:

Branża:

Informacja o firmie:

finanse i rachunkowość, HR, IT, logistyka, marketing

3M jest amerykańską firmą zatrudniającą ponad 90 000 pracowników na całym świecie i świadczącą usługi dla konsumentów z  ponad 200 krajów. W  3M opracowujemy praktyczne wykorzystanie nauki w  różnych obszarach w  celu poprawy jakości życia. W  ofercie mamy ponad 55 000 produktów. Na polskim rynku działamy od ponad 25 lat, zatrudniamy ponad 3000 pracowników i posiadamy 9 zakładów produkcyjnych w  trzech lokalizacjach: we Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim oraz Rabce Zdrój. Organizacja sprzedażowo-marketingowa mieści się w  Kajetanach k. Warszawy. Najnowsze inwestycje 3M w Polsce to Centrum Usług Wspólnych, które świadczy usługi na rzecz innych oddziałów 3M w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Centrum Szkoleniowe dla klientów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

IT, consulting

Atos to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej zatrudniający około 100 000 pracowników w 72 krajach. Firma oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych, outsourcing i doradztwo. Atos jest wyłącznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i  Paraolimpijskich. W  Polsce działa od 2000 roku. W  ramach grupy Atos w  lokalizacjach we Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Rzeszowie i Krakowie pracuje dziś ponad 5000 osób. Atos jest czterokrotnym laureatem certyfikatu Great Place to Work.

Typowe obszary praktyk: Zarządzanie danymi, Finanse/Księgowość, IT, Produkcja, Inżynieria, Kontrola Jakości, Badania i Rozwój

Typowe stanowiska pracy: Praktykant, Analityk, Starszy Analityk, Specjalista; IT, Zakupy, Zarządzanie Danymi, Wsparcie Biznesu, Finanse/ Księgowość, Administracja, Raportowanie, Logistyka, Zarządzanie Produkcją, Badania i Rozwój, Kontrola Jakości, Inżynieria, Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Kluczowe kompetencje: znajomość j. angielskiego i/lub dodatkowych języków, znajomość programu MS Excel, umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku, kreatywność, nastawienie na cel, sumienność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, umiejętność rozwiązywania problemów, zaangażowanie, umiejętność budowania relacji oraz pracy w zespole, kompetencje techniczne zależne od stanowiska

Typowe obszary praktyk: Project Management Office, Finance, Testing & IT Systems, Java, Front End, Microsoft, SAP, BID, Business Intelligence

Typowe stanowiska pracy: (Junior) Project Officer, Project Manager, (Junior) Reporting Specialist, (Junior) Software Tests Specialist, (Junior) Network Engineer, (Junior) IT Specialist, (Junior) Java Developer, (Junior) Front-End Developer, (Junior) .NET Developer, (Junior) SharePoint Developer, (Junior) IT Systems Engineer

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: praktyki@mmm.com

Sposób aplikowania: CV, dokumenty aplikacyjne w j. angielskim, formularz rekrutacyjny online

Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, otwartość na nowe wyzwania, podstawowa znajomość systemów informatycznych

Kontakt w celach rekrutacji: BPSRecruitment@atos.net

Sposób aplikowania:

ww.3m.pl/kariera

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.

CARGILL POLAND SP. Z O.O.

Informacja o firmie:

Branża:

Armacell jest światowym liderem w produkcji elastycznych izolacji technicznych. 50 lat innowacyjności i ciągłego doskonalenia naszych produktów zapewniło nam tę pozycję. Jest to cel dla ponad 2800 pracowników z 25 zakładów produkcyjnych znajdujących się w  16 krajach na świecie. Produkty Armacell zwiększają globalną efektywność energetyczną i  są używane w  takich miejscach jak Empire State Building czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Poza izolacjami termicznymi, instalujemy izolacje akustyczne, uszczelnienia w samochodach czy komponenty w turbinach wiatrowych.

