Page 1

FINANCIJSKI RJEト君IK

FINANCIJSKI

RJEト君IK NAJVAナスNIJIH EKONOMSKIH POJMOVA

1


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

IZDAVAČ: Bisnode d.o.o.

IZRADILI: Ana Godić

DIREKTOR: Benjamin Cerovac

2

VIZUALNO OBLIKOVANJE:

Ana Marija Bogunović Antonela Elez Antonia Hajdinjak

FOTOGRAFIJE: Bisnode, iStockphoto, Ing Image Publikacija, listopad 2014.

Filip Ružička Ivan Domšić Ivana Breček

Sva prava zadržana. Ivana Bublić Marina Brichta Centrala: + 385 1 30 30 500 marketing.hr@bisnode.com prodaja.hr@bisnode.com kontakt.hr@bisnode.com www.bisnode.hr

Marko Božac Milena Marinić Nikolina Žalac

Adresa: Fallerovo šetalište 22, HR-10000 Zagreb

Tajana Štriga


FINANCIJSKI RJEČNIK

IT ISN’T AN ART MAKING SIMPLE THINGS COMPLEX, BUT AN ART IS MAKING COMPLEX THINGS SIMPLE! 3

CHARLES MINGUS, najveći jazz kompozitor svih vremena


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

ČINJENICE

DJELATNOSTI SLOBODNIH ZANIMANJA Vidjeti priručnik “Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja” na www.porezna-uprava.hr

4

BITCOIN Vrijednost mu ponekad prelazi i 1000 dolara.

HIPER INFLACIJA U srpnju 1946. inflacija u Mađarskoj je iznosila 41,6 kvintilijuna (41 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000) %

BANKA Sa stanjem na 18. siječnja 2013. u Hrvatskoj posluje 30 banka.

POREZNI DUG Porezna uprava objavila je 2012. godine popis svih poreznih dužnika na http:// duznici.porezna-uprava.hr/

BONITET Za sve bonitete posjetite boniteti.hr


INFLACIJA Glavni cilj Hrvatske narodne banke je održavanje stabilnosti cijena odnosno upravljanje inflacijom.

NELIKVIDNOST Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako: 1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveze, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu, 2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

FDI

FINANCIJSKI RJEČNIK

Izravna strana ulaganja u RH u 2012 su iznosila 1066 milijuna eura

DEVIZNE PRIČUVE Devizne pričuve RH u veljači 2014 iznosile su približno 12569,77 milijuna eura

ZALIHE U proizvodnim poduzećima 20-30% imovine čine zalihe, a u trgovačkim poduzećima 75 %.

MIROVINSKI FONDOVI Imovina Mirovinskih fondova na kraju 2013 iznosila je 58,2 milijarde kuna

HNB

DEFICIT Deficit državnog proračuna u 2013. godini iznosio je 16 milijardi kuna.

Ostvarena neto dobit u protekloj godini iznosi 735,5 milijuna kuna, dok je od tog iznosa u proračun doznačeno 431,9 milijuna kuna a ostatak ulazi u opće pričuve središnje banke.

5


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

6 Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2700 stručnjaka iz 18 europskih država. Cilj je samo jedan – našim klijentima ponuditi potpune, provjerene i kvalitetne informacije koje će Vam pomoći u dnevnom poslovanju ali i donošenju strateških odluka.

Financijski klub je specijalizirana studentska udruga koja svojim članovima pruža dodatno financijsko obrazovanje. Naša osnovna djelatnost je provokacija financijskog znanja svojih članova te pružanje platformi i projekata za njegovo unapređenje kroz zajedničko druženje, radionice i brojne druge zanimljive sadržaje. Djelujemo od 2005. godine u sklopu Ekonomskog fakulteta Zagreb. Svojim dosadašnjim aktivnostima stekli smo značajno mjesto među studentima zainteresiranima za područje financija.


FINANCIJSKI RJEト君IK

7


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

8

OSNOVNI POJMOVI Svi ovo znamo ali se nije loše podsjetiti na 15 najvažnijih pojmova.


FINANCIJSKI RJEト君IK

9


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

1. EKONOMIJA

Engleski: economy - ekonomija ili ekonomski sustav sastoji se od proizvodnje, distribucije i trgovine te potrošnje ograničenih dobara i usluga od strane različitih agenata u određenom zemljopisnom položaju. Nemojte pojam ekonomija miješati s pojmom ekonomika.

2. EKONOMIKA

Engleski: economics - ekonomija kao društvena znanost koja proučava kako društvo koristi ograničene resurse za proizvodnju dobara i usluga te njihovu distribuciju. Primjerice - ekonomika energetike, ekonomika zdravstva, ekonomika obrazovanja. 10

3. BRUTO / NETO

U ekonomskom smislu radi se određenim veličinama prije (bruto) odnosno nakon (neto) nekih davanja, kao što je oporezivanje kod dobiti poduzeća ili porezi i doprinosi kod plaća. Neto je ono što ostane kada se od bruta oduzme, na primjer, porez na dobit kod bruto i neto dobiti ili težina ambalaže kod težine proizvoda.

4. FISKALNA POLITIKA

Fiskalna politika je skup svih mjera jedne države (vlade) kojima se utječe na dohodak i imovinu fizičkih i pravnih osoba s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje državne potrošnje. Također, korištenjem fiskalnih instrumenata (poreza, javnih rashoda, javnog duga) država utječe na ukupne gospodarske troškove: zarade, zaposlenost, gospodarski rast itd. Država mjerama fiskalne politike regulira ciklička kretanja u gospodarstvu. Utjecaj fiskalne politike vidljiv je svakodnevno - prilikom plaćanja poreza, ali i kod korištenja nekih od javnih usluga poput obrazovanja i zdravstva.


