Page 1

GRATIS | KOSTENLOS

UGE | WOCHE 35 LØRDAG 25/8 - SAMSTAG 1/9

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden Hotel Klitheden serverer ny dansk mad tilberedt af de bedste råvarer og Weilian’s ægte kinesiske buffet. Nyd maden i hyggelige omgivelser, der giver optimale ramme om ethvert selskab.

Vi glæder os til at byde jer velkommen! Weilian & Stig

Nordsø vej 10 · Nr. Vorupør · 7 70 0 This ted · w w w.hotelklitheden.dk

Kong Gulerod.dk Kong Gulerod.dk

Kong Gulerod.dk

Husk at bestille bord på tlf. 9 6 69 11 2 2

Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy

Tid til forkælelse på Hotelmed Restaurant Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med aaRestaurant la Carte Carte med la

Smag på skønne Thy

& Gourmet a la Carte & Gourmet menu & Gourmet menu menu

Schmecken sie am schönen Thy

Åbent alledage dagei imaj maj- oktober - oktober Åbent alle kl. 21:00 kl. 11:30 11:30 --21:00 Åbentbord alle dage i maj -95 oktober Bestil bord påtlf. tlf. 9795 Bestil på 97 1212 0000 kl. 11:30 - 21:00

Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Jernbanegade 5 · 7760 Hurup Thy · Tlf. 97 95 12 00 · www.HotelThinggaard.dk

Jernbanegade 5 ·57760 Hurup Thy www.HotelThinggaard.dk Jernbanegade · 7760 Hurup Thy· ·Tlf. Tlf.97 9795 9512 12 00 00 · · www.HotelThinggaard.dk

KANON OPLEVELSE!

GRATIS GUIDEDE TURE Datoer – se hjemmeside KOSTENLOSE FÜHRUNGEN

Besøg museumsbunkeren på 3000 m2, hvor udstillingen “Våben bag panser” findes. I dokumentationscenteret kan den interaktive udstilling “Fjende & Nabo – Hanstholm besat” opleves. Tag også en tur med ammunitionstoget. Besuchen Sie das Museumsbunker auf 3000 m2. Erleben Sie die Ausstellung “Waf fen hinter Panzerung” und die interaktive Ausstellung “Feind & Nachbar – Hanstholm unter Besatzung” im Dokumentationszentrum. Vergessen Sie nicht, eine Fahrt mit der alten Munition bahn zu nehmen.

Daten – siehe Webseite

W W W. B U N K E R M U S E U M H A N S T H O L M . D K


Thy

Velkommen til Willkommen in Velkommen til skønne Thy

Willkommen im schönen Thy

I Thy er der oplevelser, både for de, der søger stilhed, ro og fordybelse- og for de, der fortrækker fysiske aktiviteter. Naturen er rammen i Thy. Havet, klithederne, fjorden, skovene og søerne sætter scenen – sammen med en række hyggelige byers forskellige stemninger. Limfjordsfortællinger, arrangementer i nationalparken, omlagte lokalruter, så man kan komme med almindelig bus både til øst og til vest, koncerter og udstillinger, store vindmøller, gallerier og museer kan kombineres med friske surf-, vandre-, ride-, og cykeloplevelser, eller de større byers underholdende sommeraktiviteter, er blot nogle få eksempler på sommerens muligheder. Ved at omlægge nogle busruter for sommeren, forbindes hovedbyerne med kysten som en mulighed for at komme rundt på egen hånd, mens sommerbussen med guide i Thy og Nationalpark Thy er en anden. Den har fået en rute yderligere, men også den passer med busser fra Aalborg over Brovst og Fjerritslev og fra Viborg over Skive og Nykøbing til Thisted. De smukke ture gennem Nationalpark Thy, til Vejlerne, langs fjorden og besøg i de små kystbyer, har fået lidt mere luft, så der er blevet plads til flere besøg og flere fortællinger fra den guide, der er med på hele turen - og stadig er der tid til korte ophold og en frokost undervejs. Vi glæder os til sommeren – Wir freuen uns auf den Sommer! Søren Villadsen, Reklame-Avisen.dk og Ole Riis, Turistchef i Thy

In Thy gibt es Erlebnisse; sowohl für die, die Stille, Ruhe und Vertiefung suchen und für die, die physische Aktivitäten bevorzugen. Die Natur in Thy ist der Rahmen. Das Meer, die Heiden in den Dünen, die Förde, Wälder und Seen, setzen die Szene – zusammen mit einer Reihe von gemütlichen Städten mit verschiedenartigen Stimmungen. Limfjordserzählungen, Veranstaltungen im Nationalpark, umlegte Ortsrouten, damit man mit dem normalen Bus, sowohl nach Osten und Westen kommen kann; Konzerte und Ausstellungen, große Windmühlen, Gallerien und Museen können mit frische Surf-, Wander-, Reit- und Fahrraderlebnisse oder die unterhaltsamen Sommeraktivitäten, in den größeren Städten, kombiniert werden. Das sind nu wenige Beispiele für die Möglichkeiten im Sommer. Durch das Umlegen von einigen Busrouten im Sommer, werden die Hauptstädte mit der Küste, als eine Möglichkeit, auf eigene Hand rum zu kommen, verbunden, während der Sommerbus mit Fremdenführer in Thy und Nationalpark Thy, eine andere Möglichkeit ist. Sie haben eine Route mehr bekommen, aber auch die passt mit Busse von Aalborg über Brovst und Fjerritslev und von Viborg über Skive und Nykøbing nach Thisted. Die schönen Ausflüge durch Nationalpark Thy, zu den Untiefen, entlang der Förde und Besuch in den kleinen Küstenstädten, haben ein wenig mehr Luft bekommen, so dass mehr Platz für mehr Besuche und Erzählungen von dem Fremdenführer, der auf den ganzen Ausflug mit ist, geworden ist – und es ist immer noch Zeit für kurze Aufenthalte und ein Mittagessen unterwegs.

Thy for turister udgives af

Annoncesalg Reklame-Avisen.dk

Oplag 6000 stk.

Produktion

Grafisk ansvarlig

Reklame-Avisen.dk

sv@reklame-avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

Omdeles ugentligt fra uge 26 - 35

Reklame-Avisen.dk · tlf. 61 55 79 62

BITSCHandpieces.com

Næssundfærgen sejler!

Tro ikke på din GPS, hvis den siger noget andet. Den 600-årige overfart, der forbinder Thy og Mors mellem Hurup og Karby, er i fuld sving igen efter en pause på 16 måneder. Skyd genvej, nyd søluften, oplev historien! Tag den hyggelige gamle bilfærge “Næssund” til Mors eller Jesperhus. Er målet Jesperhus, kan I som familie spare mellem 85 og 325 kr. ved at købe Danmarks billigste kombi-billetter – dagsbillet til hele den dejlige park og den friske færgetur – på Næssundfærgen. Kombi-billetten sælges kun på Næssundfærgen!

2

“Næssund” er bygget 1964 i Nykøbing Mors. Den er Danmarks sidste klassiske Limfjordsfærge af ege- og bøgetræ med styrehus på bro over dæk. Fik 2016 certifikat som bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden, og er nordjysk arbejde hele vejen igennem, drevet af den originale motor fra Alpha Diesel, Frederikshavn. Nu er det foreningen “Næssundfærgens Venner”, der bevarer færgen og overfarten i drift - både som historisk minde og aktiv veteran, der binder landsdelene sammen. Turen er på 5-7 friske min. over Limfjorden, og I sparer indtil 55 km landevej.


Die Næssundfähre segelt!

SOMMER

LIV

Glauben Sie Ihrem Navigationssystem nicht, wenn es etwas anderes sagt. Die 600-jährige Überfahrt, die Thy und Mors zwischen Hurup und Karby verbindet, ist in vollem Gang nach einer Pause von 16 Monaten.

I THISTED

Machen Sie eine Abkürzung, genießen Sie die Seeluft, erleben Sie die Geschichte! Reisen Sie mit der gemütlichen, alten Autofähre „Næssund“ nach Mors oder Jesperhus. Wenn das Ziel Jesperhus ist, können Sie als Familie zwischen 85 und 325 DKK sparen, wenn Sie die billigsten Kombi-Tickets Dänemarks kaufen – Tagesticket für den ganzen, wunderschönen Park und die frische Überfahrt mit der Fähre – auf der Næssundfähre. Das Ticket wird nur auf der Næssundfähre verkauft!

2018

”Næssund” ist 1964 in Nykøbing Mors gebaut worden. Sie ist Dänemarks letzte, klassische Limfjordsfähre aus Eichen- und Buchenholz, mit Ruderhaus auf der Brücke über dem Deck. 2016 hat sie Zertifikat als würdig zur Aufrechterhaltung von der Stiftung der Schiffsaufbewahrung erhalten, und ist einhundert Prozent nordjütische Arbeit, und wird vom originalen Motor von Alpha Diesel, Friedrichshafen, getrieben. Heute ist es der Verein ”Næssundfærgens Venner“ („Freunde der Næssundfähre“), der die Fähre und Überfahrt in Betrieb bewahrt – sowohl als historisches Andenken und aktiver Veteran, die die unterschiedlichen Landesteile verbindet. Die Überfahrt dauert frische 5-7 Min. über den Limfjord, und Sie sparen bis zu 55 Km. Landesstrasse.

Skibet er ladet med oplevelser ACenudflugter på Forden

Krydstogter Ol Doverodde

Danmarks mindste Tax-free

Ø – PAS Ol alle øer I DK

- Evening tours see Naessundfaergen.dk

The Ute Duo • lørdag 25. august kl. 10.30–13.30 To stærke sangere og guitarister der spiller country, folk og pop.

Tilmeldingen er startet til efterårets byloppemarked Vi afholder byloppemarked d. 22. september. Gratis plads reserveres på hanne@thistedby.dk

- Every Thursday evening from 19.00 - Buy the pasport to all our Islands

- Visit the small Tax-free shop on board

Jesperhus billeLer tur/retur

- Buy your 8ckets to Jesperhus on board

Erhvervsfaglige dage 31. aug - 1. sept. kl. 9.30-17 - lørdag 9.30-14 Oplev lokalmesterskaberne i DM i Skills og mød de mange erhvervsfaglige uddannelser

Borde og bænke opstilles, og der sælges drikkevarer m.m.

M/F Næssund rigget op Ol aCentur

Every day from 6.30 to 18.10 (weekend 9.30-18.10) the ferry are crossing the Ford every 20. minutes. In the evening we are sailing different tours on the Ford

Sommermusikken præsenteres af Thisted Handels- og Industriforening i samarbejde med RadioNordjyske, Thisted Kommune og Café Cocio. Musiksponsor:

Klar 8l a<entur

Dækket op 8l 70 gæster Et kig ind under dæksly Soldækket agter Så er vi afsted… 4.9. Krondyr & Krydstogt 8.9. KulturKrydstogt d. n se us B ke 23-24.8. Mød Nordjys Vi f nalister, Årets sidste

eg d. 20.8. Grillet Kamst salater og to t inkl. Lækker buffe ofler, brød forskellige kart r jltu se jlig og de

orbinder Thy med K ulturmødet med 8me sejlads in d8l kl. 22.00.

225,-

Fra Mors kl. 19/20/

21/22 – Thy 5 min se nere

- en del af NORDJYSKE Medier

Krondyrskrydstogt me d s rullende jour affe. buffet o g grillet krondyr Mød Nordjyske kop k æssie over en . fra Na8onalparken m.m. .m ombord på N m FB io, ve TV, Rad Der sendes li

245,-

BOOK VIA HJEMMESIDEN, PÅ FÆRGEN, PÅ 2830 3173

HUSK! Vi sejler alle dage hvert 20. minut Hverdage første afgang 06.30 sidste afgang al8d 18.10 fra Mors

10 - 30 - 50

Weekend første afgang 09.30 sidste afgang al8d 18.10 fra Mors

Følg o s på facebook o g på www.Naessundfaergensvenner.dk tlf. 30 33 31 51

Se mere på Thistedby.dk og på facebook.com/thistedby


UGE 35

25/8 - 1/9

Lørdag den 25. august Kl. 09.30 - 14.00

Sommermusik i Thisted by med The Ute Duo Thisted Handels- og Industriforening præsenterer 12 sommerlørdage med levende sommermusik. På torvet vil der være opstillet borde og bænke, hvor medlemmer af Thisted Handels- og Industriforening vil stå for serveringen. Kom og få en hyggelig shopping-lørdag, hvor byen vil være fyldt med god stemning og dejlig musik. Denne lørdag: The Ute Duo, country og blandet – to stærke sangere og guitarrister. Musikken spiller fra kl. 10.30 til 13.30. Butikkerne har åben fra kl. 9.30 til 14.00. Store Torv, Store Torv, 7700 Thisted Kl. 13.00 - 13.30

Orienteringsløb i Nationalpark Thy, Nystrup Klitplantage

startede i 2017 med to formål; at vise, at en musikfestival sagtens kan være budgetvenlig & for alle slags mennesker, og for at skabe opmærksomhed omkring lokale & upcoming artister / bands fra Thy - de helt små artister får nemlig også en mulighed for at være med. Her er priserne skruet helt i bund og hyggen helt i top! Ægte fadøl til kun en 15 kroners pris + mad af forskellig slags & andre drikkevarer til ligeså budgetvenlige priser. Ulstrup Hovedgård, Røde Anes Vej 10, 7700 Thisted. Billetbestilling: flexbillet.dk/ulstruprock/2018 Bestilles inden: 24. august 2018 Entrépris: 50,-

Tirsdag den 28. august Kl. 10.00 - 12.00.

Gåtur og fortælling for modne motionister, Tyskebakken

Kl. 15.00

Schuberts Forellekvintet og et musikalsk skyggespil En af de mange koncerter i Thy Kammermusikfestival finder igen sted på Kirsten Kjærs Museum. Program: Niels W. Gade (1817-90) Første sats af ufuldendt klavertrio i B-dur Bent Sørensen (f. 1958) Phantasmagoria, Klavertrio Franz Schubert (1797-1828) Forellekvintet i A-dur D 667 for violin, bratsch, cello, kontrabas og klaver. Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup. Entrépris: kr. 150,00 (incl. programbog) - medlemspris kr. 120,00

Søndag den 26. august Kl. 15.00

Afslutningskoncert Thy Kammermusikfestival

Gåtur og fortælling for modne motionister, vi mødes Tirsdag den 28. august 2018 kl. 10..00 -12.00 Tyskebakken 7700 Thisted P Pladsen Tyskebakken GPS:56.911864, 8.442174 Kom med på gåture i hyggeligt selskab og i et roligt tempo. Efter en kort fortælling om stedet går vi mellem 5 - 8 km., hvis det bliver forlangt er det muligt at afkorte turen. Alle ture er på et nogenlunde jævnt terræn på afmærkede stier. En af Nationalpark Thy’s Frivillige Nationalparkværter fortæller om stedet. Arr.: Støtteforeningen Nationalpark Thy og Frivillige nationalparkværter i Nationalpark Thy. P Plads Tyskebakken, Tyskebakken, 7700 Thisted. Gratis Kl. 19.00 - 20.30

Skinnerup-Bavn Træningsløb. Åbent for alle. Afmærket Nystrupvej. Tema: Alm. O-løb. Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger hos banelægger tlf. 97 92 09 55 eller mp.nordvestok.dk. Afmærkning et sted på Nystrupvej, Nystrupvej, 7700 Thisted Entrépris: 20 kr. Kontakt: Jane Thode Jensen Kontaktinfo: mp.nordvestok.dk, Facebook: Nordvest OK Kl. 14.00 - 15.30

Bunkere ved fyret Under 2. Verdenskrig blev mere en 450 beton bunkere bygget indenfor “Hanstholm-Fæstningen”. De fleste af disse bunkere er i dag mere eller mindre skjult, men i området omkring Hanstholm Fyr kan man få et godt indtryk af fæstningens opbygning. Vi skal bl.a. se to velbevarede bunkere med panserkupler, som normalt er låst af. Husk lygte og gummistøvler! Mødested: P-pladsen ved Hanstholm Fyr Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, tlf. 97 96 17 36 Gratis Kl. 14.00

Ulstrup Rock 2018 Velkommen til Ulstrup Rock 2018! Musik, sommer og kolde drikke - igen i år skaber vi de helt rette rammer for en festlig & musisk cocktail i hyggelige, smukke og landlige omgivelser på Ulstrup Hovedgård i Thy. Musikfestivalen, Ulstrup Rock er et kulturelt projekt, som

4

Komponisterne Astor Piazzolla, Ludwig van Beethoven, Morton Gould og Franz Berwald er på programmet i denne afslutningskoncert under Thy Kammermusikfestival. Thisted Musikteater, Håndværkertorv 1, 7700 Thisted, tlf. 29 49 02 60 Entrépris: kr. 150,00 (incl. programbog) - medlemspris kr. 120,00

Mandag den 27. august kl. 19.00 - 21.00

Husmænd i Nørhå Vandring i Nørhå, forbi ejendomme udstykket fra Nørhågård og høre om husmandsbevægelse. Turen går forbi nogle af de ejendomme, der er udstykket fra Nørhågård. Vi skal høre om folk, der har boet i husene, og om den livsform, som var karakteristisk i den danske husmandsbevægelse. Vi slutter med at drikke den medbragt kaffe i den gamle skole. Mødested: Nørhågård, Nørhågårdsvej 1. Turledere: Birthe Jensen og Svend Sørensen.

