__MAIN_TEXT__

Page 1

GRATIS | KOSTENLOS

UGE | WOCHE 28 LØRDAG 6/7 - SAMSTAG 13/7

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden Hotel Klitheden serverer ny dansk mad tilberedt af de bedste råvarer og Weilian’s ægte kinesiske buffet. Nyd maden i hyggelige omgivelser, der giver optimale ramme om ethvert selskab.

Vi glæder os til at byde jer velkommen! Weilian & Stig

Nordsø vej 10 · Nr. Vorupør · 7 70 0 This ted · w w w.hotelklitheden.dk

Kong Gulerod.dk Kong Gulerod.dk

Kong Gulerod.dk

Husk at bestille bord på tlf. 9 6 69 11 2 2

Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy

Tid til forkælelse på Hotelmed Restaurant Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med aaRestaurant la Carte med la Carte

Historie og natur i skønne Thy

& Gourmet a& la Carte Gourmet menu & Gourmet menu menu

Geschichte und Natur im schönen Thy

Åbent alle dage dagei imaj maj- oktober - oktober Åbent alle kl. 21:00 kl. 11:30 11:30 -- 21:00 Åbent alle dage i maj -95 oktober Bestil bord påtlf. tlf. 9795 Bestil bord på 97 1212 0000 kl. 11:30 - 21:00

Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Jernbanegade 5 · 7760 Hurup Thy · Tlf. 97 95 12 00 · www.HotelThinggaard.dk

Jernbanegade 5 ·57760 Hurup Thy www.HotelThinggaard.dk Jernbanegade · 7760 Hurup Thy· ·Tlf. Tlf.97 9795 9512 12 00 00 · · www.HotelThinggaard.dk

KANON OPLEVELSE!

GRATIS GUIDEDE TURE Datoer – se hjemmeside GRATIS ENTRÉ 0-17 ÅR EINTRITT KOSTENLOS FÜR KINDER 0-17 JAHRE

Besøg museumsbunkeren på 2500 m2, hvor udstillingen “Våben bag panser” findes. I dokumentationscenteret kan den interaktive udstilling “Fjende & Nabo – Hanstholm besat” opleves. Tag også en tur med ammunitionstoget. Besuchen Sie das Museumsbunker auf 2500 m2. Erleben Sie die Ausstellung “Waf fen hinter Panzerung” und die interaktive Ausstellung “Feind & Nachbar – Hanstholm unter Besatzung” im Dokumentationszentrum. Vergessen Sie nicht, eine Fahrt mit der alten Munition bahn zu nehmen. Feb - nov 10 - 16 Jun - aug 10 - 17

W W W. B U N K E R M U S E U M H A N S T H O L M . D K


Thy

Velkommen til Willkommen in Velkommen til skønne Thy

Willkommen im schönen Thy

I Thy er der oplevelser, både for de, der søger stilhed, ro og fordybelse- og for de, der fortrækker fysiske aktiviteter. Naturen er rammen i Thy. Havet, klithederne, fjorden, skovene og søerne sætter scenen – sammen med en række hyggelige byers forskellige stemninger. Limfjordsfortællinger, arrangementer i nationalparken, omlagte lokalruter, så man kan komme med almindelig bus både til øst og til vest, koncerter og udstillinger, store vindmøller, gallerier og museer kan kombineres med friske surf-, vandre-, ride-, og cykeloplevelser, eller de større byers underholdende sommeraktiviteter, er blot nogle få eksempler på sommerens muligheder. Ved at omlægge nogle busruter for sommeren, forbindes hovedbyerne med kysten som en mulighed for at komme rundt på egen hånd, mens sommerbussen med guide i Thy og Nationalpark Thy er en anden. Den har fået en rute yderligere, men også den passer med busser fra Aalborg over Brovst og Fjerritslev og fra Viborg over Skive og Nykøbing til Thisted. De smukke ture gennem Nationalpark Thy, til Vejlerne, langs fjorden og besøg i de små kystbyer, har fået lidt mere luft, så der er blevet plads til flere besøg og flere fortællinger fra den guide, der er med på hele turen - og stadig er der tid til korte ophold og en frokost undervejs. Vi glæder os til sommeren – Wir freuen uns auf den Sommer! Søren Villadsen, Reklame-Avisen.dk og Ole Riis, Turistchef i Thy

In Thy gibt es Erlebnisse; sowohl für die, die Stille, Ruhe und Vertiefung suchen und für die, die physische Aktivitäten bevorzugen. Die Natur in Thy ist der Rahmen. Das Meer, die Heiden in den Dünen, die Förde, Wälder und Seen, setzen die Szene – zusammen mit einer Reihe von gemütlichen Städten mit verschiedenartigen Stimmungen. Limfjordserzählungen, Veranstaltungen im Nationalpark, umlegte Ortsrouten, damit man mit dem normalen Bus, sowohl nach Osten und Westen kommen kann; Konzerte und Ausstellungen, große Windmühlen, Gallerien und Museen können mit frische Surf-, Wander-, Reit- und Fahrraderlebnisse oder die unterhaltsamen Sommeraktivitäten, in den größeren Städten, kombiniert werden. Das sind nu wenige Beispiele für die Möglichkeiten im Sommer. Durch das Umlegen von einigen Busrouten im Sommer, werden die Hauptstädte mit der Küste, als eine Möglichkeit, auf eigene Hand rum zu kommen, verbunden, während der Sommerbus mit Fremdenführer in Thy und Nationalpark Thy, eine andere Möglichkeit ist. Sie haben eine Route mehr bekommen, aber auch die passt mit Busse von Aalborg über Brovst und Fjerritslev und von Viborg über Skive und Nykøbing nach Thisted. Die schönen Ausflüge durch Nationalpark Thy, zu den Untiefen, entlang der Förde und Besuch in den kleinen Küstenstädten, haben ein wenig mehr Luft bekommen, so dass mehr Platz für mehr Besuche und Erzählungen von dem Fremdenführer, der auf den ganzen Ausflug mit ist, geworden ist – und es ist immer noch Zeit für kurze Aufenthalte und ein Mittagessen unterwegs.

Thy for turister udgives af

Annoncesalg Reklame-Avisen.dk

Oplag 6000 stk.

Produktion

Grafisk ansvarlig

Reklame-Avisen.dk

sv@reklame-avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

Omdeles ugentligt fra uge 26 - 35

Reklame-Avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

BITSCHandpieces.com

Klostermøllen i Vestervig

Vestervig Klostermølle er næsten nabo til Vestervig Klosterkirke, der ligger nogle hundrede meter øst for møllen. Kirken er det eneste der er tilbage af et stort kloster, som augustinermunkene opførte her i 1100-tallet. Den katedrallignende kirke er nu blot sognekirke for Vestervig. Det var Chr. Breinholdt til Nedergård (Vestervig Kloster), der fik opført den lille jordhollænder, som blev tækket med strå og fik et vingefang på 24 alen (15 meter).

2

Kælderen havde ikke gennemkørsel og alt korn skulle bæres, eller køres på sækkevogn, ind og ud af en lille indgang i kælderen. Møllen blev bygget for at male mel til Vestervig Kloster, men blev i 1909 solgt fra gården, og blev til en almindelig kundemølle.


Die Vestervig Klostermühle

SOMMER

LIV I THISTED

2019

Like2Dance • lørdag 6. juli kl. 10.30 – 13.30 Stærkt, lokalt orkester med Martin Kanstrup i front på vokal. Die Vestervig Klostermühle ist Nachbar der Vestervig Klosterkirche, die nur wenige hundert Meter östlich der Mühle liegt. Die Kirche ist das Einzige, was von einem großen Kloster, das von Augustinermönchen im 11. Jahrhundert errichtet wurde, zurückgeblieben ist. Die Kirche, die einer Kathedrale ähnelt, wird heute von der Gemeinde genutzt. Sie gilt als größte Dorfkirche Skandinaviens.

Torvedag mandag 8. juli kl. 11.00-17.00 Ægte, gammeldags torvestemning med kræmmere, livemusik, Super Jumper og hoppeborg.

Der Gutsbesitzer Chr. Breinholdt von Nedergård ließ die Mühle, den kleinen Erdholländer im Jahre 1850 bauen. Die Mühle ist mit Rohr gedeckt und hat eine Spannweite von 24 Ellen (15 Metern). Der Keller hat keine Durchfahrt, und das Korn musste getragen oder mit der Sackkarre in den Keller befördert werden. Die Mühle wurde gebaut, um Mehl für das Kloster zu mahlen. 1909 wurde sie vom Hof verkauft und diente nun als gewöhnliche Kundenmühle für die Bauern der Umgebung.

Martin Jönsson & Friends • lørdag 13. juli kl. 10.30–13.30 Vel nok nogle af de bedste musikere som findes i Jylland - med masser af musikalitet

Borde og bænke opstilles, og der sælges drikkevarer m.m. Sommermusikken præsenteres af Thisted Handels- og Industriforening i samarbejde med Nordjyske, Thisted Kommune og Café Cocio.

Se mere på Thistedby.dk og på facebook.com/thistedby


UGE 28

6/7 - 13/7

Lørdag den 6. juli Kl. 10.30 - 13.30 Sommermusik i Thisted med Like 2 Dance Thisted Handels- og Industriforening præsenterer 12 sommerlørdage med levende sommermusik. På disse dage spiller musikken fra kl. 10.30 til 13.30. På torvet vil der være opstillet borde og bænke, hvor medlemmer af Thisted Handels- og Industriforening vil stå for serveringen. Byens butikker har åbent fra kl. 9.30 til kl. 14.00 Denne lørdag spiller Like 2 Dance Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Efter den guidede tur bydes der på smagsprøver af fisk, der er tørret og røget. Turen begynder kl. 14.00 og varer max. 2 timer. Turen bliver på følgende datoer også guidet på tysk: 12.06, 19.06, 17.07, 24.07, 31.07 og 07.08. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Gratis

Tirsdag den 9. juli Kl. 09.45 - 16.30 Thy fortællinger - Guidet bustur i Thy

Mandag den 8. juli kl. 11.00 - 17.00 Torvedage i Thisted By 6 mandage sommeren over fra kl. 11-17 afholder Thisted Handels- og Industriforening torvedage, hvor Store Torv fyldes med kræmmere, live-musik, hyggelig torvestemning og sjov for de mindste. 6 mandage sommeren over fra kl. 11-17 afholder Thisted Handels- og Industriforening torvedage, hvor Store Torv fyldes med kræmmere, live-musik, hyggelig torvestemning og sjov for de mindste. Denne mandag spiller Mr. Thomsen Live-musikken spiller fra kl. 14.00 - 17.00 For børnene har vi lejet hoppeborg og Super Jumper hos Hop & Rul. Hoppeborgen kan benyttes gratis mens en tur på Super Jumperen koster 50 kr. Byens Bytog Tilde Tut kører også på torvedage. Fra kl. 13.30 til kl. 16.30 Byens butikker har åbent fra kl. 9.30 til kl. 17.00 Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted. GRATIS Kl. 11.00 - 12.00 Bunkervandring Under 2. Verdenskrig blev Hanstholm den stærkeste tyske fæstning i Danmark. Det store batteri, som nu udgør en del af Bunkermuseum Hanstholm, var det centrale element i fæstningen. På en tur rundt i terrænet omkring museumsbunkeren fortælles historien om fæstningen, dens bunkere og dens mennesker. Mødested: ved den store kanon foran Bunkermuseum Hanstholm. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm tlf. 97 96 17 36. www.bunkermuseumhanstholm.dk Gratis Bunkervandring i museumsområdet

Kl. 12.00 - 15.00 Børneaktivitet – Naturværksted Åbent værksted på Vorupør Museum

Guidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Hver tirsdag i skolernes sommerferie har du mulighed for at tage på en guidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Turen starter fra Thisted Station kl. 9.45. Herfra kører vi til Isbjerget, Tved Kirke, Hanstholm Fyr, Pynten, Batteri 1, Thagaards plantage, Vorupør Landingsplads, Faddersbøl Mølle, Tvorup Kirkeruin, Klitmøller, Søholt, Vilsbøl og Nebel. Vi kører herefter tilbage til Thisted Station, hvor turen ender ca kl. 16.30 Der vil være mulighed for at købe frokost i Vorupør. Madpakke må gerne medbringes. Billetbestilling: Thy Turistbureau tlf. 97 92 19 00 Entrépris: 198,00 Det Gamle Rådhus Thisted, Store Torv, Thisted, 7700 Thisted. www.thy.dk

Onsdag den 10. juli Kl. 10.00 - 15.00 Rundt om vildtreservatet

Kl. 14.00

Folk og fisk - Stenbjerg Landingsplads

Lokal guide fortæller om folk og fisk på Stenbjerg Landingsplads. Der fortælles om kystfiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Der låses op til de gamle redskabshuse på landingspladsen.

4

Disse ture starter med en præsentation af “Nationalpark Thy i ord og billeder”, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. RadioGuide Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra “førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er faste stier. Der er afsat tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere at drikke en kop kaffe. Husk madkurven! Tilmeld pr. telefon eller mail, senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Plads til max.30 deltagere. Gennemføres med min.10 delt. Tlf. 40 24 01 33 - eller info@naturogkultur.dk Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Entrépris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie* i 1 personbil kr. 500,-

Oplev den nordlige del af Nationalparken: Thagaards Plantage, Vangså Klithede, Vilsbøl Plantage, Badepladsen ved Nors sø, Hanstholm Vildtreservat. Oplevelser og afslapning i Nationalparken - for hele familien.

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Der laves dyr og mærkelige figurer af naturmateriale – og det er kun fantasien der sætter grænser for opfindsomheden. Tag mor, far eller bedsteforældre med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850. www.museumthy.dk Entré plus 10 kr. for materialer Kl. 14.00 - 16.00 Udstilling– Missionshuse i Thy Missionshuse i Thy og Indre Missions historie I det gamle missionshus Tabor udstilles genstande med relation til Indre Mission i Thy. Missionshuset er i sig selv en udstilling med talerstol og andet inventar. Man kan således på en gang både se et bevaret missionshus og læse og høre fortællingen om bevægelsens historie og hvorledes man i dag praktiserer sin tro. Missionshuset Tabor, Hørstedvej 2, Harring, 7752 Snedsted. www.museumthy.dk Kl. 14.00 - 15.00 Skjoldborgfortællinger Hver onsdag i juli måned kan du i Øsløs høre Connie Nordholt fortælle mundtlige udgaver af husmandsdigterens fortællinger. Hver onsdag i juli måned kan du i Johan Skjoldborgs barndomshjem i Skippergade i Øsløs høre historiefortæller Connie Nordholt fortælle mundtlige udgaver af husmandsdigterens fortællinger. Det lille og beskedne skomagerhjem skaber rammen, hvor man kan danne sig et indtryk af en opvækst og de tidlige års påvirkning, der førte til, at den lille skomagersøn voksede op og kæmpede de fattiges sag i sin litteratur. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk


Thy aktivitetskalender Torsdag den 11. juli Kl. 12.00 - 15.00 Børneaktivitet – Bådebyggeri Åbent værksted på Vorupør Museum

på kvindernes arbejde og tilberedningen af fisk på mange måder. Men vi skal også høre om de religiøse vækkelser. Endelig bliver der lejlighed til at få opskriften på en god snaps og smage på tørrede fisk. Foregår på dansk. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850

Lørdag den 13. juli Kl. 10.00 - 16.00 Thy Vikingemarked

På museets værksted kan man prøve at bygge en båd og samtidig høre om bådebyggeriet i gamle dage, samt høre og se den gamle rundsav i aktion. Far og mor – måske bedsteforældre – må gerne komme med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850, www.museumthy.dk Entré plus 10 kr. for materialer Kl. 14.00 - 16.00 Udstilling– Missionshuse i Thy Missionshuse i Thy og Indre Missions historie I det gamle missionshus Tabor udstilles genstande med relation til Indre Mission i Thy. Missionshuset er i sig selv en udstilling med talerstol og andet inventar. Man kan således på en gang både se et bevaret missionshus og læse og høre fortællingen om bevægelsens historie og hvorledes man i dag praktiserer sin tro. Missionshuset Tabor, Hørstedvej 2, Harring, 7752 Snedsted. www.museumthy.dk Kl. 16.00 - 17.00 Klithedens Kunstnere, Käte Lassens hus, Stenbjerg Kunstmaler Jens Søndergaard, har haft fritidsbolig i Stenbjerg/ Sdr. Vorupør. Her er en del billeder fra egnen udstillet i kopi. Fortælling om ham og andre kunstneres liv og ophold i Stenbjerg. Udstillingen viser hvor forskelligt kunstnerne opfatter stedet og udmønter det i billeder. Her fortælles også om nulevende kunsterne i området. Fortæller frivillig nationalparkvært Bente Astrup Thisted Museum har indrettet lille udstilling i Käte Lassens Hus, Stenbjerg Kirke vej 94, huset brugte kunstner Käte Lassen som bolig, hver sommer fra 1935 - 1944. Huset var dengang beliggende i klitten væk fra alfarvej. Fortæller frivillig nationalparkguide Bente Astrup. Fortællingen er på dansk. Käte Lassens Hus, Stenbjerg Kirkevej 94, 7752 Snedsted

Kl. 10.00 Stenbjergdag Her kommer du helt tæt på vikingerne. På Thy Vikingemarked kan du møde håndværkere og handlende, der bl.a. fremstiller nålebinding, brikvævning, sprang (en slags fletning/snoning), plantefarvede garner, langbuer og pile. Her er også krigere, en krigerskole og en vølve, der spår med runer. Thy Vikingemarked udspringer af vikingernes tilstedeværelse i Thy, hvor Vesterhavet/Nordsøen var en vigtig forbindelsesvej for de nordiske vikinger. På markedet kan du også møde en skibsbygger, der medbringer den 7.5 meter lange kopi af Gislinge-båden, han er ved at bygge og vil bygge videre på under markedet. Oplev en fantastisk markedsstemning fra vikingetiden, www.thyvikingemarked.dk og fb-siden thyvikingemarked Hanstholm Camping - Thy Feriepark, Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm, 97965198 Billetbestilling:Biletter købes ved indgangen Voksne (fra 12 år) DKK 45,- / Børn (2-11 år) DKK 25,www.hanstholm-camping.dk Kl. 10.00 Spring på cyklen i Nationalpark Thy – Stenbjerg og omegn

Fredag den 12. juli Kl. 11.00 - 12.00 Bunkervandring i museumsområdet Se beskrivelse under den 8. juli Kl. 11.00 - 12.00 Fortælling – Tørrede fisk og små skarpe Fortælling om Vorupør og smagsprøver på snaps og “tarfisk”. Fortælling på museet i Vorupør om livet i fiskerlejet i Vorupør. Fisk var i mange generationer ”det daglige brød” i Vorupør. Vi skal høre historien om fiskerlejet med fokus

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20 – 25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Lang tur: 40 - 45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Mødested: P-pladsen ved Stenbjerg landingsplads. Arrangeres i forbindelse med Stenbjergdagene. GPS: 56.928370, 8.340647 Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt - El-cykler er velkomne! Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted. Gratis – ingen tilmelding

Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy - Den korte tur går gennem Stenbjerg Plantage, hvor der fra begyndelse af 1900 tallet der, - med vekslende held - var forsøg med beplantning sandklitterne. Nu er naturen en del af et EU ”LIFE” projekt, som har fokus på klitheden og skabelse af vådområder. Den lange tur går til Svankær, Madsted og gennem Stenbjerg Klitplantage, hvor der fra begyndelsen af 1900 tallet, med vekslende held, forsøgtes at beplante sandklitterne. Videre til Lyngby med mulighed for at se havet ved det gamle fiskerleje. Turen tilbage går ad Kystvejen.