FINANCIJSKI RJEČNIK

5. GOTOVINA

Novčanice i kovani novac. Efektivni novac u svom fizičkom obliku. Sve što imate u novčaniku, a za gotovinu se koristi kolokvijalni naziv “keš”.

6. INFLACIJA

Predstavlja opći rast cijena proizvoda i usluga u čitavom gospodarstvu. Kada inflacija raste pada vrijednost novca. Danas ste kruh platili 5 kn. Ako dođe do inflacije sutra ćete ga platiti npr. 7 kn. Ali ne samo kruh, već ćete svaki proizvod i uslugu plaćati više.

7. KUPOVNA MOĆ

Pod kupovnom moći novca podrazumijevamo količinu dobara koju se može kupiti s jednom novčanom jedinicom. Ako se zbog povišenja cijena umanji količina dobara koja se može kupiti s jednom novčanom jedinicom onda se govori o opadajućoj (smanjenoj) kupovnoj moći i obratno. Ako smo jučer za 5 kuna mogli kupiti 5 žvakaćih guma dok danas možemo kupiti samo 3 tada je naša kupovna moć pala.

8. LIKVIDNOST

Sposobnost poduzeća da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Ako u džepu imate 10 kuna, a ispred sebe račun za kavu u iznosu od 7 kuna - vi ste likvidni. Likvidnost se označava indeksom. Ako indeks iznosi 0,8 tada govorimo da je subjekt nelikvidan jer za jednu kunu obveza ima samo 0,8 kuna na računu. Ako indeks iznosi 1,4, tada je subjekt likvidan jer za svaku kunu ima 1,4 kune na računu.

9. MONETARNA POLITIKA

Dio ekonomske politike koji se bavi regulacijom količine i kretanja novčane mase u državi. U nadležnosti je središnje banke. Može biti ekspanzivna i tada se povećava količina novca koja je u optjecaju unutar države, a ukoliko je restriktivna, tada se količina novca u optjecaju smanjuje.

11


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

U Hrvatskoj monetarnu politiku provodi Hrvatska narodna banka (HNB). Ona može, između ostalih instrumenata, smanjiti (ili povećati) stope obvezne rezerve komercijalnim bankama i time povećati (ili smanjiti) novac u optjecaju, čime se smanjuju (ili povećavaju) kamate.

10. PONUDA

Količina nekog dobra koju su proizvođači spremni prodati pri određenoj cijeni tog dobra. Deset komada kruha u trgovini ili 1500 apartmana u turističkom odredištu.

11. POTRAŽNJA 12

Količina proizvoda ili usluga koju su potrošači spremni kupiti po određenoj cijeni. Po cijeni od milijun dolara postoji 20 potrošača spremnih kupiti novi model Bentleya - to je potražnja za tim proizvodom.

12. RECESIJA

Recesija predstavlja povremena usporavanja u privrednoj aktivnosti neke zemlje praćena istovremenim pogoršanjima opće ekonomske klime (pad realnog dohotka, porast nezaposlenosti, nizak stupanj iskorištenosti proizvodnih kapaciteta). Recesija je manje duboka i ozbiljna od depresije. Ponavlja se u razdobljima od po nekoliko godina, uobičajeno započinje u jednoj zemlji i treba joj određen broj mjeseci, odnosno godišnjih kvartala da se preseli u druge. Stanje koje pogađa više zemalja koje najčešće započinje nekim događajem koji uzrokuje visoku nezaposlenost i nisku proizvodnost. Primjerice, u SAD-u dođe do kraha burze. Zbog činjenice da je manje novca u opticaju, manje ćete kupovati i samim time se proizvođačima ne isplati puno proizvoditi i zapošljavati nove ljude jer potražnje nema.


FINANCIJSKI RJEČNIK

13. TEKUĆI RAČUN

Ovaj račun banka otvara određenoj osobi i ugovorom se obvezuje u korist tog računa primati uplate, a na njegov teret obavljati isplate u granicama deponentova potraživanja na tom računu uvećanom za kredit koji odobrava banka. Služi ponajprije za redovite primitke (plaće i mirovine).

14. TRŽIŠTE

Tržište se definira kao stalan i organiziran oblik dovođenja u kontakt ponude s potražnjom. Mjesto gdje svi koji nude neki proizvod susreću sve one koji trebaju neki proizvod.

15. ŽIRO RAČUN

Žiro račun je transakcijski račun na koji se vrše uplate povremenih, neredovitih primitaka. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (ne može biti negativan). Ako imate prihode od samostalnog, honorarnog, autorskog, dopunskog rada ili od imovinskih prava, vjerojatno ćete trebati žiro račun.

13


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

14

FINANCIJSKI POJMOVI Objašnjenja i praktični pojmovi pomoći će vam u svakodnevnom korištenju.


FINANCIJSKI RJEト君IK

15


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

16. AKCEPTNI KREDIT

Oblik “kredita” kojim banka ne isplaćuje novac korisniku kredita nego se obvezuje da će isplatiti mjenicu. Ako izdavatelj to ne učini po dospijeću banka postaje glavni mjenični dužnik (vidjeti: mjenica). Sretnici kojima se banka obvezala podmiriti njihove mjenice u trenutku kada oni to neće biti u mogućnosti.

17. ANĐEO INVESTITOR

16

Poslovni anđeo je uglavnom bogata osoba koja osigurava kapital za poslovni start-up. Obično u zamjenu za kapital traži vlasnički udio u poduzeću. Nije neobično da se organiziraju u grupe anđela ili mrežu kako bi ujedinili svoj investicijski kapital i dali savjete tvrtkama u svojem portfelju. Vaše poduzeće osmislilo je odličan i inovativan proizvod u ranoj fazi, ali potreban vam je kapital za razvoj i lansiranje na tržište. Anđeo investitor vam može dati kapitala za udio u tvrtki s očekivanjima velikog povrata uloženog.