Budownictwo, przemysł

Nasz zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej jest drugim co do wielkości i możliwości produkcyjnych w  Europie. Jednocześnie jest to centrum dystrybucyjne i  wsparcia sprzedaży dla Europy Środkowo-Wschodniej.

www.atos.net/pl/kariera; www.kariera.pl.atos.net

CV, dokumenty aplikacyjne w j. angielskim, formularz rekrutacyjny online, rozmowa kwalifikacyjna

Typowe obszary praktyk: Dział Produkcji, Inżynierii Procesu, Lean, Logistyki, Finansów, Personalny, Utrzymania Ruchu, Jakości, Sprzedaży

Typowe stanowiska pracy: Specjalista ds. Produkcji, Specjalista ds. Jakości, Inżynier ds.Utrzymania Ruchu, Specjalista ds. Optymalizacji Produkcji, Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. Personalnych, Księgowa, Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży, Specjalista ds. Logistyki

Informacja o firmie:

Branża:

Cargill jest międzynarodowym producentem i dostawcą produktów i  usług rolnych, Rolnictwo, przemysł, rolniczo-spożywcza spożywczych, finansowych oraz przemysłowych. W Bielanach Wrocławskich znajduje się wysoce zautomatyzowany zakład produkujący syropy glukozowe i  glukozowofruktozowe, gluten pszenny witalny, pszenmix oraz etanol. Jesteśmy miejscem Typowe obszary praktyk: lokalizacji europejskich Centrów Usług Wspólnych w zakresie finansów, administracji Produkcja, Laboratorium Kontroli Jakości, Logistyka, Dział oraz obsługi klienta. Obsługi Klienta, Dział Utrzymania Ruchu

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij nam swoje CV oraz List Motywacyjny na Typowe stanowiska pracy: adres: rekrutacja_wroclaw@cargill.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko Produkcja - Operator Zakładu Pszenicy, Operator z wybranymi osobami. Zakładu Rafinerii i Alkoholu, Operator Zakładu Kotłowni i Oczyszczalni, Specjalista ds. Obsługi Klienta, Mechanik

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: rekrutacja@armacell.com

znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi MS Excell, wiedza w zakresie procesów produkcyjnych i nowoczesnych metod optymalizacji produkcji, wiedza dotycząca przetwórstwa tworzyw sztucznych

Sposób aplikowania:

www.armacell.com

CV

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: Rekrutacja_wroclaw@cargill.com

telefon: 713110100

Znajomość j. angielskiego i/lub j. niemieckiego, wiedza techniczna, sumienność, odpowiedzialność, gotowość do zdobywania i rozwijania nowych kwalifikacji, umiejętność rozwiązywania problemów.

Sposób aplikowania:

www.cargill.com.pl

CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna

21


KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS KŁODZKO SP. Z O.O.

CREDIT SUISSE Branża:

Informacja o firmie:

Branża:

Informacja o firmie:

bankowość, finanse i rachunkowość, IT, HR

Credit Suisse Wrocław, działające w stolicy Dolnego Śląska od 2007 roku, jest drugim największym biurem banku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz zatrudnia ponad 4 000 pracowników. Wrocławskie biuro świadczy kluczowe usługi dla globalnej działalności finansowej Credit Suisse przyczyniając się do poprawy efektywności działania banku i doskonalenia jego procesów. Credit Suisse Wrocław jest jednym z  największych pracodawców w  stolicy Dolnego Śląska, oferującym wyjątkowe możliwości rozwoju oraz perspektywę międzynarodowej kariery zarówno absolwentom wyższych uczelni, jak i  doświadczonym specjalistom z sektora finansów, biznesu, IT oraz innych obszarów.

motoryzacja, przemysł

Kayser Automotive Systems GmbH to niemiecki koncern produkujący części i komponenty do samochodów takich marek jak m. in. Audi, Volkswagen, Volvo, czy Porsche. Posiada fabryki w  Niemczech, Hiszpanii, Węgrzech, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i  Chinach. W  2015 roku rozpoczął działalność zakład w  Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka. Spółka będzie produkować przewody podciśnienia, powietrza oraz paliwowe.