Festlig, folkelig og fornøjelig dag på og omkring Stenbjerg Landingsplads fra kl. 10. Nyd havet, himlen og musikken samt det gode selskab ved den festlige, folkelige og fornøjelige Stenbjergdag. Kl. 12.00 - 16.00 stort fiskebord i Fiskepakhuset. Se udstillingen om fiskeriets historie, og se den gamle dieselmotor blive startet kl. 13. Kl. 19 er der spisning i teltet med helstegt pattegris og musik ved Martin Kanstrup. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Billetbestilling til spisning 24 61 42 54 Billetter kan bestilles på 24 61 42 54 eller købes ved indgangen. Kl. 10.30 - 13.30 Sommermusik i Thisted med Martin Jönsson and Friends (trio). Thisted Handels- og Industriforening præsenterer 12 sommerlørdage med levende sommermusik. På disse dage spiller musikken fra kl. 10.30 til 13.30. På torvet vil der være opstillet borde og bænke, hvor medlemmer af Thisted Handels- og Industriforening vil stå for serveringen. Byens butikker har åbent fra kl. 9.30 til kl. 14.00 Denne lørdag spiller Martin Jönsson and Friends (Trio) Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Fortsætter på side 6… Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

5


UGE 28

6/7 - 13/7

Fortsat fra side 5…

Længerevarende aktiviteter Nyt om gammelt – Besættelsen i Thisted Fra 24.01.2019 til 12.08.2019 kl. 11.00 - 16.00 En mini-udstilling om hekse og en forsmået præst... Danmarks sidste store heksesag startede i Thisted og blev afsluttet i 1698. Det var en spektakulær sag, hvor det ikke var heksene, men anklagerne, der blev straffet hårdest, og sagen nåede helt til kongen. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Sommerbogen 2019 - en sommerfornøjelse for dig mellem 7 og 14 år. Anmeld bøger og deltag i konkurrencen om en boggave. For at være med i konkurrencen skal du låne og anmelde mindst 3 bøger. Når du afleverer dine anmeldelser på bibliotekerne i Hanstholm, Hurup, Thisted eller i bogbussen, deltager du i konkurrencen om en boggave. Anmeldelserne skal afleveres senest lørdag den 24. august kl.13.00. Lodtrækningen foretages i løbet af uge 35 og vinderne får direkte besked. Du kan hente en folder og blanketter til anmeldelserne på biblioteket fra fredag den 14. juni, heri kan du læse mere om ”Sommerbogen”. Du kan også sende en mail med anmeldelserne til sommerbogen@thisted.dk Bogbussen, Vi kører rundt i hele Thy, 7700 Thisted.

Bunkermuseum Hanstholm Fra 25.04.2019 til 30.11.2019 kl. 10.00 - 16.00 Anden Verdenskrigs største fæstningsværk i Danmark Bunkermuseum Hanstholm dækker over et stort fæstningsværk fra Besættelsestiden samt en udstillingsbygning af nyere dato. Hvis du interesserer dig for Anden Verdenskrigs kulturspor og Atlantvolden, så er det Hanstholm, du skal besøge.

Se bunkermuseumhanstholm.dk for åbningstider og priser. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm tlf. 97 96 17 36 Lodbjerg Fyr - Kaffestue Fra 26.05.2019 til 31.10.2019. Kl. 11.00 - 16.00 Frivillige kaffestueværter i Nationalpark Thy tager imod besøgende i i den gamle fyrmesterbolig. En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort klithede- og plantageområde.

Fyret er et fremragende udgangspunkt for udflugter i nationalparkens vildmark, og i selve fyrkomplekset kan man tilbringe en hyggelig stund mens man fornemmer historiens vingesus i kaffestuen i den gamle fyrmesterbolig - uanset om man er på vej ud på tur, hjem fra tur eller bare skal have sin kaffe. Kaffestuen har åbent dagligt fra 26. maj til og med oktober kl. 11.00-16.00. Andre muligheder ved fyret Ved fyret kan besøgende møde Nationalpark Thys frivillige fyrværter, som fortæller om fyrets historie og områdets natur, eller blive klogere på naturen i den naturhistoriske udstilling - se nærmere her på www.thy360.dk Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig Gratis entré. Kaffe, te og let forplejning mod betaling. Kaffestuen kan ikke reserveres. Kontakt dog gerne fyrmoster, Charlotte Katholm (20 91 62 04 eller cheka@ danmarksnationalparker.dk), hvis I kommer en stor flok, så vi kan have kaffe nok på kanden. The Nordic Folkecenter for Renewable Energy Fra 11.05.2018 til 01.10.2021 kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop”

Svømmebad ov for hele familien... Svømmebad--sjsjov for hele familien... 31º yggen hele året 31i sk i skyggen hele året

Kære Campister og feriegæster Lieber Camper und Urlaubsgäste Velkommen hos Møllegårdens Camping

Wilkommen bei Møllegårdens Camping

Besøg os i Vildsund - ved broen mellem Thy og Mors

Besuchen Sie uns in Vildsund - direkt an der Brücke

Hos os finder du et kæmpestort udvalg af nye og brugte campingvogne, telte, udstyr til ferie og fritidsliv, campinggas samt et stort lager af reservedele og tilbehør... Vort 2.400 m2 store specialværksted hjælper ved store og små problemer, og alle vognmærker er hjerteligt velkomne!

Bei uns finden Sie eine riesiege Auswahl von neuen und gebrauchten Wohnwagen, Zelte, Ausrüstung, Camping-Gas und eine sehr große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör... Unsere 2.400 m2 Werkstatt hilft bei große und kleine Probleme, und alle Wohnwagenmarken sind herzlich willkommen!

Mandag-fredag ........................ Lørdag .......................................... Søndag .........................................

Montag-Freitag .......................................... 10.00-17.00 Samstag ........................................................ 10.00-15.00 Sonntag ........................................................ 11.00-16.00

10.00-17.00 10.00-15.00 11.00-16.00

Skagen

Aalborg

Vildsund

Nykøbing

Stedet for

Hobro

ÅBNINGSTIDER SVØMMEBAD:

26. juni til 13. august: Mandag - søndag .............kl. 10.00 - 17.00

MORGENSVØMNING:

Torsdag...................................kl. 06.00 - 08.00

ÅBNINGSTIDER ÖFFNUNGSZEITEN:

kurbad@thisted Vom 26. juni bisÖFFNUNGSZEITEN: 13. August: vandhunde.... - Sonntag ..........10.00 Uhr Idrætsvej • 7760 HurupMontag Thy Tlf. -99 31- 17.00 60 1. juli •2019 11. 17 august 2019 Stedet5for kurbad@thisted.dk • www.sydthy-kurbad.dk MORGENSCHWIMMEN: Mandag - søndag: 10.00 - 17.00 Donnerstag .......................06.00 - 08.00 Uhr

SYDTHY SVØMMEBAD Idrætsvej 5 • 7760 Hurup Thy • Tlf. 97 95 11 60 SYDTHY SVØMMEBAD info@sydthy-svbad.dk • www.sydthy-svbad.dk

Fr. Havn

Løkken

Klitmøller Vorupør Thisted

Wunderbare schwimhalle mit einer Halle, die ein 25 m Becken enthält mit 1 und 3 m Wunderbare55 Schwimhalle mit einer Halle, die einund 25 m enthält mit 1 und 3 m. Sprungbrett, m lager Wasserrutsche, Saunen vielBecken Badetiere. Promenadendeck Sprungbrett, 55 m lager rutsche,Schwimhalle Saunen und mit viel Warmwasserbecken Badetiere. Promenaden mit Tischen, Stühlen und Wasser Liegestühlen. mitdeck LuftmitWassermassagedüsen. Tischen, Stühlen und Liegestühlen. Schwimhalle mit Warmwasserbecken mit Luftund undSchwimbad Wassermassagedüsen. Wassertemperaturen 28°C. Das enthält auchMassagedüsen. einen Lift für Behinderte. Auch ein Cafeteria ist vorhanWarmwasserbecken 34Aussicht °C. Babybecken °C. den, hier kann man mit auf die 34 Schwimbecken Kaffe, Tee, Sprudel, Würstchen, Das Schwimbad Eis u.a. geniessen.enthält auch einen Lift für Behinderte. Auch ein Cafeteria ist vorhanden, hier kann man mitmit Aussicht die Schwimbecken e, Tee, Sprudel, Würstchen,mit Stranduferbecken vielenauf Spielmöglichkeiten fürKa Kinder. Große Wassergrotte Frische Sandwiches, Eis u.a. geniessen. vielen Aktivitetsmöglichkeiten, z. B. Tropenregen - überall 34 Grad warmes Wasser. Idrætsv Große Sonnenterrasse.

vandhunde…

Her finder du os... So finden Sie uns... Hanstholm

Lækkert svømmebad med stor svømmesal med 25 m bassin med 1 og 3 m vipper, vandrutsjebane på 55 m, sauna, børne/øvebassin med lille rutsjebane og masser af badedyr. Promenadedæk med borde, stole og solvogne. Varmtvandsbassin med luft Lækkert svømmebad med svømmesal med 25 m. bassin med 1 og 3 m. vipper, og vandmassagedyser samtstor babybassin. vandrutsjebane 55 m,kaffe/the, sauna, børne/øvebassin og masser af badedyr. Promenadedæk Café hvor der kanpå købes sodavand og pølser. Strandbreds med mangeVarmtvandsbassin børneaktiviteter og stort bassin med masser af med borde, bassin stole og solvogne. med luft-grotte og vandmassagedyser vandaktiviteter, bl.aVandtemperatur troperegn - hele28°C området er med 34 grader vand.34 °C. samt babybassin. Varmtvandsbassin 34 °Cvarmt Babybassin Stor solterrasse. Svømmebadet er handicapvenlig med lift. Svømmebade er handicapvenlig med lift. Café hvor der kan købes ka e/the, sodavand, pølser, samt friske sandwich.

Tel. (+45) 96191020 . www.moellegaarden.dk

Idrætsvej 5 • 7760 Hurup Thy • Tlf. 97 95 11 60 info@sydthy-svbad.dk • www.sydthy-svbad.dk


Thy aktivitetskalender for all people working -or simply interested in- renewable energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world.

Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk Nordic Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy. Thisted Museum Fra 25.04.2019 til 31.12.2019 kl. 11.00 - 16.00 Udstillinger om blandt andet oldtiden samt JP Jacobsen og Christen Kold Thisted Museum er Museum Thys centrale udstillingssted, og her finder du en række faste udstillinger og skiftende særudstillinger. De faste udstillinger dækker over stenalder-, bronzealder-, jernalder- og middelalderudstillinger, Thisteds købstadshistorie, en købmandsstue, Thys landbohistorie og to mindestuer for henholdsvis Christen Kold og J.P. Jacobsen. Museet ligger lige ved Store Torv, kirken og JP Jacobsen-centret. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Særudstilling – Ånden fra ‘68 Fra 24.01.2019 til 12.08.2019 kl. 11.00 - 16.00 ”1968” står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt.

“1968” står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Udstillingen fokuserer på stemning, lyd og billeder, ikke udelukkende fra året 1968, men også de bølger og dønninger ungdomsoprøret satte i værk i de følgende år. Kom f.eks. ind og sæt dig i ungdomshybelen og lyt til nogle af tidens toner, eller sæt dig i “mor og fars” sofa og læs i de kulørte blade. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Vorupør Museum Fra 25.04.2019 til 31.10.2019 Kl. 12.00 - 16.00 Lær om Vorupør i det gamle bådeværft I et gammelt bådeværft i Vorupør har museet udstillet genstande fra kyst- og fiskerlivet i begyndelsen af forrige århundrede. I sommerhalvåret byder Vorupør Museum på madarrangementer og aktiviteter på det gamle værksted. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850 Heltborg Museum Fra 25.04.2019 til 31.10.2019 Kl. 13.00 - 16.00 En skøn blanding af Jens Søndergaard, landbrug og jernalder. På museets afdeling i Heltborg kan du opleve en masse forskelligt. En stor samling af landbrugsredskaber fra første halvdel af 1900-tallet, en mindestue for den lokale digter Hans Bakgaard, en rekonstrueret jernaldergård, der levendegøres i sommerferien og ikke mindst kunst. På Heltborg Museum finder du Jens Søndergaard-malerier og skiftende udstillinger. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup, 97952077 Fra uge 26 til uge 32 Menneskelig Tilstedeværelse – Kunstudstilling på Hanstholm Fyr Fra 08.06.2019 til 07.08.2019 kl. 13.00 - 16.00 Hanstholm Art Space præsenterer den tredje udstilling i sit toårige kunstprogram med værker af bl.a. Wenche Kvalstad (NO) og Steve Messam (UK). På denne gruppeudstilling udforskes forskellige menneskelige aktiviteter i naturen og dermed vores syn på den. Værkerne har alle en humoristisk og legende tilgang til emnet og afspejler vores interaktion med naturen gennem aktiviteter som jagt, oplevelse af dyreliv, og fænomenet “rekreativ zone”. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm

Fra uge 27 til uge 31 Dekorer sten Fra 01.07.2019 til 31.07.2019 kl. 10.00 - 17.00 På Thisted bibliotek kan du i juli måned komme ind og dekorere en sten, vi stiller materialer til rådighed. I hele juli kan du lave dine egne flotte sten på biblioteket, vi har både sten, tusser og diverse andre ting du kan bruge til at pynte sten med. Du er velkommen til at tage dine sten med hjem, men du kan også lade dem udstille på biblioteket og hente dem til august. Kun fantasien sætter grænser. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted 99172800 Fra uge 27 til uge 32 Fiskerhuset i Agger Fra 01.07.2019 til 11.08.2019 kl. 14.00 - 17.00 Besøg det gamle fiskerhus og oplev stemningen fra tidligere tider, og se også årets fotoudstilling Kun få steder i Danmark har fået så hård en medfart af naturens kræfter som Agger, og et levende indtryk af tidligere tiders barske levevilkår kan du få under et besøg i Fiskerhuset. Til huset hører et anneks, hvor der hver sommer vises en særudstilling, og i år kan du opleve en fotoudstilling fra Krik Vig, Æ Æwer og området omkring Agger. Fiskerhuset i Agger, Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig Fra uge 27 til uge 31 Skjoldborgs Hus 1/7-31/7 Alle dage kl. 13.00-16.00 Besøg husmandsdigteren Johan Skjoldborgs Hus i Øsløs Johan Skjoldborgs barndomshjem i Skippergade i Øsløs blev åbnet som museum i 1961, hundredåret for hans fødsel. Det lille skomagerhjem er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker og husmand boede i sidste del af 1800-tallet. Karakteristisk er brolægningen af små strandsten og brug af strandingstømmer ved ildstedet. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs Fra uge 28 til uge 30 Jernalderdage Mere nærvær - mindre elektronik. Levendegørelse og børneaktiviteter i jernaldergården.

Fra uge 27 til uge 35 Sommerudstilling – Kirketekstiler Fra 16.06.2019 til 01.09.2019 kl.13.00 - 16.00 Vi samler på denne udstilling kirkelige tekstiler i form af messehageler, duge og meget andet fra områdets kirker. I samarbejde med kirkerne i Thy og på Mors. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup 97952077 Fra uge 26 til uge 31 Thyholm Kunstforenings Sommerudstilling Fra 16.06.2019 til 02.08.2019 kl. 15.00 - 17.00 Christel Maria Nolle viser malerier, papirværker og bronzeskulpturer i Kulturhuset. Christel Maria Nolle henter inspiration til sine værker så forskellige steder som i Afghanske tekstiler, på græske klippeøer og i sin egen samling af afrikanske masker og skulpturer. Til papirværkerne bruger hun desuden alverdens blade og magasiner, japans tape samt fotos og klistermærker. Alt sammen holdt sammen af store flader med akvarelmaling. Kulturhuset, Skolegade 2, 7790 Hvidbjerg Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

I jernaldergården ved Heltborg Museum er der hverdage i uge 28-30 levendegjort med forskellige aktiviteter og håndværk. Blandt andet kan du opleve smedens varme esse, øve dit sigte på bueskydningsbanen, lave dine egne lerperler eller -terninger, dufte og smage på maden lavet over bål, samt prøve kræfter med tekstil- og læderarbejde. Du kan også prøve at få en rekonstrueret jernalderdragt på. Aktiviteterne kan variere fra dag til dag. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup 97952077. Entrépris: 60 kr. for voksne / 10 kr. for børn

7


WOCHE 28

6/7 - 13/7

Deutsche Gäste sind zu den Veranstaltungen herzlich wilkommen, doch muss man damit rechnen, dass die Veranstaltungen hauptsächlich auf dänischer Sprache gehalten werden.

