5ª Jornada Industria Creativas

Page 1

5ªJORNADA FACTORY

1RUN

irunon.irun.org

INDUSTRIA CREATIVA

7 17.11RT.1 ZAILEEN 5ª JORNADA

INDUSTRIA CREATIVA

17.11.17

INDUSTRIA SORTZAILEEN

5.JARDUNALDIA

INDUSTRIA SO

5 .J A R D U N A LD IA5 La industria creativa es uno de los ejes que sin duda mueve Irun Factory. En ese sentido, esta jornada se presenta como una oportunidad inmejorable para ver algunos ejemplos de empresas de nuestro entorno que tratan de abrirse paso en el mercado con sus proyectos innovadores, en muchos casos con ideas muy curiosas que no se pueden encontrar en cualquier sitio . Este evento reúne a empresas y asociaciones de Euskadi para presentar sus ideas, explicar de qué manera innovan, cómo introducen su producto en el panorama de la industria actual y para debatir diferentes temáticas en cuanto a la creatividad e innovación en el ámbito empresarial de Euskal Herria. “Rutas Singulares” es un proyecto cofinanciado al 65% por fondos europeos FEDER a través del POCTEFA 2014-2020 (Programa de Cooperación Territorial España-FranciaAndorra). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

Sormen industria Irun Factory mugitzen duen euskarrietako bat da, dudarik gabe. Zentzu horretan, jardunaldi hau beraien proiektu berritzaileekin merkatuan aurrera egiten saiatzen diren gure inguruko enpresen hainbat adibide ikusteko aukera ezinhobe bezala aurkezten da, kasu askotan beste edonon aurki ezin diren ideia deigarriekin. Ekitaldi honek Euskadiko enpresa eta elkarteak biltzen ditu, bere ideiak, zein modutan berriztatzen duten eta beraien produktua gaur egungo industria-panoraman zein modutan sartzen duten azaltzeko, baita Euskal Herriko enpresa-eremuko berrikuntza eta sormenaren inguruko hainbat gai jorratzeko. “Ibilbide bereziak” proiektua %65an Europako FEDER funtsen laguntzarekin finantzatua izan da POCTEFA 2014-2020 bitartez (Espainia-Frantzia-Andorra lurralde lankidetzarako programa). POCTEFA programaren xedea Espainia-Frantzia-Andorra mugaz gaindiko eremuan integrazio ekonomikoa eta soziala indartzea da. Laguntza honek hainbat jarduera (ekonomikoak, sozialak eta ingurugirokoak) biltzen ditu, lurralde garapen iraunkor baten alde egiteko estrategia bateratuetan oinarrituta.

IN

1

IN

5


5ªJORNADA

NDUSTRIA CREATIV 3R3D

17.11RT.ZA1ILEE7 BORDERLINE FABRIKA HIRITIK AT

LA KILOMBERA

MARI MATRAKA NYMPHALUR

WOOD & NIKA

DUSTRIA SO +

CREATIVIDAD, VANGUARDIA Y TENDENCIAS GASTRONÓMICAS INTERNACIONALES

.J A R D U N A L D I SORMENA, ABANGUARDIA ETA NAZIOARTEKO GASTRONOMIA JOERAK

ACCIÓN DINÁMICA GUIADA POR GASTROIDEAS

/ GASTROIDEASEK GIDATUTAKO EKINTZA DINAMIKOA


A

A

7

N

A

Reduce, recicla, reutiliza. Murriztu, birziklatu, berrerabili. En 3R3D Technology Materials, S.L. nos dedicamos a desarrollar y fabricar materiales (consumibles) de la disruptiva tecnología de fabricación aditiva (Impresión 3D) con el foco inicial en el FDM (Deposición de filamento fundido). Hemos iniciado un negocio sostenible gracias a nuestra oferta de valor diferencial, clasificado en los siguientes puntos: Las tecnologías y procesos que utilizamos para elaborar nuestros materiales y aditivos, el conocimiento adquirido por los promotores, en nuestra formación académica así como la experiencia en diversas áreas, las relaciones y colaboraciones que estamos desarrollando en el entorno de la fabricación aditiva, el estilo colaborativo y cercano al cliente para poder ofrecer la solución en materiales 3D más adaptada e innovadora posible a sus requerimientos, el enfoque de sostenibilidad medioambiental y eventos y organizaciones relacionadas con la fabricación aditiva y la industria 4.0. Capitalizando los resultados obtenidos y extrayendo las mejores prácticas nos hemos posicionado en ofrecer materiales de altas prestaciones customizados y materiales sostenibles medioambientalmente para impresión 3D, desde donde abarcamos diferentes segmentos de usuarios.

