Page 1

SONČNA ELEKTRARNA

ZA VSAKO STREHO

15 % višji energijski in investicijski donosi Celovito vodenje administrativnih postopkov Izkušena in visokokvalificirana tehnična ekipa potrjena s certifikatom kakovosti Vrhunske komponente z daljšo življenjsko dobo Odlični pogoji zavarovanja in financiranja 24-urni nadzor delovanja sončne elektrarne


FOTOVOLTAIKA. IZKORISTITE NEOMEJENE MOŽNOSTI, KI JIH PONUJA SONCE! Sonce predstavlja za človeka najbolj obetaven in neomejen način izrabe obnovljivih virov. Njegovo obsevanje Zemlje za več tisočkrat presega potrebe človeštva po vsej primarni energiji, saj vsako uro pošlje na Zemljo toliko energije, kot je človeštvo porabi v enem letu. V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi.

1 Srce

elektrarne predstavljajo zaporedno vezani fotonapetostni moduli, ki pretvarjajo sončno energijo v električni tok.

2 1

2 Poleg modulov so poglavitni elementi sončnih elektrarn

nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC- in AC-spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali elektroinštalacijski material. Ena najpomembnejših lastnosti vseh komponent, še posebej fotonapetostnih modulov, je dolga življenjska doba, ki je pogojena z njihovo kakovostjo in je nujna za dolgoročno donosnost naložbe v sončno elektrarno.

EKOLOŠKA VREDNOST SONČNIH ELEKTRARN

10 kW

11.190 kWh

3

22

36.572 km

2,5 ton

50 kW

55.950 kWh

14

112

183.406 km

12,8 ton

Inštalirana moč

Letna proizvedena energija

Zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

Št. novo zasajenih dreves

Prevožena razdalja z avtomobilom

Prihranek premoga

SONČNE ELEKTRARNE. PAMETNA NALOŽBA V OKOLJU PRIJAZEN VIR ENERGIJE! Električno energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna, lahko uporabimo za lastne potrebe, vendar je mnogo bolj smiselno, če jo po višji zagotovljeni odkupni ceni oddajamo v električno omrežje, medtem ko elektriko za lastno porabo še naprej kupujemo po nižji tržni ceni. Gre za eno najvarnejših in najzanesljivejših naložb, pri čemer energijski izplen in dolgoročno d elovanje elektrarne veliko bolj vplivata na njeno donosnost kot izhodiščni stroški. Republika Slovenija spodbuja investicije v sončne elektrarne z zagotovljenimi odkupnimi cenami. Višina zagotovljenih odkupnih cen velja za obdobje 15 let in je odvisna od tipa ter velikosti sončne elektrarne.

CENE ZAGOTOVLJENEGA ODKUPA GLEDE NA VRSTO IN VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE Na donosnost sončne elektrarne vplivajo predvsem naslednji ključni dejavniki: •

izbira najprimernejše lokacije;

izbira kakovostnih elementov sončne elektrarne;

izbira izkušenih, strokovno usposobljenih in preverjenih izvajalcev;

optimalno razmerje med višino naložbe in specifičnim izplenom, za katerega jamči izvajalec.

Sončne elektrarne na stavbah in integrirane sončne elektrarne Sončne elektrarne na tleh

Vršna moč

Cena zagotovljenega odkupa

do 50 kW

332,368 EUR/MWh

od 50 kW do 1 MW

304,016 EUR/MWh

do 50 kW

312,336 EUR/MWh

od 50 kW do 1 MW

287,768 EUR/MWh Vir: www.borzen.si

Pravilno postavljena sončna elektrarna vam bo zagotavljala stabilen mesečni donos več desetletij, saj je njena življenjska doba kar 40 let in več.


BISOL. SONČNE ELEKTRARNE Z NAJVIŠJIM DONOSOM! Sončna elektrarna je zanesljiva investicija le takrat, kadar je premišljeno načrtovana in postavljena. Postavitev sončne elektrarne zato zahteva strokovno znanje, izkušnje in izjemno natančnost, saj bo le tako razporeditev fotonapetostnih modulov optimalna in njen izplen najvišji.