18. ANUITET

Određeni novčani iznos koji se periodično u jednakim iznosima uplaćuje radi podmirenja duga. Sastoji se od dijela kamata i dijela glavnice čiji se omjer mijenja kroz vrijeme. Tijekom vremena udio kamata u anuitetu se smanjuje. Dio kredita koji otplaćujete, na primjer, svaki mjesec u istom iznosu.

19. ARBITRAŽA

Investicijska arbitraža najjednostavnije se definira kao simultana kupnja i prodaja iste robe na različitim tržištima. Tako dionica nekog poduzeća može biti uvrštena na dvije burze i isto tako može doći do različitih cijena ove dionice na te dvije burze. Arbitražer zna da će svi investitori nastojati kupiti ovu dionicu na tržištu gdje je cijena niža i prodati je na tržištu gdje je cijena viša. Zbog toga će doći do promjene kretanja cijena, gdje je cijena viša doći će do pada i obrnuto. Zbog toga arbitražer


FINANCIJSKI RJEČNIK

tamo gdje se očekuje pad cijena prodaje dionicu i koristi utržak od prodaje za kupnju tamo gdje se očekuje rast cijena i simultano ponavlja postupak dok se cijene ne izjednače. Kupnja i prodaja banana na tržištu A i zatim kupnja i prodaja tih istih banana na drugom tržištu. Svrha poslovanja je zaraditi na razlikama u cijenama na tržištima.

20. BANKARSKA GARANCIJA

Pravni institut kojim se banka obvezuje isplatiti dug ukoliko to dužnik ne napravi. Naziva se još i jamstvo. Ako ste nekome dužni određeni iznos i za to dobijete bankarsku garanciju, tada će banka isplatiti taj iznos ako vi to ne učinite.

21. BITCOIN

Virtualna valuta ili online novac. Pokrenuo je trend virtualnih valuta tijekom 2013. godine. Nema sve karakteristike poput klasičnih valuta - nema središnju instituciju ili banku koja garantira za nju. Stvara se dešifriranjem što se naziva rudarenjem. Vrijednost mu ponekad prelazi i 1000 dolara, početna vrijednost mu je znala iznositi svega nekoliko dolara. Spominje se kako se nekoliko osoba obogatilo na njemu.

22. BLOKADA RAČUNA

Obustava korištenja sredstava na računu poduzeća. Stanje kada banka ograničava raspolaganje novcem na vašem računu.

23. BLUE CHIP DIONICE

Naziv za dionice kompanija s velikim ugledom te zapaženom tržišnom pozicijom. Ove dionice slove za kvalitetne i stabilne i u vrijeme nesigurnosti na financijskim tržištima. Dionice kod kojih se ne očekuju veliki skokovi ni pozitivni ni negativni u

17


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

vrijednosti. Drugim riječima dionice kod kojih vlasnici računaju na redovitu dividendu.

24. BROKER

Licencirani trgovac vrijednosnim papirima. (vidi: vrijednosni papir) To je osoba koja upravlja vrijednosnicama u vašem vlasništvu i za to mu plaćate naknadu.

25. BUDŽET

18

Plan prihoda i rashoda za određeno buduće razdoblje. Može rezultirati suficitom, deficitom ili ravnotežom. Naziva se još i proračun. Ne bi bilo naodmet da svatko od nas napravi svoj osobni ili obiteljski budžet. Upiše sve planirane prihode (plaće, donacije od djeda i bake...) te planirane troškove (mjesečna kupovina sladoleda, odlazak na more, kupovina računala…) Iz njega će vrlo brzo vidjeti je li njegov plan (poslovni plan) održiv ili će morati poraditi na smanjenju planiranih troškova ili pak povećanju prihoda.

26. BULLS & BEARS

Bikovi i medvjedi predstavljaju kategorije špekulanata na burzi. Bikovi su osobe koje očekuju rast cijena dionica pa ih kupuju danas po nižoj cijeni da bi ih prodali u budućnosti po višoj cijeni, dok medvjedi očekuju pad cijena i oni prodaju dionice danas da bi ih u budućnosti kupili po nižoj cijeni. Ako danas kupite dionicu za 10 kuna, a sutradan ju prodate za 20 kuna, vi ste bik. S druge strane, ako danas prodate za 20, a sutradan kupite za 10 kuna, vi ste medjved.

27. BURZA VRIJEDNOSNICA

Organizirano tržište vrijednosnih papira. Kad trgujemo dionicama i obveznicama onda je burza jedno od mjesta na


FINANCIJSKI RJEČNIK

kojima se ta trgovina obavlja.

28. POSLOVNI ANĐELI

Fizičke osobe koje ulažu znatne iznose novca izravno u nova, perspektivna propulzivna poduzeća. Osim kapitala ulažu znanje i iskustvo te su aktivni u upravljanju poduzećem. U Hrvatskoj postoji mreža poslovnih anđela - CRANE.

29. CALL OPCIJA

Vrsta opcije (vidi: opcije) koja vlasniku daje pravo kupnje po cijeni definiranoj u opciji na određeni dan ili u određenom razdoblju. Ako želite kupiti neku robu za mjesec dana, a cijena te robe za mjesec dana može biti manja ili veća nego li ona trenutna, tada se pomoću call opcije osiguravate da ne dođe do promjene u cijeni.