3R3D Technology Materials, S.L-n, fabrikazio aditiborako (3D inprimazioa) kontsumigarriak diren materialak garatu eta fabrikatzen ditugu, FDMan (Fused Deposition Modeling) fokua jarriz. Enpresa iraunkor bat abiarazi dugu gure eskaintza diferentziala osatzen duten balio multzo honi esker: materialak eta aditiboak egiteko erabiltzen ditugun teknologia eta prozesuak, sustatzaileekin gureganatutako ezagutza, gure prestakuntza akademikoa eta esperientzia hainbat arlotan, 3D materialetan bezeroei soluzioak eskaintzeko garatzen ari garen kolaborazio eta gertuko harremana, ingurumen jasangarriaren baitan dugun konpromisoa eta fabikazio aditiboarekin eta 4.0 industriarekin erlazionatutako ebentu eta antolakundeak. Lortutako emaitzak kapitalizatuz eta egiteko modu egokienak gureganatuz, egokitutako prestazio handiko materialak eta material jasangarriak eskaintzen posizionatu gara, erabiltzaile anitzeko segmentuekin lan-harremanak mantentzen ditugularik. http://3r3dtm.com/


Borderline Fabrika, espacio artístico dinámico. Borderline Fabrika, mugimenduan den arte-leku egitasmoa. Borderline Fabrika es un lugar artístico y cultural con sede en Hendaya que gira en torno a tres actividades: Espacios de trabajo abiertos a profesionales de diferentes campos artísticos y culturales (espectáculo, vida, circo, danza, teatro, audiovisuales, artes visuales, literatura, diseño, arquitectura, diseño web, etc.), una cafetería cultural que ofrece un espacio de coworking nómada y un taller de autoreparacion, venta y alquiler de bicicletas.

Borderline Fabrika Hendaian dAgoen egoitza artistiko eta kulturala. Hiru lan-ildo jorratzen ditu: artea eta kultur arlo desberdinetako profesionalentzako espazio irekiak (ikuskizuna, bizitza, zirkua, dantza, antzerkia, ikus-entzunezkoa, ikus-arteak, literatura, diseinua, arkitektura, web diseinua, eta abar), coworking espazio nomada eskaintzen duen kultur-kafetegi bat eta auto konponketa denda, salmenta eta bizikleta alokairua eskaintzen dituena.

Borderline Fabrika es un lugar dedicado a la investigación, creación, producción y difusión cultural, un lugar para el intercambio, abierto y dinámico. Su objetivo es consolidar las actividades y la economía de sus miembros mediante la promoción de la creación, la apertura y el plurilingüismo. Tiene como objetivo un desarrollo basado en una economía plural y cooperación para profesionales de la cultura y la economía social y solidaria, con una voluntad de mutualizar habilidades y medios de producción.

Borderline Fabrika ikerketa, sorkuntza, produkzioa eta kultur hedapena xedetzat dituen trukerako leku irekia eta dinamikoa da. Bere helburua kideen jarduera eta ekonomia sendotzea da, sorkuntza, irekitasuna eta eleaniztasuna sustatuz. Helburua kultura, gizartea eta elkartasun-ekonomia jorratzen duten profesionalen garapena sustatzea da, elkartasunean oinarritutako gaitasunak eta produkzio bideak elkarrekin uztartuz.

http://www.borderlinefabrika.eus/

-


Estrategias para el desarrollo local. Tokiko garapenerako estrategiak. Hiritik At ha nacido para la innovación social. No entendemos la innovación simplemente desde la perspectiva de lo nuevo, sino que ha de ser positiva para la sociedad que nos rodea y estar dirigido al empoderamiento en la participación y el desarrollo local. Es un concepto que engloba el desarrollo local, ordenamiento espacial y territorial, procesos de empoderamiento y relaciones socioeconómicas igualitarias, justas y sostenibles. En conclusión, Hiritik At nació para adherirse al desarrollo local entendiéndolo y practicándolo como un conjunto de procesos que pueden crearse desde iniciativas de participación y empoderamiento de comunidades. Conscientes de que nos situamos en una Euskal Herria ubicada en el oeste mundial, tenemos claro que el mencionado desarrollo local ha de ser desarrollado en euskera y en diversidad –cultural, de género, y de capacidad física– de manera positiva.