Trdno stojimo za kakovostjo naših sončnih elektrarn.

ČE SI PREMISLITE, BOMO VAŠO SONČNO ELEKTRARNO KADARKOLI ODKUPILI! OSEBNA GARANCIJA

‘Pa vendar si jo boste želeli samo zase!’

Celovite rešitve

Svojim strankam svetujemo in jih zanesljivo podpiramo skozi celoten proces načrtovanja, administrativnih postopkov in postavitve sončne elektrarne. Poskrbimo za izdelavo in pridobitev vse potrebne dokumentacije, analiziramo ekonomiko elektrarne ter svetujemo glede pridobitve financiranja in zavarovanja elektrarne pri najuglednejših bankah in zavarovalnicah.

Strokovno usposobljena ekipa inženirjev, projektantov in monterjev

Skrbi za optimalno postavitev kakovostnega in zanesljivega fotonapetostnega sistema, ki z upoštevanjem podrobnih mehanskih in električnih zakonitosti zagotavlja višje energijske izplene, kar dokazuje tudi odlično delovanje številnih obstoječih sončnih elektrarn. Strokovnost BISOL-ove ekipe potrjuje tudi Certifikat kakovosti Združenja slovenske fotovoltaične industrije, saj so v procesu ocenjevanja za pridobitev certifikata sončne elektrarne BISOL dobile najvišje ocene na vseh področjih.

Vrhunski moduli BISOL Fotonapetostni moduli slovenskega porekla so izdelani iz najkakovostnejših materialov priznanih dobaviteljev v najsodobnejšem proizvodnem okolju. Poleg nadpovprečnega energijskega izplena, ki ga dokazujejo mednarodni testi, fotonapetostni moduli BISOL z inovativnim razvrščanjem zagotavljajo do 70 odstotkov manj izgub v sistemu. Odlikujejo jih tudi izključno pozitivne tolerance izhodne moči in izjemno estetski videz. Za vse module velja poleg 12-letne garancije za doseganje 90 odstotkov izhodne moči in 25-letne garancije za doseganje 80 odstotkov izhodne moči tudi nadstandardna 10-letna garancija na proizvod.

Le najkakovostnejše komponente Ponujamo pametnejše rešitve lastne podkonstrukcije, priznane razsmernike SMA in kable večjega premera, ki zagotavljajo za 50 odstotkov manj izgub v električnih povezavah.

Servisno-prodajna mreža BISOL

V sodelovanju z našimi partnerji, s katerimi nas povezuje skupna zavezanost h kakovosti, zagotavljamo prilagodljivost, hitro odzivnost in strokovne storitve v celotni Sloveniji.

Spremljanje delovanja in vzdrževanje S pomočjo 24-urnega spremljanja delovanja, avtomatskega obveščanja in interventnega posredovanja v primeru morebitnih težav poskrbimo za optimalno delovanje in najvišje donose sončnih elektrarn. Redni pregledi celotnega sistema pa preprečujejo pojav napak v delovanju, zato bodo investitorji s svojimi sončnimi elektrarnami vseskozi izjemno zadovoljni.

Sončna elektrarna BISOL, postavljena na družinski hiši leta 2011, bo investitorju poleg običajnega prihodka od zagotovljenih odkupnih cen v obdobju 15 let prinesla dodatnih 7.311 evrov zaslužka, medtem ko bodo elektrarne na kmetijskih ali manjših poslovnih objektih zagotovile dodaten zaslužek 38.710 evrov. Elektrarne na večjih industrijskih objektih bodo ustvarile celo dodatnih 516.133 evrov. Razlog za nadpovprečno delovanje BISOL-ovih sončnih elektrarn je preprost: strokovna izvedba sončnih elektrarn in vrhunski fotonapetostni moduli BISOL.


