BIT Teatergarasjen

Page 1

VÃ…REN 2018


Escape the Universe by Proxy (NO) Foto: Julian RauchfussBIT Teatergarasjen co-produserer og presenterer norsk og internasjonal scenekunst og vektlegger særlig prosjekter som stimulerer til internasjonalt samarbeid og arbeid på tvers av kunstneriske sjangre. BIT Teatergarasjen er et såkalt programmerende teater. Kort forklart vil det si at vi, i motsetning til de produserende teatrene som for eksempel Den Nationale Scene og Nationaltheatret, i liten grad produserer teaterforestillinger selv. I stedet inviterer vi kompanier til å spille sine forestillinger på våre scener. Det vil si at de forestillingene du finner på vårt program er valgt av vår teatersjef på bakgrunn av forestillingenes kunstneriske kvalitet. Vi går også inn som co-produsent på flere nye forestillinger, både lokale og internasjonale. Co-produksjon innebærer at vi gir støtte til produksjon og realisering av et prosjekt som siden vises på våre scener. Billetter: bit.eventim-billetter.no Les om våre billettordninger på side 46. Programmet for våren 2018 blir presentert med støtte fra den Europeiske Unions kulturprogram. Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet, Hordaland fylkeskommune - kultur- og idrettsavdelingen og Bergen kommune - Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke - seksjon for kunst og kultur.

bitteatergarasjen

bitteatergarasjen

teatergarasjen

#teatergarasjen #proverommet #oktoberdans #reinbonus Redaksjon: Sven Åge Birkeland, Idun Vik (Tekster), Rune Salomonsen (Tekster), Eirik Gjære og Andreas Langenes. Forsidefoto: Cock Cock... Who's There? av Samira Elagoz (FI/EG) Grafisk design: Nina Høybakk / Trykk: Bodoni

BIT Teatergarasjen Strandgaten 205, 5004 Bergen Telefon +47 55 23 22 35 / info@bit-teatergarasjen.no / bit-teatergarasjen.no


Det er med vidåpne øyne og et bankende varmt hjerte vi inviterer til vårens program i BIT Teatergarasjen. Scenekunsten skal, slik vi kjenner den, fremdeles få anledning til å overraske, sprenge grenser og åpne opp for opplevelser og refleksjon på måter vi ikke ante vi trengte. Scenekunsten skal fremdeles få være politisk ukorrekt og feltet skal få insistere på å være et frirom fra - og et korrektiv til - samfunnets tradisjonelle og dogmatiske holdning til mulighetene som ligger i dagen og foran oss. Dette er viktige bestanddeler av kunstens funksjon og samfunnsmandat. De siste måneders historier om trakassering og overgrep er ille og det må stoppe nå. Vi har innsett at vi lever i en tid hvor «business as usual» ikke lengre eksisterer, det er gjort klinkende klart fra flere hold. Om teatret skal ha håp om å forbli relevant må vi altså reagere raskere enn tidligere. Vi er derfor - i samarbeid med andre aktører innenfor scenekunstfeltet - ikke bare i dialog med de involverte, men implementerer også konkrete tiltak slik at vi er rigget for at uønsket aktivitet trygt kan rapporteres og på etterettelig vis håndteres om det skulle oppstå igjen. Vi skal som teaterhus bruke de verktøyene vi har til disposisjon når urett blir begått, når diskriminering og undertrykkelse finner sted. Også her håper vi vårt felt kan gå foran og bli et reelt frirom. En del av vårt ærend, eller BIT Teatergarasjens prosjekt om man vil, har jeg tidligere formulert som «like mye et humanistisk prosjekt som et kunstprosjekt». Det står ved lag og det forplikter. Vårens program presenterer 12 produksjoner herav 9 er co-produsert av BIT Teatergarasjen. Kunstnerne kommer fra flere kontinenter, fra mange land. De bruker ulike fortellermåter, men er alle opptatt av - og fokusert på - det de oppfatter som brennende aktuelt. Det ligger med andre ord tilrette for å invitere til et program som er mangfoldig og preget av alt fra det familiære til det ukjente, fra det vennlige, ømme, forståelsesfulle, varme og jublende lykkelige til det triste og kompliserte. Vi ønsker med dette velkommen til en utfordrende, vakker og spennende vårsesong i BIT Teatergarasjen. Sesongen vil bringe mange opplevelser, nye erkjennelser og forhåpentligvis ruste oss til å møte fremtiden hva enn den måtte bringe. Sven Åge Birkeland Teatersjef BIT Teatergarasjen


Sentralbadet januar 2018 Foto: Andreas Langenes


To skritt frem og ett tilbake... 2017 har vært et spesielt år for BIT, og tidvis mer spennende enn det selv moderne og nyskapende teaterfolk har godt av! I januar 2017 var det fortsatt blåmandag etter regjeringens avslag høsten -16: Ingen kulturhusmidler til Sentralbadet i statsbudsjettet. Men sammen med Bergen kommune og Carte Blanche krummet vi ryggen og bidro til at et revidert og billigere prospekt kunne sendes østover i april. Med mai du skjønne milde kom statsminister Erna til Bergen med gode nyheter for revidert statsbudsjett, og 230 blanke millioner i kulturhusmidler – “til videre planlegging og bygging av kulturfunksjoner for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen i Sentralbadet” - på betingelse av at lokale myndigheter sammen skaffet de øvrige to tredjedelene av finansieringen. Jubelen stod i taket utad, men i kulissene holdt vi hodet kaldt og kontakten med lokale politikere varm. Sammen med ledelsen i Carte Blanche har Sven Åge Birkeland og undertegnde hatt god anledning til å bli kjent med hverandre og en drøss med hyggelige og imøtekommende politkere i kommune og fylkeskommune. Det ble tydelig for oss at dette prosjektet er en viktig sak for de fleste av politikerne vi møtte. Bergen kommune leverte varene 27. september, der byrådet i sitt forslag til budsjett og langtidsplan satt av et tilsvarende beløp som staten; 230 millioner til nytt scenekunshus for BIT og Carte Blanche. “Dette kan gå”, tenkte vi. Skuffelsen var derfor stor da fylkesrådmannen la frem Hordaland fylkeskommunens budsjettforslag 20. oktober - uten et rødt øre til den fylkeskommunale andelen i spleiselaget. Dermed bar det ut på en ny “politikerrunde” med oss, og vi hadde møter på løpende bånd med samtlige partigrupper på fylkestinget. De fortalte om en særdeles anstrengt økonomi, men gav oss også positiv respons på våre mange og gode argumenter: • Sentralbadet vil bli et svært tjenlig scenekunsthus, midt i kulturaksen, som sikrer Carte Blanche og BIT Teatergarasjen både gode betingelser og vekstmuligheter i fremtiden. • Sentralbadet vil gi økt synlighet og tilgjengelighet til samtidskunst, og øke publikums kapasiteten i regionen drastisk for all scenkunst. • Bygget sikrer at vi får beholde Carte Blanche i Bergen. • Sentralbadet scenekunsthus vil bety økt fokus på de internasjonalt kjente festivalene til BIT (Oktoberdans og Meteor) som blir å finne under samme tak gjennom hele festivalperiodene. • En opprustning av Sentralbadet vil bety økt satsing på skoleforestillinger og undervisnings samarbeid. • Sentralbadet er et viktig urbant kulturminne som igjen kan bli tilgjengelig for fylkets og byens innbyggere; En møteplass for befolkningen generelt, og særlig for byens kreative/ innovative/skapende krefter. · Den eneste måten å sikre at de statlige kulturhusmidlene ikke forsvinner ut av regionen, er å fremskaffe det lokale bidraget i sin helhet. At budsjettflertallet faktisk fant 5 millioner som startbevilgning for 2018 er egentlig et lite jordskjelv basert på det begredelige utgangspunktet i fylket. Og selv om de dessverre ikke nevnte Sentralbadet i budsjettvedtaket, så har de vedtatt å gå i dialog med Bergen kommune og Stortinget for å finne en løsning for at BIT og Carte Blanche skal få tilgang på øvingslokale og scene. Det finnes i praksis ikke noe annet sted enn Sentralbadet der dette kan løses innen akseptabel tid. Vi møter derfor 2018 med friskt mot og en optimistisk holdning til at våre lokale politikere raskt finner sammen i et politisk håndverk av ypperste klasse. Fremtiden heter fortsatt Sentralbadet! Gunn-Vivian Eide Styreleder BIT Teatergarasjen