Samstag, 6. juli 10.30 - 13.30 Uhr Sommermusik in Thisted mit Like 2 Dance Der Einzelhandelsverband in Thisted präsentiert im Laufe des Sommers an 12 Samstagen Livemusik in der Stadt. An diesen Tagen kann man von 10.30 bis 13.30 Musik hören. Auf dem Markt werden Tische und Bänke aufgestellt, und Mitglieder des Einzelhandelsverbandes sind für das Servieren verantwortlich. Die Geschäfte in der Stadt haben von 9.30 bis 14.00 geöffnet. An diesem Samstag spielt die die Band Like 2 Dance Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Montag, 8. Juli 11.00 - 17.00 Uhr Markttage in Thisted Im Laufe des Sommers veranstaltet der Einzelhandelsverband in Thisted an sechs Montagen von 11-17 Uhr unterhaltsame Markttage. Auf dem Marktplatz werden Trödelhändler und Livemusik für Stimmung sorgen und es gibt Aktivitäten für Kinder. An diesem Montag spielt Rene Franz, Live von 14.00 – 17.00 Uhr. Für die Kinder besteht die Möglichkeit gratis die Hüpburge zu benutzen und sie können auch das Bungee Trampolin auszuprobieren. Die Benutzung des Bungee –Trampolins kostet 50 Kronen. Der kleine Bummelzug „Tilde Tut“ fährt an diesem Tag von 13.30 - 16.30 durch Thisted Die Geschäfte haben von 9.30 - 17..00 Uhr geöffnet. Store Torv (Marktplatz) 7700 Thisted

14.00 Uhr Menschen und Fisch – Der Landungsplatz in Stenbjerg Einheimische erzählen von Menschen und Fisch am Stenbjerg Landungsplatz Sie informieren über die Küstenfischerei und das Leben am Meer sowohl heute als auch vor 100 Jahren. Die alten Geräteschuppen am Landungsplatz werden besichtigt. Nach der Tour mit einem Fremdenführer werden Geschmacksproben angeboten – Fisch, der getrocknet oder geräuchert ist. Die Tour beginnt um 14 Uhr und dauert etwa 2 Stunden. An folgenden Tagen wird auch deutsch gesprochen: 12.06., 19.06, 17.07, 24.07, 31.07 und 07.08. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Kostenlos

Dienstag, 9. juli 9.45 - 16.30 Uhr Bustouren mit Fremdenführern

Radioguide: Während der Fahrt zu den eingeplanten Halteplätzen wird ein Fremdenführer im Veranstalterauto durch ihr Autoradio sagen, auf was Sie unterwegs achten sollten. Es wird eine Pause an interessanten Stellen im Nationalpark eingelegt. Außerdem werden kürzere Spaziergänge in die Natur unternommen, manchmal auch an Stellen, an denen es keine befestigten Wanderwege gibt. Es ist auch Zeit für das Verzehren Ihres Lunchpaketes und den Genuss einer Tasse Kaffee eingeplant. Bringen Sie ein Lunchpaket mit. Melden Sie sich telefonisch oder mit einer Email spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung an. Informieren Sie uns über die Anzahl der teilnehmenden Personen und über ihre Handynummer. Es gibt Platz für etwa 30 Personen. Die Tour wird bei einer Beteiligung von mindestens 10 Personen durchgeführt. Bestellung und Preis: Sie können Eintrittskarten für diese Veranstaltung hier: info@naturogkultur.dk oder telefonisch: +45 40 24 01 33 bestellen. Erwachsene 220 Kronen, Kinder (7-13 Jahre) 110 Kronen; Familie in einem Personenauto 500 Kronen. Nationalparkstuen. Vesterhavsgade 13. Vorupør. 7700 Thisted 45 4024 0133 12.00 - 15.00 Uhr Aktivitäten für Kinder – Naturwerkstatt Offene Werkstatt im Vorupør Museum

11.00 - 12.00 Uhr Bunkerwanderung am Bunkermuseum Bustour mit Fremdenführer im nördlichen Teil des Nationalparks Jeden Dienstag in den Sommerferien haben Sie die Möglichkeit, an einer Bustour mit Fremdenführer im nördlichen Teil des Nationalparks teilzunehmen. Die Tour beginnt um 9.45 Uhr am Bahnhof in Thisted. Von dort aus fahren wir weiter zu folgenden Stellen: Isbjerget, Tved Kirke, Hanstholm Fyr, Pynten, Batteri 1, Thagaards plantage, Vorupør Landingsplads, Faddersbøl Mølle, Tvorup Kirkeruin, Klitmøller, Søholt, Vilsbøl und Nebel. Danach kehren wir um etwa 16.30 Uhr zum Bahnhof zurück. Es besteht die Möglichkeit in Vorupør Essen zu kaufen. Ein Lunchpaket darf gerne mitgebracht werden. Sie können eine Fahrkarte im Fremdenverkehrsbüro in Thisted kaufen oder bestellen. 45 9792 1900 Turistbüro Store Torv 6 7700 Thisted. Preis: 198,00 Det Gamle Rådhus Thisted, Store Torv, Thisted, 7700 Thisted

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Hanstholm zur stärksten deutschen Festung in Dänemark. Die große Batterie II, die heute ein Teil des Bunkermuseums ist, war das zentrale Element der Festung. Bei einem Spaziergang in der Umgebung des Museums wird die Geschichte der Festung und die der Menschen, die dort lebten, erzählt (leider nur auf Dänisch). Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, +45 97 96 17 36. www.bunkermuseumhanstholm.dk Die Wanderung ist kostenlos

8

Es werden Tiere und merkwürdige Figuren aus Naturmaterialien gebastelt. Nur die Phantasie setzt Grenzen. Nimm Vater, Mutter oder deine Großeltern mit und sieh dir auch die Ausstellung an, die einen besuch wert ist. Vorupør Museum. Vesterhavsgade 21. 7700 Thisted. 97938850, www.museumthy.dk

Mittwoch, 10. juli

14.00 - 16.00 Uhr Gebetshäuser in Thy Die Gebetshäuser in Thy und die Geschichte der Inneren Mission Im alten Gebetshaus in Tabor werden Gegenstände mit Bezug zur Inneren Mission in Thy ausgestellt. Das Gebetshaus ist mit seinem Inventar und dem Rednerpult schon selbst eine Ausstellung. Man kann deshalb sowohl ein gut erhaltenes Gebetshaus besuchen als auch etwas über die Geschichte der Inneren Mission und deren Glauben erfahren. Missionshuset Tabor, Hørstedvej 2, Harring, 7752 Snedsted. www.museumthy.dk

10.00 - 15.00 Uhr Eine Familientour rund um das Reservat Erleben Sie den nördlichen Teil des Nationalparks: Thagaards Plantage, Vangså Klithede, Vilsbøl Plantage, die Badestelle am Nors sø und das Hanstholm Vildtreservat. Diese Ausflüge beginnen mit einer Präsentation des Buches „Nationalpark Thy i ord og billeder“ (in Worten und Bildern), eine Erzählung über die Natur, die Landschaft, die Kulturgeschichte und die Zukunftspläne.

14.00 - 15.00 Uhr Skjoldborg’s Erzählungen Im Juli erzählt Connie Nordholt jeden Mittwoch in Øsløs Geschichten des Schriftstellers Johan Skjoldborg Im Elternhaus des Schriftstellers Johan Skjoldborg, das in der Skippergade in Øsløs liegt, werden seine Erzählungen von Connie Norholt wiedererzählt. Das einfache Zuhause eines Schuhmachers bildet den Rahmen. Man bekommt einen Eindruck, wie die Kindheit und das Heranwachsen

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.


Thy aktivitätskalender unter einfachen Verhältnissen dazu führten, dass der Schuhmachersohn sich in seinen Werken mit der Situation der armen Leute beschäftigte. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk

Donnerstag, 11. juli 12.00 - 15.00 Uhr Aktivitäten für Kinder – Bau ein Boot Offene Werkstatt im Vorupør Museum In der Werkstatt des Museums kann man versuchen, ein Boot zu bauen und man kann gleichzeitig etwas über den Bootsbau in alten Tagen erfahren und eine alte Kreissäge in Aktion sehen. Die Eltern oder Großeltern dürfen gerne mitkommen. Ihr könnt euch natürlich auch die Ausstellung ansehen. Vorupør Museum. Vesterhavsgade 21. 7700 Thisted 97938850, www.museumthy.dk Preis: Eintritt und 10 Kronen für das Material

Brot“ in Vorupør. Wir hören Erzählungen, die von der Arbeit der Frauen im Fischerdorf handeln und von der verschiedenartigen Zubereitung der gefangenen Fische. Es wird auch über die religiöse Glaubenserweckungsbewegung erzählt. Zum Schluss erhalten Sie Rezepte für guten Kräuterschnaps und Sie können auch getrockneten Fisch probieren. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 45 9793 8850. www.museumthy.dk Erwachsene: 50 Kronen

Samstag, 13. juli 10.00 - 16.00 Uhr Thy Wikingermarkt

14.00 - 16.00 Uhr Gebetshäuser in Thy Siehe Beschreibung unten am 10. juli 16.00 - 17.00 Uhr Die Künstler der Dünenheide – Käte Lassens Haus, Stenbjerg Der Künstler Jens Søndergaard hatte eine Zweitwohnung in Stenbjerg/ Sdr. Vorupør. Hier sind einige Bilder der Gegend als Kopien zu sehen. Sie erfahren etwas über sein und das Leben anderer Künstler während ihres Aufenthaltes in Stenbjerg. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich die Künstler die Umgebung wahrnahmen und in Bilder umsetzten. Es wird auch über jetzt lebende Künstler der Umgebung informiert. Die ehrenamtliche Nationalparkmitarbeiterin Bente Astrup erzählt. Thisted Kommune hat eine kleine Ausstellung im Käte Lassen Haus (Stenbjerg Kirkevej 94) eingerichtet. Das Haus wurde von der Künstlerin Käte Lassen jeden Sommer von 1935 -1944 bewohnt. Damals lag das Haus in den Dünen, weit weg von öffentlichen Straßen. Käte Lassens Hus, Stenbjerg Kirkevej 94, 7752 Snested Kostenlos

Freitag, 12. juli 11.00 - 12.00 Uhr Bunkerwanderung am Bunkermuseum Während des Zweiten Weltkrieges wurde Hanstholm zur stärksten deutschen Festung in Dänemark. Die große Batterie II, die heute ein Teil des Bunkermuseums ist, war das zentrale Element der Festung. Bei einem Spaziergang in der Umgebung des Museums wird die Geschichte der Festung und die der Menschen, die dort lebten, erzählt (leider nur auf Dänisch). Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, +45 97 96 17 36. www.bunkermuseumhanstholm.dk Die Wanderung ist kostenlos 11.00 - 12.00 Uhr Getrockneter Fisch und „ein Kurzer“ Erzählungen über Vorupør mit Kostproben (getrockneter Fisch und Schnaps) Im Museum wird über das Leben im Fischerdorf Vorupør erzählt. Für viele Generationen war Fisch „das tägliche

Die kurze Tour: 20-25 km. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 km/h. Diese Tour ist gut für Familien mit Kindern geeignet oder für Personen, die gerne anhalten und die Natur genießen wollen. Pausen werden nach Bedarf und Wunsch eingelegt.

Hier erlebst du Wikinger hautnah Auf dem Thy Wikingermarkt kannst du Handwerker und Händler treffen, die alte Handwerke wie Nadelbinden und Brettchenweben zeigen, Garn färben und Pfeil und Bogen herstellen. Du triffst auch Krieger, eine Völva, die aus Runen weissagt und du kannst eine Kriegerschule besuchen. Der Thy Wikingermarkt macht darauf aufmerksam, dass Wikinger in Thy waren, da die Nordsee ein wichtiger Verbindungsweg für die nordischen Wikinger war. Auf dem Markt kannst du auch einen Bootsbauer erleben, der eine 7,5 Meter lange Kopie des Gislinge- Boots mitbringt, an der er auf dem Markt weiterarbeitet. Erleb die phantastische Stimmung der Wikingerzeit und informier dich hier: www.thyvikingemarked.dk und auf der FB- Deite thyvikingemarked Hanstholm Camping - Thy Feriepark, Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm, 97965198 Eintrittskarten: Können am Eingang gekauft werden Erwachsene (ab 12 Jahre) DKK 45 / Kinder (2-11 Jahre) DKK 25 www.hanstholm-camping.dk 10.00 Uhr Mit dem Fahrrad im Nationalpark Thy – Stenbjerg und Umgebung Kurze und lange Fahrradtour mit Fremdenführer im Nationalpark Thy. Die kurze Tour führt durch die Stenbjerg Plantage, in der man seit Anfang des 19. Jahrhunderts mit wechselndem Erfolg versucht hat, die Dünen zu bepflanzen. Heute ist die Natur ein Teil des EU Projektes „Life“, das sich mit der Dünenheide und der Etablierung von Feuchtgebieten beschäftigt. Die lange Tour führt nach Svankjær, Madsted und zur Stenbjerg Plantage, in der man seit Anfang des 19. Jahrhunderts mit wechselndem Erfolg versucht hat, die Dünen zu bepflanzen. Von hier aus fahren wir weiter nach Lyngby, wo wir beim alten Fischerdorf die Möglichkeit haben, das Meer zu sehen. Wir fahren auf der Küstenstraße zurück zum Ausgangspunkt.

Die lange Tour: 40 – 45 km. Durchschnittsgeschwindigkeit 20 – 25 km/h. Diese Tour ist für Personen geeignet, die gerne schneller fahren wollen und eine gute Kondition haben. Pausen werden nach Bedarf und Wunsch eingelegt. Bringen Sie ein Lunchpaket, Getränke, Fahrradhelm und Kleidung entsprechend den Wetterverhältnissen mit. Wir erwarten, dass Ihr Fahrrad den Sicherheitsvorschriften entspricht und sich für Kies- und Asphaltwege eignet. El-Fahrräder dürfen gerne benutzt werden. Der Fremdenführer ist ein erfahrener Radfahrer. Die Touren werden bei jedem Wetter durchgeführt. Die Touren finden im Zusammenhang mit den Stenbjergtagen statt. Treffpunkt: Parkplatz am Landingspladsen in Stenbjerg; GPS: 56.928370, 8.340647 Die Touren sind kostenlos und erfordern keine Anmeldung. 10:00 Uhr Stenbjergtag Ein festlicher, volkstümlicher und heiterer Tag am Stenbjerg Landungsplatz Genießen Sie den Himmel, das Meer und die Musik und die die gute Gesellschaft an diesem festlichen, volkstümlichen und heiteren Stenbjergtag. Besuchen Sie die Ausstellung über die Geschichte des Fischfangs und erleben sie den Start des alten Dieselmotors um 13 Uhr. Um 19 Uhr wird im Zelt gegrilltes Spanferkel serviert und wir hören Musik von Martin Kanstrup. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Eintrittskarten können telefonisch bestellt oder am Eingang gekauft werden. Bestellung incl. Essen: 24 61 42 54 Der Besuch ist gratis 10.30 - 13.30 Uhr Sommermusik in Thisted mit Martin Jönsson and Friends (trio). Der Einzelhandelsverband in Thisted präsentiert im Laufe des Sommers an 12 Samstagen Livemusik in der Stadt. An diesen Tagen kann man von 10.30 bis 13.30 Musik hören. Auf dem Markt werden Tische und Bänke aufgestellt, und Mitglieder des Einzelhandelsverbandes sind für das Servieren verantwortlich. Die Geschäfte in der Stadt haben von 9.30 bis 14.00 geöffnet. An diesem Samstag spielt Martin Jönsson and Friends (trio). Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Fortsetzung Seite 10… Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

9


WOCHE 27

29/6 - 6/7

Fortsetzung von Seite 9…

Langfristige Aktivitäten Neues über Vergangenes – Die Besetzungszeit in Thisted Vom 24.01.2019 bis zum 12.08.2019 11.00 - 16.00 Uhr Eine Miniausstellung über eine Hexe und einen verschmähten Pfarrer Die letzte große Hexenjagd Dänemarks begann in Thisted und wurde 1698 beendet. Es war eine spektakuläre Angelegenheit, bei der nicht die Hexen, sondern die Ankläger härtest bestraft wurden, und sogar der König mit einbezogen wurde. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Das Sommerbuch 2019 Vom 14. Juni 2019 bis zum 24. August 2019 Die Bücherei ist von 10 Uhr - 17 Uhr geöffnet – ein Sommervergnügen für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren. Besprich ein Buch und nimm an einem Wettbewerb teil – die Prämie ist ein Buch Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, sollst du mindestens 3 Bücher lesen und deine Meinung über sie schreiben. Du nimmst am Wettbewerb teil, wenn du deine Besprechung in der Bücherei in Hanstholm, Hurup, Thisted oder im Bücherbus ablieferst. Die Buchbesprechung muss spätestens am Samstag, den 24. August um 13 Uhr abgeliefert werden. Die

Gewinner werden in der Woche 35 ermittelt und sofort benachrichtigt. Du kannst dir Informationen über den Wettbewerb „Sommerbuch“ ab Freitag, den 14. Juni in allen Büchereien abholen. Du kannst deine Besprechung auch einsenden: sommerbogen@thisted.dk Thisted Bibliotek. Tingstrupvej 19. 7700 Thisted. +45 9917 2800. Der Bücherbus fährt in ganz Thy

Bunkermuseum in Hanstholm Vom 25.05.2019 - 30.11.2019 10.00 - 16.00 Uhr Zum Bunkermuseum in Hanstholm gehört sowohl ein großes Festungswerk aus der Besatzungszeit, als auch ein neueres Ausstellungsgebäude. Wenn Sie sich für die Spuren des Zweiten Weltkrieges und den Atlantikwall interessieren, müssen Sie das Museum in Hanstholm unbedingt besuchen. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm +45 97961736

Der Leuchtturm in Lodbjerg – Caféstube Vom 26.5.2019 - 31.10.2019 Täglich 11.00 - 16.00 Uhr Freiwillige Gastgeber empfangen die Besuchenden in der ehemaligen Wohnung des Leuchtturmwärters Der Leuchtturm in Lodbjerg ist eine Perle im Nationalpark Thy. Er liegt einsam inmitten eines großen Dünenheideund Waldgebietes. Der Leuchtturm ist ein ausgezeichneter Ausgangs-

punkt für Ausflüge in die Wildnis des Nationalparks. Im Gebäudekomplex beim Leuchtturm kann man gemütliche Stunden verbringen, und in der Caféstube der ehemaligen Wohnung des Leuchtturmwärters kann man den Flügelschlag der Zeit spüren – egal, ob man von einer Wanderung zurückkommt, auf dem Weg in die Natur ist oder einfach nur eine Tasse Kaffee genießen will. Andere Möglichkeiten am Leichtturm: Das freiwillige Leuchtturmpersonal gibt im Sommer auf Führungen Auskunft über die Geschichte des Leuchtturms und über die Natur. Es gibt außerdem eine naturhistorische Ausstellung. Gratis; Kaffee, Tee und ein kleiner Imbiss können gekauft werden. Die Caféstube kann nicht reserviert werden. Sie können sich gerne mit Charlotte Katholm (20 91 62 04 oder cheka@danmarksnationalparker.dk) in Verbindung setzen, falls Sie mit einer größeren Gruppe kommen, damit ausreichend Kaffee in den Kannen ist. Finden Sie Information hier: www.thy360.dk Lodbjerg Fyr. Lodbjergvej 33. 7770 Vestervig The Nordic Folkecenter for Renewable Energy Fra 11.05.2018 til 01.10.2021 kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop”