Tirsdag den 28. august Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Vandring på trampestien i området 28/8 Skinnerup Vandring: Skinnerup-Bavn v. Charlotte Boje H. Andersen. Turen foregår på trampestien rundt i området og undervejs hører vi om landskabet samt om de gravhøje og arkæologiske lokaliteter, vi passerer. Mødested: Parkeringspladsen ved Skinnerup Vandrehjem. I samarbejde med Støtteforeningen for Skinnerup Vandrehjem og Skinnerup Menighedsråd. Parkeringspladsen ved Skinnerup Vandrehjem.


Thy aktivitetskalender Kl. 12.30 - 13.20 Kl. 22.00

Kl. 19.00 - 21.00

Stjernehimlen over Lodbjerg fyr

Byvandring: Thisted under forandring Thisted: Tur langs Strandvejen Byvandring: Thisted under forandring Strandvejen er en del af de gamle ”Knakker”, der var et stenet området. Engang holdt rakkeren til her, og senere kom der skibsværft og slagteri i området. Nu er det hele ved at være en saga blot. Vi går turen ud langs Strandvejen og tilbage med Østerbakken. Mødested: Havnetorvet, Thisted. Turledere: Svend Sørensen og Klaus Madsen. Kl. 19.30 - 20.30

Vestervig Kirkes Sommerkoncerter Koncert med Seitz, del Sordo og Weincke Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig, tlf. 97 94 19 43 Billetbestilling: Ingen. Entrépris: Kr. 80 Oplev stjernehimlen om natten ved Lodbjerg fyr. Arrangør: frivillige fyrværter. Om natten kan der være helt stille, mørkt og stjerneklart ved Lodbjerg fyr. Sådan en nat håber vi det bliver den 28. august! Da vil der nemlig være mulighed for fra kl. 22.00, med vejledning, at studere stjernehimlen. Netop heromkring, fortæller Jens Handrup, kan vi være heldige at se Mars, Saturn og dens ringe, Jupiter med flere af dens fire ‘synlige’ måner, fuldmånens landskaber og kratere samt diverse stjernebilleder. Hvis der er usigtbart vejr på dagen, vil arrangementet kunne flyttes til den 29. eller den 30. august. Tilmelding pr. mail er derfor nødvendig! HUSK kikkert, varmt tøj og eventuelt aftenkaffen. Tidspunkt Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Billetbestilling: Ingen, men tilmelding er nødve Gratis Tilmelding til: Jens Handrup: handrup@outlook.dk eller tlf.: 30 50 69 92

Torsdag den 30. august Kl. 19.00

Toner fra Thy - En musikalsk hyldest til Nationalpark Thy

Koncert med Louise Vase, Mette Kathrine Stærk samt Nordvestjysk Pigekor. Louise Vase, som er født og opvokset i Thy, har komponeret og skrevet tekster til en musikalsk hyldest til Nationalpark Thy. Kom og hør disse dejlige toner, som fortolker naturen i Nationalparken. Det sker i samarbejde med Mette Kathrine Stærk og Nordvestjysk Pigekor på en dejlig sensommeraften i Hvidbjerg V Aa Kirke Hvidbjerg V. Aa Kirke, Hedegårdsvej 57A, 7755 Bedsted Thy, tlf. 26 36 80 59

Vestervig Kirkes Sommerkoncerter Koncert med Seitz, del Sordo og Weincke Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig, tlf. 97 94 19 43 Billetbestilling: Ingen. Entrépris: Kr. 30 Kl. 13.00 - 13.30

Orienteringsløb i Skyum Bjerge Træningsløb. Åbent for alle. Afmærket . Afmærket Skyumvej Tema: Alm. O-løb. Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger hos banelægger tlf. 97 92 09 55 eller mp.nordvestok.dk Afmærket Skyumvej, Skyumvej, 7752 Snedsted. Entrépris: 20 kr. Kl. 15.30 - 01.00

Klitmøller Garage Festival 2018

Lørdag den 1. september Kl. 07.00 - 15.00

Nationalpark Thy Marathon & Duathlon

NPT Marathon er Danmarks første nationalpark-marathon og byder på udfordringer til løbere på alle niveauer. Du kan vælge mellem fire fantastiske løberuter, duathlon samt to gåruter. På alle ruter vil du opleve den smukke, varierede og helt unikke natur, som kendetegner Danmarks første Nationalpark. Alle ruter starter ved Badepladsen på sydsiden af Nors Sø. 1/1 Gå-marathon start kl. 7.00 Duathlon start kl. 9.10 1/1 Marathon start kl. 10.00 1/2 Gå-marathon start kl. 10.30 1/2 Marathon start kl. 12.00 1/4 Marathon start kl. 12.30 Børneduathlon start kl. 10.45 1/8 Marathon start kl. 12.45 Badepladsen syd for Nors Sø, Agerholmvej , 7700 Thisted. Billetbestilling: https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=3968 Bestilles inden: 26. august 2018 Entrépris: Varierer efter distanc Læs mere og tilmeld dig på www.nptmarathon.dk

Tre private garager. Tre bands. Stor afslutningskoncert med Pacific Swell, Palace Winter og DJ-set v. Ras Money. Lørdag den 1. september 2018 i Klitmøller. Spillestedet Thy S/I arrangerer Festival i Klitmøller! Tre koncerter vil være placeret rundt i byen i løbet af lørdag eftermiddag. Her vil beboere på adresserne have værtskabet, og koncerterne vil blive spillet i deres carport, garage eller andet overdækket område. Disse tre koncerter vil præsentere tre bands i hver sin genre, alle navne er hemmelige. Altså vil du som publikum kun kende adressen, ikke hvem der spiller. Til gengæld er der gratis adgang. Program, garagekoncerter: 15.30 Strandfogedvej 14, hos Mette & Jens 16.30 Vestermøllevej 12, hos Marianne & Peter 17.30 Ørhagevej 19, hos Anette Balker Vi afslutter dagen med en større koncert i Kassehuset, Ørhagevej 156, hvor vores lokale lystfiskerforening, vil sørge for vådt fra baren, og Spillestedet Thy, stå for koncerter fra scenen. Dørene åbner kl. 19 – entré er 200,- i forsalg inkl. gebyr, eller 250,- i døren såfremt der er billetter tilbage. Program: 19.00 Døre åbner 20.00 - 20.45 Pacific Swell 21.15 - 22.30 Palace Winter 23.00 - 01.00 Ras Money DJ-Set Kassehuset Klitmøller, Ørhagevej 156, 7700 Thisted. Billetbestilling: ticketmaster.dk/event/klitmoller-garage-festivalbilletter/450135 Entrépris: 200 kroner

Fortsætter på side 6… Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

5


UGE 35

25/8 - 1/9

Fortsat fra side 5…

Længerevarende aktiviteter Lodbjerg Fyr Fra 01.06.2018 til 31.12.2018 Kl. 07.00 - 22.00 En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort hede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 af granitblokke fra Bohus i Sverige. Fra Fyrtårnet kan man skue udover Nationalpark Thy, som domineres af hav, klitter, klithede, søer og plantage.

Der er adgang til fyrtårnet året rundt. I 2018 kan der dog forekomme adgangsbegrænsning pga. renovering af fyrkomplekset, hvis det er tilfældet, vil det blive annonceret på nationalparkens hjemmeside: www.nationalparkthy.dk Ellers er åbningstiderne til fyrtårnet i vinterhalvåret kl. 8.00 - 19.00 og i sommerhalvåret kl. 7.00 - 22.00. Det koster 20,- kr. for voksne og er gratis for børn. Om sommeren kan nysgerrige kan blive klogere på fyrets historie og områdets natur, når de Frivillige Fyrværter laver guidede ture. Turene kan omhandle livet på fyret i forskellige tidsperioder eller områdets plante- og dyreliv. Turene er gratis og kræver ikke tilmelding. Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world. Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk Nordic Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy

Ridning i Nationalpark Thy

The Nordic Folkecenter for Renewable Energy 11.05.2018 - 01.10.2021 Kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop” for all people working - or simply interested in-renewable

K U NS TU DS TILLING

N Ø R R E A L L É 3 9 , 776 0 H U R U P

den 7. - 21. okt. 2018 Vil du delt age med 1- 3 kunst værker, så tilmeld dig sene st 23 . september 2018

Tilmelding : kulturekspre ssen .dk eller direk te til Anet te Ingeborg , tlf. 40 92 37 67

Oplev naturen på en tøltende islænder Ryttere som ønsker at deltage i turene, skal have kendskab til heste og have erfaring med ridning. Vi benytter veltrænede heste, som alle med lethed tølter i godt tempo Brug af ridehjelm er obligatorisk. Medbring gerne selv ridehjelm, eller cykelhjelm og ellers har vi et udvalg af hjelme til låns. Priserne er inclusiv opsadling og instruktion og hhv 1 og 2 timers ridning. Alle ture er med stedkendt guide. Turene rides kun efter nærmere aftale. Bemærk turridning er på eget ansvar Tur på: 1 time Pris: 250 kr. 2 timer Pris: 400 kr Halvdagstur på 4 timer. Turen rides i varierende terræn i skov, på strand og i klithede. Pause og forfriskning undervejs. Min. 4 pers. Pris: 800 kr pr. person. Heldagstur gennem skov, klithede og langs havet m. frokost på Stenbjerg Kro. Turen rides ved min. 5 pers. Pris 1.250 kr Begyndere og uøvede ryttere skal ikke snydes for en dejlig oplevelse, så de tilbydes trækture. Disse ture foregår ligeledes i naturen. Træktur: 20 - 30 min. 100 kr Ring for aftale og til melding på tlf. 20 24 68 51

Galleri Salshus

Kunstudstilling - malerier, skulpturer, keramik. Alle dage (Mandag lukket) 30.06 til 05.08 2018. Kl. 11-17 Galleri Salshus viser udelukkende værker af anerkendte kunstnere og kunsthåndværker. Galleri Salshus, Døjholtvej 15, 7700 Thisted www.salshus.dk og instagram.com/galleri_salshus Barbara Kalmus Larsen, tlf. 97 98 15 65 / 24 84 63 05

Sommerbogen Fra 15.06.2018 til 25.08.2018 Sommerbogen 2018 – en sommerfornøjelse for dig mellem 7 og 14 år. Lån og læs mindst 3 bøger fra biblioteket i sommerferien fra fredag den 15. juni.


Thy aktivitetskalender Skriv om bøgerne og aflever det, du har skrevet på biblioteket senest lørdag den 25. august kl.13.00. Du kan også skrive om bøgerne i en mail, og sende det til sommerbogen@thisted.dk. Du kan hente en folder på biblioteket fra fredag den 1. juni, heri kan du læse mere om ”Sommerbogen”. Når du har læst og skrevet om mindst 3 bøger, deltager du i konkurrencen om boggaver. Udvælgelsen foretages i løbet af uge 35 og vinderne får direkte besked. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted

Nationale testcenter for store vindmøller

Sommerudstilling i Thinghuset, Vestervig

Oplev det største i Thy inden for vedvarende energi. Gigantiske vindmøller i det Nationale testcenter i Østerild klitplantage. Du kan komme helt tæt på verdens største vindmøller. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller. I skoven ved Østerild venter dig en oplevelse af de helt store. Her blev i 2012 Verdens største testcenter for store vindmøller indviet. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller og du kan komme helt tæt på verdens største vindmøller. Info om turen: Du møder guiden i det nye besøgscenter. Kør op ad testcentervej og drej til højre ind til P-området ved besøgscentret. Du kan før eller efter turen bruge tid i besøgscentret. Her kan du også købe kaffe eller medbringe din egen forplejning. Påklædning efter vejret, da en del af turen foregår udenfor Turens varighed: ca. 1½ time Pris: 90 kr. pr. person. Børn under 12 år gratis Max 40 pers. pr. tur. Min. 6 deltagere. Ved mindre kl. 17.00 dagen før aflyses turen. (Du får besked og evt. indbetalinger refunderes.) Ved deltagelse af udenlandske gæster gennemføres turen på Engelsk. Man vil sagtens kunne deltage selv med begrænset Engelske sporg kundskaber. Østerild testcenter, Testcentervej 11, 7700 Thisted. Kør ind på Testcentervej 7700 Thisted fra Gl. Aalborgvej Billet: www.visitthy.dk/thy/book-energiture-i-thy Entrépris: 90,- kr. Tilmelding Nødvendigt: Du kan nu betale med mobilepay. Mobilepay nummer: 69285 Husk at angive Tid. Arrangement og dit navn.

Den. 1. juli - 31. aug. Tirs. - søn. kl. 14 - 17 14 personer udstiller kunst og kunsthåndværk Udstillerne er: Jens Erik Kjeldsen - Otto Gro Nielsen - Jenny Bach - Anette Ingeborg - Ellen Lodahl - Tove Petersen - Ragna Dahlgaard - Jenny Steinthorsdottir - Lonny Marie Andersen - Børge Christensen - Grethe Bjerge - Doris Skak Ege - Doris Thygesen - Annelise Petersbæk. Thinghuset, Klostergade 36, 7770 Vestervig

Rundvisning og whiskysmagning hos Thy Whisky

Thy fortællinger - Rundvisning - Hanstholm Fyr

Sommerudstilling Jylland i Heltborg

Oplev synet og duften af whiskyens stille tilbliven på fadlageret, mens vi fortæller om hele processen, fra korn til malt, mæsk, new spirit og den færdige Thy Whisky. Samtidig kan du se et økologisk landbrug i arbejdstøjet. Gårdens malkekøer leverer gårdmælk til Irma og til den prisvindende Thyboost fra Thise, mens Galloway-kvægene, som i sommerhalvåret naturplejer Agger Tange i Nationalpark Thy, blandt andet bruges til den aromatiske røgede galloway-kølle. Rundvisningen og whiskysmagningen indeholder: • Rundvisning på landbruget Gyrup, vores malteri og i Thy Whiskys fadlager • Smagning af 4 unikke fadprøver og whisky • Fortællinger og anekdoter fra vores rejse ind i whiskyens verden Tidspunkt: 4. august, 9. august, 16. august, 1. september og 6. oktober. Kl. 15.00 - 17.00 - Entré: 200,- kr. Billet: www.thy-whisky.dk/webshop/events/liste/ Gyrup og Thy Whisky, Gyrupvej 14, 7752 Snedsted Tlf.: 22 75 48 19

Alle huse bliver bygget på eget værksted. Derudover har vi eget teglværk, smede- og tømmerværksted. Foreningens guider giver med deres fortællerkunst en historisk genskabelse af det gamle Thisted med en kulturel sammenhæng af byens historiske identitet samt fortællinger om flere af byens borgere fra dengang. Thisted Lilleby, Plantagevej 20, 7700 Thisted 20,- pr. voksen. Børn under 12 år ifølge med voksne gratis.

