Page 1

BISSI SKOLESTART 2011

Sk o

STUDENTMAGASIN FOR BI TRONDHEIM

rt ta s le

011 2 n ste

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

1


BISSI SKOLESTART 2011

Kjære student! Først og fremst vil jeg ønske deg velkommen til BI Trondheim. Ved å velge BI Trondheim som ditt tilholdssted de neste årene kan jeg love deg at du har tatt et stort steg i riktig retning her i livet. Jeg skal nå begynne på mitt 3. studieår her og kan med hånden på hjertet si at å velge BI Trondheim er det klokeste valget jeg noen gang har tatt. Jeg valgte primært BI Trondheim på grunn av at skolen holder veldig høy kvalitet på både forelesere og fag. Jeg visste at med en utdanning fra BI Trondheim stiller man sterkt den dagen man skal ut og søke jobb. De forventningene jeg hadde til skolen før jeg begynte var knyttet til det faglige. Det jeg ikke var like forberedt på var et sosialt miljø som best kan beskrives som helt fantastisk. Fra dag én blir man kjent med nye mennesker og man får være med på så utrolig mye gøy. Mange ganger har jeg ønsket at jeg kunne vært evig student her ved BI Trondheim, noe som på mange måter skyldes miljøet på skolen. BI Studentsamfunn Trondheim – av studenter, for studenter BI Studentsamfunn Trondheim (oftest forkortet til BIS) er studentsamfunnet på skolen vår. Det kommende året er det min oppgave å være leder for BIS, en oppgaver jeg ser veldig frem til. Vi i BIS jobber hver eneste dag for at du som student ved BI Trondheim skal ha en studiehverdag som ikke bare oppfyller dine forventninger, men som også til tider overgår dine forventninger. En av våre oppgaver er å passe på at din utdanning er både konkurransedyktig og fremtidsrettet. I tillegg har vi ansvaret for alt det sosiale som skjer ved vår skole, og vi jobber også for at du som student skal ha muligheten til å få tett kontakt med næringslivet i løpet av din studietid. BIS er av studenter, da alle vi som sitter i styret og ledelsen i BIS er valgt inn på en Generalforsamling av våre medstudenter. Det er vi som har fått tilliten til studentene, det er vi som skal sørge for at din studiehverdag skal bli så bra som mulig. Det kommende året har du veldig mye å se frem til. Allerede nå er du i gang med et av våre absolutt beste arrangementer, nemlig fadderuken. Du har nesten 2 uker med veldig mye gøy å se frem til. Etter at fadderuken er ferdig fortsetter vi med sosiale og faglige arrangementer utover hele året, så du har mye å glede deg til!

2

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Ta tak, skap din X-faktor Når du ankommer skolen er det nok mye som er veldig nytt. Alt tar litt tid å vende seg til. Likevel vil jeg råde deg til 2 ting som kan være lurt helt fra starten av. Det første er rett og slett å være med på så mye som mulig i fadderuken og på den måten skaffe deg venner og bekjente. Bygg nettverk allerede fra begynnelsen. Det er nå du kan legge grunnlaget for hvem du kommer til å være sammen med de neste årene (og kanskje resten av livet?). For det andre vil jeg råde deg til å gjøre noe ekstra med din studiehverdag. I BIS vil vi om ikke lenge trenge mange nye folk. Vi trenger blant annet tillitsvalgte, medlemmer til sosialutvalget og mennesker som kan være med å arrangere vår næringslivsdag. Det å bli med i BIS og på den måten gjøre noe ekstra med sin studiehverdag, det er det jeg kaller å skaffe seg en X-faktor. Det er å gjøre det lille ekstra med sin studiehverdag, det lille ekstra som gjør at du skiller deg ut fra resten når du skal ut å søke jobb. Til sist vil jeg bare si at du nå står foran en veldig spennende tid. Jeg vil anbefale at du utnytter den til det fulle. Med vennlig hilsen fra BIS styret, ved Leder Per Olav Myhre


BISSI SKOLESTART 2011

Redaktøren taler Hei og velkommen til BI Trondheim og bartebyen Trondheim! Mitt navn er Kristoffer Melkvik. Jeg er en 24 år gammel trønder som straks skal ta fatt på mitt 3 studieår ved linjen markedskommunikasjon. Jeg stortrives med skolen og alle de fantastiske menneskene man treffer. Jeg bestemte meg for å engasjere meg i BIS da jeg startet på andreåret, etter å ha snakket med engasjerte personer i BIS og sett på hva de forskjellige vervene i BIS Trondheim hadde å by på. Jeg startet som journalist i BISSI og fikk utfolde meg med det skrevne ord og ble kjent med mange fantastiske mennesker. Blekka du nå holder i dine hender heter BISSI og er BIS Trondheims egenproduserte skolemagasin laget av engasjerte studenter. Det kommende skoleåret vil du stifte

nærmere bekjennskap med BISSI, da det vil komme mange utgaver gjennom skoleåret som forhåpentligvis vil gi deg noe å tenke over, noe å koble av med, glede, inspirasjon og mer. Min visjon er at dere vil bli glad i skolens magasin og føle at det er noe du som student gleder deg til å lese når det kommer ut. Det vil utover høsten bli klart om vi får til en overraskelse for BISSI sine lesere, samt at vi kontinuerlig håper på å toppe tidligere utgivelser med stadig bedre innhold og kvalitet. Lista skal legges høyere og høyere for hver utgave, men også nivået på den redaksjonen som skal settes innen kort tid skal være knallhøyt. Det leder meg over til hvordan vi skal få til dette.

