Page 17

αυτές τις μελέτες. Ήταν πιο σύνθετες του μαστού, και κάνει στα 50 της Παράλληλα, υπάρχει ένας μεγάλος μία εξέταση που είναι αρνητική, αριθμός γυναικών με ψευδώς θετικά από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. χρειάζονται περίπου 4 χρόνια για αποτελέσματα με όλες τις αρνητικές Τότε εγώ και οι συνεργάτες μου, ανάμεσα τους και ο Σταύρος Λαγάνα επιστρέψει στον ίδιο κίνδυνο επιπτώσεις που έχει αυτό. κος, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε τι που διέτρεχε στα 50 της. Στα 52 Υπάρχουν, βέβαια, και γυναίκες οι μέθοδοι θα έπρεπε να χρησιμοποιητης δηλαδή, ο κίνδυνός της είναι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο θούν. Βρήκαμε ότι ήταν απαραίτητη η μικρότερος από εκείνον που διέτρελόγω κάποιων γενετικών μεταλτυχαιοποίηση των κλινικών μελετών, χε στα 50. Αν και στην επανάληψη λάξεων ή ιστορικό καρκίνο του δηλαδή η χορήγηση θεραπειών στους της εξέτασης, στα 54, το αποτέλεσμα μαστού. Οι γυναίκες αυτές θα πρέσυμμετέχοντες στη μελέτη με τυχαίο είναι πάλι αρνητικό, θα πρέπει να πει ασφαλώς να αντιμετωπίζονται τρόπο, προκειμένου να αποφανθούμε επαναλάβει τη μαστογραφία 3 χρόνια διαφορετικά. αργότερα. Μετά τα αν μια θεραπεία 60, ή μετά τα 65, είναι ή όχι αποΠριν από μερικές εβδομάδες, για παράδειγμα, το η μαστογραφία θα τελεσματική. έγκριτο ιατρικό περιοδικό New England Journal of πρέπει να γίνεται Η διασφάλιση κάθε δύο χρόνια. μέσω τυχαιοποίMedicine παρουσίασε μια πολύ προσεκτική μελέτη, Κάθε γιατρός θα ησης, ότι ένας για το Νορβηγικό Πρόγραμμα του Καρκίνου του πρέπει επομένως ασθενής έχει να προτείνει συΜαστού, όπου η μαστογραφία, η έγκαιρη διάγνωση και την ίδια πιθαχνότητα εξετάσενότητα να του η συνεπαγόμενη θεραπεία με σύγχρονα θεραπευτικά ων, ανάλογα με τον χορηγηθεί είτε κίνδυνο της κάθε σκευάσματα, οδήγησαν σε μείωση κατά 10% στη η νέα θεραπεία ασθενούς. θνησιμότητα των γυναικών. Κάποιοι απογοητεύτηκαν είτε η καθιεΜερικές χώρες ρωμένη, έχει από τα αποτελέσματα, αναμένοντας μεγαλύτερο έχουν ανώτατο όριο ως αποτέλεσμα για το screening. να μπορούν να ποσοστό μείωσης, ενώ ο διεθνής τύπος έδωσε ατυχώς Στη Νορβηγία, συγκριθούν μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση της μαστογραφίας. για παράδειγμα, αμερόληπτα οι θεραπείες μεταείναι στα 69 έτη. Στις ξύ τους. Χωρίς Πώς αποφασίσατε να βάλετε τον καρΗΠΑ, πρόσφατη οδηγία τυχαιοποίηση, υπάρχουν μεγάλες πικίνο στο επίκεντρο της έρευνάς σας; προτείνει ο προληπτικός έλεγχος να θανότητες να υιοθετηθούν θεραπείες Πρόκειται για ...ατύχημα! Αρχικά σταματάει στα 74 χρόνια. Παρ’ όλα σπούδασα Μαθηματικά και Στατιστι- που δεν είναι αποτελεσματικές. αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν να Στον καρκίνο, όπως επίσης κι σε άλκή. Μέχρι που κάποιος μου έθεσε παθαίνουν καρκίνο και μετά τα 74, λους τομείς της Ιατρικής, η διεξαγωγή ένα πρόβλημα, που είχε σχέση και μάλιστα με μεγαλύτερη συχνότυχαιοποιημένων κλινικών μελετών με τον καρκίνο και το βρήκα πολύ τητα. Διαφωνώ με τον περιορισμό. θεωρείται πλέον το gold standard. Οι γυναίκες πρέπει να συνεχίζουν να πιο ενδιαφέρον από τα μαθηματιΕλπίζω με την επίσκεψή μου και κά προβλήματα. Έτσι, πέρασα το εξετάζονται και μετά από αυτήν την κορυφαίων Βιοστατιστικών με την υπόλοιπο της ζωής μου αναζητώντας ηλικία. Η ανθρώπινη ζωή είναι ποαπαντήσεις στα διάφορα προβλήμα- ευκαιρία του συμποσίου, οι φοιτητές λύτιμη, ανεξάρτητα από την ηλικία. που ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά, τα του καρκίνου. Δεν ήταν μόνο για να μπορέσουν να στρέψουν την προτην πνευματική ικανοποίηση που Στην Ελλάδα οι γυναίκες ξεκινούν σοχή τους και στη Βιοστατιστική. Γιατί μου προκαλούσε αυτό. Είχα και την να κάνουν μαστογραφία στα 40. ελπίδα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους, Συμφωνείτε με αυτό; μετρώντας σωστά, μαθαίνουμε. Και το άλλους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι κυρίως οικονομικό. να μετράς είναι τόσο εύκολο… Όταν άρχισα να ενδιαφέρομαι για τον Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι που καρκίνο, οι μελέτες που διεξάγονταν με καρκίνο του μαστού σε αυτήν την λαμβάνουν τις αποφάσεις –αποφάήταν δίχως ουσία. Παρόλο που υπήρηλικία, είναι πολύ λίγες. Δεν είναι σεις που συνεπάγονται τη διάθεση χαν ασθενείς που προσφέρονταν να ότι δεν υπάρχει όφελος, φταίει το τεράστιων ποσών- συνήθως αγνοούν λάβουν μέρος, δεν μαθαίναμε τίποτα, γεγονός ότι το όφελος αυτό πηγαίτις ποσοτικές μεθόδους. γιατί δεν ξέραμε πώς να διεξάγουμε νει τελικά σε πολύ λίγες γυναίκες.

# 15

win

mag

*

ΤΕ Υ ΧΟΣ

04

winmag  

winmedia magazine

winmag  

winmedia magazine