Hiritik At, berrikuntza sozialerako jaio da. Aitzitik, ez dugu berrikuntza, berri izate hutsagatik balio positibo bezala ikusten, onuragarria izango da inguratzen gaituen jendartearentzako, baldin eta parte hartzean oinarrituriko ahalduntzea eta tokiko garapena sustatzera bideratua badago. Tokiko garapena, eskualde zein udalerri eskala aintzat harturik, lurralde-espazio antolaketa, ahalduntze prozesu zein egitura eta erlazio sozio-ekonomiko parekide, justu eta jasangarriak barnebiltzen dituen kontzeptu zabala da guretzat. Hortaz, berrikuntza tokiko garapenari lotzeko jaio zen Hiritik At, eta tokiko garapena norbanako zein komunitate zabalen parte hartze eta ahalduntze bitartez abiatu daitekeen prozesu bezala ulertu eta praktikatzeko. Mundu mendebaldarrean kokatua dagoen Euskal Herrian gaudelaz jakitun, tokiko garapen horrek euskeraz hitzegiten duela eta aniztasunaren -kultur genero zein gaitasun fisiko- zentzu positibo bat maneiatu behar duela argi dugu. https://hiritik-at.eus/


Parrilla itinerante, comida a la brasa hecha con mimo, amor y dedicación. Parrila mugikorra, maitasun eta dedikazio handiz egindako txingor-janaria. La Kilombera es una parrilla itinerante. Es cocinar a la brasa al estilo argentino, con mimo, tiempo, cuidando los detalles más pequeños para realzar los sabores de los productos que utilizamos. Nos destacamos por ofrecer un plan alternativo para todo tipo de eventos diseñando un menú que se adecue a las necesidades de cada uno. Todos nuestros productos son naturales y ecológicos resaltando la comida saludable. Nos interesa comunicar que la brasa es una manera de cocinar, que los sabores se enfatizan con los ahumados propios de las maderas y carbones vegetales utilizados. La Kilombera es una experiencia, un ritual que comienza en el fuego y termina donde tu imaginación te lleve.

Kilombera erretegi mugikorrra da. Sutan sukaldatua argetinar kutsuarekin, maitasunez, bere denboran eta xehetasun guztiak zaintzen produktuen zaporea hobetzeko. Nabarmentzen gaituena edozein ekitaldirako plan alternatiboa eskaintzen dugula da, kasu bakoitzerako beharrezkoa den menua diseinatuz. Gure produktu guztiak naturalak eta ekologikoak dira. Txingar-sukaldaritza sukaldatzeko modu bat da, egur eta ikatzen ezaugarriek produktuen zaporeak nabarmentzen dituzten prozesu berezi bat. La Kilomberaren esperientzia eta erritua suan hasten da eta zure irudimenakeramaten zaituen tokiraino eramango zaitu. http://www.lakilombera.com/


Las ilustraciones de Mari Matraka se basan en las mujeres y en la diversidad de sus cuerpos. Muchas personas ven la belleza de la mujer en cuerpos idealizados, ya que desde pequeĂąos nos han enseĂąado que la mujer tiene que ser delgada, sin fallos y formal. Mi objetivo es romper con esta idea y mediante mis ilustraciones quiero visibilizar que la mujer no es solo una cara bonita y un cuerpo escueto. Quiero transmitir que las mujeres podemos ser, inteligentes, confidentes, gordas, flacas, altas, bajas, revolucionarias, desobedientes, pero sobre todo mujeres.

Ilustraciones para vestir. Janzteko ilustrazioak. Mari Matrakaren ilustrazioak, emakume eta gorputzen aniztasunean oinarritzen dira. Askok, emakumeen edertasuna gorputz idealizatuetan ikusten dute, betidanik erakutsi bait digutelako emakumea argala, akatsik gabea eta zintzoa izan behar duela. Nik kate hori apurtu nahi dut nire ilustrazioekin eta emakumeen edertasuna gorputz zein aurpegi polit bat baino askoz ere gehiago dela erakutsi. Esaterako, inteligentzia, maitasun propioa, gorputz lodiak, iletsuak, altuak, baxuak, argalak, matrakak, iraultzaileak. http://edurkorta.com/