30. CROBEX

Dionički indeks Zagrebačke burze. Sastoji se od 25 dionica tvrtki na burzi. Vrijednost svake dionice ograničena je na 15%.

31. CROBIS

Obveznički indeks Zagrebačke burze.

32. ČEK

Vrijednosni papir izdan u formi propisanih zakona kojim trasant pomaže trasatu isplatu novčane svote imaocu čeka. (vidi: trasat; trasant) Papir koji omogućava plaćanje ili isplatu novca.

19


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

33. DEALER

Hrvatski: preprodavatelj. To je trgovac vrijednosnim papirima u svoje ime i za svoj račun. Osoba koja kupuje vrijednosne papire i zarađuje na promjenama cijena. Preprodavatelj možete biti i vi. Na burzi kupujete vrijednosne papire, poput dionica, po cijeni od 10 kuna, a preprodajete ih ubrzo nakon što im poraste cijena na 11 kuna. Vaša zarada, u tom slučaju, iznosi jednu kunu po dionici.

34. DEFLACIJA

20

Smanjenje opće razine cijena. Pojam suprotan inflaciji koja označava opći rast razine cijena. Kada dođe do deflacije vaša kupovna moć raste, odnosno za isti iznos možete kupiti više nego jučer. Brojni analitičari smatraju da je deflacija puno opasnija od inflacije jer pad cijena proizvoda dovodi do smanjenja cijene rada. Dakle svi imaju i dobivaju sve manje i manje.

35. DENOMINACIJA

Denominacija je termin koji ima višestruko značenje. S jedne strane, takav pojam koristi se kao postupak zamjene novca za drugi novac manje ili veće vrijednosti prilikom čega dolazi do promjene nominalne vrijednosti nacionalne valute. Drugo značenje denominacije veže se uz klasifikaciju nominalne vrijednosti osnovne valute koja se koristi u transakcijama i druge valute u kojima je izražena financijska imovina. Novčanica od 1000 novčanih jedinica zamjenjuje se novčanicom od 100 pri čemu novčana jedinica postaje 10 puta veća.

36. DEPONENT

Deponent je osoba koja transakcijom predaje svoju pokretnu imovinu na čuvanje depozitaru što je popraćeno posebnim ugovorom o ostavi odnosno o deponiranju. Ostavljate svoju umjetničku sliku na čuvanje prijatelju. U tom slučaju vi ste deponent.


FINANCIJSKI RJEČNIK

37. DEPOZIT

Depozit su uložena novčana i nenovčana sredstva vlasnika depozita, koja su dana na čuvanje kod banke ili druge financijske institucije. Depozit za banku predstavlja obvezu prema njegovom vlasniku. Depozit je najčešće novčani, a razlikujemo depozite po viđenju i vremenske depozite. Iznos novca koji osoba ulaže u banku ili neku drugu instituciju.

38. DEPOZITI PO VIĐENJU

Vrsta novčanog depozita koji je položen u banci ili drugoj instituciji specijaliziranoj za primanje depozita (npr. štedionice). Takva vrsta depozita ne zahtijeva isplatu pasivne kamate vlasniku depozita. Depozit po viđenju nije ograničen razdobljem čuvanja. Odlučili ste svojih 1.000 kuna uplatiti na otvoreni žiro ili tekući račun banke. Na taj način polažete navedeni iznos na račun banke bez determiniranja vremenskog roka čuvanja i isplate kamata.

39. DEPRECIJACIJA

Deprecijacija je proces u kojem vrijednost jedne valute u odnosu na drugu valutu pada bez uplitanja monetarne vlasti. Također, deprecijacija označava pad vrijednosti određenog proizvoda ili usluge zbog nepovoljnih tržišnih situacija, Ako ste jučer za 100 eura dobili 750 kuna, a danas za istih 100 eura dobijete 760 kuna. U tom slučaju govorimo o deprecijaciji kune.

40. DERIVATI

Derivati ili izvedenice su financijski instrumenti čija je vrijednost izvedena iz vrijednosti neke druge vezane imovine ili instrumenta. Najveći broj izvedenica sastavljeni su za vrijednosne papire. Proizvodite žito i potpisali ste ugovor o opciji (vidi: opcije) tada vam taj ugovor daje pravo, ali ne i obvezu, da odlučite iskoristiti opciju te prodati određenu količinu žita po određenoj cijeni naznačenoj na samom ugovoru, tj.

21


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

22


FINANCIJSKI RJEČNIK

KUPOVNA MOĆ Za jednu kunu Pero može kupiti jednu žvakaču gumu, no ako se poveća kupovna moć kune on će moći kupiti dvije. Ukoliko se kupovna moć kune smanji, Pero će morati platiti više da bi kupio žvakaću gumu. Pod kupovnom moći novca podrazumijevamo količinu dobara koju se može kupiti s jednom novčanom jedinicom. Ako se umanji količina dobara koja se može kupiti s jednom novčanom jedinicom zbog povišenja cijena, onda se govori o opadajućoj (smanjenoj) kupovnoj moći i obratno.

23


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

opciji. Osim opcija, postoje i unaprednice, ročnice, zamjene (swap) i dr.

41. DEVALVACIJA

Devalvacija je službeno smanjenje vrijednosti nacionalne valute u odnosu na drugu valutu uplitanjem monetarne vlasti koja korištenjem instrumenata monetarne politike utječe na promjenu vrijednosti valute. Jučer ste za 100 eura dobili 750 kuna, a danas za istih 100 eura možete 760 kn.