BISSI – Av studenter, for studenter Du har nå i dine hender årets første utgave av vårt studentmagasin BISSI. Dette er på mange måter en spesialutgave, en utgave som blant annet skal sørge for at du som ny student skal ha muligheten til å bli litt kjent med oss i BIS og hva vi driver med. BISSI er et studentmagasin vi er stolte av. I mange år var studentmagasinet vårt halvgodt, men etter en stor innsats for noen år siden har vi nå et studentmagasin som har den kvaliteten som man må man kreve. Tanken bak BISSI er at det skal fungere som en kommunikasjonskanal. Her skal du som student få et innblikk i hva som skjer ved skolen vår, interessante artikler og generelt mye god stemning! Vi ønsker å skape et studentmagasin som ikke bare vi i BIS er stolte av, men et magasin som du som student skal kunne være stolt av.

Redaksjonen i BISSI vil bestå av: - Minst fem journalister - En grafisk designer - En fotograf Pirrer dette din nysgjerrighet? Har du en liten journalistspire eller en stor skrivetrang? Sjekk ut www.bis.no/trondheim for mer informasjon eller send en mail til redaktor.trondheim@bis.no Jeg oppfordrer alle til å søke på en stilling innenfor BISSI og ønsker dere en fortreffelig fadderuke. Engasjer dere i BISSI og få mer ut av studiehverdagen.

IM

NDHE

R BI TRO

SIN FO

GA NTMA

STUDE

NR: 2

BISSI er drevet av oss studentene på BI-Trondheim. Uten oss, ingen BISSI. Som Redaktør så er BISSI viktig for meg, men det er først og fremst et studentmagasin for oss alle, det er vårt eget. Vårt magasin og vårt verk. Det er laget av studenter for studenter. BISSI er blitt en tradisjon ved BI Trondheim, nytt år nye utgaver. Nå er det ett nytt år og DU kan være med på å glede, sjokkere, overraske, skjemme ut, inspirere. Vi er der når noe skjer. Vi rapporterer og oppfører oss slik som journalister gjør. Vi i BISSI skal forsyne studentmassen med både nyttig og ikke fullt så nyttig informasjon å skape et godt magasin!

STUDEN

TMA GAS

IN FOR

011

2010/2

BI TRO

NDHEIM

NR: 1 201

0/2011

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

3


BISSI SKOLESTART 2011

BI Studentsamfunn - Hva gjør vi egentlig? BIS sitt hovedansvar er å ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Vi er en nullprofittorganisasjon som jobber for at du som student skal ha en utdanning som er fremtidsrettet og relevant, i tillegg til at vi ønsker å tilby våre studenter noe ekstra utenfor forelesningssalen. BI Studentsamfunn Vi ønsker at du som student skal ha muligheten til å knytte nye bekjentskaper, vi ønsker at du skal ha muligheten til å knytte kontakter i næringslivet og vi ønsker at du skal ha et sosialt tilbud utenfor skolen. I enkle ord ønsker vi å ivareta dine interesser. Vi ønsker å legge til rette for at du skal få en god utdanning, et stort nettverk og ikke minst ha det gøy på veien! For å få til alt vi gjør, er vi avhengig av mennesker som ønsker å engasjere seg utover sin egen studiehverdag for at andre skal kunne ha det så bra som mulig. Vi trenger mennesker som tør å ta ansvaret for at BIS skal fungere til det ypperste og skape noe ekstra for enhver student. Kanskje har du lurt på hva de forskjellige vervene i BIS har ansvar for. Det er mange forskjellige verv i BIS, her får du en kort innføring i noen av vervene sine arbeidsområder:

Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig i BIS er den som har ansvaret for økonomien i BIS. Den økonomiansvarelige har ansvar for å sette opp budsjetter og regnskaper, samtidig som at denne personen skal sørge for at vi til enhver tid har en sunn økonomi. Håkon Berger Sæther 959 00 100 økonomi.trondheim@bis.no

Kommunikasjonsansvarlig Den kommunikasjonsansvarlige har ansvar for all kommunikasjon som gjøres både internt og eksternt av BIS. Denne personen sørger for at vi får vår informasjon ut til både studenter, næringsliv og andre. Blant annet har den kommunikasjonsansvarlige det overordnede ansvaret for vår nettside www.bis.no/trondheim og vårt studentmagasin BISSI. Line Holm 917 38 857 kommunikasjon.trondheim@bis.no

Leder Leder i BIS har det overordnede ansvaret for at vi til enhver tid fungerer optimalt, det vil si at leder skal sørge for at BIS til enhver tid jobber for å ivareta studentenes interesser. Leder har ansvaret for å sette strategien for BIS og følge opp at denne blir fulgt. I tillegg skal leder sørge for at BI følger den strategi som er satt for skolen. Leder har i tillegg ansvaret for å legge til rette for at de andre engasjerte evner å utøve sine verv på best mulig måte.

Markedsansvarlig Den markedsansvarlige har ansvaret for å innhente avtaler for BIS, i tillegg til å ha jevnlig kontakt med de markedsaktører som vi samarbeider med. Den markedsansvarlige skal sørge for at BIS tjener penger som skal være med på å skape aktiviteter for studentene ved skolen.