Udstilling på Heltborg Museum: Kunstsammenslutningen Jylland 17.06. - 28.08.2018 Heltborg Museum Hvad har Jens Søndergaard og Kunstsammenslutningen JYLLAND tilfælles udover at udstille i samme lokaler på Heltborg Museum? Navnet Jylland! Jens Søndergaard blev gennem hele sit virke som kunstner ved med at male billeder fra det Jylland, hvorfra han kom, selvom han var bosat i København hele sit voksenliv. Sammenslutningen, nu bestående af 25 kunstnere, valgte i 1978 navnet Jylland for at lave en pedant til kunstlivet i Danmark som hovedsageligt foregik i København. Pedanten gik ud på at udbrede kunsten til landets vestlige egn, Jylland. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup tlf. 97 95 20 77, www.museumthy.dk

Alle onsdage i uge 27 - 34 fra kl. 19.00 - 20.30 Kom og oplev den unikke stemning i det smukke gamle bygningskompleks, Hanstholm Fyr. De fredede bygninger er netop renoveret, og er i brug til nye formål. Hør om fyrets historie og om, hvordan det nu bliver indtaget af spændende aktiviteter, kunstudstillinger, musikarrangementer og meget mere. Efter rundvisningen, er I velkomne til at blive siddende i Fyrhaven og vente på oplevelsen, når fyrets lys tænder tag kaffe og et tæppe med. Mød blot op i Fyrgården. P-pladsen ved Hanstholm Fyr, Tårnvej 23, 7730 Hanstholm. Pris: kr. 50,- Unge under 18 år er gratis.

Birte Ohsten udstiller på Hanstholm Fyr

Fra 28.07.2018 til 31.08.2018. Kl. 10.00 - 16.00 Birte Ohsten udstiller akvareller og oliemalerier på Hanstholm Fyr. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm. Gratis

Besøg Thisted Lilleby 1. juli – 31. august samt i efterårsferien har vi åbent mandag - fredag 13.00 - 16.00 og lørdag 10.30 - 14.00 Hele året: Mandag og torsdag 9.00 - 12.00, hvor der arbejdes i værkstedet. Thisted Lilleby er en miniudgave af Thisted Købstad som den så ud år 1950. Foreningen Thisted Lilleby har nu rekonstrueret/færdiggjort godt 85 ejendomme i miniformat i skala 1:10. Det endelige projekt indeholder op mod godt 150 ejendomme samt tilhørende baghuse.

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

7


WOCHE 35

25/8 - 1/9

Deutsche Gäste sind zu den Veranstaltungen herzlich wilkommen, doch muss man damit rechnen, dass die Veranstaltungen hauptsächlich auf dänischer Sprache gehalten werden.

Samstag, 25. august 09.30 - 14.00 Uhr

Sommermusik in Thisted mit The Ute Duo Der Einzelhandelsverband in Thisted präsentiert im Laufe des Sommers an 12 Samstagen Livemusik in der Stadt. Auf dem Markt werden Tische und Bänke aufgestellt, und Mitglieder des Einzelhandelsverbandes sind für das Servieren verantwortlich. Erleben Sie einen gemütlichen Einkaufssamstag, an dem die Stadt mit guter Stimmung und schöner Musik gefüllt ist. An diesem Samstag: The Ute Duo spielt u.a. Country – Bjarke Rasmussen und Sten Fibæk Jensen singen und spielen Gitarre. Die Musik spielt von 10.30 - 13.30 Die Geschäfte haben von 9.30 - 14.00 geöffnet. Marktplatz in Thisted. Store Torv. 7700 Thisted 13.00 - 13.30 Uhr

Orientierungslauf im Nationalpark Thy, Nystrup Klitplantage

14.00 Uhr

Ullstrup Rock 2018 Willkommen zum Ulstrup Rock 2018! Musik, Sommer und kalte Getränke – auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen einen festlichen und musikalischen Cocktail in der schönen, ländlichen Umgebung des Ulstrup Hovedgårds in Thy. Das Musikfestival Ulstrup Rock ist ein kulturelles Projekt, das 2017 mit folgender Ide begann: man wollte zeigen, dass ein Festival preiswert und für alle Menschen arrangiert werden konnte und, dass man neuen Bands aus Thy die Möglichkeit geben konnte, bei einem Festival aufzutreten. Niedrige Preise und Gemütlichkeit sind angesagt. Ein Bier vom Fass kostet 15 Kronen und man kann auch Essen und andere Getränke preiswert kaufen. Das Festival Ulstrup Rock ist eine Non-Profit Veranstaltung. Ein eventueller Überschuss geht an einen Verein (“Enggårdens Venner” ), der psychisch belasteten Menschen hilft. Ulstrup Hovedgård, Røde Anes Vej 10, 7700 Thisted. Kartenbestellung (vor dem 24. August): flexbillet.dk/ulstruprock/2018 Preis: 50 Kronen 15.00 Uhr

Schuberts Forellenquintett und ein musikalisches Schattenspiel Eines der vielen Konzerte, die im Rahmen des Thy Kammermusikfestivals gespielt werden, findet im Kirsten Kjærs Museum statt. Programm: Niels W. Gade (1817-90) Erster Satz des unvollendeten Klaviertrios in B-dur, Bent Sørensen (geboren 1958) Phantasmagoria, Klaviertrio Franz Schubert (1797-1828) Forellenquintett in A-dur D 667 für Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass und Klavier. Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup. Preis: 150 Kronen inkl. Programmheft

Trainingslauf: Alle können teilnehmen. Markierter Nystrupvej. Normaler Orientierungslauf – Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Routenleger . tel. +45 97 92 09 55 oder auf mp.nordvestok.dk. Zeitpunkt: 25. August Ort: Markierung am Nystrupvej Thisted Preis: 20 Kronen Kontaktperson: Jane Thode Jensen Kontaktinfo: mp.nordvestok.dk, Facebook: Nordvest OK

Sonntag, 26. august

Montag, 27. august 19.00 - 21.00 Uhr

Kleinbauern in Nørhå Spaziergang in Nørhå – an Anwesen vorbei, die auf Land gebaut sind, das früher zum Nørhågård gehörte. Hören Sie etwas über die Kleinbauerbewegung. Wir spazieren an den Anwesen vorbei und erfahren etwas über die Menschen, die in den Häusern gewohnt haben und über die charakteristische Lebensform der Kleinbauern. Abschließend trinken wir unseren mitgebrachten Kaffee in der alten Schule. Treffpunkt: Nørhågård, Nørhågårdsvej 1 Die Tour wird von Birthe Jensen und Svend Sørensen geleitet.

Dienstag, 28. august 10.00 - 12.00 Uhr

Spaziergang und Erzählung für aktive Ältere – Tyskebakken Spaziergang und Erzählung für aktive Ältere, Dienstag, d. 28. August, 10 - 12 Uhr. Treffpunkt Tyskebakken 7700 Thisted P Pladsen Tyskebakken GPS:56.911864, 8.442174 Nehmen Sie an einem gemütlichen Spaziergang teil, der gute Gesellschaft und ruhiges Gehtempo garantiert. Nach einer kurzen Erzählung über den Ort wird eine Strecke von 5-8 Kilometer zurückgelegt. Sollte die Wanderung zu lang sein, besteht die Möglichkeit sie abzukürzen. Der Spaziergang findet auf ebenem Gelände statt und man folgt einer markierten Route. Ein Freiwilliger des Nationalparks informiert über die Umgebung. P Plads Tyskebakken, Tyskebakken, 7700 Thisted. Preis: Kostenlos 19.00 - 20.30 Uhr

Skinnerup – Bavn

15.00 Uhr

Abschlusskonzert des Thy Kammermusikfestivals

14.00 - 15.30 Uhr

Bunker am Leuchtturm Während des 2. Weltkrieges wurden mehr als 450 Bunker in die Hanstholm Festung gebaut. Viele dieser Bunker sind heute mehr oder weniger in der Landschaft „versteckt“, aber im Gebiet um den Leuchtturm kann man einen guten Eindruck vom Aufbau der Bunker bekommen. Wir sehen uns u.a. zwei gut bewahrte Bunker mit Panzerkuppel an, die normalerweise verschlossen sind. Treffpunkt: Parkplatz beim Leuchtturm in Hanstholm Denken Sie daran, eine Taschenlampe und Gummistiefel mitzunehmen. mitzunehmen. Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm tel. +45 97 96 17 36 Teilnahme: kostenlos

8

Die Komponisten Astor Piazzolla, Ludwig van Beethoven, Morton Gould und Franz Berwald sind beim Abschlusskonzert des Thy Kammermusikfestivals auf dem Programm. Thisted Musikteater, Håndværkertorv 1, 7700 Thisted, tel. +45 29 49 02 60 Preis: 150 Kronen inkl. Programmheft

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

Spaziergang im Gebiet auf Trampelpfaden mit der Leiterin Charlotte Boje H. Andersen. Wir bewegen uns auf Trampelpfaden im Gebiet und hören unterwegs etwas über die Landschaft, die Grabhügel und die archäologischen Örtlichkeiten. Die Jugendherberge Skinnerup und der Gemeinderat Skinnerup haben diese Veranstaltung unterstützt. Parkplatz Skinnerup Vandrehjem (Jugendherberge)


Thy aktivitätskalender 22.00 Uhr

19.00 - 21.00 Uhr

Sternenhimmel über dem Leuchtturm in Lodbjerg

Stadtwanderung – Thisted im Wandel

Kinder Duathlon Start 10.45 Uhr 1/8 Marathon Start 12.45 Uhr Weitere Informationen und Anmeldung auf www.nptmarathon.dk Badestelle südlich vom Nors Sø Agerholmvej, 7700 Thisted. Anmeldung (spätestens 26. August: https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=3968 Preis: ist abhängig von der gewählten Strecke 12.30 - 13.20 Uhr

Sommerkonzerte in der Vestervig Kirche

Erleben Sie den nächtlichen Sternenhimmel beim Leuchtturm in Lodbjerg – Die freiwilligen Leuchtturmwärter arrangieren den Abend. Nachts kann es ganz still, dunkel und sternenklar am Leuchtturm in Lodbjerg sein. Wir hoffen, eine solche Nacht am 28. August zu erleben. An diesem Tag besteht ab 22 Uhr die Möglichkeit mit kundiger Anleitung den Sternenhimmel zu studieren. Gerade zu diesem Zeitpunkt kann man infolge Jens Handrup Glück haben, den Mars, den Saturn und seine Ringe, den Jupiter und einige seiner Monde, die Landschaften und Krater des Vollmondes und unterschiedliche Sternbilder zu sehen. Sollte es bewölkt sein, kann die Veranstaltung auf den 29. oder 30. August verschoben werden. Darum ist eine Anmeldung per Mail notwendig. Denken Sie an ein Fernglas, warme Kleidung und eventuell eine Kanne Kaffee. Zeitpunkt: 28. August Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Anmeldung erforderlich: Jens Handrup: handrup@outlook.dk oder tel: +45 30 50 69 92 Die Veranstaltung ist kostenlos.

Die Wanderung geht am ”Strandvejen” entlang Der Strandweg (strandvej) war ein Teil des alten „Knakken“, das ein steiniges Gebiet darstellte. Früher hielten sich hier die Abdecker auf, später kamen die Schiffswerft und der Schlachthof. Das ist jetzt Geschichte. Wir gehen vom Strandvej zurück zum Østerbakken. Svend Sørensen und Klaus Madsen informieren auf dem Spaziergang. Treffpunkt: Havnetorvet, 7700 Thisted. 19.30 - 20.30 Uhr

Sommerkonzerte in der Vestervig Kirche Konzert mit Seitz, del Sordo und Weincke Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig tel. +45 97 94 19 43 Preis: 80 Kronen – werden am Eingang bezahlt

Samstag, 1. september 7.00 - 15.00 Uhr

Nationalpark Thy – Marathon und Duathlon

Orientierungslauf im Skyum Bjerge Trainingslauf: Alle können teilnehmen. Markierter Skyumvej. Normaler Orientierungslauf – Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Routenleger. tel. +45 97 92 09 55 oder auf mp.nordvestok.dk. Ort: Markierter Skyumvej Preis: 20 Kronen Kontaktperson: Jane Thode Jensen Kontaktinfo: mp.nordvestok.dk, Facebook: Nordvest OK 15.30 - 01.00 Uhr

Garagen Festival 2018 in Klitmøller

Donnerstag, 30. august 19.00 - 20.00 Uhr

Töne aus Thy – eine musikalische Huldigung an den Nationalpark Konzert mit Louise Vase, Mette Kathrine Stærk und dem Mädchenchor Nordwestjütland Louise Vae, die in Thy geboren und aufgewachsen ist, hat eine musikalische Huldigung an den Nationalpark Thy komponiert und geschrieben. Kommen Sie und hören Sie die schönen Töne, die die Natur im Nationalpark musikalisch interpretieren. Dies geschieht zusammen mit Mette Kathrine Stærk und dem Mädchenchor Nordwestjütland an einem schönen Spätsommerabend um 19 Uhr in der Hvidbjerg V Aa Kirche. Hvidbjerg V. Aa Kirke, Hedegårdsvej 57A, 7755 Bedsted Thy, tel. +45 26 36 80 59

Konzert mit Seitz, del Sordo und Weincke Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig, tel. +45 97 94 19 43 Preis: 30 Kronen – werden am Eingang bezahlt

Der NPT Marathon ist der erste Nationalpark Marathon in Dänemark. Er bietet Herausforderungen für Läufer unterschiedlichen Niveaus. Sie können zwischen vier phantastischen Laufrouten, Duathlon und Gehrouten wählen. Auf allen Routen werden Sie die schöne, abwechslungsreiche und einzigartige Natur erleben, die den ersten Nationalpark Dänemarks auszeichnet. Alle Routen beginnen an der Badestelle auf der Südseite des Nors Søs. 1/1 Marathon gehen Start kl. 7.00 Duathlon Start 9.10 Uhr 1/1 Marathon Start 10.00 Uhr 1/2 Marathon gehen Start 10.30 Uhr 1/2 Marathon Start 12.00 Uhr 1/4 Marathon Start 12.30 Uhr

Drei private Garagen. Drei bands. Großes Abschlusskonzert mit Pacific Swell, Palace Winter und DJ-set v. Ras Money. Samsatg, den 1. September 2018 in Klimøller Die Vereinigung Spillested Thy arrangiert dieses Festival in Klitmøller. Die drei Konzerte finden im Laufe des Nachmittags an verschiedenen Stellen im Ort statt. Die Eigentümer agieren als Gastgeber und die Konzerte werden auf ihren Autoeinstellplätzen, in ihren Garagen oder anderen überdeckten abgehalten. Die drei Konzerte präsentieren drei verschiedene Gruppen mit verschiedenen Stilen. Die Namen der Gruppen sind geheim – Sie wissen nur, wo gespielt wird aber nicht wer spielt. Die Teilnahme ist kostenlos. Programm, Garagenkonzerte: 15.30 Strandfogedvej 14, bei Mette & Jens 16.30 Vestermøllevej 12, bei Marianne & Peter 17.30 Ørhagevej 19,beis Anette Balker Wir beenden den Tag mit einem größeren Konzert im Kassehuset, Ørhagevej 156, wo der örtliche Sportanglerverein für Getränke in der Bar sorgen wird. Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet. Programm: 19.00 Die Türen werden geöffnet 20.00 - 20.45 Pacific Swell 21.15 - 22.30 Palace Winter 23.00 - 01.00 Ras Money DJ-Set Fortsetzung Seite 10…

