a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

GRATIS | KOSTENLOS

UGE | WOCHE 27 LØRDAG 29/6 - SAMSTAG 6/7

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden Hotel Klitheden serverer ny dansk mad tilberedt af de bedste råvarer og Weilian’s ægte kinesiske buffet. Nyd maden i hyggelige omgivelser, der giver optimale ramme om ethvert selskab.

Vi glæder os til at byde jer velkommen! Weilian & Stig

Nordsø vej 10 · Nr. Vorupør · 7 70 0 This ted · w w w.hotelklitheden.dk

Hotel · A la carte · Selskab Hotel Thisted ligger centralt midt i byen – i gå afstand til det lokale Thisted Bryghus, Thy Teater, Thisted Musikteater, Thisted Museum, masser af fine butikker og den smukt beliggende lystbådehavn.

Lige midt i hjertet af den gamle købstad Thisted, nær gågaden og blot 50 meter fra banegården, ligger Hotel Thisted, et smukt gammelt, men nænsomt renoveret byhotel med 30 værelser og en á la carte restaurant, kendt lokalt for sit fremragende køkken. Restauranten har også frokoståbent på alle hverdage.

Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy Tid til forkælelse på Hotel

Kong Gulerod.dk Kong Gulerod.dk

Kong Gulerod.dk

Husk at bestille bord på tlf. 9 6 69 11 2 2

Thinggaard ved Nationalpark Thy

Tid til forkælelse på Hotelmed Restaurant Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med aaRestaurant la Carte med la Carte

& Gourmet a& la Carte Gourmet menu & Gourmet menu menu

Åbent alle dage dagei imaj maj- oktober - oktober Åbent alle kl. 21:00 kl. 11:30 11:30 -- 21:00 Åbent alle dage i maj -95 oktober Bestil bord påtlf. tlf. 9795 Bestil bord på 97 1212 0000

Med den fine beliggenhed på kanten af Nationalpark Thy er der ikke langt til den rå og uspolerede natur, surfernes paradis, Cold Hawaii, Bunkermuseum Hanstholm eller vindmølletestcenteret i Østerild.

kl. 11:30 - 21:00

Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Store Torv

HOTEL THISTED

Restaurantens åbningstider Mandag til fredag fra 11.30-14.00 og fra 17.30-22.00 Lørdag 17.30-22.00. Søndag lukket. Køkkenet lukker alle dage kl. 21.00

tildegrafisk.dk

Frederiksgade 16 7700 Thisted T: 9792 5200 E: booking@hotelthisted.dk W: hotelthisted.dk

Jernbanegade 5 · 7760 Hurup Thy · Tlf. 97 95 12 00 · www.HotelThinggaard.dk

Jernbanegade 5 ·57760 Hurup Thy www.HotelThinggaard.dk Jernbanegade · 7760 Hurup Thy· ·Tlf. Tlf.97 9795 9512 12 00 00 · · www.HotelThinggaard.dk

KANON OPLEVELSE!

GRATIS GUIDEDE TURE Datoer – se hjemmeside GRATIS ENTRÉ 0-17 ÅR EINTRITT KOSTENLOS FÜR KINDER 0-17 JAHRE

Besøg museumsbunkeren på 2500 m2, hvor udstillingen “Våben bag panser” findes. I dokumentationscenteret kan den interaktive udstilling “Fjende & Nabo – Hanstholm besat” opleves. Tag også en tur med ammunitionstoget. Besuchen Sie das Museumsbunker auf 2500 m2. Erleben Sie die Ausstellung “Waf fen hinter Panzerung” und die interaktive Ausstellung “Feind & Nachbar – Hanstholm unter Besatzung” im Dokumentationszentrum. Vergessen Sie nicht, eine Fahrt mit der alten Munition bahn zu nehmen. Feb - nov 10 - 16 Jun - aug 10 - 17

W W W. B U N K E R M U S E U M H A N S T H O L M . D K


Thy

Velkommen til Willkommen in Velkommen til skønne Thy

Willkommen im schönen Thy

I Thy er der oplevelser, både for de, der søger stilhed, ro og fordybelse- og for de, der fortrækker fysiske aktiviteter. Naturen er rammen i Thy. Havet, klithederne, fjorden, skovene og søerne sætter scenen – sammen med en række hyggelige byers forskellige stemninger. Limfjordsfortællinger, arrangementer i nationalparken, omlagte lokalruter, så man kan komme med almindelig bus både til øst og til vest, koncerter og udstillinger, store vindmøller, gallerier og museer kan kombineres med friske surf-, vandre-, ride-, og cykeloplevelser, eller de større byers underholdende sommeraktiviteter, er blot nogle få eksempler på sommerens muligheder. Ved at omlægge nogle busruter for sommeren, forbindes hovedbyerne med kysten som en mulighed for at komme rundt på egen hånd, mens sommerbussen med guide i Thy og Nationalpark Thy er en anden. Den har fået en rute yderligere, men også den passer med busser fra Aalborg over Brovst og Fjerritslev og fra Viborg over Skive og Nykøbing til Thisted. De smukke ture gennem Nationalpark Thy, til Vejlerne, langs fjorden og besøg i de små kystbyer, har fået lidt mere luft, så der er blevet plads til flere besøg og flere fortællinger fra den guide, der er med på hele turen - og stadig er der tid til korte ophold og en frokost undervejs. Vi glæder os til sommeren – Wir freuen uns auf den Sommer! Søren Villadsen, Reklame-Avisen.dk og Ole Riis, Turistchef i Thy

In Thy gibt es Erlebnisse; sowohl für die, die Stille, Ruhe und Vertiefung suchen und für die, die physische Aktivitäten bevorzugen. Die Natur in Thy ist der Rahmen. Das Meer, die Heiden in den Dünen, die Förde, Wälder und Seen, setzen die Szene – zusammen mit einer Reihe von gemütlichen Städten mit verschiedenartigen Stimmungen. Limfjordserzählungen, Veranstaltungen im Nationalpark, umlegte Ortsrouten, damit man mit dem normalen Bus, sowohl nach Osten und Westen kommen kann; Konzerte und Ausstellungen, große Windmühlen, Gallerien und Museen können mit frische Surf-, Wander-, Reit- und Fahrraderlebnisse oder die unterhaltsamen Sommeraktivitäten, in den größeren Städten, kombiniert werden. Das sind nu wenige Beispiele für die Möglichkeiten im Sommer. Durch das Umlegen von einigen Busrouten im Sommer, werden die Hauptstädte mit der Küste, als eine Möglichkeit, auf eigene Hand rum zu kommen, verbunden, während der Sommerbus mit Fremdenführer in Thy und Nationalpark Thy, eine andere Möglichkeit ist. Sie haben eine Route mehr bekommen, aber auch die passt mit Busse von Aalborg über Brovst und Fjerritslev und von Viborg über Skive und Nykøbing nach Thisted. Die schönen Ausflüge durch Nationalpark Thy, zu den Untiefen, entlang der Förde und Besuch in den kleinen Küstenstädten, haben ein wenig mehr Luft bekommen, so dass mehr Platz für mehr Besuche und Erzählungen von dem Fremdenführer, der auf den ganzen Ausflug mit ist, geworden ist – und es ist immer noch Zeit für kurze Aufenthalte und ein Mittagessen unterwegs.

Thy for turister udgives af

Annoncesalg Reklame-Avisen.dk

Oplag 6000 stk.

Produktion

Grafisk ansvarlig

Reklame-Avisen.dk

sv@reklame-avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

Omdeles ugentligt fra uge 26 - 35

Reklame-Avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

BITSCHandpieces.com

Lystfiskeri i Thy

Thy er jo omgivet af vand, og der er masser af muligheder for at fange en fisk til aftensmaden.

2

du skal have det på dig, mens du fisker. Hvis du bliver kontrolleret, skal du både kunne vise lystfiskertegnet og gyldig legitimation.

Men der gælder nogle regler, som du skal være opmærksom på.

Du må ikke sælge de fisk, du fanger, men du må gerne nyde dem.

For at have lov til at fiske med fiskestang, skal du have et lystfiskertegn, som koster 40 kr. for en enkelt dag, 130 kr. for en uge og 185 kr. for et helt år. Det kan købes mange steder i Thy – blandt andet på Turistbureauet. Lystfiskertegnet er personligt, og

Vær også opmærksom på, at der kan gælde særlige regler på forskellige steder. For eksempel kan der være fredninger eller forbud mod bestemte fangstmetoder. Spørg på Turistbureauet om der gælder særlige regler der, hvor du planlægger at fiske.


Angeln in Thy

SOMMER

LIV I THISTED

2019

Thy ist umgeben von Wasser und es gibt viele Möglichkeiten einen Fisch für das Abendessen zu fangen. Aber es gelten einige Regeln, die man beachten muss. Bevor man das Recht hat mit einer Angel zu angeln, muss man eine Angelerlaubnis haben. Die kostet 40 Kr. für einen einzelnen Tag, 130 Kr für eine Woche und 185 Kr für ein ganzes Jahr. Die Angelerlaubnis erhält man an vielen Stellen in Thy – u. a. im Touristenbüro. Die Angelerlaubnis ist personenbezogen und immer mitzuführen, wenn man angelt. Bei einer Kontrolle muss man die Angelerlaubnis und eine gültige Legitimation vorzeigen. Den Fisch, den man fängt, darf man nicht verkaufen, aber gerne selbst genießen. Beachten sie aber, dass an verschiedenen Stellen besondere Regeln gelten, z.B. besondere Naturschutzbestimmungen oder ein Verbot bestimmter Fangmethoden. DasTouristenbüro kann über die geltenden Sonderregelungen informieren, bevor du angeln gehst.

Gråskæg • lørdag 29. juni kl. 10.30 – 13.30 Gråskæg kommer forbi med sin hytte og laver sjov for alle børn.

Torvedag mandag 1. juli kl. 11.00-17.00 Ægte, gammeldags torvestemning med kræmmere, livemusik, Super Jumper og hoppeborg.

Like2Dance • lørdag 6. juli kl. 10.30 – 13.30 Stærkt, lokalt orkester med Martin Kanstrup i front på vokal.

Borde og bænke opstilles, og der sælges drikkevarer m.m. Sommermusikken præsenteres af Thisted Handels- og Industriforening i samarbejde med Nordjyske, Thisted Kommune og Café Cocio.

Se mere på Thistedby.dk og på facebook.com/thistedby


UGE 27

29/6 - 6/7

Lørdag den 29. juni

Mandag den 1. juli

Kl. 11.00 - 12.00

kl. 11.00 - 17.00 Torvedage i Thisted By 6 mandage sommeren over fra afholder Thisted Handelsog Industriforening torvedage, hvor Store Torv fyldes med kræmmere, live-musik, hyggelig torvestemning og sjov for de mindste. Denne mandag spiller Mr. Thomsen Live-musikken spiller fra kl. 14.00 - 17.00 For børnene har vi lejet hoppeborg og Super Jumper hos Hop & Rul. Hoppeborgen kan benyttes gratis mens en tur på Super Jumperen koster 50 kr.

’GRÅSKÆG’ på Store Torv

‘GråSkæg’ kommer ind på storetorv. Han vil hurtig sætte gang i formiddagsfesten for de små, med hans finurlige person og hans ørehænger “Det er så skæg med GråSkæg” Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted. GRATIS Kl. 10.00 - 15.00

Nationalpark Thy på flasker

plads, Faddersbøl Mølle, Tvorup Kirkeruin, Klitmøller, Søholt, Vilsbøl og Nebel. Vi kører herefter tilbage til Thisted Station, hvor turen ender ca kl. 16.30 Der vil være mulighed for at købe frokost i Vorupør. Madpakke må gerne medbringes. Billetbestilling: Thy Turistbureau tlf. 97 92 19 00 Entrépris: 198,00 Det Gamle Rådhus Thisted, Store Torv, Thisted, 7700 Thisted. www.thy.dk Kl. 11.00 - 12.00 Bunkervandring

Byens Bytog Tilde Tut kører også på torvedage. Fra kl. 13.30 til kl. 16.30. Byens butikker har åbent fra kl. 9.30 til kl. 17.00 Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted. GRATIS Kl. 14.30 - 20.00

Åbent hus i Thisted Vandtårn – 80 år

I Nationalparken vokser et utal af urter og bær, som kan gøre den rå brændevin til en udsøgt specialitet, du kan nyde hele vinteren, og glæde og overraske dine gæster med. Før vi går ud i naturen og finder planterne, samles vi i Nationalpark Stuen til en kort orientering om de planter, som netop nu er på toppen til snapsefremstilling. Der vises billeder af planterne, og du får opskrifter med trækketider for de aktuelle snapsetyper. Derefter tager vi ud i Nationalparken for at finde og indsamle planterne. Undervejs fortæller guiden om de interessante steder vi kommer forbi. Medbring en saks eller kniv og en kurv og plastposer til de indsamlede urter. Efter indsamling går I hjem og laver jeres egen urtesnaps. Deltagerne får udleveret en opskriftsamling, som er inkluderet i prisen. Voksne kr. 150,-, Børn (7-13 år) kr. 75,Tilmelding: Natur & Kultur, tlf. +45 40 24 01 33 eller info@naturogkultur.dk - senest 2 dage før. Oplys mobilnummer ved tilmelding Turen gennemføres med min. 10 deltagere. Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Tlf. 40 24 01 33

4

Hør om vandtårnets historie og kom en tur op i tårnet Arrangeres i samarbejde med Thisted Vand. Kl. 14.30 fortæller Svend Sørensen om vandtårnets historie mm. Fra kl. 15.00 - 20.00 er der mulighed for at komme ind og op i tårnet. Arrangementet løber af stablen i forbindelse med vandtårnets 80-års fødselsdag og Thisted Vands 10-års fødselsdag. Vandtårnet, Thorstedvej 1, 7700 Thisted

Under 2. Verdenskrig blev Hanstholm den stærkeste tyske fæstning i Danmark. Det store batteri, som nu udgør en del af Bunkermuseum Hanstholm, var det centrale element i fæstningen. På en tur rundt i terrænet omkring museumsbunkeren fortælles historien om fæstningen, dens bunkere og dens mennesker. Mødested: ved den store kanon foran Bunkermuseum Hanstholm. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm tlf. 97 96 17 36. www.bunkermuseumhanstholm.dk Gratis Kl. 12.00 - 15.00 Børneaktivitet – Naturværksted Åbent værksted på Vorupør Museum

Tirsdag den 2. juli Kl. 09.45 - 16.30 Thy fortællinger - Guidet bustur i Thy Guidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Hver tirsdag i skolernes sommerferie har du mulighed for at tage på en guidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Turen starter fra Thisted Station kl. 9.45. Herfra kører vi til Isbjerget, Tved Kirke, Hanstholm Fyr, Pynten, Batteri 1, Thagaards plantage, Vorupør Landings-

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Der laves dyr og mærkelige figurer af naturmateriale – og det er kun fantasien der sætter grænser for opfindsomheden. Tag mor, far eller bedsteforældre med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850. www.museumthy.dk Entré plus 10 kr. for materialer


Thy aktivitetskalender Kl. 14.00 - 16.00 Udstilling– Missionshuse i Thy Missionshuse i Thy og Indre Missions historie I det gamle missionshus Tabor udstilles genstande med relation til Indre Mission i Thy. Missionshuset er i sig selv en udstilling med talerstol og andet inventar. Man kan således på en gang både se et bevaret missionshus og læse og høre fortællingen om bevægelsens historie og hvorledes man i dag praktiserer sin tro. Missionshuset Tabor, Hørstedvej 2, Harring, 7752 Snedsted. www.museumthy.dk

Onsdag den 3. juli Kl. 10.00 - 15.00

Nationalpark Thy – SYD Oplev den sydlige del af Nationalparken: Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr og Klithede, og slut af ved Vestervig Kirke. Oplevelser og afslapning i Nationalparken - for hele familien.

havet i dag og for 100 år siden. Der låses op til de gamle redskabshuse på landingspladsen. Efter den guidede tur bydes der på smagsprøver af fisk, der er tørret og røget. Turen begynder kl. 14.00 og varer max. 2 timer. Turen bliver på følgende datoer også guidet på tysk: 12.06, 19.06, 17.07, 24.07, 31.07 og 07.08. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Gratis Kl. 14.00 - 15.00 Skjoldborgfortællinger Hver onsdag i juli måned kan du i Øsløs høre Connie Nordholt fortælle mundtlige udgaver af husmandsdigterens fortællinger. Hver onsdag i juli måned kan du i Johan Skjoldborgs barndomshjem i Skippergade i Øsløs høre historiefortæller Connie Nordholt fortælle mundtlige udgaver af husmandsdigterens fortællinger. Det lille og beskedne skomagerhjem skaber rammen, hvor man kan danne sig et indtryk af en opvækst og de tidlige års påvirkning, der førte til, at den lille skomagersøn voksede op og kæmpede de fattiges sag i sin litteratur. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk

Kunst, Håndværk og musik bliver igen i år en kæmpe succes og vi glæder os til at byde dig velkommen til en begivenhedsrig dag. Stemningen fra Nationalpark Thy vil danne rammen for de mange lokale kunsthåndværkere og musikere, som både vil afholde workshops, vise og sælge deres fine produkter og ikke mindst spille musik der får hele dagen til at smelte sammen i en højere enhed. Kom og vær med og lad de skønne produkter fylde indkøbskurven og lad sanserne opleve en mangfoldighed af kreativitet vi alle kan være stolte af. Thy Detail Forum - et stærkt samarbejde mellem Thisted Handels- og Industriforening, Hurup Handelsstandsforening og Hanstholm Centerforening. Vi elsker Thy Hurup, Bredgade, 7760 Hurup

Torsdag den 4. juli

Kl. 11.00 - 12.00 Fortælling – Tørrede fisk og små skarpe

Kl. 12.00 - 15.00 Børneaktivitet – Bådebyggeri Åbent værksted på Vorupør Museum Disse ture starter med en præsentation af “Nationalpark Thy i ord og billeder”, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. RadioGuide Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra “førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er faste stier. Der er afsat tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere at drikke en kop kaffe. Husk madkurven! Tilmeld pr. telefon eller mail, senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Plads til max.30 deltagere. Gennemføres med min.10 delt. Tlf. 40 24 01 33 - eller info@naturogkultur.dk Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Entrépris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie* i 1 personbil kr. 500,-

På museets værksted kan man prøve at bygge en båd og samtidig høre om bådebyggeriet i gamle dage, samt høre og se den gamle rundsav i aktion. Far og mor – måske bedsteforældre – må gerne komme med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850, www.museumthy.dk Entré plus 10 kr. for materialer

Kl. 14.00

Folk og fisk - Stenbjerg Landingsplads

Kl. 14.00 - 16.00 Udstilling – Missionshuse i Thy Se beskrivelse under den 2. juli

Fredag den 5. juli Kl. 11.00 - 12.00 Bunkervandring Se beskrivelse under den 2. juli

Lokal guide fortæller om folk og fisk på Stenbjerg Landingsplads. Der fortælles om kystfiskeriet og livet ved

Kl. 12.00 - 18.00 Kunst, Håndværk og Musik festival I år afholder vi endnu engang den store kunsthåndværker festival i Hurup, i år har dagen dog fået et lille twist i form af musik!