POGOJI ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE Sončno elektrarno lahko postavimo na vsako streho ne glede na obliko ali vrsto kritine. Seveda se je treba prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno delovanje sončne elektrarne. V Sloveniji je najprimernejša usmeritev strehe proti jugu z naklonom 30°, pri čemer se moramo izogibati senčenju na sami površini strehe ali v okolici. Velikost sončne fotonapetostne elektrarne je odvisna od mesta postavitve – naklona, orientacije, morebitnega senčenja in še nekaterih drugih dejavnikov. Načeloma velja, da za 1 kW moči potrebujemo približno od 7 do 8 m2 na poševni strehi in približno 20 m2 na ravni strehi. Objekt mora biti statično ustrezen in omogočati dodatno obremenitev strešne površine, ki znaša od 15 do 30 kg/m2. Dovolj dobro mora biti ohranjena tudi kritina, da bo prenesla dodatno obtežitev zaradi namestitve fotonapetostnega sistema. Poleg statične presoje sta zaradi varnostnega vidika postavitve naprave potrebni tudi presoja o požarni varnosti in strelovodna zaščita. Od leta 2010 za strešne sončne elektrarne, manjše od 1 MW, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

POSTOPEK POSTAVITVE. POT DO LASTNE SONČNE ELEKTRARNE!

Ugotovitev primernosti lokacije

Pridobitev soglasja k projektnim rešitvam

Postavitev sončne elektrarne

Ocena investicije in priprava finančnega načrta

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo

Pridobitev pogodbe o odkupu električne energije po tržni ceni

Pridobitev lokacijske informacije

Pridobitev soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje

Pridobitev informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje

Izdelava projekta idejne zasnove

Presoja statike objekta

Podpis pogodbe

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti objekta

Izvedba meritev in preizkus delovanja

Pogodba o zagotavljanju podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi Pridobitev odločbe o podpori Pridobitev deklaracijske številke naprave OVE Podpis pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in priključitev na distribucijsko omrežje

BISOL-ova strokovna ekipa namesto vas poskrbi za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, postavitev sončne elektrarne ter pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za priključitev na distribucijsko omrežje in dokumentacije, ki je potrebna za podpis pogodbe za odkup električne energije.

FINANCIRANJE IN ZAVAROVANJE. SONČNA ENERGIJA JE DOSTOPNA VSAKOMUR! V BISOL-u sodelujemo z uglednimi slovenskimi bankami, ki za postavitev sončne elektrarne ponujajo strankam prilagojene namenske kredite. Običajno je razmerje med lastnimi sredstvi in bančnim kreditom 20 : 80, ročnost pa najmanj 12 let. Med instrumenti zavarovanja, ki jih lahko zahtevajo banke, so med drugim zastava proizvodne naprave, odstop terjatev, hipoteka in zavarovanje elektrarne. Sončna elektrarna je dolgoročna naložba, ki mora brezhibno delovati vrsto let, zato ni odveč razmislek o dobrem zavarovanju, ki mora vsebovati predvsem naslednja kritja: •

požarna nevarnost (požar, neposredni udar strele, eksplozija …);

elementarne nevarnosti (vihar, toča, poplava …);

posredni udar strele;

mehansko delovanje sile;

tatvina in rop, vključno z vandalizmom;

zavarovanje do tretjih oseb;

izpad prihodka.

Natančna vrednost zavarovanja navadno obsega približno 0,3 odstotka vrednosti investicije na leto in je odvisna od velikosti sončne elektrarne, obsega zavarovalnega kritja ter specifične ponudbe posamezne zavarovalnice. V BISOL-u svojim strankam omogočamo svetovanje in pomoč tudi pri sklenitvi zavarovanja. Potrudimo se zagotoviti najugodnejše pogoje pri najuglednejših slovenskih zavarovalnicah, s katerimi zaradi svojih dolgoletnih izkušenj in širokega nabora strank odlično sodelujemo.


NADZOROVANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN. 24 UR NA DAN! Sončna elektrarna je zanesljiva in za vzdrževanje nezahtevna naložba, vendar je zaradi delovanja na prostem izpostavljena nepredvidenim vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov, ob tem pa se lahko težave pojavijo tudi na elektrodistribucijskem omrežju, na katerega je priklopljena. Morebitna napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električne energije, kar povzroči precejšnjo izgubo denarja. Preteče lahko mesec ali celo dva, preden posameznik ugotovi, kaj ne deluje in kdo bo napako odpravil, v tem času pa elektrarna ne opravlja svoje funkcije in lastnik izgublja denar. Če v poletnem času 50 kilovatov velika sončna elektrarna dva meseca ne proizvaja električne energije, lastnik v tem času izgubi skoraj 5.000 evrov oziroma skoraj tretjino letnih prihodkov od prodaje električne energije. Da bo sončna elektrarna dobro delovala in lastniku prinašala predvideni donos, je njeno delovanje nujno redno spremljati in na njej opravljati vzdrževalne preglede ter dela. BISOL-ova storitev nadzorovanja delovanja in vzdrževanja sončnih elektrarn temelji na dolgoletnih izkušnjah spremljanja in nenehnega izboljševanja delovanja lastnih sončnih elektrarn. 24-urni nadzor delovanja elektrarne ob morebitnih nepravilnostih nemudoma obvesti lastnika elektrarne in BISOL-ovo vzdrževalno-intervencijsko ekipo, ki napako hitro odpravi in prepreči večji izpad dohodka za investitorja.

Storitev nadzorovanja delovanja in vzdrževanja sončnih elektrarn obsega: •

intervencijsko posredovanje;

izredne preglede po hujših vremenskih razmerah;

popravilo in zamenjavo vseh komponent;

redne letne preglede fotonapetostnega sistema, modulov, razsmernikov, kablov, konstrukcije in ostalih elementov;

čiščenje modulov;

pregled elektrarne in njenih delov z infrardečo kamero;

uporabo aplikacije Sončni monitor BISOL.

Odkrivanje vročih točk z infrardečo kamero

Pregled razsmernikov in električnih povezav

SONČNI MONITOR BISOL Vsem uporabnikom storitve je na voljo tudi neomejena uporaba spletne aplikacije Sončni monitor BISOL, ki lastnikom elektrarne omogoča, da 24 ur na dan spremljajo: •

trenutno učinkovitost delovanja;

skupni energijski izplen ter proizvedeno energijo v tekočem dnevu, mesecu in letu;

skupen zaslužek ter zaslužek v tekočem dnevu, mesecu in letu;

trenutno stanje razsmernikov in komunikacije;

opozorila o morebitnih nepravilnostih delovanja;

trenutno osvetlitev;

vremensko napoved;

ekološki vpliv elektrarne;

podrobne podatke o elektrarni.

Lastniki sončnih elektrarn lahko podatke poljubno urejajo ter objavijo v obliki javnega profila, ki ga opremijo s fotografijami in po želji delijo s svojimi prijatelji, ali podatke izvozijo za nadaljnjo obdelavo.

Pregled delovanja sončne elektrarne

Podrobni podatki o sončni elektrarni


SONČNE ELEKTRARNE BISOL. NAJVEČ INŠTALIRANIH MW V SLOVENIJI! Zaradi visokih meril kakovosti in večletnih izkušenj pri proizvodnji fotonapetostnih modulov smo zanesljiv partner pri izvedbi projektov na ključ. Do danes smo postavili največ sončnih elektrarn v Sloveniji tako na velikih kot tudi manjših strehah. Številni zadovoljni lastniki sončnih elektrarn BISOL potrjujejo, da elektrarne redno presegajo njihova pričakovanja in zagotavljajo občutno višji donos. 38 kW

nazivna moč

10

zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

242.260,3 €

predviden dohodek v 15 letih

SONČNE ELEKTRARNE NA DRUŽINSKIH HIŠAH Za postavitev sončne elektrarne na streho družinske hiše se gospodinjstva odločajo predvsem zaradi varnosti investicije, saj z zagotovljenimi odkupnimi cenami zanje jamči država. Tovrstni mesečni prihodek za več desetletij lahko za marsikoga predstavlja lepo rento v tretjem življenjskem obdobju ali odličen način, kako oplemenititi lastna denarna sredstva, saj je donos višji od obrestnih mer za varčevanje v banki. Obenem sončna elektrarna pomembno pripomore k ohranjanju okolja za prihodnje rodove, saj prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