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

9


WOCHE 35

25/8 - 1/9

Fortsetzung von Seite 9…

Langfristige Aktivitäten Der Leuchtturm in Lodbjerg Zeitpunkt: Vom 01.06.2018 - 31.12.2018 7.00 - 22.00 Uhr Der Leuchtturm in Lodbjerg ist eine Perle im Nationalpark Thy. Er liegt einsam inmitten eines großen Heide- und Waldgebietes. Der Leuchtturm wurde im Jahre 1883 mit Granitblöcken aus Bohus in Schweden gebaut. Stehen Sie auf dem Leuchtturm, können sie den Nationalpark Thy betrachten, der aus Meer, Dünen, Dünenheide, Seen und Baumpflanzungen besteht.

provides research, development and testing of technology, training and information to promote the implementation of renewable energy technologies and energy savings in Denmark and internationally. Since its foundation, Folkecenter has been a “must-stop” for all people working - or simply interested in-renewable energies. It’s location in the middle of nature makes it very enjoyable to visit the 10 hectares which constitute the

tailored-made, so it is requested to contact us in advance to define the details. Both field trips and guided tours can be organized by sending a mail to info@folkecenter.dk

Reiten im Nationalpark Thy

Sie können den Leuchtturm das ganze Jahr hindurch besuchen. 2018 kann es auf Grund von Renovierungsarbeiten Ausnahmen geben. Sollte das der Fall sein, kann man es auf der Homepage des Nationalparks erfahren. (www.nationalparkthy.dk). Im Winter hat der Leuchtturm von 8.00 - 18.00 Uhr geöffnet und im Sommer kann er von 7.00 - 22.00 Uhr besucht werden. Das Betreten kostet 20 Kronen für Erwachsene und es ist kostenlos für Kinder. Das freiwillige Leuchtturmpersonal gibt im Sommer auf Führungen Auskunft über die Geschichte des Leuchtturms und über die Natur. Die Führungen können vom Leben im Leuchtturm in früheren Jahren oder vom Pflanzen- und Tierreich handeln. Lodbjerg Fyr. Lodbjergvej 33. 7770 Vestervig

The Nordic Folkecenter for Renewable Energy 11.05.2018 - 01.10.2021 Kl. 08.00 - 16.00 Folkecenter is a non-profit, independent, organisation that

center. By visiting the Village for Green Research, where Folkecenter is located, visitors will have the chance to see different examples of renewable energy technologies applied in practise, proving that a transition to 100% renewables is not only possible, but it can also be profitable. More than 6000 people visit Folkecenter every year: this includes schools, regular people, professionals from the industry, academics, politicians and delegations from different countries, all with one goal in common: to learn more about renewable energy and to see it applied in the real world. Visitors can either take a tour of the facilities by themselves starting from the Café Solaire, where different examples of energy saving lamps are shown, or book a guided tour. Self-based excursions can occur any day of the week at any hour of the day (provided that there is light), while guided tours are normally taking place between Monday and Thursday (08.00 - 16.00) or on Friday (08.00 - 13.00) and have a duration between 1,5 and 3 hours. Guided tours outside working hours, as well as longer excursions can be arranged on demand. Field trips for country delegations and energy planners can also be organized: Folkecenter is located in what it is known as “the Green Circle”, an area where a large majority of commercial renewable energy installations can be visited. From different types of district heating to the largest wind turbines in the world, passing through hydrogen installations and geothermal technology...all what it is to be known can be reached quite quickly. Field trips are

Kære Campister og feriegæster Lieber Camper und Urlaubsgäste Velkommen hos Møllegårdens Camping

Wilkommen bei Møllegårdens Camping

Besøg os i Vildsund - ved broen mellem Thy og Mors

Besuchen Sie uns in Vildsund - direkt an der Brücke

Hos os finder du et kæmpestort udvalg af nye og brugte campingvogne, telte, udstyr til ferie og fritidsliv, campinggas samt et stort lager af reservedele og tilbehør... Vort 2.400 m2 store specialværksted hjælper ved store og små problemer, og alle vognmærker er hjerteligt velkomne!

Bei uns finden Sie eine riesiege Auswahl von neuen und gebrauchten Wohnwagen, Zelte, Ausrüstung, Camping-Gas und eine sehr große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör... Unsere 2.400 m2 Werkstatt hilft bei große und kleine Probleme, und alle Wohnwagenmarken sind herzlich willkommen!

Mandag-fredag ........................ Lørdag .......................................... Søndag .........................................

Montag-Freitag .......................................... 10.00-17.00 Samstag ........................................................ 10.00-15.00 Sonntag ........................................................ 11.00-16.00

10.00-17.00 10.00-15.00 11.00-16.00

Her finder du os... So finden Sie uns...

Skagen Fr. Havn

Løkken

Hanstholm Klitmøller Vorupør Thisted

Aalborg

Vildsund

Nykøbing

Hobro

Tel. (+45) 96191020 . www.moellegaarden.dk

Nors Sø

Vom 1. Juni 2018 bis zum 31.10.2018, 10.00 Uhr Erleben Sie die Natur im ”fliegenden Pass“ (Tölt) auf einem Islandpferd. Reiter, die an einer Tour teilnehmen wollen, sollten Erfahrung mit Pferden und mit dem Reiten haben. Wir haben gut trainierte Pferde, die ohne Probleme die Gangart „Tölt“ beherrschen. Das Tragen eines Reithelms ist Pflicht. Sie können Ihren eigenen Helm mitbringen oder einen unserer Helme wählen. Im Preis sind das Satteln des Pferdes, eine Einweisung und ein 1-2 stündiger Ritt eingeschlossen. Der Ritt findet nur nach Absprache statt. Diese Touren unternehmen Sie auf eigene Verantwortung. Preise: 1 stündiger Ritt: 250 Kr. 2 stündiger Ritt: 400 Kr. Eine vierstündige Halbtagstour kostet 800 Kr. Der Ritt geht durch den Wald, durch die Dünenheide und am Strand entlang. Es müssen mindestens 4 Personen teilnehmen. Eine Ganztagstour kostet 1.250 Kr. Der Ritt geht durch den Wald, durch die Dünenheide und am Strand entlang. Im Stenbjerg Kro wird Lunch eingenommen. Es müssen mindestens 5 Personen teilnehmen. Anfängern und ungeübten Reitern bieten wir eine Wandertour auf dem Pferderücken an. Diese Tour dauert etwa 20-30 Minuten und kostet 100 Kronen. Zeitpunkt: Absprachen können telefonisch getroffen werden. Anmeldung/ Kontakt: +45 20 24 68 51


Thy aktivitätskalender Sommerausstellung – ”Thinghuset” Vestervig 1.Juli - 31. Aug.: Diens - Sonn 14 - 17 Uhr 14 Personen stellen Kunst und Kunsthandwerk aus. Die teilnehmenden Künstler sind: Jens Erik Kjeldsen - Otto Gro Nielsen - Jenny Bach - Anette Ingeborg - Ellen Lodahl - Tove Petersen - Ragna Dahlgaard - Jenny Steinthorsdottir - Lonny Marie Andersen - Børge Christensen - Grethe Bjerge - Doris Skak Ege - Doris Thygesen - Annelise Petersbæk. Thinghuset. Klostergade 36. 7700 Thisted

Führung und Whiskyprobe bei Thy-Whisky

Erleben Sie den Geruch und den Geschmack eines langsam entstehenden Whiskys im Fasslager. Wir informieren Sie über den Prozess – vom Korn zum Mälzen, zum Maischen und Brennen bis zum fertigen Thy Whisky. Sie können gleichzeitig den ökologischen Bauernhof besichtigen Die Milchkühe des Hofes liefern ihre Milch an Irma, und sie ist Bestandteil des preisgekrönten Käses „Thyboos“ von Thiese, während die Galloway-Rinder, die im Sommerhalbjahr im Nationalpark Thy weiden, u.a. zu aromatischen, geräucherten Galloway Keulen verwertet werden. Die Führung und die Whisky-Probe umfasst: • Führung auf dem Bauernhof Gyrup, durch unsere Mälzerei und im Fasslager von Thy Whisky • Geschmacksproben von 4 unikalen Whisky Fassproben • Erzählungen und Anekdoten von unseren Reisen in die Welt des Whiskys Zeitpunkt: 15.00 - 17.00 Uhr. 19. und 26. Juli, 2., 4., 9. und 16. Aug., 1. Sep., 6. Okt. Eintrittskarten können hier bestellt werden: Preis: 200 Kr. www.thy-whisky.dk/webshop/events/liste/ Gyrup og Thy Whisky, Gyrupvej 14, 7752 Snedsted Tel. +45 22 75 48 19

Im Waldgebiet bei Østerild erwartet Sie ein besonderes Erlebnis. Hier wurde 2012 das größte Testzentrum der Welt für riesige Windkraftanlagen eingeweiht. Dänische und ausländische Produzenten und die Technische Uni versität Dänemarks erproben Mega-Windkraftanlagen der Zukunft in Østerild. Information über die Tour: Sie treffen Ihren Fremdenführer im neuen Besuchszentrum. Fahren Sie auf dem „Testcentervej“ und biegen Sie nach rechts auf den Parkplatz nah dem Besuchszentrum ab. Sie können vor oder nach dem Rundgang Zeit im Besuchszentrum verbringen. Hier kann man Kaffee kaufen, aber man kann auch seine eigene Verpflegung mitbringen. Ein Teil des Rundgangs findet draußen statt und man sollte deshalb an entsprechende Kleidung denken. Dauer des Rundgangs: etwa 1½ Stunden Preis: 90 Kronen per Person.Kinder u/12 Jahren kostenlos Maximal 40 Personen per Rundgang. Mindestens 6 Teilnehmer – sind bis 17 Uhr am Vortag nicht mehr als 5 Pers. angemeldet wird die Führung abgesagt (Sie erhalten eine Nachricht und das Geld wird zurückbezahlt). Nehmen ausländische Gäste teil, wird die Führung auf Englisch durchgeführt. Man kann auch mit begrenzten Sprachkenntnissen teilnehmen. Die Anmeldung ist erforderlich. Sie können mit mobilepay bezahlen. Die Nummer ist 68285. Denken Sie daran den Termin, die Veranstaltung und Ihren Namen anzugeben. Eintrittskarten: www.visitthy.dk/thy/book-energiture-i-thy Østerild testcenter, Testcentervej 11, 7700 Thisted.

Erleben sie etwas Einzigartiges im Bereich der erneuerbare Energiequellen. Riesige Windkraftanlagen im Nationalen Testzentrum in der Dünenbepflanzung in Østerild Es ist möglich ganz nah an die Windkraftanlagen heranzukommen. Dänische und ausländische Produzenten von Windkraftanlagen erproben die Mega-Windkraftanlagen der Zukunft in Østerild.

Thy Erzählungen – Führung auf dem Leuchtturm Hanstholm.

Sommerausstellung Jylland in Heltborg Ausstellung im Heltborg Museum: Künstlergruppe Jylland 17.06. - 28.08.2018 Heltborg Museum. Was hat Jens Søndergaard mit der Künstlergruppe Jylland zu tun außer der Tatsache, dass sie in denselben Räumen im Heltborg Museum ausstellen? Den Namen Jylland! Jens Søndergaard malte in seinem Künstlerleben immer wieder Bilder von Jütland, woher er selbst stammte, obwohl er sein Erwachsenenleben in Kopenhagen verbrachte. Die Künstlergruppe, die heute 25 Mitglieder hat, wählte 1978 den Namen Jylland um einen Gegenpol zu dem dänischen Künstlerleben zu schaffen, das hauptsächlich in Kopenhagen stattfand. Die Gruppe wünschte, dass gute Kunst auch in den westlichen Teil Dänemarks verbreitet werden sollte, in Jütland. Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup 97952077 Öffnungszeiten und Preise finden Sie auf museumthy.dk

Der Aal – ein merkwürdiger Fisch Das Nationale Testzentrum für große Windkraftanlagen

sted Lilleby“ hat die Arbeit mit der Rekonstruktion von 85 Häusern im Maßstab 1:10 beendet. Das endgültige Projekt umfasst 150 Häuser mit den dazugehörenden Hinterhäusern. Alle Häuser werden in eigener Werkstatt gebaut. Darüber hinaus hat der Verein eine eigene Ziegelei, eine Schmiede und eine Schreinerei. Die Mitglieder des Vereins erzählen über das alte Thisted und über die Bürger, die damals in der Stadt gelebt haben. Thisted Lilleby, Plantagevej 20, 7700 Thisted Eintritt: Erwachsene 20 Kronen, Kinder unter 12 Jahren in der Begleitung eines Erwachsenen – kostenlos

1.7. - 12.8. 2018 Das Fischerhaus in Agger zeigt in diesem Sommer eine Sonderausstellung über den Aal und seine Rolle im Laufe der Zeit. Die Sommerausstellung im Fischerhaus hat den Titel „Der Aal – ein merkwürdiger Fisch“. Der Aal hat im Laufe der Zeit eine besondere Rolle für die Menschen gespielt, die nahe an Flüssen, Seen und Fjorden lebten, sowohl als tägliches Brot als auch aufgrund der Erzählungen, die sich um den Aal ranken. Tatsächlich ist der Aal ein bisschen von Mystik umgeben, und in dieser Ausstellung wird versuchen seine Geheimnisse zu enthüllen. Fiskerhuset i Agger, Toftevej 9, Agger (Eingang am Blåbærvej), 7770 Vestervig, www.museumthy.dk

Besuch in der Thisted Miniaturstadt 1. Juli – 31. Aug. und in den Herbstferien: Mon - Freitag von 13 – 16 Uhr und am Samstag von 10.30 -14 Uhr. Ganzjährig ist am Montag und am Donnerstag von 9-12 Uhr geöffnet. Hier wird in den Werkstätten gearbeitet. Thisted Lilleby ist eine Miniaturausgabe der Kleinstadt Thisted, wie sie im Jahre 1950 aussah. Der Verein „Thi-

Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte arrangementer.

An allen Mittwochen in den Wochen 27 - 34 von 19.00 - 20.30 Uhr. Kommen Sie und erleben Sie die einzigartige Stimmung in dem schönen alten Gebäudekomplex beim Leuchtturm in Hanstholm. Erfahren Sie etwas über die Geschichte des Leuchtturms und hören Sie von den spannenden Aktivitäten, Kunstausstellungen, Musikveranstaltungen u.a.m., die nun im Leuchtturm stattfinden. Nach der Führung könne Sie im Garten des Leuchtturmwärters auf die Lichtsignale warten. Nehmen Sie eine Decke und Kaffee mit. Treffpunkt: Hof am Leuchtturm Parkplatz beim Leuchtturm in Hanstholm, Tårnvej 23, 7730 Hanstholm Eintritt: 50 Kronen. Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos. Man braucht sich nicht anzumelden.

Ausstellung mit Birte Ohsten im Hanstholm Leuchtturm Vom 28. Juli bis zum 31. August 2018 von 10-16 Uhr Die dänische Künstlerin Birte Ohsten stellt Aquarelle und Ölbilder im Leuchtturm in Hanstholm aus. Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm Freier Eintritt

11


Kunst & Brugskunst i Thy 3

8

7 4

10

5 5

KERAMIKER FINN BUKHAVdE

11

3

6

Dybdalsgave 10, 770 0 Thiste

2 1

Åbningstider :

Mandag kl. 10 - 17 Tirsdag lukket Onsdag - fredag kl. 10 - 17

4

2

1 9

SOMMER UDSTILLIN

G

www.san

ne-friis.dk

JoBI Glas: 31 77 89 00

Thy til kun

sten-Galle r

· Tlf. · 7755 Bedsted Thylandsgade 18 k www.jobiglas.d

6

i Frii

s Gudnæsve j 3, Villersle v 7755 Bedst ed Tlf. 25 52 18 89

Galleri Salsh

us

Ved Nors Sø Døjholtvej 15 · Hinding · 77 00 Thisted Tlf. 97 Mail: salshus@ 98 15 65 · 24 84 63 05 altiboxmail.dk · www.salshus .dk

7 Åbningstider 01.04. - 31.10

Alle dage kl. 11.00 - 17.00

Skøn livsstilsbutik på 350 m2 i Thisted’s gågade · Vestergade 34-36 Åbent: Man-Tors 9.30-17.00

Fredag 9.30-18.00

Lørdag 9.00-13.00 – et besøg værd…

Koncerter og sk if tende udstillinger Langvadvej 64 · 7741 Frøstrup · www. KKmuseum.dk ·

kkmuseum


Kunst & Kunsthandwerk im Thy Kunstoplevelser i Thy

Kunsterlebnisse in Thy

Man kan vel næppe ønske sig en større inspirationskilde til en kunstoplevelse end Thys vældige og uberørte landskaber. Er du interesseret i kunst og kunsthåndværk, bør du unde dig selv en opdagelsesrejse rundt i Thys landskab af museer, små gallerier, værksteder og kunstbutikker, som oftest ligger i naturskønne omgivelser. Her kan man møde lokale kunstnere, men også se på værker fra anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere fra hele landet.