Fortælling om Vorupør og smagsprøver på snaps og “tarfisk”. Fortælling på museet i Vorupør om livet i fiskerlejet i Vorupør. Fisk var i mange generationer ”det daglige brød” i Vorupør. Vi skal høre historien om fiskerlejet med fokus på kvindernes arbejde og tilberedningen af fisk på mange måder. Men vi skal også høre om de religiøse vækkelser. Endelig bliver der lejlighed til at få opskriften på en god snaps og smage på tørrede fisk. Foregår på dansk. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850

Lørdag den 6. juli Kl. 10.30 - 13.30 Sommermusik i Thisted med Like 2 Dance Thisted Handels- og Industriforening præsenterer 12 sommerlørdage med levende sommermusik. På disse dage spiller musikken fra kl. 10.30 til 13.30. På torvet vil der være opstillet borde og bænke, hvor medlemmer af Thisted Handels- og Industriforening vil stå for serveringen. Byens butikker har åbent fra kl. 9.30 til kl. 14.00 Denne lørdag spiller Like 2 Dance Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Fortsætter på side 6… Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

5


UGE 27

29/6 - 6/7

Fortsat fra side 5…

Længerevarende aktiviteter

Bunkermuseum Hanstholm Fra 25.04.2019 til 30.11.2019 kl. 10.00 - 16.00 Anden Verdenskrigs største fæstningsværk i Danmark Bunkermuseum Hanstholm dækker over et stort fæstningsværk fra Besættelsestiden samt en udstillingsbygning af nyere dato. Hvis du interesserer dig for Anden Verdenskrigs kulturspor og Atlantvolden, så er det Hanstholm, du skal besøge.

Nyt om gammelt – Besættelsen i Thisted Fra 24.01.2019 til 12.08.2019 kl. 11.00 - 16.00 En mini-udstilling om hekse og en forsmået præst... Danmarks sidste store heksesag startede i Thisted og blev afsluttet i 1698. Det var en spektakulær sag, hvor det ikke var heksene, men anklagerne, der blev straffet hårdest, og sagen nåede helt til kongen. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Sommerbogen 2019 - en sommerfornøjelse for dig mellem 7 og 14 år. Anmeld bøger og deltag i konkurrencen om en boggave. For at være med i konkurrencen skal du låne og anmelde mindst 3 bøger. Når du afleverer dine anmeldelser på bibliotekerne i Hanstholm, Hurup, Thisted eller i bogbussen, deltager du i konkurrencen om en boggave. Anmeldelserne skal afleveres senest lørdag den 24. august kl.13.00. Lodtrækningen foretages i løbet af uge 35 og vinderne får direkte besked. Du kan hente en folder og blanketter til anmeldelserne på biblioteket fra fredag den 14. juni, heri kan du læse mere om ”Sommerbogen”. Du kan også sende en mail med anmeldelserne til sommerbogen@thisted.dk Bogbussen, Vi kører rundt i hele Thy, 7700 Thisted.

Se bunkermuseumhanstholm.dk for åbningstider og priser. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm tlf. 97 96 17 36

The Nordic Folkecenter for Renewable Energy Fra 11.05.2018 til 01.10.2021 kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop”

Lodbjerg Fyr - Kaffestue Fra 26.05.2019 til 31.10.2019. Kl. 11.00 - 16.00 Frivillige kaffestueværter i Nationalpark Thy tager imod besøgende i i den gamle fyrmesterbolig. En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort klithede- og plantageområde.

OPLEV THYBORØN OG VESTKYSTEN Tag med færgen fra Agger – Nyd en dagstur langs Vestkysten og den hyggelige fiskerby Thyborøn

Foto: Kasper Lau

Foto: Mads Krabbe

ERLEBEN SIE THYBORRØN UND DIE WESTKÜSTE

Nehmen Sie die Fähre von Agger – genießen Sie eine Tagestour an der Westküste entlang und die gemütliche Fischerstadt Thyborøn

Fyret er et fremragende udgangspunkt for udflugter i nationalparkens vildmark, og i selve fyrkomplekset kan man tilbringe en hyggelig stund mens man fornemmer historiens vingesus i kaffestuen i den gamle fyrmesterbolig - uanset om man er på vej ud på tur, hjem fra tur eller bare skal have sin kaffe. Kaffestuen har åbent dagligt fra 26. maj til og med oktober kl. 11.00-16.00. Andre muligheder ved fyret Ved fyret kan besøgende møde Nationalpark Thys frivillige fyrværter, som fortæller om fyrets historie og områdets natur, eller blive klogere på naturen i den naturhistoriske udstilling - se nærmere her på www.thy360.dk Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig Gratis entré. Kaffe, te og let forplejning mod betaling. Kaffestuen kan ikke reserveres. Kontakt dog gerne fyrmoster, Charlotte Katholm (20 91 62 04 eller cheka@ danmarksnationalparker.dk), hvis I kommer en stor flok, så vi kan have kaffe nok på kanden.

Kære Campister og feriegæster Lieber Camper und Urlaubsgäste Velkommen hos Møllegårdens Camping

Wilkommen bei Møllegårdens Camping

Besøg os i Vildsund - ved broen mellem Thy og Mors

Besuchen Sie uns in Vildsund - direkt an der Brücke

Hos os finder du et kæmpestort udvalg af nye og brugte campingvogne, telte, udstyr til ferie og fritidsliv, campinggas samt et stort lager af reservedele og tilbehør... Vort 2.400 m2 store specialværksted hjælper ved store og små problemer, og alle vognmærker er hjerteligt velkomne!

Bei uns finden Sie eine riesiege Auswahl von neuen und gebrauchten Wohnwagen, Zelte, Ausrüstung, Camping-Gas und eine sehr große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör... Unsere 2.400 m2 Werkstatt hilft bei große und kleine Probleme, und alle Wohnwagenmarken sind herzlich willkommen!

Mandag-fredag ........................ Lørdag .......................................... Søndag .........................................

Montag-Freitag .......................................... 10.00-17.00 Samstag ........................................................ 10.00-15.00 Sonntag ........................................................ 11.00-16.00

10.00-17.00 10.00-15.00 11.00-16.00

Her finder du os... So finden Sie uns...

Skagen Fr. Havn

Løkken

Hanstholm Klitmøller Vorupør Thisted

Aalborg

Vildsund

Afgangstider og priser: thyboronagger.dk | Fahrplan und Preise: thyboronagger.de | T: +45 20 230 336

Nykøbing

Hobro

Tel. (+45) 96191020 . www.moellegaarden.dk


Thy aktivitetskalender for all people working -or simply interested in- renewable energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world.

Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk Nordic Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy. Thisted Museum Fra 25.04.2019 til 31.12.2019 kl. 11.00 - 16.00 Udstillinger om blandt andet oldtiden samt JP Jacobsen og Christen Kold Thisted Museum er Museum Thys centrale udstillingssted, og her finder du en række faste udstillinger og skiftende særudstillinger. De faste udstillinger dækker over stenalder-, bronzealder-, jernalder- og middelalderudstillinger, Thisteds købstadshistorie, en købmandsstue, Thys landbohistorie og to mindestuer for henholdsvis Christen Kold og J.P. Jacobsen. Museet ligger lige ved Store Torv, kirken og JP Jacobsen-centret. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Særudstilling – Ånden fra ‘68 Fra 24.01.2019 til 12.08.2019 kl. 11.00 - 16.00 ”1968” står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt.

“1968” står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Udstillingen fokuserer på stemning, lyd og billeder, ikke udelukkende fra året 1968, men også de bølger og dønninger ungdomsoprøret satte i værk i de følgende år. Kom f.eks. ind og sæt dig i ungdomshybelen og lyt til nogle af tidens toner, eller sæt dig i “mor og fars” sofa og læs i de kulørte blade. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted Vorupør Museum Fra 25.04.2019 til 31.10.2019 Kl. 12.00 - 16.00 Lær om Vorupør i det gamle bådeværft I et gammelt bådeværft i Vorupør har museet udstillet genstande fra kyst- og fiskerlivet i begyndelsen af forrige århundrede. I sommerhalvåret byder Vorupør Museum på madarrangementer og aktiviteter på det gamle værksted. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 97938850 Heltborg Museum Fra 25.04.2019 til 31.10.2019 Kl. 13.00 - 16.00 En skøn blanding af Jens Søndergaard, landbrug og jernalder. På museets afdeling i Heltborg kan du opleve en masse forskelligt. En stor samling af landbrugsredskaber fra første halvdel af 1900-tallet, en mindestue for den lokale digter Hans Bakgaard, en rekonstrueret jernaldergård, der levendegøres i sommerferien og ikke mindst kunst. På Heltborg Museum finder du Jens Søndergaard-malerier og skiftende udstillinger. Se åbningstider og priser på: www.museumthy.dk Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup, 97952077 Fra uge 26 til uge 32 Menneskelig Tilstedeværelse – Kunstudstilling på Hanstholm Fyr Fra 08.06.2019 til 07.08.2019 kl. 13.00 - 16.00 Hanstholm Art Space præsenterer den tredje udstilling i sit toårige kunstprogram med værker af bl.a. Wenche Kvalstad (NO) og Steve Messam (UK). På denne gruppeudstilling udforskes forskellige menneskelige aktiviteter i naturen og dermed vores syn på den. Værkerne har alle en humoristisk og legende tilgang til emnet og afspejler vores interaktion med naturen gennem aktiviteter som jagt, oplevelse af dyreliv, og fænomenet “rekreativ zone”. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm

Fra uge 27 til uge 31 Dekorer sten Fra 01.07.2019 til 31.07.2019 kl. 10.00 - 17.00 På Thisted bibliotek kan du i juli måned komme ind og dekorere en sten, vi stiller materialer til rådighed. I hele juli kan du lave dine egne flotte sten på biblioteket, vi har både sten, tusser og diverse andre ting du kan bruge til at pynte sten med. Du er velkommen til at tage dine sten med hjem, men du kan også lade dem udstille på biblioteket og hente dem til august. Kun fantasien sætter grænser. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted 99172800 Fra uge 27 til uge 32 Fiskerhuset i Agger Fra 01.07.2019 til 11.08.2019 kl. 14.00 - 17.00 Besøg det gamle fiskerhus og oplev stemningen fra tidligere tider, og se også årets fotoudstilling Kun få steder i Danmark har fået så hård en medfart af naturens kræfter som Agger, og et levende indtryk af tidligere tiders barske levevilkår kan du få under et besøg i Fiskerhuset. Til huset hører et anneks, hvor der hver sommer vises en særudstilling, og i år kan du opleve en fotoudstilling fra Krik Vig, Æ Æwer og området omkring Agger. Fiskerhuset i Agger, Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig Fra uge 27 til uge 31 Skjoldborgs Hus 1/7-31/7 Alle dage kl. 13.00-16.00 Besøg husmandsdigteren Johan Skjoldborgs Hus i Øsløs Johan Skjoldborgs barndomshjem i Skippergade i Øsløs blev åbnet som museum i 1961, hundredåret for hans fødsel. Det lille skomagerhjem er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker og husmand boede i sidste del af 1800-tallet. Karakteristisk er brolægningen af små strandsten og brug af strandingstømmer ved ildstedet. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs Fra uge 28 til uge 30 Jernalderdage Mere nærvær - mindre elektronik. Levendegørelse og børneaktiviteter i jernaldergården.

Fra uge 27 til uge 35 Sommerudstilling – Kirketekstiler Fra 16.06.2019 til 01.09.2019 kl.13.00 - 16.00 Vi samler på denne udstilling kirkelige tekstiler i form af messehageler, duge og meget andet fra områdets kirker. I samarbejde med kirkerne i Thy og på Mors. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup 97952077 Fra uge 26 til uge 31 Thyholm Kunstforenings Sommerudstilling Fra 16.06.2019 til 02.08.2019 kl. 15.00 - 17.00 Christel Maria Nolle viser malerier, papirværker og bronzeskulpturer i Kulturhuset. Christel Maria Nolle henter inspiration til sine værker så forskellige steder som i Afghanske tekstiler, på græske klippeøer og i sin egen samling af afrikanske masker og skulpturer. Til papirværkerne bruger hun desuden alverdens blade og magasiner, japans tape samt fotos og klistermærker. Alt sammen holdt sammen af store flader med akvarelmaling. Kulturhuset, Skolegade 2, 7790 Hvidbjerg Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

I jernaldergården ved Heltborg Museum er der hverdage i uge 28-30 levendegjort med forskellige aktiviteter og håndværk. Blandt andet kan du opleve smedens varme esse, øve dit sigte på bueskydningsbanen, lave dine egne lerperler eller -terninger, dufte og smage på maden lavet over bål, samt prøve kræfter med tekstil- og læderarbejde. Du kan også prøve at få en rekonstrueret jernalderdragt på. Aktiviteterne kan variere fra dag til dag. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup 97952077. Entrépris: 60 kr. for voksne / 10 kr. for børn

7


WOCHE 27

29/6 - 6/7

Deutsche Gäste sind zu den Veranstaltungen herzlich wilkommen, doch muss man damit rechnen, dass die Veranstaltungen hauptsächlich auf dänischer Sprache gehalten werden.

Samstag, 29. juni

Montag, den 1. Juli

11.00 - 12.00 Uhr Das Maskottchen Thys „Graubart“ auf dem Marktplatz

11.00 - 17.00 Uhr Markttage in Thisted Im Laufe des Sommers veranstaltet der Einzelhandelsverband in Thisted an sechs Montagen von 11-17 Uhr unterhaltsame Markttage. Auf dem Marktplatz werden Trödelhändler und Livemusik für Stimmung sorgen und es gibt Aktivitäten für Kinder. An diesem Montag spielt Mr. Thomsen Live-Musik von 14.00 – 17.00 Uhr. Für die Kinder besteht die Möglichkeit gratis die Hüpburge zu benutzen und sie können auch das Bungee Trampolin auszuprobieren. Die Benutzung des Bungee –Trampolins kostet 50 Kronen. Der kleine Bummelzug „Tilde Tut“ fährt an diesem Tag von 13.30 - 16.30 durch Thisted Die Geschäfte haben von 9.30 - 17..00 Uhr geöffnet. Store Torv (Marktplatz) 7700 Thisted 14.30 - 20.00 Uhr Tag der offenen Tür im Wasserturm – 80 Jahre

„Graubart“ kommt zum Marktplatz. Er wird mit seinem schrulligen Aussehen und seinem Ohrwurm „Es macht Spaß mit Graubart“ schnell für Stimmung bei Groß und Klein sorgen. Marktplatz: Store Torv 7700 Thisted Die Veranstaltung ist kostenlos.

8

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Hanstholm zur stärksten deutschen Festung in Dänemark. Die große Batterie II, die heute ein Teil des Bunkermuseums ist, war das zentrale Element der Festung. Bei einem Spaziergang in der Umgebung des Museums wird die Geschichte der Festung und die der Menschen, die dort lebten, erzählt (leider nur auf Dänisch). Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, +45 97 96 17 36. www.bunkermuseumhanstholm.dk Die Wanderung ist kostenlos 12.00 - 15.00 Uhr Aktivitäten für Kinder – Naturwerkstatt Offene Werkstatt im Vorupør Museum

10.00 - 15.00 Uhr Nationalpark Thy in der Flasche

Im Nationalpark wachsen viele Kräuter und Beeren, die einen klaren Schnaps zu einer ausgesuchten Spezialität machen können. Sie können den Schnaps im Winter genießen und ihre Gäste damit überraschen. Bevor wir in die Natur gehen um Pflanzen zu sammeln, treffen wir uns in der Nationalparkstube und hören über die Pflanzen, die für die Schnapsherstellung geeignet sind. Es werden Bilder der Pflanzen gezeigt und Sie erhalten Rezepte und Tipps, wie lange der Schnaps stehen sollte. Danach begeben wir uns in den Nationalpark, um Pflanzen zu sammeln und unser Begleiter informiert uns über interessante Stellen. Bringen Sie eine Schere oder ein Messer und einen Korb mit. Danach gehen alle nach Hause und können ihren eigenen Kräuterschnaps machen. Die Teilnehmer erhalten eine Rezeptsammlung, die im Preis inbegriffen ist. Erwachsene 150 Kronen, Kinder (7-13 Jahre) 75 Kronen Anmeldung: Natur & Kultur, tlf. +45 40 24 01 33 oder info@naturogkultur.dk – spätestens 2 Tage vorher. Bei der Anmeldung bitte die Handynummer angeben Die Tour wird bei mindestens 10 Teilnehmern durchgeführt. Nationalparkstue, Vesterhavsgade 13, 7700 Thisted 40240133

11.00 - 12.00 Uhr Bunkerwanderung am Bunkermuseum

Sie erfahren etwas über die Geschichte des Wasserturmes und haben die Möglichkeit, auf die Plattform zu kommen Svend Sørensen erzählt über die Geschichte des Wasserturmes. Von 15.00 bis 20.00 Uhr ist es möglich auf den Wasserturm zu kommen. Die Veranstaltung findet auf Grund des 80jährigen Geburtstags des Wasserturmes und des 10jährigen Geburtstags der Wassergesellschaft in Thisted statt. Wasserturm, Thorstedvej 1, 7700 Thisted

Dienstag, den 2. Juli 9.45 - 16.30 Uhr Bustouren mit Fremdenführern Bustour mit Fremdenführer im nördlichen Teil des Nationalparks Jeden Dienstag in den Sommerferien haben Sie die Möglichkeit, an einer Bustour mit Fremdenführer im nördlichen Teil des Nationalparks teilzunehmen. Die Tour beginnt um 9.45 Uhr am Bahnhof in Thisted. Von dort aus fahren wir weiter zu folgenden Stellen: Isbjerget, Tved Kirke, Hanstholm Fyr, Pynten, Batteri 1, Thagaards plantage, Vorupør Landingsplads, Faddersbøl Mølle, Tvorup Kirkeruin, Klitmøller, Søholt, Vilsbøl und Nebel. Danach kehren wir um etwa 16.30 Uhr zum Bahnhof zurück. Es besteht die Möglichkeit in Vorupør Essen zu kaufen. Ein Lunchpaket darf gerne mitgebracht werden. Sie können eine Fahrkarte im Fremdenverkehrsbüro in Thisted kaufen oder bestellen. 45 9792 1900 Turistbüro Store Torv 6 7700 Thisted. Preis: 198,00 Det Gamle Rådhus Thisted, Store Torv, Thisted, 7700 Thisted Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Es werden Tiere und merkwürdige Figuren aus Naturmaterialien gebastelt. Nur die Phantasie setzt Grenzen. Nimm Vater, Mutter oder deine Großeltern mit und sieh dir auch die Ausstellung an, die einen besuch wert ist. Vorupør Museum. Vesterhavsgade 21. 7700 Thisted. 97938850, www.museumthy.dk Preis0 10 Kronen für die Materialien 14.00 - 16.00 Uhr Gebetshäuser in Thy Die Gebetshäuser in Thy und die Geschichte der Inneren Mission Im alten Gebetshaus in Tabor werden Gegenstände mit Bezug zur Inneren Mission in Thy ausgestellt. Das Gebetshaus ist mit seinem Inventar und dem Rednerpult schon selbst eine Ausstellung. Man kann deshalb sowohl ein gut erhaltenes Gebetshaus besuchen als auch etwas über die Geschichte der Inneren Mission und deren Glauben erfahren. Missionshuset Tabor, Hørstedvej 2, Harring, 7752 Snedsted. www.museumthy.dk