Thy aktivitätskalender for all people working -or simply interested in- renewable energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world. Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk Nordic Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Thisted Museum Vom 25.04.2019 bis zum 31.12.2019 11.00 - 16.00 Uhr Das Museum in Thisted ist der zentrale Ausstellungsort des Museums THY. Hier können Sie sich permanente und wechselnde Ausstellungen anschauen. In der permanenten Abteilung finden Sie Ausstellungen über das Steinzeitalter, das Bronzezeitalter, die Eisenzeit, das Mittelalter, über die Geschichte Thisted‘s und die landwirtschaftliche Entwicklung in Thy. Außerdem gib es zwei Gedenkräume, die dem Schriftsteller J.P.Jacobsen und dem Lehrer Christen Kold, die beide aus Thy stammen, gewidmet sind. Das Museum liegt am großen Marktplatz in Thisted. Öffnungszeiten und Preise finden Sie hier: www.museumthy.dk Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Sonderausstellung – Der Geist der 68er

„1968“ steht als Symbol für eine ganze Generation und ist zu einem Begriff an sich geworden. Wir markieren 50 Jahre danach mit einer Ausstellung, die über die Strömungen, die für den Jugendaufstand verantwortlich waren, und über die Folgen des Aufstandes sowohl lokal, national als auch international informiert. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Stimmung, Töne und Bilder nicht nur des Jahres 1968, sondern auch auf die der Nachwirkungen des Jugendaufstandes in den darauffolgenden Jahren. Setzen Sie sich in eine typische Studentenbude und hören sie sich Musik aus dieser Zeit an, oder nehmen Sie in Mama und Pappas Sofa Platz und lesen Sie die Wochenzeitschriften dieser Periode. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Sommerausstellung der Kunstvereinigung Thyholm Vom 16.06.2019 - 2.08.2019 15.00 - 17.00 Uhr – Montags geschlossen Christel Maria Nolle präsentiert Bilder, Papierarbeiten und Bronzeskulpturen im Kulturhaus, Skolegade 2, Hvidbjerg, Thyholm. Die Inspiration für ihre Werke bekommt Christel Maria Nolle von afghanischen Textilien, auf griechischen Felseninseln oder von ihrer eigenen Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen. Thyholm Kunstforening, Aggerholmsvej 21, 7790 Thyholm. www.thyholm-kunstforening.dk

Steine bemalen

vom 25.04.2019 bis zum 31.10.2019 12.00 - 16.00 Uhr Wissenswertes über Vorupør in der alten Bootwerft In der alten Bootswerft in Vorupør zeigt das Museum Vorupør Gegenstände aus dem Küsten- und Fischerleben, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts war. Im Sommerhalbjahr lädt das Museum zu Essensveranstaltungen und anderen Aktivitäten in der alten Werkstatt ein. Öffnungszeiten: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted +45 97 93 88 50. Eintritt: www.museumthy.dk

Vom 1.07.2019 - 31.07.2019 Im Juli kannst du in der Bücherei in Thisted Steine bemalen. Wir stellen das Material zur Verfügung. Im Juli hast du die Möglichkeit in der Bücherei schöne Steine zu bemalen. Wir haben Steine, Filzstifte und andere Dinge, die du benutzen kannst, um die Steine zu verschönern. Du darfst gerne deine eigenen Steine mit nach Hause nehmen, aber du darfst sie auch gern der Bücherei für eine Ausstellung zur Verfügung stellen und sie im August abholen. Nur die Phantasie setzt Grenzen. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted +45 99 17 28 00

Heltborg Museum

Das Fischerhaus in Agger

Vom 25.04.2019 bis zum 31.10.2019 13.00 - 16.00 Uhr Eine schöne Mischung aus Jens Søndergaard, Landwirtschaft und Eisenzeit In der Abteilung des Museums Thy in Heltborg kann man verschiedene Dinge erleben: eine große Sammlung landwirtschaftlicher Geräte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Gedenkstube des einheimischen Dichters Hans Bakgaard, einen rekonstruierten Hof der Eisenzeit, der in den Sommerfeien lebendig wird und nicht zuletzt Kunst. Im Heltborg Museum finden Sie Bilder des Malers Jens Søndergaard und wechselnde Ausstellungen mit anderen Künstlern. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. Eintritt: www.museumthy.dk

Vom 01.07. bis zum 11.08. Täglich 14.00 - 17.00 Uhr Besuchen Sie das alte Fischerhaus, erleben Sie die Stimmung vergangener Zeiten und besuchen Sie die diesjährige Fotoausstellung. Nur an wenigen Stellen in Dänemark haben die Kräfte der Natur einem Ort so übel mitgespielt wie in Agger. Der Besuch im Fischerhaus in Agger gibt Ihnen einen Eindruck von den rauen Lebensbedingungen, denen die Menschen ausgesetzt waren. In einem Nebengebäude finden jeden Sommer Sonderausstellungen statt, und in diesem Jahr können sie eine Fotoausstellung über Krik Vig, Æ Æwer und Agger’s Umgebung besuchen. Fiskerhuset i Agger, Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig. www.museumthy.dk

Die Anwesenheit des Menschen

Skjoldborgs Haus

Vom 08.06.2019 bis zum 07.08.2019 13.00 - 16.00 Uhr Kunstausstellung im Leuchtturm von Hanstholm Hanstholm Art Space präsentiert im Rahmen seines zweijährigen Kunstprogramms die dritte Ausstellung mit Werken von u.a. Wenche Kvalstad (NO) und Steve Messam (UK). Auf dieser Gruppenausstellung werden verschiedene menschliche Aktivitäten in der Natur und unsere Ansicht darüber erforscht. Die Arbeiten haben einen humoristischen und spielerischen Zugang zum Thema und spiegeln unsere Beziehung zur Natur durch Aktivitäten wie Jagd, Tierleben und dem Phänomen „entspannende Zone“ wider. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm. Eintritt: 25 Kr.

Vom 01.07. bis zum 31.07. Täglich 13.00 - 16.00 Uhr Das Elternhaus des Dichters Johan Skjoldborgs in der Skippergade in Øsløs wurde 1961, 100 Jahre nach seiner Geburt, als Museum eröffnet. Das kleine Haus eines Schuhmachers ist ein typisches Beispiel für die Wohnsituation der Dorfhandwerker und Kleinbauern im späten 19. Jahrhundert. Charakteristisch ist der Belag mit Pflastersteinen und der Gebrauch von Treibholz an der Feuerstelle. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk

Vorupør Museum

Sommerausstellung – Kirchentextilien Vom 16.06.2019 - 01.09.2019 In dieser Ausstellung finden Sie eine Sammlung von Kirchentextilien, wie z.B. Messegewänder, Tauftücher und Textilschmuck für den Altar. In Zusammenarbeit mit den Kirchen Thys und der Insel Mors. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. www.museumthy.dk Vom 24.01.2019 bis zum 12.08.2019 11.00 - 16.00 Uhr

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Eisenzeittage Mehr Beisammensein – weniger Elektronik. Verlebendigung und Aktivitäten für Kinder Im Eisenzeitalterhof Auf dem Eisenzeitalterhof am Heltbog Museum werden in den Wochen 28 - 30 alte Zeiten durch verschiedene Aktivitäten und Handwerkerarbeiten lebendig. Man kann die Arbeit des Schmiedes am Schmiedefeuer beobachten, mit Pfeil und Bogen schießen, seine eigenen Tonperlen oder Tonwürfel herstellen, das Essen, das über dem Feuer gemacht wird probieren und sich mit Textil- und Lederarbeiten beschäftigen. Du kannst ein rekonstruiertes Kleidungsstück aus dem Eisenzeitalter anprobieren. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. Eintritt: Erwachsene 60 Kr. Kinder 10 Kr. www.museumthy.dk

11


Velkommen til Willkommen in Hurups historie og natur Hurup ligger centralt placeret mellem natur og kultur i Sydthy. Lige uden for døren finder du Nationalpark Thy, der dækker et areal på 244 kvadratkilometer. Danmarks første nationalpark byder på øde, varierede landskaber og sjældne dyr og planter. Du kan enten dyrke friluftslivet eller blot begive dig ud på spændende vandreture forbi gravhøje, forsvundne landsbyer, tilsandede kirker samt enorme befæstningsværker fra krigens tid. Nationalpark Thy er fyldt med historie. Fra udsigtstårnet på Ashøje kan du nyde den fantastiske udsigt fra 93 meters højde. Du kan se ud over Vesterhavet og Limfjorden samt tælle hele 17 af Sydthys kirker. Når du når ned på jorden igen, kan du besøge jættestuen ved Lundehøj. Jættestuen er et fredet fortidsminde fra yngre stenalder, men der er offentlig adgang. Du låner en nøgle på gården på vej mod højen, så du kan kravle ind og se det store gravkammer og et mindre bikammer. Ved indgangen er der placeret to sten med helleristninger. På oldtidskirkegården på Ydby Hede finder du landets største gruppe af bronzealderhøje. De 49 høje ligger smukt ned til Skibsted Fjord, der er en del af Limfjorden. Det har uden tvivl været et prægtigt syn, når Knud den Stores flåde lå forankret her, inden den drog på togt mod England.

BADESKO

HUMMEL

STR. 28 - 45

ANKELSTRØMPER STR. 32 - 48

100,SALOMON

FRITIDS-/VANDRESKO SPAR OP TIL

46%

5 par

100,Fra

599,HURUP - THISTED

Hvis du vil vide lidt mere om egnens historie, kan du besøge Heltborg Museum, hvor du blandt andet finder en egnshistorisk samling om landbrugets historie og en jernaldergård med levendegørelse hver år i juli måned. I Doverodde Købmandsgård finder du udstillinger om den centrale handelsplads for korn og andre landbrugsprodukter gennem 150 år. Begge steder er der skiftende kunst- og kunsthåndværksudstillinger. Hvis du vil opleve mere kunst, kan du med fordel besøge Lunaria Kunstsamling, der er et personligt og meget anderledes museum skabt af historiefortælleren Gunnar Iversen og billedkunstneren Susanne Tvermoes på det nedlagte husmandssted Korshøjgård.


Hurup Mandag · Montag

8. juli Gratis kaffe og kage kl. 10.15

Gratis Kaffee und Kuchen am 10.15 Uhr

Gratis tur i minitoget og hoppeborg

Freie Fahrt im Minizug und in der Hüpfburg

Musikalsk underholdning på scenen

Musikalische Unterhaltung auf der Bühne

Thy veteranbil klub kommer i gaden

Thy Oldtimerclub ist auf der Straße

Masser af GRATIS PARKERING lige ved butikkerne KOSTENLOSE PARKPLÄTZE in Hurup

Geschichte und Natur im Hurup Hurup liegt zentral platziert zwischen Natur und Kultur in Sydthy. Genau draussen vor der Tür findest du Nationalpark Thy, der ein Areal von 244 Quadratkilometer deckt. Dänemarks erster Nationalpark bietet öde, variierende Landschaften und seltene Tiere und Pflanzen. Du kannst dich entweder dem Naturleben widmen oder dich bloß raus auf spannende Wandertouren, vorbei Grabhügel, verschwundene Dörfer, zugesandete Kirchen einschließlich enormen Befestigungswerken aus der Kriegszeit begeben. Nationalpark Thy ist mit Geschichte gefüllt. Vom Aussichtsturm auf Ashøje kannst du die fantastische Aussicht in 93 Meter Höhe genießen. Du kannst über die Nordsee und den Limfjord schauen und gleichzeitig ganze 17 von Sydthys Kirchen zählen. Wenn du wieder runter auf den Boden kommst, dann kannst du das Hünengrab bei Lundehøj besuchen. Das Hünengrab ist ein unter Denkmalschutz gestelltes Geschichtsdenkmal aus jüngeren Steinzeitalter, aber es hat öffentlichen Zutritt. Du leihst einen Schlüssel auf dem Hof auf dem Weg zum Hügel, damit du reinkrabbeln und die große Grabkammer und eine kleinere Nebenkammer sehen kannst. Bei dem Eingang sind zwei Steine mit Felszeichnungen platziert. Auf dem Altertumsfriedhof auf Ydby Heide findest du die größte Gruppe von Bronzealtertumshügel des Landes. Die 49 Hügel liegen schön nach untergehender Richtung zu Skibsted Förde, die ein Teil von Limfjorden ist. Es ist ohne Zweifel ein prächtiger Anblick gewesen, wenn die Flotte vom Knud den Großen hier verankert lag, bevor sie auf Feldzug gegen England zog.

Falls du ein bißchen mehr über die Geschichte des Ortes wissen möchtest, dann kannst du Heltborg Museum besuchen, wo du unteranderem eine regionalgeschichtliche Sammlung über die Geschichte der Landwirtschaft und einen Eisenzeitalterhof, der jedes Jahr im Juli Monat, zum Leben geweckt wird, finden kannst. In Doverodde Handelshaus findest du Ausstellungen über den zentralen Handelsplatz für Korn und andere landwirtschaftliche Produkte der letzten 150 Jahre. An beide Stellen sind wechselnde Kunst- und Kunsthandwerksausstellungen. Wenn du mehr Kunst erleben möchtest, kannst du vorteilhaft Lunaria Kunstsammlung, das ein persönliches und sehr andersartiges Museum ist, geschaffen von dem Geschichtenerzähler Gunnar Iversen und der Malerin Susanne Tvermoes auf der stillgelegten Häuslerstelle Korshøjgård, besuchen.

13


Kunst & Brugskunst i Thy 3

8

4 6

KERAMIKER FINN BUKHAVdE Dybdalsgave 10, 770 0 Thiste

9

5 4

3

2 2

Salshus Galleri Nors Sø

Ved Døjholtvej 15 · Hinding · 7700 Thisted Tlf. 97 98 15 65 · 24 84 63 05 s.dk Mail: salshus@altiboxmail.dk · www.salshu

1 7

1

Åbningstider :

5

Mandag kl. 10 - 17 Tirsdag lukket Onsdag - fredag kl. 10 - 17

JoBI Glasf.: 31 77 89 00

Thylandsgade 18

· Tl · 7755 Bedsted k .d www.jobiglas

Skøn livsstilsbutik på 350 m2 i Thisted’s gågade · Vestergade 34-36 Åbent: Man-Tors 9.30-17.00

Fredag 9.30-18.00

Lørdag 9.00-13.00 – et besøg værd…


Kunst & Werken im Thy Kunstoplevelser i Thy

Kunsterlebnisse in Thy

Man kan vel næppe ønske sig en større inspirationskilde til en kunstoplevelse end Thys vældige og uberørte landskaber. Er du interesseret i kunst og kunsthåndværk, bør du unde dig selv en opdagelsesrejse rundt i Thys landskab af museer, små gallerier, værksteder og kunstbutikker, som oftest ligger i naturskønne omgivelser. Her kan man møde lokale kunstnere, men også se på værker fra anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere fra hele landet.

Man kann sich wohl kaum eine größere Quelle der Inspiration für ein Kunsterlebnis wünschen, als die großartige und unberührte Landschaft Thys. Interessieren Sie sich für Kunst und Kunsthandwerk, sollten Sie sich auf eine Entdeckungsreise in Thy begeben. Sie finden hier kleine Museen, Galerien und Kunsthandwerkerläden, die häufig in naturschönen Umgebungen liegen. Man kann Bilder von einheimischen Künstlern sehen, aber auch die Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark genießen.

Museer Heltborg Museum er et utraditionelt museum i sin kombination af et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier. Kisten Kjærs Museum viser en stor samling af malerier og tegninger af den danske kunstner Kirsten Kjær (1893-1985).

Museen In Heltborg findet man ein unkonventionelles Museum, das eine lokalhistorische Abteilung mit einem Kunstmuseum kombiniert. Die Werke des bekannten, aus Thy stammenden Malers Jens Søndergaard, ziehen Besucher von nah und fern an. Das Kirsten Kjærs Museum verfügt über eine große Sammlung von Bildern und Zeichnungen der dänischen Künstlerin Kirsten Kjær (1893 – 1985).

Gallerier I Hinding, i nærheden af Nors Sø og Isbjerg ligger Galleri “Salshus”. I den gamle bondegårds hyggelige atmosfære vises siden 1974 udelukkende arbejder af anerkendte danske kunstnere og kunsthåndværkere. Galleri Friis i Villerslev arrangerer skiftende kunstudstillinger med værker af forskellige kunstnere. Kunsthåndværkere Finn Bukhave har sit værksted i Hundborg og fremstiller unika-keramik i stentøj. På Kronens Hede drejer Ernst Kempf unika fade, skåle og former i træ fra nationalparken. Kunstforeninger Kunstforeningen Det Ny Kastet arrangerer årligt ca. 5-8 udstillinger af nyere kunst. Udstillingerne kan ses i det Gamle Rådhus i Thisted. Hanstholm Kunstbygning er om sommeren ramme om løbende kunstudstillinger, ofte temaudstillinger inspireret af stedet.

alleri amari

Galleri kamari

Så måske ender du med et lille stykke kunst som minde fra din sommerhusferie i Thy?

6

Galerien In Hinding, dicht beim Nors Sø und Isbjerg, liegt die Galerie Salshus. In der gemütlichen Atmosphäre eines alten Bauernhauses, werden hier seit 1974 ausschließlich Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark gezeigt. Galerie Friis in Villerslev arrangiert jedes Jahr wechselnde Ausstellungen mit Werken unterschiedlicher Künstler. Kunsthandwerker Der Keramiker Finn Bukhave hat seine Werkstatt in Hundborg. Finn Bukhave brennt sein Steinzeug bei 1220-1280 Grad und arbeitet mit Service und Unika. Den Holzdreher Ernst Kempf findet man am Kronens Hedevej in der Nystrup Plantage. Er dreht Schalen, Platten und Formen aus Holz, das aus dem Nationalpark stammt. Kunstvereinigungen Die Kunstvereinigung „Det Nye Kastet“ arrangiert jedes Jahr etwa fünf bis acht Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Man kann die Ausstellungen im alten Rathaus in Thisted besuchen. Im „Kunstbygningen“ in Hanstholm finden im Laufe des Sommers Kunstausstellungen statt, deren Themen häufig von der Umgebung inspiriert sind. Vielleicht endet Ihr Urlaub mit dem Kauf eines Kunstgegenstandes, der Sie immer an Thy erinnern wird.