42. DEVIZE

Devize su potraživanja prema drugoj zemlji izražena u stranoj valuti. One su temeljno sredstvo međunarodnih plaćanja. U novčaniku imate novčanicu od 50 eura (ili neke druge strane valute), znači, imate devizu. 24

43. DEVIZNE PRIČUVE

Devizne pričuve su međunarodne pričuve koje su konstruirane od inozemnih sredstva plaćanja u gotovini, deviznih depozita u bankama, inozemnih vrijednosnica, zlata i posebnih prava vučenja MMF-a. Hrvatska narodna banka (HNB) je upravitelj deviznih pričuva Republike Hrvatske.

44. DEVIZNI RAČUN

Račun koji kod banke drži fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to što je devizni u stranoj valuti. Ako je vaš račun otvoren račun u banci denominiran i pokazuje stanje i ostale transakcije u stranoj valuti, znači da imate otvoren devizni račun.

45. DEVIZNI TEČAJ

Cijena strane valute u domaćem novcu, odnosno pokazatelj koliko je domaćeg novca potrebno za jednu (ili sto) jedinica neke strane valute.


FINANCIJSKI RJEČNIK

Formira se pod utjecajem ponude i potražnje na deviznom tržištu. Ako za 1 euro ti dobijete 7 kuna i 50 lipa, tečaj euro/kuna je 7.5.

46. DEVIZNO TRŽIŠTE

Dio je sveukupnog globalnog tržišta na kojem se trguje devizama, odnosno stranim valutama. Na njemu se razmjenjuju nacionalne valute po onom deviznom tečaju koji je formiran zahvaljujući odnosima ponude i potražnje za istima. Svjetsko tržište na kojem se trguje stranim valutama. Dakle osim dionicama trgovati se može i kupovinom te prodajom valuta. Zarada se naravno nalazi u razlici koja ostane.

47. DIONICA

Vlasnički vrijednosni papir, predstavlja udio u vlasništvu poduzeća koje je izdalo dionicu. Posjedovanjem dionice vlasnik dokazuje svoj ulog u temeljni kapital poduzeća koje je dioničko društvo (d.d.). Ako ste stopostotni vlasnik određenog dioničkog društva to znači da imate sve dionice koje su emitirane te na osnovi tih dionica vi to poduzeće posjedujete.

48. DISKONT

Popust na određenu cijenu. Predstavlja smanjenje prodajne cijene, a odobrava se kupcima ukoliko ispune uvjete poput kupnje većih količina, plaćanja gotovinom i sličnih. Ako kupujete veće količine neke robe za sebe, tada vam prodavač može odobriti npr. diskont od 10% na ukupnu cijenu zbog kupnje veće količine.

49. DISKONTIRANJE

Postupak izračunavanja koliko sada vrijedi neki budući novčani iznos. Postupak suprotan diskontiranju je ukamaćivanje. Imate u planu neke buduće primitke? Tada je diskontiranje vrlo važno jer

25


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

kune koje danas imate u novčaniku, u budućnosti neće imati istu vrijednost kao na današnji dan.

50. DIVIDENDE

Dio dobiti poduzeća koji se isplaćuje dioničarima. Visinu dividende određuje skupština dioničkog društva. Može se isplatiti iz dobiti prethodnih godina (zadržana dobit). Ako ste tijekom godine primili određeni iznos na osnovi svoga vlasništva nad određenom dionicom primili ste dividendu.

51. DOSPIJEĆE 26

Vremenski period u kojem financijski instrument ostaje nepodmiren, odnosno dan do kojeg kredit, rata kredita, vrijednosni papir ili neka druga obveza treba biti isplaćena. Dospijeće se odnosi na određeni vremenski period čijim završetkom financijski instrument prestaje postojati te se glavnica isplaćuje s kamatama. Ako Republika Hrvatska izda obveznice 31.10.2014. na rok dospijeća od 5 godina, tada naplata nominalne vrijednosti dolazi 31.10.2019. godine.

52. DRŽAVNE VRIJEDNOSNICE

Vrijednosni papiri koje izdaje država kako bi došla do sredstava potrebnih za financiranje javnih potreba ili za pokriće proračunskog deficita. Na financijskom tržištu je instrument ulaganja najmanjega rizika jer za njih jamči država, a često se nude i porezne olakšice. Postoje dvije vrste državnih vrijednosnih papira: utrživih, kojima se može trgovati na sekundarnom tržištu, te neutrživih, koji se izdaju neposredno državnim agencijama, a otkupiti ih može jedino država. U Hrvatskoj su to trezorski zapisi te obveznice.

53. DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju


FINANCIJSKI RJEČNIK

rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun donosi Hrvatski sabor. Državni proračun je u stvari budžet države s jasno definiranim svim izdacima i planiranim prihodima. Za razliku od tvrtki koje se budžeta strogo drže, država redovito smanjuje prihodovnu stranu a povećava troškovnu stranu.

54. DUGOROČNI KREDIT

Kredit s rokom dospijeća dužim od 5 godina. Generalno se dijele na hipotekarne i investicijske, a za razliku od kratkoročnih imaju i bitno različitu kamatnu stopu i pokriće, što je u skladu s višom razinom rizika koju nose. Ako se odlučujete na gradnju kuće ili novog postrojenja, vjerojatno ćete se odlučiti za dugoročni kredit. Ako ste poduzetnik, onda ćete dugoročni kredit vjerojatno koristiti za nabavku nove tehnologije s kojom će se povećati prihodi poduzeća koji će omogućiti otplaćivanje kredita.

55. EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

Efektivna kamatna stopa (EKS) iskazuje ukupne troškove kredita za potrošača, a izražava se kao godišnji postotak ukupnog iznosa kredita te ju definira Zakon o potrošačkom kreditiranju. Uvijek je veća od nominalne kamatne stope. Pokazuje koliko ćete ukupno platiti svoj kredit. U nju ulazi nominalna kamatna stopa plus eventualna ostala davanja.