Thy aktivitätskalender Mittwoch, den 3. Juli 10.00 - 15.00 Uhr Nationalpark Thy – der südliche Teil

Erleben Sie den südlichen Teil des Nationalparks: Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr und die Dünenheide und am Ende die Vestervig Kirche. Diese Ausflüge beginnen mit einer Präsentation des Buches „Nationalpark Thy i ord og billeder“ (in Worten und Bildern), eine Erzählung über die Natur, die Landschaft, die Kulturgeschichte und die Zukunftspläne. Radioguide: Während der Fahrt zu den eingeplanten Halteplätzen wird ein Fremdenführer im Veranstalterauto durch ihr Autoradio sagen, auf was Sie unterwegs achten sollten. Es wird eine Pause an interessanten Stellen im Nationalpark eingelegt. Außerdem werden kürzere Spaziergänge in die Natur unternommen, manchmal auch an Stellen, an denen es keine befestigten Wanderwege gibt. Es ist auch Zeit für das Verzehren Ihres Lunchpaketes und den Genuss einer Tasse Kaffee eingeplant. Bringen Sie ein Lunchpaket mit. Melden Sie sich telefonisch oder mit einer Email spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung an. Informieren Sie uns über die Anzahl der teilnehmenden Personen und über ihre Handynummer. Es gibt Platz für etwa 30 Personen. Die Tour wird bei einer Beteiligung von mindestens 10 Personen durchgeführt. Bestellung und Preis: Sie können Eintrittskarten für diese Veranstaltung hier: info@naturogkultur.dk oder telefonisch: +45 40 24 01 33 bestellen. Erwachsene 220 Kronen, Kinder (7-13 Jahre) 110 Kronen; Familie in einem Personenauto 500 Kronen. Nationalparkstuen. Vesterhavsgade 13. Vorupør. 7700 Thisted 45 4024 0133 14.00 Uhr Menschen und Fisch – Der Landungsplatz in Stenbjerg

Nach der Tour mit einem Fremdenführer werden Geschmacksproben angeboten – Fisch, der getrocknet oder geräuchert ist. Die Tour beginnt um 14 Uhr und dauert etwa 2 Stunden. An folgenden Tagen wird auch deutsch gesprochen: 12.06., 19.06, 17.07, 24.07, 31.07 und 07.08. Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted Kostenlos 14.00 - 15.00 Uhr Skjoldborg’s Erzählungen Im Juli erzählt Connie Nordholt jeden Mittwoch in Øsløs Geschichten des Schriftstellers Johan Skjoldborg Im Elternhaus des Schriftstellers Johan Skjoldborg, das in der Skippergade in Øsløs liegt, werden seine Erzählungen von Connie Norholt wiedererzählt. Das einfache Zuhause eines Schuhmachers bildet den Rahmen. Man bekommt einen Eindruck, wie die Kindheit und das Heranwachsen unter einfachen Verhältnissen dazu führten, dass der Schuhmachersohn sich in seinen Werken mit der Situation der armen Leute beschäftigte. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk

Donnerstag, den 4. Juli

11.00 - 12.00 Uhr Bunkerwanderung am Bunkermuseum

Siehe Beschreibung unten am 2. juli 12.00 - 18.00 Uhr Kunsthandwerk- und Musikfestival

12.00 - 15.00 Uhr Aktivitäten für Kinder – Bau ein Boot Offene Werkstatt im Vorupør Museum

In der Werkstatt des Museums kann man versuchen, ein Boot zu bauen und man kann gleichzeitig etwas über den Bootsbau in alten Tagen erfahren und eine alte Kreissäge in Aktion sehen. Die Eltern oder Großeltern dürfen gerne mitkommen. Ihr könnt euch natürlich auch die Ausstellung ansehen. Vorupør Museum. Vesterhavsgade 21. 7700 Thisted 97938850, www.museumthy.dk Preis: Eintritt und 10 Kronen für das Material 14.00 - 16.00 Uhr Gebetshäuser in Thy Siehe Beschreibung unten am 2. juli

Freitag, den 5. Juli

Einheimische erzählen von Menschen und Fisch am Stenbjerg Landungsplatz Sie informieren über die Küstenfischerei und das Leben am Meer sowohl heute als auch vor 100 Jahren. Die alten Geräteschuppen am Landungsplatz werden besichtigt.

Es wird auch über die religiöse Glaubenserweckungsbewegung erzählt. Zum Schluss erhalten Sie Rezepte für guten Kräuterschnaps und Sie können auch getrockneten Fisch probieren. Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted 45 9793 8850. www.museumthy.dk Erwachsene: 50 Kronen

11.00 - 12.00 Uhr Getrockneter Fisch und „ein Kurzer“ Erzählungen über Vorupør mit Kostproben (getrockneter Fisch und Schnaps) Im Museum wird über das Leben im Fischerdorf Vorupør erzählt. Für viele Generationen war Fisch „das tägliche Brot“ in Vorupør. Wir hören Erzählungen, die von der Arbeit der Frauen im Fischerdorf handeln und von der verschiedenartigen Zubereitung der gefangenen Fische.

Auch in diesem Jahr halten wir wieder das große Kunsthandwerkfestival in Hurup ab, in diesem Jahr kommt Musik dazu Kunsthandwerk und Musik sollen auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg werden und wir freuen uns, Sie zu einem ereignisreichen Tag willkommen zu heißen. Die Stimmung des Nationalparks beeinflusst die Arbeit vieler einheimischer Kunsthandwerker und Musiker, die Workshops abhalten, ihre Produkte verkaufen und nicht zuletzt Musik spielen werden. Das alles wird an diesem Tag zu einer Einheit verschmelzen. Machen Sie mit, erleben sie die Vielfalt und Kreativität, auf die wir alle stolz sind, und füllen Sie Ihre Einkaufstasche. In Zusammenarbeit mit Thy Detailforum. Wir lieben Thy! Hurup, Bredgade, 7760 Hurup

Samstag, 6. juli 10.30 - 13.30 Uhr Sommermusik in Thisted mit Like 2 Dance Der Einzelhandelsverband in Thisted präsentiert im Laufe des Sommers an 12 Samstagen Livemusik in der Stadt. An diesen Tagen kann man von 10.30 bis 13.30 Musik hören. Auf dem Markt werden Tische und Bänke aufgestellt, und Mitglieder des Einzelhandelsverbandes sind für das Servieren verantwortlich. Die Geschäfte in der Stadt haben von 9.30 bis 14.00 geöffnet. An diesem Samstag spielt die die Band Like 2 Dance Thisted By, Store Torv, 7700 Thisted GRATIS

Fortsetzung Seite 10… Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

9


WOCHE 27

29/6 - 6/7

Fortsetzung von Seite 9…

Langfristige Aktivitäten Neues über Vergangenes – Die Besetzungszeit in Thisted Vom 24.01.2019 bis zum 12.08.2019 11.00 - 16.00 Uhr Eine Miniausstellung über eine Hexe und einen verschmähten Pfarrer Die letzte große Hexenjagd Dänemarks begann in Thisted und wurde 1698 beendet. Es war eine spektakuläre Angelegenheit, bei der nicht die Hexen, sondern die Ankläger härtest bestraft wurden, und sogar der König mit einbezogen wurde. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Das Sommerbuch 2019 Vom 14. Juni 2019 bis zum 24. August 2019 Die Bücherei ist von 10 Uhr - 17 Uhr geöffnet – ein Sommervergnügen für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren. Besprich ein Buch und nimm an einem Wettbewerb teil – die Prämie ist ein Buch Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, sollst du mindestens 3 Bücher lesen und deine Meinung über sie schreiben. Du nimmst am Wettbewerb teil, wenn du deine Besprechung in der Bücherei in Hanstholm, Hurup, Thisted oder im Bücherbus ablieferst. Die Buchbesprechung muss spätestens am Samstag, den 24. August um 13 Uhr abgeliefert werden. Die

Gewinner werden in der Woche 35 ermittelt und sofort benachrichtigt. Du kannst dir Informationen über den Wettbewerb „Sommerbuch“ ab Freitag, den 14. Juni in allen Büchereien abholen. Du kannst deine Besprechung auch einsenden: sommerbogen@thisted.dk Thisted Bibliotek. Tingstrupvej 19. 7700 Thisted. +45 9917 2800. Der Bücherbus fährt in ganz Thy

Bunkermuseum in Hanstholm Vom 25.05.2019 - 30.11.2019 10.00 - 16.00 Uhr Zum Bunkermuseum in Hanstholm gehört sowohl ein großes Festungswerk aus der Besatzungszeit, als auch ein neueres Ausstellungsgebäude. Wenn Sie sich für die Spuren des Zweiten Weltkrieges und den Atlantikwall interessieren, müssen Sie das Museum in Hanstholm unbedingt besuchen. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm +45 97961736

Der Leuchtturm in Lodbjerg – Caféstube Vom 26.5.2019 - 31.10.2019 Täglich 11.00 - 16.00 Uhr Freiwillige Gastgeber empfangen die Besuchenden in der ehemaligen Wohnung des Leuchtturmwärters Der Leuchtturm in Lodbjerg ist eine Perle im Nationalpark Thy. Er liegt einsam inmitten eines großen Dünenheideund Waldgebietes. Der Leuchtturm ist ein ausgezeichneter Ausgangs-

punkt für Ausflüge in die Wildnis des Nationalparks. Im Gebäudekomplex beim Leuchtturm kann man gemütliche Stunden verbringen, und in der Caféstube der ehemaligen Wohnung des Leuchtturmwärters kann man den Flügelschlag der Zeit spüren – egal, ob man von einer Wanderung zurückkommt, auf dem Weg in die Natur ist oder einfach nur eine Tasse Kaffee genießen will. Andere Möglichkeiten am Leichtturm: Das freiwillige Leuchtturmpersonal gibt im Sommer auf Führungen Auskunft über die Geschichte des Leuchtturms und über die Natur. Es gibt außerdem eine naturhistorische Ausstellung. Gratis; Kaffee, Tee und ein kleiner Imbiss können gekauft werden. Die Caféstube kann nicht reserviert werden. Sie können sich gerne mit Charlotte Katholm (20 91 62 04 oder cheka@danmarksnationalparker.dk) in Verbindung setzen, falls Sie mit einer größeren Gruppe kommen, damit ausreichend Kaffee in den Kannen ist. Finden Sie Information hier: www.thy360.dk Lodbjerg Fyr. Lodbjergvej 33. 7770 Vestervig The Nordic Folkecenter for Renewable Energy Fra 11.05.2018 til 01.10.2021 kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop”

Plakat 2016.pdf 26-06-2016 10:34:20

Oplevelser på Eorden

Svømmebad ov for hele familien... Svømmebad--sjsjov for hele familien... 31º yggen hele året 31i sk i skyggen hele året

KRYDSTOGT PÅ FJORDEN hver Yrsdag og torsdag i højsæsonen fra 27.6. kl. 1900-2100 Inkl. Buffet Fra…

Krydstogt Uden buffet…

Børn ½ pris

Børn ½ pris

200,-

100,-

Fartplan sommer

Fra/ab/from Mors alle dage i minuKal

10 - 30 - 50

C

M

Y

Fra Thy 5 min. senere/später/later

CM

MY

CY

Lækkert svømmebad med stor svømmesal med 25 m bassin med 1 og 3 m vipper, vandrutsjebane på 55 m, sauna, børne/øvebassin med lille rutsjebane og masser af badedyr. Promenadedæk med borde, stole og solvogne. Varmtvandsbassin med luft Lækkert svømmebad med svømmesal med 25 m. bassin med 1 og 3 m. vipper, og vandmassagedyser samtstor babybassin. vandrutsjebane 55 m,kaffe/the, sauna, børne/øvebassin og masser af badedyr. Promenadedæk Café hvor der kanpå købes sodavand og pølser. Strandbreds med mangeVarmtvandsbassin børneaktiviteter og stort bassin med masser af med borde, bassin stole og solvogne. med luft-grotte og vandmassagedyser vandaktiviteter, bl.aVandtemperatur troperegn - hele28°C området er med 34 grader vand.34 °C. samt babybassin. Varmtvandsbassin 34 °Cvarmt Babybassin Stor solterrasse. Svømmebadet er handicapvenlig med lift. Svømmebade er handicapvenlig med lift. Café hvor der kan købes ka e/the, sodavand, pølser, samt friske sandwich. Wunderbare schwimhalle mit einer Halle, die ein 25 m Becken enthält mit 1 und 3 m Wunderbare55 Schwimhalle mit einer Halle, die einund 25 m enthält mit 1 und 3 m. Sprungbrett, m lager Wasserrutsche, Saunen vielBecken Badetiere. Promenadendeck Sprungbrett, 55 m lager rutsche,Schwimhalle Saunen und mit viel Warmwasserbecken Badetiere. Promenaden mit Tischen, Stühlen und Wasser Liegestühlen. mitdeck LuftmitWassermassagedüsen. Tischen, Stühlen und Liegestühlen. Schwimhalle mit Warmwasserbecken mit Luftund undSchwimbad Wassermassagedüsen. Wassertemperaturen 28°C. Das enthält auchMassagedüsen. einen Lift für Behinderte. Auch ein Cafeteria ist vorhanWarmwasserbecken 34Aussicht °C. Babybecken °C. den, hier kann man mit auf die 34 Schwimbecken Kaffe, Tee, Sprudel, Würstchen, Das Schwimbad Eis u.a. geniessen.enthält auch einen Lift für Behinderte. Auch ein Cafeteria ist vorhanden, hier kann man mitmit Aussicht die Schwimbecken e, Tee, Sprudel, Würstchen,mit Stranduferbecken vielenauf Spielmöglichkeiten fürKa Kinder. Große Wassergrotte Frische Sandwiches, Eis u.a. geniessen. vielen Aktivitetsmöglichkeiten, z. B. Tropenregen - überall 34 Grad warmes Wasser. Idrætsv Große Sonnenterrasse.

CMY

K

Næssundfærgen sejler

Skyd genvej mellem Mors og Træfærge med stemning og atm Oplev den sidste klassiske Limfjo

ÅBNINGSTIDER SVØMMEBAD:

26. juni til 13. august: Mandag - søndag .............kl. 10.00 - 17.00

MORGENSVØMNING:

Torsdag...................................kl. 06.00 - 08.00

Stedet for ÅBNINGSTIDER ÖFFNUNGSZEITEN: kurbad@thisted Vom 26. juni bisÖFFNUNGSZEITEN: 13. August: vandhunde.... Montag Sonntag ..........10.00 Idrætsvej 5 • 7760 Hurup Thy • Tlf. 99 17 31- 17.00 60 Uhr 1. juli 2019 - 11. august 2019 Stedet for kurbad@thisted.dk • www.sydthy-kurbad.dk MORGENSCHWIMMEN: Mandag - søndag: 10.00 - 17.00 vandhunde… Donnerstag .......................06.00 - 08.00 Uhr

SYDTHY SVØMMEBAD Idrætsvej 5 • 7760 Hurup Thy • Tlf. 97 95 11 60 SYDTHY SVØMMEBAD info@sydthy-svbad.dk • www.sydthy-svbad.dk Idrætsvej 5 • 7760 Hurup Thy • Tlf. 97 95 11 60 info@sydthy-svbad.dk • www.sydthy-svbad.dk

Skyd genvej mellem Mors og Thy Fra/ab/from Mors i minutta Træfærge med stemning og atmosfære 10-30-50 Oplev den sidste klassiske Limfjordsfærge Fra/ab/from Thy 5 min. senere/late Mandag-fredag 06.30-18.1 Skyd en historisk genvej med den sidste klassiske Lim5ordsfærge Billetpriser Afgang fra Mors i minuttal Weekend 08.30-18.15 Voksen enkelt 10,-, barn <12 år gratis! A9enen byder på mange spændende tursejladser åben for alle Personbil inkl. passagerer: Fartplanen er gyldig juli-august 20 Enkelt: 60 kr, tur/retur 100 kr. THYNæssund til din fest, udflugt, reception Lej M/F Andre køretøjer, se hjemmesiden MORS for september/oktober, s Book: Naessundfaergen.dk Fartplan

10-30-50

Rabatkort -50%:

Fra Thy fem minutter senere ALLE DAGE / JEDE TAG / EVERY DAY Første tur fra Mors mandag-fredag 06.30 Mandag-fredag 06.30-18.10 weekend 08.30 Weekend 09.30-18.10 Lastbiler over 35 t Overfartspris samt 3-akslede busser overføres ikke. Sidste tur fra Mors alle dage 18.10 JESPERHUS For 500 kr. får du rabatkort til sejlads for 1000 kr.