7

Galleri

amari

alleri

amari

KIRKETEKSTILER

Galleri

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil blive udstillet fra den 16. juni til den 1. september.

kamari

I løbet af udstillingsperioden vil der være arbejdende værksteder og foredrag, så alle kan lære at strikke dåbsklude eller blive klogere på tekstilernes historie. Heltborg Museum er også kendt for sin store samling af Jens Søndergaards malerier mm. Der er nu en god anledning til et besøg på museet med den smukkeste udsigt over Limfjorden.

Åbningstider 01.06. - 01.09 Alle dage kl. 11.00-17.00

Galleri galleri kamari

Jens Søndergaard på Heltborg Museum

galleri-kamari.dk

kamari

v/Karen Marie Dahlgaard · Søgård Mark 2 · Nors · 7700 Thisted · Tel: 21 27 07 18

8

Åbningstider 01.04. - 31.10

Alle dage kl. 11.00 - 17.00

Skårhøjvej 15, 7760 Hurup · Se åbningstider på www.museumthy.dk

9

Koloritten Unika Keramik

Koncerter og sk if tende udstillinger Langvadvej 64 · 7741 Frøstrup · www. KKmuseum.dk ·

kkmuseum

v/ Ulla Yde · Vestergade 33 · 7700 Thisted · tlf. 97 91 17 07


www.stutterikorreborg.dk

Stutteri Korreborg

www.snedstedhallen.dk

4

Agger

Ørum Sø

10 1 12

15

14

Hvidbjerg Klitplantage

Klitplantage

3 Hvidbjerg

Plantage

5

17

7

2

Hørdum

Koldby

11

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted Koldby

3

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted

Klitmøller

Hørdum

Nørhå

Nørhå

Ydby Hurup Dover 7

6

Hurup Bedsted

1

Bedsted

Ovesø

Ovesø

9

Nørre Vorupør

Stenbjerg

Vestervig

Ørum Sø

Nørre Vorupør

Stenbjerg

Vestervig

Lodbjerg Klitplantage

Flade Sø

Agger

Flade Sø

Lodbjerg Klitplantage

www.museumthy.dk

Vorupør Museum

1000 Ting

Snedsted Hallen

www.klitmoller.westwind.dk

Na t Na

hy

Klitmøller

www.gule-rev.dk

www.hanstholmfyr.dk

t

ion al

2

3

4

Nors

6 Nors

Morsø Flyveplads

Region Nordjylland

Morsø Flyveplads

www.thyhallen.dk

5

Glyngøre

Glyngøre Nykøbing Mors

8

Arup Vejle

Arup Vejle

Nykøbing Mors

Østerild Fjord

Østerild

Østerild Fjord

Østerild

www.bunkermuseumhanstholm.dk

Bunkermuseum Hanstholm

Thyhallen Region Nordjylland

2

6

Hillerslev

Hillerslev

Nørhå Antik & Retro

Vilsund

5

Thisted lufthavn

Thisted lufthavn

10 9 Thisted

8

9

Thisted

Vilsund

Nors Sø

Tved Klitplantage

Nors Sø

6 1 Hanstholm Tved Klitplantage

4

Hanstholm

Rederiet Gule Rev

Hanstholm Fyr

Westwind Surfskole

Nationalpark Thy

rk Thy

kT par hy kT par ion al

tio Na tio

Na

y Th ark y

na lp Th

ark

na lp

Krapsøen

Lund Fjord

VERDENS VILDESTE VINDMØLLER Krapsøen

Lund Fjord

www.thistedby.dk

Region Midtjylland

Thisted By Region Midtjylland

Feggesund Færge

www.testcenter.dk WINDKRAFTANLAGEN Øsløs DER WELTKLASSE

Øsløs

Frøstrup

Tømmerby Fjord

8

Tømmerby Fjord

Frøstrup

Lild Klit

www.hanstholmcentret.dk

Lild Klit


1000 TING Vestervigvej 84, 7755 Bedsted Thy, Tlf./Tel. +45 97 94 67 65 Garn, Blomster, Togbilletter, Postshop / Wolle, Blumen, Zugtickets, Postshop

WESTWIND SURFSHOP SURF, KITE, VINDSURF, SUP AND RENT GEAR Ørhagevej 150, 7700 Thisted. Book now +45 97 97 56 56 ÆLOHA

7

Besøgscenter Østerild, Testcentervej 11a, Østerild, 7700 Thisted www.testcenter.dk

OPLEV VERDENS STØRSTE VINDMØLLER

Hanstholm Shopping Center, Bytorvet 1, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 13 00

INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER – BESØG EINKAUF, ERLEBNIS UND AKTIVITÄTEN – JETZT BESUCHEN

Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 17 36

DANMARKS STØRSTE FÆSTNING FRA 2. VERDENSKRIG DÄNEMARKS GRÖSSTE FESTUNG AUS DEM 2. WELTKRIEG

6

5

4

3

Dover Plantage

THISTED BY / DIE STADT THISTED www.thistedby.dk

13 NÆSSUND FÆRGEN

12 VORUPØR MUSEUM

Tlf. +45 30 33 31 51

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, Tlf. 97 93 88 50

Åbent dagligt i uge 27-32 fra 14-17 samt mandag 19-21, onsdag 9-11 og 19-21 Täglich geöffnet in den Wochen 27-32 von 14 - 17 Uhr Sowie Montag 19 - 21 Uhr, Mittwoch 9 - 11 und 19 - 21 Uhr www.snedstedhallen.dk

11 SNEDSTED HALLEN SVØMMEHAL OG SAUNA / SCHWIMMHALLE UND SAUNA

4 bassiner, varmtvandsbassin, vandrutsjebane, vipper og legeredskaber. Gode parkeringsforhold og handicapfaciliteter. Se åbningstider på www.thyhallen.dk

Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Shopping med mange specialbutikker – Einkaufen mit vielen Scezialgeschäfte. Torvedage/ Markttage – Hver man. fra 1. jul. - 5. aug. Allen Mon. vom 1.7. - 5.8. Sommermusik – Hver lørdag fra 15. jun. - 24. aug. Jeden Samstag vom 15.7. - 24.8.

Klostergade 36, 7770 Vestervig, Tlf. +45 28 74 06 00

Idrætsvej 5, 7760 Hurup

Stenbjergvej 38, 7752 Snedsted

Fyrvej 27, 7620 Lemvig, Tlf. +45 97 89 10 12

Sydhavnsvej 1, 7680 Thyborøn Oplev Thyborøn og Vestkysten Tag med færgen fra Agger – nyd en dagstur langs Vestkysten og den hyggelige fiskeriby Thyborøn. Fahrplan und Preise: www.thyboron.de

19 THYBORØN - AGGER FÆRGEFART

Café, Butik, Kunst, Historie, Arrangementer, Enestående udsigt. Se åbningstider på www.bovbjergfyr.dk

18 BOVBJERG FYR

2

800 m med Antik, Retro, Brugskunst og Haveartikler. Åbent kl. 10 - 17 man - søn. 800 m2 Antik, Retro, Kunst und Gartenprodukte. 10.00 - 17.00 Uhr. Mon - Sonn.

17 NØRHÅ ANTIK & RETRO

Åbningstider i ferien: 1 juli - 11 august. Mandag - søndag kl. 10.00 - 17.00 In den Ferien geöffnet: 1. Jul. - 11. Aug. Mon - Sonn um. 10:00 - 17:00 Uhr

16 SYDTHY KUR- OG SVØMMEBAD

Kunst og Museum. Maj, juni og sep: Åben fredag, lørdag ,søndag fra kl.14.00 - 17.00 Juli og august: Åben alle dage. Mandag lukket fra kl. 11.00 - 17.00 Se mere på vores hjemme side www.vestervig-by.dk

15 TINGHUSET VESTERVIG

Turridning på islandske heste. Se mere på www.stutterikorreborg.dk

Fruegårdsvej 3, 7755 Bedsted Thy, Tlf. +45 20 24 68 51

tollen erlebnissen

Finden sie den weg zu

Skive

Find vej til de

Skive

Siehe Karte auf Seite 18 - 19

Guten Essen

Se kortet på side 18 - 19

Gode spisesteder

Siehe Karte auf Seite 14 - 15

Kunst & Werken

Se kortet på side 14 - 15

Kunst & Brugskunst

gode oplevelser

14 STUTTERI KORREBORG

www.næssundfærgen.dk

Næssund Færgen

www.sydthy-svbad.dk

Struer

Struer

7

Region Midtjylland

Jegindø

Region Midtjylland

Jegindø

Sydthy Kur- og svømmebad

Kilen

Kilen

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Nørhå Antik og Retro

Feggesundvej 85, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. +45 51 20 74 41

13

Se sæler på sejlturen: Nu bedre chance for at se sælerne – da vi har fået installeret kikkerter til fri benyttelse. Der er gratis kaffe og sejlturen tager 5 min. Afgang Mors hvert 20 min.: Fra kl. 06.10 til 18.10 Afgang Thy hvert 20 min.: Fra kl. 06.15 til kl. 18.15

FEGGESUND FÆRGE

Klosterheden

Klosterheden

Nørre Nissum

Nørre Nissum

Nissum Bredning

Nissum Bredning

Ydby

16

10 THYHALLENS SVØMMECENTER

9

8

Klosterheden

Klosterheden

Lemvig

Gjellerodde

Lemvig

Gjellerodde

Skibene: Bonito, Mølboen, Yellow Reef og Heidi sejler alle havdage fra marts - oktober, kl. 5.00/6.00 – ca. 16.00/17.00 fra Hanstholm Havn til Det Gule Rev. Erfaren og hjælpsom besætning. Spørg, hvis du har brug for hjælp. Grej kan lejes ombord. Book selv/se mere: www.gulerev.dk eller ring tlf.nr: 45+40755394

HAVLYSTFISKERI MED REDERIET GULE REV – HELDAGSTURE

Klinkby

2

Harboøre

Klinkby

HANSTHOLM FYR Tårnvej 7-23, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 92 19 00

18

Ferring

Ferring Sø

Ferring

Ferring Sø

Vrist

Vrist

Harboøre

19

Thyborøn

1

www.bovbjergfyr.dk

Bovbjerg Fyr

www.thyboronagger.dk

Thyborøn-Agger Færgefart

www.vestervig-by.dk

Tinghuset Vestervig

Thyborøn Nationalp


Lild Klit

6 Hanstholm

Find vej til de

Lund F

gode spisesteder

Frøstrup Thisted lufthavn

j

Le

rpy

Krap

tte r

ve

j

Tømmerby Fjord

draget

Åbrin

8

Asylgade

Kr on bo rgv ej j ve Ri ng

vre vej

Ha

ortv e Sols

j

ej

Kro nbo rgv

Re fsv ej

ak k ev e

Solb

dal

vej

en

St

Veg en

Havnet orv ra n

dv ej e

Thisted Gl. Kirkegård

Kys

tvej

j

John

2

sens

Havnen

Sydhavnsvej

fte n

5

pin

ve

j

Ag er to

Lu

Kl

øv e

rv

jæ r

ej

Ydby

1

Dover Plantage

Si

2

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden m

on

sB

ak

ke

ke

Thyborøn

sB

ak

Forkæl dine smagsløg! Si m on

Fiskesymfoni - 3 slags fisk Tilberedt på tre forskellige måder. Serveret med spændende grøntsager, kar tofler og lækker hummersauce

kr.

218,-

Hvidbjerg

Jegindø

Nissum Bredning

Hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 18.00

7

Weilian’s ægte kinesiske buffet Autentiske kinesiske ret ter og lidt fra det danske køkken, serveres med for tælling.

Vrist

Harboøre

kr.

188,-

Hver dag friskfanget fisk - FISK -nyrøget fisk fra eget røgeri - egne specialiteter f.eks. THY-Sild og så er vi ”gårdbutik i byen” for andre lokale producenter. RESTAURANT med både fisk og kød

Gjellerodde

Klinkby

Ferring Sø

Fischgeschäft - Täglich frischer Fisch Restaurant mit Fisch und Fleisch

Lemvig

Nørre Nissum

Fish monger - Fresh fish every day Restaurant with fish and meat

Ferring

Nordsøvej 10 · Nr. Vorupør · 770 0 Thisted · w w w.hotelklitheden.dk

Åbent alle dage 17-21 · Husk at bes tille bord på tlf. 9 6 6 9 11 2 2 Klosterheden

Klosterheden

Fiskehuset - Havnen 31

Kilen

7700 Thisted - Tlf. 97920986

Struer

Span

Tican

hus

ted

Cimbria

n

H avnen

Hurup

Lykk esve

Tviskjæ r

Østerb ak k

Vestervig

j

Månevænge t

øj

ej stv Ky

s

Vin

alsve

j

d

ften

kela ll

e

Agger Tilstedvej Gran d

b odgade

Munke ve

rg a

on m Si

lalle

4

Øs te

Ba k

Ørum Sø

Vinke

Flade Sø

This

ke

ken

j

To ld

ed

eve j

Engto

dvej Tilste

j

St orega de

j

gade

ej kv

æk v

kk ev e

Bedsted

Bakke

Gråkildevej

øj

Øst ergade

stve

t ræde

de

t ers

Solhøjvej

Ka s tet

Lill e ga de

tergade Ves

vej

Ve j

Th ist

n

se Ro

Sk o

ade vg

ega

ntz kra

e

d ga

ds

en

un

6

j

j ve

den sh

ng

ns

Nygade

eg ad e m El

Ve s

gs

ve lle

e

Åb a

Lodbjerg Klitplantage

Br

vne n

p Silstr u

gsb

e

Th yla n

Ba

Thisted M

Sofi eve j

es V ej

Ann e Sø

Dr a Dra

lkr og

uu

Plantage Pladsen

ø

r Veste

en

Dragsbækvej

erl an d

n ge in

Gr øn n

st et Ka

er

th in

lle

A

ds Alle Jyllan

Koldby Deg n sbæk vej Drag

va

th

te t

j

j

eva ng

ev ej

ej Marg rethev

Vestr e

dbo rg v e

So

Ha

ild

øll

By M al

Ka s

Park e

sk

VilsundM

Vestre Kirkegård

s

ye

Fa

Kongens gad e

ion vej

le

Skolegade

Stad

Al

eve j

j

n En

ge

øl le v

sm

j

M øl le va

To f

j

n

ag Dr

j

Kirk egå rd

sve

by rin te

stensv ej

La

Hørdume ve

Hun

Kapp el

t Al e

Thy

Grø

lle

Lind ea

Lan

kier sve j

nla nds vej

ej

Norgesv

Silstrupvej

Svinget Dalv ej

Fa ye s

ej

e

Ovesø

dlys

nhø j

rsv ej

me Ha m

Snedsted

ej

Tra n

en

Amager

Thisteddyrskueplads

ej

or gv

Hvidbjerg Klitplantage

Silstru p

rnv

lle

ndb

er

j

W

vej

Fæ røv

jag

Engve

Thist ring ed K y

nde

j

W

Gu

sve

røv ej

rtor Ves te

akk en

j

nd

Ko

a rre

Teg lb

I sla

j

in th er

p

gdy ss ev e

ve

ej

3

yl

n

r To

j eve tag an Pl

Hu

Bav

j

Gr am sve

nd vej

Tegl væ rks

Lan

Id

l ea

Råd

ng Hø jva

Skole væn g et

j ve ler Ma

selu

Lan gdy s

vej

le

ng

ej

Hejr eve j

ej pv tru

sted

in M

gs

11 26

j

ve te

j

Tho r

u Ol

t

Tin

Stenbjerg

æng e

Gra ms ve

s Vej

get

de

es

ad fG

gen G rønnin

levæ n

Thisted

ng

va

j Hø

gv

en

Sko

Mark v

ng

et

ng

Alle

9

11 26

get

æ

va

nde s Mi de Ga uf

1

rvej

æn

øj

lle

ia v

H

Ol

Bro Nørre Vorupør mb ærv

Au s

tr al

get

En

ersen

j

j levæ n

Ma le

et

dve

Sko

11 26

væ ng

Nørrea

gs

rste

a

gh

lia

er

str a

Nørrevænge j ve ve

Oscar And

Au

D

ej

Ag

E

leve j

or

Rin gv

Hø jto fte ve

Sko

ag dr

sm øl le ve

ej

et

ng

Kro

Arup Vejle Østerild Fjord

Ov

mel

Thy

Hillerslev

Jer nba n

nd

Ga m

Øsløs nb

Od de su

Nors

n re

Tho

N

Vandet Sø

rv

park en

Østerild

Nors Sø

Thy

Mølle re ør

ve j

rre

M

n

Vilsbøl Plantage

Ti

le øl

Spu rv

tte

Tingstrup

j pve str u ng

guten Essen

Stensag e

Ha

Finden sie den weg zu

Klitmøller

park Thy en park en

Tved Klitplantage

netbutik www.fiskehuset.com Se åbningstider/menu på www.fiskehuset.dk

A


4

3

Stenbjerg Kgl. prvlg. Kro - et besøg værd

Der Königlich priviligierte Gasthof Stenbjerg Kro – ist einen Besuch wert

Nyd en lille eller stor anretning på Stenbjerg Kro baseret på råvarer fra Nationalpark Thy. Stenbjerg Kro har overnatningsmuligheder i værelser og feriehuse samt Krohavens campingplads. Fri adgang til legeplads, kæledyr og minigolf for kroens gæster.

Genießen Sie ein kleines oder grosses Gericht, hergestellt aus Rohwaren vom Nationalpark Thy. Stenbjerg Kro bietet Übernachtungsmöglichkeiten in Zimmern und in den Hütten des Campingplatzes Krohaven. Freier Zugang für unsere Gäste zu Spielplatz, Haustieren und Minigolf.

Stenbjerg Kro har også mange andre menu-muligheder se på: www.stenbjerg-kro.dk

VESTERHAVSHYTTEN Vi bruger lokale råvarer; alle bøffer er økologisk Galloway fra Agger Tange...