Typowe obszary praktyk: Finanse, Operacje, Technology (IT), Human Resources, Ryzyko, Global Markets, Wealth Management, Compliance, Legal

Typowe stanowiska pracy: Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, General Counsel, Chief Operating Officer, Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer, HR Communication and Branding, Technology, Wealth Management, Global Markets

Prosimy o przesyłanie CV na wskazany adres e-mailowy.

Kluczowe kompetencje: kreatywność, łatwość w rozwiązywaniu problemów, nastawienie na cele, umiejętność budowania relacji, komunikatywność, zdolności przywódcze, wysoki poziom zaangażowania, umiejętność pracy w zespole, analityczne i krytyczne myślenie, chęć rozwoju

Typowe obszary praktyk: inżynieryjny, produkcji, jakości, logistyki, personalny

Kontakt w godzinach pn-czw- 8-16.30, pt-8.00-14

Typowe stanowiska pracy: specjalista ds logistyki, inżynier produkcji, inżynier jakości, inżynier procesu, automatyk

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: students.wroclaw@credit-suisse.com

Sposób aplikowania:

umiejętność obsługi komputera (MS Excel, Power Point), komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego)

Kontakt w celach rekrutacji: rekrutacja@kayser-automotive.com

Sposób aplikowania:

CV, dokumenty aplikacyjne w j. angielskim, rozmowa kwalifikacyjna, formularz rekrutacyjny online

credit-suisse.com/wroclawcareers

www.kayser-automotive.com

CV, rozmowa kwalifikacyjna

DR. MAX SP. Z O.O Informacja o firmie:

KRUK S.A. Branża:

Holding Dr.Max zarządza największymi sieciami aptek w Czechach i na Słowacji oraz Farmacja największą niezależną od hurtowni siecią aptek w Polsce. Korzenie firmy sięgają 2004 roku. Sieć Aptek Dr.Max jest stabilnym biznesem z potencjałem dalszego wzrostu na najbardziej perspektywicznych rynkach w tej części Europy.

Typowe obszary praktyk: Księgowość i Finanse, HR, Marketing, Administracja, IT

Informacja o firmie:

Branża:

Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instancjonalnych. Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z  sektora FMCG. Grupa działa na rynkach europejskich m. in w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Typowe stanowiska pracy: Księgowość i Finanse, HR, Marketing, Administracja, IT

Kontakt w celach rekrutacji:

Kluczowe kompetencje: w zależności od stanowiska

praca@drmax.pl

Kontakt w celach rekrutacji: rekrutacja@kruksa.pl

Sposób aplikowania:

www.drmax.pl 22

telefon: 746335724

CV

www.pl.kruk.eu

bankowość

Typowe obszary praktyk: Dział Rozwoju Produktów i Projektów Biznesowych, Analiz, Controllingu, Wyceny Portfeli Wierzytelności.

Typowe stanowiska pracy:

Analityk ds. Wyceny Portfeli Wierzytelności, Analityk Danych, Analityk Biznesowy IT, Analityk BI, Analityk Procesu, Analityk Finansowy, Analityk ds. Rozwoju Metod Statystycznych, Specjalista ds. Wparcia Technicznego, Administrator Systemów i Sieci, Administrator Sieci Telekomunikacyjnych, Administrator Aplikacji, Programista Baz Danych, Tester Oprogramowania, Projektant Hurtowni Danych, Projektant/Programista C#, Projektant/ProgramistaJAVA, Architekt Systemów

Kluczowe kompetencje:

W zależności od stanowiska wymagana jest znajomość: środowiska R, pakietu EXCEL, Visual Studio.Net (C#), SQL/ TSQL, MS SQL Server (2005 i 2008) i zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, Java, Javascript, trendów związanych z projektowaniem oprogramowania, wykształcenie wyższe o profilu informatyczno- matematycznym lub studenci ostatnich lat studiów, znajomość metodyki SCRUM

Sposób aplikowania:

CV, list motywacyjny, formularz rekrutacyjny online

23


UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

MAHLE SHARED SERVICES POLAND Branża:

Informacja o firmie:

Branża:

Informacja o firmie:

finance i rachunkowość, IT

Czy jesteś gotów rozwijać się podejmując nowe wyzwania? My w MAHLE jesteśmy jednym z  trzech czołowych światowych dostawców w  branży motoryzacyjnej w  obszarach komponentów silnikowych, filtracji, elektryki/mechatroniki i zarządzania termicznego. Zatrudniając około 77 000 pracowników w ponad 170 zakładach produkcyjnych oraz dysponując szesnastoma wielkimi centrami badawczo-rozwojowymi dążymy do tego, aby w pełni zadowolić naszego klienta. Dzięki pracy zespołowej łączymy istniejące już technologie z innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy inżynierskie pomysły oraz wyznaczamy nowe standardy. Przyczyniamy się także do poprawy klimatu poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zmniejszenie zużycia paliwa w co drugim pojeździe na świecie.

finanse i rachunkowość, logistyka

Po ponad 100 latach działalności firma UPS, która zaczynała od rozwożenia wiadomości rowerami, obecnie jest największą zintegrowaną firmą kurierską na Świecie, świadczącą usługi w ponad 220 krajach oraz zatrudniającą ponad 440 tysięcy osób, w tym ponad 800 osób we wrocławskim i łódzkim biurze. Ponad stuletnie doświadczenie uczyniło UPS synonimem niezawodności, uczciwości, stabilności finansowej i  elastyczności w zmieniających się czasach. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Po prostu robimy to, co obiecujemy, gdyż w ten sposób zdobywamy zaufanie naszych klientów!

Typowe obszary praktyk: Praktyki w dziale IT oraz Księgowości

Typowe stanowiska pracy: AP/AR Accounting Specialist, Intercompany Accounting Specialist, IT Help Desk

Kluczowe kompetencje: Doświadczenie w księgowości: Account Payables and Account Receivables. Doświadczenie w obsłudze klienta, znajomość języków obcych: angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego, niemieckiego

Typowe obszary praktyk: księgowość i finanse, logistyka, marketing, HR

Typowe stanowiska pracy: Działy: Należności (AR), Zobowiązań (AP), Płatności przy Odbiorze (COD), Księgi Głównej (GL); Dział Agencji Celnej (Brokerage); Dział Wsparcia Sprzedaży (Sales Support); Dział Wyceny (Pricing); Dział Logistyki Kontraktowej (CL) i wiele innych

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: rekrutacja.wroclaw@pl.mahle.com

telefon: 717581615

Sposób aplikowania:

dobra znajomość języka angielskiego; umiejętność posługiwania się programem Excel

Kontakt w celach rekrutacji: rekrutacjawroclaw@ups.com

Sposób aplikowania:

www.mahle.com

CV, dokumenty aplikacyjne w j. angielskim

CV, rozmowa kwalifikacyjna

www.upsjobs.com

VISTRA CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.

PWC Informacja o firmie:

Branża:

Informacja o firmie:

PwC to jedna z najsilniejszych światowych marek, kierująca się trzema głównymi wartościami: jakością i doskonałością, pracą zespołową oraz przywództwem. Głównym celem strategicznym PwC jest „budowanie społecznego zaufania i  odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata”. To sieć firm działającą w  157 krajach. Zatrudnia ponad 223 tysięcy osób. W  Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a  także Centrum Kompetencyjne w  Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 3 500 osób.

administracja podatkowa, finanse i rachunkowość, audyt, doradztwo biznesowe, audyt, usługi podatkowo- księgowe, doradztwo prawne, doradztwo podatkowo- transakcyjne, zarządzanie ryzykiem, data analytics, konsulting, doradztwo transakcyjne

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez finanse i rachunkowość, HR sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Firma zatrudnia ekspertów w  biurach na całym świecie co sprawia, że plasujemy się w  światowej czołówce firm z  branży. Naszymi klientami są przede wszystkim Typowe obszary praktyk: międzynarodowe korporacje, fundusze inwestycyjne oraz prywatne fundusze Księgowość, kadry i płace kapitałowe, firmy z rynku nieruchomości, jak i te z sektora energii odnawialnej, a także klienci indywidualni. Firma intensywnie się rozwija, dlatego do biur w  Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i  Wrocławiu przez cały rok poszukujemy stażystów Typowe stanowiska pracy: i specjalistów głównie do działów księgowości oraz kadr i płac.