Agenda Våren 2018 Side

Januar

10 – 11

oslo Mette Edvardsen (NO) 26. – 27. januar KL 19:00 Sted: Studio USF Februar

34 – 35

Prøverommet på Landmark 5. februar

12 – 13

21 pornographies Mette Ingvartsen (DK) 9. – 10. februar KL 20:00 Sted: Studio Bergen

34 – 35

Prøverommet på Cornerteatret 19. februar

14 – 15

Samtaler som våpen og bilder som skjold Alt Går Bra (NO) 23. – 24. februar KL 17:00 Sted: Kunsthall 3.14

16 – 17

Your Majesties Navaridas & Deutinger (AT/ES) 23. – 24. februar KL 19:00 Sted: Studio USF

18 – 19

COLLECTION OF ARTISTS Raquel André (PT/BR) 27. februar KL 19:00 Sted: Wrap Mars

18 – 19

COLLECTION OF LOVERS Raquel André (PT/BR) 3. mars KL 19:00 Sted: Studio USF

34 – 35

Prøverommet på Tag Team Studio 5. mars

8


Side 20 – 21

Post Capitalistic Auction Jingyi Wang / Idun Vik (CN/NO) Vernissage + Seminar 15. mars KL 18:00 Sted: Bergen Kunsthall Upstairs Auksjon 16. mars KL 21:00 Sted: Landmark

22 – 23

I DET FJERNE, TROJA Magnus Myhr (NO) 16. – 17. mars KL 19:00 Sted: Studio USF

24 – 25

Craigslist Allstars (FILM) av Samira Elagoz 22. mars KL TBA Sted: Cinemateket USF

26 – 27

Cock, Cock… Who’s There? Samira Elagoz (FI/EG) 23. – 24. mars KL 19:00 Sted: Studio USF April

34 – 35

Prøverommet på Østre 9. april

28 – 29

Escape the Universe by Proxy (NO) 13. – 14. april KL 19:00 Sted: Studio USF

34 – 35

Prøverommet i Studio Bergen JUBILEUM 20ÅR 23. april

30 – 31

COMMONISM Smith & Sveen (UK/NO) 27. – 28. april KL 19:00 Sted: Studio USF Mai

32 – 33

The Great Outdoors Annie Dorsen (US) 24. mai KL 19:00 og 25. – 26. mai KL 19:00 og 21:00 Sted: KODE 4 Tårnsalen 9


oslo Mette Edvardsen

oslo er en flerstemt soloforestilling omtalt som både intelligent, underholdende og uforglemmelig. Ut i fra tanken om at koreografi er en måte å skrive på, komponerer Mette Edvardsen bilder, handlinger, fantasier og stemninger i tid og rom. Publikum tas med i et undringsrom som åpner for både fornøyd fnising og filosofisk refleksjon. I en poetisk lek med språkets potensial og begrensninger er oslo like enkel som den er kompleks og brilliant.

NO

og kritikerstanden både nasjonalt og internasjonalt. Det nederlandske scenekunstmagasinet Metropolis M omtaler forestillingen som underlig komisk og dypt rørende, og kaller den et «world-class show». Forestillingen begynner med at Edvardsen forteller om forskjellige opplevelser hun har hatt i ulike scenerom. Med sjarm og lekenhet snakker hun om de gangene hun føler hun har lykkes med kunsten, og om (u)muligheten av å gjenskape slike øyeblikk. Videre utfolder det seg flerstemt meditasjon av ord og bilder, hvor publikums forestillingsevne og fantasi blir aktive medskapere i Edvardsens særegne univers.

Mette Edvardsen er en merkeskvinne innen feltet, og var den første dansekunstneren som ble tildelt den nasjonale Ibsenprisen. oslo ble nominert til kritikerprisen for dans i 2017, og har høstet lovsang fra publikum

10


26. – 27. januar KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Dans Co-produksjon Av og med: Mette Edvardsen. I samarbeid med: Mari Matre Larsen m.fl. Musikk: Matteo Fargion. Lys: Bruno Pocheron. Tekniker: Emese Csornai. LED software: Heiko Henning, Samuel Kress. Produksjonsassistent: Maya Wilsens. Takk til: Heiko Gölzer. Produksjon: Mette Edvardsen/ Athome, Manyone vzw. Co-produksjon: Kaaitheater (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Box Teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT – Teatergarasjen (Bergen), Skogen (Gothenburg) Støttet av: Norsk Kulturråd, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – Kunsthøgskolen i Oslo, APAP network (EU).

Foto: Mette Edvardsen

oslo er et anagram for solo, og navnet på hjembyen til kunstneren. De mange lagene i forestillingen trekker veksler på hele Edvardsens kunstnerskap, og kan sammenfattes i hennes uttalelse: «I don’t think we make things alone, even when we are alone».

Forestillingen er en del av APAP – Performing Europe 2020, med støtte fra den Europeiske Union Kulturprogram.

Jeg er nok ikke alene når jeg håper at Edvardsen fortsetter å skape nye og ulike, men like fullt åpne og kanskje til og med potensielle rom, som vi publikummere kan gå, springe, slippe eller jobbe oss inn i, i lang tid fremover – Venke Marie Sortland, scenekunst.no

oslo is a polyphonic solo piece described as «a world class show». Edvardsen creates a peculiar universe that welcomes giggles as well as philosophical contemplation. In a poetic and playful way the piece explores the potential and limitations of language. It’s as simple as it’s complex and brilliant. Nominated for the Norwegian Critic’s Prize for Dance 2017.

11


21 pornographies Mette Ingvartsen

Pornografi er bilder laget for å vekke lyst. En megaindustri som bare overgås av narkotika- og våpenbransjen i omsetning. Ingvartsens forestilling gir eksempler på hvordan pornoens enkle virkemidler også utnyttes i andre fremstillinger av kroppen.

DK

Ifølge Sontag sier pornografisk kunst noe sant om mennesket. Den utvider vår erfaring med overdrivelser og tabuer. At den lykkes i det skyldes formen. Det finnes ingen tragedie i pornografien, ingen avgjørende hendelse, bare stadige gjentagelser. Den er urealistisk og parodisk, som slapstick eller "gladvold", hvor alt går fra det ene uhell eller overgrep til det andre uten å se ut til å påvirke karakteren i det hele tatt. Nettopp derfor kan vi ta det inn. Pornografien tilhører som sjanger komedien.