Ret til ændringer forbeholdes

+5*

Afstande fra Næssund

Nykøbing

www.næssundfærgen. Jesperhus

Hurup

www.naessundfaergen.dk

Thyborøn

Facebook: næssundfærgensvenner - tlf. 3 Afstande fra

Lemvig

Thisted

Struer

inkl. færge t/r pr. pers. www.naessundfaergen.dk Fartplanen er gyldig juli/august 2016 KUN kr. 185,-

Lej M/F Næssund til din fest, udflugt, reception Fartplan for september/oktober, se: næssundfærgensvenner.dk www.næssundfærgen.dk =SkydDKR 75,- genvej - spar op til 55 km! Facebook: næssundfærgensvenner - tlf. 30 33 31 71 +45 30 33 31 51 Mod vest: Hurup: 4 km Thyborøn via Agger: 26 km Struer: 38 km

Thisted

Mod øst: Jesperhus: 21 km Nykøbing: 24 km Fur: 44 km Hvalpsund: 49 km

THY MORS

Nykøbing

Jesperhus

Hurup Thyborøn

Lemvig Struer

Mod vest: Hurup: 4 km Thyborøn via Agger: 26 km Struer: 38 km Holstebro: 54 km Skyd genvej -


Thy aktivitätskalender for all people working -or simply interested in- renewable energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world. Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk Nordic Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Thisted Museum Vom 25.04.2019 bis zum 31.12.2019 11.00 - 16.00 Uhr Das Museum in Thisted ist der zentrale Ausstellungsort des Museums THY. Hier können Sie sich permanente und wechselnde Ausstellungen anschauen. In der permanenten Abteilung finden Sie Ausstellungen über das Steinzeitalter, das Bronzezeitalter, die Eisenzeit, das Mittelalter, über die Geschichte Thisted‘s und die landwirtschaftliche Entwicklung in Thy. Außerdem gib es zwei Gedenkräume, die dem Schriftsteller J.P.Jacobsen und dem Lehrer Christen Kold, die beide aus Thy stammen, gewidmet sind. Das Museum liegt am großen Marktplatz in Thisted. Öffnungszeiten und Preise finden Sie hier: www.museumthy.dk Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Sonderausstellung – Der Geist der 68er

„1968“ steht als Symbol für eine ganze Generation und ist zu einem Begriff an sich geworden. Wir markieren 50 Jahre danach mit einer Ausstellung, die über die Strömungen, die für den Jugendaufstand verantwortlich waren, und über die Folgen des Aufstandes sowohl lokal, national als auch international informiert. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Stimmung, Töne und Bilder nicht nur des Jahres 1968, sondern auch auf die der Nachwirkungen des Jugendaufstandes in den darauffolgenden Jahren. Setzen Sie sich in eine typische Studentenbude und hören sie sich Musik aus dieser Zeit an, oder nehmen Sie in Mama und Pappas Sofa Platz und lesen Sie die Wochenzeitschriften dieser Periode. Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

Sommerausstellung der Kunstvereinigung Thyholm Vom 16.06.2019 - 2.08.2019 15.00 - 17.00 Uhr – Montags geschlossen Christel Maria Nolle präsentiert Bilder, Papierarbeiten und Bronzeskulpturen im Kulturhaus, Skolegade 2, Hvidbjerg, Thyholm. Die Inspiration für ihre Werke bekommt Christel Maria Nolle von afghanischen Textilien, auf griechischen Felseninseln oder von ihrer eigenen Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen. Thyholm Kunstforening, Aggerholmsvej 21, 7790 Thyholm. www.thyholm-kunstforening.dk

Steine bemalen

vom 25.04.2019 bis zum 31.10.2019 12.00 - 16.00 Uhr Wissenswertes über Vorupør in der alten Bootwerft In der alten Bootswerft in Vorupør zeigt das Museum Vorupør Gegenstände aus dem Küsten- und Fischerleben, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts war. Im Sommerhalbjahr lädt das Museum zu Essensveranstaltungen und anderen Aktivitäten in der alten Werkstatt ein. Öffnungszeiten: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted +45 97 93 88 50. Eintritt: www.museumthy.dk

Vom 1.07.2019 - 31.07.2019 Im Juli kannst du in der Bücherei in Thisted Steine bemalen. Wir stellen das Material zur Verfügung. Im Juli hast du die Möglichkeit in der Bücherei schöne Steine zu bemalen. Wir haben Steine, Filzstifte und andere Dinge, die du benutzen kannst, um die Steine zu verschönern. Du darfst gerne deine eigenen Steine mit nach Hause nehmen, aber du darfst sie auch gern der Bücherei für eine Ausstellung zur Verfügung stellen und sie im August abholen. Nur die Phantasie setzt Grenzen. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted +45 99 17 28 00

Heltborg Museum

Das Fischerhaus in Agger

Vom 25.04.2019 bis zum 31.10.2019 13.00 - 16.00 Uhr Eine schöne Mischung aus Jens Søndergaard, Landwirtschaft und Eisenzeit In der Abteilung des Museums Thy in Heltborg kann man verschiedene Dinge erleben: eine große Sammlung landwirtschaftlicher Geräte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Gedenkstube des einheimischen Dichters Hans Bakgaard, einen rekonstruierten Hof der Eisenzeit, der in den Sommerfeien lebendig wird und nicht zuletzt Kunst. Im Heltborg Museum finden Sie Bilder des Malers Jens Søndergaard und wechselnde Ausstellungen mit anderen Künstlern. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. Eintritt: www.museumthy.dk

Vom 01.07. bis zum 11.08. Täglich 14.00 - 17.00 Uhr Besuchen Sie das alte Fischerhaus, erleben Sie die Stimmung vergangener Zeiten und besuchen Sie die diesjährige Fotoausstellung. Nur an wenigen Stellen in Dänemark haben die Kräfte der Natur einem Ort so übel mitgespielt wie in Agger. Der Besuch im Fischerhaus in Agger gibt Ihnen einen Eindruck von den rauen Lebensbedingungen, denen die Menschen ausgesetzt waren. In einem Nebengebäude finden jeden Sommer Sonderausstellungen statt, und in diesem Jahr können sie eine Fotoausstellung über Krik Vig, Æ Æwer und Agger’s Umgebung besuchen. Fiskerhuset i Agger, Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig. www.museumthy.dk

Die Anwesenheit des Menschen

Skjoldborgs Haus

Vom 08.06.2019 bis zum 07.08.2019 13.00 - 16.00 Uhr Kunstausstellung im Leuchtturm von Hanstholm Hanstholm Art Space präsentiert im Rahmen seines zweijährigen Kunstprogramms die dritte Ausstellung mit Werken von u.a. Wenche Kvalstad (NO) und Steve Messam (UK). Auf dieser Gruppenausstellung werden verschiedene menschliche Aktivitäten in der Natur und unsere Ansicht darüber erforscht. Die Arbeiten haben einen humoristischen und spielerischen Zugang zum Thema und spiegeln unsere Beziehung zur Natur durch Aktivitäten wie Jagd, Tierleben und dem Phänomen „entspannende Zone“ wider. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm. Eintritt: 25 Kr.

Vom 01.07. bis zum 31.07. Täglich 13.00 - 16.00 Uhr Das Elternhaus des Dichters Johan Skjoldborgs in der Skippergade in Øsløs wurde 1961, 100 Jahre nach seiner Geburt, als Museum eröffnet. Das kleine Haus eines Schuhmachers ist ein typisches Beispiel für die Wohnsituation der Dorfhandwerker und Kleinbauern im späten 19. Jahrhundert. Charakteristisch ist der Belag mit Pflastersteinen und der Gebrauch von Treibholz an der Feuerstelle. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs www.museumthy.dk

Vorupør Museum

Sommerausstellung – Kirchentextilien Vom 16.06.2019 - 01.09.2019 In dieser Ausstellung finden Sie eine Sammlung von Kirchentextilien, wie z.B. Messegewänder, Tauftücher und Textilschmuck für den Altar. In Zusammenarbeit mit den Kirchen Thys und der Insel Mors. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. www.museumthy.dk Vom 24.01.2019 bis zum 12.08.2019 11.00 - 16.00 Uhr

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Eisenzeittage Mehr Beisammensein – weniger Elektronik. Verlebendigung und Aktivitäten für Kinder Im Eisenzeitalterhof Auf dem Eisenzeitalterhof am Heltbog Museum werden in den Wochen 28 - 30 alte Zeiten durch verschiedene Aktivitäten und Handwerkerarbeiten lebendig. Man kann die Arbeit des Schmiedes am Schmiedefeuer beobachten, mit Pfeil und Bogen schießen, seine eigenen Tonperlen oder Tonwürfel herstellen, das Essen, das über dem Feuer gemacht wird probieren und sich mit Textil- und Lederarbeiten beschäftigen. Du kannst ein rekonstruiertes Kleidungsstück aus dem Eisenzeitalter anprobieren. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup +45 97 95 20 77. Eintritt: Erwachsene 60 Kr. Kinder 10 Kr. www.museumthy.dk

11


VERDENS VILDESTE VINDMØLLER

Oplev møllernes storhed Erleben Sie die Größe der Windkraftanlagen

THE MOST POWERFUL WIND TURBINES IN THE WORLD

Experience the greatness of the wind turbines

WINDKRAFTANLAGEN DER WELTKLASSE Åben alle dage Täglich geöffnet Open every day

Testcentervej

7.00 - 22.00 Fri entré Eintritt frei Free entrance

29 569

Visitthy-annonce-18.indd 1

11

07-01-2019 16:23:47


OPLEVELSER PÅ MUSEUM THY AKTIVITETER OG UDSTILLINGER

Vorupør Museum:

Vorupør Museum:

ÅBENT VÆRKSTED

LEBENDE WERKSTATT

Vorupør Museum ligger i et gammelt bådeværft, hvor man gennem tiden har udviklet og bygget både til kystfiskeriet, blandt andet har man udviklet en helt særlig bådtype i netop dette bådeværft. I udstillingen kan du se den gamle heldæksmotorbåd Brødrene.

Das Museum in Vorupør liegt in einer alten Bootswerft. Hier hat man im Laufe der Zeit Boote für die Küstenfischerei entwickelt und gebaut, und hier ist unter anderem ein ganz besonderer Bootstyp entstanden. In der Ausstellung können sie das alte Motorboot Brødrene mit durchlaufendem Deck sehen.

I løbet af sommeren holder museet åbent med adgang til de forskellige udstillinger, men i løbet af ugen er der også forskellige aktiviteter.

Fredage kan du høre fortællinger om tørret fisk og lokal kryddersnaps. Bemærk venligst, at fortællingerne fredage foregår på dansk.

Im Sommer können die verschiedenen Ausstellungen des Museums besucht werden, aber es gibt auch wechselnde Aktivitäten im Laufe der Woche. Dienstags kann man in einer Naturwerkstatt arbeiten. Hier werden Phantasiefiguren aus Materialien gebaut, die man z.B. am Strand gefunden hat. Donnerstags kann man sein eigenes Boot mit Segel und Takelage bauen. Vielleicht entsteht ein neuer Bootstyp, wie in alten Tagen in Vorupør. Freitags werden Geschichten über getrockneten Fisch und den lokalen Kräuterschnaps erzählt. Diese Erzählungen sind in dänischer Sprache.

Åbningstider: Se nedenfor.

Öffnungszeiten: Siehe unten.

Tirsdage kan du deltage i naturværkstedet, hvor vi bygger figurer efter fantasien af materialer fundet på blandt andet stranden. Torsdage kan du bygge din egen båd med sejl og rigning, og du kan måske opfinde din helt egen type båd ligesom man gjorde i gamle dage i Vorupør.

THISTED

Til 22/9 1/7-22/9

Særudstilling: Ånden fra ’68

Miniudstilling: Flaskepost til fremtide

n

HELTBORG

Til 1/9

Sommerudstilling: Kirketekstiler

2/7-30/7

Rundvisning i Søndergaard-samlinge n hver tirsdag kl. 15.00 Arbejdende værksted: Strikkede dåbs klude hver onsdag kl. 13.00-16.00 Jernalderdage hverdage kl. 11.00-16 .00 Jernaldermarked kl. 11.00-16.00

3/7-31/7 8/7-26/7 27/7-28/7

VORUPØR

1/7-11/8

Naturværksted hver tirsdag 12.00-15 .00 Bådebyggeri hver torsdag kl. 12.00-15 .00 Fortælling hver fredag kl. 11.00

1/7, 15/7, 29/7 Strandingstur fra Sten bjerg Landings

8/7 og 22/7

plads kl. 22.00 Kirkegårdsvandring på Vorupør Gl. Kirkegård kl. 16.30

FISKERHUSET I AGGER

1/7-11/8

Fotoudstilling kl. 14.00-17.00

SKJOLDBORGS HUS, ØSLØS

1/7-31/7 3/7-31/7

Åbent i skomagerhjemmet kl. 13.00-16

Skjoldborg-fortællinger hver onsdag

.00

kl. 14.00-15.00

MISSIONSHUSET TABOR

2/7-15/8

Brødrene

tildegrafisk.dk

Børneaktivitet på Vorupør Museum

Missionshuse i Thy og Indre Missions historie. Adressen er: Hørstedvej 2, Harring, Snedsted. Åbningstid: Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00

THISTED MUSEUM

HELTBORG MUSEUM

VORUPØR MUSEUM

FISKERHUSET AGGER

Oldtidssamling, købstadshistorie, mindestuer for J. P. Jacobsen og Chr. Kold.

Jens Søndergaard kunstsamling, landbrugssamling og rekonstrueret jernaldergård.

Gl. bådeværft, arbejdende værksted, kystfiskeri og religiøse vækkelser. Børneaktiviter i skoleferierne.

Det fredede hus beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten.

Jernbanegade 4 · 7700 Thisted Tlf. 9792 0577

Skårhøjvej 15 · Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2077

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Tlf. 9793 8850

Toftevej 9 · Agger (adgang fra Blåbærvej) 7770 Vestervig · Tlf. 9792 0577

Åbningstider: 01/04-30/06 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00 01/07-11/08 Alle dage kl. 11.00-17.00 12/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00

Åbningstider: 01/04-30/06 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00 01/07-11/08 Alle dage kl. 10.00-16.00 12/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00

Åbningstider: 01/07-11/08 Alle dage kl. 14.00-17.00 Eller efter aftale.

Åbningstider: 01/01-30/06 Tirs.-fre. Søn. 01/07-11/08 Man.-fre. Lør.-søn. 12/08-31/12 Tirs.-fre. Søn.

kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00

Skomagerhuset har været barndomshjem for husmændendes digter Johan Skjoldborg. Skippergade 6 · Øsløs · 7742 Vesløs Tlf. 9792 0577

SKJOLDBORGS HUS, ØSLØS

Åbningstider: 01/07-31/07 Alle dage kl. 13.00-16.00 Eller efter aftale.

www.museumthy.dk Besøg også Bunkermuseum Hanstholm


Kunst & Brugskunst i Thy 3

8

4 6

KERAMIKER FINN BUKHAVdE Dybdalsgave 10, 770 0 Thiste

9

5 4

3

2 2

Salshus Galleri Nors Sø

Ved Døjholtvej 15 · Hinding · 7700 Thisted Tlf. 97 98 15 65 · 24 84 63 05 s.dk Mail: salshus@altiboxmail.dk · www.salshu

1 7

1

Åbningstider :

5

Mandag kl. 10 - 17 Tirsdag lukket Onsdag - fredag kl. 10 - 17

JoBI Glasf.: 31 77 89 00

Thylandsgade 18

· Tl · 7755 Bedsted k .d www.jobiglas

Skøn livsstilsbutik på 350 m2 i Thisted’s gågade · Vestergade 34-36 Åbent: Man-Tors 9.30-17.00

Fredag 9.30-18.00

Lørdag 9.00-13.00 – et besøg værd…


Kunst & Werken im Thy Kunstoplevelser i Thy

Kunsterlebnisse in Thy

Man kan vel næppe ønske sig en større inspirationskilde til en kunstoplevelse end Thys vældige og uberørte landskaber. Er du interesseret i kunst og kunsthåndværk, bør du unde dig selv en opdagelsesrejse rundt i Thys landskab af museer, små gallerier, værksteder og kunstbutikker, som oftest ligger i naturskønne omgivelser. Her kan man møde lokale kunstnere, men også se på værker fra anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere fra hele landet.

Man kann sich wohl kaum eine größere Quelle der Inspiration für ein Kunsterlebnis wünschen, als die großartige und unberührte Landschaft Thys. Interessieren Sie sich für Kunst und Kunsthandwerk, sollten Sie sich auf eine Entdeckungsreise in Thy begeben. Sie finden hier kleine Museen, Galerien und Kunsthandwerkerläden, die häufig in naturschönen Umgebungen liegen. Man kann Bilder von einheimischen Künstlern sehen, aber auch die Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark genießen.

Museer Heltborg Museum er et utraditionelt museum i sin kombination af et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier. Kisten Kjærs Museum viser en stor samling af malerier og tegninger af den danske kunstner Kirsten Kjær (1893-1985).

Museen In Heltborg findet man ein unkonventionelles Museum, das eine lokalhistorische Abteilung mit einem Kunstmuseum kombiniert. Die Werke des bekannten, aus Thy stammenden Malers Jens Søndergaard, ziehen Besucher von nah und fern an. Das Kirsten Kjærs Museum verfügt über eine große Sammlung von Bildern und Zeichnungen der dänischen Künstlerin Kirsten Kjær (1893 – 1985).

Gallerier I Hinding, i nærheden af Nors Sø og Isbjerg ligger Galleri “Salshus”. I den gamle bondegårds hyggelige atmosfære vises siden 1974 udelukkende arbejder af anerkendte danske kunstnere og kunsthåndværkere. Galleri Friis i Villerslev arrangerer skiftende kunstudstillinger med værker af forskellige kunstnere. Kunsthåndværkere Finn Bukhave har sit værksted i Hundborg og fremstiller unika-keramik i stentøj. På Kronens Hede drejer Ernst Kempf unika fade, skåle og former i træ fra nationalparken. Kunstforeninger Kunstforeningen Det Ny Kastet arrangerer årligt ca. 5-8 udstillinger af nyere kunst. Udstillingerne kan ses i det Gamle Rådhus i Thisted. Hanstholm Kunstbygning er om sommeren ramme om løbende kunstudstillinger, ofte temaudstillinger inspireret af stedet.

alleri amari

Galleri kamari

Så måske ender du med et lille stykke kunst som minde fra din sommerhusferie i Thy?

6

Galerien In Hinding, dicht beim Nors Sø und Isbjerg, liegt die Galerie Salshus. In der gemütlichen Atmosphäre eines alten Bauernhauses, werden hier seit 1974 ausschließlich Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark gezeigt. Galerie Friis in Villerslev arrangiert jedes Jahr wechselnde Ausstellungen mit Werken unterschiedlicher Künstler. Kunsthandwerker Der Keramiker Finn Bukhave hat seine Werkstatt in Hundborg. Finn Bukhave brennt sein Steinzeug bei 1220-1280 Grad und arbeitet mit Service und Unika. Den Holzdreher Ernst Kempf findet man am Kronens Hedevej in der Nystrup Plantage. Er dreht Schalen, Platten und Formen aus Holz, das aus dem Nationalpark stammt. Kunstvereinigungen Die Kunstvereinigung „Det Nye Kastet“ arrangiert jedes Jahr etwa fünf bis acht Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Man kann die Ausstellungen im alten Rathaus in Thisted besuchen. Im „Kunstbygningen“ in Hanstholm finden im Laufe des Sommers Kunstausstellungen statt, deren Themen häufig von der Umgebung inspiriert sind. Vielleicht endet Ihr Urlaub mit dem Kauf eines Kunstgegenstandes, der Sie immer an Thy erinnern wird.

