Page 1

ORGAN PRASOWY BWA WROCナ、W

BIURO

nr 5 (2/2012)

1

Biuro # 5 DRES  

Tematem numeru jest dres, rozumiany przez autorów jako symbol pewnego zjawiska, subkulturowy kod, narzędzie protestu, rezyduum miejskiej dzi...