Da Marquis de Sade skrev sine romaner i fengsel i 1785, diktet han videre på sine forbrytelser og førte filosofiske bevis for at lidenskap forsvarer overgrep. På 1960-tallet forsvarte litteraturkritikeren Susan Sontag denne typen litteratur som kunst mot sensur, og plasserte den i komediesjangeren og parodien. Hennes kjølige analyse av den pornografiske sjangeren er inspirasjonskilden til denne forestillingen.

Gjennom erotiske og emosjonelle situasjoner og bilder, viser forestillingen hvordan den pornografiske tankegangen opererer. Det har lite med sex å gjøre. Heller viser det pornoen som uttrykk for grusomhet, klinisk presisjon, vold og smerte, men noen ganger også latter, glede, opphisselse og spenning. 12


9. – 10. februar KL 20:00 Sted: Studio Bergen Nøstegaten 119 Pris: 300,- / 180,- / 100,Kategori: Dans Co-produksjon Av og med: Mette Ingvartsen. Lysdesign: Minna Tiikkainen. Lyddesign: Peter Lenaerts. Scenografi: Mette Ingvartsen & Minna Tiikkainen. Dramaturgi: Bojana Cvejic. Teknisk Sjef: Hans Meijer. Koreografiassistent: Dolores Hulan. produksjonsassistent: Manon Haase & Elisabeth Hirner. Lydtekniker: Adrien Gentizon. Produksjonskoordinator: Kerstin Schroth. Presentert av: Mette Ingvartsen / Great Investment. Co-produksjon: Volksbühne (Berlin), PACT Zollverein (Essen), Kaaitheater (Brussels), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Dansehallerne (Copenhagen), BIT Teatergarasjen (Bergen), Julidans (Amsterdam), CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble.

Foto: Marc Domage

Pornoens fremstilling av lysten og det forbudte har aldri hatt større markedsandel enn i dag. Det har blitt en suksessoppskrift for film, reklame og nyhetsstoff. Hva sier det om oss? 21 pornographies er en danseforestilling om det sanne bildet av mennesket formet av pornografiens kommersielle gjennomslagskraft. Pornography is made to provoke lust. A thriving business only excelled by the weapon and narcotics industry in revenue. The piece demonstrates how the stimulation of desire and pornography shape today’s popular culture and media. A penetrating performance that reaches far beyond field of sexuality.

I consider joy as a feminist strategy to resist oppressing structures of power – Mette Ingvartsen

13


Samtaler som vĂĽpen og bilder som skjold Alt GĂĽr Bra NO

14


23. – 24. februar KL 17:00 Sted: Kunsthall 3.14 Vågsallmenningen 12 Pris: 100,Kategori: Teater / Performance Co-produksjon

Denne nye og første teaterproduksjonen fra Alt Går Bra settes opp med en påfølgende utstilling. Forestillingen handler om teateret som et offentlig samtalerom; utstillingen om bilder av det gode samfunnet. Det ene følger og utfyller det andre – i samme rom.

Av og med: Alt Går Bra. Gjester fra norsk og internasjonalt samfunnsliv annonseres senere. Støttet av: Norsk Kulturråd, KORO, Hordaland Fylkeskommune

Samtaler som våpen og bilder som skjold setter teorier om teateret fra 1960-tallet ut i praksis. Inspirert av den italienske poeten og filmskaperen Pier Paolo Pasolini, inviterer de til debatt på scenen. I sitt Manifest for et nytt teater, beskrev Pasolini to teaterformer: det han kalte det borgerlige “skravleteateret” og det opposisjonelle “skrik og skrål-teateret”. Begge forholdt seg til besteborgerskapet, enten de representerte dem eller forsøkte å sjokkere dem. Pasolini ville i stedet åpne teateret og sette ordet i fokus, fritt for scenetekniske dikkedarer. Ved å invitere intellektuelle opp på scenen, ville han oppfordre til høyttenkning og debatt.

INTRO

I forestillingsdelen vil en rekke politisk aktive og engasjerte debattanter fremme kontroversielle politiske uttalelser med utgangspunkt i egne standpunkt, som publikum skal være med å diskutere. Utstillingen som avdukes etter forestillingen, er en videreføring av Alt Går Bras arbeid med historiske og samtidige våpenskjold i prosjektet Den norske Idealstaten. Her har et mangfold av bidragsytere formulert sine tanker om et godt fremtidssamfunn. Disse tankene er oversatt til tegninger.

For the first time the artist collective Alt Går Bra make a theatre production - a performance followed by an exhibition. The performance deals with theatre as a public space for conversations, while the exhibition consider images and ideas about what makes a good society. The two parts are presented in one space, and compliment each other.

15


Your Majesties Navaridas & Deutinger AT/ES

Foto: Daniel Schmidt 16


23. – 24. februar KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater Gjestespill Av og med: Marta Navaridas og Alex Deutinger. Tekst: Barack Obama og Jon Favreau. Turneleder: Sophie Schmeiser. Støttet av: Kulturamt der Stadt Graz, Kultur Land Steiermark, Bundeskanzleramt.

To dansere går løs på en av vår tids mest suverene politiske taler med kroppen. En genialt helstøpt duo om makt, krig og mening, som gir gysninger langt inn i lattersalvene. Optimismen var stor da Barack Obama ble president i USA i 2009. Senere dette året vant han til og med fredsprisen. Noen mente han fikk den for tidlig. Flere har senere blitt overbevist om at han aldri burde fått den. Den berømmelige fredspristalen som ble holdt i rådhuset i Oslo, var et suverent retorisk forsvar for at krig er nødvendig for å fremme fred.

Forestillingen er en del av APAP – Performing Europe 2020, med støtte fra den Europeiske Union Kulturprogram.

I Your majesties fremfører Alex Deutinger hele Obamas tale ordrett fra scenen. Kroppsspråket er rikt og presist, som bare en danser kan gjengi det. Etterhvert blir det imidlertid klart at bevegelsene styres av en annen, nemlig av Marta Navaridas som befinner seg bak publikum. Alt hun gjør, gjør han på samme måte, mens han uavbrutt fortsetter å snakke. Bevegelsene gir ordene en annen mening, og Obamas tale får nytt liv. Hele mørket som lå latent i denne talen legges for dagen. På absurd og humoristisk vis oppdateres vi om et vendepunkt i moderne historie, og den politiske retorikkens teknikker avkles klart og tydelig.

A revival of Barack Obama’s Nobel Peace Prize Lecture. Whilst one performer recites the legendary speech, another acts as a gesturing puppeteer, manipulating and guiding the speaker’s movements. A piece of World History is updated and the techniques of political rhetoric are laid bare. An ingenious dance about war, peace, and hope.

Your Majesties er en forvridd og tankevekkende kritikk av politisk makt. Sjelden har en studie i retorikk vært mer underholdende. Forestillingen har vunnet flere priser, og har turnert verden rundt siden urpremieren i 2010.