Man kann sich wohl kaum eine größere Quelle der Inspiration für ein Kunsterlebnis wünschen, als die großartige und unberührte Landschaft Thys. Interessieren Sie sich für Kunst und Kunsthandwerk, sollten Sie sich auf eine Entdeckungsreise in Thy begeben. Sie finden hier kleine Museen, Galerien und Kunsthandwerkerläden, die häufig in naturschönen Umgebungen liegen. Man kann Bilder von einheimischen Künstlern sehen, aber auch die Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark genießen.

Museer Heltborg Museum er et utraditionelt museum i sin kombination af et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier. Kisten Kjærs Museum viser en stor samling af malerier og tegninger af den danske kunstner Kirsten Kjær (1893-1985).

Museen In Heltborg findet man ein unkonventionelles Museum, das eine lokalhistorische Abteilung mit einem Kunstmuseum kombiniert. Die Werke des bekannten, aus Thy stammenden Malers Jens Søndergaard, ziehen Besucher von nah und fern an. Das Kirsten Kjærs Museum verfügt über eine große Sammlung von Bildern und Zeichnungen der dänischen Künstlerin Kirsten Kjær (1893 – 1985).

Gallerier I Hinding, i nærheden af Nors Sø og Isbjerg ligger Galleri “Salshus”. I den gamle bondegårds hyggelige atmosfære vises siden 1974 udelukkende arbejder af anerkendte danske kunstnere og kunsthåndværkere. Galleri Friis i Villerslev arrangerer skiftende kunstudstillinger med værker af forskellige kunstnere. Kunsthåndværkere Finn Bukhave har sit værksted i Hundborg og fremstiller unika-keramik i stentøj. På Kronens Hede drejer Ernst Kempf unika fade, skåle og former i træ fra nationalparken. Kunstforeninger Kunstforeningen Det Ny Kastet arrangerer årligt ca. 5-8 udstillinger af nyere kunst. Udstillingerne kan ses i det Gamle Rådhus i Thisted. Hanstholm Kunstbygning er om sommeren ramme om løbende kunstudstillinger, ofte temaudstillinger inspireret af stedet. Så måske ender du med et lille stykke kunst som minde fra din sommerhusferie i Thy?

Galerien In Hinding, dicht beim Nors Sø und Isbjerg, liegt die Galerie Salshus. In der gemütlichen Atmosphäre eines alten Bauernhauses, werden hier seit 1974 ausschließlich Werke anerkannter Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Dänemark gezeigt. Galerie Friis in Villerslev arrangiert jedes Jahr wechselnde Ausstellungen mit Werken unterschiedlicher Künstler. Kunsthandwerker Der Keramiker Finn Bukhave hat seine Werkstatt in Hundborg. Finn Bukhave brennt sein Steinzeug bei 1220-1280 Grad und arbeitet mit Service und Unika. Den Holzdreher Ernst Kempf findet man am Kronens Hedevej in der Nystrup Plantage. Er dreht Schalen, Platten und Formen aus Holz, das aus dem Nationalpark stammt. Kunstvereinigungen Die Kunstvereinigung „Det Nye Kastet“ arrangiert jedes Jahr etwa fünf bis acht Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Man kann die Ausstellungen im alten Rathaus in Thisted besuchen. Im „Kunstbygningen“ in Hanstholm finden im Laufe des Sommers Kunstausstellungen statt, deren Themen häufig von der Umgebung inspiriert sind. Vielleicht endet Ihr Urlaub mit dem Kauf eines Kunstgegenstandes, der Sie immer an Thy erinnern wird.

8

9

17/6-26/8 2018

JYLLAND i Heltborg

Besøg Hennested i Hanstholm – Thy’s Kreative hus.

– en udstilling med Jens Søndergaard og Kunstnersammenslutningen JYLLAND

Her bor faste iværksættere, men ud over et kig, kan du bl.a.: Komme på Kokedama Kursus hver torsdag i uge 27-30 & du kan prøve dig selv i Keramik. Her kan du “droppe in” i åbningstiden og købe 1 kg. ler, som du selv må arbejde med i vores store keramikværksted. Læs mere på vores hjemmeside: w w w.hennested.com

Tlf.:

HELTBORG MUSEUM Skårhøjvej 15, Heltborg, 7760 Hurup www.museumthy.dk

53 54 50 30

Hennested · Chr. Hansens vej 1 · 7730 Hanstholm · info @ hennested.com

11

10

ET ANDERLEDES GALLERI EN ANDERLEDES OPLEVELSE

WWW.KROGALLERIET.DK

Vesløs Stationsvej 27, Vesløs

 20 19 30 46

v/ Ulla Yde · Vestergade 33 · 7700 Thisted · tlf. 97 91 17 07


www.north-sea.dk

Nordsø Akvariet

www.museumthy.dk

Vorupør Museum

5

Agger

Ørum Sø

15

Vestervig

Ørum Sø

14

Hvidbjerg Klitplantage

Klitplantage

4 Hvidbjerg

Stenbjerg

11 12

Ovesø

Ovesø

13

2

Hørdum

5

Koldby

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted Koldby

3

Vilsbøl Plantage

Vandet Sø

Snedsted

Klitmøller

Hørdum

Nørhå

Nørhå

Ydby Hurup Dover 9

Hurup Bedsted

1

Bedsted

1

Nørre Vorupør

7

Nørre Vorupør

7

Klitmøller

y

2

3

4

Nors

6

Thisted lufthavn

Nørhå Antik & Retro

Vilsund

www.thyhallen.dk

Østerild Fjord

Østerild

Østerild Fjord

Østerild

5

8

Arup Vejle

Arup Vejle

www.bunkermuseumhanstholm.dk

Bunkermuseum Hanstholm

Thyhallen

Hillerslev

Hillerslev

10 9 7 3 2 Thisted

9

11

Thisted

Vilsund

Nors Sø

6

Nors

Tved Klitplantage

Nors Sø

7 1 Hanstholm Tved Klitplantage

4

8 Thisted lufthavn

www.gule-rev.dk

www.hanstholmfyr.dk Hanstholm

Rederiet Gule Rev

Hanstholm Fyr

Stenbjerg

Vestervig

Lodbjerg Klitplantage

Flade Sø

Agger

Flade Sø

Lodbjerg Klitplantage

www.coldhawaiisurfcamp.dk

Cold Hawaii Surf Camp

www.thygokart.dk

Udlejning

t Na t Na

hy

tio Na tio

Na

Thy Gokart

Nationalpark Thy

Thy

kT ion al

par hy kT par ion al

Th ark y

na lp Th

ark

na lp

Feggesund Færge

Øsløs

www.thistedby.dk

Thisted By

10

www.testcenter.dk Krapsøen

Lund Fjord

Krapsøen

Lund Fjord

www.hanstholmcentret.dk

Øsløs

Frøstrup

Tømmerby Fjord

10

7

Tømmerby Fjord

Frøstrup

Lild Klit

Lild Klit


Klinkby

6

5

4

3

THY GOKART UDLEJNING Kirkebyvej 4, 7700 Thisted. Tlf. + 45 21 42 34 35

Besøgscenter Østerild, Testcentervej 11a, Østerild, 7700 Thisted www.testcenter.dk

OPLEV VERDENS STØRSTE VINDMØLLER

Hanstholm Shopping Center, Bytorvet 1, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 13 00

INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER – BESØG EINKAUF, ERLEBNIS UND AKTIVITÄTEN – JETZT BESUCHEN

Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 96 17 36

DANMARKS STØRSTE FÆSTNING FRA 2. VERDENSKRIG DÄNEMARKS GRÖSSTE FESTUNG AUS DEM 2. WELTKRIEG

Skibene: Bonito, Mølboen og Yellow Reef sejler alle havdage fra marts - oktober, kl. 6.00 - ca. 17.00 fra Hanstholm Havn til Det Gule Rev. Erfaren og hjælpsom besætning. Spørg, hvis du har brug for hjælp. Grej kan lejes ombord. Book selv og se mere: www.gulerev.dk eller ring på tlf. +45 40 75 53 94

2

Harboøre

Klinkby

HAVLYSTFISKERI MED REDERIET GULE REV – HELDAGSTURE

Vrist

Harboøre

HANSTHOLM FYR Tårnvej 7-23, 7730 Hanstholm, Tlf. +45 97 92 19 00

18

Ferring

Ferring Sø

Ferring

Ferring Sø

Vrist

Thyborøn

Thyborøn

1

www.bovbjergfyr.dk

Bovbjerg Fyr

www.vestervig-by.dk

Tinghuset Vestervig

www.stutterikorreborg.dk

Stutteri Korreborg Nationalpark

17

12 VORUPØR MUSEUM

11

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, Tlf. 97 93 88 50

NORDSØ AKVARIET Vesterhavsgade 131, 7700 Thisted

5 bassiner og stor vandrutsjebane. Åbningstid i uge 27 - 32 fra kl. 10 - 17 hver dag. Se mere på www.thyhallen.dk

Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Shopping med mange specialbutikker – Einkaufen mit vielen Scezialgeschäfte. Torvedage/ Markttage – Hver man. fra 2. jul. - 6. aug. Allen Mon. vom 2.7. - 6.8. Sommermusik – Hver lørdag fra 2. jun. - 25. aug. Jeden Samstag vom 2.7. - 25.8.

THISTED BY / DIE STADT THISTED www.thistedby.dk

FEGGESUND FÆRGE Tlf. +45 51 20 74 41

Klitmøller: Ørhagevej 151, 7700 Thisted Nr. Vorupør: Havstokken 6-32, 7700 Thisted Phone: (+45) 29 108 873 (+45) 28 147 799 www.coldhawaiisurfcamp.com

Fruegårdsvej 3, 7755 Bedsted Thy, Tlf. +45 20 24 68 51

Klostergade 36, 7770 Vestervig, Tlf. +45 28 74 06 00

Fyrvej 27, 7620 Lemvig, Tlf. +45 97 89 10 12

Tlf. +45 30 33 31 51

Idrætsvej 5, 7760 Hurup

Café, Butik, Kunst, Historie, Arrangementer, Enestående udsigt. Se åbningstider på www.bovbjergfyr.dk

18 BOVBJERG FYR

17 NÆSSUND FÆRGEN

16 SYDTHY KUR- OG SVØMMEBAD

Kunst og Museum. Åben fra 28 jun. - 03 sep. Tirs. - søn. kl. 13.00 - 17.00 Se mere på vores hjemme side www.vestervig-by.dk

9 TINGHUSET VESTERVIG

Turridning på islandske heste. Se mere på www.stutterikorreborg.dk

14 STUTTERI KORREBORG

2

800 m med Antik, Retro, Brugskunst og Haveartikler. Åbent kl. 10 - 17 man - søn. 800 m2 Antik, Retro, Kunst und Gartenprodukte. 10.00 - 17.00 Uhr. Mon - Sonn.

Stenbjergvej 38, 7752 Snedsted

tollen erlebnissen

Finden sie den weg zu

Find vej til de

Siehe Karte auf Seite 16 - 17

Guten Essen

Se kortet på side 16 - 17

Gode spisesteder

Siehe Karte auf Seite 12 - 13

Kunst & Werken

Se kortet på side 12 - 13

Kunst & Brugskunst

gode oplevelser

13 NØRHÅ ANTIK & RETRO

www.næssundfærgen.dk

Næssund Færgen

www.sydthy-svbad.dk

Struer

Struer

8

Region Midtjylland

Jegindø

Region Midtjylland

Jegindø

Sydthy Kur- og svømmebad

Kilen

Kilen

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Region Midtjylland

Hvidbjerg

Nørhå Antik og Retro

COLD HAWAII SURF CAMP – DENMARK’S BEST SURF SCHOOL

Klosterheden

Klosterheden

Nørre Nissum

Nørre Nissum

Nissum Bredning

Dover Plantage

Plantage

6

10 THYHALLENS SVØMMECENTER

9

8

7

Klosterheden

Klosterheden

Lemvig

Gjellerodde

Lemvig

Gjellerodde

Nissum Bredning

Ydby

16


Tved Klitplantage

Fjord

Lild Klit

Klitmøller Vilsbøl Plantage

Østerild

Nors Sø

7 Hanstholm

Find vej til de

Øsløs

Nors Hillerslev

Vandet Sø

gode spisesteder

Arup Vejle Østerild Fjord

Lund F

Frøstrup Thisted lufthavn

j

Nørre Vorupør

Le

rpy

Thisted

Krap

tte r

ve

j

Tømmerby Fjord

gsb

gade

ej kv

gs

t ræde

9

Asylgade

3

æk v

draget

Åbrin

Vin

alsve

Vestervig

j

Månevænge t

Hurup

Lykk esve

j

ve

j

Jegindø

8

fte n

pin

Ag er to

Lu Tviskjæ r

Hvidbjerg

6

Nissum Bredning

øj

Thisted Gl. Kirkegård

ften

kela ll

e

Agger Tilstedvej Gran d

tvej

on m Si

lalle

5

Kys

Ba k

Ørum Sø

Vinke

ted

s

Flade Sø Thyborøn

This

Dover Plantage

ke

ken

j

Kl

øv e

rv

jæ r

ej

Ydby

1

Harboøre

Vrist

Si

Dover Plantage

Kom og prøv – her er alt lavet fra bunden m

on

sB

3

ke

sB

Gjellerodde

Si m on

Forkæl dine smagsløg!

ak

ke

Thyborøn

2

ak

Fiskesymfoni - 3 slags fisk Tilberedes på tre forskellige måder. Klinkby Serveres med spændende grøntsager, kar tofler og lækker hummersauce Ferring Sø

kr.

218,-

Lemvig

Nissum Bredning

Nørre Nissum

Hvidbjerg

Jegindø

Hver fredag og søndag kl. 18.00

Ferring Weilian’s ægte kinesiske buffet Autentiske kinesiske ret ter og lidt fra det danske køkken,

Vrist

serveres med for tælling. Harboøre

kr.