56. EMISIJA NOVCA

Obuhvaća proces kreiranja i uništavanja novca. Emisija novca može biti primarna i sekundarna. Primarnu emisiju novca provodi središnja banka, a sekundarnu emisiju novca provode poslovne banke. Emisija novca je kada Hrvatska narodna banka pusti u optjecaj nove novčanice (primarna) ili kada poslovne banke od kredita stvaraju novi novac (sekundarna).

27


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

OPERATIVNA DOBIT Draga Ksenija, operativna dobit se računa kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. Tako primjerice tvrtka može ostvariti operativnu dobit (od 30 mln kn) a da ipak na kraju bilježi gubitak i to iz razloga što je poduzeće u kojem je ona suvlasnik ostvarilo gubitak (-300 mln kn).

28


FINANCIJSKI RJEト君IK

29


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

57. EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Postupak izdavanja vrijednosnih papira poput dionica ili obveznica. Vrijednosni papiri mogu biti ponuđeni najširem krugu potencijalnih investitora, tj. cjelokupnoj javnosti, te se to naziva javna emisija. Suprotno od javne interna emisija usmjerena je na postojeće dioničare i ne dovodi svježi novac u poduzeće. Ovdje opisani postupci odnose se na emisiju vrijednosnih papira poduzeća te ih treba razlikovati od emisija vrijednosnica koje obavljaju države ili središnje banke. Kupnjom vrijednosnih papira ulažete u poduzeće, a taj vam papir donosi prava na određena novčana sredstva.

58. ESKONTNA STOPA 30

Eskontna kamatna stopa je ona kojom središnja banka utječe na ponudu i potražnju za novcem. Temeljem visine ove kamate i drugih, prvenstveno tržišnih uvjeta, formiraju se kamate na tržištu. Diskontna stopa jedan je od instrumenata monetarno-kreditne politike budući da se njezinom manipulacijom utječe na visinu novčanog optjecaja. Ako se eskontna stopa poveća smanjit će se novac u optjecaju pa će vjerojatno vaš kredit biti skuplji i obrnuto.

59. ESKONTNI KREDIT

Eskontni kredit odobrava se na podlozi nekog budućeg potraživanja. Budući da se potraživanje kupuje prije svoga dospijeća kreditni iznos je manji od nominalne vrijednosti za kamate, troškove i proviziju. Najčešća podloga (pokriće) za odobravanje ovoga kredita je mjenica. Za 10 godina trebate dobiti milijun kuna. Na temelju tog očekivanog novca odobrava vam se kredit. Morate isplaćivati rate tog kredita jer u suprotnom slučaju banka će vam preuzeti ono što biste trebali dobiti za 10 godina.

60. FAKTORING

Faktoring je financijski posao gdje financijska institucija (faktor) kupuje nedospjela potraživanja svojih klijenata, najčešće izvoznika (proizvođača,


FINANCIJSKI RJEČNIK

trgovaca, davatelja ostalih usluga), koje oni imaju prema dužnicima iz ugovora o isporukama robe ili izvršenja usluga, prije dospijeća potraživanja. Prijatelj vam je dužan 3.000 kuna i treba ih vratiti za 3 mjeseca. No, vama je novac potreban sad, pa se obraćate faktoring društvu. Ono vam isplaćuje 2.700 kuna odmah, a vaš dužnik je sada dužnik faktoring društvu kojem mora isplatiti 3.000 kuna koje vi niste mogli čekati.

61. FIKSNI TEČAJ

Pojam koji podrazumijeva da je devizni tečaj domaće valute vezan za neku robu (npr. zlato), pojedinačnu valutu (npr. njemačku marku) ili za skup (košaricu) valuta. Unaprijed određen odnos vrijednosti između dvije valute. Primjerice, kad bi tečaj iznosio točno 1 euro =7,5 kuna i ne bi bio podložan nikakvim oscilacijama to bi bio primjer gdje središnja banka održava tečaj fiksnim.

62. FINANCIJSKA KRIZA

Širok pojam koji se primjenjuje uglavnom na situacije u kojima je neka financijska imovina iznenada izgubila veliki dio svoje nominalne vrijednosti. Često se naziva i burzovna kriza ili pucanje financijskih balona, ali ne mora nužno dovesti do promjene u realnom gospodarstvu. Jedna od poznatijih je bila velika ekonomska kriza 1930-ih, a ona najnovija dogodila se 2008. godine.

63. FINANCIJSKA POLUGA

Najčešće se koristi za označavanje upotrebe zaduživanja za financiranje posla ili poslovanja. Financijska poluga predstavlja efektivno korištenje tuđih izvora sredstava uslijed veće rentabilnosti prinosa u odnosu na plaćanje kamate na tuđa sredstva. Upotreba dugova i drugih oblika financiranja s fiksnim naknadama može dovesti do povećanja zarada po dionici. Posuđenim, tuđim novcem ste razvili svoje poslovanje te uspjeli ostvariti zaradu i sebi vlasniku tog novca.

31


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

64. FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Posrednici na financijskom tržištu. Prikupljaju novčana sredstva i usmjeravaju ih u financijske plasmane. Najvažnija financijska institucija je banka. U financijske institucije spadaju banke, osiguravatelji, štedionice i slično.