Your Majesties – a duet as unique as they come – The Scotsman simple yet deeply funny, rigorous, revelaing and politically charged – The London Times

17


COLLECTION OF LOVERS Raquel André

PT/BR

intimitet er når noen opptar plass inne i deg intimitet er å tillate intimitet er kjærlighet intimitet er å ta bilder sammen intimitet er umulig å fange

COLLECTION OF LOVERS er basert på møter mellom André og hundrevis av mennesker av alle slags nasjonaliteter, kjønn og aldre. I leiligheter verden over har hun i møte med fremmede jaktet på intime situasjoner. Intimiteten blir bevart gjennom minner og bilder. I grensegangen mellom fiksjon og virkelighet fanger Raquel André flyktige øyeblikk, for å legge de til i sin uendelige samling av sjeldne ting.

Raquel André samler på sjeldne ting. Hun er besatt av den overveldende mengden informasjon som finnes i hver minste bevegelse et menneske gjør. I en årrekke har hun jobbet med innsamling som metode for utvikling og fremvisning av scenekunst. Med en fascinasjon for minner, og lidenskap for hvordan det forgjengelige kan bevares, jobber hun med innsamling av intime øyeblikk.

Forestillingen samler elskere og møter i hver by den reiser til. Møtene integreres i forestillingen, og forteller noe om hvordan vi relaterer oss til hverandre. Hva ser vi

18


3. mars KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater Gjestespill Av og med: Raquel André. Utviklet i samarbeid med: António Pedro Lopes, Bernardo de Almeida. Musikk: noiserv. Lysdesign: Rui Monteiro / Eduardo Abdala. Produsent: Mónica Talina.

Forestillingen er en del av APAP – Performing Europe 2020, med støtte fra den Europeiske Union Kulturprogram.

Foto: Tiago de Jesus Brás

etter når vi møter noen? Facebook, Instagram, Tinder og Grindr har gjort oss til eksperter på å forfalske intimitet. Vi poster hva vi spiser, hvem vi kysser, hvor vi reiser, hva vi leser, liker og misliker – og alt oversettes til likes og kommentarer. COLLECTION OF LOVERS utgår fra intime møter, og skriver seg inn i samlingen av øyeblikk som utgjør våre liv og vår tid.

In the age of Facebook, Instagram, Tinder and Grinder, we have become experts at faking intimacy. This performance reflects on intimacy that is explored through oneto-one meetings amplified for the stage. On an impossible quest to make the ephemeral last, Raquel André presents a collection of all real, all fake, intimate moments.

I forbindelse med COLLECTION OF LOVERS vises også COLLECTION OF ARTISTS basert på møter med lokale kunstnere i Bergen. COLLECTION OF ARTISTS vises på Kunsthuset Wrap 27. februar KL 19:00. Pris: 100,19


Post Capitalistic Auction Jingyi Wang i samarbeid med Idun Vik CN/NO

Kunstnere, kunstsamlere og alle andre som er interessert inviteres til å kjøpe og selge kunstverk på nye måter. 10 ulike verk, av 10 ulike kunstnere auksjoneres bort. Verkene representerer ulike formspråk og uttrykk, og kunstnerne er i forskjellige faser av karrieren. Reelle transaksjoner vil finne sted. Publikum får mulighet til å komme med bud ikke bare med penger, men også i bytte med varer og tjenester, med forståelse og potensielt karrierefremmende muligheter. Når budene ligger på bordet er det kunstneren selv som avgjør hvem som får med seg verket hjem. Ved å introdusere nye regler, og nye former for valuta, undersøkes ulike former for kapital og verdi.

Ingen penger? Ingen problem! Denne kvelden kan du kjøpe kunst på nye måter.

Kunstens varekarakter har blitt teoretisert i flere århundrer. Likevel tviholder mange på den romantiske oppfatningen av kunsten som fri og autonom, der kunstnere fritt og usensurert får uttrykke seg. Om dette er tilfellet eller ikke, er det uansett klare begrensninger knyttet til hvem kunsten er tilgjengelig for. Kunstauksjoner kan ses som et åpenbart eksempel. Hvem enn som byr høyest og er villig til å betale mest vinner, uavhengig av deres forståelse, eller mangel på forståelse, av kunstverket. Post Capitalistic Auction lager nye regler.

20


Vernissage + Seminar 15. mars KL 18:00 Sted: Bergen Kunsthall Upstairs Rasmus Meyers allé 5 Auksjon 16. mars KL 21:00 Sted: Landmark Rasmus Meyers allé 5 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater / billedkunst Co-produksjon Idé/konsept/regi: Jingyi Wang. Medskaper/utøver/produsent: Idun Vik. Dramaturg: Iris Raffetseder. Medvirkende kunstnere: Toril Johannessen, Marie Storaas, Håkon Olsen Holm, Gabriel Kvendseth, Helene Norseth. Flere navn annonseres senere. Konsulent: Knut Ove Arntzen. Takk til: VISP, Gitte Sætre. Støttet av: Norsk Kulturråd, FFUK, FFLB, Fritt Ord, Bergen kommune. Co-produksjon: BIT Teatergarasjen & Bergen Kunsthall. Følg prosjektet og les om verkene som auksjoneres bort her: postcapauction.com Hvilke bud vil publikum komme med? Vil kunstneren godta andre valutaer? Kan forståelse ha større verdi enn penger? Kan et bytte være mer verdifullt enn en karrieremulighet? Kan endrede regler skape endrede tanker? Kan alternative systemer generere alternative verdier? Post Capitalistic Auction inviterer til å tenke nytt om kunst og verdi. For one night only you can buy art with different means than money. Ten different artworks by ten different artists will be auctioned. Audiences are invited to make bids with “Understanding”, “Opportunity” and “Exchange”, in addition to money. When the bids are on the table, the artist will decide who gets the artwork. A performative investigation on art and value. 21


I DET FJERNE, TROJA Magnus Myhr NO

Foto: Chrisander Brun 22


16. – 17. mars KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Som et gresk kor vil jeg la kroppen min ta igjen messe ut ordet

Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Dans Co-produksjon

La det bølge riste kaste skylle ut og rett før det forsvinner ta det tilbake: FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI FEMI

Magnus Myhr jobber med utgangspunkt i personlige erfaringer. Med interesse for gestaltning av kjønn, oppvekst og menneskers iboende forfengelighet, utforsker han i denne forestillingen en indre og ytre konflikt mellom det feminine og det maskuline. Denne konflikten er selvopplevd og springer ut av hvordan Myhr erfarer seg selv som en feminin mann. I lek med de storslåtte skjebnene i greske tragedier, og med nyskrevet musikk av saksofonist Bendik Giske, går Myhr til kamp på scenen. Som utøver har Myhr bred erfaring innen både dans og teater.I DET FJERNE, TROJA er hans andre helaftens produksjon. I 2014 gjestet han BIT Teatergarasjen med soloforestillingen JEG SATT PÅ EN STEIN OG SÅ UTOVER «HAVET», som på scenekunst.no ble omtalt som en personlig, humør- og kjærlighetsfylt kunstnerisk statement. Videre ble det påpekt at entusiasmen som gjennomsyret hele prosjektet, inneholdt kvaliteter som peker framover mot store ting. JEG SATT PÅ EN STEIN.. vant NATT&DAG-prisen for årets scenekunst i Trondheim.