188,-

Kilen

Gjellerodde

Klosterheden

Klosterheden

Klinkby

Ferring Sø

Lemvig

Hver dag friskfanget fisk - FISK -nyrøget fisk fra eget røgeri - egne specialiteter f.eks. THY-Sild Struer og så er vi ”gårdbutik i byen” for andre lokale producenter. RESTAURANT med både fisk og kød Fischgeschäft - Täglich frischer Fisch Restaurant mit Fisch und Fleisch

Nørre Nissum

Fish monger - Fresh fish every day Restaurant with fish and meat

Ferring

Nordsøvej 10 · Nr. Vorupør · 770 0 Thisted · w w w.hotelklitheden.dk

Åbent alle dage 17-21 · Husk at bes tille bord på tlf. 9 6 6 9 11 2 2 Klosterheden

Klosterheden

Kilen

Fiskehuset - Havnen 31 7700 Thisted - Tlf. 97920986 netbutik www.fiskehuset.com

Struer Se åbningstider/menu på www.fiskehuset.dk

Kr on bo rgv ej j ve Ri ng

vre vej

Ha

j ortv e Sols

erl an d

j ak k ev e

Solb

ej

Kro nbo rgv

Re fsv ej

j

Solhøjvej

Ve j

Munke ve

j

rg a

d

ej stv Ky

Østerb ak k

en vej

Øs te

dal

Nygade

b odgade

ed

eve j

Ka s tet

Havnet orv St

ra n

Cimbria

dv ej e

n

H avnen

2

Havnen

hus

Ydby Bedsted

Bakke

Engto

Tilste

dvej

Gråkildevej

øj

kk ev e

St orega de

To ld

j

j ve

den sh

ns

Lill e ga de

tergade Ves

vej

Veg en

t ers

ds

en

Th ist

n

se Ro

Sk o

Th yla n

ng

Øst ergade

j

Ve s

ntz kra

ade vg

stve

M

e

d ga

e

Åb a

Lodbjerg Klitplantage

Br

vne n

es V ej

Jyllan

Dr a Dra

e

Ha

p Silstr u

Dragsbækvej

Ag

n ge in

Gr øn n

st et Ka eg ad e

ds Alle

ej Marg rethev

ø

r Veste

en

sbæk vej Drag

7

de

eva ng

lkr og

un

Park e

ild

Koldby Deg n

So

Ba

Thist ring ed K y

sk

ag Dr

j

ve

j

eve j

uu

Thisted

ega

ion vej

th

te t

j

ve lle

Kongens gad e

Stad

ev ej

va

M al

Ka s

Plantage Pladsen

El

øll

dbo rg v e

lle

A

m

VilsundM

Vestre Kirkegård

s

ye

Fa

Sofi eve j

n

le

Ann e Sø

by rin te

Al

Skolegade

t Al e

La

stensv ej

ej

Lan

Hun

Kapp el

Svinget Hurup Dalv

lle

Ovesø

Lind ea

Silstrupvej

n

er

th in

sve

Kirk egå rd Vestr e

Thy

Grø

kier sve j

nla nds vej

ej

Norgesv

Fa ye s

ej

e

Hvidbjerg Klitplantage

Hørdume

nhø j

Amager

j

Snedsted

Tra n

en

By

lle

ej

dlys

Bav

rnv

Thisteddyrskueplads

Vestervig

Silstru p

ge

øl le v

sm in th er

vej

Fæ røv

er

j

W

W

nde

jag

Engve

Råd

To f

rsv ej

Ha m

me

j

j

Gu

ej

røv ej

rtor Ves te

akk en

Bedsted nd sv

ve

Ko

a rre

Teg lb

gdy ss ev e

I sla

ej

Agger

yl

ej

j eve tag an Pl

HuFlade Sø ndb or gv

Id

n

r To

4

Ørum Sø

Lan

p

Tegl væ rks

Lodbjerg Klitplantage

M øl le va

j

Gr am sve

nd selu

Lan gdy s

vej

vej

sted

l ea

ej pv tru

Tho r

j

ve te

ej

Hejr eve j

le

ng

Jer nba n

Hørdum j

u Ol

in M

gs

11 26

Koldby

t

Tin

Stenbjerg

æng e

Gra ms ve

de

es

ad fG

Hø jto fte ve

E

ng

Skole væn g et

j ve ler Ma

Hø jva get

s Vej

levæ n

Thisted

ng

va

j Hø

gen G rønnin

Sko

11 26

Mark v

ng

gv

en

get

æ

et

ng

Alle

æn

1

rvej

Ovesø

va

nde s Mi de Ga uf

Nørre Vorupør ærv

øj

lle

ia v

H

Ol

Hvidbjerg Klitplantage Bromb

Au s

tr al

get

a

gh

En

ersen

j

j levæ n

Ma le

et

dve

Sko

11 26

væ ng

Nørrea

gs

rste

Vilsund

lia

ej

Nørrevænge j ve ve

En

str a

or

Rin gv

Oscar And

Au

D

ng

ag dr

er

leve j

Thy

et

Snedsted

Sko

Østerild Fjord

Ov

mel

Kro

Arup Vejle

j

ej

Ga m

Øsløs nb

Od de su

Hillerslev

n re

Tho

N

Nors Vandet Sø

rv

park en

Spu rv

M

rre Nø

Nors Sø

10

Thy

Østerild

sm øl le ve

ve j

Ti

le øl

Mølle re ør

nd

n

Vilsbøl Plantage

j pve str u ng

guten Essen

tte

Tingstrup

Stenbjerg

Stensag e

Ha

Finden sie den weg zu

Klitmøller

park Thy en park en

Tved Klitplantage

Sydhavnsvej

Span

Tican John

sens

A


5

4

VESTERHAVSHYTTEN Vi bruger lokale råvarer; alle bøffer er økologisk Galloway fra Agger Tange...

Grillretter Kaffe & kage Gammeldags isvaffel Softice Glutenfri brød Vegansk burger

ÅBEN hver dag til og med uge 43 6

cold hawaii m/tzatziki

heavy agger burger m/pomm. frit.

VESTERHAVSHYTTEN Vesterhavsvej 2 . Agger

9794 2829

Sidste stop før Vesterhavet...

7 Tid til forkælelse på Hotel Thinggaard ved Nationalpark Thy

Restaurant med a la Carte & Gourmet menu Åbent alle dage i maj - oktober kl. 11:30 - 21:00 Bestil bord på tlf. 97 95 12 00

Det siges, at vi har Danmarks bedste røgvarer, men prøv selv, om rygtet taler sandt! Es wird behauptet, dass beim Uns der beste Fisch geräuchert wird.

DET GAMLE RØGERI Kuttergade 7 · DK-7730 Hanstholm Tlf.: +45 23 46 13 53 Nørretorv 1-3 · DK-7700 Thisted Tlf.: +45 25 94 21 04 info@roegeriet.dk · www.roegeriet.dk

Kong Gulerod.dk

Jernbanegade 5 7760 Hurup Thy Tlf. 97 95 12 00 HotelThinggaard.dk

8

9

Autentiske smagsoplevelser Stor fiske- og skaldyrsbuffet hver onsdag & søndag i juli & august Kr. 349,5 retters gourmetmiddag af sæsonens bedste råvarer Kr. 495,Kroens stjerneskud Kr. 159,-

Thyholm  www.tambohus.dk  97 87 53 00

10

HELSTEGT RØDSPÆTTE FRA THORUP STRAND M/ HVIDEKARTOFLER OG PERSILLE SAUCE

129,RIBEYE

M/ ÅRSTIDENS GRØNSAGER, MIX SALAT, PEBERSAUCE OG STEAK POMMES FRITES

149,-

HVER TORSDAG STEGT FLÆSK M/ PERSILLESAUCE BIKSEMAD M/SPEJLÆG SPIS - HVAD - DU - KAN

99,-

DANSK BØF

M/ BLØDE LØG, SKYSAUCE, HVIDE KARTOFLER, OG HJEMMELAVEDE RØDBEDER

99,-

FACEBOOK.COM/VESLOESKRO TORS - SØN 12.00 - 20.00 GÆLDER SOMMEREN 2018

Hotel · A la carte · Selskab Frederiksgade 16 · 7700 Thisted · T: 9792 5200 · E: booking@hotelthisted.dk · W: hotelthisted.dk


Østerild Testcenter Østerild Testcenter Skovtur blandt verdens største vindmøller Tag en tur i skoven og oplev både den friske natur og produktionen af grøn energi i topklasse. Du kommer helt tæt på vindmøller, som er omkring 200 meter høje, og som producerer ufattelige mængder af energi. Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ligger i Østerild Plantage med indkørsel ad Testcentervej fra Gl. Aalborgvej. Her finder man Besøgscenter Østerild med en fin udstilling om vindenergi generelt og om verdens største vindmøller, som bliver testet her på centret. Du får mulighed for at komme helt hen og røre ved en 62 meter lang vinge. Det giver en forståelse af, hvor store møllerne i virkeligheden er. På en af møllerne er der

tegninger af en lille familie i fuld størrelse placeret i 50 og 100 meters højde på tårnet, så man får en klar fornemmelse af, hvor lille man ville føle sig, hvis man var oppe på tårnet, mens vingespidsen farer forbi med mere end 300 km/t. Det er muligt at leje både Segways, cykler og el-crossere, så man kan kommer helt tæt på møllerne – man er selvfølgelig også velkommen på gåben eller på egne cykler. I udstillingen finder man grundig information om både vindmøllerne og den natur, de står i. Læs mere på www.testcenter.dk og tjek de guidede ture på visitthy.dk.

Waldspaziergang zwischen

den größten Windkraftanlagen der Welt Mach einen Waldspaziergang und erleb sowohl die schöne Natur als auch die Produktion nachhaltiger Energie der Spitzenklasse. Das Nationale Testzentrum für große Windkraftanlagen liegt in der Østerild Plantage. Man erreicht es über den „Testcentervej“, der vom Gl.Ålborgvej abzweigt. Hier findet man auch ein Besuchszentrum mit einer Ausstellung über Windkraft generell und über die sich hier befindenden größten Windkraftanlagen der Welt. In der Ausstellung erhalten Sie ausführliche Informationen über die Windkraftanlagen und die Natur, in der sie errichtet wurden. Sie haben die Möglichkeit ein 62 Meter langes Rotorblatt zu berühren. Auf diese Weise bekommt man einen Eindruck von der tatsächlichen Größe der Windkraftanlagen.

Auf einer der Anlagen ist eine Familie aufgezeichnet, die man in 50 und 100 Meter Höhe platziert hat. Dadurch wird deutlich, wie klein man sich fühlen würde, wenn man auf den richtigen Anlagen stehen würde, während die Spitzen der Rotorblätter mit einer Geschwindigkeit von 300 Km pro Stunde vorbeisausen. In Østerild besteht die Möglichkeit Segways, Fahrräder und elektrische Allrad-Geländefahrzeuge auszuleihen, um dicht an die Anlagen heranzukommen. Es ist natürlich auch erlaubt, mit dem eigenen Fahrrad oder zu Fuß dort hinzukommen. Lesen Sie mehr auf: www.testcenter.dk und informieren Sie sich über geführte Touren auf www.visitthy.dk

VERDENS VILDESTE VINDMØLLER - THE MOST POWERFUL WIND TURBINES IN THE WORLD - WINDKRAFTANLAGEN DER WELTKLASSE

7.00 - 22.00 Fri entré Eintritt frei Free entrance

Lej Segways Segways mieten Rent a Segway

Testcentervej

Åben alle dage Täglich geöffnet Open every day 29 569

11

www.testcenter.dk 18


Udstillinger Thisted:

Udstilling Heltborg:

Udstilling Heltborg:

LIV I KLUDENE

JYLLAND I HELTBORG

FÆRØMALERE

Museum Thy har mange tekstile skatte i magasinet. Nu kommer de frem i lyset for en stund. Tøj kan fortælle mange historier, om en egn, om en person, og skiftende tiders op- og nedgang – ja, meget mere end man kan forestille sig. Udstillingen vil vise tøj til alle generationer og alle lejligheder gennem de sidste par hundrede år.

Heltborg Museum lægger i sommeren 2018 lokaler til en særlig udstilling; JYLLAND i Heltborg, hvor Kunstnersammenslutningen JYLLAND udstiller værker i et møde med udvalgte værker af Jens Søndergaard. Hvad har Jens Søndergaard og Kunstnersammenslutningen JYLLAND tilfældes udover at udstille i samme lokaler på Heltborg Museum? Navnet Jylland. Jens Søndergaard malede billeder fra det Jylland, hvorfra han kom, selvom han var bosat i København hele sit voksenliv. Femogtyve nulevende kunstnere har i de syv udstillingslokaler forholdt sig til Jens Søndergaards værker, der præsenteres på en farvet væg overfor.

Sydthy Kunstforenings efterårsudstilling præsenterer udvalgte Færø-kunstnere:

Besøg udstillingen frem til 9. september.

ÅNDEN FRA '68 ”1968” står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt.

Eydun av Reyni, Torbjørn Olsen, Marius Olsen, Zacharias Heinesen, Arnold Vegghamar, Bardur Jakupsson, Gudrid Poulsen. Der vises: Maleri, grafik og keramik. Fernisering lørdag d. 8. september kl. 14.00. Besøg udstillingen fra 8. september.

Besøg udstillingen frem til 28. august.

Besøg udstillingen fra 12. oktober.

Færømalere - Heltborg

Jylland i Heltborg Liv i kludene - thyboernes tøj

SE FLERE AKTIVITETER PÅ MUSEUMTHY.DK - OG FØLG OS PÅ FACEBOOK!

Thisted Museum

Heltborg Museum

Vorupør Museum

Fiskerhuset Agger

Oldtidssamling, købstadshistorie, mindestuer for J. P. Jacobsen og Chr. Kold.

Jens Søndergaard kunstsamling, landbrugssamling og rekonstrueret jernaldergård.

Gl. bådeværft, arbejdende værksted, kystfiskeri og religiøse vækkelser. Børneaktiviter i skoleferierne.

Det fredede hus beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten.

Jernbanegade 4 · 7700 Thisted Tlf. 9792 0577

Skårhøjvej 15 · Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2077

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Tlf. 9793 8850

Toftevej 9 · Agger (adgang fra Blåbærvej) 7770 Vestervig · Tlf. 9792 0577

Åbningstider: 24/03-30/06 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00 01/07-12/08 Alle dage kl. 11.00-17.00 13/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 13.00-16.00

Åbningstider: 01/04-30/06 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00 01/07-12/08 Alle dage kl. 10.00-16.00 13/08-31/10 Tirs.-søn. kl. 12.00-16.00

Åbningstider: 01/07-12/08 Alle dage kl. 14.00-17.00 Eller efter aftale.

Åbningstider: 01/01-30/06 Tirs.-fre. Søn. 01/07-12/08 Man.-fre. Lør.-søn. 13/08-31/12 Tirs.-fre. Søn.

kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00 kl. 11.00-16.00 kl. 13.00-16.00

Skomagerhuset har været barndomshjem for husmændendes digter Johan Skjoldborg. Skippergade 6 · Øsløs · 7742 Vesløs Tlf. 9792 0577

Skjoldborgs Hus, Øsløs

Åbningstider: 01/07-31/07 Alle dage kl. 13.00-16.00 Eller efter aftale.

www.museumthy.dk Besøg også Bunkermuseum Hanstholm

TILDEGRAFISK.DK

M U SEER I T HY


Smag på lokale specialiteter Probieren Sie lokale Spezialitäten

Thy og Mors bugner af lokale lækkerier Besøg medlemmerne af Regional Madkultur Thy-Mors og smag! Skaldyrene fra fjorden, fiskene fra Vesterhavet og vilde urter fra Nationalparken er nogle af områdets ypperste kvaliteter. Dyrene og planterne nyder godt af den friske, salte luft og det særlige lys fra de store vidder. En række spisesteder i Thy og Mors gør noget helt særligt ud af de lokale specialiteter som for eksempel lam og gallowaykød, der græsser i Nationalpark Thy, egnsretter med urter fra Nationalpark Thy og kartofler og dild fra de fede marker for ikke at tale om al den friskfangede fisk fra Vesterhavet.

få måneder. Thisted Bryghus, som ligger midt i Thisted arrangerer rundvisninger, men der er som regel lang ventetid. På egnens spisesteder er der lokale råvarer på mange af menukortene. På Hotel Thinggaard i Hurup gør de en dyd ud af altid at have retter, hvor de lokale lækkerier indgår. Også her kan man efter middagen købe nogle af produkterne på hotellet. Stenbjerg Kro lagde for 7 år siden menukortet helt om. De traditionelle retter blev skiftet ud med en Nationalpark Thy platte og siden har kroen aldrig oplevet større efterspørgsel. Kromutter er selv ude i Nationalpark Thy for at høste urterne, som køkkenet bruger og det autentiske køkken tiltrækker turister fra hele Danmark og Europa. Østerild Kro, som ligger nabo til verdens største testvindmøller, serverer det unge kropar en fusion af gamle, traditionelle danske kroretter og spændende, moderne retter med et strejf af gourmet. I Vorupør byder Weilian og Stig velkommen til både et traditionelt kinesisk køkken og dansk landkøkken.