7

Galleri

amari

alleri

amari

KIRKETEKSTILER

Galleri

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil blive udstillet fra den 16. juni til den 1. september.

kamari

I løbet af udstillingsperioden vil der være arbejdende værksteder og foredrag, så alle kan lære at strikke dåbsklude eller blive klogere på tekstilernes historie. Heltborg Museum er også kendt for sin store samling af Jens Søndergaards malerier mm. Der er nu en god anledning til et besøg på museet med den smukkeste udsigt over Limfjorden.

Åbningstider 01.06. - 01.09 Alle dage kl. 11.00-17.00

Galleri galleri kamari

Jens Søndergaard på Heltborg Museum

galleri-kamari.dk

kamari

v/Karen Marie Dahlgaard · Søgård Mark 2 · Nors · 7700 Thisted · Tel: 21 27 07 18

8

Åbningstider 01.04. - 31.10

Alle dage kl. 11.00 - 17.00

Skårhøjvej 15, 7760 Hurup · Se åbningstider på www.museumthy.dk

9

Koloritten Unika Keramik

Koncerter og sk if tende udstillinger Langvadvej 64 · 7741 Frøstrup · www. KKmuseum.dk ·

kkmuseum

v/ Ulla Yde · Vestergade 33 · 7700 Thisted · tlf. 97 91 17 07


www.stutterikorreborg.dk

Stutteri Korreborg

www.snedstedhallen.dk

4

Agger

Ørum Sø

10 1 12

15

14

Hvidbjerg Klitplantage

Klitplantage

3 Hvidbjerg

Plantage

5

17

7

2

Hørdum

Koldby

11

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted Koldby

3

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted

Klitmøller

Hørdum

Nørhå

Nørhå

Ydby Hurup Dover 7

6

Hurup Bedsted

1

Bedsted

Ovesø

Ovesø

9

Nørre Vorupør

Stenbjerg

Vestervig

Ørum Sø

Nørre Vorupør

Stenbjerg

Vestervig

Lodbjerg Klitplantage

Flade Sø

Agger

Flade Sø

Lodbjerg Klitplantage

www.museumthy.dk

Vorupør Museum

1000 Ting

Snedsted Hallen

www.klitmoller.westwind.dk

Na t Na

hy

Klitmøller

www.gule-rev.dk

www.hanstholmfyr.dk

t

ion al

2

3

4

Nors

6 Nors

Morsø Flyveplads

Region Nordjylland

Morsø Flyveplads

www.thyhallen.dk

5

Glyngøre

Glyngøre Nykøbing Mors

8

Arup Vejle

Arup Vejle

Nykøbing Mors

Østerild Fjord

Østerild

Østerild Fjord

Østerild

www.bunkermuseumhanstholm.dk

Bunkermuseum Hanstholm

Thyhallen Region Nordjylland

2

6

Hillerslev

Hillerslev

Nørhå Antik & Retro

Vilsund

5

Thisted lufthavn

Thisted lufthavn

10 9 Thisted

8

9

Thisted

Vilsund

Nors Sø

Tved Klitplantage

Nors Sø

6 1 Hanstholm Tved Klitplantage

4

Hanstholm

Rederiet Gule Rev

Hanstholm Fyr

Westwind Surfskole

Nationalpark Thy

rk Thy

kT par hy kT par ion al

tio Na tio

Na

y Th ark y

na lp Th

ark

na lp

Krapsøen

Lund Fjord

VERDENS VILDESTE VINDMØLLER Krapsøen

Lund Fjord

www.thistedby.dk

Region Midtjylland

Thisted By Region Midtjylland

Feggesund Færge

www.testcenter.dk WINDKRAFTANLAGEN Øsløs DER WELTKLASSE

Øsløs

Frøstrup

Tømmerby Fjord

8

Tømmerby Fjord

Frøstrup

Lild Klit

www.hanstholmcentret.dk

Lild Klit


1000 TING Vestervigvej 84, 7755 Bedsted Thy, Tlf./Tel. +45 97 94 67 65 Garn, Blomster, Togbilletter, Postshop / Wolle, Blumen, Zugtickets, Postshop

WESTWIND SURFSHOP SURF, KITE, VINDSURF, SUP AND RENT GEAR Ørhagevej 150, 7700 Thisted. Book now +45 97 97 56 56 ÆLOHA

7

Besøgscenter Østerild, Testcentervej 11a, Østerild, 7700 Thisted www.testcenter.dk

OPLEV VERDENS STØRSTE VINDMØLLER

Hanstholm Shopping Center, Bytorvet 1, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 13 00

INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER – BESØG EINKAUF, ERLEBNIS UND AKTIVITÄTEN – JETZT BESUCHEN

Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 17 36

DANMARKS STØRSTE FÆSTNING FRA 2. VERDENSKRIG DÄNEMARKS GRÖSSTE FESTUNG AUS DEM 2. WELTKRIEG

6

5

4

3

Dover Plantage

THISTED BY / DIE STADT THISTED www.thistedby.dk

13 NÆSSUND FÆRGEN

12 VORUPØR MUSEUM

Tlf. +45 30 33 31 51

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, Tlf. 97 93 88 50

Åbent dagligt i uge 27-32 fra 14-17 samt mandag 19-21, onsdag 9-11 og 19-21 Täglich geöffnet in den Wochen 27-32 von 14 - 17 Uhr Sowie Montag 19 - 21 Uhr, Mittwoch 9 - 11 und 19 - 21 Uhr www.snedstedhallen.dk

11 SNEDSTED HALLEN SVØMMEHAL OG SAUNA / SCHWIMMHALLE UND SAUNA

4 bassiner, varmtvandsbassin, vandrutsjebane, vipper og legeredskaber. Gode parkeringsforhold og handicapfaciliteter. Se åbningstider på www.thyhallen.dk

Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Shopping med mange specialbutikker – Einkaufen mit vielen Scezialgeschäfte. Torvedage/ Markttage – Hver man. fra 1. jul. - 5. aug. Allen Mon. vom 1.7. - 5.8. Sommermusik – Hver lørdag fra 15. jun. - 24. aug. Jeden Samstag vom 15.7. - 24.8.

Klostergade 36, 7770 Vestervig, Tlf. +45 28 74 06 00

Idrætsvej 5, 7760 Hurup

Stenbjergvej 38, 7752 Snedsted

Fyrvej 27, 7620 Lemvig, Tlf. +45 97 89 10 12

Sydhavnsvej 1, 7680 Thyborøn Oplev Thyborøn og Vestkysten Tag med færgen fra Agger – nyd en dagstur langs Vestkysten og den hyggelige fiskeriby Thyborøn. Fahrplan und Preise: www.thyboron.de

19 THYBORØN - AGGER FÆRGEFART

Café, Butik, Kunst, Historie, Arrangementer, Enestående udsigt. Se åbningstider på www.bovbjergfyr.dk

18 BOVBJERG FYR

2

800 m med Antik, Retro, Brugskunst og Haveartikler. Åbent kl. 10 - 17 man - søn. 800 m2 Antik, Retro, Kunst und Gartenprodukte. 10.00 - 17.00 Uhr. Mon - Sonn.

17 NØRHÅ ANTIK & RETRO

Åbningstider i ferien: 1 juli - 11 august. Mandag - søndag kl. 10.00 - 17.00 In den Ferien geöffnet: 1. Jul. - 11. Aug. Mon - Sonn um. 10:00 - 17:00 Uhr

16 SYDTHY KUR- OG SVØMMEBAD

Kunst og Museum. Maj, juni og sep: Åben fredag, lørdag ,søndag fra kl.14.00 - 17.00 Juli og august: Åben alle dage. Mandag lukket fra kl. 11.00 - 17.00 Se mere på vores hjemme side www.vestervig-by.dk

15 TINGHUSET VESTERVIG

Turridning på islandske heste. Se mere på www.stutterikorreborg.dk

Fruegårdsvej 3, 7755 Bedsted Thy, Tlf. +45 20 24 68 51

tollen erlebnissen

Finden sie den weg zu

Skive

Find vej til de

Skive

Siehe Karte auf Seite 18 - 19

Guten Essen

Se kortet på side 18 - 19

Gode spisesteder

Siehe Karte auf Seite 14 - 15

Kunst & Werken

Se kortet på side 14 - 15

Kunst & Brugskunst

gode oplevelser

14 STUTTERI KORREBORG

www.næssundfærgen.dk

Næssund Færgen

www.sydthy-svbad.dk

Struer

Struer

7

Region Midtjylland

Jegindø

Region Midtjylland

Jegindø

Sydthy Kur- og svømmebad

Kilen

Kilen

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Nørhå Antik og Retro

Feggesundvej 85, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. +45 51 20 74 41

13

Se sæler på sejlturen: Nu bedre chance for at se sælerne – da vi har fået installeret kikkerter til fri benyttelse. Der er gratis kaffe og sejlturen tager 5 min. Afgang Mors hvert 20 min.: Fra kl. 06.10 til 18.10 Afgang Thy hvert 20 min.: Fra kl. 06.15 til kl. 18.15

FEGGESUND FÆRGE

Klosterheden

Klosterheden

Nørre Nissum

Nørre Nissum

Nissum Bredning

Nissum Bredning

Ydby

16

10 THYHALLENS SVØMMECENTER

9

8

Klosterheden

Klosterheden

Lemvig

Gjellerodde

Lemvig

Gjellerodde

Skibene: Bonito, Mølboen, Yellow Reef og Heidi sejler alle havdage fra marts - oktober, kl. 5.00/6.00 – ca. 16.00/17.00 fra Hanstholm Havn til Det Gule Rev. Erfaren og hjælpsom besætning. Spørg, hvis du har brug for hjælp. Grej kan lejes ombord. Book selv/se mere: www.gulerev.dk eller ring tlf.nr: 45+40755394

HAVLYSTFISKERI MED REDERIET GULE REV – HELDAGSTURE

Klinkby

2

Harboøre

Klinkby

HANSTHOLM FYR Tårnvej 7-23, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 92 19 00

18

Ferring

Ferring Sø

Ferring

Ferring Sø

Vrist

Vrist

Harboøre

19

Thyborøn

1

www.bovbjergfyr.dk

Bovbjerg Fyr

www.thyboronagger.dk

Thyborøn-Agger Færgefart

www.vestervig-by.dk

Tinghuset Vestervig

Thyborøn Nationalp


Lild Klit

6 Hanstholm

Find vej til de

Lund F

gode spisesteder

Frøstrup Thisted lufthavn

j

Le

rpy

Krap

tte r

ve

j

Tømmerby Fjord

draget

Åbrin

8

Asylgade

Kr on bo rgv ej j ve Ri ng

vre vej

Ha

ortv e Sols

j

ej

Kro nbo rgv

Re fsv ej

ak k ev e

Solb

dal

vej

en

St

Veg en

Havnet orv ra n

dv ej e

Thisted Gl. Kirkegård

Kys

tvej

j

John

2

sens

Havnen

Sydhavnsvej

fte n

5

pin

ve

j

Ag er to

Lu

Kl

øv e

rv

jæ r

ej

Ydby

1

Dover Plantage

Si

2

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden m

on

sB

ak

ke

ke

Thyborøn

sB

ak

Forkæl dine smagsløg! Si m on

Fiskesymfoni - 3 slags fisk Tilberedt på tre forskellige måder. Serveret med spændende grøntsager, kar tofler og lækker hummersauce

kr.

218,-

Hvidbjerg

Jegindø

Nissum Bredning

Hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 18.00

7

Weilian’s ægte kinesiske buffet Autentiske kinesiske ret ter og lidt fra det danske køkken, serveres med for tælling.

Vrist

Harboøre

kr.

188,-

Hver dag friskfanget fisk - FISK -nyrøget fisk fra eget røgeri - egne specialiteter f.eks. THY-Sild og så er vi ”gårdbutik i byen” for andre lokale producenter. RESTAURANT med både fisk og kød

Gjellerodde

Klinkby

Ferring Sø

Fischgeschäft - Täglich frischer Fisch Restaurant mit Fisch und Fleisch

Lemvig

Nørre Nissum

Fish monger - Fresh fish every day Restaurant with fish and meat

Ferring

Nordsøvej 10 · Nr. Vorupør · 770 0 Thisted · w w w.hotelklitheden.dk

Åbent alle dage 17-21 · Husk at bes tille bord på tlf. 9 6 6 9 11 2 2 Klosterheden

Klosterheden

Fiskehuset - Havnen 31

Kilen

7700 Thisted - Tlf. 97920986

Struer

Span

Tican

hus

ted

Cimbria

n

H avnen

Hurup

Lykk esve

Tviskjæ r

Østerb ak k

Vestervig

j

Månevænge t

øj

ej stv Ky

s

Vin

alsve

j

d

ften

kela ll

e

Agger Tilstedvej Gran d

b odgade

Munke ve

rg a

on m Si

lalle

4

Øs te

Ba k

Ørum Sø

Vinke

Flade Sø

This

ke

ken

j

To ld

ed

eve j

Engto

dvej Tilste

j

St orega de

j

gade

ej kv

æk v

kk ev e

Bedsted

Bakke

Gråkildevej

øj

Øst ergade

stve

t ræde

de

t ers

Solhøjvej

Ka s tet

Lill e ga de

tergade Ves

vej

Ve j

Th ist

n

se Ro

Sk o

ade vg

ega

ntz kra

e

d ga

ds

en

un

6

j

j ve

den sh

ng

ns

Nygade

eg ad e m El

Ve s

gs

ve lle

e

Åb a

Lodbjerg Klitplantage

Br

vne n

p Silstr u

gsb

e

Th yla n

Ba

Thisted M

Sofi eve j

es V ej

Ann e Sø

Dr a Dra

lkr og

uu

Plantage Pladsen

ø

r Veste

en

Dragsbækvej

erl an d

n ge in

Gr øn n

st et Ka

er

th in

lle

A

ds Alle Jyllan

Koldby Deg n sbæk vej Drag

va

th

te t

j

j

eva ng

ev ej

ej Marg rethev

Vestr e

dbo rg v e

So

Ha

ild

øll

By M al

Ka s

Park e

sk

VilsundM

Vestre Kirkegård

s

ye

Fa

Kongens gad e

ion vej

le

Skolegade

Stad

Al

eve j

j

n En

ge

øl le v

sm

j

M øl le va

To f

j

n

ag Dr

j

Kirk egå rd

sve

by rin te

stensv ej

La

Hørdume ve

Hun

Kapp el

t Al e

Thy

Grø

lle

Lind ea

Lan

kier sve j

nla nds vej

ej

Norgesv

Silstrupvej

Svinget Dalv ej

Fa ye s

ej

e

Ovesø

dlys

nhø j

rsv ej

me Ha m

Snedsted

ej

Tra n

en

Amager

Thisteddyrskueplads

ej

or gv

Hvidbjerg Klitplantage

Silstru p

rnv

lle

ndb

er

j

W

vej

Fæ røv

jag

Engve

Thist ring ed K y

nde

j

W

Gu

sve

røv ej

rtor Ves te

akk en

j

nd

Ko

a rre

Teg lb

I sla

j

in th er

p

gdy ss ev e

ve

ej

3

yl

n

r To

j eve tag an Pl

Hu

Bav

j

Gr am sve

nd vej

Tegl væ rks

Lan

Id

l ea

Råd

ng Hø jva

Skole væn g et

j ve ler Ma

selu

Lan gdy s

vej

le

ng

ej

Hejr eve j

ej pv tru

sted

in M

gs

11 26

j

ve te

j

Tho r

u Ol

t

Tin

Stenbjerg

æng e

Gra ms ve

s Vej

get

de

es

ad fG

gen G rønnin

levæ n

Thisted

ng

va

j Hø

gv

en

Sko

Mark v

ng

et

ng

Alle

9

11 26

get

æ

va

nde s Mi de Ga uf

1

rvej

æn

øj

lle

ia v

H

Ol

Bro Nørre Vorupør mb ærv

Au s

tr al

get

En

ersen

j

j levæ n

Ma le

et

dve

Sko

11 26

væ ng

Nørrea

gs

rste

a

gh

lia

er

str a

Nørrevænge j ve ve

Oscar And

Au

D

ej

Ag

E

leve j

or

Rin gv

Hø jto fte ve

Sko

ag dr

sm øl le ve

ej

et

ng

Kro

Arup Vejle Østerild Fjord

Ov

mel

Thy

Hillerslev

Jer nba n

nd

Ga m

Øsløs nb

Od de su

Nors

n re

Tho

N

Vandet Sø

rv

park en

Østerild

Nors Sø

Thy

Mølle re ør

ve j

rre

M

n

Vilsbøl Plantage

Ti

le øl

Spu rv

tte

Tingstrup

j pve str u ng

guten Essen

Stensag e

Ha

Finden sie den weg zu

Klitmøller

park Thy en park en

Tved Klitplantage

netbutik www.fiskehuset.com Se åbningstider/menu på www.fiskehuset.dk

A


4

3

Stenbjerg Kgl. prvlg. Kro - et besøg værd

Der Königlich priviligierte Gasthof Stenbjerg Kro – ist einen Besuch wert

Nyd en lille eller stor anretning på Stenbjerg Kro baseret på råvarer fra Nationalpark Thy. Stenbjerg Kro har overnatningsmuligheder i værelser og feriehuse samt Krohavens campingplads. Fri adgang til legeplads, kæledyr og minigolf for kroens gæster.

Genießen Sie ein kleines oder grosses Gericht, hergestellt aus Rohwaren vom Nationalpark Thy. Stenbjerg Kro bietet Übernachtungsmöglichkeiten in Zimmern und in den Hütten des Campingplatzes Krohaven. Freier Zugang für unsere Gäste zu Spielplatz, Haustieren und Minigolf.

Stenbjerg Kro har også mange andre menu-muligheder se på: www.stenbjerg-kro.dk

VESTERHAVSHYTTEN Vi bruger lokale råvarer; alle bøffer er økologisk Galloway fra Agger Tange...

Grillretter Kaffe & kage Gammeldags isvaffel Softice Glutenfri brød Vegansk burger

Stenbjerg Kro hat auch viele andere Menuen, bitte sehen Sie: www.stenbjerg-kro.dk

Åbent: 12.00 - 21.00 · Lukket fra søndag kl. 16.00 - tirsdag kl. 12.00 Geöffnet: 12.00 - 21.00 · Geschlossen von Sonntag um. 16 Uhr - Dienstag um. 12 Uhr

ÅBEN hver dag

Stenbjerg Kirke Vej 21 · 7752 Snedsted · kro@stenbjerg.dk · Tel. 9793 8065

5

cold hawaii m/tzatziki

heavy agger burger m/pomm. frit.

VESTERHAVSHYTTEN Vesterhavsvej 2 . Agger

9794 2829

Sidste stop før Vesterhavet...