Av og med: Magnus Myhr. Musikk: Bendik Giske. Scenografi/lys/kostyme/foto: Chrisander Brun. Kunstnerisk katalysator/ytre øye: Terje Tjøme Mossige. Dramaturg: Melanie Fieldseth, Black Box teater. Teknisk ansvarlig: Magnus Boyd. Produsent: Inger-Reidun Olsen. Co-produsert av: Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen, RAS – regional arena for samtidsdans, Black Box teater. Støttet av: Norsk kulturråd, Det Norske Komponistfond, Fond for lyd og bilde, Oslo kommune, Fritt Ord, FFUK og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Magnus Myhr brings a personal battle between the feminine and the masculine to stage. In play with the epic destinies of the Greek tragedies, audiences are invited to an exploration of inner and outer opposites. By diving into his own experiences, Myhr sets out to reclaim and manifest the feminine.

23


Craigslist Allstars Samira Elagoz FI/EG

Through Craigslist, an internationally active internet network, Elagoz arranges one-onone first encounters with a wide variety of men in three cities and explores how the camera influences intimacy between two strangers: the documentarian and the subject. The set up is simple - she brings a camera, and films how they get to know each other. Every encounter is real and unscripted

Ved hjelp av Craigslist, et internasjonalt aktivt internett-nettverk har Samira Elagoz arrangert en-til-en møter med en rekke av menn i tre forskjellige byer, og utforsker hvordan kameraet påvirker intimitet mellom to fremmede. Oppsettet er enkelt, hun tar med et kamera, og filmer hvordan de blir kjent med hverandre. Hvert møte er ekte, og uforberedt. REIN BONUS: Møt Samira Elagoz etter visningen.

24


FILMVISNING i samarbeid med Cinemateket USF 22. mars KL: annonseres senere Sted: Cinemateket USF Georgernes Verft 12 Pris: 80,-/60,Kategori: Film Billetter kjøpes på cinemateketbergen.ticketco.no

* * * * * Masterful, Craigslist Allstars is a true pearl – Episodi.fi The film itself is a masterpiece in improvisation – superbalist.com * * * * * The result is an indispensable documentary debut, that is not easy to categorize – Soundvenue.com

25


Cock, Cock... Who´s There? Samira Elagoz FI/EG

26


23. – 24. mars KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater Gjestespill Cock, Cock.. Who’s There? er en foruroligende og sensitiv forestilling om intimitet og vold. Med utgangspunkt i virkelige møter mellom kunstneren og fremmede menn, følger vi en vågal ung kvinne på et målrettet oppdrag: å gjenerobre makten over egen kropp og seksualitet.

Av og med: Samira Elagoz. Utøvere: Samira Elagoz, Tashi Iwaoka og Yuko Takeda. Konsulenter: Jeanette Groenendaal, Bruno Listopad og Richard Sand. Lydkorreksjon: David Krooshof. Støttet av: The Finnish Cultural Foundation, Blooom Award og SNDO (Amsterdam).

Via Chatroulette og Tinder har Elagoz truffet menn i alle slags aldre, med alle slags bakgrunner – møter som i flere tilfeller er grenseoverskridende og ubehagelige, samtidig som de avdekker en lengsel etter intimitet. I en blanding av live performance, kreativ dokumentar og doku-fiksjon utforsker hun gråsonene mellom intimitet og vold, livet og kunsten, det offentlige og det private, offer og overgriper. Forestillingen strekker seg fra det rå og konfronterende, til det skjøre og humoristiske. Med nådeløs presisjon og mesterlig formbeherskelse kaprer hun tidsånden. Cock, Cock.. Who’s There? setter seg både i hodet og kroppen, og blir værende lenge etter at forestillingen er ferdig.

…as raw-realistic as it is frivolous, as moving as it is funny, as dramatic as it is optimistic. – Knack

Samira Elagoz studerte koreografi ved Amsterdam University of the Arts hvor hun ble uteksaminert i 2016. Gjennom performance, film og utstillinger, omfattende turnévirksomhet og en rekke priser og nominasjoner, har hun på kort tid markert seg som en kraftfull og allsidig aktør vi uten tvil vil se mye til i årene som kommer.

An unsettling and sensitive documentaryperformance about intimacy and violence. Based on close encounters with strangers, Elagaz traverses the gray areas between life and art, victimhood and agency, the public and the private. With a masterly set of tools, the piece shows a young woman on a mission to reclaim power of her body and sexuality.

27


Escape the Universe by Proxy NO

Vi er alle del av universet. Vi fascineres av dets størrelse, skjønnhet og ubegripelige kompleksitet, selv om det er overveldende for den enkelte å ta innover seg.

by Proxy inviterer til en hyllest av universet. Escape the Universe er et kunstnerisk tankeeksperiment som fritt blander vitenskap, fantasi og fiksjon. Kunstnerne skaper et humørfylt og poetisk tilfluktsrom hvor de sammen med publikum løfter blikket mot utopiske visjoner for fremtiden. Forestillingen er en flukt og en feiring, samtidig som den er et oppriktig forsøk på å nærme seg universets tilsynelatende uendelige og uhåndgripelige vesen. I en performativ fest med kosmiske dimensjoner, avdekkes også noe om hvilke verdier som betyr mest, her og nå, i livet på jorden.

Samtidig stiller hverdagslivet sine krav. Kunnskap som akkumuleres, relasjoner som må ivaretas, og dagligdagse gjøremål kan komme i veien for nye tanker og drømmer om andre måter å leve på.

28


13. – 14. april KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater Co-produksjon Av og med: Anders Firing Aardal, Matias Askvik, Marthe Sofie Løkeland Eide, Davis Jensen, Ylva Owren, Heiki Riipinen. Kostymedesign: Henrik Wilhelm Johansen. Konsulenter: Mårten Spångberg, Jonas Corell Petersen. Produsent: Frode Antonsen. Co-produksjon: Theater Oberhausen, BIT Teatergarasjen, Teaterøen, Åbne Scene Godsbanen, Grenland Friteater. Støttet av: Kulturrådet, Aarhus kommune, FFUK, Körber Studio. by-proxy.org

Foto: Julian Rauchfuss

A celebration of nothing less than the universe itself. Escape the Universe is an artistic experiment that wholeheartedly blend science, phantasy and fiction. The and audience are invited to share utopian visions for the future, and perhaps uncover which values might be most important, here and now.

by Proxy er et ungt kollektiv bestående av skuespillere og scenografer med bakgrunn fra Akademiet for Scenekunst i Fredrikstad. Med Escape the Universe tar de fatt på sin andre sceniske produksjon. De har på kort tid markert seg i feltet, og er for tiden gjestekuratorer ved Teater Momentum i Danmark. Deres første forestilling, Stop Being Poor, vant juryprisen under Körber Studio Junge Regie i Hamburg i 2015, og har siden turnert i Tyskland og Norden.

29


COMMONISM Smith & Sveen

UK/NO

Hvor skal vi begynne?

Hva betyr det å leve i verden akkurat nå? Hva skjer med dagens samfunn? Hvilken rolle spiller kunsten i alt dette?. Hva er det vi deler? Hva er det som splitter oss?

COMMONISM er en dialog mellom to kunstnere fra England og Norge, begge anerkjente innenfor sine felt. I denne iscenesatte diskusjonen angriper de spørsmål om nasjonalitet, internasjonalitet, teater og politikk. De snakker om hvem vi er – og hvem vi kan være - i denne tiden vi lever i.

Og hva kan vi gjøre? Kom og lytt til denne samtalen Kom og se om vi kan finne litt COMMONISM.