Per Olav Myhre 984 46 318 leder.trondheim@bis.no

Anders Bjørnbeth 454 74 173 marked.trondheim@bis.no

4

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Sosialt ansvarlig Den sosialt ansvarlige har ansvaret for å skape det sosiale samholdet ved skolen, dette være seg for eksempel gjennom sosiale arrangementer. Den sosialt ansvarlige skal sørge for at du som student har et tilbud også utenom skoletid, og skal generelt sørge for at du som student skal trives her ved skolen vår. Nils Christian de Lange 454 36 042 sosial.trondheim@bis.no

Fagansvarlig Den fagansvarlige skal sørge for at du som student ved BI Trondheim får en utdannelse som er både konkurransedyktig og fremtidsrettet. Den fagansvarlige skal sørge for at både forelesere og fag til enhver tid holder topp standard. Den fagansvarlige har i tillegg ansvaret for de tillitsvalgte ved skolen vår. Marianne Hjelmeland 938 38 756 fag.trondheim@bis.no

Kontroll- og vedtektskomiteen Kontroll- og vedtektskomiteen skal sørge for at alt vi gjør i BIS, følger de regler og vedtekter som er pålagt av BI Studentsamfunn. Ansvaret for at vår jobb hele tiden følger disse reglene og retningslinjene tilfaller kontroll- og vedtektskomiteen. For å sikre objektivitet er KVK uavhengig fra resten av styret i BIS og jobber som sådan for BIS sitt høyeste organ, Generalforsamlingen. Vidar Strømsvåg 481 01 630 kvk.trondheim@bis.no


BISSI SKOLESTART 2011

Valgkomiteen Valgkomiteen har ansvaret for å sørge for at vi i BIS hele tiden har de beste og de mest motiverte folkene. Vi gjennomfører flere søknadsrunder i løpet av året, primært i forbindelse med våre 2 årlige Generalforsamlinger. Når nytt styre, ny ledelse og nye undergrupper skal settes er det valgkomiteen som har ansvaret for å intervjue og finne de best kvalifiserte kandidatene til de forskjellige stillingene. Silje Brattgjerd 415 66 706 Agnete Berg 476 35 497 Lars Andreas Haugen 938 39 262 valg.trondheim@bis.no

Ledige verv i BIS Gjør noe mer ut av studietiden din og engasjer deg i BIS! Her får du muligheten til å utfordre deg selv faglig, din samarbeidsevne, lederskap, og kreativitet. Du vil bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, bygge nettverk og får et år du sent vil glemme! Bli med å gjør din og alle dine medstudenters studiehverdag på BI Trondheim mer engasjerende, sosial, lærerik og gøy! Se oversikt på neste side, BIS familietre.

• • • • • • • • • •

Send søknad til vk.trondheim@bis.no Frist: 4. september

• •

Markedsutvalget Tillitsvalgte IT-ansvarlig Ansvarlig for studentaksjonen Idrettsansvarlig Sosialutvalget Kommunikasjonsutvalget Revysjef Redaksjon i BISSI Medlemmer til aksjeklubben BULL Invest NLD-utvalgete Næringslivsutvalget

For mer informasjon om hvert verv se www.bis.no/trondheim

Følg med på det som skjer i BIS Nettside: www.bis.no/trondheim Facebookside: BI Studentsamfunn Trondheim Nyhetsbrev på SMS for 1. års studenter: Går du markedsføring, internasjonal markedsføring eller markedskommunikasjon skriver du: MRK1 til 2223 Går du økonomi, eiendomsmegler eller reiseliv skriver du: ØKO til 2223

BIS Brede

Les BISSI, BI Trondheim sitt eget stundetmagasin og se deres facebookside: BISSI Følg med på TV-skjermene i fellesarialene og oppsalgstavlene ved hovedinngangen til BI, i 2. etasje ved grupperommene og underfor lesesalen. Gi oss gjerne post i postkassa vår i 2. etasje. Ellers går styret rundt i blå BISgensere, så om det er noe du lurer på eller bare har lyst å slå av en prat, er det bare å stoppe oss i gangen eller komme innom BIS-kontoret.

Brede er vår ene og kjære maskot i BIS Trondheim. Han er med på alt spennende som skjer og holder deg oppdatert på sin Facebookprofil. Brede er veldig glad i alle stundentene på BI Trondheim, og følger med på at alle har det bra. Brede vil være å se under hele fadderuka, og han sier aldri neitakk til å være med på bilder. Siden er det bare å kontakte han på facebook eller komme innom kontoret.

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

5


BISSI SKOLESTART 2011

BIS familietre Ledige verv

Ledig verv

Revysjef Se bis.no for mer info

Tillitsvalgte Se bis.no for mer info

Ledig verv

Bull Invest Fredrik Berg Hove

Idrettsansvarlig Se bis.no for mer info

Ledig verv

Fagansvarlig Marianne Hjelmeland

Sosialutvalget Se bis.no for mer info

Økonomiansvarlig Håkon Berger Sæther

Sosialt ansvarlig Nils Christian de Lange

Ledig verv

VK Se bis.no for mer info VK Agnete Berg

VK Lars Andreas Haugen

Generalforsamlingen – BIS Trondheim sitt høyeste organ

For BIS Trondheim, som for de andre lokalavdelingene til BI, er Generalforsamlingen vårt høyeste organ. Generalforsamlingen befinner seg høyere enn både leder, styret og ledelsen i BIS i organisasjonsstrukturen. På Generalforsamlingen har alle BIS sine medlemmer, dvs. alle som har betalt medlemskontigent, møterett. Her har alle talerett og stemmerett, og det er her man virkelig kan påvirke det som skjer i studentforeningen. Det som bestemmes på Generalforsamlingen må styret og ledelsen i BIS rette seg etter i sin videre jobbing. Generalforsamlingen avholdes 2 ganger i året, en i vårsemesteret og en i høstsemesteret. I høstsemesteret velger man blant annet inn 1 medlem av kontroll- og vedtektskomiteen og 1 medlem av valgkomiteen. I vårsemesteret velger Generalforsamlingen et helt nytt styre i BIS, et styre som det neste året skal styre skuta og sørge for at BIS gjør en fantastisk jobb for studentene på skolen. Vi i BIS vil oppfordre deg til å møte på Generalforsamlingen, for å virkelig påvirke din egen studiehverdag. Møt opp, bli hørt!.