Conecta con la naturaleza, los animales y las plantas. Konekta zaitez natura, animalia eta landareekin. La Asociación Nymphalur desarrolla su actividad en torno a la innovación y desarrollo continuo, con el fin de aplicar el conocimiento sobre el Medio Ambiente y las nuevas tecnologías en el desarrollo de proyectos didáctico-culturales. El objetivo final es el desarrollo de programas de educación ambiental, llevados a cabo en un espacio de ocio nuevo, original y didáctico para una sociedad que abraza la naturaleza. Para ello, la Asociación, mediante el programa Urratzbat, está construyendo un mariposario acuapónico en el interior de un edificio, un pequeño ecosistema sustentado por un cultivo mixto de peces y plantas específicas para la vida de la mariposa.

Nymphalur Elkarteak berrikuntza eta garapen iraunkorraren inguruan jarduten du, ingurumenaren eta teknologiaren inguruko ezagutza proiektu didaktiko eta kulturaletan txertatzeko. Elkartearen xedea ingurumen-hezkuntzari buruzko programak garatzea da aisialdi espazio berri, original eta didaktikoetan, natura maite duen gizarte batean. Horretarako, Urratzbat programaren bitartez, Nymphalur tximeleten haziketa gune akuaponiko bat sortzen ari da eraikin baten barruan. Ekosistema txiki hau tximeleten bizitzari egokitutako arrain eta landarez osatutako kultibazioa da. Hau amaitzen denean, ingurumen alorreko diziplina anitzeko heziketa gune bat izango da eta bertan, arrain-, landare-, eta tximeleta-espezieak ikuskatzeko aukera egongo da. Gainera, ekosistemen funtzionamendua, espezie desberdinen arteko interakzioa eta ekosistemen mantentzeak duen garrantzia ikasteko aukera eskainiko du.

Una vez terminado, este será un espacio de aprendizaje multidisciplinar en materia medioambiental, donde se podrá disfrutar observando diferentes especies de peces, plantas y mariposas mientras se aprende el funcionamiento de los ecosistemas, la interacción de las especies (incluso con nosotros mismos) y la importancia de su conservación. http://nymphalur.org/


·Wood&Nika· Create & Design Wood & Nika es diseño y fabricación de nuevos productos fabricados en madera. Una firma comprometida y sensibilizada con el ecodiseño, que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Tenemos como objetivo integrar la ecología y la economía como concepto en el proceso del diseño y creación de nuestros productos, logrando así beneficios a la empresa y la sociedad. El objetivo de este proyecto es elaborar nuevos productos asociados a la personalización de objetos de consumo, basados en el diseño y realizados en madera. Principalmente utilizamos la Tecnología Laser (Grabado y Corte) y la impresión en Color CMYK para realizar nuestro productos.

Llenemos la vida de madera. Bizitza egurrez bete dezagun. Wood & Nika-k egurrezko produktu berriak diseinatu eta fabrikatzen ditu. Ekodiseinuarekin konpromisoa eta sentsibilizazioa duen konpainia hau, etorkizuneko belaunaldien baliabideak eta aukerak arriskuan jarri gabe egungo beharrak asetzeko gai da. Ekoizpena eta ekonomia kontzeptu gisa integratzen ditugu gure produktuak diseinatzeko eta sortzeko prozesuan, enpresa eta gizarterako onurak sortuz. Proiektu honen helburua zurez egindako eta diseinuan oinarritutako produktu berriak sortzea da, kontsumitzaileentzat objektuak pertsonalizatuz. Laser-teknologia (grabatua eta ebaketa) eta CMYK kolorezko inprimaketa erabiltzen ditugu gure produktuak ekoizteko. http://www.woodandnika.com/


5ªJORNADA

INDUSTRIA CREATIVA

7 17.11RT.1 ZAILEEN

+

INDUSTRIA SO

5 .J A R D U N A LD IA CREATIVIDAD, VANGUARDIA Y TENDENCIAS GASTRONÓMICAS INTERNACIONALES SORMENA, ABANGUARDIA ETA NAZIOARTEKO GASTRONOMIA JOERAK