30


27. – 28. april KL 19:00 Sted: Studio USF Georgernes Verft 12 Pris: 250,- / 150,- / 100,Kategori: Teater Co-produksjon Av og med: Andy Smith og Amund Sjølie Sveen. Støttet av: Norsk kulturråd. Co-produsert av BIT Teatergarasjen.

Smith is from Great Britain. Sveen is from Norway. In COMMONISM they exchange experiences from their lives and countries in thrift and crisis. A dialogue unfolds which questions what it might mean to live in the world just now, what we might share as well as what might divide us. Come and listen. Come and join the conversation.

31


The Great Outdoors Annie Dorsen US

Annie Dorsen tar sin lek med kunstig intelligens og algoritmer opp til nye høyder i denne forestillingen. I The Great Outdoors stiger publikum inn i en dome med en digital himmel, en hellig hvelving, som for å motta fremtidens nåde og beskue internettets indre verdensrom. Det kunstige landskapet er like sublimt som naturen selv: overveldende, fryktinngytende, uforutsigelig og vakkert – en påminnelse om hvor små og skjøre vi er i møte med det uendelige.

Annie Dorsen fremfører her en monolog basert på ulike kommentarfelt på internett, mens bilder og tekst flimrer over nattehimmelen. Manus er komponert av en robot, nærmere bestemt en algoritme, programmert til å tyde ordenes mening og sette dem sammen til fullstendige setninger. Fra kveld til kveld klipper og limer den fra sosiale plattformer som Reddit, hvor folk poster linker og bilder og kommenterer saker og ting som opptar dem. På samme måte som for oss, er det lettere for maskinen å tyde et enkelt budskap. Forestillingen beveger seg mellom det enkle og komplekse, mellom orden og kaos.

32


24. mai KL 19:00 25. – 26. mai KL 19:00 og 21:00 Sted: KODE 4 Tårnsalen Pris: fra 190,Kategori: Teater Co-produksjon Av og med: Annie Dorsen. Tekstprogrammering: Miles Thompson/Marcel Schwittlick. Stjerneshowdesign: Annie Dorsen/Ryan Holsopple. Komponist: Sébastien Roux. Dramaturg: Onome Ekeh. Stjerneprogrammerer: Ryan Holsopple. Teknisk sjef: Ruth Waldeyer. The Great Outdoors er co-produsert av BIT Teatergarasjen, Crossing the Line Festival and Noorderzon Performing Arts Festival Groningen og Festspillene i Bergen. Presenteres i samarbeid med KODE. Foto: Julieta Cervantes

The Great Outdoors er en ambivalent kjærlighetserklæring til en verden i konstant endring. En kunstig verden av økende kompleksitet er satt som en beskyttende kuppel mot en naturlig verden vi er mer og mer fremmed for. Alt du er omgitt av er kunstig, storslått og intelligent. A love letter to a world in flux. The audience steps into an inflatable planetarium with a digital night sky. Annie Dorson performs an algorithmically-generated monologue entirely made up from internet comments. The artificial landscape is as overwhelming and beautiful as nature: a reminder of how small and fragile we are in the face of the infinite beyond.

33


Velkommen til vårsesongen av prøverommet 2018! Prøverommet er et nomadisk visningsrom som beveger seg mellom ulike lokaler, gallerier og institusjoner i Bergen. Hver kveld er unik og one night only! Her samles kunstnere og andre kulturinteresserte for å presentere, oppleve og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for publikum.

5. februar 19. februar 5. mars 9. april 23. april

Landmark Cornerteatret Tag Team Studio Østre JUBILEUM 20 ÅR Studio Bergen

34


Prøverommet er en åpen plattform som har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. Konseptet gir nye og etablerte stemmer mulighet til å teste ut tanker, ideer og formspråk, og er et uformelt og levende alternativ til de etablerte institusjonene i Bergen. Publikum og aktører inviteres til å ta del i et multikunstnerisk og grenseoverskridene rom. Overskridelse er viktig, ikke nødvendigvis fordi det skaper grenseløshet, men fordi det utvider definisjoner. Vi gleder oss til en spennende sesong med sammensatte opplevelser og dristige øyeblikk. Gjennom 20 år har aktører flittig brukt Prøverommet som arena for eksperimentering og utforskning. Vi har en lang historie bak oss og et stort spekter av kunstneriske bidrag. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vil feire jubileet på storslått vis. Kjente som ukjente inviteres med til å forme veien videre. Hekt deg på! Send en beskrivelse om hva du ønsker å presentere, benytte eller utforske i våre visningsrom til proverommet@ bit-teatergarasjen.no. Og om du lurer på noe kan du ta kontakt med koordinator for prøverommet, Kristina Melbø Valvik på +47 45 29 89 02. Prøverommet er støttet av Bergen Kommune. Every other Monday Prøverommet brings life to a variety of art expressions; visual art, performance, literature, video art, installation art, dance, photo, theatre and more. Young artists and art lovers gather to explore and shake up the underground scene in Bergen. Interested in participating? Contact Kristina Melbø Valvik, coordinator prøverommet. proverommet@bit-teatergarasjen.no Phone: +47 45 29 89 02

Silketrykk: Hedda Grevle Ottesen 35


21 pornographies av Mette Ingvartsen (DK) Foto: Marc Domage.

REIN BONUS VÅREN 2018 Rein Bonus fortsetter arbeidet med å lage forlokkende bonusarrangementer i møte med forestillingsprogrammet til BIT Teatergarasjen. Som en institusjon uten hus er viktigheten av å tilby et spennende innhold til publikum stadig større. Derfor er det ekstra stas at våren er full av høydepunkter! Samfunnet er i stadig forandring, og vi synes ikke det er pretensiøst å si at vi er nødt til å søke mer kunnskap, andre betraktninger og nye møter. Være seg kunstnersamtaler, debatter, boklanseringer, foredrag, scenekant-skåler, konserter, workshops, måltider eller rett og slett en god fest. Med mål om å fremme ulike perspektiver arrangerer Rein Bonus møter, samtaler, diskusjoner og opplevelser som kan kontekstualisere og aktualisere forestillingene BIT Teatergarasjen programmerer. Vi vil gjerne dele mer tid med dere, og håper og tror at flere felles erfaringer kan gjøre oss alle litt klokere. Vi ønsker dere velkommen til workshops, møter med kunstnerne fra forestillingene, og to større debatter på Bergen Offentlige Bibliotek. Vi begrenser oss ikke til hjerneføde, denne våren skal vi også by på litt “Body Love” med to yogatimer. Vi er vågale og overstadige, men det nytter ikke om vi leker alene. Vel møtt! 36