Regional Madkultur Thy-Mors Du kan endda komme ud og se, hvor tingene kommer fra – hvad med for eksempel at nusse Thy Lams økologiske får bag øret, se dådyrene i øjnene hos Galgebakkens Hjortefarm eller høre de økologiske køer sige muh hos Thy Øko Is eller Gården Gyrup? Hos Thy Øko Bær kan du se hvordan økologiske bær dyrkes og hos Frilandsgrønt kan du opleve ægte dansk bondegårdsidyl med kartofler og jordbær på markerne. Alle er velkomne til at kigge forbi og komme helt tæt på, hvor maden produceres. Køb Thy med hjem Thy har også en række specialforretninger, hvor du kan købe de lækre lokalproducerede madvarer med hjem. I Thisted finder du Fiskehuset på lystbådehavnen, hvor du finder et stort udvalg af fisk, grøntsager, øl og andre lokale varer. Fiskehuset i Thisteds nye restaurant med udsigt ud over lystbådehavnen er et besøg værd. Her får du områdets friskeste fisk og de garanterer kvaliteten, som de ikke går på kompromis med. Hos Chokoladekurven i Thisteds gågade finder du den lokale Nationalpark chokolade, Thy Øl mv. En rigtig kvalitetsbevidst specialforretning med både lokale og andre danske specialiteter. I Vorupør finder du Vorupør Slagter og hos Stenbjerg Kro er der egne lokale specialiteter at få, bla. ramsløgsalt og snapse med urter fra Nationalpark Thy. De fleste steder kan du naturligvis købe Danmarks bedste øl fra Thisted Bryghus – også mange steder de helt nye Nationalpark Thy øl, som kun har været på gaden i

20

er en forening, stiftet i 2013, som arbejder for at styrke synligheden og tilgængeligheden af de regionale fødevarer i Thy og Mors. Regional Madkultur Thy – Mors er medlem af det europæiske netværk, Culinary Heritage, der blev oprettet i 1995 som et samarbejde mellem Sydøst Skåne og Bornholm. Netværket har i dag cirka 32 medlemsregioner med omkring 1.160 virksomheder over hele Europa. Logoet består af en kokkehue og en kniv og en gaffel, og bruges som vejviser for besøgende, som vil nyde den lokale mad. Læs mere om foreningen og find adresserne på: madkulturthymors.dk og find os på facebook


Thy Thy und Mors ist reich an lokalen Köstlichkeiten Besuchen Sie die Mitglieder des Vereins „Regional Madkultur Thy-Mors“ und probieren Sie! Die Schalentiere vom Fjord, die Fische der Nordsee und wilde Kräuter vom Naturschutzgebiet gehören zu den besten Qualitäten des Gebietes. Die Tiere und Pflanzen genießen die frische, salzige Luft und das besondere Licht von den großen Hochebenen. Zahlreiche Speiselokale in Thy und Mors machen etwas ganz Besonderes aus den örtlichen Spezialitäten, wie zum Beispiel Lamm und Gallowayfleisch, die im Naturschutzgebiet Thy weiden, Gerichte aus der Gegend mit Kräutern aus dem Nationalpark Thy sowie Kartoffeln und Dill von den üppigen Feldern und geschweige denn den ganzen frischgefangenen Fisch aus der Nordsee.

Im Geschäft „Chokoladekurven“ (Der Schokoladenkorb) in der Fußgängerzone von Thisted finden Sie die Schokolade des Nationalparks, Bier aus Thy und vieles mehr. Ein sehr qualitätsbewusstes Geschäft mit sowohl örtlichen als auch anderen dänischen Spezialitäten. In Vorupør finden Sie Vorupør Metzger und bei Stenbjerg Wirtshaus können Sie Spezialitäten des Hauses bekommen, wie zum Beispiel Bärlauchsalz und Schnäpse mit Kräutern aus dem Naturschutzgebiet Thy. An den meisten Orten können Sie natürlich das beste Bier Dänemarks von Thisted Brauhaus kaufen – auch vielerorts die ganz neuen Nationalpark Thy Biere, die nur seit wenigen Monaten auf dem Markt erhältlich sind. Thisted Brauhaus, das mitten in Thisted liegt, veranstaltet Führungen, jedoch ist die Wartezeit oft lang.

Sie können auch ganz nah erleben, wo die Sachen herkommen – wie wäre es z.B. die ökologischen Lämmer von Thy hinter dem Ohr zu kraulen, den Rehen in die Augen schauen bei Galgebakkens Hirschfarm oder die ökologischen Kühe bei „Thy Øko Is“ (Thy ökologisches Eis) oder am Bauernhof Gyrup muhen zu hören? Bei „Thy Øko Bær“ (Thy ökologische Beeren) können Sie sehen wie biologische Beeren angebaut werden und am Hof „Frilandsgrønt“ (Grünes aus dem Freiland) können Sie echte, dänische Bauernhofidylle mit Kartoffeln und Erdbeeren auf den Feldern erleben. Jeder kann gerne vorbeischauen und die Produktion der Nahrungsmittel ganz nah erleben. Bringen Sie ein Stück von Thy mit nach Hause Thy hat auch zahlreiche Spezialgeschäfte wo Sie auch leckere Lebensmittel aus der Gegend kaufen können. In Thisted finden Sie das Restaurant „Fiskehuset“ (Das Fischhaus) am Segelboothafen, wo Sie eine große Auswahl an Fisch, Gemüse, Bier und anderen Lebensmitteln finden. „Fiskehuset“ im neuen Restaurant von Thisted mit Aussicht auf den Segelboothafen ist einen Besuch wert. Hier erhalten Sie den frischesten Fisch des Gebietes und hier wird die Qualität garantiert, mit der das Restaurant keine Kompromisse macht.

Specialbutikker i Thy Spezialgeschäfte in Thy Fiskehuset Thisted Vorupør Slagter Chokoladekurven Stenbjerg Kro Bageriet 11/11 Madsens Bageri

Restauranter i Thy Restaurants in Thy Hotel Thinggard Stenbjerg Kro Hotel Klitheden Restaurant Kontra Montra Hotel Hanstholm Agger Darling Hanstholm Madbar

Producenter i Thy Produzenten in Thy Thya/Chokolenten Galgebakkens Hjortefarm Thy Lam Frilandsgrønt Thy Økobær Gyrup og Thy Whisky Thy Øko is Kyst Aps Trynen i jorden Thisted Bryghus Ismejeriet Thy

Regionale Speisekultur Thy-Mors ist ein Verein, 2013 gegründet, der sich dafür einsetzt, die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der regionalen Lebensmittel in Thy und Mors zu stärken. „Regional Madkultur Thy-Mors“ ist Mitglied des europäischen Netzwerks Culinary Heritage, das als eine Zusammenarbeit zwischen Südost Skåne in Schweden und Bornholm 1995 gegründet wurde.

Die Speiselokale des Ortes bieten oft Zutaten aus der Gegend an. Im Hotel Thinggaard in Hurup gehen Sie darin auf, immer Gerichte zu haben in denen die leckeren Spezialitäten aus der Gegend enthalten sind. Auch hier kann man nach dem Mittagessen einige der Produkte im Hotel kaufen. Stenbjerg Wirtshaus hat vor 7 Jahren die Menükarte komplett geändert. Die traditionellen Gerichte wurden mit einer Nationalpark Thy Platte ausgetauscht und seitdem hat das Wirtshaus nie größere Nachfrage erlebt. Die Besitzerin des Gasthauses geht selbst in den Nationalpark Thy hinaus um die Kräuter die die Küche benutzt zu ernten, und die authentische Küche zieht Touristen aus ganz Dänemark und Europa an. Im Østerild Wirtshaus, das übrigens die größten Windräder der Welt als Nachbarn haben, serviert das junge Wirtshauspaar eine Fusion von alten, traditionellen dänischen Gasthausgerichten und spannenden, modernen Gerichten mit einem Hauch von Gourmet. In Vorupør heißen Weilian und Stig Sie zu einer traditionellen, chinesischen Küche als auch einer dänischen Landhausküche willkommen.

Das Netzwerk hat heute ungefähr 32 Mitgliedsregionen mit ca. 1160 Betrieben über ganz Europa. Das Logo besteht aus einem Kochhut sowie einem Messer und einer Gabel und wird als Wegweiser für Besucher die das Essen aus dem Gebiet genießen möchten verwendet. Lesen Sie mehr über den Verein und finden Sie die Adressen unter: madkulturthymors.dk und finden Sie uns auf Facebook.

21


Velkommen til Willkommen in Hanstholm Fyr – mødestedet mellem kunst og natur Fremtidens Hanstholm fyr arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA.

Hanstholm Fyr ligger som en markør og vartegn for Danmarks nordvestligste punkt. Det bygningsfredede fyrkompleks er totalrenoveret udvendigt i 2015, og den indvendige istandsættelse er påbegyndt. Thisted Kommune er bygherre og forventes klar til åbning i august 2017.

Fyret ligger ved den nordlige afgræsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat med udsyn over store uberørte klitheder og Vesterhavet. Her lå den stærkeste fæstning på den tyske Atlantvold under 2. verdenskrig, og her besøger mere end 50.000 personer fæstningens dokumentationscenter og de tilbageværende bunkers. Det lille bysamfund Hansted undergik igen en stor omvæltning i 1960´erne, hvor staten byggede Hanstholm Havn, og en ny by skød op omkring det, der i dag er Danmarks største fiskerihavn. Ud over adgangen til selve fyrtårnet med udsigten over hav, havn, by og vildtreservat er fyret stedet for udstillinger, workshops, arrangementer, refugium, artists in residence etc. Som basisbenyttelse er der indgået aftaler om lokal musikskolevirksomhed, turistkontor i sommerperioden og en trædesten, en nordlig indgangsport for Nationalpark Thy. En vigtig samarbejdspartner er fyrets støtteforening, som fortsat skal drive aktiviteter på området. Det store fyrkompleks med redningshus, skibningshus og den frodige have ud til skrænten mod Danmarks sidste vildmark rummer mange flere muligheder og visionen er at Hanstholm fyr inden for en kort årrække vil være samlingspunkt for en international smeltedigel, der vil præge området lokalt, regionalt og nationalt. Læs mere om fyrets aktiviteter og historie på www.hanstholm.dk

Shopping Center Hanstholm INDKØB, OPLEVELSER OG AKTIVITETER - et hav af gode tilbud

Gratis/Kostenlos

parkering - lige ved indgangene

SUPERMARKED Supermarkt

CENTRET HAR ÅBENT ALLE DAGE! • Indkøb, oplevelser og aktiviteter. Masser af aktiviteter i løbet af sommeren.

URMAGER / Uhrmacher

• Mange muligheder for indkøb - bredt udvalg af modebutikker

SLAGTER / Fleischer

• Slip børnene fri og lad dem gå på opdagelse i et trygt miljø

BAGER / Bäcker SKO / Schuhe

CAFE / Cafe SMYKKER / Scmuck

• Handicapvenlig (ingen trapper og besværlige gange)

OPTIKER / Optiker

• Familiesamvær - besøg Hanstholm Centret og få en totaloplevelse

APOTEK / Apotheke KIOSK / Kiosk BRUGSKUNST / Gebrauchskunst VÆRTSHUSE / Gaststätten PIZZARIAER / Pizzerias POST / Post BIBLIOTEK / Bibliothek SPAREKASSE / Sparkasse BLOMSTER / Blumen DAMETØJ / Damenbekleidung HERRETØJ / Herrenbekleidung MODEBUTIKKER / Modegeschäfte

DAS CENTER HAT TÄGLICH GEÖFFNET! • Einkauf, Erlebnisse og aktivitäten Jeden menge Aktiviteten i Laufe des Sommers. • Viele Einkaufsmöglichkeiten - große Auswahl von Modeläden • Ihre Kinder können sich frei und unbesorgt in sicherer Umgebung tummeln • Behindertenfeundlich (keine Treppen und beschwerliche Gänge) • Familien Beisammensein - besuchen Sie das Hanstholm Center und machen Sie daraus ein Totalerlebnis

SHOPPING CENTER ALTID ET ETBESØG BESØGVÆRD VÆRD SHOPPING CENTERHANSTHOLM HANSTHOLM - ALTID

22


Hanstholm Hanstholm Leuchtturm – Der Treffpunkt zwischen Kunst und Natur

Der zukünftige Hanstholm Leuchtturm arbeitet mit Kunst, Natur und Menschen. Der Leuchtturm ist der Treffpunkt für Fachleute und lokale Kräfte, die zusammen das Verhältnis zwischen Natur, Kunst und Menschen, wie es sich in der Gegenwart entfaltet und sich in der Geschichte entfaltet hat, erforschen und vermitteln. ”Die Natur in der Kunst und die Kunst in der Natur”, ist der Ausgangspunkt für die Aktivität, Reflexion und Vermittlung, die die ganz spezielle DNA des Leuchtturms ist.

Hanstholm Leuchtturm liegt wie ein Markör und Wahrzeichen für Dänemarks nordwestlichsten Punkt. Das unter Denkmalschutz stehende Leuchtturmkomplex ist von Aussen in 2015 total renoviert worden und die Inneninstandsetzung ist in Angriff genommen worden. Thisted Kommune ist Bauherr und die Öffnung ist im August 2017 zu erwarten. Der Leuchtturm liegt bei der nördlichen Abgrenzung zu Nationalpark Thy und Hanstholm Wildreservat, mit Ausblick über große unberührte Dünenheiden und die Nordsee. Hier lag die stärkste Festung auf den deutschen Atlantwall während des 2. Weltkrieg und hier besuchen mehr als 50.000 Personen das Dokumentationszentrum der Festung und die übriggebliebenen Bunker. Die kleine städtische Gesellschaft Hansted erlebte wieder eine große Wende in den 1960´ern, wo der Staat Hanstholm Hafen baute und um den, der heute Dänemarks größter Fischereihafen ist, eine neue Stadt hoch schoß. Hoch über den Ausgang zum eigentlichen Leuchtturm, mit Aussicht über Meer, Hafen, Stadt und Wildreservat, ist der Leuchtturm die Stelle für Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Refugium, Artists in Residence etc. Als Basisbenutzung, sind Vereinbarungen über örtliche Musikschultätigkeit, Fremdenverkehrsamtsbüro in der Sommerperiode und eine Trittflise, ein nördliches Eingangstor für Nationalpark Thy, eingegangen worden. Ein wichtiger Zusammenarbeitspartner ist der Unterstützungsverein, der weiterhin Aktivitäten im Gebiet betreiben muß. Der große Leuchtturmkomplex, mit Rettungshaus, Schiffshaus und den fruchtbaren Garten, raus zum Abhang, Richtung Dänemarks letzte Wildnis, hat viel mehr Möglichkeiten und die Vision ist es, dass Hanstholm Leuchtturm, innerhalb einer kurzen Zeit, ein Brennpunkt für einen internationalen Schmelztiegel wird, der das Gebiet lokal, regional und national prägen wird. Lesen Sie mehr über die Aktivitäten und Geschichte des Leuchtturms auf: www.hanstholm.dk

Økologisk surde j sbrød og croissa nter af lok a le råvarer O R GA N ISCH SAUE RT E I G B ROT U N D CR O ISSA NTS VON LO K A L E N PR OD U KT E N O R GA N IC SO U R DOU G H LOAVES A N D CR O ISSA N TS MAD E WI T H LO CA L PR OD U C E

KØ B H O S / K A U F E N B E I / B U Y AT Spar Klitmøller B AG E R I / B ÄC K E R E I / B A K E R Y By tor vet 9G, Hanstholm centret

B E S T I L PÅ Bestellen a uf Order online

WWW.1 1 I 1 1 . D K

Kai Lindbergsgade 73 // 7730 Hanstholm // Tlf: 97 96 16 90 // www.hanstholm-indkoeb.dk

23


Velkommen til Willkommen in

Tag på storslåede vandreture En vandretur er lig med frihed. Du bestemmer selv tempo, længde, hvor og hvornår. Det kan fungere som fordybelse og ro uden dagligdagens stress og jag, eller som en udfordring af fysik og det at føle sig ét med naturen. I Klitmøller og Thy har du uanede muligheder for at vandre, da der findes et utal af kortere og længere afmærkede stier. Du oplever den storslåede natur på tæt hold og kommer til at opleve, at der er virkelig højt til himlen her. Mange af stierne går gennem Nationalpark Thy og langs den vilde Vesterhavskyst. En rigtig god mulighed er at vælge en vandretur langs Vestkyststien Agger-Bulbjerg, som er en kombineret vandre- og cykelture på cirka 80 km. Den kan tages i mindre bidder og følger skovveje, offentlige veje og nyanlagte cykelstier. Vandrestierne i Thy er godt afmærkede og du kan finde brochurerne fra Skov- og Naturstyrelsen eller Nationalpark Thy online eller du kan hente foldere på Thy Turistbureau. Vi anbefaler: Hanstholm Vildtreservat – gul rute 3 km Turen er ca. 3 km og går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt, 56 m over havet. Fra toppen er der en storslået udsigt – et af de smukkeste steder i Thy. Findes i folderen ”Hanstholm Vildtreservat”.