Typowe obszary praktyk: Płatne praktyki w audycie; Płatne praktyki w doradztwie podatkowym, Płatne praktyki w zespole audytu procesów biznesowych i IT

Typowe stanowiska pracy:

stażysta do działu księgowości, stażysta do działu kadr i płac, ponadto specjaliści na różnych poziomach doświadczenia do działów księgowości oraz kadr i płac

Konsultant w audycie

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: kariera@pl.pwc.com

www.pwc.pl/kariera www.facebook.pl/PwC.Polska 24

Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, dobra znajomość programów MS Office, umiejętność budowania relacji i pracy w zespole

Sposób aplikowania: 1. Formularz aplikacyjny on-line + aktualne CV 2. Test on line: test analityczny 3. Digital interview: Weryfikacja znajomości języka angielskiego 4. Centrum oceny/ rozmowa kwalifikacyjna

Branża:

Kluczowe kompetencje: Kontakt w celach rekrutacji: recruitment.poland@vistra.com

znajomość języka angielskiego, dokładność i staranność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, orientacja na klienta, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Sposób aplikowania:

www.vistra.com/careers

CV, rozmowa kwalifikacyjna

25


MENTORING

Biuro Karier i Promocji Zawodowej zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” R.T. Kiyosaki Program ten powstał na bazie współpracy i wymiany doświadczeń z naszymi partnerami z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Realizowany wspólnie z Dolnośląską Siecią Biur Karier z sukcesem urzeczywistnia ideę mitologicznej relacji partnerskiej pomiędzy mentorem, osobą doświadczoną a mentee, uczniem czy podopiecznym. Celem projektu jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej. Planowanie kariery i rozwoju osobistego studentów polegać będzie na wykorzystaniu zachowań, autorytetu i doświadczenia pracowników regionalnych firm, w celu dokonania wyboru drogi i kierunku indywidualnego rozwoju. Obecnie Mentoring to partnerska relacja, podczas której mentor nie narzuca swojego kierunku i nie daje gotowych odpowiedzi, ale inspiruje ucznia, pomaga odkryć mu jego potrzeby, pragnienia i możliwości rozwoju. Przekazuje też podstawową wiedzę na temat samorozwoju i samodoskonalenia. Mentorzy posiadający rozległe doświadczenie i liczne sukcesy zawodowe, odkrywają w relacji mistrz – uczeń nowe możliwości i źródła inspiracji również do własnego rozwoju. Co może zyskać mentee z relacji mentoringowej?

Wyjątkowy program rozwojowy dla Ciebie

• zapoznanie ze specyfiką pracy w danej branży • weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, / wł. kompetencji w odniesieniu do wybranej, planowanej ścieżki kariery zawodowej • nawiązanie kontaktów zawodowych • rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych • wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach • wymianę poglądów, doświadczeń, marzeń, wizji • świadome decyzje zawodowe • weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie • autorefleksję na temat wybranej ścieżki kariery Kolejna edycja odbędzie się w październiku 2018 – zapraszamy!

ZNAJDZIESZ NAS NA: BiuroKarierUEWroclaw

26

biuro-karier-i-promocji-zawodowej-ue-we-wrocławiu

biurokarier.wroclaw.pl

27


„Praktyka czyni mistrza”… i staż też!

Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego często „spędza sen z powiek” studentom. Pojawiają się myśli o niewystarczającej ilości informacji w CV, niewielkiej atrakcyjności na rynku pracy czy ogólny strach przed zetknięciem się z oczekiwaniami pracodawcy. Najpopularniejszym i jednym z najlepszych sposobów podniesienia własnych kompetencji, zweryfikowania wiedzy nabytej podczas studiów oraz zaistnienia w  świadomości pracodawców jest zrealizowanie/ odbycie praktyki zawodowej lub stażu.