Grillretter Kaffe & kage Gammeldags isvaffel Softice Glutenfri brød Vegansk burger

Stenbjerg Kro hat auch viele andere Menuen, bitte sehen Sie: www.stenbjerg-kro.dk

Åbent: 12.00 - 21.00 · Lukket fra søndag kl. 16.00 - tirsdag kl. 12.00 Geöffnet: 12.00 - 21.00 · Geschlossen von Sonntag um. 16 Uhr - Dienstag um. 12 Uhr

ÅBEN hver dag

Stenbjerg Kirke Vej 21 · 7752 Snedsted · kro@stenbjerg.dk · Tel. 9793 8065

5

cold hawaii m/tzatziki

heavy agger burger m/pomm. frit.

VESTERHAVSHYTTEN Vesterhavsvej 2 . Agger

9794 2829

Sidste stop før Vesterhavet...

6 Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med a la Carte & Gourmet menu Åbent alle dage i maj - oktober kl. 11:30 - 21:00 Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Det siges, at vi har Danmarks bedste røgvarer, men prøv selv, om rygtet taler sandt! Es wird behauptet, dass beim Uns der beste Fisch geräuchert wird.

DET GAMLE RØGERI

7

Kuttergade 7 · DK-7730 Hanstholm Tlf.: +45 23 46 13 53 Nørretorv 1-3 · DK-7700 Thisted Tlf.: +45 25 94 21 04 info@roegeriet.dk · www.roegeriet.dk

Kong Gulerod.dk

Jernbanegade 5 7760 Hurup Thy Tlf. 97 95 12 00 HotelThinggaard.dk

8

Thyholm  www.tambohus.dk  97 87 53 00

9

BOUTIQUE MÉLANGE Kaffebar & Butik

Jeg glæder mig til at se jer! Havstokken 8, Nr. Vorupør Tlf. 21167580 Åbningstider se på Facebook

ES VUR

DE

UE

ST REVIE

G

Kroens stjerneskud Kr. 159,-

RN

2019

IN

5 retters gourmetmiddag af sæsonens bedste råvarer Kr. 495,-

G

TE

R

Stor fiske- og skaldyrsbuffet hver onsdag & søndag i juli & august Kr. 349,-

S

Autentiske smagsoplevelser W

Hotel Thisted

Vurdering via Dansk Gæsteloyalitets Index. As voted for by Danish Hotelindex reviewers.

Hotel · A la carte · Selskab

Frederiksgade 16 · 7700 Thisted · T: 9792 5200 · E: booking@hotelthisted.dk · W: hotelthisted.dk


MUSEUM THY Udstillinger | Ausstellungen

Hanstholm Øsløs Thisted Vorupør

Agger Heltborg

THISTED MUSEUM "1968" står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt. Udstillingen fokuserer på stemning, lyd og billeder, ikke udelukkende fra året 1968, men også de bølger og dønninger ungdomsoprøret satte i værk i de følgende år. Kom ind og sæt dig i ungdomshybelen og lyt til nogle af tidens toner, eller sæt dig i "mor og fars" sofa og læs i de kulørte blade.

HELTBORG MUSEUM Heltborg Museum er et museum beliggende i en gammel skole med den skønneste udsigt over Limfjordslandskabet, når det er smukkest. Inde på museet finder du en større samling af maleren Jens Søndergaards værker. I år kan du blandt andet opleve tidlige kultegninger og landskabsakvareller fra landskabet i Sydthy. Udover Søndergaard-samlingen udstilles også andre kunstnere.

På Thisted Museum kan du desuden opleve fund fra Thys historie lige fra stenalderens utrolige flintpilespidser, over bronzealderens rigt udsmykkede sværd og smykker og jernalderens helt unikke kæmpe-lerkar. Derudover kan du dykke ned i Thisteds historie som købstad, almuelivet i Thy og de to Thistedsønner: Christen Kold og J.P. Jacobsen.

Heltborg Museum har også en større samling af landbrugsredskaber fra 1950'ernes familielandbrug.

„1968“ steht als Symbol für eine ganze Generation und ist zu einem Begriff an sich geworden. Wir markieren 50 Jahre danach mit einer Ausstellung, die über die Strömungen, die für den Jugendaufstand verantwortlich waren, und über die Folgen des Aufstandes sowohl lokal, national als auch international informiert. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Stimmung, Töne und Bilder nicht nur des Jahres 1968, sondern auch auf die der Nachwirkungen des Jugendaufstandes in den darauffolgenden Jahren.

Das Heltborg Museum befindet sich in einer alten Schule mit der schönsten Aussicht über die Landschaft des Limfjord‘s.

Setzen Sie sich in eine typische Studentenbude und hören sie sich Musik aus dieser Zeit an, oder nehmen Sie in Mama und Pappas Sofa Platz und lesen Sie die Wochenzeitschriften dieser Periode. Sie können die Ausstellung bis zum 12. August besuchen. Im Museum in Thisted können Sie außerdem Fundstücke aus der Geschichte Thy‘s erleben – von den Flintpfeilspitzen der Steinzeit, den reich geschmückten Schwertern des Bronzezeitalters bis zu den riesigen, unikalen Tongefäßen der Eisenzeit.

Denne sommer kan du desuden opleve sommerudstillingen ”Kirketekstiler” med bl.a. messehagler, dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors. I udstillingen er der hver onsdag arbejdende værksted centreret omkring dåbsklude.

Das Museum verfügt über eine große Sammlung von Werken des Malers Jens Søndergaard. In diesem Jahr können Sie u.a. Kohlezeichnungen und Aquarellbilder von der Landschaft Sydthy‘s erleben. Neben der Søndergaard Sammlung gibt es auch Ausstellungen anderer dänischer Künstler. Im Museum befindet sich überdies eine größere Sammlung landwirtschaftlicher Geräte aus den 50er Jahren. In diesem Sommer können Sie zudem eine Sonderausstellung erleben, die sich mit Kirchentextilien beschäftigt. Messegewänder, Tauftücher und Textilschmuck für den Altar aus Thy und von der Insel Mors werden hier ausgestellt. Im Rahmen der Ausstellung gibt es jeden Mittwoch eine arbeitende Werkstatt, die sich insbesondere mit der Herstellung von Tauftüchern beschäftigt.

Darüber hinaus können Sie sich über die Geschichte Thisted‘s als Handelsstadt, über die volkstümliche Kunst und über die zwei wichtigen „Söhne“ der Stadt Christen Kold (Lehrer) und J.P.Jacobsen (Schriftsteller) informieren.

Jens Søndergaard

FISKERHUSET I AGGER

1968

SKJOLDBORGS HUS I ØSLØS

Kun få steder i Danmark har fået så hård en medfart af naturens kræfter som Agger, og et levende indtryk af tidligere tiders barske levevilkår kan du få under et besøg i Fiskerhuset. Til huset hører et anneks, hvor der hver sommer vises en særudstilling, og i år kan du opleve en fotoudstilling fra Krik Vig, Æ Æwer og området omkring Agger.

I det gamle skomagerhjem kan du opleve et sjældent indblik i en svunden fortid, hvor husmændenes digter, Johan Skjoldborg, voksede op. Hver onsdag kan du høre Johan Skjoldborgs historier formidlet i en mundtlig form, for eksempel om det unge par, Anders Kresten og Kirstin’, der tvinges i landflygtighed på grund af fattige kår.

DAS FISCHERHAUS IN AGGER

SKJOLDBORGS HAUS IN ØSLØS

Nur an wenigen Stellen in Dänemark haben die Kräfte der Natur einem Ort so übel mitgespielt wie in Agger. Der Besuch im Fischerhaus in Agger gibt Ihnen einen Eindruck von den rauhen Lebensbedingungen, denen die Menschen ausgesetzt waren. In einem Nebengebäude finden jeden Sommer Sonderausstellungen statt, und in diesem Jahr können sie eine Fotoausstellung über Krik Vig, Æ Æwer und Agger’s Umgebung besuchen.

Im alten Schuhmacherhaus kann man einen Einblick in längst vergangene Zeiten bekommen. Hier wuchs der Dichter Johan Skjoldborg auf. Jeden Mittwoch werden im Haus Erzählungen von Johan Skjoldborg vorgetragen, z.B. über das junge Paar Anders Kresten und Kirsten, die aufgrund der ärmlichen Verhältnisse gezwungen waren, das Land zu verlassen. Die Geschichten werden auf Dänisch erzählt.


OPLEVELSER PÅ MUSEUM THY AKTIVITETER OG UDSTILLINGER

Heltborg Museum:

Heltborg Museum:

JERNALDERDAGE

EISENZEITTAGE

Ved Heltborg Museum findes et historisk værksted, nemlig en rekonstrueret jernaldergård, hvor vi alle hverdage i uge 28-30 i juli måned har levendegørelse og åbent for aktiviteter for børn og børnefamilier. Der er i jernaldergården mulighed for at opleve og deltage i en række aktiviteter, hvor du på egen krop kan opleve og sanse, hvordan livet kan have været i Thy for 2000 år siden.

Beim Heltborg Museum gibt es einen rekonstruierten Eisenzeithof, der an allen Werktagen in Juli (Woche 28-30) Aktivitäten für Kinder und Familien anbietet. Hier kann man am eigenen Leib erfahren, wie vor über 2000 Jahren das Leben in Thy war.

Jernaldergården er et oplagt sted for familier, hvor man i trygge rammer kan nyde sin medbragte madpakke og prøve forskellige historiske håndværk målrettet børn. Bag et fladbrød, smed en kniv, flet et bånd, grut dit eget mel, skyd med bue og pil eller lav perler i ler. Aktiviteterne kan variere fra dag til dag, men én ting er sikkert, der er altid noget spændende at prøve i jernaldergården. Alle sanser og hele kroppen kommer i brug i jernaldergården. Jernaldersmedens hjælper blæser til essens gløder, og smeden banker på det gloende jern, brødet dufter skønt, mens det bages over bålet og i væverens værksted kan man se det skønne plantefarvede garn.

Der Eisenzeithof ist ein guter Ort für Familien. Man kann sein mitgebrachtes Butterbrotpaket genießen und verschiedene historische Handwerke, die auf Kinder zugeschnitten sind, ausprobieren. Hier besteht die Möglichkeit über dem Feuer Brot zu backen, Bänder zu flechten, Mehl zu schroten, Perlen aus Ton anzufertigen und mit Pfeil und Bogen zu schießen. Die Aktivitäten variieren von Tag zu Tag, aber eins ist sicher: es ist immer etwas Spannendes auf dem Programm. Die Freiwilligen auf dem Eisenzeitalterhof fachen das Feuer und der Schmied schlägt auf das glühende Eisen. Das Brot duftet, während es über dem Feuer gebacken wird, und in der Werkstatt des Webers kann man pflanzengefärbtes Garn bewundern. Öffnungszeiten: Siehe unten.

Åbningstider: Se nedenfor.

THISTED

Til 22/9

Særudstilling: Ånden fra ’68 Miniudstilling: Flaskepost til fremtide n

Til 22/9

HELTBORG

Til 1/9

Sommerudstilling: Kirketekstiler Rundvisning i Søndergaard-samlinge n hver tirsdag kl. 15.00

2/7-30/7 3/7-31/7

Arbejdende værksted: Strikkede dåbs klude hver onsdag kl. 13.00-16.00

8/7-26/7

Jernalderdage hverdage kl. 11.00-16 .00 Jernaldermarked kl. 11.00-16.00

27/7-28/7

VORUPØR

1/7-11/8

15/7 og 29/7 8/7 og 22/7

Naturværksted hver tirsdag 12.00-15 .00 Bådebyggeri hver torsdag kl. 12.00-15 .00 Fortælling hver fredag kl. 11.00

Strandingstur fra Stenbjerg Landings plads kl. 22.00 Kirkegårdsvandring på Vorupør Gl. Kirkegård kl. 16.30

FISKERHUSET I AGGER

1/7-11/8

Fotoudstilling kl. 14.00-17.00

SKJOLDBORGS HUS, ØSLØS

1/7-31/7

Åbent i skomagerhjemmet kl. 13.00-16 .00 Skjoldborg-fortællinger hver onsdag kl. 14.00-15.00

3/7-31/7

MISSIONSHUSET TABOR

2/7-15/8

Eisenzeittage in Heltborg

tildegrafisk.dk

Jernalderdage i Heltborg

Missionshuse i Thy og Indre Missions historie. Adressen er: Hørstedvej 2, Harring, Snedsted. Åbningstid: Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00

THISTED MUSEUM

HELTBORG MUSEUM

VORUPØR MUSEUM

FISKERHUSET AGGER

Oldtidssamling, købstadshistorie, mindestuer for J. P. Jacobsen og Chr. Kold.

Jens Søndergaard kunstsamling, landbrugssamling og rekonstrueret jernaldergård.

Gl. bådeværft, arbejdende værksted, kystfiskeri og religiøse vækkelser. Børneaktiviter i skoleferierne.

Det fredede hus beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten.

Jernbanegade 4 · 7700 Thisted Tlf. 9792 0577

Skårhøjvej 15 · Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2077

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Tlf. 9793 8850

Toftevej 9 · Agger (adgang fra Blåbærvej) 7770 Vestervig · Tlf. 9792 0577

Åbningstider: 01/04-30/06 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00 01/07-11/08 Alle dage kl. 11.00-17.00 12/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00

Åbningstider: 01/04-30/06 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00 01/07-11/08 Alle dage kl. 10.00-16.00 12/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00

Åbningstider: 01/07-11/08 Alle dage kl. 14.00-17.00 Eller efter aftale.

Åbningstider: 01/01-30/06 Tirs.-fre. Søn. 01/07-11/08 Man.-fre. Lør.-søn. 12/08-31/12 Tirs.-fre. Søn.

kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00

Skomagerhuset har været barndomshjem for husmændendes digter Johan Skjoldborg. Skippergade 6 · Øsløs · 7742 Vesløs Tlf. 9792 0577

SKJOLDBORGS HUS, ØSLØS

Åbningstider: 01/07-31/07 Alle dage kl. 13.00-16.00 Eller efter aftale.

www.museumthy.dk Besøg også Bunkermuseum Hanstholm


Velkommen til Willkommen in Hanstholm – fiskeri, havneaktivitet og landlig idyl Danmarks yngste fiskerihavn kan til september i år fejre sin 50 års fødselsdag. Hanstholm Havn og Center er projektet, som ingen troede på for 50 år siden, men som i dag sprudler af liv, havnetrafik – og fisk. Viljen til Hanstholm Det var – i manges øjne – optimistiske drivkræfter, der grundlagde Hanstholm Havn i sin tid i 1967. Ingen troede dengang, at det ville lykkes. De skulle vise sig at tage fejl. Danmarks yngste havn er i dag en af de førende fiskerihavne i Nordeuropa og huser Danmarks største fiskeauktion, og i år kan de fejre, at viljen til at ville avlede evnen til at kunne for 50 år siden. I dag er Hanstholm Havn en travl arbejdsplads. Som en af Danmarks største fiskerihavne beskæftiger havneaktiviteten mere end 1600 mennesker og har mange årlige besøgende – særligt i forbindelse med den store fiskeauktion. Havnen står i dag som symbol på, hvad ihærdighed, flid og dygtighed kan skabe.

Åbningstider Öffnungszeiten Hverdage Wochentage 10.00 - 17.00 Lørdag Samstag

400 m 2 Genbrugsbutik

10.00 - 13.00

400 m 2 Secondhandladen

Mere end en havn Hanstholm Havn kalder sig for et moderne erhvervscenter. Det er mere end blot en havn. Her kan blandt andet opleves fiskesortering, akvakultur, den travle havnetrafik og ikke mindst Danmarks største fiskeauktion, som årligt omsætter for ca. 500 mio. kr. ved salg af blandt andet torsk, mørkdej, kulmule og rødspætter. Foruden den imponerende havn og den kæmpestore fiskeauktion rummer Hanstholm gode indkøbsmuligheder, lækre hoteller og en hyggelig campingplads, og tæt ved Hanstholm findes den særlige, landlige idyl i naturparken Åmosen. Store fisk og store ambitioner Hanstholm Havn har ikke bare store (og mange) fisk, de har også store ambitioner; de vil være den førende fiskerihavn i Europa. Og de tror på, at det kan lade sig gøre. Deres unikke beliggenhed, hvor gods kan transporteres over Nordsøen, og deres stærke netværk gør havnen til noget særligt og til en vigtig aktør for EU’s mål om at få godstransport fra landevej til søvej.

Besøg Thys største bagerbutik i Hanstholmcenteret

Besuchen Sie Thys größte Bäckerei im Hanstholmcenter • Vi har altid friskbagte rugbrød, specialbrød, rundstykker, wienerbrød, skærekager, sandwich og salatbar. • Vores café byder på morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. • Vir haben stets frisch im Angebot: Roggen- und Schwarzbrot, Brötchen, Kopenhagener Gebäck, Kuchen, Sandwich und eine Salatbar. • In unserem Café können Sie: frühstücken, brunchen oder Ihren Nachmittagskaffee genießen.

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag Ôffnungszeiten: Montags bis Freitags Samstag und Sonntag

kl. 6.00-17.00 kl. 6.00-16.00 kl. 6.00-17.00 kl. 6.00-16.00

CENTER BAGERIET Røde Kors butik Hanstholm · Centervej 2 · 7730 Hanstholm

22

DET DUFTER OG SMAGER

Bytorvet 11 . Hanstholm . Tlf. 97 96 20 20

Es duftet und schmeckt


Hanstholm Hanstholm – Fischerei, Hafenaktivität und ländliche Idylleer Dänemarks jüngster Fischereihafen, kann im September dieses Jahr, seinen 50-jährigen Geburtstag feiern. Hanstholm Hafen und Zentrum ist das Projekt, an das niemand vor 50 Jahren glaubte, das aber heute von Leben, Hafenverkehr sprudelt – und Fisch. Der Wille zu Hanstholm Es waren– in Augen vieler – optimistische Triebkräfte, die Hanstholm Hafen in seiner Zeit, in 1967 gründeten. Niemand glaubte damals, dass es gelingen würde. Sie sollten zeigen, sich zu irren. Dänemarks jüngster Hafen, ist heute einer der führenden Fischereihäfen in Nordeuropa und beherbigt Dänemarks größte Fischereiauktion und dieses Jahr können sie feiern, dass der Wille es zu wollen, vor 50 Jahren die Fähigkeit zeugte, es zu können. Heute ist Hanstholm Hafen ein belebter Arbeitsplatz. Als einer von Dänemarks größten Fischereihäfen, beschäftigt die Hafenaktivität mehr als 1600 Menschen und hat viele jährliche Besuchende – insbesondere in Verbindung mit der großen Fischauktion. Der Hafen steht heute als Symbol für das was Beharrlichkeit, Fleiß und Tüchtigkeit schaffen kann.