6 Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med a la Carte & Gourmet menu Åbent alle dage i maj - oktober kl. 11:30 - 21:00 Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Det siges, at vi har Danmarks bedste røgvarer, men prøv selv, om rygtet taler sandt! Es wird behauptet, dass beim Uns der beste Fisch geräuchert wird.

DET GAMLE RØGERI

7

Kuttergade 7 · DK-7730 Hanstholm Tlf.: +45 23 46 13 53 Nørretorv 1-3 · DK-7700 Thisted Tlf.: +45 25 94 21 04 info@roegeriet.dk · www.roegeriet.dk

Kong Gulerod.dk

Jernbanegade 5 7760 Hurup Thy Tlf. 97 95 12 00 HotelThinggaard.dk

8

Thyholm  www.tambohus.dk  97 87 53 00

9

BOUTIQUE MÉLANGE Kaffebar & Butik

Jeg glæder mig til at se jer! Havstokken 8, Nr. Vorupør Tlf. 21167580 Åbningstider se på Facebook

ES VUR

DE

UE

ST REVIE

G

Kroens stjerneskud Kr. 159,-

RN

2019

IN

5 retters gourmetmiddag af sæsonens bedste råvarer Kr. 495,-

G

TE

R

Stor fiske- og skaldyrsbuffet hver onsdag & søndag i juli & august Kr. 349,-

S

Autentiske smagsoplevelser W

Hotel Thisted

Vurdering via Dansk Gæsteloyalitets Index. As voted for by Danish Hotelindex reviewers.

Hotel · A la carte · Selskab

Frederiksgade 16 · 7700 Thisted · T: 9792 5200 · E: booking@hotelthisted.dk · W: hotelthisted.dk


Velkommen til Willkommen in Nr. Vorupør – en levende by I naturskønne omgivelser i det nordvestligste Danmark ligger det lille fiskerleje Vorupør. Med sin ensomme placering og kun 574 indbyggere kunne man forvente en stille kystby uden liv i gadebilledet. Det er langt fra tilfældet. Vorupør er en driftig handelsby, der også holder fast i et aktivt kultur- og foreningsliv.

Vorupør byder på mange spændende butikker. I Den Gamle Butik er der jul hele året rundt med levende lys, nisser, rensdyr og hjemmestrikkede huer og sokker. Skal tøjet ikke være hjemmestrikket, er der moderigtige gevandter at finde hos fru Rock, Fashion No. 1 og Scoop. Lokale souvernirs finder man for eksempel i Niels & Sinnes Univers, der byder på mange slags vesterhavsspecialiteter, eller hos Vorupør Lys, hvor hånddyppede stearinlys og smuk brugskunst nok kan friste over evne.

vente med at fortære herlighederne, til du kommer hjem, skal du slå et smut omkring Vorupør Slagter, som byder på et stort udvalg af salater, middags- og frokostretter samt pølser fra eget pølsemageri. Der mangler heller ikke restauranter og caféer i Vorupør, så du kommer hverken til at tørste eller sulte. Der er så mange ting at se på og gøre i Vorupør, at der kan være behov for en overnatning eller flere. Har man teltet med kan man vælge mellem to campingpladser, og er man mere til komfort i form af en seng og eget badeværelse, kan man finde det på byens hotel. Vorupør er et fint beliggende udgangspunkt for dagture til andre steder i det vestlige Thy.

Skal dine souvenirs være af den konsumerbare slags, skal din tur gå omkring Fiskercompagniet, hvor du finder lækre fiskespecialiteter, eller Vorupør Røgeri. Kan du ikke

Du kommer ikke tættere på Vesterhavet uden at få våde fødder

Vorupør er ikke kun en aktiv by i sommerhalvåret. Byen har naturligvis en boldklub, hvor små og store kan samles om sport og sociale arrangementer som beach party og kåring af årets Vorupøring. Uanset om naturinteressen hælder til jagt eller til lystfiskeri, så er der også foreninger i Vorupør, hvor man kan møde ligesindede. De unge mennesker finder sammen om sjove aktiviteter i Vorupør junior- og ungdomsklub. Vorupør AmatørScene sætter fra tid til anden morsomme teaterstykker op med lokale medvirkende, og selv en motorcykelklub kan Vorupør byde på.

Her er det Jul året rundt · Klarborg Concept Store

Åben dagligt fra kl. 11

Hier weihnachtet es

Åben dagligt fra kl. 10 Vesterhavsgade 137 · Vorupør · 7700 Thisted · Tlf: 9793 8484 · www.vesterhavscafeen.dk

Vesterhavsgade 97 · Vorupør · 7700 Thisted · Tlf: 2062 1164 · www.den-gamlebutik.dk


Nr. Vorupør Danmarks FØRSTE Hawbad Midt i det hyggelige miljø ligger hawbadet side om side med fiskerbådene på stranden og molen med lystfiskerne. Stedet med masser af aktivitetsmuligheder for hele familien, hele året.

Aktiviteter 23. jun.

Stort Sct. Hansbål på stranden i Vorupør og Stenbjerg

13.-14. jul. Stenbjergdag 18.-21. jul. Strandfest 27. jul.

Sommerfæst i skolegården

1. aug.

Teater for hele familien

2.-4. aug.

Kræmmermarked

22. aug.

Fællessang på Surferterrassen

Koncerter på

En del af:

Landingspladsen Hver onsdag fra den 3. juli til og med 7. aug. holder vi

koncerter, alle er velkomne!

Læs om de forskellige aktiviteter: www.vorupor.dk

– stedet med masser af gratis oplevelser i den frie natur.

Vorupør El-service · Hotel Klitheden · Nørvo Sportsnet · Stenbjerg Kro & Camping · MENY · Svanebro · Feriepartner Thy · Footsie · Fiskercompagniets Detailsalg · Clean West · My DeLuxe · Vorupør Slagter · JKA Byg · Novasol · Vorupør Camping Vorupør Feriehusudlejning · Den Gamle Butik · Nordsøakvariet · Fru Lock · Boutique Melange · Vorupør Lys & Blomster · Vognmand Allan Thomsen · Sparekassen Thy · Vorupør Røgeri · Westwind Sportswear · Ismejeriet THY · Vesterhavscafeen Metalindustriens Teknik · Salon Olivia · Niels & Sinnes Fiskerestaurant · Thy VVS · A-Z Byg · Hyldahl Catering · Pandekagehjørnet · VØ Pizzabar & Surfbutik · Landingspladsen · Vorupør Borgerforening · Stenbjerg Beboerforening · Vorupør Boldklub

Nr. Vorupør – eine lebendige Stadt In naturschöner Umgebung in dem nordwestlichsten Teil von Dänemark liegt das kleine Fischerdorf Vorupør. Mit seiner einsamen Platzierung und nur 574 Einwohnern könnte man eine ruhige Küstenstadt ohne Leben im Straßenbild erwarten. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Vorupør ist eine betriebsame Handelsstadt, die auch an einem aktiven Kultur- und Vereinsleben festhält. Vorupør hat viele spannende Geschäfte aufzuweisen. In Den Gamle Butik ist das ganze Jahr herum Weihnachten, mit lebenden Kerzen, Weihnachtsmännchen, Rentieren und selbstgestrickte Mützen und Socken. Soll die Kleidung nicht selbstgestrickt sein, dann sind moderichtige Gewänder bei fru Rock, Fashion No. 1 und Scoop zu finden. Lokale Souvernirs findet man zum Beispiel in Niels & Sinnes Univers, das viele Arten von Nordseespezialiteten aufzuweisen hat, oder bei Vorupør Lys, wo handgetauchte Stearinkerzen und schöne Gebrauchskunst wahrscheinlich einen über die Verhältnisse locken kann. Sollen deine Souvenirs zum Konsumieren sein, dann muß deine Tour ringsherum Fiskercompagniet oder Vorupør Räucherei, wo du leckere Fischspezialiteten findest, gehen. Kannst du nicht damit warten die Herrlichkeiten zu verzehren, bis du nach Hause kommst, dann muß du auf einen Sprung bei Vorupør Slachter, der eine große

Auswahl an Salaten, Mittags- und Lunchgerichten einschließlich Würste von eigener Fleischerei hat, rein kommen. An Restaurants und Cafés in Vorupør fehlt es nicht, also du wirst weder verdursten noch verhungern. Es gibt so viele Dinge in Vorupør zu sehen und unternehmen, daß für eine oder mehrere Übernachtungen Bedarf sein kann. Hat man das Zelt mit, dann hat man die Wahl zwischen zwei Campingplätzen und ist man mehr für Komfort in Form von einem Bett und eigenem Badezimmer, dann kann man dieses im Hotel der Stadt finden. Vorupør ist ein schön gelegener Ausgangspunkt für Tagestouren zu anderen Orten im westlichen Thy. Vorupør ist nicht nur eine aktive Stadt im Sommerhalbjahr. Die Stadt hat natürlich einen Fußballklub, wo Klein und Groß sich bei Sport und soziale Veranstaltungen wie Beach Party und Wahl von den Vorupøringer des Jahres, versammeln können. Ungeachtet ob das Naturinteresse im Bereich Jagd oder Angelsport liegt, dann gibt es auch Vereine in Vorupør, wo man Gleichgesinnte treffen kann. Die jungen Menschen finden zusammen bei lustigen Aktivitäten in Vorupør Junior- und Jugendklub. Vorupør AmateurBühne setzt ab und an Lustige Theaterstücke mit lokalen Mitwirkenden auf und sogar einen Motorradklub kann Vorupør aufweisen.

21


Hanstholm Fyr Der Leuchtturm Mødestedet mellem kunst og natur Hanstholm Fyr ligger på kanten af Thy ved den nordlige grænse af Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat med udsyn over det uberørte klitlandskab og Vesterhavet. Fyret er opført i 1843 og fungerer i dag som markør og vartegn for Danmarks nordvestligste punkt. Det fredede fyrkompleks gennemgik fra 2015 til 2017 en gennemgribende renovering udvendigt og indvendigt. På fyret mødes fagfolk og lokale kræfter for sammen at udforske og formidle forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunkt for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA. I Hanstholm Fyr bor den selvejende kulturinstitution Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Sammen med fyrets øvrige beboere og samarbejdspartnere, gør institutionen fyret til et spot for kulturelle aktiviteter, der både genererer fællesskab og legelyst, men som også tilskynder debat, handlemod, indlevelse og forandring. Fyret skaber et

levende kunst- og kulturmiljø, der bidrager til det gode liv, identitet og netværk med lande, som Hanstholm har en historisk forbindelse til. Dette sker bl.a. gennem det ambitiøse kunstprogram Hanstholm Art Space, som i 2019 og 2020 gør Fyret til omdrejningspunkt for kunstprojekter med mennesker og natur som det grundlæggende tema. Samtidskunstens skaberkraft sættes i spil overfor borgere i både Hanstholm og hele Nordjylland, ved at arbejde i forhold til de nære omgivelser: kysten, havnen, fyret og naturområderne. Fra d. 8. juni til d. 10. august præsenterer Hanstholm Art Space gruppeudstillingen Menneskelig Tilstedeværelse med skotske Steve Messam og finske Kaisu Koivisto samt norske Wenche Kvalstad og Yngvild Nergaard. Værkerne kan opleves både ude og inde og udgør tilsammen et legesygt og eftertænksomt univers for besøgende i alle aldre.

Ein Treffpunkt für Kunst und Natur Der Leuchtturm in Hanstholm liegt an der nördlichen Grenze des Nationalparks Thy und des Hanstholm Wildreservates. Von hier aus hat man eine gute Aussicht über die unberührte Dünenlandschaft und die Nordsee. Der Leuchtturm wurde 1843 errichtet und dient heute als Markierung und Wahrzeichen des nordwestlichsten Punkts Dänemarks. Der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex wurde von 2015 bis 2017 sowohl innen als auch außen gründlich renoviert. Im Leuchtturm treffen sich Experten und Einheimische, um gemeinsam die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kunst, Natur und Mensch in der Gegenwart und Vergangenheit zu erforschen und zu vermitteln. „Die Natur in der Kunst und die Kunst in der Natur“ sind Ausgangspunkte für sowohl Aktivitäten als auch für Reflexion und Vermittlung, die die ganz besondere DNA des Leuchtturms ausmachen. Im Leuchtturm ist die rechtsfähige Stiftung „Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm“ zu Hause. Gemeinsam mit den übrigen Bewohnern und Mitarbeitern macht die Stiftung den Leuchtturm zu einem Ort für kulturelle Aktivitäten, die Gemeinschaft und Verspieltheit fördern, aber auch zu Debatten, zum Mut zum Handeln, zum Einleben und zur Veränderung anregen. Der Leuchtturm schafft ein lebendiges Kunst- und Kultur-

milieu, das zum guten Leben, zur Identität und zu einem Netzwerk mit Ländern beiträgt, die eine historische Verbindung mit Hanstholm haben. Dies geschieht u.a. mit dem ambitiösen Kunstprogramm Hanstholm Art Space, das den Leuchtturm 2019 und 2020 zu einem Angelpunkt für Kunstprojekte werden lässt, die Mensch und Natur als das grundlegende Thema haben. Die Schaffenskraft der Gegenwartskunst zeigt sich für die Einwohner Hanstholms und ganz Nordjütlands dadurch, dass die Künstler mit den Verhältnissen in der nahen Umgebung arbeiten, mit Küste, Hafen, Leuchtturm und der Natur. Vom 8. Juni bis zum 10. August präsentiert Hanstholm Art Space die Gruppenausstellung „Die menschliche Anwesenheit“ mit dem Schotten Steve Messam, der Finnin Kaisu Koivisto und den Norwegerinnen Wenche Kvalstad und Yngvild Nergaard. Ihre Arbeiten können sowohl drinnen als auch draußen erlebt werden und bilden zusammen eine spielerische und zum Nachdenken anregende Welt für Besucher jeden Alters.

HANSTHOLM FYR Tårnvej 7 7730 Hanstholm

Udstillinger har åbent alle dage kl. 11 - 16 Tårnet har åbent alle dage fra kl. 9 til solnedgang Entré betales kontant eller med MobilePay

22

Foto: Cecilia Samsson


SMK Thy SMK Thy Få sommerens kunstoplevelse på Doverodde Købmandsgård! Få sommerens kunstoplevelse på SMK Thy på Doverodde Købmandsgård! Statens Museum for Kunst (SMK) er Danmarks nationalgalleri og hele landets kunstmuseum. Denne sommer er museet rykket ind på Doverodde Købmandsgård – med store og små kunstoplevelser. Oplev en kunstinstallation under navnet Landskabninger, der er udviklet af den danske kunstner Nana Francisca Schottländer. I installationen er kunstneren optaget af Thys særlige kendetegn som vand, vind og jord. Med sin egen krop undersøger hun, hvordan mennesker formes af landskaberne omkring os, og hvordan vi former dem tilbage generation efter generation. Du kan også gå på opdagelse i, hvad dansk identitet betyder for dig. På Købmandsgården præsenterer SMK museets historie og fortællingen om Danmarks største kunstmuseum. Præsentationen diskuterer emner som national selvforståelse, og hvad der er med til at skabe den. Hvordan kommer den nationale selvforståelse til udtryk

i kunsten? Og hvilken rolle spiller geografisk tilhørsforhold, etnicitet og køn for vores forestillinger om dansk identitet? SMK Thy har åbent hver dag : 16. juni til 19. august: kl. 10-17 20. august til 20. oktober: kl. 11-16 Pris: 50 kr. Gratis for børn og unge under 18 år. Du finder SMK Thy på Doverodde Købmandsgård på Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy. Der er en restauratør ved købmandsgården, hvor du kan købe mad og drikke. Se mere på smk.dk eller på Facebook-gruppen SMK Thy

Kunsterlebnis im Sommer - im alten Handelshaus in Doverodde Das staatliche Museum für Kunst (SMK) ist Dänemarks Nationalgalerie und das Kunstmuseum des ganzen Landes. In diesem Sommer ist das Museum in das alte Handelshaus in Doverodde eingezogen und bietet große und kleine Kunsterlebnisse an.

Präsentation beschäftigt sich mit Themen wie nationales Eigenverständnis und wie dieses geschaffen wird. Wie kommt das nationale Eigenverständnis in der Kunst zum Ausdruck, und welche Rolle spielen geographische Zugehörigkeit, Ethnizität und Geschlecht für unsere Vorstellung von dänischer Identität.

Erleben Sie eine Kunstinstallation mit dem Namen „Landgeschöpfe“. Sie ist von der dänischen Künstlerin Nana Francisca Schottländer geschaffen worden. Die Künstlerin beschäftigt sich in dieser Installation mit Thys Besonderheiten wie z.B. Wasser, Wind und Erde. Sie untersucht, wie die Menschen durch die Landschaft geprägt werden und wie die Menschen wiederum die Landschaft von Generation zu Generation gestalten.

SMK Thy hat an folgenden Tagen geöffnet: 16. Juni bis 19. August: 10-17 Uhr 20. August bis 20. Oktober: 11-16 Uhr

Sie können auch auf eine Entdeckungsreise gehen, um herauszufinden, was dänische Mentalität für Sie bedeutet. Im alten Handelshaus präsentiert SMK die Geschichte des Museums und die Erzählung über das größte Kunstmuseum Dänemarks. Die

Eintritt: 50 Kronen. Kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Sie finden SMK Thy im ”Doverodde Købmandsgård”, Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy. Es gibt eine kleine Gaststätte, wo man etwas zu essen und zu trinken kaufen kann. Sie finden weitere Informationen hier: smk.dk oder Facebook-gruppen SMK Thy

13. APRIL – 20. OKTOBER 2019

LANDSKABNINGER Nana Francisca Schottländer

Statens Museum for Kunst inviterer til kunst og kunstoplevelser på Doverodde Købmandsgård i 2019. Doverodde Købmandsgård, Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy smk.dk/smk-thy

23


Velkommen til Willkommen in Hanstholm Fyr – mødestedet mellem kunst og natur Fremtidens Hanstholm fyr arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA.

Hanstholm Fyr ligger som en markør og vartegn for Danmarks nordvestligste punkt. Det bygningsfredede fyrkompleks er totalrenoveret udvendigt i 2015, og den indvendige istandsættelse er påbegyndt. Thisted Kommune er bygherre og forventes klar til åbning i august 2017.