6

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

G


BISSI SKOLESTART 2011

Ledige verv

Ledig verv

Ledige verv

IT-ansvarlig Se bis.no for mer info

Ledige verv

BISSI-redaksjonen Se bis.no for mer info

Redaktør Kristoffer Melkvik

NLD-utvalget Se bis.no for mer info

Studentaksjonen Se bis.no for mer info

Ledige verv

Grafisk ansvarlig Ida Louise Kristiansen

Ledige verv

Leder NLD Ingrid Halden

Kommunikasjonsansvarlig

Line Holm

NU-utvalget Se bis.no for mer info Kommunikasjonsutvalget

Se bis.no for mer info

Markedsansvarlig

Leder NU Kristina Opsahl

Anders Bjørnbeth

Ledig verv

KVK

Se bis.no for mer info

KVK

Leder

Vidar Strømsvåg

Per Olav Myhre

ling

am Generalfors

BI Studentsamfunn er som en stor familie. Som du ser har vi mangle ledige verv, kanskje du finner noe som passer for deg? Se mer informasjon om ledige verv på bis.no.

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

7


BISSI SKOLESTART 2011

BI

A

fra

A

Karakteren som sikrer deg gull og grønne skoger, i hvertfall om de er mange og har 90% av eiermajoriteten over ditt vitnemål. Bedre enn de infernalske "nesten der, men ikke helt, du snubla i dørstokken" B'ene.

B

BIS, hvem ellers skal holde fadderuka som skjer hvert år. Som igjen gjør at du blir en herdet BI student allerede som førsteklassing. Hvis du ikke deltok som førsteklassing så får du to sjanser til om du ikke gjør som punkt F, da må du utsette det litt.

C

Curriculum Vitae eller CV som vi kaller det. Hvem behøver det da? Jeg kjenner noen som kjenner noen som har jobba for noen.

D

Dilemma, Adam Smiths sådan. Du slipper ikke unna, du vil alltid gå å gnage på dette navnet og du vil til slutt sitte på lesesalen under punkt: N og lese deg grønn på Adam Smith og kompani.

E

Å

F

K

G

L

H

M

"Finne seg sjæl år!". Mange vil etter førsteklasse søke ut i den store verden og finne seg sjæl før de tar fatt på år to og tre. De vil tjene penger og roe ned litt. Den egentlige grunnen er i punkt K

Google, Google, Google, eneste pensum du trenger. Må være laget av gud selv. Innrøm det, du liker dette Über praktiske verktøyet.

Heroiske kantineansatte. De forsyner oss med det magiske brygget kaffe og de forsyner sultne kropper med nødvendig inntak av mat og et smil når man jobber seg gjennom dagene på forelesning. Kaffe og smurt baguett, en sikker vinner for en god dag.

I

INSIDE, en annenrangsblekke som omhandler aktuelle ting for BI, men som ikke når BISSI til kneet.

J

Etterfest, eller Nach om du vil. Kobles gjerne hyppig opp mot både punkt Ø og W på slutten av nattens strabaser.

8

til

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Jobb. De fleste har eller vil få seg en deltidsjobb under studietiden. Huseieres skrekk, tlf intervjuer-/selgeren er en retning mange velger til å starte med.

Konte-eksamen, den endelige eksamensformen for mange av dine fag. Samt en av grunnene til å gjøre som i punkt F om du synes du har for mange eksamener på et semester.

Lesesal. Når du leser dette nummeret av BISSI bør du allerede nå lete opp og reservere et fast sete i det rommet som snart vil bli ditt hjem for en periode. Dette kan leses om under punkt N. Lesesalen blir populært kalt "Hjem v2.0" for mange.

Mamma lager ikke maten for deg mer, Fjordland gjør.

N

NOVEMBER! Kalenderen skriker mot deg, du kjenner pulsen stige. Ingen måned i året utenom mai har flere studenter på skolen på samme tid. Lesesalens kapasitet er sprengt og skolen har forlenget åpningstid. Eksamen nærmer seg.

O

Onsdag, Lillelørdag. For noen er dette dagen hvor man vorser for torsdagens strabaser. En forsmak på helgen for mange. For andre en unnskyldning for en fest midt i uka. Kan ikke slå feil.


BISSI SKOLESTART 2011

P

Pappa 911, hurtigtasten som alle har lagret. Brukes i slutten av hver måned, to uker etter studielånet har ankommet. Samtalen er kort, men bankkontoen din får etterlengtet påfyll samme dag eller max to dager senere. Resten av måneden bør du ringe for alt annet.

Q Quiz-kvelder. Samle dine venner og møt opp mannsterke over en øl og bevis hvor smarte dere er. Uante kvaliteter kommer frem under kampens hete og krones med retten til og hovere over sidemannens bord når dere knuser dem i antall poeng. "Norges største fjell?" Lett!

R

Redaksjonen til BISSI, det er vi som gir deg skolens unike magasin og kan influere alle. Søk deg inn til oss og bli med og skape BISSI du også. Følg med på søknadsfristen i år.

S

U

Z

Undervisning eller forelesning som det så fint heter er ikke obligatorisk, noe som kan vises på antall oppmøtte under enkelte fag. En viss trend kan synes sees. I fag som ansatte i SSB liker, har det blitt observert et lavere gjennomsnittlig oppmøte enn i mange andre fag.