65. FINANCIJSKI LEASING

Kod financijskog leasinga predmet najma prelazi u potpuno vlasništvo korisnika sa zadnjom otplaćenom ratom leasinga. Za cijelo vrijeme najma vodi se u poslovnim knjigama korisnika kao investicija i iskazuje se u sklopu njegove bilance zaduženosti kao obveza. Investicija koja postaje vlasništvo sa zadnjom otplaćenom ratom, primjerice automobil. 32

66. FLUKTUIRAJUĆI TEČAJ

Plutajući ili fluktuirajući tečaj je tip deviznog tečaja čija se vrijednost određuje na deviznom tržištu, odnosno pod utjecajem ponude i potražnje, što je suprotno fiksnom tečaju. Na njega se može utjecati ekonomskim politikama. U modernom svijetu, većina svjetskih valuta je fluktuirajuća poput američkog dolara ili eura.

67. FORFEITING

Forfeiting je otkup dužničkih instrumenata i potraživanja - bez prava regresa. Potraživanja koja se otkupljuju moraju biti neopoziva, bezuvjetna i prenosiva. Otkupitelj potraživanja (forfeiter) otkupljuje potraživanja u 100%-tnom iznosu, umanjena za diskont i ugovorenu naknadu. Za razliku od faktoringa forfeiting je operacija temeljena na transakciji, tj. kod forfeitinga tvrtka prodaje jednu svoju transakciju. Ovaj oblik financiranja uglavnom je namijenjen izvoznicima i njegova upotreba je ograničena.


FINANCIJSKI RJEČNIK

68. HEDGING

Hedging je poslovno-financijska strategija izbjegavanja ili umanjenja nastupa rizika, tj. gubitka, kod jedne operacije, poduzimanjem druge operacije. Ako se odlučite na kupnju kućnog osiguranja (osiguranje kućanstva) zapravo obavljašte hedging protiv požara, provala i nepredvidljivih katastrofa. Hedging poslovi na razvijenim tržištima nešto su složeniji. Ako na primjer imate pekarnicu, a očekuje se rast cijena žita, kupit ćete pravo na kupnju žita danas s isporukom u budućnosti. Tako ćete zapravo moći dobiti pšenicu iduće godine, ali po današnjoj cijeni koja će biti niža. Ukoliko cijena žita padne, nećete iskoristiti prednost kupnje.

69. HIPERINFLACIJA

Označava visoku inflaciju u kojoj opća razina cijena raste u toku jedne godine više od 500% godišnje. Primjer hiperinflacije je bivša Jugoslavija 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. U periodu 1.10.1993. - 24.1.1994. cijene u Jugoslaviji su se udvostručavale svakih 16 sati.

70. HIPOTEKA

Označava instrument osiguranja na temelju zaloga u korist vjerovnika na nekretnini dužnika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige. Dakle, ako podignete hipotekarni kredit i ne vratite ga na vrijeme, banka ima pravo tražiti vašu vikendicu na koju ste stavili hipoteku.

71. HIPOTEKARNI KREDIT

Hipotekarni kredit je posebna vrsta dugoročnog kredita što ga banke i druge specijalizirane financijske ustanove odobravaju građanima i poduzećima na osnovi pokrića u nekretninama. Vraćanje kredita osigurano je realnim pokrićem dužnika stambenim ili poslovnim prostorom, zemljištem i gospodarskim zgradama, skladištima i sl.

33


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

Ako se odlučite za hipotekarni kredit, njega ćete vjerojatno morati osigurati svojom nekretninom koju riskirate u slučaju neplaćanja rata kredita.

72. HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAĆANJA

Platni sustav za namiru naloga za prijenos novčanih sredstava u realnom vremenu na bruto načelu. Namira na računima sudionika tijekom obračunskog dana provodi se nalog po nalog u trenutku kada je pojedinačni nalog zaprimljen. Sudionici su banke i Hrvatska narodna banka, te Središnja depozitarna agencija kao poseban sudionik.

128. ŽIVOTNO OSIGURANJE 34

Životno osiguranje je osiguranje od rizika smrti te oblik štednje. Kod životnog osiguranja osigurana svota isplaćuje se u slučaju smrti osigurane osobe ili doživljenja ugovorom propisane dobi. Godišnje možete izdvajati određenu svotu novaca kao premiju za osiguranje na koju vam može biti dana kamata. U slučaju određene nesreće, bit će vam isplaćen veći iznos ovisno o osiguravatelju.


FINANCIJSKI RJEト君IK

35


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

36

INSTITUCIJE U ovom poglavlju prikazane su i objašnjene institucije i osnovni pojmovi da bi lakše razumjeli strukture, mehanizme i prakse djelovanja suvremenih financijskih sustava, financijskih institucija i tržišta.


FINANCIJSKI RJEト君IK

37


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

129. BURZOVNI INDEKS

Pokazatelj kretanja cijene izabranih dionica. Može pokazivati cjelokupnu aktivnost burze koju predstavlja (CROBEX, Dow Jones) ili određenog sektora na istoj burzi (CROBEXturist, CROBEXkonstrukt). Za koliko novca možete kupiti papir koji vam daje udio u zaradi ili prava vezana za određeno poduzeće.

130. CARINSKA UPRAVA

Uprava pri Ministarstvu financija nadležna za provedbu carinskih i ostalih propisa. Osim za carinu Carinska uprava nadležna je i za trošarine i posebne poreze. Podijeljena je na četiri područna carinska ureda (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i 18 carinskih ureda. Institucija koja je zadužena za carine. 38

131. EBRD

Skraćenica engleskog naziva Europske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development). EBRD financira prvenstveno projekte u privatnom sektoru (banke, proizvodnja, poduzetništvo) koji ne mogu pronaći izvor financiranja na tržištu, no samo one projekte koji potpomažu tranziciju prema tržišnoj ekonomiji i demokratskom društvu na području od srednje Europe do srednje Azije. EBRD pruža dugoročne zajmove uz povoljne kamatne stope, kupuje kapitalne udjele, daje različita jamstva te financira leasing i trgovinu.