Fyret ligger ved den nordlige afgræsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat med udsyn over store uberørte klitheder og Vesterhavet. Her lå den stærkeste fæstning på den tyske Atlantvold under 2. verdenskrig, og her besøger mere end 50.000 personer fæstningens dokumentationscenter og de tilbageværende bunkers. Det lille bysamfund Hansted undergik igen en stor omvæltning i 1960´erne, hvor staten byggede Hanstholm Havn, og en ny by skød op omkring det, der i dag er Danmarks største fiskerihavn. Ud over adgangen til selve fyrtårnet med udsigten over hav, havn, by og vildtreservat er fyret stedet for udstillinger, workshops, arrangementer, refugium, artists in residence etc. Som basisbenyttelse er der indgået aftaler om lokal musikskolevirksomhed, turistkontor i sommerperioden og en trædesten, en nordlig indgangsport for Nationalpark Thy. En vigtig samarbejdspartner er fyrets støtteforening, som fortsat skal drive aktiviteter på området. Det store fyrkompleks med redningshus, skibningshus og den frodige have ud til skrænten mod Danmarks sidste vildmark rummer mange flere muligheder og visionen er at Hanstholm fyr inden for en kort årrække vil være samlingspunkt for en international smeltedigel, der vil præge området lokalt, regionalt og nationalt. Læs mere om fyrets aktiviteter og historie på www.hanstholm.dk

Shopping Center Hanstholm INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER - et hav af gode tilbud BAGER Bäcker BAGER / Bäcker SKO / Schuhe SKO Schuhe SUPERMARKED Supermarkt SUPERMARKED Supermarkt

Gratis/Kostenlos

parkering - lige ved indgangene

CENTRET HAR ÅBENT ALLE DAGE! • Indkøb, oplevelser og aktiviteter. Masser af aktiviteter i løbet af sommeren.

URMAGER // Uhrmacher URMAGER Uhrmacher

• Mange muligheder for indkøb - bredt udvalg af modebutikker

SLAGTER / Fleischer CAFE / Cafe

• Slip børnene fri og lad dem gå på opdagelse i et trygt miljø

CAFE / Cafe

SMYKKER / Scmuck SMYKKER / Scmuck

• Handicapvenlig (ingen trapper og besværlige gange)

OPTIKER / Optiker

• Familiesamvær - besøg Hanstholm Centret og få en totaloplevelse

OPTIKER / Optiker

APOTEK / Apotheke APOTEK / Apotheke

KIOSK / Kiosk KIOSK / Kiosk

BRUGSKUNST / Gebrauchskunst BRUGSKUNST / Gebrauchskunst

VÆRTSHUSE Gaststätten VÆRTSHUSE //Gaststätten PIZZARIAER Pizzerias PIZZARIAER //Pizzerias POST Post POST // Post

DAS CENTER HAT TÄGLICH GEÖFFNET! • Einkauf, Erlebnisse og aktivitäten Jeden menge Aktiviteten i Laufe des Sommers. • Viele Einkaufsmöglichkeiten - große Auswahl von Modeläden

BIBLIOTEK Bibliothek BIBLIOTEK // Bibliothek

• Ihre Kinder können sich frei und unbesorgt in sicherer Umgebung tummeln

SPAREKASSE //Sparkasse SPAREKASSE Sparkasse

• Behindertenfeundlich (keine Treppen und beschwerliche Gänge)

BLOMSTER // Blumen BLOMSTER Blumen DAMETØJ // Damenbekleidung DAMETØJ Damenbekleidung HERRETØJ // Herrenbekleidung HERRETØJ Herrenbekleidung MODEBUTIKKER / Modegeschäfte

• Familien Beisammensein - besuchen Sie das Hanstholm Center und machen Sie daraus ein Totalerlebnis

MODEBUTIKKER / Modegeschäfte

SHOPPING CENTER ALTID ET ETBESØG BESØGVÆRD VÆRD SHOPPING CENTERHANSTHOLM HANSTHOLM - ALTID

24


Hanstholm Hanstholm Leuchtturm – Der Treffpunkt zwischen Kunst und Natur

Der zukünftige Hanstholm Leuchtturm arbeitet mit Kunst, Natur und Menschen. Der Leuchtturm ist der Treffpunkt für Fachleute und lokale Kräfte, die zusammen das Verhältnis zwischen Natur, Kunst und Menschen, wie es sich in der Gegenwart entfaltet und sich in der Geschichte entfaltet hat, erforschen und vermitteln. ”Die Natur in der Kunst und die Kunst in der Natur”, ist der Ausgangspunkt für die Aktivität, Reflexion und Vermittlung, die die ganz spezielle DNA des Leuchtturms ist. Hanstholm Leuchtturm liegt wie ein Markör und Wahrzeichen für Dänemarks nordwestlichsten Punkt. Das unter Denkmalschutz stehende Leuchtturmkomplex ist von Aussen in 2015 total renoviert worden und die Inneninstandsetzung ist in Angriff genommen worden. Thisted Kommune ist Bauherr und die Öffnung ist im August 2017 zu erwarten. Der Leuchtturm liegt bei der nördlichen Abgrenzung zu Nationalpark Thy und Hanstholm Wildreservat, mit Ausblick über große unberührte Dünenheiden und die Nordsee. Hier lag die stärkste Festung auf den deutschen Atlantwall während des 2. Weltkrieg und hier besuchen mehr als 50.000 Personen das Dokumentationszentrum der Festung und die übriggebliebenen Bunker. Die kleine städtische Gesellschaft Hansted erlebte wieder eine große Wende in den 1960´ern, wo der Staat Hanstholm

Åbningstider Öffnungszeiten Hverdage Wochentage 10.00 - 17.00 Lørdag Samstag

400 m 2 Genbrugsbutik 400 m 2 Secondhandladen

10.00 - 13.00

i korrektur

Hafen baute und um den, der heute Dänemarks größter Fischereihafen ist, eine neue Stadt hoch schoß. Hoch über den Ausgang zum eigentlichen Leuchtturm, mit Aussicht über Meer, Hafen, Stadt und Wildreservat, ist der Leuchtturm die Stelle für Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Refugium, Artists in Residence etc. Als Basisbenutzung, sind Vereinbarungen über örtliche Musikschultätigkeit, Fremdenverkehrsamtsbüro in der Sommerperiode und eine Trittflise, ein nördliches Eingangstor für Nationalpark Thy, eingegangen worden. Ein wichtiger Zusammenarbeitspartner ist der Unterstützungsverein, der weiterhin Aktivitäten im Gebiet betreiben muß. Der große Leuchtturmkomplex, mit Rettungshaus, Schiffshaus und den fruchtbaren Garten, raus zum Abhang, Richtung Dänemarks letzte Wildnis, hat viel mehr Möglichkeiten und die Vision ist es, dass Hanstholm Leuchtturm, innerhalb einer kurzen Zeit, ein Brennpunkt für einen internationalen Schmelztiegel wird, der das Gebiet lokal, regional und national prägen wird. Lesen Sie mehr über die Aktivitäten und Geschichte des Leuchtturms auf: www.hanstholm.dk

Besøg Thys største bagerbutik i Hanstholmcenteret

Besuchen Sie Thys größte Bäckerei im Hanstholmcenter • Vi har altid friskbagte rugbrød, specialbrød, rundstykker, wienerbrød, skærekager, sandwich og salatbar. • Vores café byder på morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. • Vir haben stets frisch im Angebot: Roggen- und Schwarzbrot, Brötchen, Kopenhagener Gebäck, Kuchen, Sandwich und eine Salatbar. • In unserem Café können Sie: frühstücken, brunchen oder Ihren Nachmittagskaffee genießen.

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag Ôffnungszeiten: Montags bis Freitags Samstag und Sonntag

kl. 6.00-17.00 kl. 6.00-16.00 kl. 6.00-17.00 kl. 6.00-16.00

CENTER BAGERIET Røde Kors butik Hanstholm · Centervej 2 · 7730 Hanstholm

DET DUFTER OG SMAGER

Bytorvet 11 . Hanstholm . Tlf. 97 96 20 20

Es duftet und schmeckt

25


Vandreture Wangerungen

Tag på storslåede vandreture En vandretur er lig med frihed. Du bestemmer selv tempo, længde, hvor og hvornår. Det kan fungere som fordybelse og ro uden dagligdagens stress og jag, eller som en udfordring af fysik og det at føle sig ét med naturen. I Klitmøller og Thy har du uanede muligheder for at vandre, da der findes et utal af kortere og længere afmærkede stier. Du oplever den storslåede natur på tæt hold og kommer til at opleve, at der er virkelig højt til himlen her. Mange af stierne går gennem Nationalpark Thy og langs den vilde Vesterhavskyst. En rigtig god mulighed er at vælge en vandretur langs Vestkyststien Agger-Bulbjerg, som er en kombineret vandre- og cykelture på cirka 80 km. Den kan tages i mindre bidder og følger skovveje, offentlige veje og nyanlagte cykelstier. Vandrestierne i Thy er godt afmærkede og du kan finde brochurerne fra Skov- og Naturstyrelsen eller Nationalpark Thy online eller du kan hente foldere på Thy Turistbureau. Vi anbefaler: Hanstholm Vildtreservat – gul rute 3 km Turen er ca. 3 km og går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt, 56 m over havet. Fra toppen er der en storslået udsigt – et af de smukkeste steder i Thy. Findes i folderen ”Hanstholm Vildtreservat”.

26

Vandring er godt for sjæl og krop

Stenbjerg Plantage – gul rute 5.7 km Embak-turen som denne rute kaldes starter i kuperet og afvekslende skov og går bl.a. til vådområderne Bislet og Embak Vand. Findes i folderen “Stenbjerg i Thy”. Bøgsted Rende og Tvorup Klitplantage – rød rute 5 km Ruten kan starte enten fra den sydlige p-plads på Kystvejen eller fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Ruten går fra klittop til klittop og byder på storslåede udsigter. Denne rute kræver at konditionen er i orden. Findes i folderen “Tvorup Klitplantage”. Vilsbøl Plantage/Vandet Sø og Nors Sø – rød rute 7 km Ruten kan startes fra p-pladsen på Klitmøllervej eller fra bålpladsen ved Nors Sø. Turen går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger. Findes i folderen “Klitplantagerne ved Vandet Sø”. Find kort her: www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandretur


Thy Begeben Sie sich auf wunderschöne Wanderungen Eine Wanderung bedeutet Freiheit. Sie bestimmen selbst das Tempo, die Distanz, das Wo und Wann. Eine Wanderung kann dem Nachdenken oder der Mediation dienen, oder sie kann als physische Herausforderung angegangen werden. Klitmøller und Thy bieten ihnen ungeahnte Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen. Hier findet man markierte kürzere und längere Routen, die den Wanderer die besondere Natur erleben lassen. Viele der Wege führen durch den Nationalpark Thy und entlang der wilden Westküste. Der Vestkystensti Agger- Bulbjerg bietet die Möglichkeit auf einer kombinierten Wander- und Fahrradroute 80 Kilometer zurückzulegen. Man kann dies auch in kleinen Etappen auf Waldwegen, öffentlichen Straßen und neuangelegten Fahrradwegen tun. Die Wanderwege in Thy sind gut gekennzeichnet. Sie können Broschüren des Generaldirektorates für Forst und Natur oder des Nationalparks Thy über die verschiedenen Routen Online oder im Fremdenverkehrsamt in Thisted finden. Wir empfehlen: Hanstholm Vildreservat 3 km Dieser Wanderweg ist etwa 3 Kilometer lang und führt vom Parkplatz Nors Sø zum Isbjerg, der mit 56 m der höchste Punkt im Hanstholm Vildtreservat ist. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht über die ausgestreckten Dünenheiden des Hanstholm Reservates – eine der schönsten Stellen in Thy. Die Route finden Sie in der Broschüre „Hanstholm Vildreservat“.

Wandern ist gut für Leib und Seele

Stenbjerg Plantage – gelbe Route 5,7 km Diese Wandertour wird Embak-Tour genannt. Sie beginnt in einem hügeligen und abwechslungsreichen Wald und führt u.a. durch die Feuchtgebiete Bislet og Embak Vand. Die Route finden Sie in der Broschüre „Stjenberg i Thy“ Bøgsted Rende und Tvorup Dünenplantage – rote Route 5 km Ausgangspunkt für die Wanderung kann entweder der südlichen Parkplatz beim Küstenweg oder der Parkplatz Bøgsted Rende sein. Der Wanderweg führt durch und über die Dünen und bietet großartige Aussichten. Diese Wanderung erfordert eine gute Kondition. Die Route finden Sie in der Broschüre „Tvorup Klitplantage“ Vilsbøl Plantage/Vandet Sø und Nors Sø – rote Route 7 km Die Wanderung kann entweder vom Parkplatz am Klitmøllervej oder von der Feuerstelle am Nors Sø begonnen werden. Der Wanderweg führt durch ein abwechslungsreiches Terrain mit unterschiedlichen Baumbeständen. Die Route finden Sie in der Broschüre „Die Dünenpflanzungen am See Vandet Sø“. Sie finden alle Broschüren hier: www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandretur

27


Sommerbussen rute 88 – med guide i Thy og Nationalpark Thy 88N 88N

Guidet i Fra tirsdag til fredag kan du tur sommeren igennem opleve Guidet tur i Nationalpark Thy (Nord) Thy og Nationalpark Nationalpark Thy i bus. PåThy rute(Nord) 88 fortæller en Tirsdage Tirsdage guide om940X nationalparken og de kystbyer, der fra Viborg/Nykøbing .... 9.38besøges. .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... 9.38 .... fra Aalborg ....Frøstrup 9.32 og ....ved Undervejs970X er der flere stop. I Vorupør, 970X fra St. Aalborg .... 9.32 .... Thisted af .... 9.45 .... St. af .... 9.45 .... Lodbjerg Thisted Fyr er der tid til en let frokost. Isbjerg (Nors Sø) .... 10.05 ....

Fredage 9.38 9.32 9.45 10.10 10.40 10.45 10.50 10.55 11.05 11.20 11.30 11.45 12.00 12.05 12.15 12.35 12.40 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.20 15.40 16.00 16.35 16.45 16.45

age

Isbjerg .... 10.05 .... Isbjerg (Nors (Nors Sø) Sø) af .... 10.50 .... Isbjerg (Nors Sø) af .... 10.50 .... Tved Kirke .... 11.05 .... Tvedmed Kirke rute 88 hver tirsdag, ....torsdag 11.05 og.... ....fredag Tved Kirke af .... 11.20 Du kan tage Tved Kirke Fyr af .... 11.20 .... Hanstholm .... 11.35 .... 2. juli - 9.Hanstholm august. Fyr Hanstholm Fyr .... 11.35 .... af .... 12.00 .... Hanstholm Fyr af .... 12.00 .... Pynten (Hanstholm) .... 12.05 .... Pynten (Hanstholm) .... 12.05 .... Batteri 1 (Hanstholm) .... 12.15 .... Batteri 1 .... 12.15 .... Batteri Guidet 1 (Hanstholm) (Hanstholm) af .... 12.30 .... tur i Batteri 1 (Hanstholm) af .... 12.30 .... Thagaards Plantage .... 12.45 .... Sommer....2019 Hannæs - Vejlerne af Thagaards Plantage .... 12.45 Thagaards Plantage .... 13.00 .... Thagaards Plantage afFredage .... 13.00 .... Vorupør Landingsplads .... 13.10 .... Vorupør Landingsplads Landingsplads .... 13.10 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... af 9.38 .... Vorupør .... 14.25 .... Vorupør Landingsplads .... 14.25 .... 970X fra Aalborg .... af 9.32 .... Faddersbøl Mølle .... 14.35 .... Faddersbøl Mølle .... 14.35 .... Tvorup Kirkeruin .... 14.55 .... Thisted St. af .... 9.45 .... Tvorup Kirkeruin .... 14.55 .... Tvorup Kirkeruin .... 15.10 .... Testcenter Østerild .... af 10.10 .... Tvorup Kirkeruin af .... 15.10 .... Klitmøller .... 15.30 .... Testcenter Østerild (Cold Hawaii)af .... 10.40 .... Klitmøller (Cold (Cold Hawaii) Hawaii) .... 15.30 .... .... 15.50 .... Thylejren Klitmøller .... af 10.45 .... Klitmøller (Coldog Hawaii) .... 15.50 .... Søholt, Vilsbøl Nebel .... 16.05 .... Kirsten Kjærs Museum .... af 10.50 .... Søholt, Vilsbøl og Nebel .... 16.05 .... Thisted St. .... 16.35 .... Vikingegravpladsen (Højstrup) .... 10.55 .... Thisted St.Nykøbing .... 16.35 .... 970X mod .... 16.45 .... Arup Vejle, Fugletårnet .... af 11.05 .... 970X mod Nykøbing af .... 16.45 .... 970X mod Aalborg .... 16.45 .... Arup Vejle, Fugletårnet af .... af 11.20 .... 970X mod Aalborg .... 16.45 .... Amtoft Havn .... af 11.30 ....

88H

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Vejlernes Naturcenter .... 11.45 .... Vejlernes Naturcenter af .... 12.00 .... Bygholm Mølle .... 12.05 .... Tømmerby Kirke .... 12.15 .... Tømmerby Kirke af .... 12.35 .... Frøstrup Kro .... 12.40 .... Guidet i Frøstrup Kro af tur.... 13.45 .... Guidet tur.... i Thy Nationalpark (Syd).... Bulbjerg 14.00 Nationalpark (Syd) Bulbjerg af .... Thy 14.15 .... Torsdage Lild Strand .... 14.30 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... Torsdage 9.38 .... Lild Strand af .... 14.45 .... 940X fra Viborg/Nykøbing .... 9.38 .... 970X Aalborg 9.32 HjardemålThisted Klit Kirke .... af 15.00 .... 970X fra St. Aalborg .... 9.32 .... .... 9.45 .... HjardemålThisted Klit Kirke af .... af 15.20 .... St. .... 9.45 .... Heltborg Mølle og Museum .... 10.15 .... Vigsø Batteriet 15.40 .... Heltborg Mølle(Ydby og Museum 10.15 Oldtidshøjene Hede) .... .... 10.25 .... Vigsø Batteriet af .... 16.00 .... Oldtidshøjene (Ydby Hede) .... 10.25 .... Limfjordscentret (Doverodde) 10.30 Thisted St. .... 10.30 Limfjordscentret (Doverodde).... af 16.35 .... 10.50 .... 970X modHurup Nykøbing af .... af 16.45 .... Limfjordscentret (Doverodde) 10.50 St. .... 11.00 .... 970X modVestervig Aalborg af .... 16.45 .... Hurup St. Kirke 11.00 .... 11.10 .... 11.10 Vestervig Kirke af .... 11.40 ....Arriva Hannæs-Vejlerne ruten kører ALLE fredage Vestervig Kirke af .... 11.40 .... Svanholmhus (Agger Tange) 11.55 i sommerferien (5/7 - 9/8) 11.55 Svanholmhus (Agger Tange) af .... 12.10 .... Svanholmhus Tange) af .... 12.10 .... De Sorte Huse(Agger (Agger) 12.20 De Sorte Huse (Agger) 12.20 Aggerhytten (Agger) af .... 12.45 .... Aggerhytten af 12.45 Lodbjerg Fyr(Agger) .... 13.00 .... 13.00 Lodbjerg Fyr af .... 14.00 .... Guidet turLodbjerg med rute kr. pr.....voksen 12 år. Lodbjerg Fyr88 koster 198 af 14.00over.... Kirke 14.10 Lodbjerg Kirke .... 14.10 .... af 14.30 den Billetten er gældende fra Thisted Station og dækker LodbjergRedningshus Kirke af 14.30 Lyngby .... 14.45 .... guidede tur i Nationalpark Thy. Betalende tage Lyngby Redningshus 14.45 kan.... Stenbjerg Landingsplads .... voksne 15.10 15.10 Stenbjerg Landingsplads af .... 15.30 .... op til to børn under 12 år med gratis. StenbjergGl. Landingsplads af 15.30 Vorupør Kirkegård .... 15.45 .... 15.45 Vorupør Gl. Kirkegård af .... 16.05 .... Vorupør Gl. Kirkegård af 16.05 Thisted St. .... 16.35 .... Køb eller reservér din billet til Rute 88 på Thisted St.Nykøbing .... 16.35 .... 970X mod af 16.45 Thy Turistbureau 970X mod Nykøbing Aalborg af .... 16.45 .... 970X mod Aalborg af .... 16.45 ....

