Page 53

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

#

0 4

Marvin Zelen

Ο πρωτοπόρος των κλινικών μελετών για τον καρκίνο ειδικο θεμα

Ο (νοσηρός) κύκλος των χαμένων εποχών ΣΤΑΤΊΝΕΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των προϊόντων, είτε απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της WINMEDICA

Δικαιούχος Σήματος και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Επιστημονική Ενημέρωση:

Novartis (Hellas) A.E.B.E. T.Θ. 52001, 14410 Μεταμόρφωση Τηλ. 210 2811712 www.novartis.gr

ΑΘΗΝΑ: Παπαδιαμαντοπούλου 41, Τ.Κ. 11528, Ιλίσια Τηλ. 210 7488 821- 858 - 860 • Fax: 210 7488827 Τηλ. Παραγγελιών: 210 7488839 • E-mail: info@winmedica.gr

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2828812

Μύθος ή πραγματικότητα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2011: Στόχος οι εφικτοί στόχοι!

Τ Ρ Ι M Η Ν Ι Α Ι Α

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η

Ε Κ Δ Ο Σ Η

winmag  

winmedia magazine

winmag  

winmedia magazine