Æ

ÆRE! Du er BI student, du skal kjempe med nebb og klør, det er Årsoppgjør! En gang i året får du sjansen til og vise TØH hvor skapet skal stå. Det handler ikke om vandrepokalen (den gir bare retten til og virkelig gni det inn), men ære. Blod, svette og tårer. På slagmarken hvor TØH og BI møtes dreier det seg om ære. TØH tapte i fjor, de taper igjen.

V

Vinterlekene! All festingen i fadderuken komprimert til en langhelg i Hemsedal. Alkohyler og ski/snowboard = pure awsomness.

W

Ø

Walk of shame. Den obligatoriske marsjen for mange en tidlig morgen dagen derpå. Ikke fullt så hyggelig om lommeboken er tom og været er i mot deg.

Ølbriller, noe som gjør at punkt W føles enda verre dagen etter. Øl, det himmelske brygg som kan inneholde altfor mange BIeffekter ved høyt inntak.

X

Å

Solstudio, alle jenters og nå guttas venn som gjør at du kan se fabulous ut hele året og som gjør at alle har en unaturlig farge midt på svarteste vinteren uten å ha andre gener.

Xamens fest. Alltid en grunn for å ta en fest. Enten drikker du bort dine sorger eller så feirer du for godt gjennomført.

T

Y

Tobakk eller snus som man kaller det. "Slutta sa du?" vel, du kan ikke si du har sluttet eller planlagt å slutte før etter den 22. Desember og eksamenene er lagt bak deg for denne gang. Da går salget av tobakk ned betraktelig helt frem til Mai påfølgende semester. Rart det der!

De første timene av de tidlige forelesningene. Alle går i en zombie-tilstand, sinna på sine respektive vekkerklokker som ikke kan kastes i veggen. Du har god råd om du druser din Iphone i veggen, generelt mobiler.

Yankee caps, alle med caps som har litt respekt for seg selv går i en slik. Det obligatoriske klistremerket må være på hvis ikke er capsen ødelagt og må kastes og destrueres.

År, en bachelor tar fire år for en student som oppfører seg som en student slik alle "voksne" sier en student er. Effektiv bruk av enkelte av de andre punktene ovenfor gjør at du raskt velger punkt F og gjør det til et "finne mæ sjøl sammen med Aage Sending!" eller et annet fag/forfatter som blir ditt sanne kall for det fjerde og siste året. Årsstudium som man så fint kan kalle det.

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

9


BISSI SKOLESTART 2011

Hva har du i vente? På BI skjer det noe hele tiden. Først ut er fadderuka, og etter det kommer andre arrangementer og happenings som perler på en snor (eller som BI-studenter i en jenkarekke.) Her er noen bilder fra i fjor og en forsmak på noe av det du har i vente: Foto: Haakon Roe

ob

t Ok

Fadder

uka!!

Qui

z

m

He

10

l

da se

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Revy

st

e erf


BISSI SKOLESTART 2011

Masq

uerad

NLD

eball t

Årsoppgjøre

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

11


BISSI SKOLESTART 2011

Foto: Haakon Roe

nld:trondheim næringslivsdagen

”Det er ikke alt som kan læres fra pensumbøker og forelesninger”. Dette er noe dere kommer til å høre utallige ganger i løpet av studietiden deres, og dette fordi det er så mye viktigere enn man tror. Gjør noen mer ut av studiehverdagen din ved å engasjere deg i et spennende prosjekt – Næringslivsdagen (NLD) 2011/2012 er snart i gang. Næringslivsdagen er BI Trondheim sitt største faglige arrangement, og arrangeres hvert år etter nyttår. De siste årene har den store dagen funnet sted på Rica Nidelven Hotell. Næringslivsdagen er en spennende og begivenhetsrik dag der du som student kan hente motivasjon og inspirasjon fra gode foredragsholdere, få deg en god latter av konferansieren og nyte en lunsj du sent vil glemme. Du får muligheten til å skape kontakter med bedrifter og viktige aktører i næringslivet som står på stands klare til å prate med nettopp deg. Er du heldig kommer du kanskje i kontakt med din fremtidige arbeidsplass. Denne dagen er rett og slett en unik mulighet til å skaffe seg et nettverk, og ikke minst til å hente en hel masse med inspirasjon! I løpet av de siste årene har store navn som Petter Stordalen, Siv Jensen, Jan Fredrik

12

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Karlsen og Sveriges tidligere statsminister, Göran Persson, deltatt som foredragsholdere på NLD. Mellom slagene har standup komikere som Pernille Sørensen, Sturla Berg Johansen og Sigrid Bonde Tusvik sørget for humorinnslag og geleidet oss igjennom dagen som konferansierer. Med andre ord; dette er en dag dere overhodet ikke kan gå glipp av!

Vi søker studenter til undergruppene: - Foredrag - Event - Markedsføring

Har du lyst til å være med på dette? For å kunne skape denne dagen, trenger vi folk. Vi er ute etter engasjerte og motiverte studenter, som ønsker å få mer ut av studiehverdagen sin. Er du interessert i å være med på å arrangere et stort profesjonelt arrangement rettet mot studenter og næringslivet, så er NLD noe for deg. Ved deltakelse i NLD komiteen får du den ettertraktet erfaringen alle arbeidsgivere ser etter. I tillegg venter mange nye venner, et verdifullt nettverk, personlig vekst og ikke minst mye moro!

Søknadsfrist: søndag 4. september.

For mer informasjon om stillingene, gå in på www.bis.no. For å lese mer om NLD, gå inn på www.nldtrondheim.net.