88S 88S

Det gamle Rådhus - Store Torv i Thisted Telefon 97 92 19 00

88N 88N

Guidet tur i Guidet tur i Nationalpark Thy (Nord) Nationalpark Thy (Nord)

940X fra Viborg/Nykøbing 940X 970X fra fra Viborg/Nykøbing Aalborg 970X fra St. Aalborg Thisted Thisted St. Isbjerg (Nors Sø) Isbjerg Isbjerg (Nors (Nors Sø) Sø) Isbjerg (Nors Sø) Tved Kirke Tved Kirke Kirke Tved Tved Kirke Fyr Hanstholm Hanstholm Fyr Fyr Hanstholm Hanstholm Fyr Pynten (Hanstholm) Pynten (Hanstholm) Batteri 1 (Hanstholm) Batteri Batteri 1 1 (Hanstholm) (Hanstholm) Batteri 1 (Hanstholm) Thagaards Plantage Thagaards Plantage Plantage Thagaards Thagaards Plantage Vorupør Landingsplads Vorupør Landingsplads Landingsplads Vorupør Vorupør Landingsplads Faddersbøl Mølle Faddersbøl Mølle Tvorup Kirkeruin Tvorup Tvorup Kirkeruin Kirkeruin Tvorup Kirkeruin Klitmøller (Cold Hawaii) Klitmøller (Cold (Cold Hawaii) Hawaii) Klitmøller Klitmøller (Coldog Hawaii) Søholt, Vilsbøl Nebel Søholt, Vilsbøl og Nebel Thisted St. Thisted St.Nykøbing 970X mod 970X mod 970X mod Nykøbing Aalborg 970X mod Aalborg

88S 88S

af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Sommer 2019 Sommer 2019 Tirsdage Tirsdage 9.38 .... 9.38 .... 9.32 .... 9.32 .... 9.45 .... 9.45 .... 10.05 .... 10.05 .... 10.50 .... 10.50 .... 11.05 .... 11.05 .... 11.20 .... 11.20 .... 11.35 .... 11.35 .... 12.00 .... 12.00 .... 12.05 .... 12.05 .... 12.15 .... 12.15 .... 12.30 .... 12.30 .... 12.45 .... Sommer.... 2019 12.45 13.00 .... 13.00 .... 13.10 .... 13.10 .... 14.25 .... 14.25 .... 14.35 .... 14.35 .... 14.55 .... 14.55 .... 15.10 .... 15.10 .... 15.30 .... 15.30 .... 15.50 .... 15.50 .... 16.05 .... 16.05 .... 16.35 .... 16.35 .... 16.45 .... 16.45 .... 16.45 .... 16.45 .... Arriva Arriva

Guidet tur i Guidet tur i Thy (Syd) Nationalpark Nationalpark Thy (Syd) Torsdage

940X fra Viborg/Nykøbing 940X 970X fra Viborg/Nykøbing Aalborg 970X fra St. Aalborg Thisted Thisted Heltborg St. Mølle og Museum Heltborg Mølle(Ydby og Museum Oldtidshøjene Hede) Oldtidshøjene (Ydby Hede) Limfjordscentret (Doverodde) Limfjordscentret (Doverodde) Limfjordscentret (Doverodde) Hurup St. Hurup St. Kirke Vestervig Vestervig Kirke Vestervig Kirke(Agger Tange) Svanholmhus Svanholmhus (Agger Tange) Svanholmhus Tange) De Sorte Huse(Agger (Agger) De Sorte Huse (Agger) Aggerhytten (Agger) Aggerhytten Lodbjerg Fyr(Agger) Lodbjerg Fyr LodbjergKirke Fyr Lodbjerg Lodbjerg Kirke LodbjergRedningshus Kirke Lyngby Lyngby Redningshus Stenbjerg Landingsplads Stenbjerg Landingsplads StenbjergGl. Landingsplads Vorupør Kirkegård Vorupør Gl. Kirkegård Vorupør St. Gl. Kirkegård Thisted Thisted St.Nykøbing 970X mod 970X mod Nykøbing Aalborg 970X mod Aalborg

af af

af af af af af af af af af af af af af af af af af af af

.... Torsdage 9.38 .... 9.38 9.32 .... 9.32 .... 9.45 .... 9.45 .... 10.15 10.15 .... 10.25 .... 10.25 10.30 10.30 .... 10.50 10.50 .... 11.00 11.00 .... 11.10 11.10 .... 11.40 .... 11.40 11.55 11.55 .... 12.10 .... 12.10 12.20 12.20 .... 12.45 12.45 .... 13.00 13.00 .... 14.00 14.00 .... 14.10 .... 14.10 14.30 14.30 .... 14.45 14.45 .... 15.10 15.10 .... 15.30 15.30 .... 15.45 15.45 .... 16.05 16.05 .... 16.35 .... 16.35 16.45 .... 16.45 .... 16.45

Sommer 2019 Sommer 2019 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Arriva .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Turen med rute 88 er arrangeret af NT i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thy Turistbureau.

28

Arriva Arriva


VELKOMMEN TIL

VILDMARKSDAGEN

DANMARKS NYE FAMILIEATTRAKTION - ET NATURLIGT RUM FOR SJOVE OPLEVELSER I VILDMARKEN

Vi stiller op, I kommer og deltager i enten slowmotion, glideflugt eller heftig action og vi piller det hele ned igen, når dagen er omme.

Vi kalder det for VILDMARKSDAGEN, og den er fyldt med oplevelser. Der er noget for alle, voksne, børn, mænd, kvinder, piger, drenge og ikke mindst bedsteforældre. VILDMARKSDAGEN er lavet med allerstørste bæredygtighed i pagt med naturen. Når dagen er forbi, kan ingen se, at vi alle har været der. Se mere på

vildmarksdagen.dk

7nord.dk

På seks onsdage i sommerferien kan du og din familie opleve vildmarken i Thy, hvor vi sætter grej, mandskab, viden og craftmanship i spil mellem to af Danmarks reneste søer; Nors Sø og Vandet Sø i Nationalpark Thy.


TORVEDAGE HANDELSBYEN THISTED BYDER VELKOMMEN TIL:

i Thisted – 6 mandage 1. juli - 5. august

6 Markttage in Thisted 1. Juli - 5. August European street marked

Hver mandag fra kl. 11-17 KOM TIL THISTED og oplev god gammeldags torvestemning med kræmmere, livemusik, Super Jumper og hoppeborg! Oplev hvordan byen summer af liv, sommer, oplevelser og markedsstemning.

Allen Montagen von 11-17 Uhr

Echte Marktstimmung mit Krämern, Lebensmitteln aus der Region, Kunsthandwerk, Live Musik und einer Fülle von Unterhaltung.

Bytoget “TILDE TUT” kører lørdag kl. 10.30-14.00 og mandag kl. 10:30-17:00. Pris pr. person: 10 kr. Dem touristischer Zug “TILDE TUT“ fährt Samstag 10.30-14.00 Uhr und Montag 10:30-17:00 Uhr. Preis pro Person: 10 Kr.

Se mere på Thistedby.dk og på facebook.com/thistedby


Smag på de lokale specialiteter Probieren Sie lokale Spezialitäten Thy og Mors bugner af lokale lækkerier – besøg medlemmerne af Regional Madkultur Thy-Mors og smag! Skaldyrene fra fjorden, fiskene fra Vesterhavet og vilde urter fra Nationalparken er nogle af områdets ypperste kvaliteter. Dyrene og planterne nyder godt af den friske, salte luft og det særlige lys fra de store vidder. En række spisesteder i Thy og Mors gør noget helt særligt ud af de lokale specialiteter som for eksempel lam og gallowaykød, der græsser i Nationalpark Thy, egnsretter med urter fra Nationalpark Thy og kartofler og dild fra de fede marker for ikke at tale om al den friskfangede fisk fra Vesterhavet. Du kan endda komme ud og se, hvor tingene kommer fra – hvad med for eksempel at nusse Thy Lams økologiske får bag øret, se dådyrene i øjnene hos Galgebakkens Hjortefarm eller høre de økologiske køer sige muh hos Thy Øko Is eller Gården Gyrup? Hos Thy Øko Bær kan du se hvordan økologiske bær dyrkes og hos Frilandsgrønt kan du opleve ægte dansk bondegårdsidyl med kartofler og jordbær på markerne. Alle er velkomne til at kigge forbi og komme helt tæt på, hvor maden produceres. Køb Thy med hjem Thy har også en række specialforretninger, hvor du kan købe de lækre lokalproducerede madvarer med hjem. I Thisted finder du Fiskehuset på lystbådehavnen, hvor du finder et stort udvalg af fisk, grøntsager, øl og andre lokale varer. Fiskehuset i Thisteds nye restaurant med udsigt ud over lystbådehavnen er et besøg værd. Her får du områdets friskeste fisk og de garanterer kvaliteten, som de ikke går på kompromis med. Hos Chokoladekurven i Thisteds gågade finder du den lokale Nationalpark chokolade, Thy Øl mv. En rigtig kvalitetsbevidst specialforretning med både lokale og andre danske specialiteter. I Vorupør finder du Vorupør Slagter og hos Stenbjerg Kro er der egne lokale specialiteter at få, bla. ramsløgsalt og snapse med urter fra Nationalpark Thy. De fleste steder kan du naturligvis købe Danmarks bedste øl fra Thisted Bryghus

Fortsættes på side 32…

ökologischen Lämmer von Thy hinter dem Ohr zu kraulen, den Rehen in die Augen schauen bei Galgebakkens Hirschfarm oder die ökologischen Kühe bei „Thy Øko Is“ (Thy ökologisches Eis) oder am Bauernhof Gyrup muhen zu hören? Bei „Thy Øko Bær“ (Thy ökologische Beeren) können Sie sehen wie biologische Beeren angebaut werden und am Hof „Frilandsgrønt“ (Grünes aus dem Freiland) können Sie echte, dänische Bauernhofidylle mit Kartoffeln und Erdbeeren auf den Feldern erleben. Jeder kann gerne vorbeischauen und die Produktion der Nahrungsmittel ganz nah erleben. Bringen Sie ein Stück von Thy mit nach Hause Thy hat auch zahlreiche Spezialgeschäfte wo Sie auch leckere Lebensmittel aus der Gegend kaufen können. In Thisted finden Sie das Restaurant „Fiskehuset“ (Das Fischhaus) am Segelboothafen, wo Sie eine große Auswahl an Fisch, Gemüse, Bier und anderen Lebensmitteln finden. „Fiskehuset“ im neuen Restaurant von Thisted mit Aussicht auf den Segelboothafen ist einen Besuch wert. Hier erhalten Sie den frischesten Fisch des Gebietes und hier wird die Qualität garantiert, mit der das Restaurant keine Kompromisse macht.

Thy und Mors sind übervoll von leckeren Köstlichkeiten – besuchen Sie die Mitglieder des Vereins „Regional Madkultur Thy-Mors“ und probieren Sie! Die Schalentiere vom Fjord, die Fische der Nordsee und wilde Kräuter vom Naturschutzgebiet gehören zu den besten Qualitäten des Gebietes. Die Tiere und Pflanzen genießen die frische, salzige Luft und das besondere Licht von den großen Hochebenen. Zahlreiche Speiselokale in Thy und Mors machen etwas ganz Besonderes aus den örtlichen Spezialitäten, wie zum Beispiel Lamm und Gallowayfleisch, die im Naturschutzgebiet Thy weiden, Gerichte aus der Gegend mit Kräutern aus dem Nationalpark Thy sowie Kartoffeln und Dill von den üppigen Feldern und geschweige denn den ganzen frischgefangenen Fisch aus der Nordsee. Sie können auch ganz nah erleben, wo die Sachen herkommen – wie wäre es z.B. die

Im Geschäft „Chokoladekurven“ (Der Schokoladenkorb) in der Fußgängerzone von Thisted finden Sie die Schokolade des Nationalparks, Bier aus Thy und vieles mehr. Ein sehr qualitätsbewusstes Geschäft mit sowohl örtlichen als auch anderen dänischen Spezialitäten. In Vorupør finden Sie Vorupør Metzger und bei Stenbjerg Wirtshaus können Sie Spezialitäten des Hauses bekommen, wie zum Beispiel Bärlauchsalz und Schnäpse mit Kräutern aus dem Naturschutzgebiet Thy. Fortsetzung auf Seite 32...

31


Fortsat fra side 31…

Regional Madkultur Thy-Mors

Smag på Thy

er en forening, stiftet i 2013, som arbejder for at styrke synligheden og tilgængeligheden af de regionale fødevarer i Thy og Mors.

– også mange steder de helt nye Nationalpark Thy øl, som kun har været på gaden i få måneder. Thisted Bryghus, som ligger midt i Thisted arrangerer rundvisninger, men der er som regel lang ventetid. På egnens spisesteder er der lokale råvarer på mange af menukortene. På Hotel Thinggaard i Hurup gør de en dyd ud af altid at have retter, hvor de lokale lækkerier indgår. Også her kan man efter middagen købe nogle af produkterne på hotellet. Stenbjerg Kro lagde for 7 år siden menukortet helt om. De traditionelle retter blev skiftet ud med en Nationalpark Thy platte og siden har kroen aldrig oplevet større efterspørgsel. Kromutter er selv ude i Nationalpark Thy for at høste urterne, som køkkenet bruger og det autentiske køkken tiltrækker turister fra hele Danmark og Europa. Østerild Kro, som ligger nabo til verdens største testvindmøller, serverer det unge kropar en fusion af gamle, traditionelle danske kroretter og spændende, moderne retter med et strejf af gourmet. I Vorupør byder Weilian og Stig velkommen til både et traditionelt kinesisk køkken og dansk landkøkken.

Specialbutikker i Thy Spezialgeschäfte in Thy

Regional Madkultur Thy – Mors er medlem af det europæiske netværk, Culinary Heritage, der blev oprettet i 1995 som et samarbejde mellem Sydøst Skåne og Bornholm. Netværket har i dag cirka 32 medlemsregioner med omkring 1.160 virksomheder over hele Europa. Logoet består af en kokkehue og en kniv og en gaffel, og bruges som vejviser for besøgende, som vil nyde den lokale mad. Læs mere om foreningen og find adresserne på: madkulturthymors.dk og find os på facebook

Regionale Speisekultur Thy-Mors

Fiskehuset Thisted Vorupør Slagter Chokoladekurven Stenbjerg Kro

ist ein Verein, 2013 gegründet, der sich dafür einsetzt, die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der regionalen Lebensmittel in Thy und Mors zu stärken. „Regional Madkultur Thy-Mors“ ist Mitglied des europäischen Netzwerks Culinary Heritage, das als eine Zusammenarbeit zwischen Südost Skåne in Schweden und Bornholm 1995 gegründet wurde.

Restauranter i Thy Restaurants in Thy Hotel Thinggard Stenbjerg Kro Hotel Klitheden Østerild Kro

Das Netzwerk hat heute ungefähr 32 Mitgliedsregionen mit ca. 1160 Betrieben über ganz Europa. Das Logo besteht aus einem Kochhut sowie einem Messer und einer Gabel und wird als Wegweiser für Besucher die das Essen aus dem Gebiet genießen möchten verwendet.

Producenter i Thy Produzenten in Thy Galgebakkens Hjortefarm Thy Lam Frilandsgrønt Thy Økobær Gyrup Thy Øko is

Lesen Sie mehr über den Verein und finden Sie die Adressen unter: madkulturthymors.dk und finden Sie uns auf Facebook.

Fortsetzung von Seite 31 ...

Schmecken Sie Thy An den meisten Orten können Sie natürlich das beste Bier Dänemarks von Thisted Brauhaus kaufen – auch vielerorts die ganz neuen Nationalpark Thy Biere, die nur seit wenigen Monaten auf dem Markt erhältlich sind. Thisted Brauhaus, das mitten in Thisted liegt, veranstaltet Führungen, jedoch ist die Wartezeit oft lang. Die Speiselokale des Ortes bieten oft Zutaten aus der Gegend an. Im Hotel Thinggaard in Hurup gehen Sie darin auf, immer Gerichte zu haben in denen die leckeren Spezialitäten aus der Gegend enthalten sind. Auch hier kann man nach dem Mittagessen einige der Produkte im Hotel kaufen. Stenbjerg Wirtshaus hat vor 7 Jahren die Menükarte komplett geändert. Die traditionellen Gerichte wurden mit einer Nationalpark Thy Platte ausgetauscht und seitdem hat das Wirtshaus nie größere Nachfrage erlebt. Die Besitzerin des Gasthauses geht selbst in den Nationalpark Thy hinaus um die Kräuter die die Küche benutzt zu ernten, und die authentische Küche zieht Touristen aus ganz Dänemark und Europa an. Im Østerild Wirtshaus, das übrigens die größten Windräder der Welt als Nachbarn haben, serviert das junge Wirtshauspaar eine Fusion von alten, traditionellen dänischen Gasthausgerichten und spannenden, modernen Gerichten mit einem Hauch von Gourmet. In Vorupør heißen Weilian und Stig Sie zu einer traditionellen, chinesischen Küche als auch einer dänischen Landhausküche willkommen.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg for hele familien Kom og oplev vedvarende energi og energibesparelser i praksis

SOL · SOLAR

Visits for the whole family Experience Renewable Energy and Energy Savings in practice

BØLGE · WAVE

VIND · WIND

Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby · 7760 Hurup Thy · tel 9795 6600 · info@folkecenter.dk ·

Nordisk Folkecenter

Produktion: Reklame-Avisen.dk · Layout: BITSCH and pieces · Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte annoncer.

BIO

Profile for BITSCH and pieces

THY for Turister · Uge 27 · 2019  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...

THY for Turister · Uge 27 · 2019  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...

Advertisement