28

Chcąc sprostać wymogom rynku pracy możemy czekać na odbycie tzw. „obligatoryjnej praktyki”, która wynika z toku studiów lub wyjść z  inicjatywą i  rozpocząć działania, które mogą nas doprowadzić do znalezienia atrakcyjnej praktyki lub stażu zgodnego z  naszym wyobrażeniem pierwszej pracy. Studenci często zastanawiają się nad rozróżnieniem dwóch znanych rodzajów współpracy, a w konsekwencji nad wyborem odpowiedniej dla nich formy: praktyki lub stażu. Spieszymy z wyjaśnieniem: wg Słownika Języka Polskiego praktyka jest okresem nabywania wprawy w  jakimś zawodzie; okresem odbywania stażu w jakiejś instytucji. Staż natomiast wg SJP to praktyczna nauka zawodu odbywana w  jakiejś instytucji przez absolwentów szkoły lub studiów,

czasem stanowiąca próbny okres ich pracy; też: czas tej nauki.* Jak widać pojęcia te są tożsame, a różnice wynikają głównie z potocznego rozumienia tych słów i nieco innego wykorzystania przez pracodawcę czasu spotkań ze studentem. Zarówno staż jak i  praktyka są formami przyuczenia do konkretnego zawodu. Podczas stażu zostają przydzielone obowiązki i  zadania specyficzne dla konkretnego stanowiska. Osoba będąca opiekunem stażu (podobnie jak opiekun praktyki, choć może w  mniejszym zakresie) jest odpowiedzialna za przybliżenie stażyście zagadnień zawodowych, wyjaśnienie zasad panujących w  firmie i  jej kultury organizacyjnej oraz innych kwestii, które powinny pomóc w  zorganizowaniu pracy. Staż jest zazwyczaj określony czasowo i  dłuższy od praktyki, częściej niż praktyka jest też wynagradzany. Zapewne niejeden student zauważył, że staże lub tzw. programy stażowe dedykowane są studentom wyższych lat, zazwyczaj studiów drugiego stopnia. Stąd wniosek, że bazują na szerszej wiedzy i  umiejętnościach jakie powinien już posiadać student po kilku latach nauki. Praktyka natomiast poprzez swoją mniej sformalizowaną formułę daje studentowi możliwość pogodzenia studiów z  pierwszym doświadczeniem zawodowym, często umożliwia elastyczne realizowanie zadań, a więc pozwala by student dopasował czas poświęcony firmie do harmonogramu zajęć na uczelni. W  teorii stażysta ma szansę na zdobycie większego doświadczenia. W  rzeczywistości jednak wszystko zależy od naszych oczekiwań i  sposobu ich zaprezentowania, a  także od tego jak bardzo zaangażowaną i aktywną jesteśmy osobą. W  każdym przypadku (stażu lub praktyki) warto skorzystać z  dodatkowej możliwości poznania pracodawców, firm, a  tym samym zaprezentowania siebie i  własnych możliwości. Przygotowanie do rozmowy o  warunki odbycia praktyki/stażu niewiele różni się od typowej rozmowy rekrutacyjnej, którą przechodzimy przed podjęciem zatrudnienia. Opiera się ona na pytaniach zadawanych NIE TYLKO przez rekrutera, ale również na zgłębieniu przez kandydata możliwości jakie potencjalnie daje firma. Kandydat na praktykanta powinien, a raczej musi zastanowić się, co ma do zaoferowania i w co chciałby zaangażować swoje