Vandring er godt for sjæl og krop

Stenbjerg Plantage – gul rute 5.7 km Embak-turen som denne rute kaldes starter i kuperet og afvekslende skov og går bl.a. til vådområderne Bislet og Embak Vand. Findes i folderen “Stenbjerg i Thy”. Bøgsted Rende og Tvorup Klitplantage – rød rute 5 km Ruten kan starte enten fra den sydlige p-plads på Kystvejen eller fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Ruten går fra klittop til klittop og byder på storslåede udsigter. Denne rute kræver at konditionen er i orden. Findes i folderen “Tvorup Klitplantage”. Vilsbøl Plantage/Vandet Sø og Nors Sø – rød rute 7 km Ruten kan startes fra p-pladsen på Klitmøllervej eller fra bålpladsen ved Nors Sø. Turen går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger. Findes i folderen “Klitplantagerne ved Vandet Sø”. Find kort her: www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandretur

Åbningstider: Tirs., ons. og tors. Kl. 14.00 - 17.00 Ellers har vi åbent, når skiltet er ude.

Stågbak 10 · 7700 Klitmøller · 51 60 15 15 ·

24

WESTWIND KLITMØLLER (SURFSKOLE) Ørhagevej 150 · 7700 Thisted www.klitmoller.westwind.dk


Klitmøller Auf wunderschöne Wanderungen

Wandern ist gut für Leib und Seele

Eine Wanderung bedeutet Freiheit. Sie bestimmen selbst das Tempo, die Distanz, das Wo und Wann. Eine Wanderung kann dem Nachdenken oder der Mediation dienen, oder sie kann als physische Herausforderung angegangen werden. Klitmøller und Thy bieten ihnen ungeahnte Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen. Hier findet man markierte kürzere und längere Routen, die den Wanderer die besondere Natur erleben lassen. Viele der Wege führen durch den Nationalpark Thy und entlang der wilden Westküste. Der Vestkystensti Agger- Bulbjerg bietet die Möglichkeit auf einer kombinierten Wander- und Fahrradroute 80 Kilometer zurückzulegen. Man kann dies auch in kleinen Etappen auf Waldwegen, öffentlichen Straßen und neuangelegten Fahrradwegen tun. Die Wanderwege in Thy sind gut gekennzeichnet. Sie können Broschüren des Generaldirektorates für Forst und Natur oder des Nationalparks Thy über die verschiedenen Routen Online oder im Fremdenverkehrsamt in Thisted finden. Wir empfehlen: Hanstholm Vildreservat 3 km Dieser Wanderweg ist etwa 3 Kilometer lang und führt vom Parkplatz Nors Sø zum Isbjerg, der mit 56 m der höchste Punkt im Hanstholm Vildtreservat ist. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht über die ausgestreckten Dünenheiden des Hanstholm Reservates – eine der schönsten Stellen in Thy. Die Route finden Sie in der Broschüre „Hanstholm Vildreservat“.

Stenbjerg Plantage – gelbe Route 5,7 km Diese Wandertour wird Embak-Tour genannt. Sie beginnt in einem hügeligen und abwechslungsreichen Wald und führt u.a. durch die Feuchtgebiete Bislet og Embak Vand. Die Route finden Sie in der Broschüre „Stjenberg i Thy“ Bøgsted Rende und Tvorup Dünenplantage – rote Route 5 km Ausgangspunkt für die Wanderung kann entweder der südlichen Parkplatz beim Küstenweg oder der Parkplatz Bøgsted Rende sein. Der Wanderweg führt durch und über die Dünen und bietet großartige Aussichten. Diese Wanderung erfordert eine gute Kondition. Die Route finden Sie in der Broschüre „Tvorup Klitplantage“

The Garden Cafe er en multi-Kulti Cafe

Vilsbøl Plantage/Vandet Sø und Nors Sø – rote Route 7 km Die Wanderung kann entweder vom Parkplatz am Klitmøllervej oder von der Feuerstelle am Nors Sø begonnen werden. Der Wanderweg führt durch ein abwechslungsreiches Terrain mit unterschiedlichen Baumbeständen. Die Route finden Sie in der Broschüre „Die Dünenpflanzungen am See Vandet Sø“.

BURGER m. Gyrup Øko kød. VEGETAR & VEGANSK retter såsom hummus salat, falafel Burger og dagens salat er også på menuen. LOKAL IS fra Ismejeriet Thy finder I i vores smukke Is Bar.

Bestil bord på: 28 14 77 99 Køkkenet har åbent alle dag fra kl. 10 - 20 i sommerferie

Sie finden alle Broschüren hier: www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandretur

Ørhagevej 147 · Klitmøller · 7700 Thisted · gardencafe.dk

Klitmøller Ørhagevej 151 7700 Thisted

Phone (+45) 29 108 873 (+45) 28 147 799

DENMARK’S BEST SURF SCHOOL – BOOK NOW!! coldhawaii surfcamp.com

Ørhagevej 95, 7700 Thisted | Tlf.: +45 22 95 10 20 | anneshus.com

25


MERE NATIONALPARK THY? www.nationalparkthy.dk NATIONALPARK THY APP Gratis tilgængelig på Google Play og App Store. FACEBOOK: Nationalpark Thy PÅ VIMEO: Se Nationalpark TV DIE NATIONALPARK THY APP ist kostenlos bei Google Play oder im App Store erhältlich. FACEBOOK: Nationalpark Thy AUF VIMEO: können Sie sich Programme des Nationalpark TVs ansehen.

Udsigt over Nors Sø fra Isbjerg. Aussicht über den Nors Sø vom Isbjerg.

Foto: Ib Nord Nielsen

Nors Sø – det reneste vand og den dejligste sandstrand Nationalpark Thy rummer Danmarks reneste søer, og Nors Sø er en af dem. Det er en karstsø, fordi den ligger i en fordybning i kalkgrunden. Kalk- og kridtaflejringerne i undergrunden opløses af grundvandet, som presser sig op gennem sprækker og kanaler. Karstsøer er sjældne i Danmark, og de to største er Nors Sø og Vandet Sø. Søernes rene og kalkrige vand betyder, at de har en helt særlig rig og varieret flora. Den lille vandplante liden najade, som man troede var uddød i Danmark, er siden genfundet i Nors Sø og Vandet Sø.

læ fra vest, og der er toilet, bål- og grillpladser samt borde og bænke. Flyvesandet, som har lejret sig omkring 100 meter ud i søen, har skabt den fineste, børnevenlige badestrand. Fra badepladsen udgår flere afmærkede vandreruter. En af dem fører til fugletårnet ved den vestlige del af søen.

De rene, klarvandede søer er sammen med klitterne og de store sammenhængende klitheder hovedårsagen til, at Nationalpark Thy er udpeget som en af Danmarks fem nationalparker.

Er man mere til at kaste snøren end at vandre, så har Nors Sø en fin fiskebestand. Fiskekort til dele af den sydlige bred kan købes hos Naturstyrelsen Thy eller hos Thy Turistbureau. Den vestlige del af Nors Sø indgår i Hanstholm Vildtreservat. For at beskytte det sårbare dyre- og fugleliv er sejlads - herunder surfing, kano- og kajakroning ikke tilladt.

Fra nordsiden af Nors Sø kan man følge en vandresti til nationalparkens højeste punkt, Isbjerg, hvorfra der er udsigt til Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat.

Friluftsliv Badepladsen, som ligger på Nors Søs sydvestlige bred, er et populært sted. Plantagen giver

BESØGSSTEDER SVANEHOLMHUS AGGER TANGE

LODBJERG FYR Lodbjergvej 33 7770 Vestervig

Aggervej 35 7770 Vestervig

Delvist bemandet. Åbent hele året kl. 7.00 - 21.00 Adgang til tårnet mod betaling.

Ubemandet informationshus. Åbent hele året i dagtimerne. Gratis adgang Das Haus ist personell nicht besetzt. Das Svaneholmhus ist ganzjährig täglich geöffnet. Eintritt frei

26

Bemærk adgang kan være begrænset i 2018 grundet restaurering. Seien Sie bitte darauf aufmerksam, dass ihr Besuch 2018 aufgrund von Restaurierungsarbeiten eingeschränkt sein kann.

Zeitweise wird der Leuchtturm von Personal betreut. Der Leuchtturm ist tagsüber von 7 bis 21 Uhr für Besucher geöffnet. Der Zugang zum Turm ist nur gegen Bezahlung möglich.


FAKTA Nationalpark Thy blev i 2008 udnævnt til Danmarks første nationalpark og er kendt for sin helt særlige naturtype: Den nordatlantiske klithede. Her findes en sammenhængende klitnatur ikke set magen til i Europa. Nationalparken strækker sig fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord med en kyststrækning på ca. 55 km. Der Nationalpark Thy wurde 2008 Dänemarks erster Nationalpark. Er ist für seine besondere Natur, der Dünenheidelandschaft, bekannt: Hier findet man eine zusammenhängende Dünenlandschaft, die es nicht an anderen Orten in Europa gibt. Der Nationalpark erstreckt sich mit einer Küstenlänge von 55 Kilometern von Agger Tange im Süden bis nach Hanstholm im Norden.

Foto: Christina Pedersen

Nors Sø

Nors Sø

– das sauberste Wasser und der schönste Sandstrand Im Nationalpark Thy befinden sich einige der saubersten Seen Dänemarks, und der Nors Sø ist einer davon. Es handelt sich um einen Karstsee, da er in einer Vertiefung im Kalkboden liegt. Kalk- und Kreideablagerungen im Untergrund werden vom Grundwasser, das sich durch die Ritzen und Kanäle presst, aufgelöst. Karstseen sind äußerst selten in Dänemark und die beiden größten sind der Vandet Sø und der Nors Sø. Das saubere und kalkreiche Wasser der Seen führt dazu, dass man hier eine artenreiche Flora findet. Die kleine Wasserpflanze Najas flexilis (biegsames Nixenkraut) , von der man annahm, dass sie in Dänemark ausgestorben war, ist im Nors Sø und im Vandet Sø gefunden worden. Die sauberen, klaren Seen sind zusammen mit den Dünen und den zusammenhängenden Dünenheiden der Hauptgrund dafür, dass der Nationalpark Thy einer der 5 Nationalparks in Dänemark ist. Leben im Freien Die Badestelle, die am südöstlichen Ufer des Nors Søs liegt, ist sehr beliebt. Der Wald schützt

vor dem Westenwind und es gibt Toiletten, eine Feuerstelle mit Grill sowie Tische und Bänke. Der Flugsand, der sich auf einer Strecke von 100 m im See abgelagert hat, hat den schönsten, kinderfreundlichen Badestrand geschaffen. An der Badestelle beginnen mehrere markierte Wanderwege. Einer der Wege führt zu einem Vogelaussichtsturm, der am westlichen Teil des Sees steht. Befindet man sich auf der Nordseite des Sees, kann man einem Wanderweg folgen, der zum höchsten Punkt des Nationalparks führt, dem Isbjerg. Vom Weg aus hat man wunderschöne Aussichten z.B. zum Nors Sø und über das Reservat. Möchte man lieber angeln als wandern, findet man im Nors Sø einen guten Fischbestand. Einen Angelschein für das südliche Ufer kann man bei der Naturverwaltung oder im Fremdenverkehrsbüro in Thisted kaufen. Der westliche Teil des Sees gehört zum Hanstholm Wildreservat. Um das Vogel- und Tierleben zu schützen sind hier alle Segelaktivitäten, wie z.B. Surf, Kajak und Kanutouren, verboten.

BESUCHSSTÄTTEN HANSTHOLM FYR Tårnvej 7-23 A+B 7730 Hanstholm Delvist bemandet. Åbent hele året kl. 9.00 - 18.00 Adgang til tårnet mod betaling. Zeitweise wird der Leuchtturm von Personal betreut. Der Leuchtturm ist tagsüber von 7 bis 21 Uhr für Besucher geöffnet. Der Zugang zum Turm ist nur gegen Bezahlung möglich. www.hanstholmfyr.dk

STENBJERG LANDINGSPLADS Stenbjerg Landingsplads 4 7752 Snedsted. Bemandet informationshus. Åbent alle dage 1. april - 30. oktober kl. 13-17. Gratis adgang. Das Informationshaus wird von Personal betreut. Vom 1. Apr. bis zum 31. Okt. täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

27


SVØMMEBAD – sjov for hele familien

SVØM i SOMMERFERIEN

216 siders fortællinger og opskrifter fra Thy & Mors

Lækkert svømmebad – stor svømmesal med 25 m. bassin, 1 og 3 meter vipper. Vandrut-sjebane på 55 m., sauna, børnebassin, varmtvandsbassin, babybassin, solterrasse, café og meget mere.

Mød de lokale kokke, producenter og ildsjæle. Lav maden fra bogens opskrifter. Nyd de skønne billeder.

Nyhed: Nyt Grotte bassin med Regnvands hule og Strandbreds bassin (34 gr.) samt masser af vand aktiviter. Ny stor solterrasse.

Neuheit: Neue Wassergrotte mit regen Wasserhöhle und Stranduferbecken (34 gr.), viele Wassersportaktivitäten. Neue großeSonnen-terrasse.

ning Morgensvøm men im Morgenschw tag rs e n n torsdag/Do

Vizuall.dk

Udgivet af Jeanette Lund Kommunikation og Reklame-Avisen i samarbejde med Regional Madkultur Thy-Mors

Wunderbare Schwimhalle mit 25 m. Becken mit 1 und 3 m. Sprungbrett, 55 m. Wasserrutche, Saunen und viel Badetiere. Warmwasserbecken, Kinderbecken, babybecken, Cafe und viel mehr.

6.00 - 8.00

Fås hos de lokale boghandlere i Thisted og Nykøbing, hos medlemmer af Regional Madkultur Thy-Mors, turistbureauerne VisitThy og VisitMors samt online på www.visitmors.dk/booking/27319

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg for hele familien Kom og oplev vedvarende energi og energibesparelser i praksis

SOL · SOLAR

Visits for the whole family Experience Renewable Energy and Energy Savings in practice

BØLGE · WAVE

VIND · WIND

Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby · 7760 Hurup Thy · tel 9795 6600 · info@folkecenter.dk ·

Nordisk Folkecenter

Produktion: Reklame-Avisen.dk · Layout: BITSCH and pieces · Der tages forbehold for trykfejl. Reklame-Avisen er ikke ansvarlig for indhold i de enkelte annoncer.

BIO

Profile for BITSCH and pieces

THY for Turister · Uge 35 · 2018  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...

THY for Turister · Uge 35 · 2018  

Med denne avis ønsker vi at byde dig velkommen til skønne Thy! Thy er kendt for sin natur, der indeholder både skov, klitområder, det rolige...

Advertisement