ACCIÓN DINÁMICA GUIADA POR GASTROIDEAS

/ GASTROIDEASEK GIDATUTAKO EKINTZA DINAMIKOA


CREATIVIDAD, VANGUARDIA Y TENDENCIAS GASTRONÓMICAS INTERNACIONALES. Realizaremos una introducción a los fundamentos, mecanismos y procesos creativos en la restauración. Visualizaremos la Vanguardia aplicada a la hostelería y restauración y como mantenemos las miras a las tendencias internacionales. finalmente realizaremos conjuntamente un ejercicio de ¿Como podemos aplicar todos estos sistemas en otros ámbitos laborales? y ¿ podemos aplicarlo a nuestro propio ejercicio diario? Gastroideas surge de un largo y maduro proyecto basado en las artes creativas e innovadoras dentro del ámbito de las tendencias eno-gastronómicas, sociales y culturales. Diseñamos y creamos modelos de negocio diferenciadores, formamos tanto a direcciones como a equipos de trabajo involucrados en la misión y visión de la empresa, gestionamos y acompañamos en la puesta en marcha del nuevo modelo y en el desarrollo y comunicación de la misma. Gastroideas hoy comprende: La Consultoría, La Gastroteka Danontzat, La Cacharrería y un Departamento de actividades y eventos.

SORMENA, ABANGUARDIA ETA NAZIOARTEKO GASTRONOMIA JOERAK. Berriztapenerako sormen prozesu eta mekanismoak ezagutzeko sarrera bat egingo dugu. Ostalaritzari eta berriztapenari aplikatutako abangoardia ikuskatuko dugu eta nazioarteko joerekiko eguneratuak mantentzeko moduak ezagutuko ditugu. Bukatzeko, "Nola aplikatu ditzakegu sistema guzti hauek beste lan esparruetara?" eta "Gure egunerokotasunera aplikatu al ditzakegu?" galderei erantzuna ematen saiatuko gara talde dinamika baten bitartez. Gastroideas luze ondutako emaitza da. Egitasmo hau arte sortzaileetan eta berritzaileetan oinarritzen da eta egungo joera enogastronomikoekin, sozialekin eta kulturalekin bat egiten du. Negozio-eredu bereizleak diseinatu eta sortzen ditugu. Enpresa baten xedea eta ikuspegia aurrera eramateko ardura duten zuzendaritza eta lantaldeei formakuntza ematen diegu. Eredu berria abian jartzeko prozesuak laguntzen eta kudeatzen ditugu baita enpresa beraren garapenean eta komunikazioan ere. Gastroideas proiektuak hainbat adarretan zabaltzen da gaur egun: La Consultoría (aholkularitza), Gastroteka Danontzat, La Cacharrería eta jarduerak eta ekintzak garatzeko beste sail bat.

http://www.gastroideas.es/


PROGRAMA DE LA JORNADA JARDUNALDIAREN EGITARAUA 10:00 BIENVENIDA DESAYUNO DE PRESENTACIÓN 11:00 HAMAIKETAKO VISUAL PRESENTACIÓN VISUAL DE LOS PROYECTOS 12:15 TALLER DINÁMICO CREATIVIDAD, VANGUARDIA Y TENDENCIAS GASTRONÓMICAS INTERNACIONALES. ACCIÓN DINÁMICA GUIADA POR GASTROIDEAS MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA ANTERIOR

14:00 DESPEDIDA

10:00 ONGIETORRIA AURKEZPEN GOSARIA 11:00 IKUS HAMAIKETAKOA EGITASMOEN AURKEZPENA IRUDIETAN 12:15 EGUERDIKO TAILERRA SORMENA, ABANGUARDIA ETA NAZIOARTEKO GASTRONOMIA JOERAK. GASTROIDEASEK GIDATUTAKO EKINTZA DINAMIKOA XEHETASUN GEHIAGO AURREKO ORRIAN

14:00 AGURRA


5ªJORNADA PLANO

PLANOA

0

INDUSTRIA CREATIVA 2

7 17.11RT.1 ZAILEEN 1

6

3

5

7

4

8

INDUSTRIA SO

1

hiritik at

1 2

borderline fabrika

3

wood & nika

4

la kilombera

5

3R3D

6

MARI MATRAKA

7

NYMPHALUR

8

TERRAZA/ TERRAZA

0

WC

5 .J A R D U N A LD IA


FACTORY

1RUN

5ªJORNADA

INDUSTRIA CREATIVA

7 17.11RT.1 ZAILEEN jose antonio loidi bizkarrondo 8 bajo 20304 irun (gipuzkoa)

tel.: (+34) 943 50 51 52 irunon.irun.org

INDUSTRIA SO