siły, jakie projekty go interesują, praca jakich działów wydaje się szczególnie ciekawa, przy wykonywaniu jakich zadań chciałby uczestniczyć, czemu się przyjrzeć i w czym ewentualnie pomóc. Przed podjęciem decyzji o  rozpoczęciu praktyki sprawdź, czy wybrana firma pozwoli Ci na rozwinięcie skrzydeł, zebranie pierwszych szlifów i sprawdzenie się w roli potencjalnego pracownika. Zanim pójdziesz na rozmowę dot. możliwości odbycia praktyki przygotuj pytania i  zagadnienia, które warto poruszyć podczas spotkania. Bez gruntownego przygotowania się do spotkania z  „praktykodawcą” nie należy się dziwić, że w następstwie takich braków praktykanci parzą kawę lub kserują dokumenty. Inicjatywa leży po stronie kandydata na praktykanta, to on powinien zabiegać o  możliwość zrealizowania zadań, towarzyszenia przy projektach, przyglądania się pracy na poszczególnych stanowiskach czy brania udziału w ciekawych wydarzeniach firmy. Jeśli jesteś zdecydowany, że z  tą firmą chciałbyś rozpocząć swoją ścieżkę kariery zawodowej zastanów się jak przekonać ją do siebie i jak zaprezentować się na tyle skutecznie, abyś mógł otrzymać zadania na miarę Twoich aspiracji. Pomyśl i odpowiedź sobie na pytania:

1. 2. 3.

Kiedy ostatnio nie mogłeś/aś zasnąć, bo coś tak Cię pozytywnie ekscytowało, że uniemożliwiało sen? Co to było? Jaka czynność sprawia, że czujesz się niezwyciężony/a? Za co ludzie często Ci dziękują? W czym byłbyś/abyś naprawdę dobry/dobra – jak na to pytanie odpowiadają Twoi przyjaciele?

29


Ta świadomości i wiedza pozwoli Ci umocnić się w  przekonaniu, że Twoje pasje, zainteresowania, mocne strony i atuty faktycznie korelują z zadaniami, które chciałbyś wykonywać zawodowo. Kolejny aspekt, nad którym należy się pochylić to rozważania o  tym, kiedy i  gdzie chciałbyś odbyć praktykę? W  okresie wakacji czy w  trakcie roku akademickiego, w kraju czy za granicą, lepiej wyjechać i  zetknąć się z  międzynarodowym środowiskiem czy skorzystać z  oddziału w  Polsce, a  może najlepszym wyborem będzie ojczysta firma? Oczywiście wybór jest uzależniony od naszych pomysłów na rozwój zawodowy, kierunku studiów oraz umiejętności językowych To dopiero początek przygotowań do pierwszego spotkania z  „praktykodawcą” – po inne wskazówki, dodatkowe rady, a  również symulacje rozmów kwalifikacyjnych zapraszamy do naszego biura: Biuro Karier i  Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ul. Komandorska 118 / 120 53-345 Wrocław, pokój 207-210; biurokarier@ue.wroc.pl.

Oferty pojawiające się na tej stronie to bezpośredni komunikat jaki przekazują pracodawcy odbiorcom czyli studentom i absolwentom UE o  poszukiwaniu pracownika właśnie z  tej uczelni! Korzystając z  bazy można mieć pewność, że ogłoszeniodawca czeka właśnie na mnie! To jedna z  wielu alternatywnych możliwości poszukiwania wymarzonej praktyki/ stażu, a  także pracy, prawdopodobnie najlepsza, bo dedykowana konkretnie Wam Drodzy Studenci i Absolwenci! Życzymy Sukcesów i zapraszamy do Nas!

Karolina Urbańska Doradca kariery Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu * https://sjp.pwn.pl/

Jednocześnie przypominam i informuję, że Biuro Kaier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dysponuje szeroką bazą ofert pracy, praktyk i staży, które każdego dnia są aktualizowane i zamieszczane na naszej stronie internetowej: http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9590/ oferty_pracy_praktyk_stazy.html

31


Szczegółowych informacji szukaj na:

www.biurokarier.wroclaw.pl

 https://www.facebook.com/BiuroKarierUEWroclaw  https://www.linkedin.com/in/biuro-karier-UE-Wroclaw/

KATALOG PRACODAWCÓW 2018/2019  

KATALOG PRACODAWCÓW 2018/2019  

Advertisement