Dette er noe jeg personlig ser veldig frem til. Jeg gleder meg til å komme i gang med prosjektet, sammen med engasjerte og flinke studenter. Ta gjerne kontakt med meg på mail nld.trondheim@bis.no. Ingrid Halden Leder for Næringslivsdagen 2011/2012


BISSI SKOLESTART 2011

Næringslivsutvalget (NU) er bindeleddet mellom studentene og næringslivet, og har ansvaret for kontakt og samarbeid med Næringslivet på vegne av BIS. Herunder planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner og stands på skolen. NU har også et tett samarbeid med NLD, og har ansvaret for standområdet og bedriftspresentasjoner i tilknytning til arrangementet. Som medlem av NU får du en unik mulighet til å knytte

kontakter med næringslivet, samt mange nye og dyktige bekjentskaper på skolen. Dette er vervet for deg som ønsker utfordringer og ansvar, og som er villig til å stå på hele året for at studentene ved BI Trondheim skal få mest mulig ut av studiehverdagen. Kristina Opsahl Leder for Næringslivsutvalget

Foto: Haakon Roe

Foto: Haakon Roe

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

13


BISSI SKOLESTART 2011

Takk til våre samarbeidspartnere i Fadderuka 2011

rauranthuse s t Re NE

ST

N E D E RST I NORD

RE

,-

Gatefæst

k e t s gu gat

u ordre a . 18 i N

14

rs

ede Studentmagasinet for BI Trondheim //N bis.no

0

0 . 8 l. 1

anl V 0,5 2 Kr. : s i dpr n å erb d d a BI f

tu ig s

de

ris p t n

:K

00 r. 3


BISSI SKOLESTART 2011

Stå på egne bein Ja, som tittelen sier så står du nå på egne bein, ikke i den forstand som da du var liten og vagget alene over stuegulvet eller mot et ubeskyttet trappetrinn, men på egne bein som student og deg selv på frifot, du skal bli voksen, men først være student. Som du sikkert har skjønt nå så gjelder denne artikkelen i hovedsak deg som har flyttet fra mor og fars trygge hjem hvor du har bodd gratis og hatt et fullt kjøleskap til enhver tid. Nå er du midt i fadderukene og har kanskje ikke fått svelget hele inntrykket over at du nå bor alene og mest sannsynlig i en fremmed by også for å gjøre det hele enda mer spennende. Vel, realiteten vil komme før eller siden. Når dere rammes av den fryktelige grønne brødskiven som møter dere en stresset morgen før dere skal haste avgårde til skolen, eller at pengene du mente du hadde kontroll på tok slutt etter en uke og det er tre uker igjen til neste stipend, det er da dere vet dere er studenter. Dere skal tenke på alt og det er ikke enkelt, dere skal leve, dere skal holde orden, lese til eksamen, pleie det sosiale, sørge for et bra kosthold, trene, shoppe, jobbe, skole +++ listen er lang og de voksne sier det er så enkelt og være student? En ting er at du skal klare deg selv, men du skal også fungere som student i dine beste år som ligger fremfor deg. Å være en student er like mye en forbannelse som glede. Så hvordan skal man angripe dette da spør du deg selv? Vel vi kan lage våre egne regler som kanskje kan gi deg en pekepinne på hvordan du bør tenke. 1. Skranter det med penger så finner du garantert uante verdier i tomgodset fra helga. (Hvis ikke så les BI fra AtÅ under P) Eller hold vors. 2. Begynner maten på kjøkkenet å gå av seg selv? kast den. Du har lært fra barn av og ikke spise gul snø, dette gjelder også grønn brødskive. 3. Handle inn et kriselager av nudler ved hvert stipend, det er utrolig hvor raskt penger flyr ut av vinduet når du har det gøy.

4. ALDRI!!! utsette noe som helst med mindre du har sort belte i skippertak og er utdannet kaptein. 5. Skolebøker, bør kjøpes med en gang, kan også låne/kjøpe fra tidligere studenter og begrensede opplag er å låne på biblioteket. 6. Vær sosial tross alt stresset, det er nok av tid til å sitte inne å mugle på en lesesal eller din personlige grotte i løpet av året. Det finnes alltid tid til en kopp kaffe med en venn. 7. Det skader ikke for hverken gutt eller jente å holde hybelen ren og pen. Det gir bonus poeng om du får besøk på kveldstid. Dette er bare små tips, men det beste er å finne egne løsninger og tro meg, det er noe du blir flink på etterhvert. Du vil finne din personlige favoritt i alt. Du vil kanskje til og med vurdere å brygge eget øl eller vin bare for å bevare helgemorroa uten og bli ruinert og det er faktisk et veldig bra og billig triks du kan vurdere.

Helserefusjon for BIS-medlemmer: BIS Trondheim refunderer helseutgifter. For å få tilbakebetalt utgifter må du ha kvitteringer, og du må være medlem av BI studentsamfunn (BIS). - Du kan få dekt utgifter til legekonsultasjoner, medisiner og normal tannlegebehandling. - Behandling på private institusjoner dekkes på lik linje som offentlig behandling. - Refusjon er et privilegium og ikke en rett, BIS står fritt til å behandle søknader individuelt. - Siste frist for søknader er 15.01.2011 for høstsemesteret. Søknadsskjema finner du på bis.no/trondheim.

