Page 1

PO IZDSEB AN NO JE

BILTEN Svibanj 2012.

Bisnode Business Information Group


Švedska grupacija Bisnode, vodeći je europski ponuđač digitalnih poslovnih informacija, s cjelovitim rješenjima za marketinške, kreditne i poslovne informacije. Bisnode usluge omogućuju kompanijama i pojedincima donošenje boljih poslovnih odluka, maksimiziranje prodaje i minimiziranje poslovnih rizika. Bisnode je na hrvatskom tržištu prisutan kroz sljedeće digitalne projekte: poslovna.hr, boniteti.com i wlw.hr


UVODNIK

3

Informacije – gorivo za put do izvrsnosti i uspjeha U uvjetima globalizacije i dugotrajne krize složeni i vrlo ozbiljni problemi (nesigurnost i nepredvidivost, globalna međuovisnost, izuzetna moć kupaca da nameću svoja „pravila igre“, snažna konkurencija, integrirani lanci nabave usluga i proizvoda, ovisnost o tehnologiji i sredstvima komunikacije) više se nikako ne mogu rješavati uz „business as usual“. Zahtjevaju primjenu sistemskih rješenja usklađenih sa dugoročno održivim globalnim razvojem, uvođenje i njegu koncepata za kontinuirano i uravnoteženo upravljanje promjenama i unaprijeđenjima. U knjizi „Bit usluge“ njen autor Larry Barry ističe sedam ključnih vrijednosti za uspjeh poduzetničkih organizacija u kaotičnom dobu: inovativnost, izvrsnost, veselje, timski rad, poštovanje, poštenje i socijalna dobit. Te se organizacije, osim na lokalnom tržištu, moraju pokazati spremnima i sposobnima djelovati na inozemnom tržištu, dokazivati se u utakmici ili suradnji s internacionalnim liderima, globalnim ili regionalnim igračima. Za tako nešto, ključne su sposobnost diferencijacije (da se stvara nešto drugačije i bolje a time i privlačnije) i sposobnost segmentacije tržišta (da se ostane strateški usmjeren samo na odabrani i najbolji dio klijenata). Potreba za ovim sposobnostima u širem smislu direktno je povezana sa vizijom i misijom i strateškim namjerama Bisnode Hrvatska da kroz praktična informacijsko-komunikacijska rješenja (www.poslovna.hr, www.boniteti.com i www.wlw.hr) poduzetnicima, poslovnim ljudima i drugim učesnicima u gospodarstvu omogući donošenje boljih odluka, izbjegavanje i minimalizaciju rizika te povećanje prodaje. Tri trenutno aktivna koncepta, namjenom su različita (upravljanje poslovnim informacijama; usluge ekonomske analitike i ocjenjivanje financijskog rejtinga; internet oglašavanje i multifunkiconalna komunikacija između poslovnih subjekata) a svaki od njih, zasebno, predstavlja tržišnog lidera u svojoj djelatnosti.

Informacije za bilten, uz korištenje podataka pohranjenih u Bisnode podatkovnim bazama, pripremljene su obradom podataka prikupljenih iz sljedećih izvora: FINA, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska narodna banka, Eurostat. Ovaj specijal pripremljen je povodom Konvencije HIZ-a i usmjeren je na analizu podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni, pogotovo njenom izvoznom aspektu.

IMPRESSUM IZDAVAČ: Bisnode d.o.o. DIREKTOR: Benjamin Cerovac ANALITIKA: Nikola Nikšić UREDNICA: Valentina Kuharić DIZAJN: Mladen Runkas FOTOGRAFIJE: iStockphoto IZVOR: Fina, DZS, HNB Publikacija, svibanj 2012.

Benjamin Cerovac, direktor

Kontakt: 01 30 30 500 info@bisnode.hr www.bisnode.hr


GOSPODARSKA KRETANJA

Europski br. 1 za poslovne informacije.