REIN BONUS VÅREN 2018: Lørdag 27. januar KL 11:00 – 13:00 Sted: Bergen Dansesenter Workshop med Mette Edvardsen, i samarbeid med PRODA Fredag 9. februar KL 21:00 Sted: Studio Bergen Møt Mette Ingvartsen etter 21 Pornographies. Tirsdag 20. februar KL 19:00 Sted: Bergen offentlige bibliotek Debatt om retorikk og språkets makt, i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek - i forbindelse med Your Majesties av Navaridas & Deutinger og Samtaler som våpen og bilder som skjold av Alt Går Bra Tirsdag 27. februar KL 18:00 Sted: Kunsthuset WRAP Vi inviterer til suppe før visning av Collection of Artists av Raquel André. Lørdag 3. mars KL 17:00 Sted: Bergen Dansesenter Body Love I - Yoga med Jorunn Maria Djønne før Collection of Lovers av Raquel André, i samarbeid med Bergen Dansesenter. Onsdag 14. mars KL 18:00 Sted: sted annonseres Kunstnerpresentasjon - Magnus Myhr, i forbindelse med I DET FJERNE, TROJA Tirsdag 20. mars KL 19:00 Sted: Bergen offentlige bibliotek Debatt rundt feminisme og seksuell trakassering, i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek og tidsskriftet FETT. Torsdag 22. mars KL 18:00 Sted: Cinemateket USF Møt Samira Elagoz i samtale med Anette Basso etter visningen av Craigslist Allstars, i samarbeid med Cinemateket i Bergen. Fredag 13. april KL 20:00 Sted: Studio USF Møt by Proxy etter Escape the Universe. Lørdag 14. april KL 17:00 – 18:00 Sted: Bergen Dansesenter Body Love II - Gongbad + yoga med Kundalini Yoga Bergen før Escape the Universe av by Proxy, i samarbeid med Bergen Dansesenter.

Informasjon om de ulike Rein Bonus arrangementene finnes på Facebook og på hjemmesiden vår. Rein Bonus er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune. Alle arrangementer er gratis. 37


Håkonshallen

Hovedarenaer Våren 2018

ate

ts g

und

C. S

en

gr ol te

ga

Sk

St

.

e olb

ksm

.

alm

rgs

Haugeve

1

Landmark Rasmus Meyers allé 5 / kunsthall.no

2

Cornerteatret Kong Christian Frederiks plass 4 / cornerteatret.no

BIT Teatergarasjens administrasjonslokaler og logistiske knutepunkt. bit-teatergarasjen.no

3

Tag Team Møllendalsveien 17 / tag-team.no

4

Østre Østre Skostredet 3 / oestre.no

5

Studio Bergen Nøstegaten 119/ carteblanche.no 38

BIT Teatergarasjen Strandgaten 205

ien

2 5

Arenaer Prøverommet Våren 2018

1

TV2

ka

Georgenes ver ft Kulturhuset US F

3

Akvariet

aten

Verftsg

n

ke

ak

sb

rft

Ve

ste

Fredriksberg

Nordnes skole

.

k esb

rdn No

N

an

Str

ien

n

eie

esv

ek

. St

Fredriksberg gt.

n ord

V. H

dallm

an

Str

n

ra

ten

a dg

en

ag

h ge

eb

1

K

ien

eve

ark

eM

Ytr

K

ret

te los

nk Mu

n

dgate

Stran

. allm irke Nyk

u

C.S

Tollbo

ate

.

Nykirken

g ndts

Ma

llm

d ran

Lille

sa erg

ten

lb Ho

un ns k

aie

n

t Hotel dga Augustin Stran


. .b k ge fj ra

inc k

ik Meltz e

A

Kulturhis museum t.

U. biblioteket

n

en vei Vi lla Ol a f R y e s v e i . s gt Vig We e l O

fe

gt.

Pro

.

sm

nd

atla

Sjøfartsmuseet

P a rk v e i e

sels Wes

D

gate

F re d r

t. nsg Tulli

Iva

g ens

sga

n ase

rA

S

te

l.

n yd

es bo

Botanisk hage

nsp

Sy

F os s w

lm Ho

Naturhis museum t.

sg

e Syd

h

es

dn

en

Se kk eg t.

te ga

te ga

ate

Johanneskirken

at

g es

l.

sep

ge

t. iven

ss Fo

org

esg eskle

g

Dan

Fo

Lan

g.

ns Ha

eT

err

Ro

ate

Mu

ten

Br

ten

ga

m Ga

t.

teg

øs

N le

Sydn

an rm

str

in ssw

Bergen Gjesthus

b

n se

els

ck

ga

s erg

ten He

Ve

ate

2

Grieghallen

a

sg

rd

å yg

N

H

rs

La

sm

Ra

te

ga

r Sa

te ga

ate sg

M us

s ille

4

L yd e

tie ris Ch

te ga

ten

ga

s on

Sv

ste

øs

N

en

gg

ry

b te

Danseteateret

1llé

sa

er

ey

tsg

badet

n

ate

m

Ko

ga ste

n

n

n

k

rfo Ba

ieb edSentral-

ie

us

k.

n

a

Ne

sse

ate ingsg

Fore

n

te

ga

s nn

um

erg

ten

ve

t Tea

e

str.

gn Ma

n

St. Hans

n JoB an

n

ge

En

tpla

S rge ate SA .No sg H un Br . N

relve

e Vask

s urd Sig

ge

en

n ge En

D

t.

sg

ll svo

. rallm

sm.

.

sgt

Knøse

ann

rim

V.Mu

C. F

D

k. Dokken

ok

sb

vik

kte

Je

sv vik kte Je

n

gt.

tte

Sko

ag

h ge

NS

En

ter

.

Fes

rre Ky av Ol

n

lm

ss

pla

lls

u eB

Ol

gt

ar

Ka

t. etg

s

Klo

M

ite

m. urall Ø.M

n

veie

arke

n eie ev ark H.Bristol Ve

H

n

gt. ørs n Sm .Neptu

V

en

orf alkend

u

3

Lu

n

te

a sg

vh

ar

St

g nin en

e

sgaten

s

en

ie t

n

ate

ndg

Stra

le sva Lil ård g e ng

en

las

sp

hu

d Rå

llm rga To

St

Chr.Michelsens gate

ran

nn

r lle Ga

en

ai dk

ga t

tr

ås

Sm

Torborg Nedreaasgate

Dokkeveien

ke

bk

.

d

Bre

sul T

en

Kon

ark

alsm

O.J Pu dd

e fjo

2

rd

ien

rska

kjæ

kes

Dok

Studio Bergen Nøstegaten 119

3

USF Verftet Georgernes Verft 12

a sg

USF Verftet er et av favorittstedene g å rd ms for byens befolkning i vår- og sommerDa månedene, mye takket være en fantastisk S W ie n fin beliggenhet og uteservering. O Tverrve På USF Verftets mange små og store N O scener skjer det Ki atillegg alltid noe K ren L spennende. I vår Teatergarasjen n tar sBIT R fry arenaAfor eieUSF som i bruk Studio flere av C våre forestillinger. usf.no

Studio Bergen er Carte Blanche sitt hjemsted og har vært en av BIT Teatergarasjens faste arenaer i forbindelse med festivalene Oktoberdans og Meteor. Etter at Teatergarasjen ble revet har også Studio Bergen fungert som en slags hovedarena for BIT Teatergarasjens forestillinger, i tillegg til å presentere Carte Blanches egne produksjoner. I Studio Bergens foaje er det også en bar som er åpen i forbindelse med forestillingene. carteblanche.no 39

te n

G

AT

E


Nina Høybakk grafisk designer nh@ninahoybakk.no 90 64 84 02 ninahoybakk

Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter er et regionalt kompetansesenter for dans. Vi arbeider for å styrke den profesjonelle dansekunsten i regionen. Vi tilbyr blant annet produsenttjenester og er lokal arrangør av PRODA, profesjonell dansetrening. Vi formidler ulike kunstneriske og pedagogiske danseoppdrag. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller oppdrag, eller ønsker å stå på vår mailingliste.