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

15


BISSI SKOLESTART 2011

Hei nye venner! Velkommen til BI Trondheim og Fadderuka 2011! Først av alt vil jeg gratulere dere med det gode valget av studiested, og jeg gleder meg til å bli kjent med alle nye fjes som leser dette. Jeg heter Nils Christian de Lange og studerer Markedskommunikasjon på 2. Året. Jeg har stillingen som Leder i Fadderstyret 2011 i tillegg til å være Sosialt Ansvarlig i BIS skoleåret 2011/12. Fadderuka er en kickstart på tre gode år på dette herlige studiestedet, og nå står vi foran to uker smekkfulle av moro, opplevelser og nye bekjentskaper. Som dere ser i programmet er det mye forskjellig som skal foregå. Alt fra Bartefest til Kosekveld, fra QuizNight til Volleyball-turnering. Fadderuka er en enestående mulighet til å bli kjent med både nye og gamle studenter, kanskje stifte bekjentskap som varer livet ut. Enten du kommer hit alene eller starter på BI Trondheim sammen med noen, oppfordrer jeg dere til å være åpne mot nye opplevelser og mennesker i Fadderuka. Nettverk er et ord dere kommer høre mye fremover, så hvorfor ikke starte å bygge et eget i mindre formelle omgivelser. Dere kommer til å få tildelt en bokstav eller et tall som vil vise dere hvilken faddergruppe dere tilhører. Hvis du ikke kommer på gruppe med de du kjenner fra før oppfordrer jeg deg allikevel til å ikke bytte bokstav med noen, men heller ta sjansen og møte helt nye mennesker. Vennene du starter med kommer du til å møte enten på vors eller fest senere uansett. Skoleåret dere står foran inneholder så mye mer aktivitet enn bare Fadderuka og forelesninger. Det vil arrangeres ulike ”happenings” utover høsten og våren. Vi skal ha flere Quiz-kvelder, Tema-fester, Nærinslivsdag(NLD), Vinterleker, Revy, Ball og det myteomspunne Årsoppgjøret mot Trondheim Økonomiske Høyskole(TØH). Du har med andre ord mye å se frem til i ditt første år som student ved BI Trondheim.

16

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Du kan også være med på å arrangere noe av dette. Sosialgruppa har ansvaret for noen av disse arrangementene og jeg trenger livlige og lystige mennesker i Sosialgruppa for å lage et skoleår uten sidestykke! Avslutningsvis vil jeg igjen understreke poenget med å nyte disse to første ukene og bli kjent med både de nye og de gamle studentene. Vi er et relativt lite studiested, og det gjør at det er lettere å skape en god og hyggelig kultur blant oss som har vår hverdag her. De neste to ukene vil legge grunnlaget for dette, og jeg gleder meg til å se det skje! Hvis det er noe dere skulle lure på i løpet av de to første ukene er fadderne deres nærmeste kontaktperson. Det gjelder også utover skoleåret. De har minst ett år på baken, og kan hjelpe dere med mye rart så lenge dere spør. Nå er det tid for fest og moro, jeg gleder meg verre og håper dere gjør det samme! Mvh Nils Christian de Lange Leder Fadderstyret 2011


BISSI SKOLESTART 2011

Filmansvarlig Lars Oma Straume 900 78 988

Faddersjef Nils Christian de Lange 454 36 042

Kommunikasjonsansvarlig Line Holm 917 38 857

Nestleder Chris Alexander Valbrek 994 66 377

Markedsansvarlig Anders Bjørnbeth 454 74 173

Økonomiansvarlig Håkon Berger Sæther 959 00 100

Grafiskansvarlig Ida Louise Kristiansen 951 03 165

Eventansvarlige Alexandra Stenersen 958 39 591 Tine Charlotte Wiik Eriksen 481 77 227 Martine Lillevand Hem 936 50 676 Haakon Roe 481 50 169

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

17


BISSI SKOLESTART 2011

Program 17.-29. august

Onsdag 17. aug - Sommerfest

Fredag 19. aug - Bar-til-Bar

Fadderuka 2011 sparkes i gang med Sommerfest på Crash. Sommeren er kanskje over, men ikke for festglade BIstudenter! Faddervors, god musikk og nye mennesker i skjønn sommerlig forening. Ta på deg godskoa og fest deg inn på BI og videre gjennom Trondheimsnatten. Crash kl. 22.00

Fem forskjellige barer. Konkurranser. Utfordringer. Leker. Gode stikkord for kvelden som venter. Dette er sjansen til å se hva Trondheim har å tilby av uteliv, og mange sjanser til å utfordre deg selv og de andre i Faddergruppen din. Det gledes! Se eget oppmøte kl. 17.00 Roadhouse kl. 22.00

Torsdag 18. aug - Gatefæst

Lørdag 20. aug - Bartefest

Gatefæst gjentar suksessen fra i fjor, og ønsker å gi alle de nye studentene i byen en innføring i hva de har i vente de neste årene i Trondheim. Dette er en fest midt i Trondheim sentrum hvor kjente band spiller. I år får vi se Postgirobygget, Admiral P og Donz&gellO. Nederst i Nordre gate kl. 18.00

Stram brillan og sleng på skinnvesten! Med Trønderrock og løsbart skal vi feste som ekte trøndere. Om du ønsker å gjøre dette i RBK-drakt eller i Felleskjøpetdress spiller ingen rolle. Det er bare å glede seg til en kveld som ekte trønder, og hvis du er en fra før av får du vise innflytterne hvordan det skal gjøres. De bli itj fæst uten skinnvæst! Verkstedhallen kl. 21.00

Søndag 21. aug – Volleyballturnering Hva er vel bedre enn park, grilling og litt volleyball. Vi drar til Dødens Dal hvor BI´s beste volleyballspillere skal kåres. Hvis du ikke vil spille, kommer vår DJ til å spille herlig musikk. Grillene skal være varme og klare for hva du enn tar med av grillmat. Dødens dal kl. 15.00


BISSI SKOLESTART 2011

Mandag 22. aug - Faddernes dag

Fredag 26. aug - Rebusløp

Når vi er så langt inne i Fadderuka er det greit å slappe litt av og gjøre noe gruppen vil. Drar dere og spiser på Egon eller Big Horn? Blir det bowling kanskje? Er din gruppe litt mer eventyrlystne og drar og kjører Gokart? Er hele gjengen slitne og chiller med popcorn og kino? Mulighetene er der, gjør det dere vil.