Izvoz, pokazatelj poduzetničke izvrsnosti i konkurentnosti Najnovije prognoze Europske komisije za hrvatsko gospodarstvo predviđaju pad u ovoj godini za 1.2% a minimalni oporavak uz stopu rasta 0.8% u 2013. Sve je izvjesnije da će pad aktivnosti u eurozoni, posebno u vodećim trgovinskim partnerima poput Italije i Slovenije, negativno utjecati na Hrvatsku. Kako konkurentnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnoj razini nije značajnije poboljšana, hrvatski izvoz u kratkoročnoj perspektivi će nastaviti bilježiti slabe

rezultate. S obzirom na smanjenu potražnju na izvoznim tržištima, u 2012. očekuje se smanjenje obujma izvoza za 1.5% a za 2013. skroman rast od 2.5%. Prvo tromjesečje 2012. donijelo je dodatnu milijardu uvoza više u odnosu na isto razdoblje 2011. dok je izvoz ostvario 5x manji rast (180 mil HRK). Kao rezultat toga, ionako mala pokrivenost uvoza u 2011. (58.9%), u prvom tromjesečju 2012. (55.9%) je smanjena za 3.0%.

Godišnje stope inflacije u prosincu 2012. u odnosu na 2011. te indeksirano u odnosu na 2005. RAZDOBLJE

2012. 1.-3.

2011. 1.-3.

2012. - 2011. (1.-3.)

2012. / 2011. (1.-3.)

Izvoz

16.418

16.237

-181

98,9%

Uvoz

29.380

28.210

-1.170

96,0%

Negativni saldo

-12.962

-11.973

989

92,4%

Pokrivenost uvoza izvozom

55,9%

57,6%

1,7%

103,0%

Analizirajući izvoz i uvoz segmentirano u sedam grupa proizvoda prema međunarodnoj klasifikaciji namjene proizvoda (BEC), uočava se da je u 4 od 6 relevantnih grupa izvoz povećan. Od toga u grupi „hrana i piće“ ostvaren je najveći

rast izvoza što je osiguralo i najveću pokrivenost uvoza (za Hrvatsku neuobičajeno visokih 78.4%). Bilo bi sjajno kada bi se isti indikatori mogli očitati i po istjeku trećeg tromjesečja, na kraju turističke sezone.

Potrošnja raste Uvoz u grupi „prijevozna sredstva, dijelovi i pribor“ ostvario je značajan ali u čiju korist... porast a time i smanjio pokrivenost uvoza izvozom u toj grupi za čak 20%.


92

milijuna kuna iznosi porast izvoza prema Srbiji u prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine (699 – 607 mil HRK). Unatoč stagnaciji, još uvijek je izvoz u BIH (1.867 – 1.890 mil HRK), nakon izvoza u Italiju, najvrijedniji i ujedno dvostruko veći od uvoza.

5.

mjesto na rang listi gradova i općina Hrvatske s najvećim izvozom zauzima Trnovec Bartolovečki. Jedan je od osnivača Slobodne zone Varaždin. Filtriranjem općine na portalu www. boniteti.com dobit ćemo podatak o 43 registrirana poslovna subjekata s ukupnim prihodima većim od 1 mil HRK. Boxmark leather i Wachem su „teškaši“ izvoznici a tu su i MS expres, Hanjes, BHS corrugated strojevi, Zrinski tehnologija i Flame spray Croatia, također izvoznici i uspješni poduzetnici, ocjenjeni odličnim i dobrim ocjenama boniteta. 5

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za grupe proizvoda klasificirane po BEC (u mil HRK)

GRUPE PROIZVODA (PO BEC-u)

Hrana i piće

Industrijski materijali

Goriva i maziva

Kapitalni proizvodi

Prijevozna sredstva i djelovi

Proizvodi široke potrošnje

Ostali proizvodi

Ukupno

Izvoz 2012. 1.-3.

1.811

5.698

1.512

2.665

2.034

2.585

112

16.418

Izvoz 2011. 1.-3.

1.503

5.584

2.195

2.508

1.965

2.377

105

16.237

Uvoz 2012. 1.-3.