25 ton

prihranek CO2

VEČJE SONČNE ELEKTRARNE NA POSLOVNIH OBJEKTIH Obsežne strešne površine velikih industrijskih objektov so izjemno primerne za postavitev sončnih elektrarn. Mnoga podjetja so zato prepoznala potencial svojih neizkoriščenih strešnih površin kot vir dodatnega prihodka v obliki prodaje električne energije. Lastna proizvodnja in prodaja elektrike zanje predstavljata tudi občutno zmanjšanje visokih stroškov, s katerimi se kot veliki porabniki električne energije srečujejo vsak mesec. V času, ko imata skrb za okolje in družbena odgovornost vse vidnejšo vlogo v delovanju podjetij, je fotovoltaika tudi pomembno sredstvo za zmanjšanje njihovega ogljičnega odtisa. BISOL-ove sončne elektrarne med drugim že proizvajajo zeleno električno energijo na strehah bivšega TAM-a ter podjetij Arcont, Intereuropa, Plastenka, Unifruit, Knauf Insulation in Hofer.

236 kW

nazivna moč

65

zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

1.376.217,5 €

predviden dohodek v 15 letih

293 kW

nazivna moč

81

zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

1.708.609 €

predviden dohodek v 15 letih

193 ton

prihranek CO2

SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH Osebe javnega prava se nenehno srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev, zato se prek javnih razpisov pogosto odločajo za postavitev sončnih elektrarn, ki jim predstavljajo odlično priložnost za zagotavljanje dodatnega financiranja. Tako hkrati dodatno uresničujejo svoje poslanstvo delovanja v interesu javnosti, ki jo spodbujajo k okoljski ozaveščenosti in jo opozarjajo na pomen izrabe obnovljivih virov energije. V BISOL-u že dolgo uspešno delujemo tudi na tem področju, saj smo sončne elektrarne postavili na mnogih slovenskih osnovnih, srednjih in višjih šolah ter tudi športnih objektih, zdravstvenih domovih in domovih za ostarele.

156 ton prihranek CO2

SONČNE ELEKTRARNE NA KMETIJSKIH OBJEKTIH

40 kW

Proizvodnja električne energije je vse bolj priljubljena dopolnilna dejavnost za kmete, ki imajo v lasti zazidljiva zemljišča in večje površine streh na hlevih ter ostalih gospodarskih poslopjih. Za investicijo v sončne elektrarne se odločajo sami, pri čemer jih spodbuja tudi možnost pridobivanja sredstev, namenjenih diverzifikaciji kmetijskih zemljišč, lahko pa primerne površine oddajajo tudi v najem.

nazivna moč

11

zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

219.364,2 €

predviden dohodek v 15 letih

26 ton

prihranek CO2

946 kW

nazivna moč

260

zadostuje oskrbi št. gospodinjstev

4.745.448,2 €

predviden dohodek v 15 letih

624 ton

prihranek CO2

NAJEM STREH Vaše neizkoriščene strešne površine lahko postanejo vir dodatnega zaslužka! V BISOL-u tudi sami investiramo v sončne elektrarne tako, da najemamo primerne strešne površine. Velikost streh mora zadostovati za postavitev vsaj 40-kilovatne sončne elektrarne, kar je dobrih 300 m2 strehe z naklonom ali približno 800 m2 ravne strehe. Lastnik strehe na podlagi dodelitve služnosti za obdobje do 30 let prejema najemnino, ki je odvisna od velikosti in donosnosti sončne elektrarne. Izplačilo najemnine lahko prejme kot vnaprej izplačan enkratni znesek – lahko tudi v obliki delne zamenjave kritine – ali v obliki periodičnega izplačevanja najemnine skozi celoten čas trajanja služnosti.


BISOL, d.o.o. Latkova vas 59a 3312 Prebold SLOVENIJA T: 03 703 22 50 F: 03 703 22 63 E: info@bisol.si

www.bisol.si

Sončne elektrarne BISOL  

Sončne elektrarne BISOL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you