Mehr als ein Hafen Hanstholm Hafen bezeichnet sich als ein modernes Wirtschaftszentrum. Es ist mehr als bloß nur ein Hafen. Hier kann unter anderem Fischsortierung, Aquakultur, der belebte Hafenverkehr und nicht zuletzt Dänemarks größe Fischauktion, die einen jährlichen Umsatz von ca. Mill. DKK, durch Verkauf von z.B. Dorsch, Seelachs, Hechtdorsch und Schollen hat, erlebt werden. Außer den imposanten Hafen und die riesengroße Fischauktion, dann hat Hanstholm gute Einkaufsmöglichkeiten, schöne Hotels und einen gemütlichen Campingplatz und nah bei Hanstholm ist die besondere, ländliche Idylle in dem Naturpark Åmosen zu finden. Große Fische und große Ambitionen Hanstholm Hafen hat nicht nur große (und viele) Fische, sie haben auch große Ambitionen; sie wollen der führende Fischereihafen in Europa sein. Und sie glauben, dass es machbar ist. Ihre einzigartige Lage, wo Güter über die Nordsee transportiert werden können und ihr starkes Netwerk, macht den Hafen zu etwas Besonderem und zu einem wichtigen Akteur für EU’s Ziele, um den Gütertranport von der Landstraße auf den Seeweg zu bekommen.

Shopping Center Hanstholm INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER - et hav af gode tilbud BAGER Bäcker BAGER / Bäcker SKO / Schuhe SKO Schuhe SUPERMARKED Supermarkt SUPERMARKED Supermarkt

Gratis/Kostenlos

parkering - lige ved indgangene

CENTRET HAR ÅBENT ALLE DAGE! • Indkøb, oplevelser og aktiviteter. Masser af aktiviteter i løbet af sommeren.

URMAGER // Uhrmacher URMAGER Uhrmacher

• Mange muligheder for indkøb - bredt udvalg af modebutikker

SLAGTER / Fleischer CAFE / Cafe

• Slip børnene fri og lad dem gå på opdagelse i et trygt miljø

CAFE / Cafe

SMYKKER / Scmuck SMYKKER / Scmuck

• Handicapvenlig (ingen trapper og besværlige gange)

OPTIKER / Optiker

• Familiesamvær - besøg Hanstholm Centret og få en totaloplevelse

OPTIKER / Optiker

APOTEK / Apotheke APOTEK / Apotheke

KIOSK / Kiosk KIOSK / Kiosk

BRUGSKUNST / Gebrauchskunst BRUGSKUNST / Gebrauchskunst

VÆRTSHUSE Gaststätten VÆRTSHUSE //Gaststätten PIZZARIAER Pizzerias PIZZARIAER //Pizzerias POST Post POST // Post

DAS CENTER HAT TÄGLICH GEÖFFNET! • Einkauf, Erlebnisse og aktivitäten Jeden menge Aktiviteten i Laufe des Sommers. • Viele Einkaufsmöglichkeiten - große Auswahl von Modeläden

BIBLIOTEK Bibliothek BIBLIOTEK // Bibliothek

• Ihre Kinder können sich frei und unbesorgt in sicherer Umgebung tummeln

SPAREKASSE //Sparkasse SPAREKASSE Sparkasse

• Behindertenfeundlich (keine Treppen und beschwerliche Gänge)

BLOMSTER // Blumen BLOMSTER Blumen DAMETØJ // Damenbekleidung DAMETØJ Damenbekleidung HERRETØJ // Herrenbekleidung HERRETØJ Herrenbekleidung MODEBUTIKKER / Modegeschäfte

• Familien Beisammensein - besuchen Sie das Hanstholm Center und machen Sie daraus ein Totalerlebnis

MODEBUTIKKER / Modegeschäfte

SHOPPING CENTER ALTID ET ETBESØG BESØGVÆRD VÆRD SHOPPING CENTERHANSTHOLM HANSTHOLM - ALTID

23


SMK Thy SMK Thy Få sommerens kunstoplevelse på Doverodde Købmandsgård! Få sommerens kunstoplevelse på SMK Thy på Doverodde Købmandsgård! Statens Museum for Kunst (SMK) er Danmarks nationalgalleri og hele landets kunstmuseum. Denne sommer er museet rykket ind på Doverodde Købmandsgård – med store og små kunstoplevelser. Oplev en kunstinstallation under navnet Landskabninger, der er udviklet af den danske kunstner Nana Francisca Schottländer. I installationen er kunstneren optaget af Thys særlige kendetegn som vand, vind og jord. Med sin egen krop undersøger hun, hvordan mennesker formes af landskaberne omkring os, og hvordan vi former dem tilbage generation efter generation. Du kan også gå på opdagelse i, hvad dansk identitet betyder for dig. På Købmandsgården præsenterer SMK museets historie og fortællingen om Danmarks største kunstmuseum. Præsentationen diskuterer emner som national selvforståelse, og hvad der er med til at skabe den. Hvordan kommer den nationale selvforståelse til udtryk

i kunsten? Og hvilken rolle spiller geografisk tilhørsforhold, etnicitet og køn for vores forestillinger om dansk identitet? SMK Thy har åbent hver dag : 16. juni til 19. august: kl. 10-17 20. august til 20. oktober: kl. 11-16 Pris: 50 kr. Gratis for børn og unge under 18 år. Du finder SMK Thy på Doverodde Købmandsgård på Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy. Der er en restauratør ved købmandsgården, hvor du kan købe mad og drikke. Se mere på smk.dk eller på Facebook-gruppen SMK Thy

Kunsterlebnis im Sommer - im alten Handelshaus in Doverodde Das staatliche Museum für Kunst (SMK) ist Dänemarks Nationalgalerie und das Kunstmuseum des ganzen Landes. In diesem Sommer ist das Museum in das alte Handelshaus in Doverodde eingezogen und bietet große und kleine Kunsterlebnisse an.

Präsentation beschäftigt sich mit Themen wie nationales Eigenverständnis und wie dieses geschaffen wird. Wie kommt das nationale Eigenverständnis in der Kunst zum Ausdruck, und welche Rolle spielen geographische Zugehörigkeit, Ethnizität und Geschlecht für unsere Vorstellung von dänischer Identität.

Erleben Sie eine Kunstinstallation mit dem Namen „Landgeschöpfe“. Sie ist von der dänischen Künstlerin Nana Francisca Schottländer geschaffen worden. Die Künstlerin beschäftigt sich in dieser Installation mit Thys Besonderheiten wie z.B. Wasser, Wind und Erde. Sie untersucht, wie die Menschen durch die Landschaft geprägt werden und wie die Menschen wiederum die Landschaft von Generation zu Generation gestalten.

SMK Thy hat an folgenden Tagen geöffnet: 16. Juni bis 19. August: 10-17 Uhr 20. August bis 20. Oktober: 11-16 Uhr

Sie können auch auf eine Entdeckungsreise gehen, um herauszufinden, was dänische Mentalität für Sie bedeutet. Im alten Handelshaus präsentiert SMK die Geschichte des Museums und die Erzählung über das größte Kunstmuseum Dänemarks. Die

LANDSKABNINGER Nana Francisca Schottländer 13. APRIL – 20. OKTOBER 2019

Statens Museum for Kunst inviterer til kunst og kunstoplevelser på Doverodde Købmandsgård i 2019.

24

Eintritt: 50 Kronen. Kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Sie finden SMK Thy im ”Doverodde Købmandsgård”, Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy. Es gibt eine kleine Gaststätte, wo man etwas zu essen und zu trinken kaufen kann. Sie finden weitere Informationen hier: smk.dk oder Facebook-gruppen SMK Thy


VERDENS VILDESTE VINDMØLLER

Oplev møllernes storhed Erleben Sie die Größe der Windkraftanlagen

THE MOST POWERFUL WIND TURBINES IN THE WORLD

Experience the greatness of the wind turbines

WINDKRAFTANLAGEN DER WELTKLASSE Åben alle dage Täglich geöffnet Open every day

Testcentervej

7.00 - 22.00 Fri entré Eintritt frei Free entrance

29 569

Visitthy-annonce-18.indd 1

11

07-01-2019 16:23:47


Velkommen til Willkommen in Natur und Kultur in Vorupør Regner det, eller har du lyst til at gå på opdagelse i Vorupørs historie, bør du benytte dig af chancen for at besøge Vorupør Museum. Museet er indrettet i et bådeværft, der tidligere byggede fiskekuttere. De gamle maskiner er bevaret og istandsat, og til tider er det muligt at opleve værkstedet i fuld drift. På museet kan du lære mere om Vorupørs historiske baggrund og kystbefolkningens specielle livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse. Meget apropos er det oplagt også at lægge vejen forbi den smukke Vorupør Kirke fra 1902. Under dit besøg i Vorupør har du direkte adgang til Danmarks største vildmark. Nationalpark Thy er præget af høje klitter ved Vesterhavet, klitheder med klare søer og længere inde i landet store, sammenhængende skovområder, der både kan være mørke og ufremkommelige. På grund af den relative ugenerthed er der et rigt fugle-

og dyreliv i nationalparken. Du kan med stor sandsynlighed møde havterner, ænder, gæs og svaner og måske også storke, traner og havørne. Det er heller ikke usædvanligt at møde rådyr, krondyr, harer, grævlinge og flagermus. Du skal dog ikke forvente at se ulve, selvom den første vilde ulv i Danmark i 199 år blev fundet her for et par år siden. Ulve er ret sky, og der er endnu ikke ret mange af dem i Danmark. Dyrelivet foregår ikke kun i luften og på jorden, men også i havet. I Nordsøakvariet kan du komme helt tæt på fiskene fra havene omkring Danmark. Du kan møde de fisk, som vi kender fra middagsbordet for eksempel torsk og rødspætter, men du kan også møde mere sjældne fisk som rokker og havkat. I rørebassinet kan de små få lov til at røre ved småhajer, pighvarrer og krabber. Danmarks første havbad er også at finde i Vorupør. Havbadet er adskilt fra Vesterhavet med en mur med åbne gittersikrede luger, så havvandet løbende udskiftes. Her kan du i trygge rammer svømme, lege, dykke eller sejle kajak i havet. På stranden ved landingspladsen og molen er der masser at kigge på. Om sommeren vrimler det med lystfiskere, og den nyligt oprettede Vorupør Havbåde har kastet sig over at restaurere gamle egnstypiske fiskerbåde.

Her er det Jul året rundt · Klarborg Concept Store

Åben dagligt fra kl. 11

Du kommer ikke tættere på Vesterhavet uden at få våde fødder

Hier weihnachtet es Åben dagligt fra kl. 10

Vesterhavsgade 97 · Vorupør · 7700 Thisted · Tlf: 2062 1164 · www.den-gamlebutik.dk

26

Vesterhavsgade 137 · Vorupør · 7700 Thisted · Tlf: 9793 8484 · www.vesterhavscafeen.dk


Nr. Vorupør Danmarks FØRSTE Hawbad Midt i det hyggelige miljø ligger hawbadet side om side med fiskerbådene på stranden og molen med lystfiskerne. Stedet med masser af aktivitetsmuligheder for hele familien, hele året.

Aktiviteter 23. jun.

Stort Sct. Hansbål på stranden i Vorupør og Stenbjerg

13.-14. jul. Stenbjergdag 18.-21. jul. Strandfest 27. jul.

Sommerfæst i skolegården

1. aug.

Teater for hele familien

2.-4. aug.

Kræmmermarked

22. aug.

Fællessang på Surferterrassen

Koncerter på

En del af:

Landingspladsen Hver onsdag fra den 3. juli til og med 7. aug. holder vi

koncerter, alle er velkomne!

Læs om de forskellige aktiviteter: www.vorupor.dk

– stedet med masser af gratis oplevelser i den frie natur.

Vorupør El-service · Hotel Klitheden · Nørvo Sportsnet · Stenbjerg Kro & Camping · MENY · Svanebro · Feriepartner Thy · Footsie · Fiskercompagniets Detailsalg · Clean West · My DeLuxe · Vorupør Slagter · JKA Byg · Novasol · Vorupør Camping Vorupør Feriehusudlejning · Den Gamle Butik · Nordsøakvariet · Fru Lock · Boutique Melange · Vorupør Lys & Blomster · Vognmand Allan Thomsen · Sparekassen Thy · Vorupør Røgeri · Westwind Sportswear · Ismejeriet THY · Vesterhavscafeen Metalindustriens Teknik · Salon Olivia · Niels & Sinnes Fiskerestaurant · Thy VVS · A-Z Byg · Hyldahl Catering · Pandekagehjørnet · VØ Pizzabar & Surfbutik · Landingspladsen · Vorupør Borgerforening · Stenbjerg Beboerforening · Vorupør Boldklub

Natur und Kultur in Vorupør Regnet es oder hast du Lust auf Entdeckung in Vorupørs Geschichte zu gehen, bevor du von der Chance Gebrauch machst, daß Vorupør Museum zu besuchen. Das Museum ist in einem Bootswerft, das früher Fischkutter baute, eingerichtet. Die alten Maschinen sind erhalten und instandgesetzt und manchmal ist es möglich die Werkstatt zu erleben, wenn sie voll in Betrieb ist. In dem Museum kannst du mehr über Vorupørs geschichtlichen Hintergrund und die speziellen Lebensbedingungen der Küstenbevölkerung, mit den Mühen des Tages und religiöser Erweckung, erfahren. Insbesondere apropos; dann ist es klar auch einen Sprung vorbei die schöne Vorupør Kirche von 1902 zu machen.

vor paar Jahren hier gefunden wurde. Wölfe sind recht scheu und es gibt noch nicht sehr viele von ihnen in Dänemark.

Während deines Besuches in Vorupør hast du direkten Zugang zu Dänemarks größter Wildnis. Nationalpark Thy ist von hohen Dünen an der Nordsee geprägt; Dünen mit klaren Seen und länger drin im Landesinneren, große zusammenhängende Waldgebiete, die sowohl dunkel als unwegsam sein können. Aufgrund der relativen Ungeniertheit, ist ein reiches Vogel- und Tierleben im Nationalpark vorhanden. Du kannst mit großer Wahrscheinlichkeit Küstenseeschwalben, Enten, Gänse und Schwäne treffen und vielleicht auch Störche, Kraniche und Seeadler. Es ist auch nicht unwahrscheinlich Rehe, Rothirsche, Hasen, Dachse und Fledermäuse zu treffen. Du sollst aber nicht erwarten Wölfe zu sehen zu bekommen, obwohl der erste wilde Wolf in 199 Jahren,

Dänemarks erstes Meeresbecken ist auch in Vorupør zu finden. Das Meeresbecken ist von der Nordsee, mit einer Mauer mit offenen gittergesicherten Lucken, getrennt, damit das Meereswasser ständig ausgewechselt werden kann. Hier kannst du in sichere Rahmen schwimmen, spielen, tauchen oder Kajak im Meer paddeln. Auf dem Strand bei der Landestelle und Mole gibt es viel zu sehen. Im Sommer vimmelt es mit Sportsangler und der neulich gegründete Verein Vorupør Meeresboote har sich daran gemacht alte regionaltypische Fischerboote zu restaurieren.

Das Tierleben findet nicht nur in der Luft und auf Land statt, sondern auch im Meer. Im Nordseeaquarium kannst du ganz nah an die Fische von den Meeren rund um Dänemark herum kommen. Du kannst die Fische treffen, die wir vom Mittagstisch kennen. Zum Beispiel Dorsch und Schollen, aber du kannst auch seltene Fische, wie Rochen und gefleckter Seewolf, treffen. Im Berührungsbecken dürfen die kleinen Kinder Kleinhaie, Steinbutts und Krabben berühren.

27


TORVEDAGE HANDELSBYEN THISTED BYDER VELKOMMEN TIL:

i Thisted – 6 mandage 1. juli - 5. august

6 Markttage in Thisted 1. Juli - 5. August European street marked

Hver mandag fra kl. 11-17 KOM TIL THISTED og oplev god gammeldags torvestemning med kræmmere, livemusik, Super Jumper og hoppeborg! Oplev hvordan byen summer af liv, sommer, oplevelser og markedsstemning.

Allen Montagen von 11-17 Uhr

Echte Marktstimmung mit Krämern, Lebensmitteln aus der Region, Kunsthandwerk, Live Musik und einer Fülle von Unterhaltung.

Bytoget “TILDE TUT” kører lørdag kl. 10.30-14.00 og mandag kl. 10:30-17:00. Pris pr. person: 10 kr. Dem touristischer Zug “TILDE TUT“ fährt Samstag 10.30-14.00 Uhr und Montag 10:30-17:00 Uhr. Preis pro Person: 10 Kr.

Se mere på Thistedby.dk og på facebook.com/thistedby


Hanstholm Fyr Der Leuchtturm Mødestedet mellem kunst og natur Hanstholm Fyr ligger på kanten af Thy ved den nordlige grænse af Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat med udsyn over det uberørte klitlandskab og Vesterhavet. Fyret er opført i 1843 og fungerer i dag som markør og vartegn for Danmarks nordvestligste punkt. Det fredede fyrkompleks gennemgik fra 2015 til 2017 en gennemgribende renovering udvendigt og indvendigt. På fyret mødes fagfolk og lokale kræfter for sammen at udforske og formidle forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunkt for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA. I Hanstholm Fyr bor den selvejende kulturinstitution Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Sammen med fyrets øvrige beboere og samarbejdspartnere, gør institutionen fyret til et spot for kulturelle aktiviteter, der både genererer fællesskab og legelyst, men som også tilskynder debat, handlemod, indlevelse og forandring. Fyret skaber et

levende kunst- og kulturmiljø, der bidrager til det gode liv, identitet og netværk med lande, som Hanstholm har en historisk forbindelse til. Dette sker bl.a. gennem det ambitiøse kunstprogram Hanstholm Art Space, som i 2019 og 2020 gør Fyret til omdrejningspunkt for kunstprojekter med mennesker og natur som det grundlæggende tema. Samtidskunstens skaberkraft sættes i spil overfor borgere i både Hanstholm og hele Nordjylland, ved at arbejde i forhold til de nære omgivelser: kysten, havnen, fyret og naturområderne. Fra d. 8. juni til d. 10. august præsenterer Hanstholm Art Space gruppeudstillingen Menneskelig Tilstedeværelse med skotske Steve Messam og finske Kaisu Koivisto samt norske Wenche Kvalstad og Yngvild Nergaard. Værkerne kan opleves både ude og inde og udgør tilsammen et legesygt og eftertænksomt univers for besøgende i alle aldre.