2.305

8.448

6.394

4.451

3.099

4.576

103

29.380

Uvoz 2011. 1.-3.

2.291

8.318

6.311

4.165

2.285

4.802

38

28.210

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

308

114

-683

158

69

208

7

181

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

18

130

83

286

814

-226

65

1.170

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

-480

-2.620

-4.799

-1.499

-251

-2.217

74

-11.792

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

-788

-2.734

-4.116

-1.675

-320

2.425

67

-11.973

Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.

78,4%

67,4%

23,6%

59,9%

65,6%

56,5%

108,7%

55,9%

Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.

65,6%

67,1%

34,8%

60,2%

86,0%

49,5%

276,3%

57,6%

Kada se govori o globalnoj tržišnoj utakmici i važnoj ulozi izvoza u jačanju konkuretnosti lokalnog gospodarstva, ne treba zanemariti činjenicu da se jedan važan dio globalne utakmice odvija i na domaćem terenu. Dugoročna hrvatska gospodarska strategija, jednom kada ugleda svjetlo dana i bude potvrđena konsenzusom, morat će se afirmativno odrediti prema djelatnostima koje se vežu i podržavaju turizam ili se odnose na proizvodnju proizvoda (pića, namještaj, bilje, stoka...) koji su dodana vrijednost primarnoj eksploataciji hr-

vatskih prirodnih bogatstava (šume, more i rijeke, pitka voda, obradive površine ...). U dvije od tih šest izdvojenih grupa djelatnosti, registriran je u prvom tromjesečju 2012. određeni napredak u usporedbi s istim razdobljem 2011. (‘proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana’ i ‘proizvodnja tekstila, odjeće i kože’). Grupe koje su u prvom tromjesečju prošle godine dominirale dobrom pokrivenošću uvoza, ‘biljna i stočarska proizvodnja i lovstvo’ kao i ‘ribarstvo’ stagnirale su i ostvarile su gotovo identične rezultate i u prvom tromjesečju 2012.


GOSPODARSKA KRETANJA Naši koncepti Poslovna.hr, Boniteti.com i WLW.hr pružaju brz, jednostavan, točan i cjelovit pregled raznovrsnih poslovih informacija.

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za šest izdvojenih grupe djelatnosti (u mil HRK) Biljna i stočarska proizvodnja i lovstvo

Ribarstvo

Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana

Proizvodnja tekstila, odjeće i kože

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja namještaja

Izvoz 2012. 1.-3.

838

396

1.503

1.421

292

462

Izvoz 2011. 1.-3.

810

344

1.187

1.330

298

448

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

28

52

316

91

-6

14

Uvoz 2012. 1.-3.

896

16

2.145

1.983

691

468

Uvoz 2011. 1.-3.

874

10

2.001

1.987

709

385

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

22

6

144

-4

-18

83

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

-58

380

-642

-562

-399

-6

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

-64

334

-814

-657

-411

63

Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.

93,5%

2475,0%

70,1%

71,7%

42,3%

98,7%

Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.

92,7%

3440,0%

59,3%

66,9%

42,0%

116,4%

GRUPE PROIZVODA (PO BEC-u)

„Drvo je prvo“ dobro zvuči, ali...

Na nedavnom specijaliziranom sajmu Furnitura sudionici iz drvne industrije, koja je u 2011. ostvarila 875 mil USD neto izvoza i zapošljava 25000 radnika, iskazali su optimizam zajedničkom izjavom da se vrijednost izvoza i broj zaposlenih u sljedećih 5 do 7 godina može udvostručiti. Za nadati se da je veći rast uvoza u odnosu na izvoz u prvom tromjesečju 2012. čime je smanjena pokrivenost izvoza za čak 17.7%, sa 116.4% na 98.7%, samo privremena, posljedica sezonske oscilatornosti.


