Page 1

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

BISNODE ANALIZA Analitičari tvrtke Bisnode izradili su analizu poslovnih subjekata u predstečajnoj nagodbi s osvrtom na njihovo poslovanje u razdoblju 2008 – 2012. Zagreb, 18.12.2013.


10% tvrtki u predstečajnim nagodbama uz sebe veže 90% svih obveza te 30.376 zaposlenika. u predstečajnim nagodbama krije se 50,8 milijardi kuna hrvatskog gospodarstva 53,3% „predstečajaca“ trenutno se nalazi u blokadi


Analitičari tvrtke Bisnode izradili su analizu poslovnih subjekata u pred stečajnoj nagodbi s osvrtom na njihovo poslovanje u razdoblju 2008 – 2012. Prema podacima koji se zaključuju sa krajem studenog ove godine u Hrvatskoj je ukupno 5.620 poslovnih subjekata predalo zahtjev za pokretanje pred stečajne nagodbe. Ukupno je riječ o 50,8 milijardi kuna neplaćenih obveza. Još značajniji je podatak o broju zaposlenika, naime 43.799 građana zaposleno je u poduzećima koji su predali zahtjev za pokretanje predstečajne nagodbe. Čak 90% svih prijavljenih obveza nalazi se u 10% predmeta odnosno 588 poslovnih subjekata uz sebe veže obveze u iznosu od 46,1 milijardi kuna te 30.376 zaposlenika.

Do kraja studenog u 509 slučajeva (6,8 milijuna kn obveza te 9.120 zaposlenih) vjerovnici su prihvatili plan restrukturiranja dok je u 3.353 slučajeva pred stečajna nagodba odbačena ili pak obustavljena. Također zanimljiva je i činjenica da od ukupnog broja 5.620 poslovnih subjekata koji su predali zahtjev za pred stečajnu nagodbu njih 684 ima registriran porezni dug u iznosu od 1,4 milijarde kuna. U zadnjih 365 dana 2.993 ili 86.1% poslovnih subjekata imalo je registriranu blokadu poslovnog računa, a 483 ili 13.9% do sada nije imalo blokiran poslovni račun.


Kao i u većini drugih gospodarskih analiza i po broju „predstečajaca” Zagreb standardno nosi najveći udio, 1/3 ukupnog broja.


Uz već poznate probleme u tekstilnoj industriji, dvije djelatnosti koje su prepoznate kao strateška područja za rast i razvoj (hrana i drvo), na vrhu su rang liste s visokim udjelom predstečajaca. „Bezimovinci”, odnosno poslovni subjekti koji svoje usluge temelje na intelektualnom kapitalu „plivaju” i preživljavaju.


BILANCA 2.496 PREDSTEČAJACA 2008 – 2012. Dok je 2008. vrijednost aktive i pasive iznosila 65.1 milijarde kuna, u 2012. Iznosi 53.8 mlrd kuna, ili 21% manje. Vrijednost pozicije nematerijalne imovine „izdatci za razvoj” u 2009. iznosila je 277.8 mil kuna a 2012. svega 15.8 mil kuna. Vrijednost zaliha u 2012. (6 mlrd kuna) manja u odnosu na 2008. (8.7 mlrd kuna) za 31%. Potraživanja od kupca manja za 39% ( 8.3 – 6 mlrd kuna). Vrijednost kapitalnih rezervi 757 mil kuna veća na dan 31.12.2012 (1.411 mil kuna)u odnosu na 654 mil kuna na dan 31.12.2008. Vrijednost revalorizacijskih rezervi povećana s 3.6 milijardi kuna na dan 31.12.2008., na 6.2 milijarde kuna na dan 31.12.2012.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima nisu se značajnije mijenjale u cijelom petogodišnjem razdoblju (9.9. – 10.5 – 10.0 – 10.0 – 9.1 milijarde kuna), na 31.12.2012. manje za 0.8 mlrd kuna u odnosu na 31.12.2008.


Tvrtka Bisnode Hrvatska, vodeći je ponuđač poslovnih informacija u Hrvatskoj te je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan već od 1989. godine i okuplja više od 3100 stručnjaka iz 18 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifičnih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, analitički tim Bisnode-a izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.

Višeslav Majić Marketing Bisnode Hrvatska Mob: 091 4690 610 Mail: viseslav.majic@bisnode.com


Bisnode analiza predstečajnih nagodbi  

Analitičari tvrtke Bisnode izradili su analizu poslovnih subjekata u pred stečajnoj nagodbi s osvrtom na njihovo poslovanje u razdoblju 2008...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you