Ein Treffpunkt für Kunst und Natur Der Leuchtturm in Hanstholm liegt an der nördlichen Grenze des Nationalparks Thy und des Hanstholm Wildreservates. Von hier aus hat man eine gute Aussicht über die unberührte Dünenlandschaft und die Nordsee. Der Leuchtturm wurde 1843 errichtet und dient heute als Markierung und Wahrzeichen des nordwestlichsten Punkts Dänemarks. Der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex wurde von 2015 bis 2017 sowohl innen als auch außen gründlich renoviert. Im Leuchtturm treffen sich Experten und Einheimische, um gemeinsam die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kunst, Natur und Mensch in der Gegenwart und Vergangenheit zu erforschen und zu vermitteln. „Die Natur in der Kunst und die Kunst in der Natur“ sind Ausgangspunkte für sowohl Aktivitäten als auch für Reflexion und Vermittlung, die die ganz besondere DNA des Leuchtturms ausmachen. Im Leuchtturm ist die rechtsfähige Stiftung „Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm“ zu Hause. Gemeinsam mit den übrigen Bewohnern und Mitarbeitern macht die Stiftung den Leuchtturm zu einem Ort für kulturelle Aktivitäten, die Gemeinschaft und Verspieltheit fördern, aber auch zu Debatten, zum Mut zum Handeln, zum Einleben und zur Veränderung anregen. Der Leuchtturm schafft ein lebendiges Kunst- und Kultur-

milieu, das zum guten Leben, zur Identität und zu einem Netzwerk mit Ländern beiträgt, die eine historische Verbindung mit Hanstholm haben. Dies geschieht u.a. mit dem ambitiösen Kunstprogramm Hanstholm Art Space, das den Leuchtturm 2019 und 2020 zu einem Angelpunkt für Kunstprojekte werden lässt, die Mensch und Natur als das grundlegende Thema haben. Die Schaffenskraft der Gegenwartskunst zeigt sich für die Einwohner Hanstholms und ganz Nordjütlands dadurch, dass die Künstler mit den Verhältnissen in der nahen Umgebung arbeiten, mit Küste, Hafen, Leuchtturm und der Natur. Vom 8. Juni bis zum 10. August präsentiert Hanstholm Art Space die Gruppenausstellung „Die menschliche Anwesenheit“ mit dem Schotten Steve Messam, der Finnin Kaisu Koivisto und den Norwegerinnen Wenche Kvalstad und Yngvild Nergaard. Ihre Arbeiten können sowohl drinnen als auch draußen erlebt werden und bilden zusammen eine spielerische und zum Nachdenken anregende Welt für Besucher jeden Alters.

HANSTHOLM FYR Tårnvej 7 7730 Hanstholm

Udstillinger har åbent alle dage kl. 11 - 16 Tårnet har åbent alle dage fra kl. 9 til solnedgang Entré betales kontant eller med MobilePay

Foto: Cecilia Samsson

29


Sommerbussen rute 88 – med guide i Thy og Nationalpark Thy 88N 88N

Guidet i Fra tirsdag til fredag kan du tur sommeren igennem opleve Guidet tur i Nationalpark Thy (Nord) Thy og Nationalpark Nationalpark Thy i bus. PåThy rute(Nord) 88 fortæller en Tirsdage Tirsdage guide om940X nationalparken og de kystbyer, der fra Viborg/Nykøbing .... 9.38besøges. .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... 9.38 .... fra Aalborg ....Frøstrup 9.32 og ....ved Undervejs970X er der flere stop. I Vorupør, 970X fra St. Aalborg .... 9.32 .... Thisted af .... 9.45 .... St. af .... 9.45 .... Lodbjerg Thisted Fyr er der tid til en let frokost. Isbjerg (Nors Sø) .... 10.05 ....

Fredage 9.38 9.32 9.45 10.10 10.40 10.45 10.50 10.55 11.05 11.20 11.30 11.45 12.00 12.05 12.15 12.35 12.40 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.20 15.40 16.00 16.35 16.45 16.45

age

Isbjerg .... 10.05 .... Isbjerg (Nors (Nors Sø) Sø) af .... 10.50 .... Isbjerg (Nors Sø) af .... 10.50 .... Tved Kirke .... 11.05 .... Tvedmed Kirke rute 88 hver tirsdag, ....torsdag 11.05 og.... ....fredag Tved Kirke af .... 11.20 Du kan tage Tved Kirke Fyr af .... 11.20 .... Hanstholm .... 11.35 .... 2. juli - 9.Hanstholm august. Fyr Hanstholm Fyr .... 11.35 .... af .... 12.00 .... Hanstholm Fyr af .... 12.00 .... Pynten (Hanstholm) .... 12.05 .... Pynten (Hanstholm) .... 12.05 .... Batteri 1 (Hanstholm) .... 12.15 .... Batteri 1 .... 12.15 .... Batteri Guidet 1 (Hanstholm) (Hanstholm) af .... 12.30 .... tur i Batteri 1 (Hanstholm) af .... 12.30 .... Thagaards Plantage .... 12.45 .... Sommer....2019 Hannæs - Vejlerne af Thagaards Plantage .... 12.45 Thagaards Plantage .... 13.00 .... Thagaards Plantage afFredage .... 13.00 .... Vorupør Landingsplads .... 13.10 .... Vorupør Landingsplads Landingsplads .... 13.10 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... af 9.38 .... Vorupør .... 14.25 .... Vorupør Landingsplads .... 14.25 .... 970X fra Aalborg .... af 9.32 .... Faddersbøl Mølle .... 14.35 .... Faddersbøl Mølle .... 14.35 .... Tvorup Kirkeruin .... 14.55 .... Thisted St. af .... 9.45 .... Tvorup Kirkeruin .... 14.55 .... Tvorup Kirkeruin .... 15.10 .... Testcenter Østerild .... af 10.10 .... Tvorup Kirkeruin af .... 15.10 .... Klitmøller .... 15.30 .... Testcenter Østerild (Cold Hawaii)af .... 10.40 .... Klitmøller (Cold (Cold Hawaii) Hawaii) .... 15.30 .... .... 15.50 .... Thylejren Klitmøller .... af 10.45 .... Klitmøller (Coldog Hawaii) .... 15.50 .... Søholt, Vilsbøl Nebel .... 16.05 .... Kirsten Kjærs Museum .... af 10.50 .... Søholt, Vilsbøl og Nebel .... 16.05 .... Thisted St. .... 16.35 .... Vikingegravpladsen (Højstrup) .... 10.55 .... Thisted St.Nykøbing .... 16.35 .... 970X mod .... 16.45 .... Arup Vejle, Fugletårnet .... af 11.05 .... 970X mod Nykøbing af .... 16.45 .... 970X mod Aalborg .... 16.45 .... Arup Vejle, Fugletårnet af .... af 11.20 .... 970X mod Aalborg .... 16.45 .... Amtoft Havn .... af 11.30 ....

88H

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Vejlernes Naturcenter .... 11.45 .... Vejlernes Naturcenter af .... 12.00 .... Bygholm Mølle .... 12.05 .... Tømmerby Kirke .... 12.15 .... Tømmerby Kirke af .... 12.35 .... Frøstrup Kro .... 12.40 .... Guidet i Frøstrup Kro af tur.... 13.45 .... Guidet tur.... i Thy Nationalpark (Syd).... Bulbjerg 14.00 Nationalpark (Syd) Bulbjerg af .... Thy 14.15 .... Torsdage Lild Strand .... 14.30 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... Torsdage 9.38 .... Lild Strand af .... 14.45 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... 9.38 .... 970X Aalborg 9.32 HjardemålThisted Klit Kirke .... af 15.00 .... 970X fra St. Aalborg .... 9.32 .... .... 9.45 .... HjardemålThisted Klit Kirke af .... af 15.20 .... St. .... 9.45 .... Heltborg Mølle og Museum .... 10.15 .... Vigsø Batteriet 15.40 .... Heltborg Mølle(Ydby og Museum 10.15 Oldtidshøjene Hede) .... .... 10.25 .... Vigsø Batteriet af .... 16.00 .... Oldtidshøjene (Ydby Hede) .... 10.25 .... Limfjordscentret (Doverodde) 10.30 Thisted St. .... 10.30 Limfjordscentret (Doverodde).... af 16.35 .... 10.50 .... 970X modHurup Nykøbing af .... af 16.45 .... Limfjordscentret (Doverodde) 10.50 St. .... 11.00 .... 970X modVestervig Aalborg af .... 16.45 .... Hurup St. Kirke 11.00 .... 11.10 .... 11.10 Vestervig Kirke af .... 11.40 ....Arriva Hannæs-Vejlerne ruten kører ALLE fredage Vestervig Kirke af .... 11.40 .... Svanholmhus (Agger Tange) 11.55 i sommerferien (5/7 - 9/8) 11.55 Svanholmhus (Agger Tange) af .... 12.10 .... Svanholmhus Tange) af .... 12.10 .... De Sorte Huse(Agger (Agger) 12.20 De Sorte Huse (Agger) 12.20 Aggerhytten (Agger) af .... 12.45 .... Aggerhytten af 12.45 Lodbjerg Fyr(Agger) .... 13.00 .... 13.00 Lodbjerg Fyr af .... 14.00 .... Guidet turLodbjerg med rute kr. pr.....voksen 12 år. Lodbjerg Fyr88 koster 198 af 14.00over.... Kirke 14.10 Lodbjerg Kirke .... 14.10 .... af 14.30 den Billetten er gældende fra Thisted Station og dækker LodbjergRedningshus Kirke af 14.30 Lyngby .... 14.45 .... guidede tur i Nationalpark Thy. Betalende tage Lyngby Redningshus 14.45 kan.... Stenbjerg Landingsplads .... voksne 15.10 15.10 Stenbjerg Landingsplads af .... 15.30 .... op til to børn under 12 år med gratis. StenbjergGl. Landingsplads af 15.30 Vorupør Kirkegård .... 15.45 .... 15.45 Vorupør Gl. Kirkegård af .... 16.05 .... Vorupør Gl. Kirkegård af 16.05 Thisted St. .... 16.35 .... Køb eller reservér din billet til Rute 88 på Thisted St.Nykøbing .... 16.35 .... 970X mod af 16.45 Thy Turistbureau 970X mod Nykøbing Aalborg af .... 16.45 .... 970X mod Aalborg af .... 16.45 ....

88S 88S

Det gamle Rådhus - Store Torv i Thisted Telefon 97 92 19 00

88N 88N

Guidet tur i Guidet tur i Nationalpark Thy (Nord) Nationalpark Thy (Nord)

940X fra Viborg/Nykøbing 940X 970X fra fra Viborg/Nykøbing Aalborg 970X fra St. Aalborg Thisted Thisted St. Isbjerg (Nors Sø) Isbjerg Isbjerg (Nors (Nors Sø) Sø) Isbjerg (Nors Sø) Tved Kirke Tved Kirke Kirke Tved Tved Kirke Fyr Hanstholm Hanstholm Fyr Fyr Hanstholm Hanstholm Fyr Pynten (Hanstholm) Pynten (Hanstholm) Batteri 1 (Hanstholm) Batteri Batteri 1 1 (Hanstholm) (Hanstholm) Batteri 1 (Hanstholm) Thagaards Plantage Thagaards Plantage Plantage Thagaards Thagaards Plantage Vorupør Landingsplads Vorupør Landingsplads Landingsplads Vorupør Vorupør Landingsplads Faddersbøl Mølle Faddersbøl Mølle Tvorup Kirkeruin Tvorup Tvorup Kirkeruin Kirkeruin Tvorup Kirkeruin Klitmøller (Cold Hawaii) Klitmøller (Cold (Cold Hawaii) Hawaii) Klitmøller Klitmøller (Coldog Hawaii) Søholt, Vilsbøl Nebel Søholt, Vilsbøl og Nebel Thisted St. Thisted St.Nykøbing 970X mod 970X mod 970X mod Nykøbing Aalborg 970X mod Aalborg

88S 88S

af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Sommer 2019 Sommer 2019 Tirsdage Tirsdage 9.38 .... 9.38 .... 9.32 .... 9.32 .... 9.45 .... 9.45 .... 10.05 .... 10.05 .... 10.50 .... 10.50 .... 11.05 .... 11.05 .... 11.20 .... 11.20 .... 11.35 .... 11.35 .... 12.00 .... 12.00 .... 12.05 .... 12.05 .... 12.15 .... 12.15 .... 12.30 .... 12.30 .... 12.45 .... Sommer.... 2019 12.45 13.00 .... 13.00 .... 13.10 .... 13.10 .... 14.25 .... 14.25 .... 14.35 .... 14.35 .... 14.55 .... 14.55 .... 15.10 .... 15.10 .... 15.30 .... 15.30 .... 15.50 .... 15.50 .... 16.05 .... 16.05 .... 16.35 .... 16.35 .... 16.45 .... 16.45 .... 16.45 .... 16.45 .... Arriva Arriva

Guidet tur i Guidet tur i Thy (Syd) Nationalpark Nationalpark Thy (Syd) Torsdage

940X fra Viborg/Nykøbing 940X 970X fra Viborg/Nykøbing Aalborg 970X fra St. Aalborg Thisted Thisted Heltborg St. Mølle og Museum Heltborg Mølle(Ydby og Museum Oldtidshøjene Hede) Oldtidshøjene (Ydby Hede) Limfjordscentret (Doverodde) Limfjordscentret (Doverodde) Limfjordscentret (Doverodde) Hurup St. Hurup St. Kirke Vestervig Vestervig Kirke Vestervig Kirke(Agger Tange) Svanholmhus Svanholmhus (Agger Tange) Svanholmhus Tange) De Sorte Huse(Agger (Agger) De Sorte Huse (Agger) Aggerhytten (Agger) Aggerhytten Lodbjerg Fyr(Agger) Lodbjerg Fyr LodbjergKirke Fyr Lodbjerg Lodbjerg Kirke LodbjergRedningshus Kirke Lyngby Lyngby Redningshus Stenbjerg Landingsplads Stenbjerg Landingsplads StenbjergGl. Landingsplads Vorupør Kirkegård Vorupør Gl. Kirkegård Vorupør St. Gl. Kirkegård Thisted Thisted St.Nykøbing 970X mod 970X mod Nykøbing Aalborg 970X mod Aalborg

af af

af af af af af af af af af af af af af af af af af af af

.... Torsdage 9.38 .... 9.38 9.32 .... 9.32 .... 9.45 .... 9.45 .... 10.15 10.15 .... 10.25 .... 10.25 10.30 10.30 .... 10.50 10.50 .... 11.00 11.00 .... 11.10 11.10 .... 11.40 .... 11.40 11.55 11.55 .... 12.10 .... 12.10 12.20 12.20 .... 12.45 12.45 .... 13.00 13.00 .... 14.00 14.00 .... 14.10 .... 14.10 14.30 14.30 .... 14.45 14.45 .... 15.10 15.10 .... 15.30 15.30 .... 15.45 15.45 .... 16.05 16.05 .... 16.35 .... 16.35 16.45 .... 16.45 .... 16.45

Sommer 2019 Sommer 2019 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Arriva .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Turen med rute 88 er arrangeret af NT i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thy Turistbureau.

30

Arriva Arriva


VELKOMMEN TIL

VILDMARKSDAGEN

DANMARKS NYE FAMILIEATTRAKTION - ET NATURLIGT RUM FOR SJOVE OPLEVELSER I VILDMARKEN

Vi stiller op, I kommer og deltager i enten slowmotion, glideflugt eller heftig action og vi piller det hele ned igen, når dagen er omme.

Vi kalder det for VILDMARKSDAGEN, og den er fyldt med oplevelser. Der er noget for alle, voksne, børn, mænd, kvinder, piger, drenge og ikke mindst bedsteforældre. VILDMARKSDAGEN er lavet med allerstørste bæredygtighed i pagt med naturen. Når dagen er forbi, kan ingen se, at vi alle har været der. Se mere på

vildmarksdagen.dk

7nord.dk

På seks onsdage i sommerferien kan du og din familie opleve vildmarken i Thy, hvor vi sætter grej, mandskab, viden og craftmanship i spil mellem to af Danmarks reneste søer; Nors Sø og Vandet Sø i Nationalpark Thy.


Nationalpark Thy

Foto Mette Johnsen

OPLEV THYBORØN OG VESTKYSTEN Tag med færgen fra Agger – Nyd en dagstur langs Vestkysten og den hyggelige fiskerby Thyborøn

ERLEBEN SIE THYBORRØN UND DIE WESTKÜSTE

Foto: Kasper Lau

Foto: Mads Krabbe

Nehmen Sie die Fähre von Agger – genießen Sie eine Tagestour an der Westküste entlang und die gemütliche Fischerstadt Thyborøn

Afgangstider og priser: thyboronagger.dk | Fahrplan und Preise: thyboronagger.de | T: +45 20 230 336

BABYCENTER BESØG OGSÅ VORES OUTLET

Velkommen i Danmarks største butik 2500 m 2 med babyudstyr og legetøj til Danmarks laveste priser. Vi udlejer også babyudstyr

Wilkommen in Dänemarks größtem Geschäft 2500 m 2 mit Babyausstattung und Spielwaren zu Dänemarks niedrigsten Preisen. Wir verleihen auch Baby-ausstattung

BESUCHEN SIE AUCH UNSER OUTLET www.babysam.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg for hele familien Kom og oplev vedvarende energi og energibesparelser i praksis

SOL · SOLAR

Visits for the whole family Experience Renewable Energy and Energy Savings in practice

BØLGE · WAVE

VIND · WIND

Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby · 7760 Hurup Thy · tel 9795 6600 · info@folkecenter.dk ·

Nordisk Folkecenter

Produktion: Reklame-Avisen.dk · Layout: BITSCH and pieces · Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte annoncer.

BIO

Profile for BITSCH and pieces

THY for Turister · Uge 28 · 2019  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...

THY for Turister · Uge 28 · 2019  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...