’’

Krize nas stavljaju na kušnju i razvijaju naše vještine i osjetila. Pojedinci koji uvijek daju sve od sebe i po cijenu sukoba zahtjevaju isto od osoba koje ih okružuju, ne rade to samo zato da bi ispali odvažni. Gari Kasparov, bivši svjetski šahovski prvak, iz knjige „Kako život imitira šah“ 7

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za odabrane zemlje (u mil HRK)

IZVOZ I UVOZ ZA ODABRANE ZEMLJE

Austrija

Italija

Njemačka

Slovenija

BiH

Srbija

Rusija

SAD

Izvoz 2012. 1.-3.

1.298

2.447

1.823

1.433

1.867

699

417

492

Izvoz 2011. 1.-3.

944

3.001

1.720

1.453

1.890

607

277

320

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

354

-554

103

-20

-23

92

140

172

Uvoz 2012. 1.-3.

1.286

5.016

3.739

1.789

851

396

2.084

790

Uvoz 2011. 1.-3.

1.228

4.014

3.495

1.639

907

399

3.290

619

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

58

1.002

244

150

-56

-3

-1.206

171

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

12

-2.569

-1.916

-356

1.016

303

-1.667

-298

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

-284

-1.013

-1.775

-186

983

208

-3.013

-299

Pokrivenost izvoza uvozom 2012. 1.-3.

100,9%

48,8%

48,8%

80,1%

219,4%

176,5%

20,0%

62,3%

Pokrivenost izvoza uvozom 2011. 1.-3.

76,9%

74,8%

49,2%

88,7%

208,4%

152,1%

8,4%

51,7%

Iz podataka prikazanih u prethodnoj tabeli lako je uočiti najveće negativne promjene u robnoj razmjeni s Italijom. U prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje 2011. izvoz je smanjen za 18.5%, a uvoz povećan za 25%. U grupi osam odabranih zemalja, negativan rezultat vanjsko trgovine razmjene u oba smjera (smanjenje izvoza i povećanje uvoza) ostvaren je također i sa Slovenijom. Izvoz je smanjen neznatno a uvoz povećan za 7.5% tako da je ukupno pokrivenost uvoza smanjena za 8.6%. Od zemalja EU, u pogledu izvoza, Austriju možemo proglasiti našim „naj“ partnerom. Uz minimalni porast uvoza,

izvoz je porastao za 354 mil HRK ili 37.5%. U vanjskotrgovinskoj razmjeni s dvije svjetske velesile (Rusija i SAD) popravili smo pokrivenost uvoza, s Rusima 11.6 postotnih bodova a s Amerikancima 10.6 postotnih bodova. S obzirom da iz Rusije uvozimo strateške sirovine, naftu, ulja i naftne plinove, logično je da vrijednost izvoza u prvom tromjesečju 2012. što se većinom odnosi na ljekove i biljnih pripravake ne može znatnije pokriti vrijednost uvoza. No, podatak o povećanom izvozu u vrijednosti 140 mil HRK potiče OPTIMIZAM koji je, neovisno o brojkama i indeksima, neophodan za USPJEH.


Znatiželja je ubila mačku, ali može spasiti vaš biznis.

Možda mu je voda do grla, možda mu tvrtka nije likvidna, solventna. Možda kasni s plaćanjem, a i potraživanja su mu ogromna? To sve možete saznati iz svog ureda. Bez neugodnih situacija.

Sve što trebate znati o potencijalnim poslovnim partnerima, a ne usudite ih se pitati.

ZA BOLJE POSLOVNE ODLUKE

Kao preplatnik možete: Pregledati financijska izvješća subjekata za posljednjih 5 godina

Otkriti uspješnost poslovanja putem ključnih financijskih pokazatelja

Usporediti poslovanje svoje tvrtke s konkurentima

Odabrati kontaktne informacije ciljane skupine za potrebe direktnog marketinga

Istražiti najkraći put do novih potencijalnih poslovnih partnera

Bisnode Bilten - Svibanj 2012  
Bisnode Bilten - Svibanj 2012  

Brzi pogled na vanjskotrgovinsko poslovanje, poslovne informacije i ekonomska analitika