BDS er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd

Stiftelsen Bergen Dansesenter, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen | 55 32 08 66 / 482 49 269 | post@bergen-dansesenter.no | bergen-dansesenter.no Foto: Jørn Lavoll, fra forestillingen All The Wave Was In A Flame av The Tourth Stage


DE

BERGENSKE

Fem uvanlig unike hoteller i Bergen. Vi er ikke akkurat nykommere i hotellbransjen. Vi tilhører ingen gigantisk hotellkjede, og heller ikke tilbyr vi rom ute ved flyplassen. Langt ifra. Vi har fem hoteller midt i Bergen sentrum. Men det er ikke hvilke som helst hoteller det dreier seg om. De er nemlig... unike. Samtlige hoteller forsterker opplevelsen av at den tilreisende befinner seg i Bergen. Hemmeligheten sitter delvis i hotellets vegger, og delvis i gjestfriheten til den bergenske eierfamilien. De fem hotellene? Augustin, Grand Terminus, Villa Terminus (bildet), Zander K og Bergen Børs.

De Bergenske, Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, Norge Tel. +47 55 21 25 00 booking@debergenske.no www.debergenske.no


Master in Performance

Master in Scenography

Ă˜stfold University College

Norwegian Theatre Academy www.hiof.no/nta

application deadline: March 1 42


COLLECTION OF LOVERS Raquel André (PT/BR) 43 Foto: Tiago de Jesus Brás


Bruker du Snapchat? Legg oss til ved ĂĽ skanne denne snapkoden eller finn oss ved hjelp av brukernavn: teatergarasjen

bitteatergarasjen

bitteatergarasjen

teatergarasjen

#teatergarasjen #proverommet #oktoberdans #reinbonus

44


God scenekunst er sjelden langt unna OSLO Våren 2018 Tiago Rodrigues (PT) By Heart / 3 dager med dans: Ann Christin Kongsness med Solveig Styve Holte (NO) About, Bente Alice Westgård (NO) Stars in a piece with no name og Ellen Söderhult (SE) How to do things with Romance: a prologue Mette Ingvartsen (DK) 21 pornographies / Julie Solberg og Cecilie Solberg (NO) Songs of entanglement / De Utvalgte (NO) Skipet - vol. 3 / Oslo Internasjonale Teaterfestival Verk Produksjoner (NO) Manifest United / Magnus Myhr (NO) I DET FJERNE, TROJA Pluss pluss kuratert av Hanan Ben (NO) / Henriette Pedersen (NO) Almost Nothing Flere forestillinger og events kommer blackbox.no

blackboxteater

blackboxteater

TRONDHEIM Våren 2018 Magnus Myhr (NO) I det fjerne; Troja / Iggy Lond Malmborg (SE) Physics and Phantasma Mørkerommet #1 V2018 / By Proxy (NO): Escape the Universe / Doris Uhlich & Michael Turinsky (AT) Ravemachine (I samarbeid med Multiplié dansefestival 2018) / Teater Fot (NO) Verken Fugl eller Fisk / Arkadi Zaides (BY) TALOS / YODOK III + Flønes/Sanders/ Strugstad (NO) As we fade out into the sweet stream of oblivion (I samarbeid Jazzfest 2018) Mørkerommet #2 V2018 avantgarden.no

avantgarden.no

teaterhusetavantgarden

45


Billettinfo BIT Teatergarasjen bruker bit.eventim-billetter.no Billetter kan kjøpes på bit.eventim-billetter.no eller ved arenaen. Billettsalg ved arenaen starter 60 minutter før forestilling. Merk! Ved kjøp på arenaen legges det til et ekspedisjonsgebyr på kr 25,Det lønner seg altså å kjøpe billetten på internett og på forhånd. Kjøp billettene dine på bit.eventim-billetter.no med din mobiltelefon, nettbrett eller PC. Billetten kan du få på din telefon eller på epost. Du kan også printe den ut hjemme og vise frem ved arenaen. PRISKATEGORIER: Ordinærpris: KR 300,- / 250,- / Moderasjonspris: KR 180,- / 150,Moderasjonspris gjelder for studenter, honnør og innehavere av Scenekort og BTkortet. Gyldig moderasjonsbevis skal medbringes og fremvises ved kjøp og inngang. Under 25: KR 100,Har du ennå ikke fylt 25 år kan du kjøpe billett til BIT Teatergarasjens forestillinger for bare kr 100,Earlybird: 30% rabatt Våren 2018 får du 30% rabatt på ordinær- eller moderasjonsbillett hvis du kjøper billetten inntil 14 dager før gjeldende forestilling. Ledsagerbevis aksepteres. Rullestolbrukere bes ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Kjøpte billetter refunderes ikke. Det tas forbehold om endringer i annonsert program og tidsplan. Forestillingene begynner presis. Ingen innslipp etter forestillingsstart. Alle priser inkluderer billettavgift. Har du spørsmål om billettkjøp? Har du gruppebestillinger? Skriv til billetter@teatergarasjen.no Mer informasjon også på bit-teatergarasjen.no/billetter

This work programme has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 46


Staben BIT Teatergarasjen Sven Åge Birkeland Teatersjef sven@bit-teatergarasjen.no

Ingrid Ellestad Produsent / Vikar for kurator faglig program ingrid@bit-teatergarasjen.no

Tone Myklatun Kontor- og økonomiansvarlig tone@bit-teatergarasjen.no

Håvard Pedersen Produksjonsleder havard@bit-teatergarasjen.no

Andreas Langenes Kommunikasjonsansvarlig andreas@bit-teatergarasjen.no

Idun Vik Kommunikasjon idun@bit-teatergarasjen.no

Rune Salomonsen Husfilosof, info- og salgsmedarbeider. rune@bit-teatergarasjen.no

Eirik Gjære Kommunikasjon eirik@bit-teatergarasjen.no

Anna Borcherding Produsent anna@bit-teatergarasjen.no

Kristina Melbø Valvik Koordinator Prøverommet / Produsent proverommet@bit-teatergarasjen.no

Karoline Skuseth (i permisjon) Kurator faglig program / Produsent karoline@bit-teatergarasjen.no

BIT Teatergarasjen engasjerer også en rekke dyktige medarbeidere i forbindelse med avviklingen av våre forestillinger. Disse uvurderlige menneskene er våre teknikere, vakter, billettører, distributører, publikumsverter og sist men ikke minst, våre frivillige. BIT TEATERGARASJEN SITT STYRE Gunn-Vivian Eide (styreleder), Carl-Fredrik Joys (nestleder), Nina Eidem, Jan S. Johannessen, Marte Røv, Linda Lein og Andreas Langenes (ansattes representant). Varamedlemmer: Tone Myklatun (ansattes representant), Tom Remlov og Håkon Thuestad. NETTVERK BIT Teatergarasjen har vært og er en aktiv medspiller i flere nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt (eDeNPA/junge Hunde, IeTM/Informal european Theatre Meeting, Nordic excellence Network, APAP, House on Fire, Festival LAB, Nettverk for Scenekunst m.fl.). Mer informasjon om de ulike nettverkene og våre partnere finner du på hjemmesidene våre. 47


bitteatergarasjen

bitteatergarasjen

teatergarasjen

#teatergarasjen #proverommet #oktoberdans #reinbonus Returadresse: BIT Teatergarasjen Strandgaten 205, N-5004 Bergen