Trondheim by, pass opp! Denne dagen skal vi alle rundt i byen og finne kodeordet som kan gi deg og din gruppe fete premier. Postene ligger fordelt rundt om i byen, og oppgavene er mange, krevende og artige. Har din gruppe det som skal til for å stikke av med seieren? Oppmøte på Torget kl. 16.00

Tirsdag 23. aug - Putekveld

Lørdag 27. aug - Blåtur

Selv om vi BI-studenter liker en god fest og uteliv så er det en kosete BI-student der inne et sted også. Dra på deg pysj, ta med deg pledd og pute og kom deg til skolen. Her blir det kiosk og filmvisning i både A1 og A3! Hvilken film skal vi se spør du kanskje? Det kan du være med på å velge. Vi stiller med gode alternativer! Skolen kl. 18.00

Det har blitt sagt mangt om denne turen. Dere nye studenter kommer til å få flere forskjellige tips om hva dere kan vente dere, men ingen vet med sikkerhet hva denne turen bringer. Vi fører tradisjonen videre, og håper du blir med på turen. Denne dagen vil du virkelig ikke gå glipp av, en dag full av overraskelser og allmenn munterhet. Fadderuka skal avsluttes med et smell av en fest! Oppmøte på skolen kl. 16.30

Onsdag 24. aug - Quizkveld Sitter du inne med mye brukelig og ubrukelig kunnskap? Slike kvelder kommer det til å bli flere av utover året som kommer. Dette er kvelden hvor din gruppe kan vise de andre akkurat hvor mye allmennkunnskap dere sitter inne med. Det vil selvfølgelig bli premie til den gruppen som kan mest. It´s Quizness-time! Crash kl. 19.00

Søndag 28. aug - Dagen derpå Blåturen kan tære hardt på energi og krefter. Derfor har du muligheten til å slappe helt av denne dagen, enten med faddergruppen din eller alene. Når man kommer til denne dagen har du nok mer kunnskap om hva man kan finne på hvis du skulle være en av de hardeste. Gjør akkurat hva du vil!

Torsdag 25. aug - Golden Ticket Evening

Mandag 29. aug - RBK-Kamp

Nytt konsept for året! Hvor god er du til å snakke for deg? Hvor god er du til å flørte? Til å sjekke og imponere? Hver av fadderbarna får utdelt en ”Golden Ticket”. Denne skal du dele ut til den du mener fortjener det mest, om det er på grunn av kledsel, humor eller andre egenskaper. Valget er ditt, og grunnen til valget din egen. Den gutten og den jenta som ved et gitt klokkeslett innehar flest ”Tickets” vinner hver sin fete premie. Ta på deg storsjarmøren og kom på Ricks! Ricks kl. 22.00

Trondheims store og små sønner møter Odd Grenland. RBK er en stor del av den trønderske ånden og tradisjonen, og nå har du mulighet til å oppleve de på selveste Lerkendal. Som deltager i Fadderuka 2011 får du inkludert en billett til denne kampen. Vi i Styret kommer til å stå utenfor Brakka ved treningsbanene oppe ved Lerkendal og dele ut billetter. Oppmøte senest kl. 18.45 for å hente billetten din.

Vinn fantastiske premier! I år har vi toppet alt av tidligere premier i fadderuka! Her er mulighetene mange og slik kan du bli en heldig vinner: •

Jente og gutt i beste kostyme på bertefest vinner hvert sitt gavekort fra Trøndelag Teater!

• Vinnerlag fra volleyballturneringen får VIP plasser på putekvelden 23. august. • Vinner av Quizkveld får en Nirve-sykkel. • Jente og gutt med flest Golden tickets vinner hver sin Nirve-sykkel. • Fem heldige vinnere av Rebusløpet får hver sin Nirve-sykkel.

Fotokonkurranse Under hele fadderuka kjører vi fotokonkurranse. Hver dag blir det beste bilde nominert videre og med i trekningen av en Nirvesykke! Trekningen skjer 29. august. Vær kreative og fang de beste minnene fra fadderuka 2011. Motiv og stemning er opp til dere. Slik gjør dere: Legg ut bilde på facebook, tagg BIS Brede og skriv “Fotokonkurranse 2011” på bildeteksten.

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

19


BISSI SKOLESTART 2011

20

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no


BISSI SKOLESTART 2011

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

21


4,AV I S P E R DA

G

P

ER

*

Du trenger ikke knuse sparegrisen for å abonnere på Adresseavisen Ring eller send kodeord student til 07200

22

* Prisen gjelder årsabonnement bare for studenter og forutsetter betaling med AvtaleGiro. Ved annen betalingsmåte tilkommer et fakturagebyr på kr 30,-

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

Adresseavisens Reklameavdeling

N T E PR D U T

IS

S

BISSI SKOLESTART 2011


BISSI SKOLESTART 2011

Studentmagasinet for BI Trondheim // bis.no

23


Bissi Skolestart  

Utgaven ble laget for førsteklassingene ved skolestart i 2011, men nå er den tilgjengelig for alle. Kanskje du finner noe interessant stoff...

Bissi Skolestart  

Utgaven ble laget for førsteklassingene ved skolestart i 2011, men nå er den tilgjengelig for alle. Kanskje du finner noe interessant stoff...