132. ECB

Skraćenica engleskog naziva Europske centralne banke. ECB je središnja banka eurozone te provodi monetarnu politiku iste i jedna je od sedam institucija Europske unije. Primarni joj je cilj održati stabilnost cijena u eurozoni.


FINANCIJSKI RJEČNIK

133. FED

Sustav federalnih rezervi središnji je bankarski sustav u Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavlja središnju banku SAD-a. Američki Kongres uspostavio je tri ključna cilja monetarne politike u Zakonu o FED-u: maksimalna zaposlenost, stabilne cijene i umjerene dugoročne kamatne stope. FED određuje obveznu rezervu banaka, diskontnu stopu i vodi operacije na otvorenom tržištu - kupovinu i prodaju državnih vrijednosnica.

134. HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi, brokera, društava za osiguranje i reosiguranje, investicijskih i mirovinskih fondova, središnjeg registra osiguranika i brojnih drugih sudionika financijskog tržišta.

135. HNB Hrvatska narodna banka, kako je određeno Ustavom Republike Hrvatske, središnja je banka Republike Hrvatske. Položaj, zadaće, vlasništvo nad kapitalom središnje banke, njezine ovlasti i ustroj te njezin odnos s tijelima Republike Hrvatske, bankama i međunarodnim institucijama i organizacijama uređeni su Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

136. INVESTICIJSKI FONDOVI

Investicijski fondovi specifična su mogućnost ulaganja sredstava pri čemu ulagatelji svoja slobodna sredstva, uplatom u fond, povjeravaju specijaliziranim institucijama - društvima za upravljanje investicijskim fondovima. Njihov je zadatak povjerena im sredstva ulagati na financijskim tržištima tako da za svoje ulagatelje ostvare maksimalno

39


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

mogući prinos, uz prihvaćanje definiranog rizika. Svaka zaposlena osoba u RH neposredno ulaže novac u investicijske fondove. Svakoj zaposlenoj osobi se od plaće odbija dio za mirovinski fond, što je također vrsta investicijskog fonda. Mirovinski fondovi su vrlo stabilni jer imaju strogo propisano u što smiju ulagati (samo najsigurnije dionice i obveznice). No valja istaknuti da nisu svi investicijski fondovi toliko stabilni i zato donose bitno više prinose.

137. MMF

40

Međunarodni monetarni fond (The International Monetary Fund) je organizacija koja broji ukupno 188 zemalja kojima su glavni ciljevi: poticanje globalne monetarne suradnje, osiguravanje financijske stabilnosti, olakšavanje međunarodne trgovine, poticanje visoke zaposlenosti i održivog gospodarskog razvoja te smanjenje siromaštva u svijetu. Republika Hrvatska postala je članicom MMF-a 14. prosinca 1992. godine.

138. REJTING AGENCIJA

Rejting agencija je poduzeće koje dodjeljuje kreditni rejting tj. ocjenu sposobnosti dužnika da plati dug tako da pravovremeno isplati kamatu, a ocjenjuje i vjerojatnost neplaćanja. Agencija može ocijeniti kreditnu sposobnost izdavatelja (neke države ili poduzeća) dužničkih obveza i dužničkih instrumenata. Koriste ih investitori kao vanjsku ocjenu pouzdanosti ili rizičnosti za ulaganje u vrijednosni papir određenog izdavatelja. Najpoznatije rejting agencije su S&P, Fitch i Moodys.

139. SDA

Središnja depozitarna agencija središnji je depozitorij u kojem se vrijednosni papiri čuvaju u obliku elektronskih zapisa, a omogućava obavljanje poslova prijeboja i namire.


FINANCIJSKI RJEČNIK

140. SKDD

Središnje klirinško depozitarno društvo državna je agencija osnovana 1997. godine. Posluje kao središnji depozitorij odnosno registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira, gdje se, u obliku elektroničkih zapisa, vode podaci o izdavateljima, vrijednosnim papirima i vlasnicima tih vrijednosnih papira. Pruža i usluge prijeboja i namire za transakcije s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima. Njezin rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Agencija koja prati i evidentira sve vezano uz vrijednosne papire.

141. SREDIŠNJA BANKA

Središnja banka je monetarna ustanova koja jedina u državi smije emitirati novac. Osnovna zadaća većine središnjih banaka u svijetu je održavanje stabilnosti cijena ili poticanje zaposlenosti. Ovisno o državi, središnja banka ima pravo regulirati devizni tečaj. Važna funkcija je i kontroliranje banaka te donošenje propisa kojih se ostale banke moraju pridržavati. Banka koja je glavna banka države i kontrolira sve ostale banke u toj državi i određuje pravila po kojima one moraju raditi.

142. STAMBENA ŠTEDIONICA

Specijalizirana financijska institucija koja prima štedne uloge (novčane depozite) najšireg stanovništva. Štediša može biti svaka fizička osoba a to postaje sklapanjem ugovora o stambenoj štednji. U Hrvatskoj su najpoznatije Prva stambena štedionica i Wüstenrot stambena štedionica.

41


BISNODE + FINANCIJSKI KLUB

143. TRGOVAČKI SUD

Dio sudbene vlasti koji odlučuje u sporovima koji su zakonom stavljeni u njegov djelokrug. To se odnosi prije svega na parnične postupke u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, sporovima o zaštiti i upotrebi izuma, uzoraka, modela i žigova, prava na uporabu tvrtke i sporova iz automatskog prava. Sud koji odlučuje o sporovima vezanim uz poslovanje.

42


FINANCIJSKI RJEト君IK

43


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.